Page 1

The Open Network for Community Development

Raport Anual


Cuprins Mesajul Părintelui Spiritual al Fundației, Domnul Philippe Beke, Ambasadorul Regatului Belgiei în România ………………………………… Prezentarea fundației The Open Network ……………………………………. Trainerii T.O.N..……………………………………………………………………. Trainingurile T.O.N. .……………………………………………………………… Comitete Locale de Sănătate (CLS) …………………………………………… Comitete Locale de Dezvoltare (CLD) ………………………………………... Asociații de Ajutor Mutual (ADAM) ……………………………………………. Asociația de Ajutor Mutual Moldovița (ADAMM)…………………………….. Asociația de Ajutor Mutual Slatina-Timiș (ADAMS)………………………… Asociația de Ajutor Mutual Cluj-Napoca (ADAM Cluj)…………………...… Organizații Locale de Femei (OLF) ……………………………………………. Organizații Locale de Bărbați (OLB) ………………………………………….. Asociația Grupurilor Locale de Tineret (AGLT) …………………………….. Asociația Proiect Pro Europa…………………………………………..………. Fundația Proiecte Limburg România.…………………………………………. T.O.N în 2013………………………………………………………………………. Cum devin membru T.O.N………………………………………………………. Evenimente in 2012 / Calendar 2013…...……………………………………... 2

3 4 6-7 8 10-11 12 13 14-15 16-18 19-20 21 22 23-24 25-26 27-28 30 30 31


Mesajul Domnului Philippe Beke, Ambasadorul Regatului Belgiei in Romania si parinte spiritual al Fundatiei T.O.N.

2012 va rămâne un de referință pentru membrii The Open Network deoarece acesta a fost anul înființării fundației. Grație entuziasmului partenerilor TON, organizația și-a construit în scurt timp o imagine dinamică a societății civile pe care o susține în România. Fundația The Open Network aspiră să dezvolte modele optime de cooperare între diferiți actori, din diferite domenii de activitate, astfel încât, printr-o acțiune unitară, să faciliteze atingerea celor mai bune rezultate la nivel local. În egală măsură, The Open Network pledează pentru transparență, responsabilitate și guvernanță locală. Transpunerea acestor valori într-o abordare de jos în sus (bottom up approach) este menită să consolideze capacitatea administrativă și coeziunea socială în comunitățile locale. În ceea ce privește angajamentul său, The Open Network își propune să aibă realizări deosebite, în aceeași măsură în care își dorește să le împărtășească cu ceilalți, astfel că și-a făcut un scop strategic din a comunica interactiv. Este dincolo de îndoială importanța pe care a avut-o sănătatea în 2012. La București sau în alte locuri din Muntenia, Transilvania și Moldova, partenerii TON au fost activi în domeniul îngrijirilor primare, îngrijirilor la domiciliu, asistenței spitalicești, dezvoltării asociațiilor de ajutor mutual și a magazinelor de sănătate. Autoritățile române au fost convinse că aceste bune practice pot fi dezvoltate în beneficiul societății.

tralizat ce va avea loc în Octombrie 2013, la Bruxelles. Partenerii actuali ai TON au înțeles deja valoarea adăugată a organizației pentru proiectele lor. Partenerii viitori se vor putea convinge și ei de avantajele pe care instrumentele TON li le pot oferi în încercarea de a obține rezultate comparativ mai bune. Înființarea fundației în martie 2012 a fost un pas natural în îmbunătățirea relației dintre diferiții actori sociali din rețea și comunitățile locale. Colaborarea în rețea înseamnă și o bună comunicare. Datorită Cristinei Cherț, TON are la cârmă un puternic project manager și un comunicator desăvârșit. Pagina de web a fundației (www.TheOpenNetwork.ro) furnizează noutăți privind inițiativele și proiectele din rețea, în timp ce newsletterul scoate la iveală noi activități la nivel local. Primul raport anual are ambiția de a oferi o perspectivă generală a realizărilor TON din primul său an de viață. Atunci când Jozef Goebels, președintele TON, mi-a cerut să devin nașul acestei organizații, nu am ezitat nici măcar o clipă. Motivul este simplu: am încredere în această structură bine clădită și solidă și în ambiția lor de a pregăti viitorul. Sunt convins, în egală măsură, că prin schimbul de informații, schimbul de bune practice și sprijinul acordat într-un ritm susținut, toți partenerii vor avea de câștigat în acțiunile lor și în vizibilitate.

Împreună cu nașa organizației, Irina Păcurariu, sunt pregătit să Astfel, este de așteptat ca TON să contribuie și în anii următori la sprijin toți partenerii TON, actuali sau viitori. Vă doresc tuturor succes reforma din domeniul sănătății. Dornică să își extindă misiunea, TON și un viitor strălucit fundației TON, în serviciul partenerilor săi și al este pregătită să joace un rol și în domeniile turismului, agriculturii, cetățenilor români. managementului deșeurilor, dezvoltării organizațiilor de tineret, faciliPhilippe Beke tând dezvoltarea inițiativelor cu și pentru partenerii săi. Ambasadorul Regatului Belgiei în România TON va contribui, de asemenea, la pregătirea Forumului Descen3


The Open Network Scurta descriere

Domenii de interes si expertiza

Fundația The Open Network for Community Development este o organizație neguvernamentală înființată în aprilie 2012 de parteneri din România și Belgia, din dorința de a asigura vizibilitatea, sinergia și sustenabilitatea parteneriatelor româno-belgiene din domeniul dezvoltării comunitare (active încă din 1989), dar și de a dezvolta această rețea de acțiune prin colaborarea și schimbul de experiență cu organizații naționale și/sau internaționale interesate de domeniul dezvoltării comunitare.

The Open Network valorifică expertiza și know-how-ul parteneriatelor româno-belgiene, consolidate prin cei peste 20 de ani de acțiune în următoarele domenii: Dezvoltare comunitară — Educaţie – Leadership — Sănătate— Cultură și patrimoniu — Tineret — Echilibru de gen — Societate civilă — Incluziune socială — Mediu și managementul deșeurilor — Turism sustenabil — Agricultură— Antreprenoriat.

Obiective  

4

implicarea activă a comunităţilor în vederea atingerii dezvoltării comunitare sustenabile; activarea și mobilizarea membrilor comunităţilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale (prin informare şi lobby pentru resurse, cursuri, dialog sistematic şi schimburi), în vederea angajării în modelarea politicilor Europene şi naţionale, implementarea şi monitorizarea legislaţiei la nivel naţional; implementare acțiuni într-un mod democratic, transparent, reprezentativ şi inclusiv, asigurând proceduri de consultare transparente, strategii de informare şi promovare a bunelor practici în domenii precum: educaţie, leadership, sănătate, dezvoltare comunitară, societate civilă, cultură și patrimoniu, mediu și managementul deșeurilor, turism sustenabil, agricultură, antreprenoriat; coordonare şi colaborare în cadrul acţiunilor şi activităţilor organizaţiilor Româno-Flamande ce reprezintă dezvoltarea comunitară sustenabilă.

Cum lucrăm The Open Network promovează și facilitează implementarea bunelor practici de dezvoltare comunitară prin:  Schimburi de experiență la nivel național și regional (cursuri și ateliere de lucru);  Dezvoltarea de proiecte în parteneriat la nivel local, regional, național și/sau internațional;  Bancă de materiale (colecție online de resurse educaționale și modele de acțiuni);  Rețea de formatori regionali, cu acoperire națională.


Retea de oameni Fundația The Open Network reprezintă o echipă extinsă de voluntari, coordonatori locali, traineri regionali, lucrători profesioniști și membrii ai consiliului de administrație, în majoritatea lor din România. Fondatorii T.O.N. sunt 5 cetățeni belgieni și 4 cetățeni români - în prezent, membrii ai consiliului de administrație. Coordonarea proiectelor și inițiativelor la nivel național este asigurată de un director executiv care, împreună cu ceilalți 2 lucrători profesioniști (responsabili de comunicarea în rețea și promovarea activităților), pun în aplicare deciziile Consiliului de

5

Administrație. 19 Formatori regionali acoperă toate cele 8 regiuni administrative, facilitând atât comunicarea, cât și colaborarea pe verticală (între membrii Consiliului de Administrație, lucrătorii profesioniști și coordonatorii organizațiilor stabilite la nivel local), dar și pe orizontală (între membrii organizațiilor locale și partenerii belgieni). Deloc în ultimul rând, echipa Fundației The Open Network este formată din toți voluntarii, specialiștii și coordonatorii implicați în dezvoltarea diferitelor structuri/ organizații din rețea, în peste 35 de localități din România.


Trainerii T.O.N... Formatorii regionali sunt actori-cheie în menţinerea unei relaţii funcţionale de comunicare și cooperare între The Open Network şi organizațiile din cadrul rețelei, precum şi între comunităţile locale din România şi partenerii lor belgieni.

Astfel ei pot descărca şi folosi ghiduri, manuale, prospecte, materiale multimedia şi toolkituri de proiect, pe teme de sănătate, educaţie, tineret, animaţie socioculturală, asistenţă socială, aspecte de gen, advocacy, incluziune socială, îmbătrânire activă, protecţia mediului, consolidarea capacităţii comunităţilor ș.a.m.d.

Fiecare formator regional urmărește dezvoltarea GLTurilor, OLF-urilor şi OLB-urilor, ADL-urilor, CLS-urilor şi ADAM-urilor existente în regiunea sa, și sprijină înființarea structurilor de acest gen; identifică și promovează cele mai bune practici; diseminează resurse informaţionale, oferă asistență și formează voluntari locali prin organizarea de ateliere de lucru regionale; facilitează întâlniri între partenerii români şi belgieni; informează TON asupra progresului proiectelor de la nivel local. Pentru a le permite să-și îndeplinească sarcinile cu succes, The Open Network organizează anual cursuri de Formare de Formatori şi zile naţionale de contact, oferind cadrul potrivit pentru schimburi de experienţă şi consolidarea capacităţii trainerilor de a oferi îndrumare la nivel local. Pe lângă aceasta, formatorii The Open Network au la îndemână o platformă on-line (Banca de Materiale www.TheOpenNetwork.ro/bancademateriale), special concepută pentru a le facilita accesul la informaţii şi resurse educaţionale, care să acopere toate domeniile dezvoltării comunitare. 6

Te interesează să aflii mai multe despre modelele nostre de intervenții pentru dezvoltare comunitară? Contactează-ne cu încredere și te vom pune în legătură cu cel mai apropiat trainer regional care să te îndrume pe mai departe.


Să facem cunoștință: Regiunea N Traineri: Sergiu Kotorbacs Domenii de expertiză: Servicii Socio-medicale, dezvoltare comunitară, educație Județe acoperite: Maramureș

Regiunea NE Traineri: Nicu și Mihaela Hiche; Silvia Darie

Regiunea NE Traineri: Dan și Daniela Ceredeev

Domenii de expertiză: Servicii Socio-medicale,

Domenii de expertiză: Dezvoltare comunitară,

Județe acoperite: Suceava

Județe acoperite: Suceava

dezvoltare comunitară, dezvoltare de organizații (tineret, femei, bărbați), proiecte europene

dezvoltare de organizații (tineret), educație, proiecte europene

Regiunea E

Regiunea Centru Traineri: Alexandru și Anicuța Rotaru; Aurel Șelaru; Doina Enache Domenii de expertiză: Comunicare; Dezvoltare comunitară, dezvoltare de organizații (femei, bărbați), educație

Traineri: Cristina Cherț, Alina Scânteie, Maria Prutieanu Domenii de expertiză: dezvoltare comunitară, dezvoltare de organizații (tineret, femei, bărbați), proiecte europene Județe acoperite: Iași

Județe acoperite: Vrancea

Regiunea Centru Regiunea Vest

Trainer: Melania Moldovan

Trainer: Laszlo Portik

Domenii de expertiză: Educație, Schimburi

Domenii de expertiză: Dezvoltare comunitară, Județe acoperite: Sălaj

Județe acoperite: Mureș, Brașov

de Tineri, Organizații de Tineret

Regiunea Centru Trainer: Monica Toderiță Domenii de expertiză: Dezvoltare Organizații Locale de Tineret

Județe acoperite: Brașov

Regiunea Sud Vest Trainer: Ioan Suru Domenii de expertiză: Servicii Socio-medicale, dezvoltare comunitară, dezvoltare de organizații (tineret, femei, bărbați), proiecte europene Județe acoperite: Caraș-Severin 7

Regiunea Sud Sud--Est Trainer: Daniela Ghitoiu Domenii de expertiză: Dezvoltare Organizații Tineret, educație non formală

Județe acoperite: Constanța


Traininguri T.O.N. Formare de formatori regionali (I)

Alexandru Popescu, Maria Pruteanu, Marleen Smeyers, Jef Vanhoof, Piet Van Der Wilt, Rita Van Herbruggen au realizat un Moldovița, 27-29 Aprilie, 2012 remarcabil program pentru participanții din rețea, iar organizatorul evenimentului - Fundația Proiecte Limburg România - a În perioada 27-29 Aprilie, The Open Network for Community Development și-a instruit primii săi formatori (membrii din CLS- asigurat buna desfășurare logistică a întregului training. ADAM Borșa și-a anunțat public interesul de a organiza anul viitor uri, ADAM-uri, OLF-uri, OLB-uri sau AGLT, din 14 regiuni Trainingul Național TON în luna August 2013. diferite), dându-le sarcina de a facilita cooperarea în şi între comunităţile româneşti din regiunea lor prin livrarea de Formare de formatori regionali (II) traininguri regionale, vizite la fața locului și consultanță pentru Iași, 2-4 Noiembrie, 2012 dezvoltarea iniţiativelor locale.

Ziua Națională de Contact Vatra Moldoviței, 31 August - 2 Septembrie, 2012 În perioada 31 August-2 Septembrie 2012, la Vatra Moldoviței, Suceava, s-au reunit 70 de reprezentanți activi și membri ai The Open Network. Trainingul a avut o abordare cross-națională, fiind prezenți participanți din Belgia, Olanda și România, dar și o abordare cross-sectorială prin tematicile abordate: dezvoltare organizaționala TON (structură, misiune, viziune, calendar 2013, activități specifice de turism și dezvoltare organizațională în cadrul Organizațiilor Locale de Femei, Bărbați și Tineri). Trainerii naționali ai TON, Dana Ceredeev, Mihaela Hiche, 8

În perioada 2-4 Noiembrie, la Iași, a avut loc cel de-al doilea training național pentru formatorii regionali. Cu acest prilej s-au întâlnit 25 dintre membrii rețelei, traineri români și belgieni, de la nivel local, regional și național. Participanții au învățat cum să susțină comunicarea interculturală (online sau prin întâlnirile față-în-față) pentru a facilita dezvoltarea parteneriatelor românobelgiene în beneficiul comunităților locale și au stabilit calendarul de activități în rețea pentru 2013. Cursul a fost urmat de participarea la expoziția Emil Racoviță - pionier al colaborarării româno-belgiene, organizată de ADR Vlaanderen în parteneriat cu EUROPANET, The Open Network, Complexul Muzeal National Moldova și Muzeul Județean “Stefan cel Mare” Vaslui.


Structuri in retea

The Open Network reunește într-o rețea națională atât organizații neguvernamentale, cât și grupuri informale, stabilite la nivel local, regional sau național. În funcție de domeniul de activitate, acestea sunt:

(Vrancea);

Organizații de femei: OLF Moldovița (jud. Suceava), OLF Bordești & Dumitrești (Vrancea); OLF Bacău; OLF Berbești (Vâlcea); OLF Slatina-Timiș, Goleț, Armeniș, Luncavița-Verendin, Jamu Mare, Oțelu Roșu (Caraș-Severin);  [Tineret, Educație, Cultură] AGLT– Asociația Grupurilor  [Sănătate] Locale de Tineret; Asociația Europanet (jud. Iași); Aso Asociații de Ajutor Mutual: ADAM Slatina-Timiș (jud. ciația Proiect Pro-Europa (Vatra Moldovitei, jud. Caras-Severin), ADAM Moldovița (Suceava); ADAM Suceava); Borșa (Maramureș).  Comitete Locale de Sănătate: CLS Tăut (jud. Bihor),  [Dezvoltare locală] ADL Cehu Silvaniei (Asociație pentru Dezvoltare Locală); Asociația Proiect ProEuropa CLS Vînători (Arad), CLS Viscri (Brașov), CLS Stremț (APPE); Fundația Proiecte Limburg România (SMHO (Alba), CLS Homorod (Brașov), CLS Vidrașau (Mureș), Olanda). CLS Lădeşti (Vâlcea), CLS Bordeşti (Vrancea), CLS Cerchejeni (Botosani); CLS-uri din regiunea Slatina-Timiș, Deși diferite ca domenii de activitate și mod de organizare, toate aceste structuri au în comun înființarea lor jud. Caraș-Severin: Bucoșnița, Zăgujeni, Jamu Mare, ca urmare a unui parteneriat româno-flamand și orienLuncavița, Armeniș. tarea către nevoile comunităților locale.  [Gen] În paginile ce urmează vă propunem o descriere suc-

9

Organizații de bărbați: OLB Moldovița (jud. Suceava); cintă a fiecărui tip de organizație, modului de OLB Slatina-Timiș, Goleț, Armeniș, Luncavița-Verendin, funcționare, precum și a activităților desfăsurate în Jamu Mare, Oțelu Roșu (Caraș-Severin); OLB Bordești 2012.


CLS - Comitete Locale de Sanatate Scurta descriere Comitetele Locale de Sănătate (CLS) sunt grupuri formale sau informale de voluntari și specialiști care analizează starea de sănătate dintr-o comunitate, determină nevoile de îngrijiri de sănătate de la nivel local și întreprind acțiuni pentru a facilita accesul populației la servicii medicale adecvate.

Cum funcționează Iată, pe scurt, scenariul înființării unui CLS:  Partenerul belgian ia inițiativa înființării unui CLS în comuna parteneră și contactează TON pentru a trimite un facilitator;  TON delegă cel mai apropiat formator regional care va da curs cererii partenerului Belgian;  Facilitatorul stabilește o întâlnire cu toți factorii interesați din comuna respectivă (medic de familie și asistent medical; farmacist; asistent social; director de școală și profesori; primar și consilieri locali; reprezentanți ai structurilor asociative de pe plan local; reprezentanți ai diferitelor grupuri sociale—tineri, părinți, seniori; preot etc.) în vederea constituirii unui grup de inițiativă;  Actorii locali agreează structura CLS (stabilind dacă vor funcționa ca și grup informal sau se vor constitui ca asociație cu personalitate juridica), modul de lucru (unde și când se întâlnesc), își împart rolurile și responsabilitățile și stabilesc modul de realizare a primei activitate de grup: analiza nevoilor locale de sănătate;  Membrii grupului de inițiativă colectează date calitative și cantitative folosind instrumentele furnizate de TON și stabilesc domeniile 10

prioritare de intervenție (care sunt cele mai stringente nevoi de sănătate de pe plan local pe care le pot adresa cu impact maxim);  În urma analizei de nevoi, membrii CLS vor stabili un plan de activități pe care le vor implementa cu sprijinul partenerului belgian și sub îndrumarea formatorului regional TON;  Urmează evaluarea rezultatelor activităților împreună cu beneficiarii și stabilirea unui plan de acțiune pe termen lung. Comitetele Locale de Sănătate pot pregăti trecerea către o Asociație de Ajutor Mutual sau pot funcționa independent. În ambele cazuri, scopul este implicarea și împuternicirea comunității în identificarea propriilor nevoi de sănătate, găsirea de soluții în mediul apropiat și, pe termen lung, elaborarea unor politici de sănătate pe plan local, cu și pentru oameni, alături de autorități și specialiști.

Exemple de activități Comitetele Locale de Sănătate intervin pentru prevenirea sau ameliorarea problemelor de sănătate prin campanii sau servicii de sănătate, de obicei pe termen determinat. Iată câteva domenii în care CLS poate interveni:  Alimentație sănătoasă / controlul greutății corporale;  Educație pentru sănătate în rândul copiilor (igiena dentară și corporală - demonstrații și kit-uri de sănătate);  Pregătirea tinerelor mame (informare, acordarea unui trusou pentru nous-născut);  Diabet / controlul glicemiei / pașaport pentru diabetici;  Boli ale inimii / Măsurarea tensiunii;  Prevenirea fumatului;


   

Îmbunătățirea vederii / oferirea de ochelari de citit; Donații/închiriere de echipamente medicale; Apărarea drepturilor pacienților; Asigurarea transportului la medic sau a medicului la pacienții izolați; VIZIDOM (grup de voluntari pentru vizite la domiciliul bătrânilor și bolnavilor); Acordarea primului ajutor; Sesiuni de formare/informare cu specialiști; Zile mondiale de sănătate etc.

