Page 1

Anul XVIII Num`rul 842

17 februarie 2017 z 8 pagini z Pre]: 1 RON S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

Au \nceput repara]iile la Bulevardul Tudor Vladimirescu din Municipiul Lupeni Interesul Consiliului Jude]ean pentru Valea Jiului r`m<ne acela[i. Adic`, foarte pu]in, spre deloc... La conferin]a de pres` organizat` luni, 13 februarie, mai marii Consiliului Jude]ean Hunedoara au f`cut unele dezv`luiri cu privire la proiectele pe care le au pentru anul 2017 [i unde vor fi investi]i anul acesta banii din bugetul jude]ului. Principalele priorit`]i ale acestui an vizeaz`, printre altele: demararea lucr`rilor la Drumul Jude]ean Rusu - Parâng, reabilitarea Casei de Cultur` din Or`[tie, refacerea unor lucr`ri la Casa de Cultur` din Hunedoara [i reintroducerea ei în circuit, construirea unui nou stadion de fotbal la Hunedoara, pe locul actualei arene Michael Klein, darea în folosin]` a corpului nou de la Spitalul Jude]ean de Urgen]` Deva [i demararea lucr`rilor la corpul vechi, continuarea lucr`rilor de repara]ii la sec]ia Pediatrie, finalizarea blocului alimentar de la Sanatoriul de Peneumoftiziologie Geoagiu, înfiin]area unui muzeu al civiliza]iei dacice la Or`[tie. Pe agenda Consiliului Jude]ean Hunedoara se mai afl` intensificarea demersurilor pe lâng` Ministerul Transporturilor în vederea finaliz`rii Drumului Na]ional Uricani - B`ile Herculane, [i pe lâng` Ministerul Mediului pentru alocarea banilor necesari finaliz`rii barajului de la Mih`ileni, de pe Cri[ul Alb. Vor fi continuate programele de investi]ii [i repara]ii la re]eaua de drumuri jude]ene. La capitolul infrastructur` se vor aloca fonduri pentru finalizarea [oselei de centur` a municipiului Petro[ani, pe tronsonul giratoriu spital - biseric`, în parteneriat cu Prim`ria Petro[ani. De asemenea, Consiliul Jude]ean Hunedoara va aloca 3,5 milioane de lei pentru finalizarea DJ 666 Meri[or - Dealu Babii. S-a reluat [i tema pentru transport public tip Green Line în Valea Jiului, adic` cu autobuze electrice. "În 2016, pentru între]inerea [i repara]ia drumurilor jude]ene nu s-a dep`[it suma de de 21 de milioane de lei. Anul acesta, exist` lucr`ri suplimentare pe care inten]ion`m s` le execut`m. O s` port o discu]ie cu to]i drumarii, cu toate companiile cu care avem încheiate contracte, în a[a fel încât s` g`sim o formulare care s` îl oblige pe executant s` execute, în urm`torii ani, pe banii lui, menten]a,

dac` apar deficien]e la calitatea durmului. În acela[i timp, toate lucr`rile de repara]ii [i între]inere a drumurilor, vor fi obligatorii înso]ite de viza primarului UAT-ului din zona în care se va executa lucrarea", a declarat pre[edintele CJ Hunedoara, Mircea Bobora. Din cele prezentate de pre[edintele Mircea Bobora, în domeniul s`n`t`]ii grosul banilor vor merge tot c`tre Spitalul Jude]ean din Deva, Valea Jiului r`mânând în continuare cenu[`reasa care prime[te firimiturile de la masa barosanilor din Deva. De[i are un Spital de Urgen]` la Petro[ani, cu specialit`]i pe care nu toate spitalele le au, care ar avea mare nevoie de ni[te firfirei de la bugetul jude]ului, buget la care contribuim [i noi, cei din Valea Jiului. La sfâr[itul conferin]ei, pre[edintele Mircea Bobora a declarat c` pân` la sfâr[itul s`pt`mânii va veni la Petro[ani pentru a discuta solicitarea f`cut` de acesta pentru a ob]ine o finan]are pentru investi]iile care se fac la aceast` unitate spitaliceasc`, dar pân` joi,16 februarie, ora 19,33 totul a r`mas la stadiul de declara]ie. (A.V.)


2

17 februarie 2017

Comisia European` aduce Rom<nia \n fa]a Cur]ii de Justi]ie a UE din cauza gunoiului

HOROSCOP

Comisia European` aduce România în fa]a Cur]ii de Justi]ie a UE pentru faptul c` nu a închis [i reabilitat 68 de depozite ilegale de de[euri, care constituie un risc grav pentru s`n`tatea uman` [i pentru mediu. Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a anun]at iminen]a deschiderii procesului la CJUE, mai ales c` întârzierile privind conformarea sunt foarte mari. De altfel, ziua de miercuri, 15 februarie, a fost una neagr` pentru România, pentru c` a mai fost deschis` o procedur` de infringement, iar în alte [ase cazuri s-a emis avizul motivat, ultimul pas înaintea procesului la CJUE. "În pofida avertismentelor anterioare ale Comisiei, România nu a reu[it s` ia m`suri împotriva a 68 de depozite de de[euri neconforme, astfel cum se prevede în Directiva UE privind depozitele de de[euri (Directiva 1999/31/CE a Consiliului)", se arat` într-un comunicat al Comisiei Europene. |n temeiul directivei, statele membre au obliga]ia de a recupera [i a elimina de[eurile într-un mod care s` nu pericliteze s`n`tatea uman` [i mediul, interzicând abandonarea, desc`rcarea sau evacuarea necontrolat` a de[eurilor. România avea obliga]ia de a închide [i a reabilita aceste depozite de de[euri municipale [i industriale care nu corespund standardelor pân` la 16 iulie 2009.(E.S.)

Re]ete de week-e end Ghiveci cu carne Ingrediente: 600g de carne macr`, 150g de ceap`, 300g de morcovi, 400g de cartofi, o r`d`cin` de ]elin`, 2-3 ardei gra[i, câteva ro[ii, 200g de p`st`i de fasole verde, 200g de fasole boabe fiart`, un sfert de varz` (eventual [i alte legume, dup` preferin]`), sare, 50 g de orez. Preparare: Carnea se taie buc`]ele [i se pune într-o crati]`. Se cur`]` [i se spal` legumele iar apoi se taie dup` cum urmeaz`: ceapa m`runt, morcovii, cartofii, ]elina [i ardeii cubule]e, fasolea se rupe buc`]i iar varza se taie fidelu]`. În crati]`, cu carnea, se pun morcovii, ceapa [i ]elina [i se în`bu[` cu o can` cu ap`. Se s`reaz` [i se adaug` ardeii, fasolea verde, cartofii [i varza. Mai punem pu]in` ap`, dac` e necesar. Se las` la fiert 15 minute. Se pun ro[iile t`iate felii [i orezul [i se mai las` 10 minute, dup` care punem fasolea boabe fiart` [i mai l`s`m 5 minute. Mâncarea

BANCURI

BANCURI

Un b`rbat abordeaz` o tip` \ntr-uun hipermarket: - Nu v` sup`ra]i, mi-aam pierdut so]ia prin magazin. V-aar deranja dac` am sta de vorb` pentru c<teva minute? - De ce? - Pentru c` de fiecare dat` c<nd vorbesc cu o femeie frumoas`, so]ia mea

trebuie s` fie sc`zut`. Se serve[te pres`rat` cu p`trunjel verde tocat. Pr`jitur` cu miere Ingrediente: Foi: 30 g de unt, un ou, 3 linguri de lapte, 3 linguri]e de miere, 100 g de zah`r, o linguri]` ras` cu bicarbonat, vanilie sau l`mâie, 350 g de f`in`. Preparare: Se fierb în baie de abur untul, laptele, mierea, vanilia (l`mâia-zeama) [i zah`rul, pân` se îngroa[`. Se iau de pe abur [i se adaug` f`ina. Aluatul rezultat se bate pe plan[et`, se împarte în 4 [i se coc foile pe dosul t`vii unse. Crem`: 100 g de unt, 100 g de zah`r pudr`, 150 g de lapte, 2 linguri de calciu gri[, esen]` de zmeur`, marmelad`. Untul se freac` cu zah`rul pudr`. Calciu gri[ul se fierbe în lapte. Când s-a r`cit, se amestec` cu untul spum`. Jum`tate din crem` se coloreaz` cu esen]` de zmeur`. Între primele dou` foi se pune crema alb`; între foile 2 [i 3 marmelad` [i între foile 3 [i 4 crema colorat` cu esen]` de zmeur`. apare instantaneu. Un b`rbat avea febr` mare, iar so]ia l-aa dus la doctor. Dup` o consulta]ie, doctorul spune: - Doamn`, so]ul dumneavoastr` are nevoie de odihn`. V` prescriu ni[te somnifere. - Bine domnule doctor. {i c<nd trebuie s` i le dau. - Dar nu sunt pentru el, sunt pentru dumneavoastr`.

