Page 1

Anul XVIII Num`rul 837

13 ianuarie 2017 z 8 pagini z Pre]: 1 RON S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

Bebe Nica a pus potera pe liderii sindicali care protesteaz` la sediul CEH Dac` CEH ar fi putut vinde curentul la export ar fi sc`pat de problemele financiare Termocentralele pe care Guvernul Ciolo[ le dorea \nchise salveaz` Rom<nia de la \nghe]

În aceste zile extrem de geroase nu numai în România, ci [i în toat` zona, ba chiar în toat` Europa, putem constata cât de adev`rat` este zicala "unde nu-ii cap, vai de picioare!". Dar "picioarele" nu sunt neap`rat ale oamenilor. Sunt, de fapt, produc`torii de energie de]inu]i de stat. Acestea sunt concluziile celor de la Focus Energetic, care au realizat o analiz` pertinent` a ceea ce se înâmpl` în domeniul producerii [i livr`rii de energie. O prevedere legal`, care, la apari]ie, [i-a dovedit utilitatea, dar care, între timp, nu numai c` a devenit caduc`, dar chiar aduce prejudicii, este cea referitoare la obliga]ia produc`torilor de energie de a vinde toat` energia pe Opcom. Ini]ial, aceast` obliga]ie a fost binevenit`, pentru c` i-a împiedicat pe "b`ie]ii de[tep]i" s` mai cumpere energie direct de la cei mai ieftini produc`tori interni, de]inu]i de statul român. Acum, aceea[i prevedere legal` îi împiedic` pe to]i produc`torii interni, inclusiv cei de]inu]i de stat, s` câ[tige sume importante. Mai exact, pentru c` to]i produc`torii trebuie s`-[i vând` toat` energia pe Opcom, ace[tia nu pot exporta. Singurii care, de fapt, au voie s` exporte sunt traderii, deveni]i, astfel, noii "b`ie]i de[tep]i". Ace[tia cump`r` energia de pe platformele administrate de Opcom [i apoi o revând, inclusiv în str`in`tate. Iar, în aceste zile, pre]urile au ajuns la cote extrem de mari. În România, în orele de vârf de consum, energia se vinde pe Pia]a

pentru Ziua Urm`toare (PZU) la maxim 84,4 euro/MWh. Adev`rat, un pre] de peste dou` ori mai mare decât în mod normal. Dar, în Ungaria, pre]urile au ajuns la 250 [i chiar 300 euro/MWh! Astfel, un exportator de energie câ[tig`, f`r` mare efort, între 165 [i 215 euro/MWh! Iar, în aceste zile, România export` aproape la capacitate maxim`! Conform site-ului Transelectrica, de ieri (10 ianuarie 2017), de la prânz, exporturile au fost, în fiecare moment, de peste 1.000 MWh/h, ajungând [i la maxime de peste 1.600 MWh/h. Sigur, nu toat` aceast` cantitate se vinde în ]`rile vecine la pre]uri de 250-300 euro/MWh, dar tot înseamn` sume importante! Ei bine, acum, când câ[tigurile din exportul de energie sunt extrem de frumoase, produc`torii interni ob]in numai firimituri! Cum ar fi fost dac` termocentralele apar]inând Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Mintia - Deva [i Paro[eni, ar fi reu[it s` vând` la export?! Ace[tia sunt cei mai scumpi produc`tori interni, costurile lor ajungând la aproximativ 100 euro/MWh. Vânzând în ]ar`, la pre]ul maxim de pe PZU, de 84,4 euro/MWh, termocentralele pierd circa 15 euro/MWh. Dac` ar fi putut s` vând` la export, ar fi câ[tigat "m`car" 150 euro/MWh. Iar problemele financiare cu care se confrunt` în prezent, chiar dac` n-ar fi fost eliminate, m`car ar fi fost diminuate! La Complexul Energetic Oltenia (CEO), unde costurile sunt ceva mai sc`zute, banii ob]inu]i din export ar fi putut fi folosi]i pentru investi]ii în conformarea la condi]ionalit`]ile de mediu sau în retehnologiz`ri. Nu credem nici c` Hidroelectrica sau Nuclearelectrica, produc`torii cei mai ieftini

de]inu]i de stat, "s-ar fi sup`rat" dac` ar fi exportat la 250 - 300 euro/MWh, în loc s` vând` pe pia]a intern` la 84,4 euro/MWh! Practic, pentru a face fa]` cererii interne, dar [i exportului, autorit`]ile au pornit toate grupurile energetice pe c`rbune ce putea fi pornite, au trecut termocentralele de pe gaze pe p`cur` (mai scump` în acest moment decât gazul natural). De altfel, cu excep]ia perioadei cuprins` între ora 22.00 din 10 ianuarie [i 07.00 din 11 ianuarie, când produc]ia a variat între 8.500 [i 9.500 MWh/h, în restul perioadei s-au produs permanent peste 10.000 MWh/h. Hidroelectrica, de exemplu, a ajuns la cote maxime, de 4.000 MWh/h, al doilea mare produc`tor fiind termocentralele pe c`rbune [i apoi cele pe hidrocarburi. Totu[i, efectul pornirii tuturor grupurilor energetice disponibile este c` energia cea mai ieftin` iese din ]ar`, aducând profituri uria[e traderilor, iar energia cea mai scump` r`mâne în ]ar`, crescând facturile consumatorilor, atât casnici, cât [i industriali! {i toate acestea, pentru c` autorit`]ile se înc`p`]âneaz` s` interzic` contractele bilaterale directe pentru produc`tori!


2

13 ianuarie 2017

Angajatul lunii decembrie la Apa Serv

HOROSCOP

Conducerea Apa Serv Valea Jiului a decis ca, începând cu luna noiembrie a anului 2016, pentru stimularea implic`rii salaria]ilor în activit`]ile specifice din cadrul operatorului regional de ap` [i canalizare, dar [i pentru a încuraja competitivitatea personalului angajat, s` fie instituit un premiu special acordat "Angajatului lunii". "În ob]inerea rezultatelor pe care Apa Serv Valea Jiului le-a înregistrat în ultimii ani, un rol determinant l-au avut salaria]ii firmei. De la cel mai mic muncitor [i pân` la nivel de director, angaja]ii no[tri au demonstrat c` atunci când vrei cu adev`rat s`-]i faci datoria la locul de munc`, munca de echip` se transform` în rezultate meritorii pentru întreaga firm` [i, ceea ce ne mul]ume[te mai mult, în cre[terea calit`]ii serviciilor pe care le oferim abona]ilor no[tri. Tot pentru a impulsiona men]inerea acestui trend dar [i pentru a p`stra [tacheta activit`]ii salaria]ilor Apa Serv la acelea[i cote de interes ridicat, am decis s` insituim acest premiu special, menit s` recompenseze în fiecare lun` cei mai activi dintre angaja]ii no[tri. Vorbim despre un premiu care poate aduce oric`rui angajat al Apa Serv nu doar aten]ia cuvenit` pentru munca prestat`, ci [i eviden]ierea public` a acestuia, dar [i o prim` semnificativ` la salariul pentru luna în care a fost eviden]iat", spune Costel Avram, director general al Apa Serv Valea Jiului. Echipa managerial` a operatorului regional de ap` [i canalizare din Valea Jiului a analizat rapoartele de activitate al angaja]ilor firmei din luna decembrie 2016 [i a decis s` acorde Premiul "Angajatul lunii Decembrie" pentru trei dintre angaja]ii societa]ii [i anume doamnei Mariana Ha]egan - operator calcul la Centrul de Încas`ri Petrila, doamnei Monica Dregan - [ef serviciu Aprovizionare [i Achizi]ii Publice [i domnului Claudiu Popa - instalator în cadrul Sec]iei Ap`- Canal. Ace[tia împart titlul de "Angajat al lunii decembrie", al doilea premiu de acest fel instituit de Apa Serv Valea Jiului. Celor trei angaja]i, conducerea Apa Serv le-a oferit o diplom` prin care s` le fie eviden]iat statutul de "Angajat al lunii", precum [i o prim` în B.P P.) bani. (B