   

Rețea CLS Înființarea Comitetelor Locale de Sănătate a demarat ca un proiect finanțat de provinciile Limburg și Vlaams-Brabant, din Belgia, și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual, din România, cu scopul de a coaliza părţile interesate pentru elaborarea de politici de sănătate relevante pentru contextul local. Astfel, în perioada 2009-2011, pe tot cuprinsul țării, cu sprijinul partenerilor belgieni, au fost înființate până la 20 de Comitete Locale de Sănătate. Dintre acestea, în prezent, ne bucurăm să avem în rețea următoarele: CLS Heltiu (jud. Bacău), CLS Tăut (jud. Bihor), CLS Vînători (Arad), CLS Viscri (Brașov), CLS Stremț (Alba), CLS Homorod (Brașov), CLS Vidrașău (Mureș), CLS Lădeşti (Vâlcea), CLS Bordeşti (Vrancea), CLS Cerchejeni (Botosani); CLS-uri din regiunea Slatina-Timiș, jud. Caraș-Severin: Bucoșnița, Zăgujeni, Jamu Mare, Luncavița, Armeniș.

partenerii belgieni au contribuit la strângerea de fonduri necesare reabilitării acoperișului și instalațiilor sanitare, după care au continuat să susțină activități de conștientizare asupra sănătății în școli și la dispensar.

CLS Stremț CLS Stremț (Alba) a fost înființat tot în 2010, cu sprijinul Comitetului

de înfrățire din Zaventem. Dacă în anii anteriori a organizat sesiuni de prevenire a diabetului și fumatului, sau a asigurat transportul medicului în satele izolate, în 2012, în contextual închiderii spitalelelor, membrii CLS Stremț, cu sprijinul partenerilor belgieni, și-au amenajat propriile spații medicale (dispensar, farmacie, sală de așteptare, corpuri sanitare) în clădirea unei foste remize de pompieri. Cu o investiție de peste 10 000 euro și datorită implicării domnului primar (Popa Ștefan), coordonatorului CLS (Ioana Crișan) și voluntarilor CLS, cei peste 500 de locuitori ai comunei se bucură deja de acces la o farmacie modernă, cabinet medical și facilități la standarde europene, cu program normal.

CLS Bordești CLS Bordeşti (Vrancea) a fost înființat în 2007. Relația bună dintre

Rezultatele lucrărilor de amenajare a dispensarului din Stremț actorii locali (școală, primărie și consiliu local, presă) a facilitat realizase văd de la o zi la alta rea de campanii de sănătate, precum și oferirea de sprijin pentru toate grupurile sociale (prevenirea diabetului și a fumatului; îmbunătățirea CLS Viscri vederii și control ocular; campanii de ecologizare; activități sportive; educație pentru igienă dentară; intervenție în situații de urgență etc). CLS Viscri (Brașov) a fost înființat în 2009, cu sprijinul Comitetului de Pentru CLS Bordești, 2012 a însemnat reluarea acestor acțiuni, dar și înfrățire din Glabbeek. În 2012, cu doar 4 membri (Maria Panait, Andezvoltarea unor structure complementare: Organizație de Femei și nette Schorb, Bing Tina și Camelia Balica), CLS Viscri a asigurat Organizație de Bărbați. următoarele servicii pentru cei aproape 300 locuitori ai satului:  îngrijiri la domiciliu pentru aproximativ 80 bătrâni și bolnavi din CLS Cerchejeni sat (cu sprijinul partenerului Belgian, CLS Viscri a suportat toate cheltuielile necesare pentru pregătirea unui îngrijitor calificat cât și plata materialelor de lucru și a eventualelor tratamente); CLS Cerchejeni (Botosani) a fost înființat în 2009 cu sprijinul comitetului din Tessenderlo. De-a lungul timpului, CLS Cerchejeni s-a  Educație pentru igiena orală la școală;  Ochelari de citit oferiti gratuit bătrânilor din sat; remarcat prin organizarea de activități lunare în cadrul grupului de inițiativă doar pe probleme de sănătate (coordonate direct de către  Transport pentru urgențe medicale; doctorii Corina și Eduard Gurău), cât și prin acțiuni caritabile (împărțire  Înființarea unui grup de tineret local și sprijinirea implementării bunuri de larg consum la cazuri sociale prin Biserica din Cerchejeni). unui schimb de tineret româno-belgian (BAYLT - Building a În 2012, în urma unui incendiu de proporții la școala din sat, în luna Youthfull Life Together), finanțat prin programul Tineret în Acțifebruarie, dispensarul a ars aproape în întregime. Membrii CLS și une.

Voluntari CLS Bordești participă la deszăpezirea caselor din sat 11

Tineri români și belgieni amenajează o casă de tineret în Viscri


CLD - Comitete Locale pentru Dezvoltare Scurta descriere Asemeni Comitetelor Locale de Sănătate, Comitetele Locale pentru Dezvoltare (CLD) sunt grupuri formale sau informale de voluntari și specialiști care analizează nivelul de dezvoltare al unei comunități și întreprind acțiuni care să conducă la o dezvoltare comunitară sustenabilă.

Cum funcționează Comitetele Locale pentru Dezvoltare funcționează asemenea CLSurilor. Diferă însă domeniul de activitate, CDL-urile analizând situația unei întregi comunități și luând inițiativă astfel încât toți oamenii din comunitate să poată participa la realizarea unui mediu de dezvoltare favorabil binelui colectiv. Între membrii unui CLD vom putea găsi: facilitatori comunitari, reprezentanți ai autorităților locale, asistenți sociali, profesori, cadre medicale, reprezentanți ai grupurilor sociale (tineri, femei, bărbați, bătrâni), dar și ai grupurilor de risc (șomeri, bolnavi, minorități, asistați sociali etc). Iată și câteva domenii în care CLD poate interveni sau oferi asistență:  Dezvoltarea spiritului de asociativitate și susținerea structurilor asociative (înființarea organizațiilor de tineret, femei, bărbați, cluburi de pensionari etc);  Susținerea familiilor, dar și a grupurilor de risc (familii monoparentale, bătrânii și bolnavi; copii și tineri lipsiți de posibilități etc);  Susținerea accesului la servicii sau dezvoltarea de noi servicii, respectând principiul solidarității (organizarea transportului la medic/ școală etc.. pentru locuitorii din zonele izolate; sprijinirea CLS, ADAM-urilor, negocierea de prețuri sociale pentru grupurile 12

defavorizate etc.);  Consolidarea relațiilor din comunitate (organizarea VIZIDOM; organizarea de evenimente care promovează cultura și identitatea locală etc.);  Sesiuni de formare pentru dezvoltarea de noi abilități de viață pentru membrii comunității;  Intervenții și ajutor în caz de urgențe și calamități;  Reprezentarea cetățenilor în raport cu autoritățile—advocacy CLD poate evolua dintr-un CLS, sau poate fi înființat ca atare, cu sau fără statut juridic.

Asociatia pentru Sprijinul Familiei Asociația pentru Sprijinul Familiei HID are ca scop găsirea de soluții și implementarea acestora pentru a sprijini acele familii care se mențin pe linia de plutire, atât din punct de vedere financiar, cât și social. Asociația va activa în două planuri: online și offline. Secțiunea online presupune: orientare pentru consiliere de specialitate (pshihologică, sănătate, probleme de familie, juridic etc.); crearea unei baze de date cu specialiști, astfel încât familiile să știe cui se pot adresa pentru servicii de consiliere, în vecinătatea mediului lor; crearea unui webshop, tip consignație, pentru a asigura un spatiu adecvat de promovare pentru membrii asociației care doresc să-și suplimenteze veni-turile prin confectionarea de produse tip hand-made sau prin prestarea de servicii. Secțiune offline presupune organizarea mai multor evenimente tip workshop pentru a facilita găsirea unor solutii reale în fața problemelor personale și familiale. Asociația pentru Sprijin Familiei HID a fost creată la inițiativa domnului Portik Laszlo și este deschisă pentru: sugestii pentru implementare și dezvoltarea de proiecte, specialiști interesați să își promoveze serviciile de consiliere către benefi-ciari direcți, persoane/familii aflate în dificultate care doresc să comercializeze produse hand-made.


ADAM - Asociatii de Ajutor Mutual Scurta descriere

Un ADAM poate încheia contracte cu CJAS pentru a îmbunătăți îngrijirile de sănătate primare. Consiliul de conducere al ADAM stabileşte şi o strategie socială privind serviciile neasigurate (servicii neacoperite de CNAS‐CJAS), cât şi pentru neasigurați. ADAM lucrează în strânsă colaborare cu practicieni din oficiu ori cadre medicale special contractate pentru livrarea de servicii (doctor de familie, asistenți, dentişti, farmacişti…). Sarcinile diferiților practicieni sunt stipulate prin contract pentru garantarea calității serviciilor medicale: • Medicină curativă şi preventivă de bună calitate; • Accesibilitate crescută (program de consultații, îndatoriri, promovarea sănătății şi prevenție, costuri reduse).

Asociațiile de Ajutor Mutual (ADAM) sunt organizații cu personalitate juridică ce asigură acces la servicii socio-medicale de calitate pentru membrii lor și pentru comunitatea extinsă, prin forțe proprii sau printr-un parteneriat public-privat. Deoarece ADAM este o organizație democratică, deschisă tuturor cetățenilor, pacienții pot participa la determinarea ofertei de servicii în orice etapă a dezvoltării acestora. Astfel, ADAM se bazează pe contribuția voluntară la diferite niveluri: servicii de sănătate, consiliu Exemple de activități director, dezvoltarea serviciilor complementare sau animarea diferitelor grupuri sociale (tineri, persoane cu dezabilități, bătrâni etc..). Activitatea dezvoltată într‐un ADAM se bazează pe solidaritatea dintre Înainte de orice, ADAM va asigura mai întâi serviciile de bază , grupuri şi indivizii din societate şi se defineşte prin două componente: urmând să dezvolte, în etapele ulterioare, şi servicii complementare. Iată câteva exemple de beneficii și servicii asigurate de un ADAM: medicală şi socială.

Cum funcționează Pentru a fi operațional, un ADAM trebuie să îndeplinească 3 condiții de bază: 1. Existența unei asociații cu personalitate juridică; 2. Locație disponibilă; 3. Doctor de familie.

ADAM este o organizație cu membri. Aceştia plătesc o contribuție care este folosită pentru dezvoltarea ofertei de servicii. Implicit, membrii fac parte şi din Adunarea Generală a ADAM şi aleg Consiliul de conducere. 13

• Servicii medicale de calitate; • Cabinete medicale decente, modern echipate; Permanență medicală; • Doctor de familie & alte cadre medicale; stomatolog, farmacist, oftalmolog etc; • Colaborare cu specialişti, laboratoare şi spitale (rețea profesională); • Serviciu de închiriere pentru material de revalidare; Fond Social; • Examene medicale şi consultanță specializată, pre‐şi post‐natală; • Educație pentru sănătate—educație sanitară; • Modalități de petrecere a timpului liber: Club P.C., Sală revalidare, Cosmetică, Centru de informare, centru xerox; • Informare despre drepturile şi obligațiile pacienților; campanii de educație sanitară...

