Page 1


Profile for Refunda

Czy miasto musi mieć swoje autobusy  

Gminy mają prawo zlecać świadczenie przewozów publicznego transportu zbiorowego podmiotom prywatnym i powinny z tego prawa korzystać.

Czy miasto musi mieć swoje autobusy  

Gminy mają prawo zlecać świadczenie przewozów publicznego transportu zbiorowego podmiotom prywatnym i powinny z tego prawa korzystać.

Profile for refunda
Advertisement