Re]ete de week-e end Ciorb` de peri[oare Ingrediente: carne tocat` de porc 400 g, dou` linguri de orez, o felie de p<ine, un morcov, p`trunjel, o ]elin`, o ceap`, past` de tomate, bor[, sare [i piper. Preparare: Dup` ce pune]i la fiert legumele, prepara]i peri[oarele - se amestec` felia de p<ine cu carnea, orezul [i ceapa r`mas`, pu]in p`trunjel, sare [i piper. Din aceast` compozi]ie face]i bilu]e cu diametrul de aprox. 3 cm [i le pune]i \n oal` la fiert al`turi de legume. Dup` 20 de minute se ia de pe foc [i se adaug` p`trunjelul, pasta de tomate [i pu]in bor[. Ciulama de g`in` Ingrediente: 500g carne de gain`, 1 ceap`, 1 morcov mic, 1 p`trunjel, 50 g unt, gr`sime de pas`re sau aceea[i cantitate de ulei, 2 linguri f`in`, 1 cea[c` lapte, sare, piper. Preparare: Se aleg buc`]ile de la pasare care de obicei nu se pun la friptura, (aripi, spate), se spal` [i se fierb \mpreun` cu ceapa, morcovul, p`trunjelul [i pu]in` sare. Separat, se preg`te[te ciulamaua: \ntro crati]` se \ncinge untul, se amestec` cu f`ina, apoi se stinge cu zeam` de carne [i lapte, amestec<nd mereu s` nu se fac` cocoloa[e. Se fierbe p<n` c<nd sosul cap`t` consisten]a dorit` (ca o sm<nt<n` groas`), se s`reaz`, se pipereaz` dup` gust, se

adaug` buc`]ele de carne [i se mai d` un clocot. Pr`jitur` Ina Ingrediente: BLAT - 9 ou`, 13 lg zah`r, 9 lg f`in`, 6 lg nuc` de cocos, 2 lg cacao, 3 lg ap`. CREMA - 2 plicuri budinc` de vanilie, 600 ml lapte, 300 gr zah`r, ½ pac. margarin`. SIROP - 150gr zah`r, 150 ml ap`, 2 lg cacao. GLAZURA - 200gr ciocolat`, un plic glazur` caramel Dr.Oetker. Preparare: albu[urile se bat cu 9 lg de zahar iar g`lbenu[urile se bat [i ele cu restul de zah`r [i apa. Se amestec`, apoi ad`ug`m nuca de cocos, cacao cernut` [i f`ina. Compozi]ia se toarna \ntr-o tav` (35/40) tapetat` cu h<rtie de copt. Se coace la foc moderat. Crema se face astfel: plicurile de budinc` se amestec` cu o parte din zah`r [i c<teva linguri de lapte rece. Restul de lapte se pune la fiert [i c<nd e aproape de fierbere se adaug` budinca dizolvata [i se fierbe p<n` se \ngroa[`. Dup` ce s-a r`cit se adaug` margarina [i se spumeaz` cu mixerul. Blatul r`cit se taie \n 2 foi, se \nsiropeaz` lejer prima foaie cu siropul fiert [i r`cit, se adaug` crema, punem [i ultima foaie pe care o \nsirop`m. Pr`jitura astfel ob]inut` o d`m la frigider pentru c<teva ore, apoi o glas`m cu ciocolat` [i glazura caramel [i o por]ion`m dup` cum dorim.

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Momentul oportun, oriunde, oricum, f`r` resentimente energo-negative, v` c<t mai mult … trebuie folosit. Deci, Iubi]i-v

Anchete:

angella_press@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

CAPRICORN SATURN IN URCU{ ASTRAL C~TRE PERIFERII CONSTELARE; capricornilor, \n perioada imediat`, \ns`, micul benefic Venus, st`pâna peste iubiri [i prietenii, v` va ajuta Liviu P|R}AC s` v` dezv`lui]i cu elegan]` [i modera]ie sentimente care p<n` acum au fost ferecate \n subcon[tientul vostru. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este NOROC. V~RS~TOR MARTE SUB SEMNUL ARCANULUI DE AUR STELAR; toate discu]iile pe care le vei avea \n perioada urm`toare cu persoane mai \n vârst`, vor fi o etap` de dezvoltare \n personalitatea ta. Vei deveni mai calm, mai în]elept [i mai st`pân pe tine însu]i. Cuvântul care ]]i guverneaz` s`pt`m<na este PROGRES. PE{TI SELENA |N DECLIN STELAR; pe[tilor, \n perioada imediat` anumite evenimente v` vor face s` v` privi]i partenerul cu al]i ochi, ceea ce l-ar putea aduce la exasperare, dar asta nu trebuie s` v` influen]eze. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este ADEVAR. BERBEC MERCUR SUB SEMNUL GEMENILOR; berbecilor, v` pute]i a[tepta, acum mai mult ca oricând la împlinirea emo]ional` pe care o dorea]i de mult, deoarece sunte]i \ntr-o frumoas` armonie cu propriile sentimente [i, bineîn]eles, cu partenerul. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este |MPLINIRE. TAUR VENUS |N SEXTIL CU SOARELE {I LUNA; taurilor, \n perioada imediat` ve]i fi agili, mobili, v` ve]i mi[ca rapid [i eficient, iar tonusul vostru interior va reflecta, de asemenea, o energie pl`cut` [i constant`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este FOR}A. GEMENI TRIGON STELAR PLUTON-MARTE-JUPITER; pove[tile de iubire vor fi amenin]ate de interven]ia nefast` a destinului toat` s`pt`m<na. Ai mare grij` la tot ce spui [i nu l`sa loc de interpret`ri. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este TRISTE}E. RAC PLUTON SUB SEMNUL TAURULUI; ave]i mare grij` \n perioada imediat`, racilor, la situa]iile conflictuale ce pot ap`rea din senin. Evita]i oamenii agita]i mai ales dup`-amiezile, când starea voastr` de armonie poate fi tulburat` brutal de emo]ii negative. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este {OC. LEU HELIOS, ASTRUL PROTECTOR, |N SUI{ ASTRAL; \n perioada care vine astrele \]i vor surâde [i planurile tale vor fi u[or de îndeplinit. Echilibrul t`u va avea de câ[tigat pe toate planurile, inclusiv cel al s`n`t`]ii. Bucur`-te de toate activit`]ile care impun [i pu]in` activitate fizic`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este MI{CARE. FECIOARA JUPITER SUB SEMNUL BALAN}EI; rezisten]a ta la solicit`rile de lung` durat` va cre[te, dar, \n perioada imediat`, va trebui s` te fere[ti de reumatism, care va tinde s` se manifeste mai ales \n zona genunchilor. Stai la c`ldura [i odihne[te-te \n a doua parte a fiec`rei zile. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este REFACERE. BALAN}A SEXTIL STELAR |N CARE ESTE IMPLICAT ASTRUL PROTECTOR, PLANETA VENUS; balan]elor, \n perioada imediat`, chiar dac` sunte]i firi calme de obicei, ve]i avea dificult`]i \n controlarea agresivit`]ii, când anumi]i oameni pe care nu \i \nghi]i]i, v` vor c`lca r`u pe b`t`turi. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este R~ZBUNARE. SCORPION NEPTUN SUB SEMNUL PE{TILOR; \n perioada imediat` vei sta [i te vei analiza profund, gândindu-te c` este posibil s` fi luat anumite hot`râri gre[ite destul de recent. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este EVALUARE. S~GET~TOR MARTE |N COLAPS STELAR; \n via]a ta comunicarea [i în]elegerea sunt bine aspectate [i vei reu[i s` g`se[ti solu]ii pe care de mult le a[teptai. Multe frustr`ri majore [i dureri suflete[ti se pot vindeca prin apropiere [i sinceritate. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este COMUNICARE. Pentru to]i nativii din zodiac

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


13 ianuarie 2017

3

Bebe Nica a pus potera pe liderii sindicali care protesteaz` la sediul CEH Protestatarii tulbur` lini[tea în CEH

