Page 36

Sudija: Da li možete da opišete mesto gde su Vas držali zatočenog? Adi: Tipični podrum u staroj zgradi. Sudija: Da li Vas je isti čovek posećivao stalno? Adi: Da, to je uvek bio isti čovek koji me je tukao i donosio mi hranu. Sudija: Niste pitali za svog oca kada Vas je pustio na slobodu? Adi: Čovek je rekao: “Prvo ti ideš pa onda tvoj otac”.

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Srpski)  

Adi dolazi iz Afganistana. On je progonjen od strane Talibana i došao je u Nemačku 2011. godine.

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Srpski)  

Adi dolazi iz Afganistana. On je progonjen od strane Talibana i došao je u Nemačku 2011. godine.

Advertisement