Page 1

ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Een afdeling aangeboden in Regina Mundi Wat

is OPR? Wat leer je in OPR?


Twee bouwstenen ď Ź ď Ź

Sociale vaardigheden Algemene vorming


Sociale vaardigheden Attitudes         

Sociaal Optimistisch Gezond zelfvertrouwen Zin voor initiatief Vlotheid in stijl en voorkomen Inzicht in het menselijk gedrag Respect voor jezelf en anderen hebben Flexibiliteit Stressbestendig


     

Discretie Stiptheid Dienstbaar Eerlijk Betrouwbaar Positief imago opbouwen


Vorming Algemeen: • • • • • • •

Talen (Nederlands-Frans-Engels-Duits) Godsdienst Aardrijkskunde Esthetica Geschiedenis LO Wiskunde


Specifiek: – –

Onthaal- en PR-technieken Gesprekstechnieken  

– – –

Communicatief Sociaal

Projecten + schoolkrant ICT en Presentatietechnieken Toegepaste Psychologie


Specialisaties afdeling OPR 

Host(ess)opleiding + praktijk – – –

Binnenschools Buitenschools + vergoeding Aankoop pak/pakje + schoenen


ď Ź

Stages 6 OPR gedurende 15 dagen aan een onthaalbalie van een bedrijf of organisatie


Projecten Voor 5 en 6 OPR – – – –

Introductieles schoonheidsspecialiste Toelichting door PR- en onthaalspecialisten Presentaties Gastsprekers + bezoeken, …


• •

Zakenlunch Rondleidingen


Schoolkrant – – – –

Redactieteam 2 uren om de 2 weken 3 schoolkrantjes per jaar Begeleid door 2 leerkrachten


Buitenlandse reis – – – –

GIP-opdracht voor 6 OPR Samen op reis met 7 PR 8 dagen Sparen vanaf 5 OPR


Toekomstmogelijkheden 

Werk zoeken – – – – –

  

Baliebediende Host(ess) Medewerker evenementen Medewerker PR-dienst Klantendienst

7de specialisatiejaar PR Hogeschool Universiteit (?)


Dank voor je aandacht en welkom in 5 OPR!

OPR PPT  

Een afdeling aangeboden in Regina Mundi  Wat is OPR?  Wat leer je in OPR? Twee bouwstenen  Sociale vaardigheden  Algemene vorming Social...

OPR PPT  

Een afdeling aangeboden in Regina Mundi  Wat is OPR?  Wat leer je in OPR? Twee bouwstenen  Sociale vaardigheden  Algemene vorming Social...

Advertisement