Page 1

23.3.2013 11:00 VG 23 K136. Arsam N. - Prawo dotyczące uchodźców – Główne postępowanie 1 TłumaczArsam N., 20 lat, urodzony w Iranie. Został tam aresztowany z powodu wykroczenia karnego. Podczas czasu spędzonego w więzieniu poznał mężczyznę, który mu opowiedział o Jezusie Chrystusie. Krótko po tym został Arsam uniewiniony. W tym momencie wierzył, że Jezus mu pomógł w odzyskaniu wolności. Zaczął uczęszczać do kościoła ewangelickiego w Iranie. Pewnego dnia wkroczyła do tego kościoła policja. Arsamowi groziła zarówno policja jak i własna rodzina. Uciekł do Turcji, a potem dalej do Niemiec. W Berlinie uczęszczał najpierw do chrześcijańskiej, irańskiej wspólnoty wyznaniowej, a potem wstąpił do ewangelickiej wspólnoty na ulicy Richardstrasse. Urząd niemiecki odmówił Arsamowi otrzymania azylu argumentując, że jego wywody nie są wiarygodne.


Podczas postępowania znajdują się w sali sądowej liczni członkowie wspólnoty wyznaniowej, ktorzy wspierają Arsama. Tłumaczone jest z języka perskiego na niemiecki.


Na przesłuchaniu powiedział Pan o swoim pochodzeniu z ultra religijnej rodziny. Pan nie pojawia się jednak na modlitwie piątkowej i konsumuje alkohol. Zostało mi przedłożone świadectwo chrztu. Pan mówi, że obecnie uczęszcza Pan na kurs wiary dla zaawansowanych we wspólnocie ewangelickiej na ulicy Richardstrasse.Uciekł Pan na Północ Iranu. Potem do Turcji i potem do Niemiec. We wniosku o otrzymanie azylu podał Pan jako religię Chrześcijaństwo.

Trzy razy w tygodniu uczęszczam do kościoła: w czwartek, sobotę i niedzielę.Pani Götz ze wspólnoty jest przekonana w stu procentach o tym, że Pana wiara jest autentyczna.


W kościele domowym był śpiew i gra na gitarze. To było dla mnie nowe. Potem było czytane zdanie z biblii, a potem dyskutowano o nim. Słuchałem tego, ale nie pamiętam nic szczególnego.


Czy pamięta Pan rozmowy w kościele domowym w Iranie?Proszę własnymi słowami wyrazić powód złożenia wniosku.

W Iranie chcę żyć w zgodzie z moją wiarą. Gdy to będę czynić, rodzina i policja będą mi nadal grozić. Otrzymywałem groźby zarówno od policji jak i od własnej rodziny.Arsam płacze, postępowanie zostaje przerwane.

W Iranie wszystko straciłem. Moją pracę, moją rodzinę. Ale otrzymałem coś lepszego, nawet lepszego niż moja rodzina (płacz). To jest Jezus Chrystus. To mi dało takie poczucie bezpieczeństwa, jakiego moja rodzina mi nigdy nie potrafiła dać (Szlochanie).

Czy ma Pan sw贸j ulubiony fragment w Biblii?

Traktuj innych tak, jak chcesz, by traktowano Ciebie.


Islam Jest religią, która wzywa do przemocy, wojny i przelewu krwi. Mogę Panu zacytować fragment z Koranu.


Nie, dziękuje.


Co powie Pan o prowadzeniu wojen w imię Jezusa Chrystusa? Tak jak wojna trzydziestoletnia i obecnie konflikt w Irlandii Północnej pomiędzy protestantami, a katolikami?


Nie chcę oceniać. Mogę tylko cytować ze świętej księgi.Dlaczego zdecydował się Pan podczas chrztu na przyjęcie imienia David?Na pytanie: „Dlaczego zdecydował się Pan podczas chrztu na przyjęcie imienia David?“ odpowiedział skarżący: „Bo był królem Izraela“.


Jest swobodniejszy. I mogę sam czytać biblię, bez pośredników.


Dlaczego zdecydował się Pan na wstąpienie do kościoła protestanckiego, a nie do katolickiego?


Moje ostatnie pytanie: Jakby Pan obchodził się ze swoją wiarą w przypadku powrotu do Iranu?


Rozprawa kończy się o godzinie 13.53. Sędzia uprawnia skarżącego do pobytu w Niemczech.


www.refugeeslibrary.wordpress.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.