__MAIN_TEXT__

Page 1

20.12.2014 Javno suđenje 11:00 VG K 114.13A Adil K. Tužilac Predstavljen od strane “Saveznog Ministarstvo Unutrasnjih Poslova” i “Federalnog Zavoda za Migracije i Izbeglice” Pravo na azil - glavni postupak 1 Tumač


Gospodine... Vi verovatno niste upoznati sa sudom, tako da ću Vam prvo objasniti šta će se danas dešavati. Prvo ću pročitati delove Vašeg dosijea i postaviti Vam pitanja u vezi istog, posle ćemo diskutovati o pravnim dejstvima. Ovaj postupak je javan tako da spoljašnji svet moze da posmatra šta se desava ovde u sudnici.


Vi ste usli u Nemačku 2011-te godine i imali ste saslušanje u Savezom zavodu 2011-te godine. Vi ste iz pokrajne Gazni, Vaš otac je preminuo. Vi ste izbegli u Iran, odputovali ste u Tursku i odatle ste uzeli auto do Nemačke. Razlog Vašeg begstva je gonjenje. Vi ste vodili sportski klub u Gazniji. Bilo Vam je prećeno i bili ste oteti. Bili ste otkupljeni i pušteni, ali niste mogli da ostanete u svojoj zemlji nadalje. Vaša aplikacija za azil je bila odbijena. Razlog: odputovali ste u Nemačku preko kopna prolazeći kroz treću zemlju. Savezni zavod je zaključio da Vasa priča nije pouzdana, Vi ste uložili primedbu vezano za tu odluku u 2012-oj. Da li imate bilo šta za dodati?


Advokat: Pa, biti odbijen za azil je vrlo uobiÄ?ajno. Razlog su samo par Ĺžargona koji su tako sastavljeni. Mi znamo kako su ovakve stvari rukovane u saveznom zavodu.


Da, protokol je nejasan i nije detaljan.

Sudija: I ako pročitate dosije shvatićete da saslušanja nije ni bilo.


Gospodine A. molim Vas recite nam zašto se napustili Afganistan.


Otvorio sam sportski klub. Želeo sam da zadobijem podršku mladih ljudi za sport. Razni ljudi su dolazili u moj klub. Obični ljudi kao i ljudi iz vojske, među njima i stranci. Jednog dana dva Talibana su došla u moj klub. Nije im se sviđela muzika i golotinja (slike) na zidu. Pritisli su me da zatvorim klub.


Sudija: Golotinja (slike)? Tumač: Golotinja, on misli na postere golih gornjih delova tela. Sudija: Zašto mislite da su oni bili Talibani? Adi: Zbog slika. Niko drugi nije zainteresovan za te slike. Sudija: Šta su oni rekli? Da li su Vam pretili? Adi: Rekli su mi da moram da zatvorim klub. Sudija: I šta ste Vi odgovorili? Adi: Ja sam im rekao da je klub moj posao, šta sam drugo mogao da uradim? Sudija: Ja i dalje nisam siguran gde je tu bila pretnja.


Rekli su mi da će ubiti moju porodicu.


Trebalo Vam je dosta vremena dok ste se tako izrazili.


Možda nisam u potpunosti razumeo pitanje. Ja sam takođe jako nervozan. Da, ja to razumem.. Adi

Sudija


Talibani su se vratili u klub dva dana kasnije. Ja nisam bio prisutan. Došli su u moju kuću tokom noći, zgrabili su me odmah, ja sam vrištao i zbog toga se pojavio moj otac. Zgrabili su nas oboje, vezanih očiju nas odvezli od kuće. Bili smo u podrumu kada su nam sklonili poveze sa očiju. Razdvojili su mene i oca. Ja sam bio sam u podrumu. Tokom 15 dana jedan čovek je dolazio i udarao me.


Da li su Vas ispitivali? Sudija Da, hteli su da znaju ko posećuje moj klub i za koga ja radim. Verovali su da sam špiun. Posle 15 dana rekli su mi da je Mullah rekao da treba da budemo ubijeni. Ja sam se bacio ispred nogu tog čoveka i preklinjao ga da nas pomiluje. Kada se vratio rekao mi je da mu moram platiti 1.5 miliona afganskog novca za otkup.


Sudija (Ä?ita naglas): Ja sam uzeo papir i napisao poruku svojoj majci.


U roku od 4 dana Ä?ovek je dobio novac od moje majke. Povezao mi je oÄ?i i pustio me napolje i odvezao me. Rekao mi je da moram da napustim zemlju.


Ja sam se dovezao do prijatelja u Herat. Pozvao sam majku odatle i ona mi je rekla da su mi ubili oca i da se ne vraćam kući.


Da li Vam je rekla šta se desilo?


Adi: Oni su joj pokazali njegovo mrtvo telo...


Optuženi pokriva lice. Sudija prekida saslušanje.


Spalili su ga.


Da li znate šta se desilo sa Vašim klubom?


Sudija: Da li možete da opišete mesto gde su Vas držali zatočenog? Adi: Tipični podrum u staroj zgradi. Sudija: Da li Vas je isti čovek posećivao stalno? Adi: Da, to je uvek bio isti čovek koji me je tukao i donosio mi hranu. Sudija: Niste pitali za svog oca kada Vas je pustio na slobodu? Adi: Čovek je rekao: “Prvo ti ideš pa onda tvoj otac”.


