Page 1


Kalkulacja rekompensaty– metodyka i wybrane aspekty praktyczne z punktu widzenia audytora  
Kalkulacja rekompensaty– metodyka i wybrane aspekty praktyczne z punktu widzenia audytora  

W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów kalkulacji rekompensaty proponowany przez firmę doradczą Refunda.

Advertisement