Page 1

Tijdens de regering van Leopold I herdachten de Belgen op 21 juli de troonsbestijging van de Koning en op 16 december zijn verjaardag. In 1866, tijdens de regering van Leopold II, werd de Koning voor de eerste maal gevierd op 15 november, dag van de Heilige Leopold. Na de dood van Leopold II werd het “Patroonsfeest van Z.M. de Koning” gevierd op 26 november, datum van de Heilige Albert. Ingevolge het overlijden op 26 november 1912, van H.K.H. Mevrouw de Gravin van Vlaanderen, moeder van Koning Albert, werd het feest in 1913 opnieuw verplaatst naar 15 november. Na de Eerste Wereldoorlog was men van mening dat deze datum te dicht lag bij 11 november, dag van de Wapenstilstand. Het feest werd verschoven naar 27 november dankzij de beslissing van de Belgische kerkelijke overheid om het feest van de Heilige Albert naar die datum te verplaatsen. Bij de troonsbestijging van Z.M. Leopold III in 1934, werd het “Feest van de Koning” opnieuw gevierd op 15 november en heette het zoals tevoren “Patroonsfeest van Z.M. de Koning”. Tijdens de afwezigheid uit ons land van Koning Leopold III op het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd het feest omgedoopt tot “Feest van de Dynastie” maar de datum bleef dezelfde. Zijne Majesteit Koning Boudewijn besliste op zijn beurt in 1952 dat zijn feest zou verder gevierd worden op 15 november maar nu onder de naam van “Koningsdag” en dit met uitsluiting van elke andere benaming. 15 november, “Koningsdag” is voor de strijdkrachten dus de symbolische gelegenheid om hun gehechtheid aan, hun respect en hun waardering voor hun Opperbevelhebber uit te drukken.

• Sous le règne de Léopold 1er les Belges commémoraient le 21 juillet l’accession au trône du Roi et le 16 décembre l’anniversaire de sa naissance. C’est en 1866, sous le règne de Léopold II que le Roi fut fêté pour la première fois le 15 novembre, jour de la SaintLéopold. Après la mort de Léopold II, la  « Fête patronale du Roi » fut célébrée le 26 novembre, date de la Saint-Albert. Suite au décès le 26 novembre 1912 de S.A.R. Madame la Comtesse de Flandre, mère du Roi Albert, la fête fut à nouveau ramenée en 1913 au 15 novembre. Après la première guerre mondiale, on estima que cette date était trop rapprochée du 11 novembre, jour de l’Armistice. La féte fut reportée au 27 novembre grâce à une décision des autorités ecclésiastiques belges de déplacer la Saint-Albert à cette date. Lors de l’accession au trône, en 1934, de S.M. Léopold III, la « Fête du Roi » fut à nouveau célébrée le 15 novembre et s’appela comme précédemment « Fête patronale de S.M. le Roi ». Pendant l’absence au pays du Roi Léopold III, à la fin de la deuxième guerre mondiale, la fête fut rebaptisée « Fête de la Dynastie » mais resta fixée à la même date. Sa Majesté le Roi Baudouin décida, à son tour, en 1952 que sa fête serait toujours célébrée le 15 novembre mais maintenant sous le nom de « Fête du Roi », à l’exclusion de toute autre appellation. Le 15 novembre, la « Fête du Roi » est donc l’occasion symbolique pour les Forces armées de manifester leur attachement, leur respect et leur estime à leur Commandant en chef.


Een licht gebonden soepje van Mechelse koekoek op smaak gebracht met prei en room •

EENDRACHT MAAKT MACHT L’UNION FAIT LA FORCE

Een Nieuwpoorts stoofpotje met smeuïge aardappeltjes en hoeveboter •

Varkenshaasje gemarineerd in rode wijn met seizoensgroenten en dennenappels •

Bordje Negresco

(vanille-ijs, chocoladeschuim, advocaat en slagroom)

Velouté de coucou malinois assaisonné de poireaux à la crème •

Étuvée de Nieuport aux succulentes pommes de terre et au savoureux beurre de ferme •

Filet de porc mariné au vin rouge accompagné de légumes de saison et de pommes de pin •

Assiette Négresco

(glace vanille, mousse au chocolat, avocat et crème fraîche)

Rode wijn – Witte wijn Vin rouge – Vin blanc

Repas de Corps 2015  

Réalisation du carton « menu » à l'occasion du Repas de Corps pour le compte de mon activité principale : Défense belge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you