__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

20.12.2014 Posiedzenie jawne Godzina: 11:00 VG 23 K 114.13A Adi K. Pełnomocnik procesowy ... .... Republika Federalna Niemiec reprezentowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców - Prawo dotyczące uchodźców – - Główne postępowanie 1 Tłumacz


Pan na pewno nie wie, czego się tutaj dziś spodziewać. Na początek opowiem, co będzie się dzisiaj tutaj działo. Najpierw przeczytam na głos akta sprawy, później zadam kilka pytań, a na koniec będziemy dyskutować o aspektach prawnych. Proces ten jest publiczny, żeby umożliwić kontrolę z zewnętrzną tego, co dzieje się w sali sądu.


Pan przyjechał do Niemiec w roku 2011 i został w październiku 2011 roku przesłuchany przez Urząd Federalny. Pochodzi Pan z prowincji Gnazni, ojciec Pana nie żyje. Pan uciekł do Iranu, później dalej do Turcji i stamtąd ciężarówką do Niemiec. Powodem Pana ucieczki było prześladowanie. W Ghazni prowadził Pan klub sportowy. Grożono Panu, a potem też padł Pan ofiarą porwania. Za opłatą zwolniono Pana, ale nie mógł Pan już pozostać w kraju. Pana wniosek o asyl został oddalony. Powód formalny: przybył Pan do Niemiec drogą lądową poprzez trzeci kraj. Urząd Federalny uważał Pana historię za niewiarygodną. W 2012 roku złożył Pan skargę. Czy jest coś do uzupełnienia?


No tak, odrzucenie wniosku nie zdarza się rzadko. Uzasadnienie składa się ze standardowych sformułowań. Wiemy, jaki jest Urząd Federalny.


Tak, protokół jest niejasny i nieszczegółowy. Sędzia Wystarczy spojrzenie w akta, żeby stwierdzić, że nikt o nic nie dopytywał.


Panie A., proszę opowiedzieć, dlaczego wyjechał Pan z Afganistanu.


Otworzyłem klub sportowy. Wierzę w sport. Chciałem pozyskać młodzież dla sportu. Do klubu przychodzili różni ludzie, również bardzo prości. Także ludzie z wojska byli u mnie, w tym obcokrajowcy. Pewnego dnia pojawiły się w klubie dwie osoby. To byli Talibowie. Muzyka i portety rozebranych osób na ścianach nie spodobały się im. Polecili mi zamknąć klub.


Sędzia: Portery rozebranych osób? Tłumacz: Używając słowa „rozebrani“, miał na myśli od pasa w górę. Sędzia: Dlaczego myśli Pan, że to byli Talibowie? Adi: Z powodu tych portetów. Nikt inny nie interesuje się czymś takim. Sędzia: Co powiedzieli Ci ludzie? Czym Panu grozili? Adi: Powiedzieli, że mam zamknąć klub. Sędzia: Co Pan odpowiedział? Adi: Powiedziałem, że to moja praca. Czym innym miałbym się zająć? Sędzia: Dla mnie nadal nie jest jasne, na czym opierała się groźba.


Powiedzieli, że zabiją mnie i moją rodzinę.


Długo trwało, aż Pan teraz to tak sformułował.


Być może nie zrozumiałem dokładnie pytania. Sam jestem bardzo zdenerwowany. Tak, to mogę zrozumieć. Adi

Sędzia


Dwa dni później przyszli Talibowie ponownie do kluby. Nie było mnie. Później przyszli w nocy do nas do domu. Od razu mnie schwycili. Zacząłem krzyczeć. Mój ojciec pojawił się. Wzięli nas obu. Zawiązali nam oczy i wywieźli nas. Jak nam zdjęto opaski z oczu, znajdowaliśmy się w jakiejś piwnicy. Rozdzielono mnie i mojego ojca. Od tej pory przebywałem sam w piwnicy. Przez pierwszych piętnaście dni przychodził pewien mężczyzna i bił mnie.


Przesłuchiwano tam Pana? Sędzia Tak. Oni chcieli wiedzieć, kto przychodzi do klubu i dla kogo pracuję. Mówili, że jestem szpiegiem. Po piętnastu dniach powiedzieli, że Mullah nakazał nas zabić. Rzuciłem się temu mężczyźnie do stóp i błagałem o darowanie życia.


Jak ten mężczyzna przyszedł ponownie, powiedział, że mam zorganizować 1,5 Mio. Afgani. Wziąłem kartkę i napisałem wiadomość mojej matce.


Po czterech dniach otrzymał ten mężczyzna pieniądze od mojej matki. Zawiązał mi oczy, wyprowadził mnie i odjechał samochodem. Powiedział, że mam opuścić kraj.


Pojechałem do mojego przyjaciela do Herat. Stamtąd zadzwoniłem do mojej matki. Powiedziała, że nie wolno mi wrócić do domu, że zabito mojego ojca... Jego zwłoki jej ...


Powiedziała, kiedy to się stało?


Adi zakrywa twarz dłonią. Sędzia przerywa rozprawę.


Został podpalony.


Czy wie Pan, co stało się z klubem?


Sędzia: Czy może Pan opisać miejsce uwięzienia? Adi: Typowa piwnica w starym domu. Sędzia: Czy do Pana przychodził za każdym razem ten sam człowiek? Adi: Tak, to był zawsze ten sam. Bił mnie i dawał mi jedzenie. Sędzia: Jak Pan został uwolniony, nie pytał Pan o ojca? Adi: Ten mężczyzna mi powiedział: „Najpierw wychodzisz Ty, a potem Twój ojciec”.


Myśli Pan, że mieli zamiar uwolnić Pana ojca?

Tak, wierzyłem im. Sędzia

Adi


Tak, wierzyłem im.


Sędzia: Myśli Pan, że ci mężczyźni zatrzymali dla siebie otrzymane pieniądze? Adi: Może.


Pan może tylko przypuszczać, że tak było.


Sędzia: Jak długo prowadził Pan klub? Czy są też inne kluby sportowe w tej miejscowości? Adi: Sześć lat. Tak, były jeszcze inne kluby. Sędzia: Dlaczego ci ludzie przyszli do Pana dopiero po sześciu latach. Co myśli Pan?


Jeżeli Pan tego nie wie, nie musi Pan odpowiadać.


Adi: Ponieważ bezpieczeństwo w tej miejscowości pogorszyło się. Sędzia: Co ma Pan na myśli? Adi: Wcześniej nie mogli przyjść – z powodu zagranicznych żołnierzy. Sędzia: Czy Pana matka otrzymuje nadal groźby? Adi: Opuściła dom i żyje przy mojej siostrze.


Ostatnie pytanie z mojej strony. Czego obawia siÄ™ Pan w wypadku powrotu?


Talibowie zabijÄ… mnie.


Pan był przecież w Herat. Myśli Pan, że Talibowie tam mogą Pana znaleźć?


Tak.


Sędzina: Dlaczego wierzy Pan, że będzie Pan poszukiwany w każdym miejscu w Afganistanie? Adi: Ponieważ Talibowie są wszędzie.


Sędzia: W Urzędzie Federalnym powiedział Pan, że pochodzi Pan z całkiem zamożnej rodziny. Jaka jest sytuacja rodziny teraz? Pana matka sprzedała wszystko? Adi: Moja matka zachowała część ziemi.


Jak czytałam Pana protokoły, miałem wiele niejasności. Miałam jeszcze wątpliwości. Dzisiaj zeznał Pan jednak dużo i szczegółowo. Wiele, czego nie rozumiałem z tych oszczędnie napisanych protokołów, jest dla mnie teraz bardziej zrozumiałe. Nie rozumiem jedynie, dlaczego przypuszcza Pan, że będą Pana poszukiwali w całym kraju. Potwierdził Pan również, że Pana sytuacja materialna nie jest zła. Dlaczego nie mógłby Pan w Kabulu poukładać sobie życia?


