Page 1

STW

Waarom kiezen voor STW?

STW = Sociale en Technische


Studierichtingsprofiel STW

Samenleving

Gezin

Cultuur

De mens en zijn gedrag

Biochemie

Voeding

Technologie

Relaties Milieu

STW = Sociale en Technische


Studierichtingsprofiel STW

Klemtoon op het verkennen van de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu. Wetenschappelijke onderbouw vanuit toegepaste natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

STW = Sociale en Technische


Vakkenpakket STW

Algemene vakken Specifieke vakken Integrale opdrachten STW = Sociale en Technische


Algemene vakken STW Vakken

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

3

3

STW = Sociale en Technische


Richtingsspecifieke vakken STW

Sociale wetenschappen

Natuurwetenschappen

4 uur

4 uur Integrale opdrachten 6 uur

STW = Sociale en Technische


Sociale wetenschappen STW

•Ontwikkelingspsychologie •Pedagogie •Psychologie •Sociologie

STW = Sociale en Technische


Natuurwetenschappen STW

•Biologie •Chemie •Fysica

STW = Sociale en Technische


Integrale opdrachten STW

•Integrale opdrachten = een manier om aan “competentie-ontwikkelend leren” te werken. •Competentie = een combinatie van kennis, vaardigheden en en attitudes.

STW = Sociale en Technische


Integrale opdrachten STW

•Competenties: in STW:

•Onderzoeken: NW – SW •Organiseren: activiteit – maaltijd •Presenteren: mondeling •Reflecteren: op eigen functioneren

STW = Sociale en Technische


Integrale opdrachten STW

•Verschil IO’s 2e graad – 3e graad: •Opdrachten minder gestuurd. •Opdrachten groter. •Zelfstandiger werken.

STW = Sociale en Technische


GIP 6e jaar STW •GIP = geïntegreerde proef, eindwerk waarin een leerling aantoont dat zij/hij de doelstellingen van de richting heeft behaald. •GIP in STW gericht op de 4 competenties. •Hoofdzakelijk individueel werk.

STW = Sociale en Technische


Verder studeren De richting STW levert je een diploma secundair onderwijs op: MAAR het is de bedoeling dat je verder studeert. (1) Een bachelor opleiding (2) Een 7째 jaar TSO / BSO (3) Een 4째 graad BSO /HBO5 (4) Onderwijs sociale promotie STW = Sociale en Technische


Verder studeren Onderwijs (kleuter, lager, secundair)

Gezondheidszorg (verpleegkunde, logo, kiné, dieetkunde,…)

Sociale sector (maatsch.werk, opvoed(st)er, …) STW = Sociale en Technische


Kennis en vaardigheden

Schoolresultaten

Welke vakken spreken je het meest aan?

+ Interesse + Studie-ijver, motivatie

Persoonlijkheid STW = Sociale en Technische


 Goed in natuurwetenschappen/sociale wetenschappen of wil ik me er

extra voor inzetten.

 Sociaal, ga ik graag met mensen om.  Zowel in groep als individueel werken op een zelfstandige manier.  Kritisch tov mijn eigen werk/werkhouding.  Plannen en heb ik de zelfdiscipline om die planning te volgen.  Verder studeren. STW = Sociale en Technische


Dan is STW iets voor jou.

STW = Sociale en Technische


 MEER INFORMATIE VIND JE BIJ  De leerkrachten 2de en 3de graad  Het CLB  De coördinatoren en directie  Website van de school =  www.reginamundi.be

STW = Sociale en Technische

Info STW  

Info,STW,2degraad

Advertisement