Page 8

Összefoglalva Kálvin tanítását a Szentlélekről azt kell mondanunk, hogy krisztológiai és szoteriológiai koncentráció jellemzi. Arra a kérdésre válaszol, mondja Michael Beintker, hogyan lehet és van közel hozzánk Krisztus, hogyan jutunk el a teremtő Lélek (creator Spitirus) által Isten megváltó, megigazító kegyelmének ismeretére. A Lélek továbbá az, aki a teremtett világot megőrzi attól, hogy a gonosz kaotikus zűrzavarába hulljon. Végül Kálvin pneumatológiája pünkösdi gyökerű. Pünkösd után a gonosztól elvakult és elerőtlenedett világot a Szentlélek világosságában szemléljük. Isten nagyon közel van hozzánk, sokkal közelebb, mint sokszor gondoljuk, velünk és bennünk van az Ő Lelke által, s akarata szerint adja ajándékait, amint akarja, s amint szükségünk van rá. A keresztyén egyház a kezdetektől napjainkig egy akarattal, imádságban és boldog várakozásban hívja segítségül Isten Szentlelkét, nyitott szívvel elfogadja ajándékait, és magasztalja a Szentháromságot. Ha ezt teszi, akkor a gyülekezetben helye van az Igének, helye a szeretet cselekedeteinek, helye van az örömnek és helye a dicsőítésnek. A Szerző református lelkipásztor, egyetemi tanár, a Teológiai Akadémia rektora. *****************************************************

PÜNKÖSDI IGEHIRDETÉS Írta: Dr. Szabó Előd Textus: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? (…) Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.” (ApCsel 2,1-8.11b) Kedves Testvéreim! Pünkösd ünnepét az öröm, a boldogság, a felszabadultság ünnepeként szoktuk értelmezni. Alapvetően pedig ez így is van. Isten ugyanis látta a tanítványok szorongását, félelmét, mindazt, ami bennük zavart okozott, és odaajándékozta nekik a saját Lelkét, hogy elmúljon mindaz, ami nem teljesen jó és kerek.

8

Profile for Dunántúli Református  Egyházkerület

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Advertisement