Page 1

20.12.2014 Открито заседание 11:00 VG К 114.13A Ади К. Федерална република Германия представена от Министерство на вътрешните работи и Федерално ведомство по въпросите на миграцията и бежанците -Право на убежище-Основно производство1 преводач


Г-н К., Вие сигурно не сте запознат със съдебните процедури, затова първо ще Ви разясня какво ще се случи днес. Първо ще прочета откъси от Вашето дело, после ще Ви разпитам, а накрая ще обсъдим процедурата. Процесът е публичен, за да може случващото се в съдебната зала да се контролира от външни лица.


През 2011г. пристигате в Германия и през октомври 2011г. сте изслушан от Федералното ведомство. Идвате от провинция Газни, баща Ви е мъртъв. Бягате първо в Иран, след това в Турция, а оттам идвате в Германия с камион. Причината за бягството Ви е преследване. В Газни сте имали спортен клуб. Заплашван сте, а по-късно – отвлечен. Освободен сте след откуп, но не е имало как да останете в страната си. Молбата Ви за получаване на убежище е отхвърлена. Формалната причина е, че сте дошли в Германия през трета страна. Освен това Федералното ведомство не счита историята Ви за правдоподобна. Подали сте иск в съда през 2012. Трябва ли да добавим нещо?


Е, често има откази. Основанието се състои само от общи приказки. Всички знаем как стоят нещата във Федералното ведомство.


Да, протоколът е неясен и повърхностен. Съдия

И ако погледнем делото, се вижда, че служителите дори не са се осведомили щателно по въпроса.


Г-н К., разкажете ми защо напуснахте Афганистан.

Съдия


Отворих спортен клуб. Вярвам в спорта. Исках да запаля повече младежи по спорта. В клуба идваха всякакви хора, дори съвсем обикновени. И хора от армията имаше, някои от тях бяха чужденци. Един ден двама души дойдоха в клуба. Бяха талибани. Музиката и голите картини по стените не им харесаха. Настояха да затворя клуба.


Съдия: Голи картини? Преводач: Голи, той имаше предвид плакати с голи до кръста спортисти. Съдия: Защо смятате, че са били талибани? Ади: Заради снимките. Никой друг не се интересува от тях. Съдия: Какво казаха тези хора? Заплашиха ли Ви? Ади: Трябвало да затворя клуба. Съдия: И Вие какво отговорихте? Ади: Казах, че това е моята професия, какво друго да направя? Съдия: И все пак не ми е ясно какво са представлявали заплахите им.


Казаха, че ще убият мен и семейството ми.


Доста време Ви отне да го формулирате по този начин.


Вероятно съм разбрал въпроса неправилно. Много съм напрегнат. Да, разбирам. Ади К.

Съдия


След два дни талибаните пак се върнаха в клуба. Мен ме нямаше. През нощта дойдоха вкъщи. Веднага ме хванаха. Развиках се и баща ми излезе. Хванаха ни и двамата. Завързаха ни очите. Отведоха ни с кола. Когато ни махнаха превръзките от очите, бяхме в някакво мазе. С баща ми ни разделиха. Останах сам в мазето. Първите 15 дни при мен идваше един човек и ме биеше.


Разпитваха ли Ви? Съдия

Да. Искаха да знаят кой идва при мен в клуба, за кого работя. Мислеха ме за шпионин. След 15 дни казаха, че Мулах наредил да ни убият. Хвърлих се в краката на човека и му се примолих да ни остави живи. Когато се върна, каза, че трябва да намеря 1,5 милиона афгана.


Диктува: Взех един лист и написах бележка на майка си.


След четири дни мъжът получи парите от майка ми. Завърза ми очите и ме изведе, после тръгнахме с колата. Каза, че трябва да напусна страната.

Ади


Отидох при приятел в Херат. От там позвъних на майка си. Тя каза, че не бива да се прибирам вкъщи, че баща ми е бил убит. Трупът...


Тя каза ли Ви, кога се е случило това?


Ади закрива лицето си с ръце. Съдията прекъсва заседанието.


Бил е

подпален.


Знаете ли какво е станало с клуба Ви?


Съдия: Можете ли да опишете мястото, където са Ви държали? Ади: Обикновено мазе в старо жилище. Съдия: Един и същи човек ли идваше при Вас? Ади: Да, винаги беше същият. Той ме биеше и ми носеше храна. Съдия: Когато Ви освободиха, не попитахте ли за баща си? Ади: Човекът ми каза: „Първо пускаме теб, след това баща ти.”