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Anchete:

angella_press@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

PE{TI Ajutor profesional. S`pt`mâna începe cu un start lent [i lipsit de evenimente. La jum`tatea s`pt`mânii, Liviu P|R}AC îns`, se schimb` ritmul [i e[ti obligat` s` accelerezi un pic evenimentele. Profit` de ajutorul persoanelor influente [i încheie proiectele ramase restante de la începutul anului. Rela]ionarea în societate: normal`. BERBEC Nimic nou pentru semnul t`u zodiacal. Doar plictisul deja înserat în via]a ta, f`r` posibilitate de schimbare. Cel pu]in deocamdat`! Rela]ionarea în societate: bunicic`. TAUR Pluto sub semnul Selenei. Mercur înc` mai retrogradeaz` pân` la sfâr[itul acestei s`pt`mâni, a[a c` mare aten]ie la comunicare, întrucât exist` posibilitatea ca anumite puncte de vedere s` fie în]elese gre[it. De asemenea, evit` s` iei decizii importante în aceast` perioad`. Rela]ionarea în societate: inexistent`. GEMENI Venus aflat în Casa Dragostei. Urmeaz` o s`pt`mân` excelent` în dragoste. Exprimarea de sine se conjug` în mod armonios cu puterea de a iubi [i cu concep]iile personale. Ai în continuare multe de d`ruit pe acest plan. Rela]ionarea în societate: superb`. RAC Luna în semnul Scorpionului. Deschide-]i inima cu încredere, spune ce ai pe suflet [i c`ut` s` te manife[ti în concordan]` cu natura ta sensibil`. Vei avea numai de câ[tigat. {i în cazul locului de munc`, lucrurile stau foarte bine; entuziasmul î]i sus]ine for]a creatoare. Rela]ionarea cu cei din jur: excelent`. LEU Trigon Marte-Mercur-Neptun. Folose[te-ti ideile originale pentru a te distra, f`r` a-]i p`sa de gura lumii, deoarece ai nevoie de relaxare mental`. Vesti bune se anun]` [i pentru sfâr[itul de s`pt`mân`, o perioad` în care nu vei avea ochi decât pentru dragostea ta. Practic, perioada î]i aduce în dar cea mai romantic` perioad` din acest an. Rela]ionarea cu cei din jur: ponderat`. FECIOARA Nimic nou pentru semnul t`u zodiacal în perioada urm`toare. Aceea[i rutin` morbid` de zi cu zi. Rela]ionarea în societate: normal`. BALAN}A Func]ionezi ca un burete energetic miercurea [i joia viitoare, [i te conectezi chiar [i involuntar la vibra]iile persoanelor de care te înconjori [i atmosferei locurilor în care te învâr]i. Aceast` stare te face mai susceptibil la energiile negative, în special la cele venite din partea apropia]ilor sau a membrilor familiei. Evit` s` st`ruie[ti prea mult în preajma celor care te epuizeaz` energetic. Rela]ionarea în societate: ridicat`. SCORPION Venus sub semnul Lirei. Din punct de vedere sentimental e posibil un moment în care se dezgroap` mai vechi ranchiune [i resentimente. P`cat ! Rela]ionarea în societate: sl`bu]`. S~GET~TOR La începutul s`pt`mânii te sf`tuim s` fii atent(`) la performan]ele de la locul de munc`. Superiorii t`i vor avea mai multe a[tept`ri din partea ta decât pân` acum. Weekend-ul se anun]` unul plin, departe de zgomotul ora[ului. Rela]ionarea în societate: fireasc`. CAPRICORN Armonie în rela]ie. Dragostea sigur va juca un rol important în aceast` s`pt`mâna [i vei g`si numeroase motive pentru a te bucura al`turi de partenerul t`u.Cu un mic efort, vei realiza tot ceea ce ]i-ai propus. Rela]ionarea în societate: normal`. V~RS~TOR Jupiter sub semnul S`get`torului. Treburi casnice. Începutul s`pt`mânii te g`se[te foarte ocupat` cu redecorarea locuin]ei. Î]i doreai de mult timp s` faci schimb`rile planificate pân` la ultimul detaliu [i acum a sosit momentul oportun s` \]i pui în aplicare planurile. Rela]ionarea în societate: la limite ridicate. Pentru to]i nativii din zodiacul solar SOARELE TRANZITEAZ~ CASA a IV-a. Au loc evenimente - mai mici sau mai mari - legate de familie, trecut, istorie, rude, copil`rie, amintiri, r`d`cini, ereditate, zona natal`, valori na]ionale, cas`, propriet`]i imobiliare, c`min, locuin]`, domiciliu, maternitate, securitate emo]ional`, afec]iune, dragoste, romantism, sensibilitate, leg`tura cu mama, tradi]ie, alimenta]ie, subcon[tient, tr`iri interioare, via]a privat`, intimitate, lini[te interioar`, v` aproapele ca [i pe voi în[ine! încheierea unei activit`]i. Iubi]i-v

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


17 februarie 2017

3

Dosarul marelui jaf de la Pregoterm, restituit la Parchet spre competent` mu[amalizare Dup` [ase termene, judec`torii de la Tribunalul Hunedoara au restituit c`tre Parchetul de pe lâng` Tribunalul Hunedoara, spre competent` mu[amalizare, dosarul în care masonoprimarul Gheorghe Ile, directorul Marius Danci, Duna Gheorghe [i Velea Gabriel sunt inculpa]i pentru devalizarea Pregoterm. Aceast` solu]ie confirm` b`nuiala c` [i acest dosar va fi mu[amalizat, la fel ca toate celelalte dosare în care a fost implicat primarul Vulcanului. Cu sprijinul fra]ilor din masonerie, între Tribunalul Hunedoara, Parchetul de pe lâng` Tribunalul Hunedoara [i primarul Gheorghe Ile, s-aa format un fel de Triunghiul Bermudelor, în care toate dosarele în care cel din urm` este anchetat sunt scufundate în cea]`, primind invariabil solu]ii favorabile acestuia. În dosarul nr. 540/P/2014, Corpul de Control al Primului Ministru a constatat grave nereguli \n desf`[urarea contractului pentru Telegondola din Pasul Vulcan cu un prejudiciu de aproape 8.000.000 lei, acela[i Perchet de pe lâng` Tribunalul Hunedoara a dat o solu]ie de "clasare a urm`ririi penale sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de fals intelectual prev. de art 289 C.p din 1969 [i deturnare de fonduri, prev. de art. 302/1 C.p din 1969" solu]ie confirmat` [i de judec`torii Tribunalului Hunedoara, prin respingerea contesta]iei f`cut` de Secretariatul General al Guvernului. Aceea[i soart` a avut-o [i raportul Inspectorilor Cur]ii de Conturi din anul 2011, care au efectuat un control pe aceea[i tem`, descoperind grave nereguli care au generat un prejudiciu de 766.026,44 RON, adic` mai bine de 7,6 de miliarde lei vechi. {i acest raport a fost contestat de primarul Ile la Tribunalul Hunedoara, fiind scufundat al`turi de celelalte dosare care îl privesc pe primarul Vulcanului. În aceea[i zon`, a Triunghiului Bermudelor mai navigheaz` un dosar, pasat între Parchetul de pe lâng` Tribunalul Hunedoara [i Curtea de Apel Alba Iulia, în care este anchetat un alt jaf de circa 1.000.000 lei. În perioada 2010 - 2014, Pregoterm a achizi]ionat peste 15.000.000 Pet-uri în greutate de peste 800 de tone, în valoare de 650.000 lei cea mai mare parte din ace[ti bani intrând în buzunarele directorului Danci. La aceasta se mai adaug` micile ciupeli ale directorului Danci, între 350 [i 700 lei s`pt`mânal diurn` pentru 1-2 zile de delega]ie, cu benzina aferent`, justificat` exclusiv cu bonuri de la sta]ia Petrom din Vulcan, plus un sejur pe care familia directorului Danci l-a petrecut în 2014 cu familia primarului Ile în Grecia, tot pe banii Pregoterm, sejur care a costat 11.400 lei. Despre acest dosar Parchetul de pe lâng` Tribunalul Hunedoara ne-a comunicat urm`toarele informa]ii: "în cauz` a fost început` urm`rirea penal`, pus` în mi[care ac]iunea penal` [i se efectueaz` cercet`ri fa]` de inculpatul Danci Marius sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C.p., abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin 1 C.p., fals intelectual, prev, de art. 321 C.p., instigare la fals în înscrisuri sub semn`tur` privat`, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 322 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. [i uz de fals, prev. de art. 323 C.p. cu aplic. art. 35. alin.1 C.p. De asemenea, în cauz` a fost început` urm`rirea penal` [i pus` în mi[care ac]iunea penal` fa]` de 1 (un) suspect [i pus` în mi[care [i început` ac]iunea penal` fa]` de al]i 7 ([apte) inculpa]i". Scurt istoric Afacerea î[i are începuturile prin anii 2011, când, f`r` a avea o hot`râre de consiliu, primarul Ile [i directorul Danci au vândut mijloacele fixe din

punctele termice, adic` motoare electrice, vane, schimb`toare de c`ldur`, etc., samsarilor de fier vechi iar banii ob]inu]i i-au b`gat în propriul buzunar. Pentru a ascunde urmele jafului, la 25.02.2015, primarul Ile vine cu propunerea, iar slugile din Consiliul Local Vulcan adopt` hot`rârea nr.30/2015 prin care "se aprob` trecerea din domeniul public în domeniul privat al Prim`riei Municipiului Vulcan a mijloacelor fixe pentru scoaterea din func]iune în vederea cas`rii [i valorific`rii". Treaba nu a mers chiar ca pe roate, în urma peti]iei depuse de cet`]eanul Vlad Andrei-Dumitru, Institu]ia Prefectului Jude]ului Hunedoara, prin adresa nr.228/2015 a solicitat Consiliului Local al municipiului Vulcan "revocarea hot`rârii men]ionate mai sus". Primarul Ile a dat curs solicit`rii, promovând la 26.03.2015, un proiect de hot`râre adoptat cu unanimitate de voturi prin care "nu se mai aprob` trecerea din domeniul public în domeniul privat al prim`riei municipiului Vulcan a mijloacelor fixe pentru scoaterea din func]iune în vederea cas`rii [i valorific`rii". Conform unei logici elementare, mijloacele fixe trebuiau s` se reg`seasc` la locul lor, în punctele termice. Din p`cate, acestea erau de mult t`iate [i duse la fier vechi, motiv pentru care cet`]eanul Vlad Andrei-Dumitru a f`cut o plângere penal` în urma c`reia procurorii au înregistrat un dosar penal, iar în luna mai 2015 au pus în mi[care ac]iunea penal` împotriva persoanelor implicate. Asta înseamn` c`, procurorii aveau dovezi consistente c` s-au s`vâr[it ilegalit`]i, lucru confirmat [i de faptul c` doi din cei implica]i [i-au înstr`inat bunurile de]inute, pentru a împiedica organele de anchet` s` instituie sechestru asigur`tor asupra acestora. Trebuie precizat c` ancheta a fost f`cut` de procurorii de la Parchetul din Petro[ani, care nu apar]in sectei masonice care îl protejeaz` pe primarul Ile. Danci recunoa[te implicarea samsarilor de fier vechi "Cele 26 de tone nu sunt lips`. Sunt doar cânt`riri efectuate la noi [i o dat` la cei care au dezafectat punctul termic, care [i-au primit o parte din plat` din valorificarea pe care au f`cut-o ei. (…) Dezafectarea a f`cut-o aceea[i firm` care a dezafectat la SE Paro[eni. Mi-a fost recomandat c` sunt foarte serio[i [i într-adev`r au fost foarte serio[i. (…) La momentul la care am valorificat prin demontarea cu firma respectiv`, care a f`cut [i manopera, asta a fost cheia, domnule eu nu pot s` fac manopera, f`-mi-o tu [i cot` parte din aia… da? Pre]ul pe care l-am primit atunci este dublu fa]` de pre]ul actual [i totu[i exist` un prejudiciu, adic`, s` v` spun pe române[te, dac` st`team lini[tit [i l`sam s` fure echipamentele, ele oricum nu mai existau, oamenii de bine [i organele de cercetare d`deau AN-uri [i NUP-uri, foarte bine, ele nu mai existau, [i nu era niciun fel de probleme. Eu tr`iam lini[tit din punctul `sta de vedere", a declarat directorul Danci pentru GDD. Asta înseamn` c` cei implica]i au b`gat în buzunar dublu fa]` de cât au estimat procurorii de la Petro[ani. Acesta a fost [i clenciul pentru care decizia a fost amânat` la termenul din 13 februarie, pentru ca procurorii s` pun` în concordan]` prejudiciul cu cel declarat de Prim`ria Vulcan. Bineîn]eles, procurorii de la Deva nu au f`cut nimic, instan]a le-a restituit dosarul, urm`torul pas fiind mu[amalizarea. Iat` cum Justi]ia are grij` s`-i fac` sc`pa]i pe cei care fur` miliarde din banul public [i îi bag` la pu[c`rie pe unii care fur` o ra]` sau un sac de cartofi.

13.02.2017 Ora estimata: 09:00 Complet: CPC4 Tip solutie: Solutia pe scurt: În temeiul art. 347 al. 3 rap. la art. 346 al. 3 lit a din Codul de procedur` penal`, dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe lâng` Tribunalul Hunedoara, privind pe inculpa]ii: - 1. DANCI MARIUS DANIEL, trimis în judecat` în stare de libertate pentru s`vâr[irea infrac]iunii de delapidare, fapt` prev. [i ped. de art. 295 din C.pen. -2. ILE GHEORGHE, trimis în judecat` în stare de libertate pentru s`vâr[irea infrac]iunii de fals intelectual, fapt` prev. [i ped. de art. 321 din C.pen. -3. DUNA GHEORGHE DANIEL,trimis în judecat` în stare de libertate pentru s`vâr[irea infrac]iunii de fals intelectual, fapt` prev. [i ped. de art.. 321 din C.pen.[i - 4. VELEA GABRIEL, trimis în judecat` în stare de libertate pentru s`vâr[irea infrac]iunii de fals intelectual, fapt` prev. [i ped. de art.. 321 din C.pen.. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedur` penal`, cheltuielile judiciare avansate de stat în contesta]ie r`mân în sarcina acestuia. Definitiv`. Pronun]at` în camera de consiliu azi, 13.02.2017. Document: 26/2017 13.02.2017 Ora estimata: 09:00 Complet: CPC4 Tip solutie: Încheiere Solutia pe scurt: În temeiul art. 347 din Codul de procedur` penal`, admite contesta]ia formulat` de inculpatul DANCI MARIUS DANIEL împotriva încheierii penale nr. 240/CP/2016 din data de 14.11.2016 pronun]ate de judec`torul de camer` preliminar` de la Judec`toria Petro[ani în dosarul nr. 8486/278/2016/a1. Desfiin]eaz` încheierea contestat`. În temeiul art. 345 al 1 [i 2 din Codul de procedur` penal`, admite par]ial excep]iile invocate de inculpatul DANCI MARIUS DANIEL [i constat` neregularitatea rechizitoriului din data de 27.07.2016 întocmit în dosarul nr.133/P/2016 al Parchetului de pe lâng` Tribunalul Hunedoara, în privin]a infrac]iunii de delapidare prev. [i ped. de art. 295 din C.pen., în sensul c` prin procesul verbal de aducere la cuno[tin]` a calit`]ii de inculpat [i de punere în mi[care a ac]iunii penale s-a re]inut fapta inculpatului de a-[i însu[i pentru sine ori pentru altul, contravaloarea cantit`]ii de 26381 kg fier vechi valorificat pentru care nu exist` facturi în sum` de 19936 lei, îns` prin rechizitoriu s-a re]inut împotriva inculpatului fapta de a-[i însu[i sumele de bani rezultate în urma valorific`rii fierului vechi rezultat din dezmembrarea echipamentelor [i re]elelor din punctele termice [i dea folosi [i dispune de astfel de bunuri aflate în administrarea sa, provocând un prejudiciu bugetului Consiliului Local al Prim`riei Municipiului Vulcan în valoare de 480.247,13 lei. Respinge celelalte cereri [i excep]ii invocate de inculpa]ii DANCI MARIUS DANIEL, ILE GHEORGHE, DUNA GHEORGHE DANIEL [i VELEA GABRIEL împotriva legalit`]ii rechizitoriului, a administr`rii probelor [i a efectu`rii actelor de urm`rire penal`. Comunic` prezenta încheiere Parchetului de pe lâng` Tribunalul Hunedoara. În termen de 5 zile de la comunicare procurorul va remedia neregularit`]ile actului de sesizare [i va comunica judec`torului de camer` preliminar` dac` men]ine dispozi]ia de trimitere în judecat` ori solicit` restituirea cauzei. Pronun]at` în camera de consiliu azi, 27.01.2017. Document: 14/2017 27.01.2017 A.D.