De cînd l-aau pus "tehhnoocra]ii"" directoor general adjunct, iar partidul lui B`sescu pe primul looc pe lista pentru senat, rela]ia lui Bebbe Nica cu foo[tii toovar`[i din sindicate s-aau deterioorat iremediabbil. Recentele prooteste ale mineriloor [i energgeticieniloor au scoos la iveal` adev`rata fa]` a foostului lider sindical. Acesta a asmu]it poli]ia pe foo[tii s`i cooleggi din sindicat care nu mai r`sppund la coomand` [i prootesteazz` împpotriva închhiderii mineloor [i pentru coondi]ii mai bune de munc`. De parc` era firma lui tac-su, imediat dup` declan[area protestului, directorul general adjunct Petre Nica, a chemat poli]ia s`-i evacueze din sedul CEH pe protestatarii care s-au declarat în greva foamei. Doi angaja]i ai Poli]iei Petro[ani au descins la CEH pentru ai evacua pe protestatari din cl`dire. Bebe Nica miza pe faptul c` la -18 grade, protestatarii vor renun]a la inten]iile lor, dar ace[tia au continuat, chiar cu riscul de a fi amenda]i. "Petre Nica a chemat politia. Vor s` ie[im afar`, dar noi avem aici un birou în care putem s` st`m pân` în data de 9 când ne expir` delega]iile. Am discutat cu poli]i[tii [i nu plec`m de aici", a declarat fostullocotenent al lui Bebe Nica, liderul de la Lonea, Vasile P`duraru. Colegul s`u, Dorin Vezure a sus]inut c` vor ramâne s` protesteze în greva foamei în acel birou, dat` fiind temperatura extrem de scazut` de afar`. Lideri minerilor au r`mas în sediul CEH în greva foamei, acolo unde au un birou ce apar]ine sindicatului, birou pe care Bebe Nica crede c` l-a luat cu el c<nd a plecat din sindicat pentru a deveni director general adjunct, "tehnocrat" specialist pe probleme de diesele de min`. Dup` investiga]ii aprofundate [i consultarea listei primite de la directorul general adjunct Bebe Nica, organele i-au identificat pe capii protestatarilor, respectiv Ion Ciobotaru, Vasile P`duraru, Lucian Enculescu, Dorin Vezure [i Marinel Vrâncianu ace[tia fiind amenda]i cu 500 de lei fiecare pentru tulburarea ordinii [i lini[tii publice. Este de l`udat operativitatea poli]i[tilor petro[`neni, care au r`spuns cu promptitudine la solicit`rile directorului general adjunct [i aspirant la senat, spre deosebire de lentoarea suspect` cu care au ac]ionat în dosarele în care Bebe Nica este acuzat de fals [i uz de fals. Având în vedere c` activitatea lui Petre Nica a fost discutat` [i în plenul parlamentului, deputatul Gheorghe - D`nu] Bogdan depunând o interpelare c`tre primul ministru având ca subiect exact falsurile f`cute de Bebe Nica, pontaje, foi de parcurs [i liste cu membri de sindicat falsificate, ne a[tept`m ca poli]ia s` manifeste aceea[i promptitudine [i în finalizarea acestor dosare.

Minerii de la Lupeni cer demisia lui Bebe Nica Dac` pân` anul trecut tonul protestelor era dat de Vasile P`duraru, care la ordinul lui Bebe Nica purcedea în curtea CEH cu c<]iva ortaci de la mina Lonea strigând "ho]ii [i jos conducerea", anul acesta situa]ia s-a schimbat, chiar fo[tii ortaci de la Lupeni fiind în fruntea celor care cer schimbarea conducerii CEH, "S-a cerut, din nou, demisia domnului

Petre Nica, în primul rând. Credem c` se impune demisia sau demiterea lui pentru modul în care a gestionat situa]ia. În prima zi de proteste de la Lupeni trebuia s` fie acolo, de diminea]`. A venit abia la ora 16.00 [i a avut o atitudine arogant`. Sunt multe lucruri de la care nu ne-am fi a[teptat din partea domnului Nica. Atitudinea lui a fost nepotrivit`", declara pre[edintele interimar al Sindicatului "Muntele", Darius Câmpean. Nica zice c` protestele au la baz` substrat politic [i interese personale Conform directorului general adjunct Bebe Nica, spre deosebire de vremea când el era liderul suprem al minerilor [i protestele vizau doar interesul general al salaria]ilor, salvarea mineritului, a locurilor de munc` [i condi]ii mai bune de lucru în subteran, liderii care protesteaz` acum o fac doar din interes personal. "De exemplu, domnul Vezure, acum face greva foamei [i cere demiterea mea, dar nu [tie nimeni c`, în urm` cu o lun` [i jum`tate, acela[i domn m` ruga s`-l iau în structura administrativ`

dorind s` renun]e la postul de lider sindical. Domnul Vasile P`duraru e probabil sup`rat c` s-a constatat c` nu are liceul absolvit, motiv pentru care nu mai poate ocupa un post de delegat sindical", declar` Petre Nica. Asta înseamn` c` at<ta vreme cât a fost locotenentul lui Bebe Nica, executând întocmai [i la timp ordinele acestuia, Vasile P`duraru avea liceul absolvit, sau în to]i ace[ti ani cât a fost încadrat, ca de altfel to]i liderii de la Muntele, în func]ia de inspector social, a încasat ilegal banii neîndeplinind condi]iile legale pentru a ocupa aceast` func]ie. Dac` este adev`rat, cu siguran]` cei de la CEH se vor sesiza, iar P`duraru va fi obligat s` dea banii înapoi. Mai mult, vor verifica dac` mai exist` [i al]i lideri de la Muntele care au fost încadra]i ca inspectori sociali f`r` a îndeplini condi]iile legale. Referitor la implicarea factorului politic, fostul candidat PMP Bebe Nica spune c` protestul declan[at la Lupeni, are, în opinia lui, o influen]` politic` evident`. Mai mult, fostul lider sindical [i candidat b`sescian la alegerile parlamentare de anul trecut, ajuns director adjunct, se declar` nemul]umit de faptul c` liderii din PSD s-au întâlnit cu sindicali[tii pentru a discuta [i a vedea ce se poate face pentru stingerea conflictului. "În plus, sâmb`t`, liderii sindicali s-au întâlnit în Valea Jiului cu lideri din PSD, Lauren]iu Nistor, Cristian Resmeri]` [i Mircea Bobora. Nu mai sunt [i al]i parlamentari, de la alte partide? E un alt semn de întrebare", zicea Bebe Nica. Aici înclin`m s`-i d`m dreptate, parlamentarii PNL sau PMP nemanifestând nici un interes fa]` de situa]ia de la CEH. Poate Nica îi cere senatorului Traian B`sescu, [eful lui de partid [i pre[edinte al Comisiei pentru dezvoltare [i strategie economic` din Senat, s` se implice [i s` fac` o strategie economic` [i pentru CEH. Nu de alta, dar în campania electoral` din 2009, B`sescu a promis la Petro[ani marea cu sarea, investi]ii [i angaj`ri la CNH (actualul CEH), terminarea drumului spre Herculane [i multe alte chestii benefice pentru Valea Jiului. Atunci nu s-a ]inut de promisiune, dar acum, dac` îl roag` colegul s`u de partid, aspirantul de senator Bebe Nica, poate se implic` [i nu îi las` doar pe cei din PSD s` fac` ceva pentru Valea Jiului [i s` ia [i data viitoare caimacul la alegerile locale, parlamentare sau preziden]iale, a[a cum au f`cut în ultimii ani. Andrei VLAD


4

13 ianuarie 2017

,,

,,

Sprijin pentru Casa Pollicino pe anul 2017 Asisten]a social` ca [i component` a sistemului na]ional de protec]ie social`, cuprinde [i serviciile sociale care sunt oferite de familie sau într-un cadru institu]ionalizat, prin intermediul unor funda]ii sau altor organisme care se ocup` îndeaprope de asigurarea nevoilor sociale, cre[terea calit`]ii vie]ii [i promovarea principiilor de coeziune [i incluziune social`. În contextul actual, num`rul copiilor ale c`ror nevoi de baz` nu sunt satisf`cute iar riscul de abandon familial a crescut, asistarea copiilor în servicii specializate de tipul centrelor de zi, devine o necesitate. Copiii cu probleme pot benefica de educare, de recuperare, socializare, stimulare complex` în astfel de centre. Ca furnizor de servicii sociale, în cadrul Asocia]iei “Casa Pollicino” func]ioneaz` pe lâng` centrul de zi pentru copiii cu dizabilit`]i [i un centru de zi pentru copiii care se reg`sesc în situa]ie de risc de abandon familial sau [colar. Conform eviden]elor celor dou` centre, beneficiarii serviciilor sociale sunt în num`r de 68 [i anume: 19 copii în centrul comunitar de zi pentu copii [i tineri cu dizabilit`]i [i 48 de copii în cadrul centrului de zi pentru copii cu risc de abandon familial sau [colar. Serviciile sociale oferite în cele dou` centre ofer` celor asista]i numeroase activit`]i [i situa]ii de \nv`]are, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de via]` independent`, care sunt planificate de personalul de specialitate, pe programe adecvate vârstei, nevoilor [i

poten]ialului de dezvoltare [i particularit`]ile fiec`rui beneficiar în parte. Casa Pollicino s-a implicat de mult` vreme în dep`[irea problemelor cu care se confrunt` unele familii din Valea Jiului, pentru men]inerea [i dezvoltarea serviciilor sociale [i, de accea, în luna decembrie comisia de evaluare [i selec]ionare a asocia]iilor [i funda]iilor cu persoanalitate juridic` care administreaz` subven]ionarea asocia]iei cu suma de 140.700 lei unit`]ile de asisten]` social` pe raza municipiului din bugetul local pe anul 2017, adic` 175 lei/perPetro[ani a aprobat selec]ionarea [i soan` asistat`. Iar subven]ia a fost aprobat` în [edin]a de consiliu local al municipiului Petro[ani din luna decembrie 2016. Cei de la Casa Pollicino au fost protagoni[tii a mai multor evenimente culturalartistice care s-au derulat în luna decembrie atât la sediul acesteia, c<t [i ca oaspe]i ai Prim`riei locale, beneficiarii oferindu-le cu prilejul s`rb`torilor de iarn`, un inedit [i interesant program artistic.

Anggella DU UMIT TRA{CU U

Taxe [i chirii ale SPAP \n 2017

Impozite [i taxe nemajorate pentru lupeneni

|n urma propunerilor venite din cadrul Serviciului Public Administra]ia Pie]elor din municipiul Petro[ani, consilierii locali au aprobat [i taxele pentru anul curent. Taxele au r`mas la acela[i nivel cu cele din 2016, urmând s` fie modificate doar urm`toarele: pentru taxa de ocupare a locurilor necesare vânz`rii produselor din exercitarea unei activit`]i pe cont propriu: brânz`, lapte, carne, produse apicole, produse de panifica]ie se propune mic[orarea de la 22 lei/ zi la 30 de lei pe zi. Pentru agen]ii economici din sectorul industrial - zona ]arc- se propune suma de 120 de lei/ lun` de la 130 lei/ lun`. Pentru taxa de închiriere chio[curi mezanin în hala Pia]a central` se propune 20 lei/mp/lun` ca pre] minim de pornire prin negociere direct` sau licita]ie public` cu strigare. Taxa de intrare la WC cu plat` se propune 1 leu intrarea pentru toate persoanele, inclusiv comercian]ii. Abonamentele pentru parcare vor fi în cunatum de 70 lei/lun`. Taxa pentru Pia]a Dacia [i Micropia]a va fi de 7 lei/ mas`/zi iar taxa pentru rezervare mas` va fi de 50 lei/ mas`/ lun`. În sectorul produse indistriale din t<rgul care are loc la stadionul Jiului vor func]iona urm`torele taxe: 1 leu taxa/ zi/ persoan` [i 1,5 lei/ mp/zi pentru produsele industriale. Taxa de vânzare produse second hand va cuprinde urm`toarele: pentru accesul cu autoturisme cu marf` 5 lei/ zi/5mp, pentru accesul cu autoturisme cu remorc` cu marf` 7 lei/ zi/7mp, pentru accesul cu autoutilitare pân` la 3,5 tone de marf` 10 lei/ zi. 8mp, pentru accesul cu autoutilitare peste 3,5 tone cu marf` 20 lei/mp/zi. Hot`rârea a fost aprobat` în conformitate cu prevederile art 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, raportat la art. 15 din HG 384/2004 privind exercitatea comer]ului cu produse [i servicii de plat` în unle zone publice coroborat cu cele ale art. 1, art. 4 [i art. 7 din Legea 52/2003 privind transparen]a decizional`, republicat`.(E.S.)

În luna decembrie, consilierii locali ai municipiului Lupeni au aprobat nivelul impozitelor [i taxelor aferente anului 2017. Acestea vor r`mâne la nivelul anului 2016, în schimb urmeaz` s` fie introdus` o tax` nou`, pe gunoi, care va fi achitat` la prim`rie. "Trebuie s` facem din start precizarea c` vom men]ine taxele locale de la nivelul anului 2016, dar vom introduce taxa la gunoi de 7,5 lei/ persoan`/ lun`. Se vor aplica scutiri de la plata impozitelor locale pentru veteranii de r`zboi [i v`duvele veteranilor de r`zboi, refugia]i sau deporta]i, persoane cu dizabilit`]i, persoane defavorizate care nu înregistreaz` un anumit venit pe membru de familie, etc.", a ]inut s` precizeze în plenul [edin]ei de consiliul, fostul primar [i actualmente senator de Valea Jiului, Cristian Resmeri]`. Contribuabilii care-[i vor achita impozitele [i taxele locale pân` la finele lunii martie vor beneficia [i de reducerea de 10%. În aceia[i [edin]` au mai fost aprobate [i alte taxe importante cum ar fi: taxa hotelier` de 2%/ zi pentru cei din sta]iunea Straja, taxa pentru loc de veci de 157 lei care se va achita la casieria taxe [i impozite [i taxa pentru capel` de 50 lei/ eveniment, indiferent de durata acestuia. Tot în decembrie, a fost rectificat [i bugetul local cu suma de 2.132 mii de lei, necesari refacerii str`zilor, pe o lungime de 11,23 kilometri, pentru lucr`rile care s-au efectuat anul trecut.(E.D.)

Burse pentru elevii lupeneni Ve[ti bune pentru elevii lupeneni vin din partea ale[ilor locali, care au aprobat în [edin]a de consiliu din 28 decembrie 2016, bursele [colare care vor fi acordate în anul [colar 2016-2017. Aceste burse se acord` în urma solicit`rilor f`cute de directorii [colilor de pe raza municipiului Lupeni. În urma analiz`rii cererilor au fost aprobate urm`toarele burse: Liceul Teoretic "Mircea Eliade" - inclusiv pentru [colile din subordine - 275 burse dup` cum urmeaz`: burse de performan]` - 2; burse de merit - 195; burse de studiu - 20; burse sociale - 58. Liceul Tehnologic - 20 burse dup` cum urmeaz`: burse merit - 9; burse sociale - 11. {coala Gimnazial` nr. 3 - 132 burse dup` cum urmeaz`: burse de merit - 48; burse de studiu - 10; burse sociale - 74. Cuantumul burselor este urm`torul: burse de performan]` - 100 lei/lun`, burse de merit - 75 lei/lun`,- burse de studiu - 50 lei/lun` [i burse sociale - 50 lei/lun`. Elevii îndrept`]i]i s`-[i primeasc` bursele trebuie s` ]in` leg`tura cu conducerea [colii [i cu compartimentul care se ocup` direct de acestea.(E.D.)


