Page 1

GWW

Waarom kiezen voor GWW?

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Maak je keuze op basis van Kennis en vaardigheden

Schoolresultaten

Welke vakken spreken je het meest aan?

+ Interesse + Studie-ijver, motivatie

Persoonlijkheid GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Studierichtingsprofiel GWW Kennis Klemtoon op de studie van en de omgang met de mens als totale persoon. Je krijgt zicht op welke factoren de gezondheid en het welzijn van de mens be誰nvloeden.

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Studierichtingsprofiel GWW Natuurlijke + sociale omgeving

De natuur van de mens

De mens en zijn gezondheid en welzijn

Leefstijl

Gezondheidsen welzijnszorg GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Studierichtingprofiel GWW Vaardigheden • • • • • • •

Sociaal voelend Graag met mensen omgaan Eigen leerproces kritisch bekijken en bijsturen Communiceren en presenteren Creatief zijn ,enthousiast zijn, humor Organisatietalent, teamgericht Open staan voor anders zijn, grenzen verleggen GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Doorstromingsmogelijkheden De richting GWW levert je een diploma secundair onderwijs op: MAAR het is de bedoeling dat je verder studeert. (1) Een bachelor opleiding (2) Een 7째 jaar TSO (3) Een 4째 graad (4) Onderwijs sociale promotie GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Doorstromingsmogelijkheden Onderwijs (kleuter, lager, secundair)

Gezondheidszorg (verpleegkunde, logo, kiné, dieetkunde,…)

Sociale sector (maatsch.werk, opvoed(st)er, …) GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Hoe kies ik nu best? Kennis en vaardigheden

Schoolresultaten

Welke vakken spreken je het meest aan?

+ Interesse + Studie-ijver, motivatie

Persoonlijkheid

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Vakkenpakket GWW

Algemene vakken GWW

GWW

Richtingsspecifiek GWW

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Algemene vakken GWW Vakken

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Engels?

/

/

Wiskunde

2

2

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Richtingsspecifieke vakken GWW GWW

Toegep. WS

Gezondheid Psychologie en Pedagogiek welzijn

Seminarie en stage

Basisgedeelte GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Vakkenpakket GWW Vakken

5de jaar

6de jaar

Toegepaste biologie

4

4

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

1

1

Gezondheid en welzijn

3

3

Psychologie en pedagogiek

3

3

Stages/seminaries

7

7

Complementair : Expressie

1

/

Complementair : Toegepaste informatica

/

1 GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Toegepaste wetenschappen 7u

Toegepaste biologie 4u (anatomie/fysiologie) Toegepaste chemie 2u Toegepaste fysica 1u

Psychologie en pedagogiek 3u

Algemene beginselen uit psychologie en pedagogiek Ontwikkelingspsychologie en (ped)agogisch handelen Sociale vaardigheden GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Gezondheid en welzijn 3u

Visies omtrent gezondheid en welzijn Gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden en attitudes Gezondheidsvoorlichting/promotie Gezondheidszorg en welzijnszorg

Kennismaking met • Paramedische beroepen uit de gezondheidszorg

Seminarie/

• Sociaal-agogisch werk

Stage

• Onderwijs

7u

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Voorbeeld van een les Toegepaste biologie verzorging

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Voorbeeld van Seminarie/ Expressie Expressie

Seminarie

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


GIP en stage Stage → in het 5de en het 6de jaar

GIP→ in het 6de jaar vakoverschrijdend gestuurd vanuit seminarie, stage

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Stage 4 x 2 weken

• Inleefstage, kennismaking verschillende doelgroepen • GIP/ verder studeren • Kennismaking verschillende beroepen • Opdrachten : verslagen schrijven, leren observeren , activiteit organiseren GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Stageplaatsen • • • • • •

Kleuter- en lagere scholen Buitengewoon onderwijs,internaat Rusthuizen, dagverzorgingscentrum,… Kinderdagverblijf, jongerenwerking,… Ontmoetingshuizen, vrouwenopvang Geestelijke gezondheidszorg: beschut wonen,….

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Voorbeeld van stageplaatsen

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Voorbeeld van stageplaatsen

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


GIP 6 GWW • • • • •

Jaarwerk Project naar een bepaalde doelgroep Groepswerk Naar interesse Actueel onderwerp in functie van studieprofiel

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Voorbeeld van GIP

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Hoe kies ik nu best? Kennis en vaardigheden

Schoolresultaten

Welke vakken spreken je het meest aan?

+ Interesse + Studie-ijver, motivatie

Persoonlijkheid

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Dan kom je zeker aan je trekken in GWW

Ben je een creatief, sociaal voelend iemand met een zeker organisatietalent

Dan is GWW misschien iets voor jou

Ben je iemand die graag met mensen omgaat en interesse heeft in wat een mens beweegt? Sta je ervoor open jezelf beter te leren kennen ĂŠn heb je zin om al effectief met mensen in het werkveld aan de slag te gaan? GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


Belangrijk !

KIES POSITIEF VOOR EEN STUDIERICHTING DIE PAST BIJ JE AANLEG EN JE INTERESSE

GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen


INFORMATIE • MEER INFORMATIE VIND JE BIJ ▫ ▫ ▫ ▫

De leerkrachten 2de en 3de graad Het CLB De coördinatoren en directie Website van de school =  www.reginamundi.be  Hier staat deze presentatie, het studieaanbod en allerlei informatie over onze school. GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

PP GWW specifiek 2011  

Waarom kiezen voor GWW? GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen Interesse Kennis en vaardigheden Welke vakken spreken je het meest aan?...

PP GWW specifiek 2011  

Waarom kiezen voor GWW? GWW = Gezondheids- en Welzijnswetenschappen Interesse Kennis en vaardigheden Welke vakken spreken je het meest aan?...

Advertisement