4

17 februarie 2017

Produse tradi]ionale hunedorene la T<rgul Na]ional de Turism al Rom<niei

"Produsele tradi]ionale din zona jude]ului Hunedoara vor fi promovate la Târgul Na]ional de Turism al României, organizat la Romexpo, în perioada 16 - 19 februarie. Ini]iativa este o premier` [i apar]ine celor de la Agen]ia de Dezvoltare Economic` [i Social` (ADEH) Hunedoara, care au considerat necesar ca, pe lâng` obiectivele turistice pe care le vor prezenta turi[tilor, s` arate [i care sunt deliciile culinare specifice zonei", se arat` în comunicatul remis

presei de Agen]ia de Dezvoltare Ecomomic` [i Social` Hunedoara. Membrii Asocia]iei Produc`torilor de Produse Tradi]ionale [i Ecologice (APPTE) Hunedoara, g`zdui]i de localul Bistro Lex din Deva, au prezentat câteva dintre produsele care vor fi expuse în Capital`. La eveniment au fost prezen]i pre[edintele Consiliului Jude]ean Mircea Bobora, deputatul Lauren]iu Nistor, consilieri jude]eni, reprezentan]i ai asocia]iei care se ocup` de produsele tradi]ionale, etc. {i produse tradi]ionale din Valea Jiului au fost expuse. Directorul ADEH, Radu Barb, a explicat c` “agen]ia pe care o conduce are ca obiect de activitate promovarea turismului, turi[tii care vor s` viziteze obiectivele din jude] trebuie s` cunoasc` [i buc`t`ria specific` zonei, între cele

dou` existând o leg`tur` strâns`”, a declarat Radu Barb. Tatiana Rovinari, pre[edintele APPTE Hunedoara, sus]ine c` târgul care va avea loc în aceast` s`pt`mân` la Bucure[ti "este o ocazie bun` pentru a face cunoscut` turi[tilor oferta culinar` tradi]ional` a zonei, iar sprijinul autorit`]ilor în popularizarea acestor produse este unul foarte necesar. Avem acum un sprijin consistent din partea autorit`]ilor, iar participarea la târgul de turism este benefic` pentru produc`torii locali, dat` fiind amploarea lui. Începem s` în]elegem c` turismul [i produsele tradi]ionale merg mân`-n mân` [i nu po]i s` le separi. Când m` duc undeva, eu caut s` g`sesc ceva reprezentativ pentru zona respectiv`, de la monumente, pân` la buc`t`ria local`". Standul jude]ului Hunedoara, va fi pozi]ionat în centru, într-o zon` vizibil` de to]i cei care vor trece pragul Târgului de Turism, în pavilionul C3 20-30 al complexului expozi]ional Romexpo. Anggella DU UMIT TRA{CU U

Cartierul Aeroport, reabilitat de Apa Serv A[a cum au f`cut-o în plenul [edin]elor de consiliu la nivelul fiec`rei UAT, reprezentan]ii APA SERV Valea Jiului au prezentat [i la Petro[ani priorit`]ile pe anul 2017. Pe lista acestora se afl` [i cartierul Aeroport, care va fi reabilitat, canalizarea va fi ref`cut` pentru a nu mai exista pericol de inunda]ii, a[a cum s-a întâmplat anul trecut, sau în al]i ani, în care, zeci de locuin]e au fost afectate grav din cauza inunda]iilor. Lucr`rile care se vor efectua provin din dividendele pe care APA SERV trebuie s` le achite prim`riilor, din profitul realizat administra]iei publice locale Petro[ani revenindu-i 240.000 de lei. “Dup` cum bine [ti]i, aceste inform`ri s-au adus la cuno[tin]a opiniei publice [i am discutat deja cu cei de la APA SERV s` folosim ace[ti bani pentru lucr`rile din Aeroport. De zon` se mai ocup` [i cei de la APELE ROMÂNE care au amenajat pârâul, urmând s` fie investi]i 8 milioane de lei pentru amenajarea pârâului Staicului pân` la Jiului de EST. SERV cor face investi]ii în sistemul de canalizare", a ]inut s` declare priLucr`rile vor dura aproximativ trei ani [i ne bucur`m c` [i cei de la APA marul municipiului Petro[ani, Tiberiu Iacob Ridzi. (E.S.)

Cl`direa veche a {colii nr. 2 din Petro[ani se transform` \n gr`dini]` Având în vedere solicit`rile primite de la mai mul]i cet`]eni ai municipiului Petro[ani, cât [i cuprinderea într-un program na]ional, în [edin]a din 13 februarie, consilierii locali ai municipiului Petro[ani au aprobat proiectul privind "Reabilitarea cl`dirii vechi a {colii Gimnaziale nr.2 [i transformarea în Gr`dini]` cu program normal" . Acest proiect a fost cuprins în PNDLsubprogramul "Regenerare urban` a municipiilor [i ora[elor - domeniul de realizare, extindere, reabilitare, modernizare [i dotare a unit`]ilor de înv`]`mânt preuniversitar". Finan]area acordat` din bugetul Ministerului Dezvolt`rii Regionale [i Administra]iei Publice este în valoare de 861.818 lei, în conformitate [i contractul de finan]are nr.

228/14149/2016. "Pentru acest obiectiv au fost efectuate doar cheltuielile de proiectare, contractul pentru lucr`ri a fost atribuit în luna decembrie 2016, iar ordinul de începere a fost dat în 6 februarie a.c. Devizul general a fost actualizat dup` derularea procedurior de achizi]ie public`, iar valoarea total` pentru restul de executat este de 573.452 lei din care, 16.238, 09 lei sunt bani din bugetul local. Pentru ca investi]ia s` poat` fi finan]at` în continuare este necesar` respectarea condi]iilor prev`zute de PNDL", a spus în plenul [edin]ei, primarul municipiului Petro[ani, Tiberiu Iacob Ridzi. (E.D.)


17 februarie 2017

5

Au \nceput repara]iile la Bulevardul Tudor Vladimirescu din Municipiul Lupeni Administra]ia local` a municipiului Lupeni a luat decizia de a plomba gropile de pe principalul bulevard care traverseaz` localitatea. Odat` cu înc`lzirea vremii, angaja]ii firmei care se ocup` de marele proiect ce vizeaz` reabilitarea [i modernizarea str`zilor din municipiul Lupeni au purces la plombarea gropilor care pot pune în pericol circula]ia pe drumurile publice. Se lucra de zor în zona spitalului municipal. Acolo, l-am g`sit [i pe viceprimarul Iacob Mesaro[, în teren, pentru a supraveghea modul în care se fac aceste lucr`ri, pentru c`, a[a cum bine îl [tim, este omul care nu accept` abateri de la proiectul tehnic. “Am demarat aceste lucr`ri de plomb`ri de str`zi, pentru c`, efectiv, pe anumite por]iuni nu se mai putea circula, str`zile erau ciuruite de gropile l`sate dup` iarna care a trecut peste noi [i nu vrem s` punem în dificultate participan]ii la trafic, ne dorim s` evit`m evenimentele nepl`cute care s` fie cauzate de acestea. Este o solu]ie temporar`. Împreun` cu constructorul, dup` cum vede]i, sper s` facem treab` bun` [i to]i locuitorii municipiului Lupeni, dar [i cei care-l tranziteaz`, s` nu mai fie pu[i în postura de a face slalom printre gropi. Vom continua în prim`vara acestui an [i pe tot parcursul verii, modernizarea str`zilor [i a cartierelor municipiului Lupeni”, a ]inut s` declare viceprimarul municipiului Lupeni, Iacob Mesaro[. Administra]ia public` local` a depus la ministere [i alte foruri mai multe proiecte, iar acum se a[teapt` avizele favorabile [i bugetul. "Cum primim banii ne vom apuca de lucr`ri, pentru c` trebuie implementate [i vin în sprijinul locuitorilor no[tri", a conchis viceprimarul lupenean. În cadrul investi]iilor care urmeaz` a fi realizate în municipiul Lupeni, administra]ia public` local` are în vedere continuarea lucr`rilor în infrastructura local`, finalizarea moderniz`rii str`zilor [i trotuarelor intrate pe programul de reabilitare. S-au început anumite lucr`ri. S-au scos bordurile vechi, s-a înlocuit totul [i s-a plecat de la zero, în municipiul Lupeni. Pe aleea Gorunului, cei care au câ[tigat licita]ia au început lucr`rile [i \[i creeaz` front de lucru. În momentul în care vremea se va înc`lzi se dore[te începerea în for]` a lucr`rilor majore. Toat`

zona Bucura Parângului va fi ref`cut`. Se vor schimba bordurile, se va reface accesul în sc`ri, drumuri, trotuare. Pe zona Viitorului se va repara [i strada care merge de la liceul Teroretic, pân` pe strada 9 mai, în zona blocurilor K, acolo, unde acele blocuri nu au avut niciodat` asfalt. Administra]ia public` local` are în

vedere amenajarea unor parc`ri, pentru c` acolo s-au d`râmat multe garaje care erau construite ilegal [i este normal ca cet`]enii s` beneficieze de aceste facilit`]i. {i zona Gorunului va intra în reabilitare [i toate trotuarele de pe principalul bulevard, din B`rb`teni, pân` jos la prim`rie. "Îmi doresc ca o doamn` cu c`ru]ul, când iese cu copilul mic, din B`rb`teni [i pân` în Centru, s` nu aib` niciun fel de probleme, cu acele coborâri, s` nu mai avem drumurile astea rele", a spus în cadrul unei [edin]e, senatorul Cristian Resmeri]`, fostul primar al municipiului Lupeni, care-[i dore[te continuitate, în ceea ce prive[te investi]iile majore din municipiul Lupeni [i

finalizarea tuturor proiectelor începute. Printre investi]iile care sunt prioritare, viceprimarul municipiului Lupeni a f`cut precizarea c` este necesar` [i urgent` reabilitarea [i modernizarea cl`dirii fostei [coli din cartierul B`rb`teni, fosta [coal` nr. 5, acolo unde, func]ioneaz` o gr`dini]` cu un num`r important de pre[colari. “{ti]i c`, inspectorii de la DSP viziteaz` orice unitate de înv`]`mânt. Dup` vizita la aceast` gr`dini]`, am primit o adres` prin care sa adus la cuno[tin]` c` spa]iul unde func]ioneaz` actuala gr`dini]` nu mai corespunde normelor. Din bugetul local ne dorim s` aloc`m banii necesari pentru repara]ii capitale la aceast` cl`dire, unde s` moderniz`r`m grupurile sanitare, s` schimb`m tot ceea ce nu mai corespunde normelor, geamurile, u[ile, s` se fac` recompartiment`rile necesare, pentru ca s` respect`m toate cerin]ele impuse, pentru ob]inerea autoriza]iilor. Vom face un studiu în acest sens, un deviz pentru a afla costurile, ca s` [tim câ]i bani s` aloc`m acestor lucr`ri majore de reabiltare [i modernizare”, a ]inut s` ne declare viceprimarul municipiului Lupeni, Iacob Mesaro[. Elena DRAGOMIR

Paramedicul anului 2016 a fost desemnat plutonierul major Linu H<rban În cadrul evenimentului prilejuit de prezentarea evalu`rii ISU Hunedoara pe anul 2016, un moment aparte a fost premierea celor mai buni dintre cei mai buni, din cadrul subunit`]ilor ISU Hunedoara. Astfel, paramedicul anului 2016 a fost desemnat plutonierul major Linu Hârban, care a participat în cursul anului trecut la peste 200 de interven]ii în cadrul modulului SMURD Petro[ani eviden]iindu-se la o interven]ie din municipiul Petro[ani unde a reu[it, în urma manevrelor de resuscitare efectuate timp de 40 de minute, s` resusciteze [i s` scoat` din stop cardio-respirator un b`rbat în vârst` de aproximativ 60 de ani. Au mai fost recompensa]i cu "diplome de merit" pompierii: cpt. Cristian Baleia, plt.maj. Nicolae Pali]`, plt.maj. Arthur Schneider, plt.maj. Lauren]iu Istrate [i paramedicul Valentin Anic`i, pentru gestul nobil de

solidaritate [i responsabilitate ar`tat la sfâr[itul anului trecut, când au salvat cu mâinile goale un tân`r de 18 ani, grav accidentat [i în pericol de hipotermie, ca urmare a unui accident rutier produs pe raza localit`]ii Vulcan.(A.D.)


6

17 februarie 2017

ISU Hunedoara s-a situat pe locul II la nivel na]ional la num`rul de controale/inspector La nivelul teritorial al IGSU se reg`sesc compartimente de prevenire care planific`, organizeaz` [i preg`tesc diferite activit`]i de prevenire în localit`]i, în institu]ii publice, acolo unde exist` aglomer`ri de persoane [i la agen]ii economici cu risc. Activit`]ile derulate în acest sens, în cadrul ISU Hunedoara, s-au concretizat în desf`[urarea de ac]iuni de informare preventiv` în locuri/zone cu aflux de persoane, institu]ii, operatori economici, unit`]i de înv`]`mânt, tabere [colare, sta]iuni turistice, centre comerciale, pie]e, ac]iuni la care au participat adul]i, pre[colari, elevi, studen]i, fiind diseminate peste 37.000 de materiale cu caracter informativ (afi[e, pliante, bro[uri, flyere, foi volante, etc.). Au fost executate un num`r de 1822 de instruiri în domeniul situa]iilor de urgen]` la operatori economici, institu]ii [i localit`]i din zona de competen]`. Formele activit`]ii de prevenire au constat în coordonare, îndrumare, control, acordare de asisten]` tehnic` de specialitate, precum [i avizarea - autorizarea privind securitatea la incendiu [i protec]ie civil` [i s-a materializat în cele 2483 controale de prevenire în care au fost cuprin[i 727 operatori economici, 1533 institu]ii, 116 obiective de investi]ii, 15 obiective supuse controlului activit`]ilor care prezint` pericole de accidente majore în care sunt implicate

