Page 1

van de redactie Alweer het laatste ReflexNieuws van dit seizoen. De kampioenen zijn gehuldigd en de (voorlopige) teamindelingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer klaar. Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt om het vrijwilligersbeleid vorm te geven en ook moet er nog een nieuwe sponsor gevonden worden voor het nieuwe seizoen. Hoe komen we aan voldoende trainers en wie gaat er voor zorgen dat er voldoende vrijwilligers achter de bar staan? Al met al weer een heleboel uitdagingen die Reflex zal moeten aangaan voor het nieuwe seizoen. En als ik het over Reflex heb, heb ik het niet over die paar vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen lopen om alles geregeld te krijgen. Reflex is volgens mij een vereniging met leden. Ieder lid is een deel van Reflex. De slogan “300 leden zijn 300 vrijwilligers” vind ik dan ook zeker op zijn plaats. Met de ledenvergadering van 26 mei a.s. in het vooruitzicht hoop ik dan ook dat er voor een optie gekozen gaat worden waarmee de werkzaamheden binnen de vereniging beter worden verdeeld. Het mooiste is natuurlijk als dit vrijwillig kan maar als daar een “financiële prikkel” voor nodig is vind ik het ook goed. Ik ben benieuwd naar de opkomst voor de ledenvergadering van de 26e en op de site zullen we je op de hoogte houden over dit onderwerp. Dan nu nog even wat zaken die de redactie aangaan. Terugkijkend een mooi seizoen

met leuke onderwerpen en interviews in het ReflexNieuws. De rubriek “Reflex Op Reis” is echt doorgebroken en we krijgen nu echt regelmatig foto’s binnen van mensen die het ReflexNieuws mee op vakantie hebben genomen. Het leuke daarvan vind ik altijd om je daarbij voor te stellen hoe die voorbereiding van de vakantie van die mensen gaat. Vaak leven ze al lange tijd toe naar hun vakantie en daarbij wordt aan alles gedacht. Heb ik mijn paspoort bij mij, zijn de vaccinaties geregeld. Heb ik mijn werk goed overgedragen, zitten de sokken in de koffer. Zijn alle ramen en deuren gesloten en dan ……………schat heb jij het ReflexNieuws in de koffer gestopt? En eenmaal op de plek van bestemming moet er dan ook nog een passende gelegenheid gevonden worden voor het maken van de foto. Het liefst zonder dat alle andere toeristen je staan aan te kijken met een blik van “Wat doen die nu weer…..?”. Sorry, ik liet me even gaan maar zo fantaseer ik bij iedere foto een mooi verhaal en dat maakt de rubriek voor mij zo leuk. In het laatste nummer van dit seizoen ook de ontknoping van de spannende mini-triller “De zaak van de verdwenen ballen”, en foto’s van onze kampioenen en natuurlijk nog veel meer…………….. Een prettige vakantie allemaal. Peter Verbeek


van het bestuur Het is goed om aan het einde van het seizoen als vereniging de balans op te maken. Even terugkijken naar het afgelopen jaar en de resultaten tegen het licht houden. Sportieve, financiĂŤle maar ook organisatorische resultaten. "Zonder verleden, geen toekomst!". Over de sportieve resultaten kunnen we kort zijn. Hoewel het aantal kampioensteams dit jaar wellicht wat tegen is gevallen, het resultaat van "het vlaggenschip" H1, mag er toch zijn. We proberen binnen Reflex ontwikkelingen in de breedte door te voeren. Kijkend naar de kampioeensteams is dat aardig gelukt. Meisjes D, Dames 4, Heren 8 en, zoals gezegd H1. Namens de hele vereniging nogmaals proficiat aan spelers, trainers en coaches van deze teams. Een extra woord van dank is er voor de ouders van het team van meisjes D. Mede door hun steun en betrokkenheid werd het kampioenschap bereikt. Hieruit blijkt overduidelijk dat de rol van ouders onmisbaar is bij de ontwikkeling van de jeugd binnen onze vereniging. Daar gaan we zeker nog meer gebruik van maken. Sport is emotie, strijd, passie, spanning, uitdaging, vertrouwen, hoop enz.; alles zat er tijdens de twee promotiewedstrijden van H1 tegen Taurus uit Houten in. Het eindresultaat was weliswaar teleurstellend, de supporters van beide kampen, zaten op het puntje van hun stoel. Dat is volleybal. "Uithuilen en opnieuw beginnen",

2

er lijkt geen alternatief. Toch heeft het bestuur, vanwege de ontwikkelingen in de A-league een brief gestuurd naar de NeVoBo. Daarin hebben we aangegeven dat mocht er toch nog een plaats in de B-league vrijkomen, Reflex die plek graag wil innemen. We wachten de ontwikkelingen en het standpunt van de bond geduldig maar kritisch af. De sponsorcommissie is de afgelopen maanden naarstig op zoek geweest naar een nieuwe hoofdsponsor. Mede vanwege het magere economisch tij is dat tot op heden nog niet gelukt. Daar komt bij dat de leden van de sponsorcommissie recent hebben aangegeven met hun werkzaamheden te zullen stoppen. Gelukkig zijn er inmiddels een aantal personen bereid gevonden om, op tijdelijke basis de werkzaamheden op het sponsorvlak over te nemen. Zij doen pogingen om een nieuwe hoofdsponsor te vinden en ze gaan aan de slag met een presentatiegids voor het volgend seizoen. Het bestuur heeft alle vertrouwen in de acties die nu worden ondernomen. Na de zomer zullen we de leden over de ontwikkelingen nader informeren. Op het organisatorisch vlak blijft Reflex volop in beweging. De werkgroep die enige maanden geleden aan de slag is gegaan met het vrijwilligersbeleid heeft niet stil gezeten. De resultaten zullen er voor zorgen dat er nog meer beweging binnen Reflex in gang zal worden gezet. Kort gezegd zal ieder lid in de toekomst vrijwilli-


gerstaken voor zijn of haar rekening moeten gaan nemen. Ook van ouders van jeugdleden zal worden verwacht dat zij hun steentje bij gaan dragen. Alleen op die manier blijft het mogelijk om een vereniging als Reflex optimaal te laten functioneren en een positief en gezond zicht te laten houden op de toekomst. Op 26 mei zal de werkgroep tijdens een extra ledenvergadering hun plannen presenteren. Alle leden hebben daarvoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Het bestuur verwacht dat er, net als tijdens de eerste bijeenkomst in januari een groot aantal leden bij deze vergadering aanwezig zullen zijn. Binnen het bestuur zijn er de nodige mutaties. Aart van der Maat stopt met het voorzitterschap van de sponsorcommissie en Marrit Kros legt haar secretariaatswerkzaamheden neer. Het bestuur wil beiden uitdrukkelijk bedanken voor hun getoonde betrokkenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Het bestuur is blij dat Marian Hullegie en Carla Andela bereid zijn gevonden de secretariaatswerkzaamheden samen op te pakken. De samenstelling van het bestuur zal tijdens de ledenvergadering van woensdag 17 juni aan de orde worden gesteld. Hierbij alvast een oproep om op 17 juni de ledenvergadering bij te wonen. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in de hal. Tot slot wenst het bestuur iedereen een mooie zomervakantie toe. Even "het hoofd leeg maken", nieuwe energie op doen en dan gaan we er voor het seizoen 2009 - 2010 weer volop met elkaar tegenaan!! Met vriendelijke groet, Gerard Booij voorzitter

COLOFON mei 2009 - nr. 2 REDACTIE Peter Verbeek telefoon 331 43 41 info@reflexkampen.nl Willem Jan Kroneman telefoon 331 89 72 wjk@kroneman.nl

DISTRIBUTIE Martha Bosman telefoon 332 01 89 harmbosman@home.nl LEDENADMINISTRATIE Theo Kappert telefoon 332 56 32 ledenadministratie@reflexkampen.nl DRUK Zalsman Kampen KOPIJ kopij voor de volgende uitgave inleveren voor: 15 augustus 2009 via email: info@reflexkampen.nl


4

www.idemdito.net


Dames 3 bevalt goed !!! Vorig jaar, bij de aanvang van het nieuwe seizoen, wisten wij, de 2 oudjes van Dames 3, dat we voor een leuke uitdaging stonden:

Ons (redelijk nieuwe) team zou uitgebreid worden met 4 jonge, enthousiaste meisjes A. We kregen de opdracht mee hen zo goed mogelijk te begeleiden, zowel op volleybaltechnisch als mentaal gebied. En natuurlijk samen ervoor zorgen dat je het als team gezellig hebt. Een mooie klus en een hele uitdaging….

Berthe ons verrast met haar blijde verwachting! Voor ons een extra taak erbij: allereerst het diep graven in ons geheugen om allerlei (ervarings) verhalen over zwangerschappen, bevallingen en opgroeiende baby’s te kunnen uitwisselen. Maar daarnaast misschien wel de allerbelangrijkste uitdaging: Hoe houden we de rest van het team zwanger-vrij ?

Maar de werkelijke uitdaging kwam onverwachts uit een heel andere hoek: Hoe om te gaan met de zwangerschappen van de ‘iets oudere” jeugd? 1 is nog wel op te vangen; 2 uiteindelijk ook nog wel, maar 3….

WIE HEEFT ER TIPS ?????

Na Rixt en Jannemieke heeft nu ook

Petra en Ina

Want 4 is toch ècht te veel op een rij ! Het zou mooi zijn als we de competitie kunnen afmaken zonder nieuwe verrassingen.


Voorlopige Teamindelingen 2009 - 2010 D2 (Promotieklasse) ----------------------------------Quinta Renes Lisanne Knoef Karlijn Kremer Esther Plender AriĂŤlle van Dijk Marjolein Hullegie Linde Hendriks Saskia Glastra Marlijn Sijtsma Jacqueline Swart

D5 (3e Klasse) ----------------------------------Ilona Glastra Jaqueline Wezenberg-Wolfsen Margot Vrieswijk Dianne Prins Joanne Koetsier Evelien Koetsier Pauline van Werven Geralda Stoter-Zuidema Alerieke v/d Maat Melissa van Keulen

D3 (1e Klasse) ----------------------------------Brenda v/d Berg Carla Anderla Petra Hendriks-de Boer Ina Bottenberg Bianca Oskam Jannemieke Kansen Rixt Wempe Berthe Diekerhof

D6 (4e Klasse) ----------------------------------Lidie de Ruiter-v/d Worp Hinke Hendriks-Krist Margriet van Bruggen-van Werven Meta Jager-Biemond Yvonne Meijers Sandra Bras Marloes Oldehinkel Mirjam v/d Veen Dilys Derksen Marian Hullegie

D4 (2e Klasse) ----------------------------------Ria Prinsen Martha Bosman-Bartelink Elsa Oude Kotte Jolette van Dijk-Breman Linda Kooi Henrike Stoffer Alet Lummen Elvira Overgoor Nina Kootstra Cassandra Renes

MA1 (Topklasse) ----------------------------------Inge Zwart Jikke Westerink Sanne Schilder Veerle Booij Elke Hendriks Jenycke v/d Maten Roxanne Goosen Hanna Pot Julie ten Brink Claudia Bayat

6


MA2 (Hanze-Linde) ----------------------------------Sanne Schrijer Ellis Hup Lisa Habekoté Ilse v/d Weerd Lotte Bos Rosa Vaalburg Naomi Andriessen Carlijn Eigenhuis Rene Geerts

MB1 (Hoofdklasse) ----------------------------------Annika Bergman Jacobine Seegers Manon de Rijder Jakira Albers Kyra Renes Arianne Pot Marlinda Zijderveld Laura v/d Werf

MC1 (Hanze -Linde) ----------------------------------Saliha Öztürk Anna van Renesse Sharon Heldooorn Denise Dokter Kaya Nicolic Dorine Legemaat Ingrid Verbeek Femke Bruinsma Chantal van Dijk

MD1 (Mini’s) ----------------------------------Noël v/d Weerd Berdien v/d Burg Nienke Tennekes Mara Schilder Manon Heerschop Roxanna Bayat MD/ME (teams nog indelen) ----------------------------------Laura Bos Denise Wiltjer Hedy v/d Berg Willemijn Aalbers Jessie Kanis Miriam van Leeuwen Eva van Wissen Maud Hendriks Nelgina van Leeuwen Joey v/d Berg


DAMES 4

HEREN 1

Kampioeneh ! !

8


MEISJES D

HEREN 8


H2 (Regio Divisie) ----------------------------------Roel Hendriks Bas Diender Gerben Hendriks Jorn Diender Niels Schadé Martijn Ubels Lars Bergman Johan Klappe Sjoerd Seuters André Peter IJzerman Kevin Zomerdijk H3 (Promotieklasse) ----------------------------------Herman Verlind Ben Altena Jelte Sijtsma Rob Diender Henk de Vogel Paul Pot Herman Zwolschen Gert jan Prins Roel v/d Maten Dik Hendriks H4 (1e Klasse) ----------------------------------Albert Vissinga David Vink Peter Stroomberg Jasper Westerink Jeffrey Wiltjer Dries Kremer Matthijs Huising Jan Peter van Dijk Michiel Vaandering Aron Schadé Jelmer Siefers

10

H5 (1e Klasse) ----------------------------------Jan van Dijk René Diender Egge de Jonge Frenk Maduro Marcel Tennekes Siem van Dijk Paul van Veen H6 (2e Klasse) ----------------------------------Louwrens Mulder Dirk Mulder Eric van Amelsfoort Harry van Dijk Adrie Lamberts Gert Meijerink Arjen Hendriks Michael Bres H7 (2e Klasse) ----------------------------------Gerard Booij Cor v/d Weerd Pascal Jacobs Wim Hendriks Theo Schadé Han Hanekamp Meindert Bruinsma


H8 (2e Klasse) ----------------------------------Pieter Bardelmeijer Michiel de Bruin Jan Rein Palland Seth Modders Willem Groothedde Hans Hooisma Steven Fokkens Martin Hendriks KornĂŠ Boerman H9 (4e Klasse) ----------------------------------Mans Bijkerk Clemens Huesmann Theo Kappert Nico Goosen Aart Schilder Hamid Sasanian JB (2 teams nog indelen) ----------------------------------Jarno v/d Weerd Harm Tillema Johan de Wilde Ties Hullegie Leon Diender Daan Verbeek William van Keulen Frank Verbeek Julian Ras Jelte Bruinsma Matthijs Mulder Jurjen Schrijver Jonathan Kneepkens Jelle van Aefst

JC1 ----------------------------------Daniel Brand Gideon Verburg Thomas Sollie Berend v/d Hoef Bo Hoekstra Rutger Booij Pascal Lamberts Wisse Peereboom Max Kerkhof Tom van Dijk


12


De ballen die verdwenen waren slot

Wat er aan vooraf ging: De ballen van Heren 4 zijn weg. De politie wordt ingeschakeld en men neemt de zaak hoog op, helemaal omdat agent Altena in Heren 4 zit. Frans Hofland leidt het onderzoek. Er zijn weinig aanwijzingen en vanuit de pers en de politieleiding wordt de druk hoog opgevoerd. Frans besluit samen met collega en vriend Erik een kijkje in de Reflexhal te nemen, in cognito.

Het was reeds avond toen zich een groep mensen in de speelzaal van de Reflexhal verzameld had. Aanwezig waren Heren 4 van Reflex, de taxichauffeur die een tapijt kwam ophalen, het jongetje met zijn vader, Koos Post (technische recherche) en het onderzoeksteam. Maar het onderzoeksteam was nog niet voltallig; het waren Frans Hofland en Erik van Gestel die nog misten. Alle aanwezigen praatten op gedempte toon met elkaar, de stemming was rustig maar gespannen. Plotseling hoorden allen een deur klappen in de richting van de donkere kantine en alle gezichten draaiden die kant op, maar er was niets te zien. Iedereen keek weer voor zich en het was dodelijk stil nu. De sfeer in de donkere speelzaal - slechts verlicht door de lampen in het materiaalhok - was na dit geluid een beetje veranderd; het was nu eigenlijk wel naargeestig te noemen. Weer klapperde er een deur. Buiten waaide en

regende het nog altijd hard, wat de stemming niet ten goede kwam. Toen de deur voor een derde keer klapperde, kwamen er twee donkere gestaltes de zaal binnenlopen. Er ging een huivering door de aanwezigen en het werd zo mogelijk nog stiller binnen. Toen de twee figuren de lichtkring van het materiaalhok binnen gingen zag iedereen tot zijn en haar opluchting dat het Van Gestel en Hofland waren. Beiden hadden ze een doornatte lange regenjas aan en Hofland droeg een hoedje van geruite stof. "Dames en heren," begon Frans Hofland terwijl ze beiden hun jassen afdeden en aan het haakje hingen waar ook de netten


