Page 1


Profile for Refunda

Kalkulacja rekompensaty– metodyka i wybrane aspekty praktyczne z punktu widzenia audytora  

W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów kalkulacji rekompensaty proponowany przez firmę doradczą Refunda.

Kalkulacja rekompensaty– metodyka i wybrane aspekty praktyczne z punktu widzenia audytora  

W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów kalkulacji rekompensaty proponowany przez firmę doradczą Refunda.

Profile for refunda
Advertisement