Page 5

2. ZAPROSZENIA NA TARGI I KARTY WSTĘPU Najlepszy wynik przy niewielkim wysiłku: REECO wspiera swoich wystawców i umożliwia im zaproszenie swoich klientów i potencjalnych klientów czy też partnerów na targi. Poprzez dystrybucję kart wstępu ( i linku) z nazwą Państwa firmy jako firmy zapraszającej zrobią Państwo pozytywne wrażenie. Karta sama w sobie może być też dodatkową formą reklamy.

*ceny netto Reklama na karcie wstępu: Liczby egzemplarzy: print: 40.000 drukowanych Format & cena 4C, Euroscala (83 x 97mm): 6.000 PLN* Reklamę należy dostarczyć do 15.04.2017

5 ...........

Profile for REECO

RENEXPO POLAND 17 Marketing Services PL  

RENEXPO POLAND 17 Marketing Services PL  

Advertisement