aan waren opgehangen. "Dames en heren, welkom in deze donkere Reflexhal." ging Frans voort. "De ballen van Heren 4 van Reflex zijn weg en laat ik er mee beginnen u te vertellen dat de dader onder ons is vanavond." Er ging een verbaasd gemompel door de groep en iedereen keek elkaar aan. Maar Frans maakte snel een einde aan dit rumoer. "Mensen, mensen, kalm nu!" riep hij en vervolgde, toen het weer stil was geworden, zijn verhaal. "De feiten, de bouwstenen eigenlijk waarmee wij aan het werk moesten, waren de volgende: Henk de V. wilde op donderdagavond de ballen uit de pvcbuizenstellage pakken om een training mogelijk te maken. Hij trof daarbij een lege buis aan, het hangslot open aan het kettinkje hangend." Een ieder keek uit een ooghoek naar de arme Henk, die bij de gedachte alleen al aan die bewuste avond, een bleke gelaatskleur kreeg. De slachtofferhulp waarvoor hij zich had opgegeven zou de woensdagavond er op beginnen en van een echte verwerking was bij Henk nog geen sprake geweest. Frans had intussen een pijpje gepakt en begon deze te stoppen uit een blikje tabak. Erik, die voor het eerst van zijn leven Frans met een pijp zag, keek hem verbaasd aan, maar hij kreeg een blik terug waaruit te lezen viel dat op bemoeienissen met andermans zaken op dit moment geen prijs werd gesteld. "De twee sleutels van de pvcbuis bevinden zich doorgaans op twee verschillende plaatsen; een

14

in het zijvak van de tas van Jelte S. en een in het laatje van Heren 4 in de bestuurskamer." en Frans wees met een aanwijsstok met een rubberdopje aan het eind richting bestuurskamer. Ook dat had Erik nog nooit gezien; Frans met een aanwijsstok. Maar zoals te verwachten viel, hield hij wijselijk zijn mond. "De sleutels waren allebei echter nog op hun plek en bovendien heeft onze onvolprezen Koos Post - hierbij boog hij even het hoofd richting Koos, die een nonchalante gezichtsuitdrukking handhaafde - alleen maar vingerafdrukken van de spelers van Heren 4 op de sleutels gevonden." Frans hield een volle minuut zijn mond en keek de groep rond. "Betekent dat nu dat we de dader onder Heren 4 moeten zoeken?" Door de harde wind buiten sloeg er een tak tegen de nooduitgang van de zaal en het raampje erboven. Niemand zei wat. "Dat zou wel erg makkelijk zijn," hernam Frans, "bovendien is het de vraag of er dan wel sprake van een misdrijf is, als iemand zijn eigen ballen wegneemt." "in zo verre wel," zei Erik van Gestel ineens, "dat die persoon dan de teamgenoten uitsluit van het gebruik van de ballen en ze voor eigen gebruik aanwendt. Dat mag ook niet he." "Daarom heb ik deze mogelijkheid ook niet uitgesloten." zei Frans. "Het bleef een mogelijkheid." Plotseling gooide hij het over een andere boeg; "Toen ik hier die donderdag aankwam, werd ik gereden door taxichauffeur van H., hier vanavond ook aanwezig. Van H. was tamelijk raadselachtig in zijn uitlatingen en zeer zeker ook in zijn doen." De jonge chauffeur, die met gekruiste benen op de houten vloer zat, sperde zijn ogen ver open en kleurde diep rood. "Hij verliet diezelfde avond de hal met een opgerold tapijt, waar een ballentas met gemak in paste." zei Frans terwijl hij de jongeman met het mondstuk van zijn pijp aanwees. "Maar uit nader onderzoek is gebleken dat het bewuste tapijt geen vezels van een nylon ballentas vertoonde, wat onze chauffeur vrij pleit." Van H. haalde opgelucht adem, maar Frans kon het niet laten de jongeman nog even verma-


nend toe te spreken. "Toch adviseer ik u zich voortaan - helemaal als u een speurder in uw taxi hebt - verre te houden van vreemde opmerkingen als 'Ja, soms zijn dingen dichter in de buurt dan we denken.' maar dat is natuurlijk verder geheel aan u." "Maar ik studeer filosofie." zei de jongen zacht, maar Frans hoorde hem al niet meer en ging voort. "Dames en heren, wat is er nou gebeurd." baste hij, en plotseling wees hij Paul P. aan met zijn aanwijsstok. "Paul P. kreeg de zaterdag voor de bewuste donderdag opdracht de ballen op te pompen omdat ze zacht waren. Is het niet, meneer P.?" Paul begreep dat er geen ontkennen aan was, en knikte derhalve. "Maar Paul P. had dat nog nooit gedaan. In zijn hele volleybalcarriere had P. nog nooit de ballen opgepompt." "Hoe kan dat nou?" riep Dik H. fel. "Iedereen heeft toch wel eens ballen opgepompt?" "Dat kan." zei Frans, "Een mens kan zelfs zijn hele leven iets, dat anderen al ontelbare keren zijn tegengekomen en als gemeengoed zijn gaan beschouwen, hebben ontlopen, of gemist. Geloof me, dat kan." Paul knikte, "Dat klopt, ik had dat nog nooit gedaan." "En of hij dat nu zelf had bedacht, of dat iemand hem dat voor de grap had gezegd, dat weet ik niet," zei Frans, en hij bukte zich en pakte een spuitbus van de vloer, "maar hij heeft gedacht dat hij dat oppompen met dit busje moest doen." Paul zei niets meer, was rood aangelopen en knikte telkens. "Helium, dames en heren." Hij spoot wat van het gas in zijn mond en zei met een malle hoge stem "Helium." "En wat is nu, behalve de stemvervormerij, de voornaamste eigenschap van Helium?" Niemand zei wat. "Waarom spuiten we Helium in een ballon in plaats van lucht?" vervolgde hij zijn vraag. "Om de ballon te laten vliegen." zei Rob D. die eens had deelgenomen aan een ballonnenwedstrijd en daarbij een bouwpakket van een vliegtuigje had gewonnen omdat zijn ballon net over de duitse grens was neergekomen en de vinders de kaart die aan de ballon was bevestigd had teruggestuurd. Frans sloeg hard met de aanwijsstok in zijn

vlakke hand. "Juist!" Hij wendde zich tot Erik van Gestel, "Erik, zou je zo goed willen zijn de zaalverlichting aan te doen?" Erik liep naar de lichtknopjes en ontstak de verlichting. Iedereen knipperde met de ogen, door de plotselinge verandering. "Rode blauwe bal!" klonk ineens de stem van het kleine jongetje, dat de dag ervoor ook al over ballen gesproken had waarmee hij Erik van Gestel tegen zich in het harnas had gejaagd. Het mannetje was midden in de groep gaan staan en wees omhoog, ditmaal niet naar van Gestels hoofd, maar naar het plafond. Alle aanwezigen hieven hun hoofd op en staarden naar de vijf rood-blauwe ballen die aan het plafond leken te kleven. Frans schoof zijn aanwijsstok in elkaar, stak hem in zijn binnenzak en nam zijn regenjas van het haakje aan de muur. "Geachte aanwezigen, ik ga slapen, ik wens u nog een bijzonder prettige avond." sprak hij en met fladderende jaspanden verliet hij de hal. Gertjan


* tapijten * vinyls * marmoleum * parket * houten vloeren * laminaat * gordijnen * vitrages * binnenzonwering

16

I E NTE

V DE

D EL

RI

EU

R

oning ete w chting l p m ri co jectin & pro


“ De bal” Middag Peter, Ik had heden middag in eens een poëtisch moment. Het gaat over mijn liefde voor de bal. Het is een gedicht niet alleen voor de jeugd maar eigenlijk voor iedereen Edward Kamphuis

Je maatje, je vriend “de bal” Hij Hij Hij Hij

is er altijd voor je en heeft altijd zin kan spinnen en floaten en hij gaat zo hard als jij het wil laat zich gebruiken, en vangt met gemak zware klappen op is bescheiden en stelt zich volledig in dienst van het team

Hij Hij Hij Hij

wil met je spelen, en dat je hem leert kennen zoals hij is is geduldig, maar komt graag in actie als jij dat wil is nooit moe en laat zich graag uitdagen wil je vriendje worden en een fijne relatie met je aangaan

Hij Hij Hij Hij

heeft geen steralures, geen hoge eigen dunk is niet eigenwijs en absorbeert elke aanwijzing kent kent geen cv, prijzenkast, carriëre, nog je prestatie van gisteren heeft je nodig om optimaal te kunnen presteren

Hij houdt van je en ziet je graag weer in de hal of op het zand Een bal

Quote “Er zijn mensen die alles willen doen om niets te hoeven doen.”


30+ diner Ewald treft het weer: spekkie naar zijn bekkie

de kokkies: Mieke en Toos de jonge dertigers Edward en Andre

en genieten maar ! 18


300 leden, 300 vrijwilligers Onder leiding van Gerard Klein (van de Sportraad Overijssel) wordt door een aantal leden gewerkt aan een vrijwilliger beleidsplan dat zijn vruchten moet afwerpen binnen Reflex. Ieder Reflex lid is uitgenodigd eind januari 2009 voor een bijeenkomst die in het teken stond om constructief te werken aan een gedegen organisatie bij Reflex. Op deze avond hebben een aantal mensen zich bereid verklaard om er voor te zorgen dat er voor de zomer een beleidsplan aanwezig is bij Reflex wat handen en voeten kan geven aan de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er uiteindelijk toe moet leiden dat ieder lid van Reflex niet alleen speelt en traint maar ook een bijdrage levert aan de vereniging. Het lidmaatschap van een vereniging geeft niet alleen maar rechten maar kent ook verplichtingen. De leden zijn immers medeeigenaar van de vereniging en hebben dus mede de plicht om een bijdrage te leveren om de vereniging in stand te houden. Cees Jansen (oud trainer van Reflex) vertelde vaak tegen de spelers en speelsters van de

teams die hij trainde; Denk er aan: Niet alleen consumeren binnen de vereniging maar ook je bijdrage leveren buiten het spelen en trainen. Een analyse binnen Reflex leidt tot de constatering dat we binnen onze vereniging een aantal mensen hebben die veel vrijwilligerswerk doen. Misschien wel te veel omdat het de continu誰teit in gevaar kan brengen als deze hardwerkende vrijwilligers stoppen of ziek worden. Anders en/of somberder gezegd hebben we te veel leden die te weinig of zelfs niets anders doen dan trainen en/of spelen. De werkgroep heeft als doel om te komen tot een gedegen organisatie van vrijwilligers die de vereniging tot een soepele organisatie maken. Het middel om te komen tot dit doel is een beleidsplan wat na instemming van de leden wordt uitgevoerd. Dit beleidsplan geeft houvast en beschrijft de organisatie van de inspanningen die van de leden/eigenaren van de vereniging mag worden verwacht. De werkgroep heeft er vertrouwen in dat zoals altijd vele handen licht werk maken. Als dit werk dan ook nog eens bijzonder goed georganiseerd is met ons aller inzet kunnen de donkere wolken wel inpakken. Groet namens de werkgroep Roel van der Maten


PARTNER IN DYNAMIS

Bramer Makelaars uw makelaar in Kampen

www.bramer.biz

20

Botermarkt 5 Postbus 93 8260 AB Kampen

E kampen@bramer.biz T (038) 333 66 33 F (038) 333 66 44


ReflexNieuws on tour Ga jij binnenkort ook nog op reis? Vergeet dan niet om het ReflexNieuws mee te nemen en ons een leuke foto

hiervan te mailen. Het adres is: info@reflexkampen.nl

Het ReflexNieuws is de laatste tijd gesignaleerd in:

Samos, Griekenland Els Pap en de rest

Mabonji, Kameroen Elsa Oude Kotte

Perth, West AustraliĂŤ Sake van Weeghel en Desiree de Graaf

Huisartsenpost Zwolle Heren zes


Kampen: de redactie

Rome: Sander Verbeek

Canada: Elsa Oude Kotte

Frankrijk: Peter, Liesanne en Frank Verbeek

New York: Bas Diender en Jasper Westerink

Afghanistan: Jorn Diender

Oostenrijk: Hugo Verlind, Ronald Halm, Willem Jan Kroneman,Peter Verbeek

AustraliĂŤ: Harm Koster

Jeruzalem / Jaffapoort: Jan van Dijk

Nieuw Zeeland: Ronald Buis

Oostenrijk / Berwang: Veerle en Rutger Booij

Spanje / Sitges: Martijn Ubels, David Vink Peter Stroomberg en Steven Fokkens


Toscane: Willem Jan Kroneman

Curacao: de familie Hullegien

IJsland: Klaas Potkamp

Griekenland/Athene: Klaas Potkamp

Shanghai: Wim Hendriks

Disneyland Parijs: Anna Mirel, Azalja en Ariëlle van Dijk

Italië, Pisa: Theo Kappert

Zuid Afrika, Krugerpark Ann Verbeek

Ga je op reis of met vakantie? Neem het ReflexNieuws mee, maak een leuke foto en mail die naar: info@reflexkampen.nl

Australië, Melbourne: Carla Andela


Waarom de brief wat later was Op een woensdagavond zit ik in de Reflexhal. Natuurlijk had ik liever getraind, alhoewel, dan had ik wel heel veel en heel hard moeten rennen. Niet geheel toevallig zit ik rond de tafel met bestuursleden Gerard, Aart, Theo en Marian. Ze willen het met mij eens hebben over de club en het wel en wee. Het gesprek loopt heel goed en ik word enthousiast. Voordat ik het in de gaten heb, zeg ik met veel bravoure, “Ach, dat regel ik wel”. Tja, een mailing aan alle Reflexleden, da’s toch zo gepiept? Wat heb je daarvoor nu helemaal nodig? Even kijken: •

300 enveloppen

300 stuks briefpapier

300 postzegels

11 vellen met etiketten

Uitnodiging

Agenda

Ledenlijst

Eerst maar eens wat enveloppen en briefpapier regelen. Oei, in de bestuurskamer ligt wel een aantal van het ex-geboomte, uiteraard lang niet genoeg, in een vrij grote doos. Desondanks bind ik de doos achter op m’n fietsje en rij richting Marrit voor meer. Dan moeten er eigenlijk nog 2 van dergelijke dozen op het fietsje. Da’s niet gemakkelijk, want ook in dit geval 24

geldt: 3 is teveel. De inhoud wordt geherrangschikt en na wat passen en meten komt alles in orde. Zwabberend met de extra kilos vervolg ik mijn weg naar de verste uithoek van Kampen “Het Onderdijks”. Ondertussen besluit de wind ook een duit in het spreekwoordelijke zakje te doen en wel tegengesteld aan de richting die ik op wil. Belachelijk, die had ik op de heenweg ook al tegen. Thuis, direct de computer aan, want Gerard zou mij een actuele ledenlijst leveren. Niets. Toch maar slapen dan. De dag erop nog eens kijken en eindelijk om 19.00 uur komen de eerste mailtjes met de uitnodiging en agenda. Het blijkt maar eens dat mannen geen 2 dingen tegelijk kunnen. In de uitnodiging staat vermeld dat de vergadering om 20.00 begint, terwijl de agenda 19.30 aangeeft. Ook de ledenlijst kent enkele manco’s. Het lijkt me efficiënter om per adres één brief te sturen. Dus tot in de nacht knutselen om de ochtend erop snel van stapel te kunnen. Excel, sorteren, kijken, regels weggooien. Zo, nieuwe lijst. Klaar, weer even slapen. Dat succes geen toeval is, mag ook weer uit deze gebeurtenis blijken. Normaal gesproken ben ik donderdags vrij, maar deze week juist op vrijdag. Ideaal dus om 300 brieven te printen. Julian (onze dondersteen van 2) moet om 9.00 bij de kinderboerderij zijn. Eerst met hem op de fiets daarheen gesjeesd. Vervolgens naar mijn eigen lokale postzegelhandelaar. Die blijkt echter niet over stickervellen te beschikken. Als Gerard maar niet denkt dat ik al die brieven handmatig ga schrijven! Postzegels zijn er wel. Gelukkig heb ik, omdat ik bestuurslid van een andere club ben, nog wel wat stickervellen over. Die van de ene stichting naar de andere vereniging overgeheveld. Terug naar huis. Daar de eerste serie van 225 brieven naar de printer gestuurd. Poeh, dat


duurt lang. Niet vergeten papier bij te vullen. Snel naar de kinderboerderij, Julian ophalen. Vlug naar huis. Ik moet ook nog even langs het ziekenhuis in Zwolle. Kind in auto, net op tijd in ziekenhuis. Naar huis, lunchen. Wil niet, want Julian is met buurmeisje in speeltuin. Toch eten! Julian naar bed. Phieuw. Dan de tweede serie van 225 brieven naar de printer gestuurd. Ondertussen barst het onweer los. Julian wordt wakker, terwijl hij normaal gesproken 3 uur slaapt, is het nu na een half uurtje “Juja wakkuh”. Dat kan ik niet gebruiken, maar ik probeer ook een goede moeder te zijn, dus tijd voor kind. Na een half uurtje geprobeerd of Julian weer gaat slapen. Yes! Hij doet het. Snel de etiketten printen. Te laat zie ik dat de printer het door Gerard gekozen lettertype niet aankan en de ‘V’ verprutst. Grumph. Nou ja, ik verzin er wel wat op. Gerard komt helpen vouwen. Ondertussen toch weer “Juja wakkuh” gehoord. Dan bedenk ik dat op de etiketten natuurlijk had moeten komen te staan “aan Reflexleden op dit adres”, of zoiets. Te laat. Een klein uur later, zit alles in de enveloppen en kan het naar het postkantoor. Dat roggelt Gerard. Snel op de fiets, naar de bibliotheek. Boete betalen, boeken weer te laat. Dan naar de supermarkt, anders hebben we straks geen melk. Melk in de uitverkoop, want bijna over datum. Kind inmiddels moe, want te weinig slaap vanmiddag. Yoghurt door de tent. Zo, nu alleen nog even de ‘V’-tjes oplossen. En dat, lieve mensen, is de reden waarom sommigen de uitnodiging later kregen dan anderen. Carla Andela