substan]e periculoase, 28 construc]ii hidrotehnice [i 64 controale la localit`]i. Num`rul de controale de specialitate a crescut cu 56 % fa]` de anul 2015 (1582 controale). Cre[terea num`rului de controale se datoreaz` faptului c`, în anul 2016, au fost executate ac]iuni de control la toate incintele care au vizat procesele electorale din 2016, atât la alegerile parlamentare cât [i pentru cele locale. Astfel, la nivel na]ional, Inspec]ia de Prevenire din cadrul ISU Hunedoara s-a situat pe locul II, la nivel na]ional, la num`rul de controale/inspector, media num`rului de controale raportat la num`rul de inspectori cu atribu]ii de control fiind de 84. O ultim` activitate derulat` în acest sens, de prevenire a acestor evenimente s-a desf`[urat la Lupeni, acolo unde, reprezentan]ii ISU s-au întâlnit cu reprezentan]ii administra]iei pubblice locale, cu cei ai Asocia]ei Pro Straja, agen]i economici, etc. Legat de activitatea de prevenire, inspectorii de la ISU Hunedoara au prelucrat ultimele nout`]i legislative care vor intra în vigoare dup` data de 1 iulie. Concluzia a fost una clar`, ori se execut` toate cerin]ele, ori cei care nu le respect`, vor fi închi[i. "Am purtat discu]ii cu cei de la ISU legate de sta]iunea Straja, acolo unde se va impoune realizarea

unui plan de interven]ie, hidran]i noi. Avem în sta]iune doar câ]iva hidran]i, vom avea nevoie de un bazin, hidran]i noi pe fiecare zon` a sta]iunii unde exist` cabane [i vile. Toate aceste investi]ii implic` costuri, bani din bugetul local [i vom face demersurile s` primim bani de la guvern printr-unul dintre programe. Pentru a intra în legalitate [i cei de la Asocia]ia Pro Straja vor contribui cu cot` parte, dar vor avea în vedere s` ia deciziile necesare ca [i cabanierii s`-[i rezolve autoriza]iile de func]ionare pe linia de prevenire ISU, a[a cum le-au fost prelucrate de inspectorii de specialitate; pere]ii din interiorul cabanei s` fie din rigips ro[u, partea de lemn s` fie rezistent` la foc, spa]iile de evacuare s` fie corespunz`toare, s` fie dota]i cu detectoare de func, sting`toare, cu tot ceea ce ]ine de preven]ie. O alt` cerin]` a fost ca în loca]iile unde cabanele care au o distan]` mai mic` de 12 metri între ele, trebuie construit un zid de siguran]` desp`r]itor, mai înalt cu 50 de centimetri decât acoperi[ul cabanei celei mai înalte dintre ele. Au fost sfaturi utile, care trebuie respectate, pentru c`, dac` ele nu se vor pune [i în practic` cei care de]in cabane, vile [i pensiuni de vacan]` în sta]iunea Straja, risc` s` fie închise", a declarat viceprimarul municipiului Lupeni, Iacob Mesaro[. Angella DUMITRA{CU

S-a modificat Codul Muncii Concediul medical, cel de maternitate, precum [i concediul pentru îngrijirea copilului bolnav vor fi tratate ca zile de munc`, potrivit noilor prevederi ale Codului Muncii. De asemenea, absen]ele nemotivate [i concediile f`r` plat` sunt sc`zute din vechime. Dac` incapacitatea temporar` de munc` sau concediul de maternitate, cel de risc maternal sau pentru îngrijirea copilului bolnav vor interveni în timpul concediului de odihn`, acesta se va întrerupe [i salariatul î[i va lua zilele neefectuate dup` ie[irea din concediul medical, de maternitate sau de risc maternal, pentru îngrijirea copilului. Pentru c` acest lucru nu va fi posibil, zilele neefectuate din concediul de odihn` vor fi reprogramate. De exemplu, în cazul în care ai 21 de zile de concediu de odihn`, înainte erai penalizat dac` lipseai dou` luni în concediu medical, cu trei zile. Lucrurile se schimb` acum: nu mai exist` aceasta penalizare, po]i beneficia de întreaga perioada de concediu de odihn`.

"A doua modificare este ca înainte nu puteai s`-]]i iei concediul nef`cut, dac` aveai 20 de zile [i nu ]i le-aai luat într-uun an, trebuia automat s` le iei în anul calendaristic urm`tor, în urmatoarele 12 luni. Perioada s-aa prelungit la 18 luni. Deci ai un an [i jum`tate în care po]i s` î]i iei zilele de concediu nef`cute", a declarat secretarul de stat în cadrul Ministerului Muncii, Codrin Scutaru. Angella DUMITRA{CU

Amenzi pentru CEH [i SN|MVJ În raportul prezentat presei vizavi de activitatea de control la cele dou` mari entit`]i economice din Valea Jiului, CEH [i SNÎMVJ, inspectorul [ef al ITM Hunedoara, Adrian Bozdog, a prezentat pe larg situa]ia privind constat`rile [i m`surile care s-aau luat în domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii în munc`. Astfel, în cursul anului 2016 inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc` (ITM) Hunedoara au fost efectuate 45 de controale tip inspec]ie sistem la cele cinci puncte de lucru din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv: EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni [i la Sucursala Prestserv. În cadrul controalelor au fost stabilite 273 m`suri în domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii în munc` [i au fost aplicate 169 de avertismente contraven]ionale [i patru amenzi contraven]ionale în valoare de 40.000 lei. "În acela[i timp s-a verificat modul în care au fost aduse la îndeplinire cele 300 de m`suri dispuse în controalele anterioare. Dou` amenzi contraven]ionale au fost aplicate la EM Livezeni pentru nerealizarea m`surilor dispuse la controalele

anterioare [i pentru existen]a unei acumul`ri de metan mai mare decât limitele admise [i s-a sistat activitatea la un loc de munc` de la EM Livezeni (abataj frontal panoul 4, str. 13, bl. IX, orizontul 100, pentru nerespectarea monografiei de armare [i pentru neasigurarea debitului de aer), o amend` contraven]ional` a fost aplicat` la EM Lonea pentru nerespectarea monografiei de armare la abatajul cu banc de c`rbune subminat nr. 23, stratul 3, blocul II, loc de munc` la care a fost sistat` activitatea [i o amend` la CEH pentru nerealizarea m`surilor dispuse la controalele anterioare", a transmis inspectorul [ef al ITM Hunedoara, Adrian Bozdog. Totdodat`, în cursul anului 2016 au fost efectuate controale tip inspec]ie sistem la sucursalele Societ`]ii Na]ionale de Închideri de Mine Valea Jiului, respectiv Mina Paro[eni [i Mina Uricani unde s-au utilizat 62 zile de control [i au încheiat 22 procese verbale de control. Prin aceste controale s-a verificat stadiul de realizare a m`surilor dispuse privind securitatea [i s`n`tatea în munc` în controalele anterioare, fiind verificate un num`r de 96 m`suri. În urma controalelor au

fost dispuse 87 m`suri în domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii în munc`. Au fost aplicate 3 amenzi contraven]ionale în valoare de 10.000 lei fiecare, la Societatea Na]ional` de Închideri de Mine Valea Jiului [i la Mina Paro[eni [i 84 de avertismente. Amenzile contraven]ionale au fost aplicate pentru nerealizarea m`surilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare. Ella SCHREIBER


17 februarie 2017

Se cere sprijinul ministrului Muncii [i Justi]iei Sociale

Parlamentarii hunedoreni au început în for]` noua sesiune de lucru. Dup` zilele epuizante în care a fost dezb`tut bugetul de stat pe anul 2017 atât în comisii, cât [i în plenul reunit al celor dou` camere decizionale, social democra]ii hunedoreni au început deja s`-ii asalteze pe mini[tri în leg`tur` cu modific`ri ale legilor [i cu solicit`ri venite din partea celor care i-aau trimis în parlament.

