Aastarõngad 2017

Page 1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

Í’


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


uisutamine 3%

seinte värvimine 1% 38

ujumine ballett aktiivne liikumine (kõnd, kükk) 1% 2% 1%

puude kandmine 1% tants 15%

matkamine 1%

kõndimine 65%

Liikudes kevadesse

booling 3%

jalgrattasõit 3% jooga 1% jooksmine 2% kelgutamine 1%


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50

̃

̃ ̃

̃

̃

̃ ̃

̃

̃

̃ ̃

̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃

̃

̃ ̃


̃ ̃

51 ̃

̃ ̃ ̃

̃ ̃

̃

̃ ̃ ̃ ̃


52


53


54


55


56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.