Şi multe alte servicii, în funcție de situația şi posibilitățile locale.


Rețea ADAM Înființarea Asociațiilor de Ajutor Mutual este susținută de Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual, din România, și de parteneri din Belgia încă din 1990. Prima ADAM a fost creată în 1999 la Slatina-Timiș. ADAM SlatinaTimis (Asociatia de Ajutor Mutual Slatina-Timis) avea să își extindă

re

Fișă de prezenta

aria de lucru prin deschiderea unui punct de lucru în Reșița în 2002 și a unui centru regional de îngrijiri la domiciliu în Caransebeș, în 2011. ADAM Cluj (Asociatia de Ajutor Mutual Cluj Napoca) a fost înființată în anul 2002 (cu punct de lucru în Focșani - în 2004), urmată de ADAM Moldovita, înființată în 2007. Toate aceste ADAM sunt membre ale rețelei TON și motoare ale dezvoltării în propriile regiuni și dincolo de ele.

Asociatia de Ajutor Mutual Moldovita (ADAMM)

Contextul dezvoltării

Asociația de Ajutor Mutual Molovița fost înființată la sfârșitul anului 2006 de către Dorp voor een dorp (Un sat pentru un sat Kruibeke, Belgia) în parteneriat cu un grup de voluntari din Moldovița pentru locuitorii comunei Moldovița și din comunele limitrofe. Încă de la înființare, misiunea ADAM Moldoviţa este de a dezvolta sistemul de îngrijire medicală din localitate prin înfiinţarea unui centru socio-medical dotat cu echipamente medicale moderne, asigurarea unui personal medical specializat, funcţionarea unei săli de recuperare, precum şi a sistemului de mediatecă (închiriere de echipamente medicale de recuperare).

Etape în dezvoltare

Momente cheie ale dezvoltării organizației până la stadiul actual: Decembrie 2006 – înscrierea oficială a asociației; Mai 2007 – înscrierea primilor membri; Februarie 2008 – înființarea Organizației Locale de Femei; Februarie 2009 – încheierea contractului de comodat, pentru 20 de ani, pentru clădirea nr. 366, sediul asociației; 2009 – înființarea Organizației Locale de Bărbați; Mai 2009 – începerea lucrărilor de reabilitare a clădirii sediului; 2011 – accesarea primului proiect European; August 2012 – inaugurarea sediului în prezența Ambasadorului Belgiei la București, Excelența Sa Domnul Phillipe Beke, și a unor oficialități județene și locale. Creșterea numărului de beneficiari: din mai 2007 de la înscrierea primului membru s-a ajuns în prezent la 490 membri. Creșterea echipei de management și a numărului angajaților: nu s-au produs schimbări în componența Consiliului de Administrație, în prezent acesta având o formulă stabilă. Pe lângă coordonatorul general (Hiche Mihaela) a fost înființată și poziția de coordonator medical (Brustur Simona). În acest fel, Asociația poate derula mai eficient activități atât pe plan social, cât și medical. În cadrul celor 3 grupuri sociale din cadrul ADAM (GLT,OLF,OLB) există structuri de conducere care asigură bunul mers al activităților. Mai mulți membri din cadrul ADAM au beneficiat de cursuri de formare care au condus la diversificarea și îmbunătățirea activităților.

Inaugurarea sediului ADAMM în prezența Ambasadorului Belgiei, Excelența Sa Domnul Phillipe Beke, și a unor oficialități județene și locale 14


Cele mai importante activități  Proiecte:  Aprobarea si implementarea proiectului „Building Bridges” , proiect în cadrul programului în 2012

Tineret in Acțiune, Acțiunea 1.1- Schimburi de tineri;  Aprobarea proiectului „Beautiful Art Technique” în cadrul programului Grundtvig, Ateliere;  Evenimente  Aprilie 2012- 10 ani de ADAM Cluj, Cluj;  August 2012- inaugurarea Asociației, Moldovița;  Desemnarea domnului Pierre Bours, cetățean de onoare al comunei Vatra Moldoviței, Vatra Moldoviței;  RAF – faza de documentare și elaborare proiect;  Noiembrie 2012 – 2 membri ADAMM au participat ca learneri în cadrul proiectului „Building Bridges” în Slovacia.  Cursuri:  Participare la TOT – Slatina Timiș, TOT – Iași, TON – Vatra Moldoviței  Organizare curs de formare: 9 decembrie 2012 – Ce este Vizidom?, Moldovița  Produse/servicii nou lansate: Finalizarea renovării spatiilor destinate cabinetelor medicale

Planuri pentru 2013

 Darea în folosință a cabinetelor medicale prin angajarea de personal medical specializat;  Reabilitarea spațiului destinat cabinetului de kinetoterapie.

Atuuri și resurse pentru dezvoltare

 Resurse umane (voluntari și angajați) : ADAMM are un număr de voluntari care sunt foarte activi și răspund la toate solicitările asociației; există și alte persoane care doresc să devină voluntari în ADAMM.  Expertiză: În urma cursurilor de formare, personalul ADAMM a acumulat experiența privind accesarea si implementarea proiectelor europene, lucrul cu voluntarii  Rețea de parteneri și stakeholderi: ADAM menține contactul permanent cu partenerii din Belgia și Olanda precum si cu responsabilii din rețeaua TON. Au fost identificați și potențiali parteneri pentru anul 2013 din Elveția.

Puncte delta (de îmbunătățit)

Domenii în care ADAMM are nevoie de sprijin/asistență pentru a-și atinge obiectivele de dezvoltare:  Sprijin logistic privind procedeele de identificare și angajare de personal medical specializat;  Norme specifice privind contractele de muncă pentru personalul medical;  Norme privind încheierea contractelor cu CASA;  Identificarea unor programe și proiecte cu finanțare europeana in care ADAMM poate fi implicată.

Parteneri în România

     

Aociația Proiect Pro Europa , Ciumârna; Asociația EUROPANET Iași; Centrul de Resurse și Consultanță în Educație Iași; Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași; Fundația Corona Iași; Fundația Proiecte Limburg Romania, Vatra Moldoviței.

Parteneri în Belgia

   

Un sat pentru un sat Kruibeke, Belgia; SMHO Meersen, Olanda; LCM, Belgia; Provincia Flandria de Est, Belgia.

Curs de formare pentru beneficiari și prezentare pe tema VIZIDOM 15


re

Fișă de prezenta

Asociatia de Ajutor Mutual Slatina-Timis (ADAMS)

Contextul dezvoltării

Asociaţia de Ajutor Mutual Slatina Timiş este o organizaţie neguvernamentală şi non profit, activă în domeniul socio-medical încă din 1999, în regiunea de Vest a României (în special în judeţul Caraş -Severin). Asociaţia a fost înfiinţată cu scopul de a îmbunătăţi starea de sănătate din comunităţile locale prin conlucrarea cu pacienţii, furnizorii de servicii socio-medicale, autorităţile locale şi alţi actori sociali, realizând astfel un sistem medical centrat pe pacient şi determinat de către acesta în mod direct. În prezent, ADAMS dezvoltă servicii socio-medicale în peste 10 domenii, deservind aproximativ 8000 de beneficiari din sate, comune şi oraşe din judeţul Caraş-Severin.

Etape în dezvoltare

Momente cheie ale dezvoltării organizației până la stadiul actual: 1999 – înființarea Asociației; Mai 2000 – înscrierea primilor membri; 2011 – acreditarea ca furnizor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu; Mai 2011 - recunoașterea modelului ADAMS de către Ministerul Sănătății ca exemplu de bunepractici în domeniul socio-medical Februarie 2012 - contract de colaborare cu autoritățile locale, acordarea de spațiu pentru folosire cu titlu gratuit. Creșterea numărului de beneficiari: În prezent, numărul membrilor ADAMS a ajuns la 3140, reprezentând numărul persoanelor care au acces la serviciile oferite de ADAMS, atât în SlatinaTimiș și în comunele învecinate, cât și la punctele de lucru din Caransebeș și Reșița. Demn de amintit este numărul beneficiarilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu (54 persoane), cât și al persoanelor ce au accesat Fondul Social: 175. Creșterea echipei de management și a numărului angajaților: nu s-au produs schimbări în componența Consiliului de Administrație, în prezent acesta având o formulă stabilă. Ca urmare a deschiderii punctului de lucru de la Caransebeș a fost angajat 1 Asistent Medical ce deservea beneficiarii serviciului de îngrijiri socio-medicale la domiciliu. În cadrul celor 3 grupuri sociale susținute de ADAMS (GLT,OLF,OLB), numărul voluntarilor a crescut după cum urmează: - Peste 200 voluntari implicați în activitățile celor 6 Grupuri Locale de Tineret din Teregova, Domașnea, Armeniș, Goleț, Bucoșnița, Zăvoi și Slatina-Timiș; - 89 voluntari în Organizațiile Locale de Bărbați din Teregova, Domașnea, Armeniș, Goleț, Bucoșnița, Verendin și Slatina-Timiș; - 70 voluntari în cele 3 Organizații Locale de Femei din Goleț, Bucoșnița, Verendin și SlatinaTimiș.

Masă rotundă pe tema Politicilor de Sănătate, la Slatina-Timiș 16


Structură și răspândire regională  Structuri socio-medicale  Centru socio-medical în Slatina-Timiș:  Puncte medicale în Ilova, Sadova Nouă, Verendin, Caransebeș (săli de consultații);  Punct de lucru în Reșița: mediotecă, centru de informare, centru de voluntari, serviciu de îngirjiri la domiciliu;  Punct de lucru în Caransebeș: mediotecă, centru de informare, centru de voluntari, serviciu de îngirjiri la domiciliu;  Punct de lucru în Verendin: cabinet stomatologic;  Dezvoltare Comitete Locale de Sănătate în: Bucoșnița, Zăgujeni, Jamu Mare, Luncavița, Armeniș.  Structuri sociale  Organizatii Locale de Femei: Goleț, Bucoșnița, Verendin și Slatina-Timiș;  Organizații Locale de Bărbați:Teregova, Domașnea, Armeniș, Goleț, Bucoșnița, Verendin și Slatina-Timiș;  Grupuri Locale de Tineret:Teregova, Domașnea, Armeniș, Goleț, Bucoșnița, Zăvoi și Slatina-Timiș;  Cluburi de Seniori: Slatina-Timiș, Oțelu Roșu, Caransebeș, și în parteneriat cu Centrele de Seniori din Sacu, Glimboca și Caransebeș;  VIZIDOM (grup de voluntari care organizeaza vizite la domiciliul bătrânilor și bolnavilor): Goleț, Armeniș, Verendin, Slatina-Timiș, Oțelu Roșu, Bucoșnița.

Cele mai importante activități  Ianuarie-Februarie-Martie: Sesiuni de informare lunare în Caransebeș și Reșița;  Aprilie-Mai-Septembrie: Sesiuni de prevenție și măsurători de sănătate în aer liber, în piața din în 2012         

Caransebeș, iar pe timp de iarnă în mall; Aprilie: vizita neoficială a Ambasadorului Belgiei, Domnul Philippe Beke; 7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătății – actiune de promovare a sănătății; 15 Mai – Caransebeș fără stress – actiune de promovare a unui stil de viață sănătos; Mai: Prezentarea activităților ADAMS la Reșița, la întâlnirea Ordinului Moașelor și Asistenților Medicali din România; Iulie-August: Apariții la Radio Reșița, Radio Timișoara, TV Banat și TV3 (“Noua Lege a Sănătății prevede replicarea la nivel macro a ceea ce se întâmplă deja la nivel local, în Slatina-Timiș”); August: Vizita de studiu a 21 studenți de la Școala de Asistență Socială din Lausanne, Elveția; Octombrie: Sesiuni de formare pe tema voluntariatului pentru cei 112 voluntari ADAMS; întâlnire cu reprezentanți OCMW, Belgia; Noiembrie: vizita fostului Secretar de Stat în Ministerul Sănătății, Prof. Dr. Alexandru Rafila, și a Ambasadorului Belgiei în România, Dl. Philippe Beke; masă rotundă pe tema politicilor de sănătate la Reșița și în Slatina-Timiș; 3 Decembrie: celebrarea zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități – activități pentru 26 de persoane.

Medici, asistenți medicali și voluntari la una dintre sesiunile de promovare a sănătății în piața din Caransebeș 17


Planuri pentru 2013

     

Continuare proiecte; Dezvoltare regională prin creșterea numărului Comitetelor Locale de Sănătate, de la 8 la 25; Dezvoltarea continuă a serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu; Participare activă la elaborarea noii legi a sănătății; Acreditare ca furnizor de dispozitive medicale; Găzduirea vizitei profesorilor de la Școala de Nursing Thomas More, din Turnhout, Belgia, în luna martie.

Atuuri și resurse pentru dezvoltare

    

Expertiză în implementarea unui sistem socio-medical bazat pe solidaritatea dintre beneficiari; Modele de servicii socio-medicale ce pot fi implementate cu și pentru oameni; Modele de structuri de participare și implicare a cetățenilor în procesul dezvoltării comunitare; Rețea de specialiști, parteneri sociali și voluntari, la nivel regional; Rețea de parteneri la nivel național și internațional (Belgia, Elveția, Germania).

Puncte delta (de îmbunătățit)

 Economie socială;  Educație ecologică.

Parteneri în România:

         

CJAS, ASP; Direcţia de Asistenţă Socială CS; OLB, OLF; CAR Caransebeş; Organizaţia Persoanelor cu Handicap Neuromotor;Asociaţia Muceniţa Iraida; Primăria Slatina Timiş, Primăria Luncaviţa, Primăria Caransebeş Cartel Alfa; Anaman medical; Cămin Bătrâni Glimboca, Cămin Bătrâni Sacu; Orfelinat Zăgujeni; Asociația Diabeticilor, Reșița; Centrul Speranța, Reșița; COPAC; Crucea Roșie România, Caraș Severin.

Parteneri internaționali:

    

VZW Geels Roemeniëkomitee; C.M Mechelen-Turnhout; LCM, Belgia; Wit-Gele Kruis Antwerpen; Școala de Nursing Thomas More Turnhout, Belgia; și cu sprijinul Guvernului Flamand.

Inaugurarea punctului de lucru ADAMS, la Caransebeș 18


re

Fișă de prezenta

Asociatia de Ajutor Mutual Cluj-Napoca (ADAM Cluj)

Contextul dezvoltării

Anul înfințării: 2011 Fondatori: LCM Belgia, CM Brugge, F.D.A.A.M. Grup țintă: Comunitatea clujeană Viziune: Vrem sǎ fim o mişcare socialǎ. Vrem sǎ avem servicii socio-medicale de referinţǎ. Misiune: Învierea spiritului de solidaritate şi punerea lui în practicǎ prin acţiuni şi activitǎţi concrete; aplicarea unui sistem socio-medical centrat pe persoanǎ şi well-being.

Etape în dezvoltare

Momente cheie ale dezvoltării organizației până la stadiul actual: 2002: înfiinţare; 2003: inaugurarea unor puncte de lucru la: Zalǎu, Reşiţa, Râmnicu Vâlcea, Constanţa, Berbeşti, Focşani, Iaşi, Timişoara, Bistriţa, Baia-Mare, Târgovişte; 2006: dechiderea Magazinului de Sǎnǎtate şi a centrului de închirieri echipamente medicale; 2009: modificarea componenţei Consiliului Director, directorului, sediului Asociaţiei, statutului; 2009: acreditarea Asociaţiei ca furnizor de servicii sociale cu caracter primar; 2010: introducerea componentei de voluntariat în cadrul Asociației; 2010: introducerea serviciului Vizidom; 2011: singurul punct de lucru al A.D.A.M. Cluj rǎmâne Focşani; 2011: conceperea, la nivel naţional, a unui Model de dezvoltare al Asociaţiilor Mutuale, aplicabil in zonele urbane; 2012: aplicarea Modelului urban, 2012 fiind cel mai bun an înregistrat de A.D.A.M. Cluj. Creșterea numărului de beneficiari: de la înfiinţare pânǎ în prezent, numǎrul de membri / beneficiari ai Asociaţiei a crescut constant. Creșterea echipei de management și a numărului angajaților: în ceea ce priveşte numǎrul de angajaţi, Asociaţia are aceeaşi structurǎ: 2 angajaţi şi un colaborator. De-a lungul timpului, personalul a participat la numeroase traininguri şi cursuri, atât în cadrul reţelei, cât şi în afarǎ, la nivel local, naţional şi internaţional.

Cele mai importante activități Servicii noi - informare: organizarea sǎptǎmânalǎ a unor sesiuni informative susţinute de specialişti, pe diverse în 2012

teme, adresate unor categorii sociale şi de vârstǎ cât mai variate. Scopul constǎ în furnizarea de date corecte şi sporirea gradului de informare a comunitǎţii clujene. Ca parte integrantă a serviciului a fost inițiat și proiectul INformare INformalǎ: sesiuni informative pentru tineri, desfǎsurate pe înserat, într-o ceainǎrie din oraş, într-un cadru lejer şi interactiv. - prevenţie: mǎsurarea unor parametrii de sănătate de bază - tensiune, glicemie, colesterol, greutate, indice de masǎ corporalǎ, procent grasime corporalǎ, procent grăsime visceralǎ, procent masǎ muscularǎ- atât în incinta Magazinului, cât şi pe teren. - workshops: cursuri care se întind pe parcursul câtorva săptămâni şi constǎ în acumularea unor deprinderi şi cunoştinţe noi; - acreditari: A.D.A.M. Cluj a aplicat și obținut acreditarea de furnizori de servicii sociale pentru încă 3 ani. Participare la concursuri/evenimente Câştigarea concursului Civic Vox „Dă voce ONG-urilor”, proiect iniţiat de International Advertising Association Young Professionals; premiul obţinut a constat într-o campanie de comunicare şi o startegie de marketing; Participare la concursul internaţional lansat de Fundația ERSTE; Participare în cadrul Voluntexpo (târg local de oferte în domeniul voluntariatului). Extinderea echipei Campanie de recrutare voluntari - vara 2012.

Anul 2012 în cifre: - 3 servicii noi - 15 sesiuni informative - 20 sesiuni de prevenţie pe teren - 1 workshop - 3 acţiuni publice (minim 75 participanţi/ acţiune) - 2 cazuri pentru serviciul ViziDom

19

- 1 campanie de recrutare şi selecţie de voluntari (20 CV-uri primite) - 2 traininguri de voluntari - 14 voluntari - 2 competiţii, una câştigată - 1 participare la jurnalul TVR Regional, 2 reportaje TV (Antena 1 şi UBB TV)

- 329 like la pagina de face book şi 550 prieteni pe aceeaşi reţea de socializare - 309 membri înscrişi la sesiuni informative - 361 membri înscrişi la sesiuni de prevenţie - 15 membri înscrişi la workshop

- 67 membri înscrişi pentru serviciul de închirieri -177 membri înscrişi pentru a achiziţiona cu reducere produse din Magazin - 1378 clienţi în magazin


Planuri pentru 2013

 Continuarea implementării Modelului de dezvoltare al Asociaţiilor Mutuale, aplicabil în zonele urbane, și îmbunătăţirea acestui model prin punerea în aplicare a sugestiilor membrilor A.D.A.M. Cluj;  Realizarea de sesiuni informative săptămânale, pe diverse teme;  Dezvoltarea proiectului INformare INformalǎ, dedicat tinerilor;  Realizarea de sesiuni de prevenţie săptămânale, pe teren;  Susţinerea a două activităţi publice: aprilie şi septembrie;  Organizarea de workshopuri noi, pe alte teme decât cele abordate până acum;  Recrutare permanentă de voluntari;  Sporirea numărului de membri şi menţinerea celor deja înscrişi;  Sporirea numărului de clienţi ai Magazinului de Sănătate;  Promovarea serviciului Vizidom şi conștientizarea publicului larg cu privire la beneficiile acestuia;  Trimiterea unui newsletter lunar către factorii de interes;  Demararea unei campanii de comunicare şi promovare eficientă, care să se soldeze cu o deschidere din partea instituţiilor media (TV, presă, radio) către activitatea A.D.A.M. Cluj, stabilirea unor contacte cu reprezentanţii acestor medii;  Instruirea permanentă a personalului A.D.A.M. Cluj.

Atuuri și resurse pentru dezvoltare

 Resurse umane (voluntari și angajați): determinarea angajaţilor de a face o schimbare, precum şi contactele stabilite de aceştia, reţeaua formată; nucleul de voluntari stânşi în jurul Asociaţiei şi numărul lor în creştere;  Expertiză: conceperea, la nivel naţional, a unui Model de dezvoltare al Asociaţiilor Mutuale, aplicabil și în zonele urbane;  Rețea de parteneri și stakeholderi:  sprijin financiar şi logostic al partenerului Belgian;  Asociaţia face parte dintr-o reţea naţională (schimb de experienţă, suport);  formarea unei reţele formale şi informale cu instituţii publice şi alte ONG-uri;  Altele:  preţuri reduse pentru toate serviciile;  prezenţa pe internet (site, Facebook);  vizibilitate: prezenţa pe piaţă, prin acţiuni publice săptămânale.

Puncte delta (de îmbunătățit)  Comunicare, PR, Marketing. Parteneri în România:

 Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului- contract de colaborare pentru susţinerea activităţilor sociale si medicale ale ADAM Cluj;  DGASPC – contract de colaborare pentru serviciul Vizidom;  AJPIS – acreditare ca furnizor de servicii sociale;  Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca – colaborare privind furnizarea de voluntari;  ONG-uri din Cluj-Napoca care efectuează îngrijiri la domiciliu – acord verbal de cooperare;  Protopopia Cluj şi biserici- colaborare privind serviciul Vizidom;  Cluburi de Pensionari şi CARP – colaborare în derularea serviciului de prevenţie;  Medici de familie şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali filiala Cluj.

Parteneri belgieni:

 CM Brugge; LCM.

20


OLF– Organizatii Locale de Femei Scurtă descriere Organizațiile Locale de Femei (OLF) sunt grupuri formale sau informale constituite de femei de toate vârstele, dintr-o comunitate, cu scopul dezvoltării relațiilor sociale și solidarității dintre reprezentantele aceluiași gen, prin socializare și acțiuni de voluntariat în beneficiul comunității.

Rețea OLF Organizațiile Locale de Femei au fost înființate cu sprijinul

partenerilor belgieni dupa modelul KAV (organizații de femei din Belgia), deseori pentru a sprijini CLS-urile sau ADAM-urile, sau pentru a anima organizarea societății civile în mediul rural, acolo unde grupurile asociative apar mai rar. Astfel, începând cu 2006, au fost înființate OLF-uri în: Moldovița (jud. Suceava), Bordești și Dumitrești (Vrancea); Bacău; Berbești (Vâlcea); Slatina-Timiș, Goleț, Cum funcționează Armeniș, Luncavița-Verendin, Jamu Mare, Oțelu Roșu (CarașOrganizațiile Locale de Femei sunt, de cele mai multe ori, constituite Severin). în mod informal, în urma întâlnirii dintre mai multe femei care sa-și Întâlniri la nivel național dorească și să ia inițiativa creării unui cadru care să le permită să socializeze unele cu celelalte, să facă schimb de idei și experiență, să reprezinte femeile de pe plan local și să contribuie, în calitate de grup Începând cu 2010, membrele OLF participă alături de membrii OLB la social distinct, la dezvoltarea comunității în ansamblu. traininguri naționale de 2 zile, pentru a-și dezvolta și consolida capacitatea de coordonare activități. În 2012, trainingul dedicat OLF și OLB s -a desfășurat în cadrul Zilei Naționale de Contact, de la Moldovița (31 Exemple de activități August - 2 Septembrie). În calitate de membrii OLF, femeile se vor întâlni regulat pentru:  A învăța lucruri noi despre îngrijirea familiei;  A-și dezvolta noi hobby-uri;  A planifica evenimente în comunitate - spectacole, strângeri de fonduri;  A participa la sesiuni de formare susținute de specialiști, pe teme precum: masajul bebelușilor, prevenirea cancerului, alimentația sănătoasă, drepturile pacienților etc. sau chiar antreprenoriat, dezvoltare personală, comunicare;  A planifica acțiuni umanitare, pentru ajutorarea celor în nevoie (bătrâni, bolnavi, mame singure etc.) Deseori, autoritățile locale sprijină OLF doarece constituirea unui astfel de grup duce la îmbogățirea vieții sociale a femeilor, dar și la crearea de oportunități de implicare a acestora în viața comunității. Voluntar OLF Vatra moldoviței, oferind flori unei bătrâne, de 8 Martie

21


OLB– Organizatii Locale de Barbati  A participa la sesiuni de formare și informare susținute de specialiști, pe teme precum: antreprenoriat, dezvoltare personală, contribuții sociale, drepturi cetățenești etc; Organizațiile Locale de Bărbați (OLB), asemeni OLF, sunt grupuri A planifica acțiuni umanitare sau colaborări cu celelalte grupuri formale sau informale constituite de bărbați de toate vârstele, dintr-o sociale (OLF, CLS, CLD sau ADAM) pentru ajutorarea celor în nevoie comunitate anume, cu scopul dezvoltării relațiilor sociale și solidarității (bătrâni, bolnavi, mame singure etc.) între reprezentanții aceluiași gen, prin socializare și acțiuni de voluntariat în beneficiul comunității. Ca și OLF, și OLB suplinește nevoia unui cadru și a unei structuri care Rețea OLB să permită desfășurarea de activități în comun.

Scurtă descriere

Exemple de activități

Organizațiile Locale de Bărbați sunt mai puțin numeroase decât

OLF, chiar dacă inființarea acestora începe tot în 2006. OLB preia modelul KVB (organizații de bărbați din Belgia), completând celelalte În calitate de membrii OLB, bărbații se întâlnesc regulat pentru: structuri dezvoltate la nivel local: OLF, CLS-uri sau ADAM-uri. În  A-și dezvolta noi hobby-uri (fotbal, vânătoare, pescuit, chiar și gătit); prezent, OLB-uri pot fi găsite în: Moldovița (jud. Suceava) și Slatina A planifica evenimente în comunitate - turnee de fotbal, spectacole, Timiș, Goleț, Armeniș, Luncavița-Verendin, Jamu Mare, Oțelu Roșu (Caraș-Severin). strângeri de fonduri;

Nicu Hiche prezintă valorile directoare ale OLB Moldovița la Ziua Națională de Contact, 31 August - 2 Septembrie 22


Asociatia Grupurilor Locale de Tineret/AGLT Contextul dezvoltării

Data înfințării: Octombrie, 2004 Fondatori: Grup de iniţiativă din România și Belgia, la inițiativa tinerilor Grup țintă: Tineri și grupuri de tineri interesați de acțiuni socio-culturale Misiune: Înființarea grupurilor locale de tineret și sprijinerea acestora; Mobilizarea tinerilor în desfășurarea de activități în general adresate comunității și în special copiilor; Întărirea capacității de acțiune în comunitate a tinerilor și grupurilor de tineri care dezvoltă proiecte de acțiune socio-culturală; Crearea posibilității de dezvoltare a tinerilor prin instruire și implicare: responsabilități sociale, tehnici de conducere, deprinderi de lucru individual și în echipa, capacități manageriale.

Etape în dezvoltare

 Iulie 2004: Prima tabără de formare de animatori de tineret (începători și avansați) organizată de către AGLT – din acel moment, AGLT organizează cursuri și tabere de formare de 2-3/an;  Implementarea unor proiecte locale, naționale și internaționale cu rol în dezvoltarea diferitelor abilități ale tinerilor, implicarea acestora în activități sociale;  Introducerea cursurilor de animatori pentru copii cu dizabilități;  AGLT atinge pragul de 500 de voluntari implicați în activități și proiecte pentru copii.

23


Cele mai importante activități în  Proiectul LYWG - formarea și sustinerea grupurilor locale de tineret;  Proiectul SPEAS - formarea de animatori pentru copii cu dizabilități; 2012

 Proiectul "Să învățăm să ne jucam" – desfășurarea unor ore de joacă în școli de către tineri pentru tineri și copii;  Tabăra AGLT pentru formare de animatori socio-culturali;  Tabăra cu corturi la Ostrov - formare de animatori, teambilding, T&T, traineri locali;  Proiecte locale de dezvoltare a grupurilor locale de tineret;  Schimburi de experiență între diferite grupuri locale de tineret (???)  Participarea cu animatori AGLT în 2 tabere pentru copii cu dizabilități în Băișoara;  Participarea cu animatori AGLT în tabăra pentru copii cu dizabilități din Costinești;  Schimburi de tineri între grupuri locale din România și Belgia;  Activități în beneficiul copiilor cu dizabilități ZCACD (zi de joacă comună pentru copii cu dizabilități):  ZCA - Ziua Comună de Acțiune;  Participarea la Săptămâna Națională a Voluntariatului 2012.

Planuri pentru 2013

       

Tabără de formare de animatori la Muncel; Tabără tematică; Tabără cu corturi la Ostrov; Tabără Babadag în cadrul proiectului „Să învățăm să ne jucam”; Tabără de formare de animatori pentru copii cu dizabilități; Participare la Fimcap; Editarea unui newsletter lunar; Dezvoltare unor proiecte naționale și internaționale.

Atuuri și resurse pentru dezvoltare

    

Aproximativ 500 de voluntari sunt implicați în activități și proiecte pentru copii; Experiență în cursurile de formare de animatori începători și avansați; Experiență în organizarea, pregătirea și susținerea de tabere pentru un număr mare de tineri; Traineri pregătiți; Activități care se adresează unui număr foarte mare de beneficiari.

Puncte delta

 Existența unui grup de oameni angajați care să se ocupe în mod permanent de dezvoltarea AGLT –ului, tabere, cursuri, traineri, voluntari, proiecte;  Surse de finanțare.

Parteneri în România

DJT Iași, CRCE, TON, școlile partenere din cadrul proiectului „ Să învățăm să ne jucăm”, instituțiile cu copii cu dizabilități partenere cu grupurile locale de tineret unde se desfășoară activități.

Parteneri în Belgia

SOMEPRO, ADR, KAZOU, CHIRO, FIMCAP

24


APPE - Asociatia Proiect ProEuropa Contextul dezvoltării

Data înfințării: Mai, 2011 Fondatori: Grup de iniţiativă locală Grup țintă: Comunitatea locală şi regională Misiune: promovarea valorilor româneşti în context european prin creşterea gradului de colaborare prin proiecte între cetăţenii, instituţiile, organizaţiile din România şi entităţile similare din ţările Uniunii Europene.

Etape în dezvoltare

Momente cheie ale dezvoltării organizației până la stadiul actual:  Omogenizarea grupului de voluntari prin antrenarea lor în traininguri de formare personală şi sesiuni de team-building – lunar în primul an de activitate, trimestrial în anul curent.  Implementarea unor proiecte locale şi regionale cu scopul realizării unei diagnoze corecte şi obiective asupra capacităţilor reale ale echipei de a derula şi dezvolta proiecte şi programe de nivel naţional/internaţional – 5 proiecte regionale şi 2 proiecte naţionale/2011; 3 proiecte regionale şi 6 proiecte naţionale/2012.  Diversificarea surselor de finanţare prin accesarea unor programe ale Uniunii Europene, Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.2 – 2 proiecte în derulare în perioada septembrie 2012 – august 2013.  Autoanaliză şi evaluare – permanent.  Promovarea activităţilor şi promovarea organizaţiei – permanent pe http://appe.wblog.ro/ , în mediul on-line şi în presa locală, regională şi naţională.  Diseminarea informaţiei – permanent. Creșterea numărului de beneficiari: Campaniile de responsabilitate socială iniţiate de asociaţie au avut un puternic impact la nivel naţional şi au determinat interesul a peste 5500 de colaboratori, ceea ce a dus la creşterea numărului de beneficiari direcţi şi indirecţi ai activităţilor organizației. Campania de promovare a lecturii „CITEŞTE ŞI TU!” a mobilizat 1800 de participanţi la atelierele de lectură şi scriere creativă şi fiecare dintre aceştia a devenit şi beneficiar al programului. De asemenea, la campania „VOLUNTAR DE CRĂCIUN”, reeditată în acest an, au participat peste 3750 de copii şi tineri din întreaga ţară, ca şi membri ai familiilor lor; beneficiarii direcţi ai acestui proiect au fost cei 112 copii şi tineri asistaţi social în Aşezământul „Sfântul Leontie” – Rădăuţi. Creșterea echipei de management și a numărului angajaților: Schimbări evidente la nivelul echipei au fost determinate de aderarea unui mare număr de tineri din Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc la Grupul Local de Tineret 4KIDS al asociaţiei – Trofeul Voluntarul Junior al anului 2012 în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor, organizată Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România (VOLUM) şi Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat Pro Vobis.

25


Cele mai importante activități  Simpozion naţional „Valenţe instructiv-educative ale programului Şcoala Altfel” – publicarea în volum a tuturor lucrărilor prezentate în cadrul sesiunii; în 2012    

Campania naţională de promovare a lecturii „Citeşte şi tu!” ediţia a IV-a; Program comunitar „Filantropia – măsură a iubirii de semeni”; Şcoala de Vară „Antreprenoriat&Educaţie multiculturală”; Simpozion naţional „Metode şi instrumente de educaţie nonformală” – publicarea în volum a tuturor lucrărilor prezentate în cadrul sesiunii;  „Centrul de Dezvoltare Locală Ciumârna” – proiect de dezvoltare durabilă derulat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.2 – iniţiative naţionale ale tinerilor;  Campania naţională de responsabilitate socială „Voluntar de Crăciun” ed. a II-a;  Concurs internaţional „Crăciun în Europa” – ediţia a II-a.

Planuri pentru 2013

       

Atuuri și resurse pentru dezvoltare

 Capacitate organizaţională bună, iniţiativă şi coerenţă a planului de dezvoltare instituţională;  Experienţă şi aplicabilitate în proiectele de tineret şi în organizarea unor competiţii ce mobilizează un număr mare de participanţi;  Strategii eficiente de motivare a voluntarilor şi de atragere a stakeholderilor.

Organizarea a cel puţin două sesiuni naţionale de comunicări pe tema educaţiei nonformale; Târgul de promovare a Centrului de Dezvoltare Locală Ciumârna; Reeditarea campaniilor de responsabilitate socială: „Citeşte şi tu!” şi „Voluntar de Crăciun”; Publicarea anuarului asociaţiei; Formarea continuă a cel puţin 4 tineri voluntari în trainiguri naţionale şi internaţionale; Formarea continuă a tinerilor voluntari în trainiguri de interes comun; Dezvoltarea reţelei de stakeholderi ai organizaţiei; Respectarea activităţilor Planului de Acţiune de Responsabilitate Socială asumat în cadrul proiectului Societal – 2012 /2013.

Puncte delta (de îmbunătățit) Domenii în care APPE are nevoie de sprijin/asistență pentru a-și atinge obiectivele de

dezvoltare:  Contactarea unor parteneri belgieni în vederea derulării unor proiecte/programe comune de dezvoltare comunitară;  Asistenţă în formarea personală a tinerilor voluntari.

Parteneri în România

26

   

Aşezământul “Sfântul Leontie” Rădăuţi; Peste 100 de instituţii de învăţământ din ţară; Colegiul Militar Câmpulung Moldovenesc; Asociaţia „Valori bucovinene”.


FPLR - Fundatia Proiecte Limburg Romania Contextul dezvoltării

Data înfințării: 1995 Fondatori: Membrii ai SMHO-Olanda și Dumitraschevici Wilhelmine, cetățean român; Grup țintă: Locuitorii ai comunei Vatra Moldoviței și ai localităților învecinate; Misiune: Desfășurarea de acțiuni social – medicale – umanitare

Cele mai importante activități în 2012

 Donații și sponsorizări: sistem de supraveghere la Școala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviței; mașina de spălat profesională la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc; vitrină frigorifică și sistem de supraveghere video la CRNN Pojorâta; donații de mobilier școlar la școlile din comunele: Vatra Moldoviței, Frumosu, Moldovița; donații de aparatură medicală la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc; amenajarea unui cabinet oftalmologic în comuna Vama;  Derularea bilunară a programului de sprijinire cu produse alimentare a 15 familii din comuna Vatra Moldoviței;  Programul de burse pentru 15 elevi și studenți;  Sprijinirea GLT Young Generation Vatra Moldoviței în desfășurarea a cel puțin 2 zile de joacă pe lună pentru copiii din Valea Stânei, Paltinu și Vatra Moldoviței; participarea a 5 tineri la cursurile de formare inițiate de AGLT;  Desfășurarea training-ului internațional TON, august 2012 (cu participare Româno-Belgiano-Olandeză);  DL Jean Pierre Bours, membru fondator FPLR, președinte onorific al FPLR, a primit titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE al comunei Vatra Moldoviței în luna august 2012. Titlul i-a fost înmânat în prezența membrilor F.U. Proiecte Limburg Romania, reprezentanților administrației locale, județene și a primăriilor comunelor învecinate, cât și alți reprezentanți ai instituțiilor (Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, Școala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviței, Grupul Școlar Vasile Cocea Moldovița, Biserica Mihai si Gavril, Vatra Moldovitei) și organizațiilor partenere (ADAM Moldovița, The Open Network);

27


 Derularea în parteneriat cu ANPCDEFP a cursului de formare Scrierea de Proiecte de finanțare în Contextul Programului Tineret în Acțiune pentru 23 de participanți;  Susținere financiară pentru B.D. pentru tratament și investigații medicale în străinătate;  Renovarea acoperișului unei case în care locuiesc două persoane cu dizabilități, fără surse de venit;  Proiectul Bucuriei - elevi ai Școlii St. Martinus Welten - Heerlen, Olanda, au dăruit elevilor Școlii Vatra Moldoviței cadouri în săptămâna premergătoare Crăciunului;  Campanii de prevenție medicală;  Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate;  Schimb de experiență între GLT Young Generation Vatra Moldoviței și elevii ai clasei a X-a de la SteinerSchulle Elveția;  Campanii de ecologizare;  Sponsorizarea ADAM Moldovița;  Proiect de igienizare a Școlii Vatra Moldoviței (sălile de clasă au fost văruite, varul fiind donat de FPLR.

Planuri pentru 2013

   

Atuuri și resurse pentru dezvoltare

 Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de voluntari în activitățile fundației;  În 2012 s-a lărgit numărul instituțiilor care au susținut activitatea FPLR.

Atragerea mai multor sponsori; Întărirea relațiilor dintre elevii din Vatra Moldoviței și elevii din Olanda; Demararea proiectului Centru Socio-Medical; O mai bună informare privind cadrul legislativ în domeniul medical.

Puncte delta (de îmbunătățit) Domenii în care FPLR are nevoie de sprijin/asistență pentru a-și atinge obiectivele de dezvoltare:  Cunoașterea legislației în vigoare

Parteneri în România

      

Parteneri în Belgia

 SMHO - Olanda.

28

ADAM Moldovița; Primăriile comunelor Vatra Moldoviței, Moldovița, Frumosu, Vama; CRRN Pojorâta; Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc; Școlile din Vatra Moldoviței, Moldovița, Frumosu; Centrul de Proteze Suceava; Fundația T.O.N.


T.O.N. in 2013 “Anul 2013 este un an de întărire a organizației, de dialog între voluntarii și structurile active în rețeaua noastră, de normare a activităților și de vizibilitate în afara rețelei. Ne dorim un an consolidat de voluntarii noștri, de activitațile pe care le vom realiza, de o evaluare plină de rezultate în decembrie 2013”. Cristina Cherț, Director Executiv T.O.N. În anul 2013, Fundația The Open Network își va concentra eforturile în două direcții strategice de dezvoltare: 1. dezvoltarea organizaționala a Fundației; 2. empowerment personal și profesional pentru membrii rețelei (voluntari, learneri, traineri, staff ). Dezvoltarea organizaționala a Fundației este văzută pe toate cele 4 planuri: -local prin permanentizarea și diversificarea activităților, prin atragere de noi membrii, prin realizarea „Hărții socio29

medicale” de la nivel local, prin atragerea de proiecte și finanțări posibile; -regional printr-un dialog consecvent între structurile Fundației și prin colaborări cu diferite organizații, asociații, instituții și autorități publice; prin realizarea „Hărții sociomedicale regionale”; -național prin realizarea trainingurilor naționale de calitate informativă și formativă superioară; prin atragerea de noi surse de finanțare (Cotizație membrii, Formular donație 2%, noi proiecte); prin stabilirea de noi parteneriate și colaborări pentru o dezvoltare sustenabilă a României. La acest nivel, național, este necesară o activare a tuturor organizațiilor din rețea (active sau mai puțin active), o încurajare a întăririi dialogului între membrii rețelei, o profesionalizare în domeniul dezvoltării organizaționale a membrilor rețelei, lideri în dezvoltarea locală; -internațional prin susținerea unui dialog și a unei colaborări permanente între structurile din România și din Belgia (Olanda), precum și prin extinderea către proiecte cu parteneri internaționali din Europa.


