Page 2

AZ EGYHÁZRÓL Írta: Steinbach József püspök Textus: „(1) Örülni fog a puszta és a szomjú föld, / vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. (2) Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. / Része lesz a Libánon pompájában, / a Karmel és Sárón díszében. / Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk méltóságát.  (3) Erősítsétek a lankadt kezeket, / tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! (4) Mondjátok a remegő szívűeknek: / Legyetek erősek, ne féljetek! / Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, / jön Isten, és megfizet, / megszabadít benneteket!  (5) Akkor kinyílnak a vakok szemei, / és megnyílnak a süketek fülei.  (6) Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, / és ujjong a néma nyelve. / Mert víz fakad a pusztaságban, / és patakok erednek a pusztában.  (7) Tóvá lesz a délibáb, / és víz fakad a szomjú földön. / Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, / nád és káka terem.  (8) Jól megépített útja lesz, / amelyet szent útnak hívnak. / Nem jár azon tisztátalan, / csak az ÚR népe járhat rajta, / bolondok nem tévednek rá.  (9) Nem lesz ott oroszlán, / nem megy rá ragadozó vad, / ilyen nem lesz található, / hanem a megváltottak járnak rajta.  (10) Amikor visszatérnek, akiket az ÚR kiváltott, / ujjongva vonulnak a Sionra. / Öröm koszorúzza fejüket örökre, / boldog örömben lesz részük, / a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.” (Ézsaiás 35,1–10)

Ez az Ige a reménység mellett az egyházról is tanítást ad: az egyház valóságáról, lényegéről, titkáról. Mindjárt az elején leszögezhetjük, hogy ott van jelen Jézus Krisztus egyháza, ahol Isten Igéjét hirdetik, Isten Igéjének hatalmát kézzel fogható módon megtapasztalják, valamint Isten Igéjét cselekszik. Jézus Krisztus egyházának jelenléte kizárólag ezektől függ, nem pedig számoktól, statisztikai adatoktól, nem módszerektől, technikáktól, okos szervezet-fejlesztésektől; Jézus Krisztus egyháza nem emberi erőlködés függvénye.

2

Profile for Dunántúli Református  Egyházkerület

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Advertisement