13 ianuarie 2017

,,

5

|n [ase luni s` reconstruie[ti un ora[ din temelii, s` dai via]` cultural`, via]` sportiv`, s` re\nvii tradi]iile ora[ului, s` dezvol]i turismul [i s` repari o foarte ,, mare parte din infrastructur`, nu s-a f`cut niciunde! La finele anului trecut, Cristian Resmeri]`, a organizat ultima sa conferin]` de pres`, în care a adus la cuno[tin]a opiniei publice realiz`rile ob]inute în scurtul s`u mandat de primar, realiz`ri de care este foarte mândru [i, care, s-aau f`cut într-uun timp extrem de scurt. "Pentru Lupeni a fost o perioad` bun`, fiindc` am reu[it s` îmbin`m proiectele pe care fostul primar le-a l`sat în stadiu de licita]ii [i cu finan]area asigurat`. Le-am preluat din mers [i am reu[it s` le ducem la finalizare", a precizat primarul Cristian Resmeri]`. Acesta a ]inut s` le mul]umeasc` tuturor celor care l-au sprijinit, echipei din cadrul administra]iei publice locale, consilierilor locali [i colegilor, membrii de partid din organiza]ia municipal` PSD Lupeni [i de la nivel jude]ean, care l-au sus]inut în toate demersurile f`cute, pentru atragerea de fonduri necesare proiectelor derulate în ultima jum`tate de an în municipiul Lupeni. "Am început reabilitarea drumului na]ional, pe o por]iune de doi kilometri, de la Tesma pân` la Universal Edil. A fost un proiect încheiat în termenul de execu]ie de trei luni [i jum`tate. Am demarat reabilitarea în totalitate a infrastructurii rutiere în Cartierul B`rb`teni [i aici este vorba de drumuri, parc`ri, sisteme de parcare. Lucr`rile s-au executat tot în trei luni [i proiectul s-a încheiat f`r` niciun fel de probleme. Dac` discut`m de cartierul B`rb`teni, pân` în momentul de fa]`, ]in s` v` spun c` am demarat un proiect prin care vom aloca parc`ri tuturor cet`]enilor care ni le-au solicitat. Am încheiat 320 de contracte, cet`]enii achitând 100 de lei pe an. Avem montate t`bli]e, le-am f`cut pentru c` aveam nevoie de parc`ri bine delimitate, trasate [i luminate. Proiectul a demarat în B`rb`teni urmând ca el s` fie extins [i în celelalte cartiere. Dup` cum bine [ti]i, în urma inunda]iilor, am reabilitat 17 poduri [i pode]e, am decolmatat [i cur`]at albiile râurilor [i pâraielor care ne tranziteaz` ora[ul [i trebuie s` ne lu`m m`suri de precau]ie pentru viitor, pentru c` nu po]i s` te pui cu

natura, dar, totu[i, cred c` este important s` fim bine preg`ti]i. Am încheiat repara]iile drumurilor l`turalnice în zonele locuite de momârlanii no[tri, de la Valea Vacii [i Tusului, pân` la Stradion [i pe Ro[ia. Am pietruit 11,23 kilometri [i nu v` ascund c` acest proiect va continua, am ob]inut finan]area necesar` pentru lucr`rile de anul viitor, unde vom pune un accent deosebit pentru Cartierul {tefan. Ne-am propus s` spargem toat` infrastructura veche de beton, s` refacem tot drumul de 1,3 kilometri cu rigole [i exact cum am f`cut în cartierul B`rb`teni [i pe bulevard a[a se va face în {tefan, s` facem infrastructur` nou`. Repet, avem finan]are în momentul de fa]`. În zona blocurilor ANL am f`cut o parcare mare, a[a cum neau cerut-o cet`]enii. Zona Palatului Cultural a fost reabilitat` [i modernizat`, fiind ref`cut` integral pe toat` partea exterioar`. Am pus un accent deosebit [i pe infrastructura [colar`. Dac` în prim`var` fosta conducere a prim`riei a reu[it s` inaugureze noua g`rdini]` de pre strada Parângului, aceasta devenind cea mai modern` gr`dini]` din jude]ul Hunedoara, am reabilitat în totalitate exteriorul [i curtea gr`dini]ei de la pia]a Cina. Pentru 2017, avem deja banii aloca]i ca s` intram cu reabilitarea la {coala Gimnaliz` nr 3, la Gr`dini]a Lumea Copiilor din spatele BCR [i la gr`dini]a din B`rb`teni. Avem bani, exist` proiecte, exist` buget pe care noi l-am [i creionat [i exist` [i o list` de investi]ii, prin care, s` se execute toate aceste lucr`ri. În var`, am reu[it cu cei de la Apele Române s` reabilit`m albia [i malurile pârâului Br`i]a, unde vrem s` cre`m în viitor o zon` de agrement. Urmeaz` s` concesion`m terenul celor care doresc s`-[i fac` terase [i zone de distrac]ie, pentru c` ne dorim ca cet`]enii, dar [i turi[tii care vin la noi, s` se poat` sim]i cât mai bine", a spus în interven]a sa, fostul primar Cristian Resmeri]`. Acesta a dezv`luit [i o parte din investi]iile care urmeaz` a se efectua în anul acesta, dar acestea vor fi cuprinse într-un alt material informativ de pres`. Poate cea mai bun` veste pe care a l`sat-o lupenenilor, fostul primar Cristian Resmeri]` este faptul

Eroii Revolu]iei, comemora]i la Lupeni În ziua de 22 decembrie 2016, administra]ia public` local` a municipiului Lupeni, împreun` cu reprezentan]i ai societ`]ii civile [i cu elevi din cadrul {colii Gimnaziale nr.1 au comemorat eroii c`zu]i în Revolu]ia din 1989. Evenimentul a debutat cu depunerile de coroane din partea PSD - organiza]ia municipal` Lupeni, din partea omului de afaceri Emil P`r`u. P`rintele Ioan D`n`u, de la parohia Sfântul Nicolae din centrul municipiului a oficiat slujba religioas`, al`turi de al]i preo]i din Lupeni, în memoria celor doi tineri care [i-au jertfit vie]ile pentru libertate. Din Lupeni, în ziua de 23 decembrie s-au deplasat la Bucure[ti pentru a duce medicamente pe care le-au predat Spitalului Witing, un grup de patrio]i. Nicu[or Gogiu [i Jeno Tibi Lukacs s-au dus în zona Academiei Militare s` acorde ajutor r`ni]ilor. Nicu[or Gogiu, unul dintre eroii Lupeniului, a c`zut la datorie lâng` Academia Militar` din Bucure[ti. El f`cea parte dintr-un echipaj de prim ajutor al Crucii Ro[ii, pentru salvarea r`ni]ilor. Tibi Lukacs un elev de liceu, a fost împu[cat în 22 decembrie în zona Televiziunii [i a decedat mai apoi, în data de 31 decembrie 1989 la Spitalul de Urgen]`. Ferdinand Muller, Ion Tolea [i Virgil Sandolache au fost r`ni]i. "Prim`ria municipiului Lupeni a considerat c` era necesar [i moral, ca în aceast` zi de 22 decembrie s` îi comemor`m pe eroii no[tri care au decedat în Revolu]ia din 1989 [i ne-am adunat ast`zi, aici, în cimitirul Eroilor pentru a le aduce un omagiu [i recuno[tin]a noastr` ve[nic`", a ]inut s` declare viceprimarul municipiului Lupeni, Iacob Mesaro[. La final, elevii prezen]i la comemorarea eroilor, au primit din partea organizatorilor, pachete cu dulciuri. (E.S.)

,,

c` în visteria local` au r`mas 50 de miliarde de lei, bani extrem de utili pentru proiectele care vor începe în prim`var`. "O s` las un excedent bugetar la finele lui 2016. Este vorba de bani r`ma[i în contul prim`riei Lupeni de peste 50 de miliarde de lei, bani care vor r`mâne pentru marele proiect de asfaltare de care am vorbit. Este pentru a doua oar` când exist` excedent bugetar la Lupeni, anul trecut [i tat`l meu, Cornel Resmeri]`, a l`sat un excedent frumos. Dac` ar fi s` facem acum un top al prim`riilor de municipii din România, cred c` Lupeniul, cu situa]ia financiar` pe care o are acum, ar fi pe primul loc ca [i echilibru financiar, dar [i ca venituri raportate la num`rul de locuitori. Dac` anul trecut eram în topul datornicilor, iat` c`, acum situa]ia s-a schimbat.(...) Vreau s` v` spunc` în [ase luni de zile, Cristian Resmeri]` [i echipa lui din prim`rie au f`cut cât nu a f`cut niciun primar din Valea Jiului dup` 1990 încoace, indiferent cât a stat primar. În [ase luni de zile s` reconstruie[ti un ora[ din temelii, s`-i redai via]a cultural`, via]a sportiv`, s` reînvii tradi]iile locale, s` dezvol]i turismul [i s` repari o foarte mare parte din infrastructur` nu s-a f`cut niciunde", a concluzionat fostul primar Cristian Resmeri]`, actualmente parlamentar, primul reprezentant al hunedorenilor social democra]i, în Senatul României. Elena DRAGOMIR