Ponieważ Talibowie są wszędzie. Ta autonomia, którą mamy w Niemczech, nie istnieje w Afganistanie. W tamtejszym społeczeństwie informacje szybko. Bardzo szybko będzie powszechnie wiadomo, że znowu jest w kraju.


Złożył Pan cztery wnioski. Pierwszy wniosek o udzielenie azylu zgodnie z § 16 nie może być rozpatrzony przychylnie, ponieważ przybył Pan do Niemiec drogą lądową, przez inny kraj. (1) Drugi wniosek: uznanie charakteru uchodźcy zgodnie z § 3A (2), trzeci wniosek – ochrona subsydiarna (3). W Pana przypadku można by było wyjść z założenia, że istnieje przyczyna religijna. Jako przeciwnik Talibów i przekonań religijnych może być Pan w niebezpieczeństwie. Jeżeli to wszystko nie zostanie uwzględnione, to istnieje jeszcze ostatnia możliwość: zakaz wydalenia do kraju docelowego. Jednak istnieje orzeczenie Federalnego Sądu Administracyjnego z tego roku, zgodnie z którym możliwy jest dla młodych nieżonatych mężczyzn powrót do Kabulu.


(1) Cudzoziemcy, którzy trafiają do Niemiec przez inny kraj Unii Europejskiej, czy też przez inny bezpieczny kraj trzeci nie mogą odwołać się do prawa o azyl (Art. 16 a ust. 2 Ustawa Zasadnicza). http://de.wikipedia.org/wiki/Asylrecht_(Niemcy) (2) Cudzoziemiec jest uchodźcą w sensie ustawy z 28. lipca 1951 o statusie uchodźców (BGBl. 1953 II S. 559, 560), jeśli: 1. z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, politycznych przekonań, czy przynależności do szczególnej grupy społecznej 2. znajduje się poza krajem (krajem pochodzenia), a) którego narodowość posiada i z której ochrony nie może skorzystać albo z powodu obaw nie chce skorzystać z tej ochrony, albo b) w którym jako bezpaństwowiec przebywał ostatnio, ale nie może do niego wrócić lub z powodu obaw przed zagrożeniem nie chce do niego wrócić. http://www.juraforum.de/gesetze/asylvfg/3-zuerkennung-der-fluechtlingseigenschaft (3) Ochrona według § 60 ust. 2, 3, 5 i 7 o prawie do pobytu. Subsydiarną ochronę otrzymują osoby, których nie można chronić poprzez udzielenie im azylu czy też uznanie charakteru uchodźcy, ale które z powodów humanitarnych nie powinny zostać wydalone. To następuje, gdy w kraju docelowym grozi im poważne niebepeczeństwo. http://grenzgaengerunteruns.wordpress.com/in-deutschland/asylverfahren/subsidiarer-schutz/


Oczywiście trzeba wziąć wszystkie szczegóły pod uwagę. Muszę jednak też wziąć pod uwagę tę decyzję Federalnego Sądu Administracyjnego.

Pan należy do Tajike, względnie dużej mniejszości w Afganistanie. Nie wyróżnia się Pan bardzo. Zwłaszcza w tak dużym czteromilionowym mieście jak Kabul nikt nie powinien na Pana zwrócić uwagi. I co mnie jeszcze zastanawia – Pana rodzina może żyć w Afganistanie całkiem normalnie. Pana szwagier ma sklep. Muszę jeszcze pomyśleć…


Publikacja wyroku została odroczona. Rozprawa ustna została zamknięta o godzinie 13:28.


www.refugeeslibrary.wordpress.com

Profile for Refugees Library

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Polksi)  

Adi pochodzi z prowincji Ghazni w Afganistanie. Prowadzi klub sportowy. Talibowie najpierw mu grożą, a potem uprowadzają razem z jego ojcem....

Refugees' Library Vol. 6 - Adi, Afghanistan (Polksi)  

Adi pochodzi z prowincji Ghazni w Afganistanie. Prowadzi klub sportowy. Talibowie najpierw mu grożą, a potem uprowadzają razem z jego ojcem....

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded