Page 23

Összességében úgy éreztem, hogy komoly feladat, de egyben óriási lehetőség is volt a genfi zsinati ösztöndíj ideje. A zsinati ösztöndíjhoz szükség volt középfokú nyelvvizsgára, de az igazán használható nyelvtudást a kint töltött idő alatt szereztem meg. Az önálló gyülekezeti forgolódás, valamint az egyetemi idő nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagított, melyeket remélem (és részben már látom, hogy) tudok kamatoztatni itthoni szolgálatom során. A Szerző az Édenkert Pápai Református Óvoda óvodalelkésze, a PRTA öregdiákja. *****************************************************

„ÁLDJAD, ÉN LELKEM, AZ URAT, ÉS NE FELEDKEZZÉL EL SEMMI JÓTÉTEMÉNYÉRŐL!” (ZSOLT 103,2) Írta: Vadkerti Bálint A zsoltáríró szavai ebben az esetben az enyémek is. 2017 szeptemberében az Erasmus+ Hallgatói Mobilitás program keretein belül Pápán kezdtem meg a félévet. Izgalommal vegyes bizakodással érkeztem az Akadémiára, hiszen egy ismeretlen környezet, egy ismeretlen társaság megszokott életébe kívántam belecsöppenni. Nem tartott sokáig az izgatottság. Alig pár órán belül már-már pápai teológusnak éreztem én is magam. Hatalmas szeretettel és barátsággal fogadtak a testvérek az Akadémián. Hamar belerázódtam a hallgatók mindennapjaiba. Segítettek és tanácsokkal láttak el. Fantasztikus emberek társaságában tölthettem el ezt a másfél évet. Nem tudom szavakba önteni a hálámat tutorom, Dr. Balla Ibolya és lelkigondozóm, Balla Attila felé. Hálás vagyok a sok-sok beszélgetésért és mosolyért, amit tőlük kaptam az eltelt idő alatt. Ugyancsak hálás vagyok Dr. Németh Tamás rektor úrnak, és pápai tanáraimnak, akik egy jottányival sem kezeltek máshogy, mint egy „igazi” pápai teológust. Hallgatói mobilitásról lévén szó, órákat is kellett látogatnom. Fantasztikus élmény volt Szabóné Dr. László Lillától elsajátítani a lelkigondozás és az ifjúsági munka elméleti és gyakorlati tudását. Szeretettel emlékszem vissza Maya néni énekóráira, aki megmutatta nekem, hogyan is kell tiszta szívvel, lélekből, énekelve imádkozni. Fantasztikus emberek, csodálatos élmények, elkápráztató környezet. Ha összegeznem kéne a Pápán töltött időt, talán így tudnám a legpontosabban. Minden hála mellett természetesen a legnagyobb hála az Úré, aki ide vezetett engem, aki itt tartott, és aki vágyódást ébreszt bennem, hogy amikor csak időm engedi vissza látogassak Pápára. Valóban áldja én lelkem az Urat, és bizonyosan nem fog tudni elfeledkezni semmi jótéteményéről. Isten áldja a Pápai Református Teológiai Akadémia vezetőit, oktatóit és hallgatóit. SDG! A Szerző a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának IV. évfolyamos teológushallgatója, seniora. ***************************************************** 23

Profile for Dunántúli Református  Egyházkerület

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Advertisement