Page 1

SGJ TOEGANG de ‘voordeur’ naar Christelijke Jeugdzorg

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Merkt u dat advies of hulp van een christelijke hulpverlener nodig is? Neem dan contact op met SGJ Toegang: de ‘voordeur’ naar passende jeugdzorg. Ik heb een hulpvraag en wil contact

het zijn dat u direct advies ontvangt

functioneren; met elkaar en uiteindelijk

opnemen met SGJ Toegang

en daarmee naar tevredenheid bent

zonder professionele hulp van SGJ.

Contact opnemen met SGJ Toegang

geholpen. Het kan ook voorkomen

SGJ biedt ook allerlei cursussen,

kan door te bellen of een e-mail te

dat u wordt doorverwezen naar

trainingen en workshops aan om te

sturen. Wanneer uit het eerste contact

een andere hulpverleningsinstantie.

voorkomen dat er opvoedproblemen

blijkt dat hulp van SGJ Christelijke

Uw hulpvraag kan dan niet door

ontstaan.

Jeugdzorg nodig is, wordt een

SGJ worden beantwoord. Bij een

afspraak gemaakt met één van onze

doorverwijzing zult u bij een andere

Mijn leerling heeft hulp nodig via

hulpverleners. De hulpverlener krijgt

instantie passende hulp aangeboden

SGJ Toegang

tijdens het eerste gesprek een duidelijk

krijgen.

SGJ Toegang adviseert leerkrachten en zorgteams in het christelijk

beeld van uw hulpvraag. Na intern overleg met een gedragsdeskundige

In de meeste gevallen biedt SGJ

onderwijs over opvoeding- en

wordt samen met u besloten wat de

de hulp die u nodig heeft. Dat kan

ontwikkelingsproblemen bij leerlingen,

beste manier is om het probleem aan

opvoedhulp aan huis zijn, maar ook

en biedt schoolmaatschappelijk werk.

te pakken en te werken aan herstel.

jeugdhulp met verblijf. Het doel van

SGJ Toegang helpt waar nodig bij een

Wanneer uw vraag of probleem bij het

deze verschillende vormen van hulp

snelle doorstroming naar Christelijke

eerste contactmoment duidelijk is, kan

is om gezinnen weer beter te laten

Jeugdzorg.


Er zijn signalen van gezins-

van gezinnen en kinderen in

SGJ Toegang is elke werkdag tussen

problemen in mijn omgeving

moeilijkheden.

8:30 en 17:00 uur bereikbaar via het landelijke telefoonnummer:

Vermoedt of kent u bedreigende situaties voor kinderen en jongeren

Contact opnemen voor een

033 4753300 of e-mailadres:

in uw omgeving? Neem dan contact

oriënterend gesprek

toegang@sgj.nl

op met SGJ Toegang. U ontvangt

Wilt u kennismaken met SGJ en uw

dan hulp en advies bij het melden

hulpvraag duidelijk maken? Of wilt

SGJ heeft kantoren in Groningen,

van deze signalen aan een Advies-

u weten wat SGJ voor u als kerkelijk

Zwolle, Amersfoort, Dordrecht en Goes.

en Meldpunt Kindermishandeling

werker kan betekenen? Neem

Daarnaast zal SGJ steeds meer te

(AMK). Uw melding kan van grote

vrijblijvend contact op via telefoon of

vinden zijn bij het plaatselijke Centrum

waarde zijn voor de toekomst

e-mail voor een gesprek.

voor Jeugd en Gezin.

Cliëntroute 1.

U heeft een vraag of een probleem met betrekking tot opvoeden en opgroeien Als u professionele hulp nodig heeft bij het opvoeden van uw kind(eren) tot achttien jaar oud, kunt u, als u door een christelijke hulpvelener geholpen wilt worden, contact opnemen met SGJ Toegang.

2.

U neemt contact op met SGJ Toegang U neemt contact op met SGJ Toegang en vertelt wat uw probleem of vraag is. U kunt dat telefonisch doen via: 033 4753300 of per e-mail naar: toegang@sgj.nl. Er zijn drie mogelijkheden: u wordt uitgenodigd voor een vervolgafspraak, u krijgt advies en kunt weer verder of u wordt doorverwezen naar een andere hulpverleningsinstantie.

3.

Eerste afspraak met een hulpverlener van SGJ Toegang Wanneer uit het eerste telefonische contact blijkt dat hulp door SGJ nodig is, kan een afspraak worden gemaakt met één van onze hulpverleners voor een oriënterend gesprek. Een dergelijk gesprek vindt plaats op één van de regionale bureaus van SGJ Toegang en is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw hulpvraag.

4.

U ontvangt passende hulp Als er een duidelijk beeld is van wat er aan de hand is, wordt er na itern overleg met een gedragsdeskundige samen met u een besluit genomen over wat er verder moet gebeuren. Het kan dan gaan om een verwijzing met schriftelijk advies of SGJ vraagt een indicatiebesluit aan. Met dit indicatiebesluit kan aanspraak gemaakt worden op zorg.

Puntenburgerlaan 91

T

033 4226900

3812 CC Amersfoort

F

033 4226901

Postbus 1564

I

www.sgj.nl

3800 BN Amersfoort

E

info@sgj.nl

December 2011

Contactgegevens

Toegang leaflet - SGJ Christelijke Jeugdzorg  
Toegang leaflet - SGJ Christelijke Jeugdzorg  

Toegang leaflet - SGJ Christelijke Jeugdzorg

Advertisement