Съдия: Смятате ли, че похитителите са прибрали парите в собствения си джоб? Ади: Вероятно.


Можете само да предполагате такова нещо.


Съдия: От колко време работеше клуба? Имаше ли други спортни клубове в района? Ади: От шест години. Да, имаше и други. Съдия: Според Вас защо са дошли при Вас чак след шест години?


Ако не знаете, не е нужно да отговаряте.


Ади: Защото положението в района се влоши. Съдия: Какво имате предвид? Ади: По-рано не можеха да идват заради чуждестранните войници. Съдия: Майка Ви продължава ли да получава заплахи? Ади: Тя напусна къщата и отиде при сестра ми.


Последен въпрос. Какво ви грози, ако се върнете в Афганистан?


Талибаните ще ме убият.


Вие сте били в Херат. Смятате ли, че талибаните биха Ви открили там?


Да.


Съдия: Пред Федералното ведомство казвате, че семейството Ви има възможности. Какво е финансовото състояние на семейството в момента? Майка Ви всичко ли е продала? Ади: Майка ми е запазила част от земите ни.


Докато четях протокола, много неща ми бяха неясни. Колебаех се. Днес обаче Вие разказахте много неща и ми обяснихте ситуацията доста детайлно. Много неща, които не разбирах заради написания през пръсти протокол, ми се изясниха. Единствено не разбирам защо сте преследван в цялата страна. Сам казахте, че финансовото Ви положение не е лошо. Защо да не можете да живеете в Кабул?


Защото талибаните са навсякъде.

Обществото в Афганистан е много по-прозрачно от немското. Много бързо ще се разбере, че се е върнал в страната.


Подали сте четири молби. Първата за получаване на убежище по чл.16 не може да бъде уважена, защото сте влезли в Германия през трета страна (1). Втората молба е за получаване на статут на бежанец по чл.3 A (2), третата молба – за субсидиарна закрила (3). Тук във Вашия случай може да изтъкнем религиозни причини. Заплашен сте като противник на талибаните и техните религиозни убеждения. Ако това не се получи, остава последната възможност: забрана за експулсиране от страната. Според решението на Федералния административен съд от тази година обаче е възможно неженени млади мъже да се връщат в Кабул.


(1) На чужденци, влизащи в страната през държава-членка на ЕС или друга трета сигурна страна, не може да се признае статут на бежанци. (Чл.16, ал.2GG) http://de.wikipedia.org/wiki/Asylrecht_(Deutschland) (2) Един чужденец е бежанец по силата на Женевската конвенция от 28.07.1951г. (BGBl. 1953 II S. 559, 560), когато: 1. поради основателен страх от преследване на расова, религиозна, национална, политическа или социална основа 2. се намира извън страната, а) чието гражданство притежава и от чиято защита не може или поради този страх не желае да се възползва, или б) в която обичайно пребивава като безотечественик и в която не може или поради този страх не желае да се върне. http://www.juraforum.de/gesetze/asylvfg/3-zuerkennung-der-fluechtlingseigenschaft (3) Закрила по чл. 60, ал. 2, 3, 5 и 7 т.G. Субсидиарна закрила получават хора, в чието положение не е възможно нито да се даде убежище, нито да се получи статут на бежанец, но които по хуманитарни причини не трябва да бъдат експулсирани. Такъв е случаят, ако в страната Ви има реална заплаха за сигурността Ви. http://grenzgaengerunteruns.wordpress.com/in-deutschland/asylverfahren/subsidiarer-schutz/


Разбира се, всичко трябва да се разгледа в детайли. Но трябва да взема под внимание решението на Федералния административен съд.

Вие сте таджик, това е сравнително голямо малцинство в Афганистан, не бихте се набивали на очи, особено в голям град като Кабул с почти 4 мил. жители. Другото, което ми навява съмнения, е, че семейството Ви в Афганистан продължава да живее сравнително нормално. Вашият зет има магазин. Трябва да помисля...


Окончателната присъда не е оповестена и е отложена. Заседанието приключва в 13:28 часа.


http://refugeeslibrary.wordpress.com

Profile for Refugees Library

Refugees' Library Vol. 6 - Aди, Афганистан (Български)  

Ади К. пристига в Германия през 2011 година. А.К. е от провинция Газни, баща му е мъртъв. А.К. е имал спортен клуб в Афганистан. А.К. е запл...

Refugees' Library Vol. 6 - Aди, Афганистан (Български)  

Ади К. пристига в Германия през 2011 година. А.К. е от провинция Газни, баща му е мъртъв. А.К. е имал спортен клуб в Афганистан. А.К. е запл...

Advertisement