Page 22

város. Amióta eljöttem – azóta vágyom vissza. Ha a kedves olvasónak alkalma nyílik – akár diákként, akár turistaként – mindenképp látogasson el ide. A Szerző a Kaposvári Református Egyházközség segédlelkésze, a PRTA öregdiákja. *****************************************************

ZSINATI ÖSZTÖNDÍJAS BESZÁMOLÓ – KÁLVIN VÁROSÁBÓL Írta: Tóth Cseperke Zsinati ösztöndíj elnyerésével a 2015/2016-os tanévben a genfi Bethlen-Claparède Alapítvány ösztöndíjasaként tanultam Genfben. Kettős feladatom volt: hűségesen ellátni a lelkipásztori feladatokat a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezetben, valamint a Genfi Egyetem Protestáns Teológiai Fakultásának hallgatójaként az órák látogatása, az egyetemi életben való részvétel. A genfi egyetem kurzusait (alap- és mesterképzésen egyaránt vettem fel tárgyakat) francia nyelven követtem, miután sikeresen letettem az egyetem által megkövetelt nyelvvizsgát. A 2015/2016-os tanévben nagyjából 15 tanegységből szereztem kreditet és további 4-5 órára bejártam hallgatóként. Részt vettem az egyetem által kínált teológiai tanulmányi napokon (ősszel az LXX, tavasszal Isten attribútumai volt a téma), valamint egy egy hetes nemzetközi konferencián („Game over” – Jó vagy rossz hír?” : Középpontban az eszkatológia). Háromnapos tanulmányi kiránduláson vettünk részt Rómában, Daniele Garrone ószövetséges professzor meghívására 2016. február 19-21 között. Tanulmányaim mellett az őszi félévben egy vietnámi, nyugdíjas, első évfolyamos hallgatót korrepetáltam magyarként, francia nyelven keresztül héber nyelvből. Havonta körülbelül egy közös teológus-istentiszteletet szerveztünk a mesterképzéses hallgatókkal és egy gyakorlati teológiai docenssel, melyen általában a kántori szolgálatot láttam el. A Genfi Magyar Protestáns Gyülekezetben havonta két istentiszteletet (ebből egy úrvacsorás), valamint ugyanennyi bibliaórát tartottunk. Évente kétszer, nemzeti ünnepek alkalmával közös szentmisét és ökumenikus liturgiát tart a protestáns és római katolikus közösség, melyen Stipitz Árpád, esztergomi ferences szerzetessel szolgáltunk közösen. Májusban közös, három nyelvű (német, magyar, francia) istentiszteletet tartottunk a Genfi Németsvájci Református Gyülekezettel. Ez alkalommal az úrvacsorai liturgia a Ravasz László-féle 1927-es Ágenda szerint, francia nyelven hangzott el (saját fordításban). Egy keresztelés történt az év során, március 27-én, a húsvéti ünnepi istentiszteleten. Egy alkalommal helyettesítettem az egyik magyar lelkipásztort a Lausanne-i Protestáns Gyülekezetben, a március 20-i, virágvasárnapi istentiszteleten. A tanév során hetente tartottam konfirmációs órákat, melyek a Tízparancsolat, Apostoli Hitvallás, Miatyánk, sákramentumaink és a konfirmáció magyarázatát, valamint a Heidelbergi Káté néhány ezekhez kapcsolódó kérdését ölelték fel. A gyülekezeti szolgálat része volt idős vagy beteg gyülekezeti tagok rendszeres látogatása. A genfi gyülekezet képviseletében részt vettem ősszel a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének éves közgyűlésén, Beatenbergben. 22

Profile for Dunántúli Református  Egyházkerület

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Advertisement