Rom<nii au votat pentru a avea o via]` mai bun`

,,

Dup` investirea guvernului Grindeanu, pre[edintele PSD [i al Camerei Deputa]ilor a ie[it public [i a anun]at primele m`suri care se vor pune în aplicare, a[a cum s-a promis în campania electoral`. "Prima m`sur` a fost adoptarea Legii de modificare a Codului fiscal prin care, am eliminat CASS-ul pentru toate pensiile, precum [i impozitul pe venit pentru pensiile sub 2000 de lei. Dintre m`surile care vor intra în vigoare de la 1 februarie se reg`sesc: cre[terea salariului minim la 1450 de lei, ieftinirea medicamentelor cu 35%, majorarea cu 50% a veniturilor actorilor [i a altor categorii de arti[ti, cre[terea salariilor din administra]ia local` cu 20%, introducerea transportului gratuit pe calea ferat` pentru studen]i, cre[terea punctului de pensie la 1000 de lei, cre[terea burselor pe student de la 83 lei la 201 lei, cre[terea pensiei minime de la 400 la 520 de lei, reducerea impozitului la 1% din cifra de afaceri pentru microînteprinderile care sunt sub plafonul de 500.000 de euro, reducerea TVA de la20% la 19%, eliminarea taxei pe construc]ii speciale, eliminarea supraaccizei pe carburan]i, etc. Sper ca, atât pre[edintele Iohannis, cât [i opozi]ia s` în]eleag` semnalul dat de români prin vot. Românii au votat pentru a avea o via]` mai bun`" , a declarat pre[edintele PSD [i al Camerei Deputa]ilor, Liviu Dragnea. (E.S.)


6 ,, ,, Pigmeul furniza milioane de PET-uri, iar Ile [i Danci \[i f`ceau concediul \n Grecia pe banii Pregoterm 13 ianuarie 2017

Închiderea gropii de gunoi de la Vulcan a adus cu sine [i o uniformizare a taxei de salubritate pl`tite de locuitorii V`ii Jiului. Uniformizarea s-a f`cut în sus, taxa stabilit` de Consiliile Locale din ora[ele V`ii Jiului fiind între 7 [i 8 lei, pu]in peste 7,2 lei, c<t pl`tesc locuitorii Vulcanului înc` din anul 2010. Prin bun`voin]a lui Ile [i a ciracilor s`i din Consiliul Local, în baza HCL nr.145/2016, vulc`nenii au r`mas în continuare în fruntea clasamentului cu 8 lei/persoan`. Au existat [i voci în Consiliul Local care au sus]inut c` pre]ul este nejustificat, Marin Coltescu, pre[edintele PSD Vulcan, promovând în 2011 o ini]iativ` cet`]eneasc` pentru mic[orarea tarifului la gunoi, dar aceasta nu a putut trece de zidul f`cut de primarul Ile [i consilierii PDL împotriva adopt`rii proiectului. Dac` ultima majorare ar fi oarecum de în]eles, prin majorarea costurilor de transport, gunoiul fiind transportat acum la groapa de la Horezu, pre]ul de 7,26 lei pl`tit înc` din anul 2010, poate fi catalogat drept un jaf la adresa cet`]enilor municipiului Vulcan.

ac]iunea penal` fa]` de al]i 7 ([apte) inculpa]i". Danci zicea c` banii sunt pentru Ile Din informa]iile pe care le de]inem, rezult` c` practica sifon`rii banilor de la societ`]ile de salubritate [i termoficare din Vulcan dateaz` chiar din primul mandat al primarului Ile, dar perioada documentat` de procurori este 2010 - 2014. Firmele cu care lucra Danci fiind, S.C. Servicii Horticole SRL Lupeni, administrator Râpa Cristian, un prieten din copil`rie al directorului Danci, de la care Pregoterm a achizi]ionat PET-uri de 24.000 lei, S.C. Coral Cristea SRL Lupeni, administrator

Unde au mers banii pl`ti]i de vulc`neni De[i existau suspiciuni cu privire la justificarea acestei taxe [i la destina]ia banilor colecta]i de la popula]ie, ancheta procurorilor, materializat` în dosarele nr. 101/P/2016 [i 8486/278/2016 aduce unele clarific`ri cu privire la destina]ia banilor. Ace[tia au ajuns în buzunarele directorului Marius Danci, un apropiat al primarului Ile, ambii inculpa]i în dosarul nr. 8486/278/2016 pentru devalizarea Pregotermului. În perioada 2010 - 2014, Pregoterm a achizi]ionat peste 15.000.000 Pet-uri în greutate de peste 800 de tone, în valoare de 650.000 lei cea mai mare parte din ace[ti bani intrând în buzunarele directorului Danci. Dac` la acestea mai ad`ug`m micile ciupeli ale directorului Danci, între 350 [i 700 lei s`pt`mânal diurn` pentru 1-2 zile de delega]ie, cu benzina aferent`, justificat` exclusiv cu bonuri de la sta]ia Petrom din Vulcan, plus un sejur pe care familia directorului Danci l-a petrecut în 2014 cu familia primarului Ile în Grecia, tot pe banii Pregoterm, sejur care a costat 11.400 lei, ajungem la un prejudiciu de 1.000.000 lei, stabilit de procurori pentru perioada 2010 - 2014. Aici [i în chefurile ]inute de [efi la cabana C`pri[oara s-au dus ani de zile banii pl`ti]i de locuitorii Vulcanului drept tax` de gunoi. Dosarul 8486/278/2016 a ajuns deja în instan]`, iar despre stadiul dosarului nr.101/P/2016, Parchetul de pe lâng` Tribunalul Hunedoara ne-a comunicat urm`toarele informa]ii: "în cauz` a fost început` urm`rirea penal`, pus` în mi[care ac]iunea penal` [i se efectueaz` cercet`ri fa]` de inculpatul Danci Marius sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C.p., abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin 1 C.p., fals intelectual, prev, de art. 321 C.p., instigare la fals în înscrisuri sub semn`tur` privat`, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 322 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. [i uz de fals, prev. de art. 323 C.p. cu aplic. art. 35. alin.1 C.p. De asemenea, în cauz` a fost început` urm`rirea penal` [i pus` în mi[care ac]iunea penal` fa]` de 1 (un) suspect [i pus` în mi[care [i început`

Cristea Eugen Adrian, finul directorului Danci cu 200.000 lei [i S.C. Costil SRL Lupeni, administrator Bongioi Ioana, iar contabil so]ia directorului Danci, cu 290.000 lei. Toate aceste firme, f`r` nici un angajat, nu înregistrau în contabilitate facturile de sute de mii de lei, emise pentru PET-urile "vândute" c`tre Pregoterm. Banii erau ridica]i din casieria Pregoterm personal de directorul Danci, în baza unor dispozi]ii semnate tot de el, administratorii firmelor partenere primind între 25 [i 30 la sut` din suma facturat`. Din unele informa]ii, s-ar p`rea c` ace[tia primeau chiar mai pu]in, motivul invocat de Danci fiind acela c` banii sunt pentru primarul Ile care garanteaz` c` nici un organ al statului nu va investiga aceast` afacere. ,,

,, Pigmeul furnizeaz` 80 de tone de PET-uri într-o lun` Dup` intrarea în insolven]` a S.C. Costil SRL Lupeni, în luna mai 2014, în afacere a fost introdus Varga Alexandru, zis "pigmeul", din Vulcan, care în baza unei conven]ii semnate cu directorul Danci "furniza" c`tre Pregoterm cantit`]i uria[e de PET-uri, c`rate cu c`ruciorul de butelie. În baza acestei conven]ii, directorul Danci ridica

s`pt`mânal între 2000 [i 3500 lei, Varga primind 700 lei. Vârful de sarcin` a fost atins în luna mai 2014, când Danci a ridicat de la casieria Pregoterm suma de 67.500 lei, partenerul Varga Alexandru primind tot 700 lei. Dac` ]inem cont c` o sticl` de plastic goal` are în jur de 50 de grame, iar cel mai bun pre] pe care l-am g`sit pe internet este de 0,8 lei/kg, rezult` c` în luna mai 2014, Varga Alexandru a furnizat c`tre Pregoterm 1.693.500 PET-uri în greutate de 84.675 kg. Cu asemenea jaf, nu este de mirare c` Pregoterm a intrat în insolven]` pentru datorii de 2.000.000 lei. Adic` exact c<t ar fi prejudiciul din cele dou` dosare în care este anchetat jaful de la Pregoterm, unul fiind înc` la Parchetul Tribunalului Hunedoara, cel`lalt, în care este implicat [i primarul Gheorghe Ile fiind deja trimis în instan]`.

Dac` punem la socoteal` [i prejudiciul de 1.000.000 lei din dosarul în care acela[i director Danci împreun` cu primarul Gheorghe Ile sunt trimi[i în instan]` pentru devalizarea punctelor termice, dosar aflat deja pe masa judec`torilor de la Petro[ani, ne putem face o idee asupra jafului pe care omul primarului Ile l-a f`cut la Pregoterm [i a faptului c` dac` nu era muls` sistematic, societatea putea func]iona foarte bine. Mai mult, dac` la Vulcan nu se aducea gunoiul din [apte jude]e iar Pregoterm nu intra în insolven]`, avizul de func]ionare al deponeului de la Vulcan putea fi prelungit. Oricum, vulc`nenii nu sunt chiar a[a de sup`ra]i, diferen]a de pre] de la 7,2 la 8 lei/pers. nefiind chiar a[a mare, dar locuitorii celorlalte ora[e din Valea Jiului, care pl`teau între 4 [i 5,6 lei/pers. cu siguran]` l-au [ters pe Ile de pe lista cu cei c`rora le vor trimite felicit`ri cu iepura[ul. Andrei VLAD


13 ianuarie 2017

7

Semnal de alarm`! Nu mai vin copiii la fotbal. Merg \n cluburi, dar, de distrac]ii {cooala de Footbbal Jiul Petroo[ani este una dintre pu]inele [cooli care înc` mai p`streazz` tradi]ia la nivel de coopii [i junioori. Dac` în anii trecu]i, Jiul avea sute de copii [i juniori, acum ei sunt de ordinal zecilor [i asta cu efortul antrenorilor Marin Tudorache, Damian Militaru, Cosmin Kanduth, Sorin Ghi]an, Petre Ititesc. În prezent 60 de copii [i juniori se lupt` în competi]iile jude]ene, iar în anul 2016 rezultatele nu s-au l`sat a[teptate. "Anul trecut am devenit campioni jude]eni la juniori D, vicecampioni jude]eni la juniori E, iar la nivel de Valea Jiului domin`m competi]iile de fotbal juvenil, unde ne afl`m pe primele locuri. Mai mult decât atât, juniorii E au jucat pentru a treia oar` consecutiv la Cupa COTA, o întrecere puternic`, turneu de nivel interna]ional, ce are loc în fiecare an la Arad. Din p`cate, tot mai pu]ini copii vin la fotbal pentru c`

nu mai au motiva]ia necesar`. Fotbalul de mare performan]` este pe cale de dispari]ie la noi [i pentru c` nu mai au modele. În momentul de fa]`, prioritatea noastr` este aceea s`-i facem pe copii s` descopere fotbalul, iar p`rin]ii trebuie s` realizeze c` sportul este important pentru dezvoltarea armonioas` [i psihic` a copiilor", spune managerul Marin Tudorache. Oficialul Jiului crede c` [i în aceste condi]ii juc`torii [i cei care se ocup` de activitatea lor [i-au dep`[it condi]ia, Fotbal Jiul. Noile cluburi pot s` le asigure copireu[ind s` transfere câ]iva copii la [coala de ilor continuitate la un nivel superior, lucru pe Fotbal Ardealul, LPS Banatul [i Atletico Arad. care Valea nu-l poate asigura în acest moment. Ace[ti copii sunt în coproprietate cu {coala de Loredana JUGLEA

Ionic`, la Deva, P`duraru, la Balote[ti În ciuda multor lipsuri, Jiul înc` mai d` juc`tori pentru ligile superioare, doi dintre ace[tia fiind la nivelul Ligii a II-a, C`lin P`duraru, la Balote[ti [i C`t`lin Ionic`, la Deva, în Liga a III-a. Juc`torii activeaz` sub form` de împrumut. "Sunt mul]i juc`tori talenta]i în Valea Jiului, care abandoneaz` fotbalul în anumite etape ale vârstei din cauza tenta]iilor din jur. Prefer` s`-[i piard` din timp prin cluburi [i sunt domina]i de multe vicii, astfel c` mul]i pierd orele de antrenamente [i renun]` la fotbal", spune fostul mare juc`tor Damian Militaru. În acest context oficialii Jiului prev`d c` în urm`torii 2-3 ani vor fi tot mai pu]ine echipe de fotbal care s` evolueze chiar [i în Liga a IV-a. De la Pintilii, Apetri, Bicfalvi încoace Jiul nu a mai avut vreun reprezentant în Liga I. "Dac` în urm` cu doi ani de zile nu s-ar fi implicat Prim`ria, probabil clubul nu ar mai fi existat. Între]inerea este pl`tit` de prim`rie, care ne-a ajutat [i cu echipamente noi de joc, plus plata transportului, al arbitrajului", a mai ad`ugat Marin Tudorache.(L.J.)

Spre al treilea titlu de campioni Juniori mari ai Jiului sunt pe cale s` cucereasc` al treilea titlul consecutiv în fotbalul jude]ean. Au terminat turul pe primul loc la o diferen]` de patru puncte de locul doi, CS Hunedoara, dar Jiul are un meci mai pu]in disputat cel cu Universitatea Petro[ani. Performan]ele juniorilor mari, deloc de neglijat nu au sc`pat nici de aten]ia Prim`riei, care atunci când a fost cazul i-a [i premiat. "Copiii au mult` voin]` [i merit` toate aprecierile pentru c` mul]i dintre ei fac sacrificii. Ne-am mobilizat [i anul acesta [i vrem s` aducem cel de-al treilea trofeu în vitrina clubului. Din p`cate [i la noi la juniorii mari renun]` pentru c` pleac` la facultate în alte ora[e unde continua în paralel [i cu fotbalul. Dac` fondul de juc`tori se mic[oreaz` de la an la an exist` mari [anse ca în urm`torii ani s` nu mai avem echip` nici în Liga a IV-a. Inten]ion`m ca în perioada de iarn` s` mergem în preg`tire centralizat` la Turda pentru a cre[te poten]ialul fizic a copiilor", spune Cosmin Kanduth.(L.J.)

Szabolcs Szekely, al doilea transfer al iernii pentru CNS Cetate Deva Echipa de fotbal CNS Cetate Deva a parafat al doilea transfer din aceast` pauz` competi]ional`, alb-alba[tri semnând o în]elegere pân` în var` cu atacantul de 31 de ani, Szabolcs Szekely. Acesta a jucat ultima dat` la Performan]a Ighiu [i a bifat meciuri în Liga I în tricoul echipelor Unirea Urziceni, Gloria Bistri]a [i ACS Poli Timi[oara. Echipa antrenat` de Viorel T`nase se înt`re[te serios în lupta pentru promovarea în liga a doua, reu[ind al doilea transfer important al iernii. La fel ca [i pe Andrei F`g`r`[anu, gruparea alb-albastr` la adus pe atacantul Szabolcs Szekely de la colega de serie, Performan]a Ighiu. În vârst` de 31 de ani, atacantul originar din Aiud este un juc`tor experimentat, activând la echipe importante precum Unirea Urziceni, Gloria Bistri]a, ACS Poli Timi[oara (în Liga I), CFR Timi[oara, Arie[ul Turda, Unirea Alba Iulia (în Liga a II-a), ACS Reca[, UTA BD sau Performan]a Ighiu (Liga a III-a). În sezonul 2013-2014 a fost golgheterul echipei ACS Poli Timi[oara în Liga I, marcând 11 goluri. Loredana JUGLEA

Par<ngul se preg`te[te pentru competi]ii na]ionale În aceast` iarn` pârtiile din Masivul Parâng sunt preg`tite pentru câteva competi]ii majore. Din luna februarie [i pân` în luna martie au loc dou` evenimente na]ionale. Este vorba de Campionatul Na]ional de sanie pentru copii [i cade]i [i de Campionatul Na]ional al Cluburilor Sportive {colare pentru copii, cade]i [i juniori mici. Schiorii de la CS{ Petro[ani vor pleca s`pt`mâna viitoare la CUPA CAVNIC, dar pân` atunci Parângul este luat cu asalt de mai mul]i sportivi de la cluburi din ]ar` ceea ce este un semn bun pentru bugetul clubului. {i-au anun]at venirea sportivi din Topli]a, Vatra Dornei, iar recent au fost lupt`torii din Mangalia. (L.J.)