Reiskostendeclaraties Nu de competitie weer achter de rug is, kunnen alle teams de reiskosten van de uitwedstrijden (behalve naar Set Up in IJsselmuiden) declareren. Per seniorenteam wordt slechts één declaratie geaccepteerd. Derhalve een verzoek aan de aanvoerders/coaches dit voor hun team te regelen. Ouders die voor een jeugdteam gereden hebben, kunnen de reiskostenvergoeding ook aan de jeugdkas schenken. Mocht u dit willen, vul dan op het declaratieformulier bij het vakje van het rekeningnummer het woord “jeugdkas” in. Dan regelt de penningmeester wel dat het bedrag op de juiste plek terecht komt. Het declaratieformulier kun je op de site van Reflex vinden. Klik daarvoor in het hoofdmenu op het kopje Adressen en in het volgende scherm op het kopje Declaraties. Lees voor het invullen de toelichting en de rest wijst vanzelf.

Harm Koster Administrateur Reflex


MINI vaardigheidstoernooi Zaterdag 9 mei j.l. hebben we met het JEC een minivaardigheidstoernooi voor onze jeugdleden georganiseerd. Een heel gezellig toernooi waaraan maar liefst 20 enthousiaste mini spelers en speelsters hebben deelgenoemen. Ook de aanwezige ouders waren reuze enthousiast over de verrichtingen van hun kroost, dat onder deskundige leiding van de jeugdcommissie en ervaren trainers van Reflex verschillende leuke opdrachten moesten uitvoeren. Al met al een heel geslaagd evenement van het JEC ( Jeugd Evenementen Commissie) en nu is al besloten om aan het begin van het nieuwe seizoen weer een Minivaardigheidstoernooi te organiseren. De datum is nog niet bekend maar je kan je natuurlijk alwel vast opgeven bij je trainer.

26


Mannenregels Wij horen altijd "de vrouwen-regels "Daarom nu eens de regels van de mannelijke kant. En... alles is regel nummer 1. Dit zijn onze regels: 1. Borsten zijn om naar te kijken en daarom doen we dat ook. Probeer dat niet te veranderen, werk liever een beetje mee. Trek een strak truitje aan of zo. 1. Leer met de toiletzitting om te gaan. Je bent een grote meid. Staat hij omhoog, laat je hem gewoon zakken. Wij willen hem omhoog, jullie willen hem naar beneden. Jullie horen ons ook niet klagen als hij naar beneden staat. 1. Zondag = sport. Net als volle maan of Eb en Vloed. Laat het zo! 1. Winkelen is GEEN sport. En NEE zo gaan we er ook nooit over denken. 1. Huilen is chanteren. 1. Vraag wat je wilt. Laat ons even duidelijk zijn: -Subtiele hints werken niet! - Sterke hints werken niet! -Kennelijke hints werken niet! - ZEG HET MAAR GEWOON! 1. 'Ja' en 'Nee' zijn perfect acceptabele antwoorden op eigenlijk alle vragen. 1. Kom naar ons met problemen die je echt opgelost wilt zien. Dat is wat we doen. Voor sympathie en gezeik heb je vriendinnen. 1. Een hoofdpijn van 17 maanden is een probleem. Ga naar een dokter. 1. Alles wat we 6 maanden geleden hebben gezegd, is niet meer bespreekbaar. In feite is alle commentaar verlopen na 7 dagen. 1. Als je denkt dat je dik bent zal je dat waarschijnlijk ook wel zijn. Vraag het niet aan ons.

1. Alles wat we zeggen kan 2 kanten op. En als de ene kant je boos of kwaad maakt, bedoelen we natuurlijk de andere kant. 1. Of je zegt ons wat te doen. Of je zegt hoe we het moeten doen. Niet allebei!! En als je het zelf beter weet, doe het dan zelf. 1. Als je wat wilt zeggen, doe dat dan tijdens de reclame. 1. Christopher Columbus vond zijn eigen weg.. Wij ook. 1. Als het jeukt, dan krabben we. Dat doen we. 1. Als we vragen of er wat is en jij zegt "niks", dan doen wij ook alsof er niks is. We weten dat je liegt, maar het is geen discussie waard. Ga dan achteraf niet lopen zeuren dat we er geen aandacht aan besteden..! 1. Als je een vraag stelt waar je geen antwoord op wilt hebben, verwacht dan een antwoord dat je niet wilt horen. 1. En als we weer ergens heen gaan....echt waar: alles staat je goed. Heus. 1. Vraag ons niet waar we aan denken, tenzij je bereid bent om te praten over: Sex, Sport, of Auto's. 1. Je hebt genoeg kleren. Een gemiddeld 3ewereld dorp is er jaloers op... 1. Je hebt te veel schoenen. De SchoenenReus is jaloers op je. 1. Ik ben in vorm. Rond is ook een vorm. 1. Bedankt dat je dit wilde lezen. Ik weet het, ik moet vannacht op de bank slapen. Maar weet je, wij mannen vinden dat niet eens erg. Het is net als kamperen.


Heren gezocht voor de competitie op dinsdagavond!