Astfel, deputatul Lauren]iu Nistor al`turi de mai mul]i colegi parlamentari a cerut modificarea unor ordine, care fac referire la "acordarea unei îngrijiri eficiente [i adecvate a copilului cu diabet, propunerea legislativ` ini]iat` are ca scop eliminarea discrimin`rii prin cre[terea pân` la 14 ani a vârstei pân` la care un copil cu diabet are dreptul la înso]itor". O alt` nedreptate s-a f`cut prin emiterea unui ordin, prin care, guvernul Ciolo[ a majorat cu 50% contribu]ia lunar` de între]inere a persoanelor cu handicap asistate în centrele reziden]iale de la 602 lei la 900 de lei. S-a instituit tot prin acela[i ordin, obligativitatea persoanelor cu handicap sau a su]in`torilor acestora s` pl`teasc` aceast` contribu]ie, banii putând fi recupera]i [i pe calea justi]iei, în cazul în care unele dintre persoanele vizate de ordin refuz` s` pl`teasc`. Aceast` cre[tere a contribu]iei lunare afecteaz` 398

7

de persoane rezidente în jude]ul Hunedoara [i dac` ace[tia nu au sus]in`tori legali, cheltuielile se suport` din bugetele locale de pe raza localit`]ii unde acesta are domiciliul. Legat de acest subiect, deputatul Natalia Intotero, cere spijinul ministrului Muncii [i Justi]iei Sociale, Lia Olgu]a Vasilescu, întrebând-o "ce m`suri inten]iona]i s` lua]i pentru repararea acestor nedrept`]i" . Ambele solicit`ri au fost trimise ministerului de resort, iar parlamentarii social democra]i hunedoreni sper` într-o rezolvare favorabil` a acestor solicit`ri, care au un impact major asupra multora dintre românii afla]i în situa]iile men]ionate mai sus. S-au f`cut propuneri privind adoptarea unor ordonan]e de guvern, pentru completarea Legii Educa]iei Na]ionale, a Legii 76/2002 privind sistemul asigur`rilor de [omaj [i stimularea ocup`rii for]ei de munc`, completarea art.17 din Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii [i alte legi, care sunt la comisii. Elena DRAGOMIR

Consiliul Jude]ean Hunedoara cere garan]ii de bun` execu]ie a lucr`rilor Constructorii care vor efectua lucr`rile de plombare la gropile ce au ap`rut pe drumurile jude]ene din Hunedoara vor trebui s` ofere, în premier`, o garan]ie de bun` execu]ie pentru opera]iunile efectuate, a anun]at vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Hunedoara, Daniel Andronache. Autorit`]ile au efectuat deja o prim` evaluare a gropilor ap`rute în re]eaua de drumuri jude]ene, iar suprafa]a total` a acestora este aproximat` la câteva mii de metri p`tra]i. "Am convenit cu firmele care au în între]inere drumurile jude]ene s` identific`m toate gropile care au ap`rut în asfalt. S-au identificat [i sunt suprafe]e mari, de ordinul miilor de metri p`tra]i. Deja a început plombarea unora dintre ele. Vom cere garan]ii pentru lucr`rile de repara]ii pentru c` a[a ni se pare normal, dac` execu]i o lucrare s` dai garan]ie pe ea", a declarat vicepre[edintele CJ Hunedoara. Potrivit acestuia, pe m`sur` ce timpul se va înc`lzi [i se vor porni mai multe sta]ii de producere a asfaltului, lucr`rile de plombare a gropilor se vor deru-

|n week-end, \ncepe Par<ngul Night Challenge Este oficial. 100 de conncurenn]i s-aau înnscris la Parânngul Night mb`t`, la fa]]a locului vor fi mult mai Challennge, dar organnizzatorii spunn c`, sâm mul]]i conncurenn]i. Sâmb`t`, 18 februarie, pentru alerg`torii din Vale va fi o zi special`. Va începe edi]ia a IV-a a concursului Parângul Night Challenge. Organizatorul Avram Iancu a anun]at c` oficial s-au înscris 100 de concuren]i la aceast` competi]ie devenit` tradi]ional`. "S-au înscris 100 de participan]i, dar din experien]a anilor trecu]i v` pot spune c` vor mai fi care vor veni la fa]a locului [i neanun]a]i", a declarat Avram Iancu. Premiile dintre cele mai atractive vor fi cu siguran]` o motiva]ie în plus pentru cei care vor participa, fondul de premiere fiind de 7.600 de lei. Nu vor lipsi de]in`torii recordului la zi: Viorel Palici [i Andrei Preda, cu timpul de 40:57. Printre alte premii s-a pus un joc un premiu de 500 lei pentru cel mai bun timp al unui alerg`tor stabilit în Valea Jiului [i un premiu de 200 lei pentru cel mai bun timp al unei alerg`toare stabilite în Valea Jiului. "Traseul este în întregime acoperit de z`pad` [i pot spune c` este mult mai frumos decât anul trecut. Pe pârtia B stratul de z`pad` este chiar mai gros. Sunt ceva emo]ii în privin]a por]iunii de pe golul alpin în sensul c` dac` se mai înc`lze[te este posibil s` se topeasc` pe alocuri, dar nu reprezint` o problem`. Traseul va fi luminat de ni[te balize cu lumin` intermitent`. Avem [i o curs` pentru copii, b`ie]i [i fete - 10 ani [i 10-14 ani la 300 metri. Startul copiilor va fi pe zi, la ora 17:00 tot de la începutul pârtiei B", a mai afirmat Avram Iancu. Concursul din 18 februarie va avea dou` probe: alergare montan` [i schi de tur`. Concursul va avea la start sportive de top, printre ele [i Ingrid Mutter. Invitat special este Tibi Useriu câ[tig`torul teribilului ultramaraton 6633 din nordul extrem al Canadei. Tibi p`streaz` tradi]ia de anul trecut [i înainte de a pleca s`-[i apere superba victorie va face un antrenament oficial, la bustul gol. Lore edan na JUGLEA

la într-un ritm alert. CJ Hunedoara a alocat în bugetul pe acest an o sum` de 29 milioane lei pentru între]inerea [i repararea drumurilor jude]ene, iar calitatea lucr`rilor va trebui certificat` [i de c`tre primarii din localit`]ile prin care trec aceste artere de circula]ie. {i pre[edintele CJ Hunedoara, Mircea Bobora, a afirmat, în aceea[i conferin]` de pres`, c` autorit`]ile jude]ene au preten]ia ca toate lucr`rile de reabilitare [i între]inere a drumurilor aflate în administrare s` fie de calitate, motiv pentru care s-a apelat [i la sprijinul primarilor. El a explicat c` facturile de lucr`ri vor fi înso]ite [i de "o viz`" a primarilor care vor confirma dimensiunile [i grosimea stratului de asfalt turnat din devizele constructorilor. "Vom avea discu]ii cu firmele de construc]ii pentru a le obliga, prin contract, s` execute lucr`ri de calitate. Ele vor trebui s` garanteze calitatea lucr`rilor de mentenan]` la drumurile E.D.) jude]ene", a precizat pre[edintele CJ Hunedoara.(E

{tiin]a Petro[ani [i-a reluat antrenamentele Doar 15 juc`tori au participat la reunnirea lotului, care pe data de 12 martie va mennt la Valea lui Lim mann pleca înntr-uun canntonnam Echipa de rugby {tiin]a Petro[ani, ocupanta locului doi din Divizia Na]ional` de Seniori, a început preg`tirea în vederea returului de campionat, care se va relua în luna martie, pe data de 25. 15 juc`tori au participat la reunirea lotului, unii au lipsit motivat, al]ii se preg`tesc singuri la Bucure[ti, urmând s` se al`ture lotului la plecarea în cantonamentul la Valea Lui Liman, cantonament care va începe pe data de 12 martie. De la reunire a lipsit motivat [i juc`torul Marius Chiriac aflat în preg`tire cu lotul na]ional. De preg`tirea echipei se vor ocupa Daniel Ivan [i Emil Drumea, antrenorul Alexandru Lupu alegând varianta de a antrena la Bucure[ti, dar acesta va r`mâne în continuare juc`tor legitimat la {tiin]a. Dup` cum bine [tim, {tiin]a este de]in`toarea titlului, dar nu s-a putut înscrie în Superliga Na]ional`, din lips` de fonduri. Gruparea din Vale sper` s`-[i p`streze actualul lot de juc`tori [i mai mult s` se înt`reasc` mizând [i pe revenirea lui R`zvan Barbu de la Poli Ia[i. Obiectivul petro[`nenilor este tot primul loc, iar p`strarea titlului nu este deloc imposibil, pentru c` primele patru clasate vor

