Page 17

PEREGRINÁCIÓ AVAGY: MAGYAR TEOLÓGUS DIÁKOK KÜLFÖLD JÁRÁSA Írta: Dr. Márkus Mihály Nem a letűnt évszázadok nagyszerű példái következnek (bár néha az is ránk férne). Pusztán villanásokra gondoltam. Gondolkozni is, tűnődni is szabad. Legációs emlék A legáció nagyszerű intézmény volt. Mi dunántúliak „akkor” (1961-1966) kevesen voltunk: a három nagyünnepen 3x3 alkalmunk is jutott. Karácsony: + advent utolsó vasárnap, + óév-újév. Húsvét: + virágvasárnap, + nagypéntek. Pünkösd: + áldozócsütörtök, + Szentháromság vasárnapja. A lelkészek is, a gyülekezetek is fogadtak bennünket. A parókiákon töltött estéken éjszakába nyúló beszélgetések… Nem általános, de nem is egyedi példa Itt hallottam egy köztiszteletben álló lelkipásztor diákkori „kalandozásairól”. A képzési idő a két világháború közötti időben Pápán is 4 tanév, 8 félév volt. Az illető beiratkozott Pápára, kitűnő eredménnyel végezte az első négy félévet. Utána alapvizsgázott. Az 5-6 félévre ösztöndíjat kapott Bázelba (többek között Barth Károlyt, és Oscar Culmannt hallgatta, és vizsgázott is náluk). A tanév végén hazajött, konzultált a tanáraival, és a 7. félévet teljes vizsgarenddel Bécsben végezte. A nyolcadik félévben pótolt néhány szükséges vizsgát, megírta kápláni dolgozatát, majd két év múlva sikeres papi vizsgát tett. Gyülekezeti szolgálat mellett három év múlva teológiai magántanári vizsgát tett Pápán, újabb három év múltával Debrecenben teológiai doktorátust szerzett. Abban az időben nagyon ritkán fordult elő, hogy valaki ne jött volna haza ösztöndíjas útjáról. Az még ritkábban, hogy feleséget külföldről hozott volna kis hazánkba. Nem mondtam hangosan, csak magamban sóhajtoztam: mi abban az időben nemhogy a kolozsvári teológiára nem mehettünk, de Debrecenbe két hétre cserediáknak sem. Rendszerváltás, vagy – mégsem? 1992-ben (már nem legátusként) – élt bennem ennek a beszélgetésnek az emléke. A Zsinat határozatot készített elő a Teológiai Akadémiákról. Magam is benne voltam a szövegező csapatban. Az időszerűséget az adta, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) megkeresett bennünket: hány tanszéknek kellene lenni egy-egy teológián? A határozat elkészült, egyhangúan elfogadta a 17

Profile for Dunántúli Református  Egyházkerület

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Advertisement