Page 1


Czy miasto musi mieć swoje autobusy  
Czy miasto musi mieć swoje autobusy  

Gminy mają prawo zlecać świadczenie przewozów publicznego transportu zbiorowego podmiotom prywatnym i powinny z tego prawa korzystać.

Advertisement