intra în play-off, unde vor juca 1 cu 4 [i 2 cu 3, într-o singur` man[`, pe terenul echipei mai bine clasate, [tiin]a de]inând, în prezent, acest atu, iar finala se va disputa pe teren neutru. Militaru a alergat cu studen]ii Juc`torii {tiin]ei au avut parte de o surpriz` pl`cut` la antrenamentele lor. Gigi Militaru, proasp`t convocat la lotul na]ional al României de rugby în 15 [i în prezent legitimat la echipa RCM Timi[oara din Superlig` a alergat cot la cot cu juc`torii {tiin]ei. În momentul de fa]` Gigi Militaru este accidentat [i a ales ca în perioada de recuperare s` se antreneze la Petro[ani. Dou` mese [i m`rire de salarii Juc`torii {tiin]ei au început anul cu bine asta pentru c` ve[tile bune nu au întârziat s` apar`. Ace[tia vor beneficia de dou` mese calde pe zi, iar conform unor surse oficiale din cadrul clubului juc`torii vor benefica [i de salarii mai mari. Este bine cunoscut faptul c` ani de zile juc`torii au avut nemul]umiri legate de câ[tigurile financiare, care au fost destul de mi. Tot în trecut au fost probleme legate [i de masa juc`torilor, care la un moment a fost scoas`. Acum lucrurile sunt pe f`ga[ul lor normal a[a c`, For]a {tiin]a! Loreddanna JUGLEA


8

17 februarie 2017

Imagina]ie, distrac]ie, mult soare [i premii la Festivalul Oamenilor de Z`pad` din Straja Dup` o s`ptâmân` în care turi[tii au avut la dispozi]ie timpul necesar s` f`ureasc` cele mai importante figurine din z`pad`, iat`, c`, sâmb`t`, 11 februarie, a sosit [i ziua premierii celor mai bune lucr`ri. Participan]i au creat personaje fictive din desene animate, dar au adus în aten]ia cotidian` [i personaje actuale, "vipuri" din lumea monden`, un miner, un cioban, un salvamontist, pe "Zorro" cel neînfricat care se lupt` cu asupritorii, etc. Juriul, din care au f`cut parte reprezentan]i ai Asocia]iei Pro Straja au deliberat [i au premiat pe cei mai buni dintre cei mai buni. Pe locul I s-a situat lucrarea "Noi facem România mai alb`" pe locul al IIlea "Minerul din Straja" realizat de familia Szeczi, abonat` [i premiat` la astfel de concursuri, iar pe locul al III-lea s-a clasat "Zorro din Lupeni". Din pahare de plastic a fost modelat` [i Bianca noastr` din Petro[ani, de fetele de la Complexul Montana. Inedit` [i "plastic`" a fost în schimb prezentarea fetelor care au spus c`: "Am zis s` o improviz`m cu pahare din plastic, c` [i ea e de plastic, nu se topesc, au culoarea z`pezii [i cred c` va rezista mai mult, a[a cum diva din Petro[ani rezist` pe pia]a show-bizului". Unul dintre arti[tii Lupeniului, ce a f`urit multe obiecte unicat [i-a pus [i el imagina]ia la lucru [i a realizat ciob`na[ul, ca un omagiu adus tuturor ciobanilor din Valea Jiului, pentru c` "ciobanul este simbolul acestei zone" a precizat nea Pap. Nici salvamonti[tii

,,

nu s-au l`sat mai prejos [i [i-au f`urit [i ei unul, pe care l-au îmbr`cat într-un costum de schi. Cea mai inedit` lucrare a fost minerul, ridicat în imediata apropiere a Crucii Eroilor, care str`juie[te Mun]ii Vâlcan [i datorit` ortacilor de la mina Lupeni. Familia Szecsi, cea care a ridicat minerul, cea mai înalt` lucrare din tot concursul, de doi metri, l-a echipat cu o lopat` "inima lui Stalin", l-au înf`[urat în tricolorul românesc, ca ni[te adev`ra]i patrio]i [i lau tapetat cu praf scos din adâncurile minei. “Noi, minerii, inhal`m acest praf fin zilnic [i minerul pe care l-am ridicat în Straja nu avea cum s`

,,

fie altfel. Am avut ceva de munc`, dar sigur va rezista s`-l vad` to]i cei ce vor urca aici în Straja. Este [i un avertisment dat celor care conduc destinele ]`rii, pentru c` mineritul din Valea Jiului nu trebuie s` dispar`, avem nevoie de c`rbune pentru producerea energiei", a spus capul familei de români, de origine maghiar`. În Straja, Baloo a fost a[ezat pe un [ezlong de cei mici, nu a lipsit nici Alb` ca Z`pada [i cei [apte pitici, P`c`liciul - sau parlamentarul de azi, etc. Ca un fapt inedit, câ[tig`torii au donat o parte din premiile câ[tigate copiilor de la Centrul de plasament din Lupeni. To]i participan]ii au primit diplome, medalii, cupe [i cadouri din partea organizatorilor, voia bun` [i distrac]ia fiind între]inut` de un soare blând [i generos. Angella DUMITRA{CU

Cupa Tabere Straja

Mâine, în sta]iunea Straja va fi organizat` o nou` competi]ie sportiv` "Cupa Tabere". Startul în concursul de chinese downhill, o combina]ie de schi [i snowboard, va fi dat la orele 10.00 de pe vârful Mutu cu sosire la Crucea Erolilor. Conform regulamentului, cine ajunge primul la sosire câ[tig` [i nu sunt permise contactele fizice voite între participan]i. În concurs probele de slalom paralel [i schi alpin se vor desf`[ura pe Pârtia Constantinescu, în dreapta teleschiului 2. Traseul va cuprinde dou` slalome identice pe Pârtia Constantinescu cu start din zona Crucii Eroilor, cu sosirea în zona îmbarc`rii teleschiului 3. Vor fi dou` categorii masculin [i feminin, iar concursul va fi structurat pe categorii de vârst` astfel: 2013- 2010; 2009-2005; 2004-1999; 1998-1990; 1989-1977; 1976-1950. "Vom adopta sistemul piramidal, astfel încât câ[tig`torul de la fiecare întrecere va trece în etapa urm`toare, excep]ie f`c<nd etapa semifinalelor, unde pierz`torii se întrec în finala mic` pentru locul III", au ]inut s` declare organizatorii cei de la Tabere Straja [i [coala de schi [i snowboard Straja. Sponsorul principal este Decathlon Timi[oara iar partenerii evenimentului sunt Complex Montana Pro Straja, Prim`ria Lupeni, Transport persoane Straja, etc. Înscrierile în concurs se fac la recep]ia {colii de Schi [i Snowboard Straja, în ziua concursului, la ora 9:00 pentru proba de chinese downhill [i între orele 9.00 [i 10:30 pentru proba de Slalom Paralel [i schi alpin. Angella DUMITRA{CU

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI v` ofer` zilnic, prin magazinul alimentar Nr. 16, Pia]a Central` CELE MAI IEFTINE SORTIMENTE DE CARNE DE PORC

- Pulp` de porc cu os - 10,30 lei - Pulp` porc f`r` os - 14,00 lei - Fleic` porc - 12,90 lei - Carne tocat` - 12,00 lei - Cotlet porc cu os - 13,90 lei - 18,50 lei - Cotlet porc f`r` os - Ceaf` porc cu os - 14,20 lei - Ceaf` porc f`r` os - 18,50 lei - Costi]` porc cu os - 9,80 lei SERVIRE PROMPT~ - Ciolane porc - 6,00 lei - IREPRO{ABIL~! - Gr`sime pentru topit - 3,90 lei 960311; 0254-5 542472; 0735-1 183175. Telefone utile: 0733-9

Petreci clipe de neuitat l a CABANA MONTANA din STRAJA Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

Ziar 842  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you