Da li ste verovali da će pustiti Vaťeg oca?

Da, verovao sam im.

Adi

Sudija


Da, verovao sam im.


Sudija: Da li mislite da su zadr탑ali novac za sebe? Adi: Mo탑da.


Možemo samo da predpostavimo tako nešto.


Sudija: Koliko dugo ste vodili klub? Da li je bilo drugih klubova u gradu? Adi: 6 godina. Da, bilo je drugih. Sudija: Zašto su ovi ljudi došli posle 6 godina, šta mislite?


Ne moraš da odgovoriš ako ne znaš.


Adi: Zato što je sigurnost u gradu postala gora. Sudija: Kako to mislite? Adi: Oni nisu mogli da dođu ranije zbog stranih vojnika. Sudija: Da li Vaša majka i dalje dobija pretnje? Adi: Ona je napustila kuću i živi sa mojom sestrom.


Talibani će me ubiti.


Poslednje pitanje, ťta mislite da će se desiti kada se vratite nazad?


Ali Vi ste bili u Heratu. Da li mislite da će Talibani da Vas nađu tamo?


Da.


Sudija: U Saveznom zavodu ste rekli da ste odrasli u prilično bogatoj familiji. Kakvo je ekonomsko stanje porodice sada? Da li je Vaša majka sve prodala? Adi: Moja majka je zadržala deo imovine.


Dok čitam protokole, mnoge stvari su nejasne. Imao sam nedoumice. Ali ste objasnili puno toga danas i veoma detaljno. Mnoge stvari su mnogo jasnije sada, stvari koje nisam razumeo u veoma kratkom protokolu. Ali i dalje ne razumem zašto Vas traže u celoj zemlji. Vi ste takođe rekli da Vaša ekonomska situacija nije previše loša. Ne rezumem zašto ne možete živeti u Kabulu na primer.


Zato što su Talibani svuda. U Afganistanu ne postoji autonomija kao što je mi imamo ovde u Nemačkoj. Društvo je veoma porozno. Mnogi ljudi će jako brzo saznati da se on (optuženi) vratio u zemlju.


Vi ste priložili 4 aplikacije. Prva za azil ne može biti odobrena prema §16, zato što ste putovali do Nemačke kopnom preko treće zemlje. (1) Druga za status izbeglice prema §3A (2), treća za pomoćnu zaštitu (3). U vašem slučaju moguće je predpostaviti religijski razlog. Mogli biste biti u opasnosti zato što ste protivnik religijskih verovanja Talibana. Poslednja mogućnost je, ako ovo ne uspe za Vas: zabrana deportacije na osnovu zemlje. Ali ovo bi bilo u protivnosti odluke donete od strane Saveznog Administrativnog Suda, koja izriče da se mladi neoženjeni muškarci mogu vratiti u Kabul.


(1) Stranci koji putuju kroz zemlju na putu za Evropsku Uniju ili treću sigurnu zemlju, ne mogu se pozvati na pravo na azil (Art. 16 a Abs. 2 GG). (2) Stranac je izbeglica u relaciji sa ugovorom iz 28-og Jula 1951-e godine o legalnom statusu izbeglica (BGBl. 1953 II S. 559, 560), ako postoji: 1. opravdani strah od gonjenja zbog razloga kao sto su rasa, religija, nacionalnost, članstvo specifične socijane grupe ili političkog mišljenja. 2. van države njegove nacionalnosti i 1) u nemogućosti ili, zbog takvog straha, ne želi da se se preda zaštiti te države ili b) ili onaj, koji nema nacionalnost i boravi van države predhodnog boravišta kao rezultat takvih događaja, je u nemogućnosti, ili zbog takvog straha, ne želi da se vrati u tu državu. (3) Zaštita prema 60 Abs. 2, 3, 5 and 7 AufenthG. pomoćna protekcija koji ti ljudi dobiju u situaciji kada ni azil ni izbeglički status ne može da se dodeli, ali oni ne mogu biti deportovani iz humanitarnih razloga. U ovom slučaju postoj ozbiljna opasnost u zemlji ka kojoj se deportuje.


Naravno moramo pogledati u više detalja, pa onda razmotriti odluku. Vi ste Tajik, što je poprilično velika manjina u Afganistanu, tako da nećete privući previše pažnje, naročito u velikom gradu kao što je Kabul, sa populacijom od više od 4 milijona ljudi. Ono što me dalje mori je činjenica da Vaša porodica može da živi normalan život. Vaš zet ima prodavnicu. Ja moram da razmislim o tome…


Konačna odluka neće biti proglašena i biće odložena. Saslušanje

se završilo u 13.28.


www.refugeeslibrary.wordpress.com

Profile for Refugees Library

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Srpski)  

Adi dolazi iz Afganistana. On je progonjen od strane Talibana i došao je u Nemačku 2011. godine.

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Srpski)  

Adi dolazi iz Afganistana. On je progonjen od strane Talibana i došao je u Nemačku 2011. godine.

Advertisement