Petrila se reune[te pe 1 februarie Echipa de fotbal Inter Petrila se va reuni abia pe data de 1 februarie având în vedere faptul c` anul acesta returul în Liga a IV-a va începe foarte târziu. Pân` atunci petrilenii se bucur` de vacan]`, dar [i de distan]a de patru puncte pe care o au în clasament fa]` de cea de-a doua clasat`, Hercules Lupeni. Antrenorii echipei au anun]at c` deocamdat` nu se vor face transferuri. Este posibil ca Inter s` se efectueze un cantonament centralizat în Parâng.(L.J.)

Gheorghe R`ducu, noul director de la CS{ Petro[ani CS{ Petro[ani are nou director. Astfel de întreaga activitate a clubului va r`spunde Gheorghe R`ducu cel care de ani buni coordoneaz` activitatea sec]iei de lupte, dar este [i pre[edinte al Asocia]iei Jude]ene de Lupte Libere Hunedoara. "M` onoreaz` aceast` func]ie, dar m` [i oblig`. Vrem s` ducem mai departe rezultatele acestei [coli, care nu sunt deloc de neglijat", a declarat Gheorghe R`ducu. Fostul director Toth Zoltan a afirmat: "Vine o vreme când trebuie s` te opre[ti [i s` faci loc altora".(L.J.)

Motiva]ie aparte pentru juc`tori De ceva timp încoace, juniorii Jiului, atent supraveghea]i de antrenorii Damian Militaru, Cosmin Kanduth [i Sorin Ghi]an, sunt du[i la cele mai importante meciuri din ]ar`, inclusiv la meciurile Na]ionalei. "Am fost la meciul România cu Grecia, cu Muntenegru [i vrem s`-i ducem la Cluj, la România cu Danemarca. I-am mai dus la meciurile Stelei din campionat, iar micu]ii au fost foarte încânta]i", poveste[te Damian Militaru.(L.J.)


13 ianuarie 2017 8 Straja, \n topul celor mai c`utate zone turistice Conform datelor statistice primite din partea Federa]iei Patronatelor din Turism din România, concet`]enii no[tri au cheltuit la finele anului trecut 155 de milioane de lei cu 8% mai mult fa]` de anul precedent. Evenimentele politice nu i-au influen]at pe turi[tii români care [i-au îndreptat aten]ia pentru a-[i

petrece finele anului în mai multe zone turistice din ]ar`, unde s` împleteasc` utilul, cu pl`cutul. Cre[teri s-au înregistrat [i în zonele montane, unde 38.000 de persoane au optat s`-[i petreac` vacan]a de Revelion la munte, cele mai c`utate zone fiind Valea Prahovei, P`ltini[, Rânca, Straja, Bran Moeciu, Maramure[, Bucovina. A[a dup` cum rezult` din datele primite din partea FPTR statiunea hunedorean` Straja s-a aflat

de vârf nu se mai g`sea niciun loc de cazare sau în restaurante, toate fiind rezervate din timp. Salvamonti[tii au fost [i ei solicita]i, pentru c` au intervenit în 68 de cazuri. Accidentele s-au petrecut în afara zonei schiabile [i în 38 de cazuri a fost nevoie de interven]ia SMURD sau a Ambulan]ei. {i pentru c` vremea este favorabil` sezonului de schi, se a[teapt` ca toate weekendurile lunii ianuarie [i februarie s` fie pline de turi[ti, cu un aflux de aproximativ 5000, la sfâr[it de s`pt`mân`. Angella DUMITRA{CU printre preferin]ele românilor. Peste 10.000 de turi[ti au urcat în sta]iune. Aici au avut parte de pachete atractive care au cuprins pe lâng` cazare [i mas` [i accesul mai facil c`tre pârtiile de schi [i alte zone de distrac]ie. Ultima decizie de a emite o singur` cartel` de skipass, de c`tre Consiliul local în parteneriat cu agen]ii economici care administreaz` întreg domeniul schiabil a fost apreciat de turi[ti. "Indubitabil este una dintre cele mai accesibile sta]iuni cu pârtii dintr-un domeniu de aproximativ 30 de kilometri. Sta]iunea este remarcabil`, peisajul e unic, iar distrac]ia este pe m`sur`", au ]inut s` spun` la unison un grup de tineri studen]i din Cluj Napoca, iubitori ai sporturilor de iarn`. Proprietarii de vile [i pensiuni s-au întrecut în a le oferi produse tradi]ionale la pre]uri accesibile, pentru c`, în zilele

Misiunea de salvare a dou` lebede de pe un lac \nghe]at, \ncheiat` cu succes de pompierii deveni Joi, 12 ianuarie, pompierii deveni au intervenit la o salvare mai pu]in obi[nuit`, a unor lebede de pe o balt` înghe]at`, de la periferia Devei. Un iubitor de animale, care a avut grij` [i a hr`nit lebe-

Trenurile Z`pezii revin

CFR C`l`tori va pune la dispozi]ia iubitorilor sporturilor de iarn` garnituri de trenuri, care îi vor duce c`tre principalele destina]ii, sta]iuni montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei, Piatra Neam] [i Petro[ani. Pentru acest program se fac reduceri atractive la trenurile care au ca destina]ie sau de plecare sta]iunile montane men]ionate mai sus. Trenurile Z`pezii 2017 vor circula în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017. CFR va acorda 25% de luni pân` joi, pentru c`l`toriile pe rut` direct` clasa a II-a. Spre exemplu, pentru un bilet de c`l`torie IR la Tremurile Z`pezii între Craiova [i Petro[ani c`l`torul va pl`ti doar 34,15 lei. A.D.

dele de pe lac, înc` din toamn`, a sesizat faptul c` gra]ioasele p`s`ri sunt afectate de ger [i în pericol s` fie atacate de vulpile care ajung la ele pe ghea]`. În cel mai scurt timp s-a deplasat la locul indicat un echipaj de pompieri al Deta[amentului din Deva cu o autospecial` [i o barc` [i a desf`[urat un dispozitiv de salvare. Misiunea de salvare a lebedelor nu a fost lipsit` de pericole deoarece ghea]a, pe care au înaintat pompierii, era destul de fragil` o parte din drum, pân` la p`s`rile aflate în primejdie, salvatorii parcurgându-l în barc`. Lebedele s-au l`sat prinse destul de greu, îns` pân` la urma au fost aduse în siguran]` la mal. Cele dou` lebede salvate de pe lacul înghe]at vor fi g`zduite de o asocia]ie de protec]ie a animalelor din Deva urmând, ca dup` ce vremea se va mai îmbuna, s` fie eliberate în mediul loc natural.

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI v` ofer` zilnic, prin magazinul alimentar Nr. 16, Pia]a Central` CELE MAI IEFTINE SORTIMENTE DE CARNE DE PORC

- Pulp` de porc cu os - 10,30 lei - Pulp` porc f`r` os - 14,00 lei - Fleic` porc - 12,90 lei - Carne tocat` - 12,00 lei - Cotlet porc cu os - 13,90 lei - 18,50 lei - Cotlet porc f`r` os - Ceaf` porc cu os - 14,20 lei - Ceaf` porc f`r` os - 18,50 lei - Costi]` porc cu os - 9,80 lei SERVIRE PROMPT~ - Ciolane porc - 6,00 lei - IREPRO{ABIL~! - Gr`sime pentru topit - 3,90 lei 960311; 0254-5 542472; 0735-1 183175. Telefone utile: 0733-9

Petreci clipe de neuitat l a CABANA MONTANA din STRAJA Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

Ziar 837  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you