Preocupari pentru dezvoltare continua La nivel național se impune o creștere a vizibilității Fundației noastre, structurate pe un dialog al dezvoltării sustenabile. vizibilitate care se va realiza prin promovarea activităților locale și nationale (în rețea și în afara ei) și prin diseminarea rezultatelor Pentru a contribui la dezvoltarea individuală și profesională a instituționale și individuale ale membrilor rețelei. membrilor noștri vom dezvolta proiecte și activități prin care aceștia să poată să-și dezvolte aptitudini organizatorice, abilități de comunicare Important în cadrul rețelei noastre de oameni este individul, voluntarul, într-o limbă străină, noi oportunități de formare (non-formală, formală) membrul, pentru că, fără ei, rețeaua noastră nu ar avea valoare. O și de informare, mobilități europene pentru schimb de expertiză, rețea umană este valoroasă prin valoarea adăugată a individului și experientă și de bune practici. prin comunicarea și valoarea acestei comunicări și colaborări

Cum devin membru T.O.N? Fundația "The Open Network for community development", înființată în aprilie 2012 de ADR Vlaanderen, este abia la început de drum. TON va încuraja cetățenii să ia inițiativă și să producă schimbările necesare pentru a-și îmbunătăți situația, fără a aștepta ca altcineva să își asume responsabilitatea pentru acest lucru. Credem că orice act făcut de cetățeni pentru comunitate contribuie la găsirea unei soluții colective, iar TON își propune să-i aducă laolaltă pe toți acești oameni, din sate și orașe, pentru ca procesul autoorganizării să aibă loc. Bineînțeles, mai sunt multe de făcut înainte ca toți cetățenii să fie "în jurul mesei". Este nevoie să stabilim legături cu ceilalți cetățeni, instituții și autorități locale sau județene. La nivel național, în diferitele localități parte din rețea, am reușit să facem acest lucru ori suntem pe cale să reușim. Fundația în sine face demersurile necesare stabilirii unui dialog lucrativ cu instituțiile și autoritățile guvernamentale, deoarece schimbările și nevoile de la nivel local trebuie să fie cunoscute la nivel decizional, politic și administrativ, atât în provincie, cât și la București. Deoarece o fundație reprezentând o mulțime de oameni va fi împuternicită să genereze schimbări mai bine decât o fundație reprezentând câțiva oameni, suntem deschiși tuturor persoanelor, instituțiilor, autorităților și chiar firmelor interesate să adere la rețeaua noastră de colaboratori. Percepem totuși o contribuție modică pentru calitatea de membru al rețelei pentru două motive:   Membrii rețelei au acces la resurse (formare și informare; oportunități de stabilire parteneriate și dezvoltare proiecte), dar acces presupune și consum; contribuția la menținerea și dezvoltarea resurselor din rețea este o formă de responsabilitate;   Contribuțiile în sume mici asigură un capital suficient pentru dezvoltarea continuă a rețelei. Găsiți în tabelul alăturat nivelul contribuțiilor pentru anul 2013:

Contributori Persoane individuale Asociații Instituții Autorități publice (locale, județene) Intreprinderi

România

Belgia

Lei/an 5 10 10 50

Euro/an 5 10 10 50

450

100

Contribuțiile sunt adaptate posibilităților potențialilor membrii; companiile plătesc mai mult decât "omul simplu", dar suma este încă rezonabilă. Chiar dacă cere puțin, TON vrea să dea ceva înapoi. De două ori pe lună veți primi e-buletinul nostru de știri: The Open Newsletter. De două ori pe an, vom publica și vă vom trimite revista TON, în format 30

print (revista este disponibilă și în format electronic). Nu în cele din urmă, la sfârșit de an veți primi raportul nostru anual de activități. Prin aderare sunteți, de asemenea, membru al rețelei de networking, atât din Flandra, cât și din România. Domnul Philippe Beke, Ambasadorul Belgiei în România, cât și Irina Păcurariu, jurnalist TVR și, de asemenea, șef al Comitetului de Etică al TVR, și Prof. Dr. Alexandru Rafila sunt deja membrii onorifici ai rețelei. Rețeaua vă este deschisă, așteptăm să vă cunoaștem!

Pentru contribuții: The Open Network for Community Development Adresa: Grajduri, Jud. Iasi, 707215 CUI: 30474995 EURO IBAN Cont:RO86 BTRL 0240 4205 7388 44XX RON IBAN Cont:RO40 BTRL 0240 1205 7388 44XX Banca Transilvania S.A. Agentia PODU ROS, BD SOCOLA NR 2, IASI, RO SWIFT: BTRLRO 22

Aflați mai multe despre noi: www.TheOpenNetwork.ro www.facebook.com/TheOpenNetwork Tel.: 0727 850 691 Fax: (004)0 252 926


O ultima privire asupra evenimentelor din 2012…  Aprilie: Înființarea Fundației The Open Network; Publicarea newsletterului lunar și a revistelor T.O.N., bianual;  Primul Training național pentru traineri regionali, la Slatina-Timiș (aprilie 27-28-29);  Ziua Națională de Contact, în Vatra Moldovitei (31 august septembrie 1-2);  Training național pentru traineri regionali, Iași (noiembrie 2-3-4);  Contact cu secretari de stat în Ministerul Sănătății, foști (Cristian Anton Irimie, Alexandru Rafila) sau actuali (Raed Arafat);  Noiembrie: Vizita oficială a fostului secretar de stat Alexandru Rafila la Slatina-Timiș, pentru a cunoaște rezultatele ADAMS; mese rotunde pe tema îngrijirilor de sănătate; înmânarea Memorandumului privind asistența medicală în România;

 Memorandumul privind asistența medicală: prezentat în timpul vizitei lui Alexandru Rafila și trimis tuturor partidelor politice și mass -mediei din România;  Vizibilitatea în presa internațională (știri Nine o'clock);  AGLT gestionează proiectul SPEAS, în parteneriat cu KAZOU și Somepro (tabere pentru copii cu handicap și pentru animatori sociali care lucreaza cu ei; schimburi de tineri între grupuri locale din România și Belgia; ZCACD – Zi de joacă în comun pentru copiii cu dizabilități);  Iasi - Emil Racoviță - un pionier al cooperării Român-belgian expoziție și ateliere de lucru privind patrimoniul româno-belgian (noiembrie 5-6);  Cooperarea cu alte organizații din România: Europanet (pentru proiecte specifice, cum ar fi Building Bridges) și A.Co.R. / Cel mai frumos sat din România.

In asteptarea evenimentelor din 2013… 15 Ianuarie: Ziua Culturii Naționale, ADL Cehu Silvaniei; 28 Ianuarie: La gura sobei – concurs de ghicitori OLF Poienița / Dumitrești Vrancea; 2 Februarie: Balul familistilor OLB Slatina-Timiș; 4 Februarie: Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului, OLF Poienița, OLB Dumitrești; 23 Februarie: Balul izmenelor, OLB Verendin; 8 Martie: Ziua Internațională a Femeii, OLB Bordești, OLB Moldovița, FPLR Vatra Moldoviței; 15 Martie (-15 Aprilie): Luna Pădurii, OLB Slatina-Timiș, CDLC Bordești, ADAM Borșa, ADAM Moldovița; 25-31 Martie: Prevenție boli cardiovasculare, Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc; 2 Aprilie: Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, GLT Viscri; 6 Aprilie: Prevenirea Cancerului de Colon, ADAMM; 7 Aprilie: Ziua Mondială a Sănătății, Zi comună de acțiune, T.O.N.; 19-21 Aprilie: Formare de formatori regionali, Cehu Silvaniei; 22 Aprilie: Ziua Pământului, OLB Dumitrești; 23 Aprilie: Ziua Mondială a Cărții – ateliere de lectură creative, GLT 4 Kids, Ciumârna; 27 Aprilie: Ziua Culorii, ADL Cehu Silvaniei; 28 Aprilie: Crosul Primăverii, OLB Slatina-Timiș; 29 Aprilie: Ziua Națională a Dansului, OLF Slatina-Timiș, APPE Ciumârna; 30 Aprilie: O zi în slujba celor nevoiași, FPLR Vatra Moldoviței; 6-19 Mai: Curățenia păsunilor, islazurilor, OLF Moldovița; 12 Mai: Ziua Curățeniei, ADL Cehu Silvaniei; 14 Mai: Săptămâna Națională a Voluntariatului, Zi comună de acțiune, T.O.N.; 15 Mai: Diversitate culturală, ADL Cehu Silvaniei; 16 Mai: Mediu sănătos, viață sănătoasă, OLF Bordești; 21 Mai: Ziua Familiei, APPE Ciumârna; 27 Mai: Eroii Neamului, OLF Poienița; 29 Mai: Ziua Jocului, OLF Armeniș, GLT 4 Kids Ciumârna, GLT Brașov, CLDC Bordești; 1 Iunie: Zâmbet de copil/Ziua Copilului, OLF Dumitrești, OLB Moldovița; 2-30 Iunie: Campania Națională de Promovare a Lecturii Citește și TU!, APPE Ciumârna, GLT 4Kids Ciumârna; 5 Iunie: Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, OLF Dumitrești; 31

2-7 Iulie: Tabără de formare AGLT, Muncel, AGLT; 6 Iulie: Ziua Jocului, GLT Viscri; 10 Iulie: Cu cancerul nu-i de glumit! OLF Dumitrești; 3-8 August: Tabără de formare AGLT, Muncel, AGLT; 4 August: Ziua Dezvoltării Informaționale, GLT Viscri; 12 August: Ziua Internațională a Tineretului, GLT Viscri, APPE Ciumârna; 15-18 August: GreenFest – Hora de la Prislop, ADAM Borșa; 16-18 August: Formare de formatori regionali T.O.N, ADAM Borșa; 2 Septembrie: Tabără SPEAS – Animatori pentru copii cu dizabilități, Muncel, AGLT; 21 Septembrie: Ziua Internațională a Păcii, OLB Dumitrești; 27 Septembrie: Ziua international a Turismului, Zi comună de acțiune, T.O.N.; 28 Septembrie: Ziua pensionarilor, ADAM Borșa; 29 Septembrie: Ziua non-formală a inimii, ADAM Moldovița; 1 Octombrie: Ziua Non-violenței, AGLT, ADL Cehu Silvaniei; 5 Octombrie: Ziua international a persoanelor în vârstă, OLB Moldovița; 11-13 Octombrie: Formare de formatori regionali T.O.N, Ciumârna, Vatra Moldoviței; 15 Octombrie: Ziua femeilor din mediul rural, OLF Armeniș, OLF Bucinișu-Olt, OLF-FPLR Vatra Moldoviței; 20 Octombrie: Ziua comună de acțiune AGLT; 25-27 Octombrie: 4th Romania-Belgium Forum on Decentralized Cooperation: From solidarity to European partnership in the year of “Europe for Citizens” - TON as partner (in Leuven, county house Vlaams-Brabant); 26 Octombrie: Ziua Mondială a Dezvoltării Informaționale, ADL Cehu Silvaniei; 2 Noiembrie: Întâlnirea națională a coordonatorilor de GLT-uri, AGLT; 10-20 Noiembrie: Campanie de responsabilizare socială, Voluntar de Crăciun, APPE Ciumârna; 3 Decembrie: Ziua Comună de Acțiune AGLT pentru copiii cu nevoi special – AGLT; 4 Decembrie: Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, ADAM Slatina-Timiș; 22 Decembrie: Colinde-colinde, OLB Verendin; 28 Decembrie: Rolul și locul bărbatului în familie, OLB-FPLR Vatra Moldoviței.


www.theOpenNetwork.ro www.facebook.com/ TheOpenNetwork

Parteneri / sponsori

CM MechelenTurhout

32

Raportul Anual al Fundatiei The Open Network, 2012  
Raportul Anual al Fundatiei The Open Network, 2012  

Activitati si proiecte in reteaua de cooperare romano-belgiana, in 2012

Advertisement