Page 1

4.12.2013 Godzina: 9:00 VG 24 K--Jakov K. - Prawo dotyczące cudzoziemców – - deportacja -


Pan K. ma 26 lat, urodził się w Berlinie, gdzie też uczęszczał do szkoły. K. jest obywatelem Serbii, posiada uprawnienie do pobytu na stałe. K. jest uzależniony od narkotyków. Przeciw niemu zostały wytoczone liczne sprawy karne (Sędzia wylicza delikty). Panu K. grozi wydalenie do Serbii.


Od kiedy bierze Pan narkotyki?

Od siedemnastego roku Ĺźycia.


Sędzia: Czy ukończył Pan szkołę? Jakov: Nie. Sędzia: Czy otrzymuje Pan leki substytujące? Jakov: Tak, subutex. Obecnie poddaję się terapii.


Subutex wspomaga jasność umysłu, to jest inaczej niż z methadonem. Miałem rozmowę w Centrum Pracy. Interesowałem się ogrodnictwem.


Czy jest Pan sprawny fizycznie? Czy może Pan pracować?


Wysyłanie go do Centrum Pracy uważam za błąd. Myślę, że nie jest zdolny do pracy. Uzależnienie od narkotyków jest chorobą. To trzeba rozumieć. Nie wysyła się przecież mężczyzny z połamanymi nogami na plac budowy.


W klinice nie dba nikt o integrację na rynku pracy, jeżeli o to Pani chodzi.

Ludzie nie wytrzymują tam i uciekają.


Czytałam Pana pamiętnik. Dlaczego nie zdecydował się Pan na terapię stacjonarną?

Mam wrażenie, że w ostatnim czasie nie wydarzyło się wiele.


Mam tu doniesienie, że przeciw panu K. zostało w sierpniu 2013 wszczęte kolejne postępowanie karne.


Policja znalazła u mnie subutex.


Policja wie, kogo i gdzie kontrolować.


Gdzie Pana skontrolowano?

To mnie interesuje, bo mnie jeszcze nigdy policja nie kontrolowała.

Na Leopoldplatz, w pobliżu mojego lekarza. Miałem przy sobie subutex, który otrzymałem od lekarza. Policja spisała to.


Subutex można było wcześniej otrzymać bez problemu w aptece. Wyglądał jak syrop na kaszel i prawie nic nie kosztował. Uzależniał jednak niemal jak heroina. Dopiero później to stwierdzono i inaczej sklasyfikowano.


Nie widzę powodu, z którego wydalenie z kraju miałoby nie nastąpić.


Nie jest mi łatwo. Chyba nie podejmę dzisiaj tej decyzji. Nie wiem, jak wygląda terapia w Serbii, czy w ogóle prowadzą tam jakąkolwiek. A może praktykują tam raptowne odstawienie narkotyków tak, jak w Turcji?


Uważam za sensowne umożliweienie Panu zakończenie terapii tutaj w Niemczech. Otrzyma Pan jeszcze jedną szansę na poukładanie sobie życia z przyjaciółmi i podjęcie pracy. Zobaczymy się za rok.


Postaram się doprowadzić moje życie do ładu.


Chciałbym załączyć jeszcze jeden dokument do akt.


Pan K. pochodzi z Gora. Mieszkańcy tego regionu to mniejszość etniczna w Serbii mówiąca po macedońsku.


http://refugeeslibrary.wordpress.com

Profile for Refugees Library

Refugees' Library Vol. 5 - Jakov, Serbien (Polski)  

Jakov ma 26 lat i urodził się w Berlinie. Jego rodzice pochodzą z Serbii. Także Jakov jest zgodnie z dokumentami obywatelem serbskim. Jednak...

Refugees' Library Vol. 5 - Jakov, Serbien (Polski)  

Jakov ma 26 lat i urodził się w Berlinie. Jego rodzice pochodzą z Serbii. Także Jakov jest zgodnie z dokumentami obywatelem serbskim. Jednak...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded