Page 1

Katalog targów // Trade fair catalogue

InEnerg

®

OZE + Efektywność Energetyczna // RES + Energy Efficiency

Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej International Trade Fair for Renewable Energy Sources and Energy Efficiency

13. - 14.04.2016, Wrocław 20. - 22.05.2015 www.inenerg.com Messe Stuttgart


Kalendarz REECO 2016

InEnerg® 13. – 14.04.2016, Wrocław, Poland www.inenerg.com

RENEXPO

®

20. - 21.04.2016 Belgrade, Serbia

Western Balkans

www.renexpo-belgrade.com

RENEXPO WATER MANAGEMENT

®

06. - 09.06.2016, Belgrade, Serbia www.renexpo-watermanagement.com

CEB 2016 ®

Think Future...

29. - 30.06.2016, Karlsruhe, Germany www.ceb-expo.de

interCOGEN

®

expo & conference

29. - 30.06.2016, Karlsruhe, Germany www.intercogen.de

19. – 21.10.2016, Warsaw, Poland www.renexpo-warsaw.com

RENEXPO

®

BiH

09. - 10.11.2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina www.renexpo-bih.com

RENEXPO

®

INTERHYDRO 24. – 25.11.2016, Salzburg, Austria www.renexpo-austria.at


ZAWARTOSC CONTENTS Strona Page

Informacje o targach  Trade Fair Information

4

Słowo wstępu  Greetings

5

Konferencje  Conferences

8

Network  Network, Partner

16 22

Wystawcy (A-Z)  Professional Journals Stoisko dla czasopism  Magazines

36

Wystawcy według branży  Exhibitors by product

40

3

www.inenerg.com


INFORMACJE O TARGACH  TRADE FAIR INFORMATION InEnerg® 13. - 14.04.2016, Wrocław, Poland Miejsce Stadion,Wrocław 2012 Sp. z o. o. VIP Area al. Śląska 1 54-118 Wrocław

Venue Stadion, Wrocław 2012 Sp. z o. o. VIP Area al. Śląska 1 54-118 Wrocław, Poland

Godziny otwarcia Środa, 13.04.2016, 09.00 - 17.00 Czwartek, 14.04.2016, 09.00 - 16.00

Opening hours Wednesday, April 13 2016, 9.00 am - 5.00 pm Thursday, April 14 2016, 9.00 am - 4.00 pm

Opłaty za wstep Środa / bezpłatnie* Czwartek / bezpłatnie*

Entrance fees Wednesday / free of charge* Thursday / free of charge*

* Po rejestracji

*With online registration

Organizator Organiser REECO Poland Sp. z o. o. REECO Poland Sp. z o. o. ul. Bartycka 22B/21A 22B/21A Bartycka Street 00-716 Warszawa 00-716 Warsaw tel: +48 (0) 22 266 02 16 Tel: +48 22 266 02 16 fax: +48 (0) 22 379 7860 Fax: +48 22 379 78 60 info@reeco-poland.pl info@reeco-poland.pl www.reeco.eu www.reeco.eu

www.inenerg.com

4


SŁOWO WSTĘPU GREETINGS Szanowni Państwo, Targi InEnerg® OZE + Energia Odnawialna odbywają się po raz drugi. Wspólnie z wystawcami, partnerami, stowarzyszeniami i mediami chcemy pokazać, jak proste i ekologiczne może stać się generowanie, dostawa i użytkowanie energii przyszłości. Celem tego innowacyjnego spotkania branży jest stworzenie, wspólnie z decydentami gospodarczymi i politycznymi, platformy branżowej celem umożliwienia transferu wiedzy w polskim sektorze energii odnawialnej i nie tylko. Wystawa i konferencje mają na celu zaprezentować branżę energii odnawialnej nie tylko na płaszczyźnie polskiej ale również

międzynarodowej. Szanowni Państwo praca nad targami nie należała do łatwej, w obliczu wielu problemów z jakimi boryka się branża mieliśmy odczynienia z rezygnacją wielu wystawców. To nas jednak nie zniechęciło do tego aby z ogromnym zaangażowaniem próbować stworzyć spotkanie branży, które wszystkim zaangażowanym przyniesie wymierne korzyści. Pragniemy podziękować wszystkim naszym sponsorom, wystawcom, prelegentom, osobom nas wspierającym, mediom i partnerom, którzy pomogli nam przyczynić się do sukcesu tego wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia, którzy objęli nasze przedsięwzięcie patronatem honorowym. Życzymy wszystkim sponsorom, wystawcom, uczestnikom konferencji oraz zwiedzającym udanych i obfitujących w informacje i ciekawe kontakty targów. Z poważaniem Małgorzata Bartkowski

5

www.inenerg.com


SŁOWO WSTĘPU GREETINGS Obejmując honorowym patronatem Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg mam na uwadze rolę sektora energetycznego opartego na innowacjach dla rozwoju regionów i gospodarki. Źródła energii i sposób ich wykorzystania to temat wokół którego skupia się międzynarodowa dyskusja środowisk naukowych, biznesowych i politycznych. Tym bardziej, że konkretne rozwiązania oraz wieloletnie perspektywy stają się przedmiotem regulacji prawnych i rozwiązań systemowych. Zanieczyszczenie powietrza i jego jakość pozostają w bezpośrednim związku z naszym zdrowiem i komfortem życia – nie tylko w skupiskach wielkomiejskich, ale też na prowincji czy obszarach wiejskich. Warto też przyjrzeć się możliwości wykorzystania innowacji energetycznych w Polsce, w warunkach konwergencji z energią opartą na węglu. Istotne jest to, aby paleta nowych rozwiązań wchodziła w użycie i była promowana tam, gdzie jej zastosowanie przynosi wymierne korzyści, a inwestycje są opłacalne. Prezentacja właśnie takich technologii podczas dni targowych to szansa aby zapoznać się z ofertą rynku - dodajmy jednego z najbardziej dynamicznych. Dni targowe to okazja do bezpośrednich spotkań profesjonalistów, biznesu i decydentów. Jest to też dobry czas, aby skupić uwagę na zaangażowaniu rodzimych badaczy i innowatorów w tworzenie nowoczesnych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w Polsce, ale też i zagranicą. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

www.inenerg.com

6


SŁOWO WSTĘPU GREETINGS Szanowni Państwo Z satysfakcją przyjąłem informację o organizacji we Wrocławiu drugiej już edycji InEnerg - Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej. Cieszę się, że Wrocław jest kolejny raz miejscem biznesowego spotkania jednego z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych sektorów współczesnej gospodarki. Wierzę, że Wrocław – „miasto spotkań” - stanie się dla Państwa miastem efektywnej wymiany wiedzy i transferu najnowszych technologii.

jbardziej innowacyjnych.

Mamy w tej dziedzinie wieloletnie tradycje. Wrocław jako silny ośrodek akademicki i jedno z najprężniej rozwijających się polskich miast przyciąga licznych specjalistów i inwestorów – szczególnie z branż na-

Witam w Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Życzę, aby Państwa wrażenia z pobytu we Wrocławiu były wyjątkowe i niezapomniane. Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia Wrocław, kwiecień 2016 r.

7

www.inenerg.com


KONFERENCJE CONFERENCES II edycja seminarium: „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce” 2nd edition of the seminar: “The development of cogeneration investments in Poland” Data/Date: Środa, 13.04.2016 Wednesday, 13/04/2016 Czas/Time: 09:00-17:00 09:00 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: Jak przyśpieszyć tempo rozwoju kogeneracji w Polsce, jak ją efektywnie wspierać oraz jak sfinansować inwestycję w systemie aukcyjnym? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy podczas II edycji seminarium: „Rozwój inwestycjikogeneracyjnych w Polsce” How to speed up the pace of cogeneration development in Poland, how to support it effectively and how to finance the investment through the auction system? This and many other questions will be answered during the 2nd edition of the seminar entitled “The development of cogeneration investments in Poland”. Organizatorzy/Organizers:

www.inenerg.com

8


KONFERENCJE CONFERENCES Workshop: Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych Workshop: Practical aspects of designing and installing photovoltaic systems Data/Date: Środa, 13.04.2016 Wednesday, 13/04/2016 Czas/Time: 09:00-17:00 09:00 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description:  Podczas warsztatów zostaną omówione poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego systemów  fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV oraz zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na  poszczególnych etapach. Formuła warsztatów umożliwi komunikację prowadzących z uczestnikami służącą  wymianie  doświadczeń  oraz  szerszemu  omówieniu  zagadnień,  które  w  ocenie  uczestników  sprawiają  najwięcej trudności. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych szkoleniowców z Centrum Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, z wieloletnią praktyką w Niemczech i Polsce.  Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do  sieci dystrybucyjnej oraz monitorowania systemów PV. The workshop will discuss specific stages of realizing investment process of the photovoltaic system, i.e.  design, assembly, commissioning tests, connecting to the distribution grid and monitoring the operation  of PV systems. Moreover, it will identify the most common mistakes made during each of the stages. The  form of the workshop will make it possible for the trainers to communicate with the participants in order  to exchange experiences and broadly discuss the topics considered by the participants as the most difficult ones. The workshop will be conducted by an experienced trainers from the Training Centre of the Polish  Society of Photovoltaics (Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki) with many years of experience in Germany  and Poland. The aim of the workshop is to deepen and consolidate the knowledge and skills concerning design, installation,  connecting  to  the  distribution  grid  and  monitoring  the  operation  of  PV  systems.  The  event  is  addressed mainly to the PV systems designers and installers. Organizatorzy/Organizers:

Patronat/Patronage: Partner/Partner:

9

www.inenerg.com


KONFERENCJE CONFERENCES XV Forum Energia w gminie XV Forum: Energy in the commune Data/Date: Środa, 13.04.2016 Wednesday, 13/04/2016 Czas/Time: 09:30 -17:00 09:30 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: Energia w Gminie – cykl seminariów branżowych organizowanych przez GLOBENERGIĘ dla przedstawicieli samorządów. Tematyka obejmująca m.in. zagadnienia poszanowania energii, czystego powietrza, systemów grzewczych itp. pozwala osobom odpowiedzialnym w gminach za zamówienia oraz planowanie inwestycji na zapoznanie się zarówno z najnowszymi rozwiązaniami produktowymi jak i aktualnym stanem prawnym w tym zakresie. Organizowane w różnych częściach kraju, uwzględniając uwarunkowania poszczególnych regionów, kolejne edycje Energii w Gminie dają pełny obraz problemów z jakimi w zakresie energii stykają się polskie samorządy. Energy in Municipalities – a series of GLOBENERGIA’s trade events addressed to representatives of local and regional authorities. Focusing on isuues related to energy conservation and air protection each of local seminars under the brand of Energia w Gminie provides technology and strategic solutions to those responsible for procurements and structural planning in municipalities. Organized in various regions of Poland each meeting gives a deep insight into energy affairs that Polish local administration deals with on an every day basis. Organizatorzy/Organizers:

www.inenerg.com

10


KONFERENCJE SŁOWO WSTĘPUCONFERENCES GREETINGS VII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej VII Lower Silesian Renewable Energy Forum Data/Date: Środa, 13.04.2016, Wednesday, 13/04/2016 Czas/Time: 11:30 - 16:00, 11:30 a.m. - 4:00 p.m. Opis/Description: VII Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej organizowane przez Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej i Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska będzie poświęcone edukacji proekologicznej. Członkowie Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej oraz zaproszeni goście zaprezentują aktualne kierunki kształcenia w zakresie edukacji proekologicznej zarówno w szkołach średnich jak i na wyższych uczelniach. „Z punktu widzenia nauk społecznych, w tym psychologii, zdecydowany akcent powinien być położony na działalność edukacyjną zmierzającą do pozytywnego stosunku człowieka do środowiska naturalnego, który wyrażałby się w określonych zachowaniach. Niewątpliwą zaletą jest przeniesienie odpowiedzialności za stan środowiska z naukowców, polityków i decydentów na każdego z nas.” W ramach VII Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej o edukacji proekologicznej będą opowiadać przedstawiciele takich instytucji jak: - Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie - Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach - Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie - Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej The VII Lower Silesian Renewable Energy Forum will be devoted to environmental education. The Members of the Lower Silesian Renewable Energy Cluster and the invited guests will present the latest trends of education in the field of environmental education in high schools and at universities. Organizatorzy/Organizers:

11

www.inenerg.com


KONFERENCJE CONFERENCES Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE The future of green investments in the light of the Law on RES Data/Date: Czwartek, 14.04.2016 Thursday, 14/04/2016 Czas/Time: 09:30 - 17:00 9:30 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: Rok 2016 przynosi diametralne zmiany w kwestii inwestycji w odnawialne źródła energii. Obecnie nie wiemy kiedy ruszy pierwsza aukcja oraz czy będzie tylko jedna w roku 2016. Na chwilę obecną nie mamy również platformy, która będzie obsługiwała oferty aukcyjne. Na naszym wydarzeniu pokażemy jak przygotować się do aukcji, jak wyliczyć maksymalną pomoc publiczną oraz jaką strategię przyjąć przy starcie w aukcji. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie czy nowy system wsparcia nie zahamuje inwestycji w nowe moce, oraz jak to się ma do celów postawionych Polsce przez Unię Europejską. The year 2016 brings substantial changes in the matter of investments in renewable energy. At the moment, we do not know when the first auction will be run or whether it will be the only one in 2016. For the time being, we also have no platform which will provide support for auction offers. During our event we will show how to prepare for the auction, how to calculate the maximum public support and which strategy to adopt at the start of the auction. We will also try to answer the question of whether the new support system will not impede the investments in new powers and how it relates to the objectives set for Poland by the European Union. Organizatorzy/Organizers:

www.inenerg.com

12


KONFERENCJE SŁOWO WSTĘPUCONFERENCES GREETINGS II Dzień Rolnictwa - „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa“ 2nd Agriculture Day - A farmer with energy. RES as the future of Polish agriculture Data/Date: Czwartek, 14.04.2016 Thursday, 14/04/2016 Czas/Time: 10:30 - 14:30 10:30 a.m. - 2:30 p.m. Opis/Description: Dzień rolnictwa jest wydarzeniem skierowanym do środowisk rolniczych . Celem spotkania jest przedstawienie szerokich możliwości jakie płyną z energii odnawialnej dla rolników. Będą m.in. poruszane takie tematy jak: biogazownie szyte na miarę gospodarstwa rolnego, fotowoltaika dla rolnika oraz możliwości mikroinstalacji w gospodarstwach rolnych. Dowiedzą się Państwo również o możliwościach inwestycji w OZE dla rolników. Ponadto nie zabraknie także cennych porad ekspertów. The Farmer‘s Day with its motto „ Renewable Energy - A Chance for the Polish Village“ is an event directed to people associated with the agricultural sector. The people who will guide you through the program are practitioners. They will share their knowledge and experiences so you will get an insight look into procedures based on real-life experiences associated with their business activities within the renewable energy market. The event‘s main goal is to present various possibilities which renewable energy applications offer to farmers. Main topics will be: Individual biogas plant construction to meet the needs of farms, photovoltaic and micro installation possibilities for farmers. You will also learn about investment potentials in renewable energy for farmers. During the following debate experts will answer your questions, share their experiences and give you valuable advice. Organizator/Organizer:

Wsparcie Ideowe/Non-finantial supporters:

13

www.inenerg.com


NETWORK NETWORK Patronat Honorowy Patronage:

Partnerzy Konferencji Conference Partners:

Wsparcie Ideowe Non-finantial supporters:

www.inenerg.com

16


NETWORK NETWORK

Partnerzy Medialni Media Partners:

17

www.inenerg.com


NETWORK NETWORK

www.inenerg.com

18


NETWORK NETWORK

19

www.inenerg.com


NETWORK NETWORK

Prasa Regionalna Regional Press:

www.inenerg.com

20


TERAZ

.pl

ŚRODOWISKO Aktualnosci i praca w ochronie srodowiska

Tworzymy środowiskową przyszłość polskiej gospodarki

aktualności opinie ekspertów

oferty pracy kalendarz wydarzeń

produkty i usługi przepisy prawne

www.teraz-srodowisko.pl

6-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej

19. - 21.10.2016, Warszawa www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. F19

Wystawcy  Exhibitor 4E Sp. z o.o. ul. Miłoszycka 18 51-502 Wrocław Tel: +48-(0)-502-083-621 biuro@wiazar-plus.pl

Polska www.domypasywne-wroclaw.pl

Firma 4E działa w branży budowlanej od kilkunastu lat. Domy pasywne z drewna, które wykonujemy, są konkurencyjne cenowo oraz o wiele szybsze w realizacji od domów budowanych z tradycyjnych materiałów.

L14

AEG SOLAR POLSKA ul. Astronomów 3/413 01-450 Warszawa Tel: +48-(0)-732-021-921 polska@aeg-industrialsolar.de

Polska www.industrialsolar.solutions

AEG-Polska to firma, która poprzez swoje innowacyjne rozwiązania wprowadza nowe standardy w utrzymywaniu, monitorowaniu oraz zarządzaniu instalacjami fotowoltaicznymi. Obecnie mamy zaszczyt przedstawić Państwu nasze nowe moduły fotowoltaiczne AEG.

K15

AIRON Green Energy Turbines Sp. z o.o. ul. Raczkowskiego 85-862 Bydgoszcz Tel: +48-(0)-52-36-29-595 info@airon-GET.com

Polska Fax: +48-(0)-52-36-29-269 www.airon-GET.com

Airon Green Energy Turbines Sp. z o.o. działa w branży odnawialnych źródeł energii, produkując jedne z najnowocześniejszych na świecie małych elektrowni wiatrowych o mocach do 1 - 10 kW. Airon Green Energy Turbines Sp. z o.o. is active in the field of renewable energy sources, producing some of the most modern small wind turbines in the world, with rated power 1-10 kW. Airon Green Energy Turbines Sp. z o.o. www.airon-GET.com Q18

www.inenerg.com

Alensys Engineering GmbH Zum Wasserwerk 12 15537 Erkner Tel: +49-(0)-3362-8859-141 i.paulick@alensys.de

Niemcy Fax: +49-(0)-3362-8859-151 www.alensys.de

22


WYSTAWCY    EXHIBITORS Wystawcy  Exhibitor ALTIUS FOTOVOLTAIC Celea 13 Septembire, nr 90 80013 Bucuresti  Tel: +40-(0)-756-033-327  alexandra.polocoser@altiusfotovoltaic.ro 

Asat Sp. z o.o. ul. Staropogońska 9 41-253 Czeladź  Tel: +48-(0)-32-265-411  asat@asat.pl 

Hala-nr stoiska  Hall-Booth No.

Rumunia Fax: +40-(0)-314-382-510 www.altiusfotovoltaic.ro

L20 Polska www.elektrycznysolar.pl

ASAT Sp. z o.o. jest dostawcą hybrydowych falowników fotowoltaicznych z funkcją magazynowania  energii. Dostarczamy moduły PV, baterie Li-oin oraz osprzęt PV.

BIO-ENERGY ul. Krupnicza 2/4 50-075 Wrocław  Tel: +48-(0)-500-053-254  fotowoltaika.wroclaw@gmail.com 

O14 Polska www.fotowoltaika-wroclaw.pl

Instalacje fotowoltaiczne, projektowanie, finansowanie, przeno�ne magazyny energii, moduły BIPV, podgrzewanie wody.

Carbon Solutions Poland Ltd. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław  Polska Tel: +48-(0)-71-726-00-16  katarzyna.lach@carbonsolutionsglobal.com  www.oxytree.pl

Q12

Carbon Solutions Global Ltd. to międzynarodowa firma , która jako jedyna na Świecie daje  możliwość inwestycji w zielone projekty przy jednoczesnych zyskach z drewna  szybko rosnących,  regulujących klimat drzew Oxytree. Więcej informacji na stronie www.oxytree.pl 

23

www.inenerg.com


WYSTAWCY    EXHIBITORS Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. L20

Wystawcy  Exhibitor Corab Sp. z o.o. ul Michłla Kajki 4 10-547 Olsztyn  Tel: +48-(0)-89-527-52-54  corab@corab.com.pl 

Polska Fax: +48-(0)-89 -527-52-54 www.corab.eu

CORAB to polski producent systemów mocowań paneli fotowoltaicznych. W naszej ofercie  posiadamy systemy mocowań do wszystkich rodzajów pokrycia dachów skośnych, płaskich oraz  systemów wolnostojących. Produkty wytwarzane są w systemie ISO 9001:2008 oraz opatrzone  certyfikatem TÜV Rheinland Polska Monitoring00Testing. Za innowacyjność swoich systemów firma  otrzymała nagrodę REENERGY AWARD.

L13

Cumulus ul. Prudnicka 8/8 50-503 Wrocław  Tel: +48-(0)-694-43-43-40  biuro@ekocumulus.pl 

Polska Fax: +48-(0)-71-727-18-36 www.ekocumulus.pl

Firma zajmuje się  kompleksowym wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla  domu oraz firmy – w tym projektowanie i  sprawy formalne. 

L11

DEGERenergie GmbH & Co. KG Industriestraße 70 72160 Horb a. Neckar  Tel: +49-(0)-7451-53914-51  u.gysau@degerenergie.com 

Niemcy Fax:  +49-(0)-7451-53914-10 www.deger.biz

DEGERenergie is world‘s market and technology leader for single and dual axis solar tracking  systems. DEGERtracker achives a 45% greater yield on average than fixed systems.

K12

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno-Zdrój  Polska Tel: 48-(0)-74-64-80-400  Fax: +48-(0)-74-64-80-417 darr@darr.pl  www.darr.pl Naszą misją jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Uni Europejskiej.

www.inenerg.com

24


WYSTAWCY    EXHIBITORS Wystawcy  Exhibitor Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław  Polska Tel: +48-(0)-71-339-80-21  Fax: +48-(0)-71-339-79-12 sekretariat@dodr.pl  www.dodr.pl

Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. Q15

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu prowadzi działalność szkoleniową i  informacyjną skierowaną do rolników, przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach  wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

EKO-SOLAR SP. Z O.O. Wszeradów 2 46-100 Namysłów  Tel: +48-(0)-721-636-578  biuro@eko-solar.eu 

EKOSUN Sp. z o.o. S.K.A ul. Karpacka 15 43-300 Bielsko-Biała  Tel: +48-(0)-33-499-88-66  biuro@ekosun.pl 

Q17 Polska www.eko-solar.eu

O11 Polska Fax: +48-(0)-33-497-57-57 www.ekosun.pl

Oferujemy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy  ciepła. Z nami PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA: bezpłatne konsultacje, profesjonalne projekty,  przygotowanie i monitorowanie wniosków o dotacje, montaż systemów i odbiór techniczny

Emiter Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 27 40-241 Katowice  Tel:  +48-(0)-32-730-340-0  emiter@emiter.net.pl 

J20 Polska www.emiter.net.pl

Dystrybucja urządzeń dla fotowoltaiki, projektowanie, szkolenia akredytowane, wsparcie  techniczne.

25

www.inenerg.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. L19

Wystawcy  Exhibitor ENERGOELEKTRONIKA.PL ul. Puławska 34 05-500 Piaseczno Tel: +48-(0)-22-70-35-291 marketing@energoelektronika.pl

Polska Fax: +48-(0)-22-70-35-101 www.energoelektronika.pl

Wortal branżowy www.Energoelektronika.pl to przejrzysta i aktualna informacja z różnych dziedzin przemysłu (m. in. energoelektroniki, automatyki, mechaniki, pneumatyki). Wortal skupia ponad 11 000 firm z branży, których oferta to nie tylko produkty firmowe, lecz także ciekawostki z branży, nowinki techniczne czy konkretne zapytania ofertowe.

O15

ESA Jacek Łucki ul. Szkolna 2 55-320 Malczyce Tel: +48-(0)-501-483-384 esa700@neostrada.pl

Polska www.asamalczyce.neostrada.pl

Elektroniczne systemy automatyki, systemy nadążne za słońcem, sterowniki astronomiczne, instalacje fotowoltaiczne.

Q14

EuroPro Group ul. Jałowcowa 1 58-200 Dzierżoniów Tel: +48-(0)-697-790-707 rgonet@interia.pl

Polska www.europro.com.pl

EURO PRO GROUP jest autoryzowanym dystrybutorem pomiarowych kamer termowizyjnych FLIR dla działów utrzymania ruchu, przemysłu i budownictwa.

K11

Galmet Sp. z o.o. Sp. K. ul. Raciborska 36 48-100 Głubczyce Tel: +48-(0)-77-403-45-00 galmet@galmet.com.pl

Polska Fax: +48-(0)-77-403-45-99 www.galmet.eu

Galmet to największy polski producent hybrydowych systemów grzewczych z niemal 35-letnią historią. Produkujemy: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły c.o. oraz grzewcze wody.

www.inenerg.com

26


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy  Exhibitor GEOSYSTEM S.C. wydawca GLOBEnergia ul. Cechowa 51 30-614 Kraków Tel: +48-(0)-12-654-52-12 redakcja@globenergia.pl

Hala-nr stoiska  Hall-Booth No.

Polska Fax: +48-(0)-12-654-52-12 www.globenergia.pl

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora OZE i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, działalnością doradczą oraz prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termo24.pl

Goodenergy Sp. z o.o. ul. Szpitalna 4 63-300 Pleszew Tel: +48-(0)533-377-617 biuro@goodenergy.pl

HEWALEX sp. z o.o. sp. k ul. Słowackiego 33 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel: +48-(0)-32-214-17-10 hewalex@hewalex.pl

O13 Polska

F19 Polska Fax: +48-(0)-32-214-50-04 www.hewalex.pl

Firma Hewalex jest polskim producentem i dostawcą systemów wykorzystujących energię odnawialną. Początkowo, realizowana blisko 25 lat temu, produkcja kolektorów słonecznych poszerzyła się z czasem o pompy ciepła przeznaczone do ogrzewania budynków, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej. Obecnie proponujemy dodatkowo urządzania wykorzystujące energię słoneczną do uzyskania również energii elektrycznej, oferując systemy fotowoltaiczne najwyższej jakości i gwarancji długoletniej sprawności.” Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 129/5 30-128 Kraków Polska Tel: +48-(0)-782-85-85-44 drmr@iceb.pl

Q16

27

www.inenerg.com


WYSTAWCY    EXHIBITORS Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. O12

Wystawcy  Exhibitor LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o. ul. Zachodnia 3 55-330 Błonie k. Wrocławia  Tel: +48-(0)-71-79-79-010  info@lovatoelectric.pl 

Polska Fax: +48-(0)-71-79-79-020 www.lovatoelectric.pl

LAVO ELECTRIC jest producentem elementów do aplikacji fotowoltaicznych. W ofercie mamy m.in.  rozłączniki i ochronniki, styczniki, podstawy i wkładki bezpiecznikowe, zabezpieczenia napięciowe i  częstotliwościowe, liczniki energii oraz rozdzielnice PV.

Stoisko prasowe

O17

Q16

www.inenerg.com

Magazyn Biomasa ul. Polna 7  60-006 Kobylnica k/Poznania  Tel: +48-(0)-609-336-794  redakcja@magazynbiomasa.pl 

Polska

Photovoltaik Solar Polska sp. z o.o. ul. Nabycinska 19 lok. 411-412 50-986 Wrocław  Tel: +48-(0)-501-255-405  biuro@photovoltaiksolar.pl 

Polska

www.magazynbiomasa.pl

www.photovoltaiksolar.pl

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) ul. Przybyszewskiego 29/5 30-128 Kraków  Polska Tel:  +48-(0)-664-979-972  biuro@portpc.pl  www.portpc.pl

28


WYSTAWCY    EXHIBITORS Wystawcy  Exhibitor Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland) ul. Prałatowska 5 lok. 50 03-510 Warszawa  Polska Tel: +48-(0)-605-09-781  Fax: +48-(0)-22-679-88-70 pietruszko@pv-polska.pl  www.pv-polska.pl

Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. O16

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki promuje szerokie wykorzystanie niezawodnego i ekonomicznego  źródła energii, jakim jest słoneczna energia elektryczna, w gospodarce i codziennym życiu Polski.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa  Polska piap@piap.pl  www.piap.pl

Stoisko prasowe

PUBLIKATECH M.Kozińska A.Parzych Sp.j. ul. Bogumińska 12 /12 03-619  Warszawa  Tel: +48-(0)-22-743-00-70-71   re@magazynfotowoltaika.pl 

Stoisko prasowe Polska Fax: +48-(0)-22-743-00-68 www.magazynfotowoltaika.pl

PV Kits Direct Units 2 & 8 Yale Business Park Bluestem Road, Ransomes Industrial Estate IP3 9RR Ipswich, Suffolk  Anglia Tel: +44-(0)-147-323-79-70  kontakt@pvdirect.co.uk  www.pvdirect.co.uk

L18

Projektujemy i realizujemy projekty domowe, komercyjne oraz farmy słoneczne. Zapewniamy o  sprawnej dostawie materiałów, jesteśmy zobowiązani do oferowania wysokiej jakości usług w  konkurencyjnych cenach.

29

www.inenerg.com


WYSTAWCY    EXHIBITORS Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. K17

Wystawcy  Exhibitor RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K ul. Szubińska 10 89-210 Łabiszyn  Tel: +48-(0)-663-654-924  biuro@rawicom.eu 

Polska www.rawicom.eu

Elektrownie słoneczne systemy ładowania pojazdow elektrycznych.

L12

REBUD Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 8 67-100 Nowa Sól  Tel: +48-(0)-68-38-73-862  biuro@rebud.pl 

Polska Fax: +48-(0)-68-388-00-94 www.rebud.pl

Poprawa efektywności energetycznej po przez zastosowanie układów kompensacji mocy biernej.  Jakość napięcia zasilającego - filtry aktywne i pasywne. Projektowanie, doradztwo, wykonawstwo. 

Q13

RECTICEL IZOLACJE ul. Cisowa 4  64-320 Buk  Tel: +48-(0)-61-815-10-08  sekretariat@recticel.com 

Polska Fax: +48-(0)-61-815-10-08 www.recticelizolacje.pl

Producent trwałej termoizolacji w formie płyt poliuretanowych (PIR / PUR) w miękkiej okładzinie  stosowanych, jako nakrokwiowa termoizolacja dachów skośnych, termoizolacja dachów płaskich,  posadzek, ścian wentylowanych, a także w formie sufitów podwieszanych. Produkt specjalny –  płyta Eurothane G do termoizolacji od wewnątrz.

REECO Poland Sp. z o.o. ul. Bartycka 22 B/21A 00-716 Warszawa  Tel: +48-(0)-22-266-02-16  info@reeco-poland.pl 

Polska Fax: +48-(0)-22-379-78-60 www.reeco.eu

REECO Poland Sp. z o.o. organizator Międzynarodowych Targów InEnerg  oraz RENEXPO  Poland.  Spółka należy do Grupy REECO, która od wielu lat organizuje targi i konferencje w takich krajach  jak Niemcy, Austria, Serbia, Bośnia i Hercegiwina. ®

www.inenerg.com

30

®


WYSTAWCY    EXHIBITORS Wystawcy  Exhibitor Solarity s.r.o. Badeniho 1 16000 Praha  Tel: +48-(0)-799-291-341  info@solarity.pl 

Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. O18

Czechy Fax: +420-(0)-222-362-422 www.solarity.pl

STOWARZYSZENIE „ DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ“ Rynek 1A 58-100 Świdnica  Polska Tel: +48-(0)-88-33-80-440  Fax: +48-(0)-74-856-93-88 biuro@dkeo.pl  www.dkeo.pl

L12

Poprawa stanu środowiska, integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych,  jednostek  edukacyjnych, instytucji wspierających rozwój energii odnawialnej. Edukacja, promocja, wspieranie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony  środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł  energii,  oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ul. Piłsudskiego 74 50-020 Wrocław  Tel: +48-(0)-71-343-66-41  sep.wroc@post.pl 

SUNFARMING GmbH Zum Wasserwerk 12 15537 Erkner  Tel: +48-(0)-3362-8859-120  info@sunfarmin.de 

J8 Polska www.sep.wroc.pl

Q18 Niemcy Fax: +48-(0)-3362-8859-130

31

www.inenerg.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska  Hall-Booth No.

Wystawcy  Exhibitor

O12a

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej ul. Młodych Techników 58 53–645 Wrocław Polska Tel: +48-(0)-601-556-246 stefanpolinceusz@o2.pl www.teowroclaw.pl

L17

TECHNOSOLAR TOMASZ GOJNY SP. K ul. Wiosenna 47 41-253 Czeladź Tel: +48-(0)-720-852-776 technosolar.biuro@interia.pl

Polska www.technosolar.pl

Producent i instalator odnawialnych źródeł energii. Doświadczeni w branży oferujemy całkowicie nowe, ulepszone produkty. Zadzwoń i dowiedz się więcej tel. 0048-720-852-776

Xenergo.com ul. Dworska 1 05-503 Wola Gołkowska Tel: +48-(0)-661-405-801 info@xenergo.com

Polska www.xenergo.com/ledstore

XENERGO.COM jest producentem oświetlenia LED w obszarze oświetlenia ulicznego, przemysłowego, biurowego oraz szklarniowego.

Q11

WestWind SOLAR Sp. z o.o. ul. Gdańska 4a 87-100 Toruń Tel: +48-(0)-56-652-89-10 lis@w-wind.pl

Polska www.zpue.pl

WestWind SOLAR Sp. z o.o. to firma skupiająca się na pozyskiwaniu energii z promieniowania słonecznego. Realizuje projekty fotowoltaiczne w kraju i za granicą zarówno dla klientów indywidualnych, preferujących mikroinstalacje dla domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstw czy dużych inwestorów, chcących zbudować proekologiczną, dochodową elektrownie. Pracujemy dla naszych Klientów, w trosce o przyszłość, gdzie zielona energia będzie czymś tak oczywistym jak wiatr i słonce.

www.inenerg.com

32


WYSTAWCY    EXHIBITORS Wystawcy  Exhibitor ZPUE S.A. / Grupa Koronea ul. Jędrzejowska 79 c 29-100 Włoszczowa  Tel: +48-(0)-41-38-81-000  office@zpue.pl 

Hala-nr stoiska  Hall-Booth No. J9

Polska Fax: +48-41-38-81-001 www.zpue.pl

ZPUE S.A. aktywnie uczestniczy w rozwijających się odnawialnych sposobach pozyskiwania energii.  Nasze urządzenia pracują w elektrowniach wiatrowych i na farmach fotowoltaicznych.

PV ENERGIA POLSKA ul. Plac Dąbrowskiego 2a 33-300 Nowy Sącz  Tel: +48-(0)-668-041-241  info@pvenergia.com 

E19 Polska Fax: +48-(0)-18-422-14-00 www.pvenergia.com

Jesteśmy polską firmą wykonującą instalacje fotowoltaiczne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  Realizujemy inwestycje instalacji fotowoltaicznych dla klientów sektora biznesu i osób prywatnych.   Pozyskujemy dotacje na fotowoltaikę, piszemy wnioski dotacyjne.Ponadto zajmujemy się produkcją  i montażem systemów fotowoltaicznych oraz carportów. Doradzamy inwestorom w zakresie doboru  rozwiązania, finansowania oraz funkcjonalności użytkowej – optymalizacji zysku. Nasza  profesjonalna kadra inżynierów, projektantów i monterów posiada wszystkie wymagane licencje i  uprawnienia.Przygotujemy dla Państwa koncepcje, projekty, analizy oraz wnioski dotacyjne. REECO Austria GmbH Josef-Schwer-Gasse 9 5020 Salzburg  Tel: +43-(0)-662-8226-35  info@reeco.at 

Austria Fax: +43-(0)-662-8226-47 www.reeco.at

REECO GmbH Unter den Linden 15 72762 Reutlingen  Tel: +49-(0)-7121-3016-0  redaktion@reeco.eu 

Niemcy Fax: +49-(0)--7121-3016-100 www.reeco.eu

REECO Group with its headquarters in Reutlingen/Germany and subsidiaries in Salzburg/Austria, Serbia/Belgrade and Warsaw & Wroclaw/Poland. Since 1997 over 50,000 visitors from 70  countries have taken part in trade fairs and conferences organised by REECO. All trade fair dates  are available on www.reeco.eu

33

www.inenerg.com


RENEXPO WATER MANAGEMENT

06th - 09th of June, 2016 Belexpocentar, Belgrade www.renexpo-watermanagement.com

RENEXPO

Western Balkans

3rd International Trade Fair and Conferences for Renewable Energy and Energy Efficiency

20th - 21st April, 2016 Belexpocentar, Belgrade www.renexpo-belgrade.com


RENEXPO

BiH

Third International Trade Fair and Conferences on Renewables and Energy Efficiency in Bosnia and Herzegovina

9th - 10th November, 2016 Sarajevo, Hotel Hollywood www.renexpo-bih.com

RENEXPO HYDRO

European hydropower trade fair and conference ... for a powerful future

24th - 25th November, 2016 Messezentrum, Salzburg www.renexpo-hydro.eu


STOISKO DLA CZASOPISM  MAGAZINES Prasa  Press Stoisko prasowe Press stand

Stoisko prasowe Press stand

Stoisko prasowe Press stand

Stoisko prasowe Press stand

www.inenerg.com

Energetyka Wodna ul. Królowej Jadwigi 1 86-300 Grudziądz Tel: +48-(0)-518-304-194 biuro@trmew.pl

Polska

ENERGOELEKTRONIKA.PL ul. Puławska 34 05-500 Piaseczno Tel: +48-(0)-22-70-35-291 marketing@energoelektronika.pl

Polska

Lux Magazyn ul. Ludwika Solskiego 4a/14 52-416 Wrocław Tel: +48-(0)-600-500-933 biuro@lednews.pl

Polska

Magazyn Biomasa ul. Polna 7 60-006 Kobylnica k/Poznania Tel: +48-(0)-609-336-794 redakcja@magazynbiomasa.pl

Polska

www.trmew.pl

www.energoelektronika.pl

www.lednews.pl

www.magazynbiomasa.pl

36


STOISKO DLA CZASOPISM  MAGAZINES Prasa Press Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” Wydawnictwo „Druk-Art“ SC ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz Polska Tel: +48-(0)-32-755-18-23 marketing@drukart.pl www.nis.com.pl

Stoisko prasowe Press stand

Świat Obrabiarek i Narzędzi ul. Klikowska 101C 33-102 Tarnów Tel: +48-(0)-14-62-66-852 redakcja@swiatobrabiarek.pl

Stoisko prasowe Press stand

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. ul. Radzikowskiego 1 31-305 Kraków Tel: +48-(0)-12-351-10-90 biuro@inzynieria.com

Wydawnictwo Trade Media International ul. Koszykowa 6 00-564 Warszawa Tel: +48-(0)-22-852-44-15 info@trademedia.us

Polska www.swiatobrabiarek.pl

Stoisko prasowe Press stand

Polska www.inzynieria.com

Stoisko prasowe Press stand

Polska www.trademedia.us

37

www.inenerg.com


STOISKO DLA CZASOPISM

MAGAZINES

Prasa Press Stoisko prasowe Press stand

www.inenerg.com

ZPR Media SA ul. Dęblińska 6 04-187 Warszawa  Tel: +48-(0)22-5905-000   

Polska www.grupazpr.pl

38


CEB 16 ®

Die Energie-Effizienz-Plattform 29. – 30.06.2016, Messe Karlsruhe www.ceb-expo.de


WYSTAWCY WEDŁUG BRANZY  EXHIBITORS BY PRODUCT Architektura solarna   Solar Architecture AEG SOLAR POLSKA

Automatyzacja budynków  Building Automation LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o. Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Biogaz  Biogas

Alensys Engineering GmbH

Biopaliwa  Biofuels Alensys Engineering GmbH

Biuro Inżynierskie  Engineering Companies Alensys Engineering GmbH

  Dom niskoenergetyczny  Low Energy Buildings 4E Sp. z o.o. Cumulus – fotowoltaika  

Dom pasywny   Passive House 4E Sp. z o.o.

Doradztwo  Consulting

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Edukacja ekologiczna  Environmental Education Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Ekologiczne inwestycje  Green Investments Carbon Solutions Poland Ltd. EKO-SOLAR SP. Z O.O. PV Kits Direct

Energia słoneczna termalna  Solar Thermal

HEWALEX sp. z o.o. sp. k STOWARZYSZENIE „ DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ“ PV Kits Direct

Falownik  Inverters SolTech Service - Telecom WestWind SOLAR Sp. z o.o. Emiter Sp. z o.o. Asat Sp. z o.o. Corab Sp. z o.o. ENERGOELEKTRONIKA.PL Solarity s.r.o.

www.inenerg.com

40


WYSTAWCY WEDŁUG BRANZY  EXHIBITORS BY PRODUCT Fasada słoneczna  Solar Facades ALTIUS FOTOVOLTAIC

Fotowoltaika  Photovoltaic

SolTech Service - Telecom ZPUE S.A. / Grupa Koronea WestWind SOLAR Sp. z o.o. EuroPro Group Emiter Sp. z o.o. HEWALEX sp. z o.o. sp. k Photovoltaik Solar Polska sp. z o.o. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland) Corab Sp. z o.o. RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K EKO-SOLAR SP. Z O.O. ESA Jacek Łucki TECHNOSOLAR TOMASZ GOJNY SP. K BIO-ENERGY EKOSUN Sp. z o.o. S.K.A LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o. Cumulus – fotowoltaika AEG SOLAR POLSKA DEGERenergie GmbH & Co. KG ALTIUS FOTOVOLTAIC Solarity s.r.o. PV Kits Direct SUNFARMING GmbH PUBLIKATECH M.Kozińska A.Parzych Sp.j. PV ENERGIA POLSKA

Moduły fotowoltaiczne  Fotovoltaic Modules Solarity s.r.o.

Gospodarka energetyczna  Energy Industry ZPUE S.A. / Grupa Koronea

Handel emisjami  Trading Emision Trading Carbon Solutions Poland Ltd.

Izolacja cieplna  Heat Insulation

RECTICEL IZOLACJE

Konstrukcje ścienne i dachowe  Wall and Roof Construction 4E Sp. z o.o. TECHNOSOLAR TOMASZ GOJNY SP. K

Materiały budowlane  Construction Materials RECTICEL IZOLACJE

41

www.inenerg.com


WYSTAWCY WEDŁUG BRANZY  EXHIBITORS BY PRODUCT Media  Media

GEOSYSTEM S.C. wydawca GLOBEnergia

Magazynowanie Energii  Energy Storage SolTech Service - Telecom Asat Sp. z o.o.

Nauka, Badania  Science, Research Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Nauka, szkolenia  Education, Training Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA GEOSYSTEM S.C. wydawca GLOBEnergia

Organizacje, Stowarzyszenia  Organization, Association Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland) Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) STOWARZYSZENIE „ DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ“ Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oświetlenie  Lighting Xenergo.com

Prasa  Press

PUBLIKATECH M.Kozińska A.Parzych Sp.j. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP GEOSYSTEM S.C. wydawca GLOBEnergia Magazyn Biomasa

Pompy ciepła  Heat Pump

Galmet Sp. z o.o. Sp. K. HEWALEX sp. z o.o. sp. k Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) TECHNOSOLAR TOMASZ GOJNY SP. K EKOSUN Sp. z o.o. S.K.A Cumulus – fotowoltaika

Prąd  Electricity REBUD Sp. z o.o. BIO-ENERGY PV ENERGIA POLSKA

Renowacja starych budynków  Renovation of old Buildings RECTICEL IZOLACJE

Rozdzielnia, Rozrząd, Automatyka  Switchboard, Steering, Control Technology ENERGOELEKTRONIKA.PL LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.

www.inenerg.com

42


WYSTAWCY WEDŁUG BRANZY  EXHIBITORS BY PRODUCT Rzeczoznawstwo  Advising

STOWARZYSZENIE „ DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ“ Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Samochody z napędem elektrycznym  Electric Cars RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K

Systemy energii solarnej  Solar Energy Systems Galmet Sp. z o.o. Sp. K. Asat Sp. z o.o. RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K BIO-ENERGY AEG SOLAR POLSKA DEGERenergie GmbH & Co. KG ALTIUS FOTOVOLTAIC Alensys Engineering GmbH SUNFARMING GmbH

Technika grzewcza  Heating Technology Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Techniki pomiarowe  Measuring Technology EuroPro Group ENERGOELEKTRONIKA.PL

Technologia energetyczna  Energy Technology Xenergo.com

Termografia  Thermography EuroPro Group

Uprawnienia i certyfikaty zawodowe  Certification Emiter Sp. z o.o. Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o.

Wykorzystanie Energii  Energy Utilization Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o.

Zielona energia  Green Electricity Carbon Solutions Poland Ltd. EKO-SOLAR SP. Z O.O. DEGERenergie GmbH & Co. KG Xenergo.com

43

www.inenerg.com


Publikatech

9/2015

ELEKTROTECHNIKA WYDARZENIA LUDZIE

cena 9,90 zł (w tym 8% VAT)

ISSN 1897-4376

Wydawnictwo branż y elektrotechnicznej

www.rynekelektryczny.pl

WIELKOPOLSKA PRZEWAGA Rozmowa z Grzegorzem Piątkiem, dyrektorem handlowym Lena Lighting SA

cena 16,50 zł (w tym 8% VAT)

ISSN 2083-070X

2/2015

magazyn

fotowoltaika

www.magazynfotowoltaika.pl

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SERWISU JEST MOŻLIWA. PONIEWAŻ STAWIAMY NA SILNYCH PARTNERÓW. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.fronius.com/szkolenia-pv

Cover_fotowoltaika_Training_205x235_PL.indd 1

03.06.2015 13:33:06

ISSN 2082-9108

LED 15 zł (w tym 8% VAT)

nr 3/2015

www.akademialed.pl

Ocena efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia drogowego Wpływ zmian wartości napięcia zasilania na parametry elektryczne opraw LED Finansowanie modernizacji oświetlenia

www.publikatech.pl


W ZACISZU NATURY BUDZIMY PIĘKNO

W Dworze Elizy na gości czeka 51 luksusowo urządzonych pokoi oraz eleganckie apartamenty. Dokładamy wszelkich starań, aby poczuli się tutaj Państwo rozpieszczani, dlatego oferujemy szeroką gamę usług: Centrum SPA, basen, sauny, restaurację, w której serwujemy wykwin tne dania kuchni europejskiej. Zespołowi SPA Medical Dwór Elizy przyświeca troska o spełnianie pragnień gości. Zapewniamy spokojną atmosferę, piękne krajobrazy okolicy, pełen pakiet usług, dobre samopoczucie i rozsądne ceny. Dwór Elizy to najlepszy wybór dla każdego! Dla grup biznesowych mamy zaplecze konferencyjne, kameralne, a zarazem nowoczesne, które przygotowaliśmy według najwyższych standardów. W klimatyzowanej sali, przeznaczonej dla grupy do 70 osób oferujemy: kompleksową organizację spotkań i profesjonalną obsługę techniczną.

+48 748 120 840

recepcja@dwor-elizy.com

www.dwor-elizy.pl


interCOGEN expo & conference

®

The Cogeneration Platform

29. – 30.06.2016, Trade fair Karlsruhe www.intercogen.de


Renewable Energy Exhibition and Conference Group

We build bridges and open doors...

REECO速 Group REECO Holding GmbH & Co. KG Postfach 1565 DE-72705 Reutlingen Tel. +49-7121-3016-0 holding@reeco.eu

REECO GmbH Unter den Linden 15 DE-72762 Reutlingen Tel. +49-7121-3016-0 redaktion@reeco.eu REECO Austria GmbH Josef-Schwer-Gasse 9 AT-5020 Salzburg Tel. +43-662-8226-35 info@reeco.at

REECO Poland Sp. z o.o. ul. Bartycka 22B/21A PL-00-716 Warszawa Tel: +48-22-266-02-16 info@reeco-poland.pl

REECO SRB d.o.o Petra Drapsina 33 RS-21000 Novi Sad Tel: +381-21-210-1898 info@reeco.rs

InEnerg 2016 - Katalog targów // Trade fair catalogue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you