Voor onze teams die uitkomen in de 3e en 4e klasse van de NeVoBo zijn wij dringend op zoek naar heren die deze teams willen komen versterken. Dit seizoen hebben we helaas moeten besluiten om het 9e herenteam niet op te geven voor de competitie omdat er maar 5 spelers beschikbaar waren. Dit tot groot verdriet en frustratie van de overgebleven spelers. Het komende seizoen willen we dit team echter graag weer inschrijven, maar dan moeten er wel een aantal spelers bijkomen. Heeft u belangstelling of kent u familie of kennissen die wellicht belangstelling hebben, neem dan contact met mij op. Zij zullen dan worden uitgenodigd om kostenloos een aantal keren mee te doen met de wekelijkse training. Bevalt het goed dan kan men besluiten om lid te worden van Reflex. Wim Hendriks telefonisch bereikbaar op nummer 038 – 3333 212 of stuur een e-mail naar whendriks67@hotmail.com

28


interne competitie Team Reflex

Aantal wedstrijden

Heren 8 20 Dames 4 22 Meisjes MD1 9 Heren 1 22 Jongens B1 18 Heren 2 22 Heren 4 22 Dames 3 22 Heren 6 20 Dames 6 20 Meisjes A2 12 Dames 1 22 Dames 5 22 Jongens Mini D1 8 Heren 3 20 Meisjes C1 20 Heren 7 18 Heren 5 22 Dames 2 22 Meisjes B2 20 Jongens C1 10 Meisjes B1 18 Meisjes A1 21

Aantal Max te behalen Scoringspunten punten percentage

55 59 23 85 68 74 73 65 35 34 27 61 34 12 46 20 18 34 33 16 10 14 13

60 66 27 110 90 110 110 110 60 60 48 110 66 24 100 60 54 110 110 60 40 72 105

91,67% 89,39% 85,19% 77,27% 75,56% 67,27% 66,36% 59,09% 58,33% 56,67% 56,25% 55,45% 51,52% 50,00% 46,00% 33,33% 33,33% 30,91% 30,00% 26,67% 25,00% 19,44% 12,38%

Het scoringspercentage is het aantal behaalde punten gedeeld door het maximaal te behalen punten.( = 5,4 of 3 per wedstrijd)


Het had zo mooi...

30


kunnen zijn...


Poll 1 Sinds enige tijd staat er een "Poll"op onze site waar leden kunnen reageren op een stelling die geplaatst is door de commissie die zich bezig houd met het vrijwilligersbeleid. De stelling van afgelopen keer was: Nieuwe jeugdleden kunnen alleen lid worden als hun ouders 10 uur vrijwillligerswerk doen. (eens 41 x oneens 5x) Hieronder de reacties: From Lars on March 29, 2009 at 12:54 pm. dit zal zeker voor een ledenstop zorgen bij jeugd want ouders hebben niet altijd tijd of zin om even de vrijwilleger uit te hangen.. je kan het ze natuurlijk wel vragen of ze eventueel zo nu en dan vrijwillegerswerk willen doen maar verplichten geen goed idee!! From J on March 28, 2009 at 7:15 am Inderdaad Theo, dit schrikt nieuwe jeugdleden alleen maar af. Ik hoorde dat er vooral bij de A/B jongens een probleem zal ontstaan volgend jaar. From roel in reply to J on March 29, 2009 at 9:01 am Een jeugdlid, meer hoef je niet te weten, daar gaat het niet om. Het gaat om de poll natuurlijk From Theo on March 27, 2009 at 2:10 pm. We hebben al weinig jeugd, met deze stelling kunnen we beter een senioren vereniging worden en hebben we straks een rollatorvereniging From J on March 23, 2009 at 10:51 am Het idee erachter was toch '300 leden, 300 vrijwilligers' en niet '300 leden, 600 niet echt vrijwillige ouders' of heb ik het nu verkeerd (mijn ouders doen ook vrijwilligerswerk binnen de vereniging, maar vrijwillig) From roel on March 21, 2009 at 3:05 pm. Is vrijwillig vrijblijvend of is dat een nieuwe stelling? From Rob on March 23, 2009 at 3:04 am. Of het 5,10 of 20 uur is, het gaat niet om de kwantiteit maar de intentie/betrokkenheid. From J on March 21, 2009 at 1:46 pm Je kunt ouders niet verplichten vrijwilligerswerk te doen, het is dan immers geen vrijwilligerswerk meer

32


Poll 2 Op de stelling "Ik bepaal zelf wel of ik vrijwilligers werk doe........." kwamen 23 reacties. Waarvan 11 opersonen het met de stelling eens waren en 12 oneens. De reacties: From Herman on May 7, 2009 at 9:07 am. Natuurlijk mag je zelf bepalen of je vrijwilligerswerk doet of niet! Alleen kun je er als vereniging wel voor kiezen om mensen die vrijwilligerswerk doen te belonen (d.m.v. privileges, consumptiebonnen of bijv. compensatie in contributie) en mensen die alleen maar "consumeren" te "belasten" (bijv. hogere contributie o.i.d.). Werken met een puntensysteem waarbij het lid zelf kan zien of hij/zij al voldoende punten heeft "behaald" lijkt mij best een goede optie. Score niet gehaald; contributie omhoog! From Edward Kamphuis on May 6, 2009 at 9:53 am. Mijn mening is dat iedereen vrij moet zijn om te kiezen om wel of geen vrijwilligerswerk te doen. Voor de leden die kiezen om niets te doen heeft dit dan uiteraard wel consequenties tav de contributie, want de vereniging zal de werkzaamheden moeten laten uitvoeren door eigen leden of externen. Deze mensen zullen een vergoeding krijgen of een contributieverlaging. De keuze van leden om niets te doen is denk ik een goede en zal er voor gaan zorgen dat we bepaalde zaken veel beter/professioneler kunnen gaan regelen in de toekomst. From Sandor van Straten on May 6, 2009 at 4:23 am. Dan moet je ook niet zeuren als er een keer geen bardienst is. Of als de hal vies is. Je zou eens wat kunnen doen voor elkaar? From Lid on May 2, 2009 at 5:23 am. Ik betaal toch contributie ! Ik kom om te volleyballen en niet om klusjes op te knappen.


Selectietrainingen winners + losers ‘ 09

34


36

ReflexNieuws juni 2009  
ReflexNieuws juni 2009  

ReflexNieuws juni 2009. clubblad van volleybalvereniging Reflex Kampen

Advertisement