Page 17

Sudija: Golotinja (slike)? Tumač: Golotinja, on misli na postere golih gornjih delova tela. Sudija: Zašto mislite da su oni bili Talibani? Adi: Zbog slika. Niko drugi nije zainteresovan za te slike. Sudija: Šta su oni rekli? Da li su Vam pretili? Adi: Rekli su mi da moram da zatvorim klub. Sudija: I šta ste Vi odgovorili? Adi: Ja sam im rekao da je klub moj posao, šta sam drugo mogao da uradim? Sudija: Ja i dalje nisam siguran gde je tu bila pretnja.

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Srpski)  

Adi dolazi iz Afganistana. On je progonjen od strane Talibana i došao je u Nemačku 2011. godine.

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Srpski)  

Adi dolazi iz Afganistana. On je progonjen od strane Talibana i došao je u Nemačku 2011. godine.

Advertisement