Page 1


Profile for Refunda

Monopolem w przewoźników  

Gminy mają realne możliwości wpływania na warunki rozwoju lokalnego rynku transportu zbiorowego

Monopolem w przewoźników  

Gminy mają realne możliwości wpływania na warunki rozwoju lokalnego rynku transportu zbiorowego

Profile for refunda
Advertisement