Page 1

Cam switches F-series

• nokkenschakelaars F-serie


2

De F-serie heeft 2 typen, de F0 en F1, aanrakingsveilige nokkenschakelaars (IP20 volgens IEC 60529). Ze zijn ontworpen volgens moderne principes, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen op het gebied van nokkenschakelaars. Hierbij worden alleen de beste isolatie- en contactmaterialen gebruikt. Ze onderscheiden zich door hun hoge schakelvermogen, elektrischeen mechanische duurzaamheid en hun kleine afmetingen. De nokkenschakelaars worden toegepast in hoofd- en hulp-circuits als: motorschakelaars (voor het starten en stoppen van 3-fase en 1-fase motoren) in de gebruikscategorieën AC3 of AC23 of als aan/uit schakelaars (om ohm’se belastingen of gering inductieve stromen te schakelen) in de gebruikscategorieën AC1 of AC21. De nokkenschakelaars kunnen maximaal 12 standen hebben en zijn beschikbaar met schakelhoeken van: 30°, 45°, 60° of 90°. Voor het schakelen van lage spanningen, bijvoorbeeld 24V en stromen in mA, in een stoffige en agressieve omgeving, zijn vergulde contacten leverbaar. De Santon nokkenschakelaars voldoen aan vele inter-nationale en nationale standaards zoals IEC 60947, IEC 60204, DIN EN 61058, UL 508, C22.2 No. 14 etc. The F-series has two types of finger proof cam switches; the F0 and F1 (IP20 according to IEC 60529). They have been designed using modern principles and taking into consideration the latest standards in the field of switching devices and using the best insulation and contact materials available. They are distinguishable for their high breaking capacity, electrical and mechanical durability and small dimensions. Used in main and auxiliary circuits as a motor switch (switching of three-phase and single-phase motors) in the utilisation categories AC3 or AC23; as a load break switch (for switching of resistive loads including moderate overloads) in the utilisation categories AC1 or AC21. Rotary cam switches can have a maximum of 12 control positions, with switching angles of 30°, 45°, 60° or 90°. For switches used at lower voltages such as 24V and currents of mA and in dusty or aggressive environments; gold plated contacts can be provided. The Santon rotary cam switches comply with many international and national standards such as: IEC 60947, IEC 60204, DIN EN 61058, UL 508, C22.2 No. 14 and many others.

Paneelmontage Panel mounting

F0

Bodemmontage Base mounting

F1

Type Type

Max. aantal elementen Max. number of elements

Bevestiging Mounting form

Bevestigingsmaten Mounting size

Gegevens Main data Ith, Ui~

F0

8

Paneel/Panel - P

(o 30 mm)

10A, 480V

F1

12

Paneel/Panel - P Bodem/Base - B

(o 48 mm)

20A, 480V

Schakelaar type Switch type Isolatiespanning Rated insulation voltage Impulsspanning Rated impulse withstand voltage

F0

F1

Ui

V

480

480

Uimp

kV

4

4

Ith

Thermische duurstroom Rated thermal current

A

10

20

Hoofdschakelaar - max. nominaalspanning Main switch - max. value of rated operational voltage

V

480

480

Korteduurstroom Rated short-time withstand current Nominaalstroom Rated operational current Motorschakelaar in gebruikscategorie: Motor switch in utilization category:

Icw 1sec.

A

250

250

Ie AC1/AC21A

A

10

20

AC15 220/240V AC15 380/440V

A A

3 2 1,5 2,2

8 6 3 5

3 phase AC3:

220/240V 380/440V

kW

3 phase AC23:

220/240V 380/440V

kW

1,8 3

5 7,5

In(gG/gL)

A kA

10 5

20 5

Max. zekering t.b.v. kortsluitbeveiliging: Max. fuse size for short circuit: Aansluiting Conductor size r = harde/rigid f = flexibele/flexible

max. r/f

2 2 x mm

1,5/1,5 14/14

2,5/2,5 12/12

min. r/f

2 2 x mm

0,5/0,5 20/20

0,5/0,5 20/20

AWG AWG


3

STANDAARD UITVOERING EN ACCESSOIRES STANDARD DESIGN AND ACCESSORIES ACCESSOIRES ACCESSORIES Standaard uitvoering Standard design

UITVOERING FORM

(1)(2)

BOORPATROON CODE DRILLING TEMPLATE CODE F0

F1

OMSCHRIJVING DESCRIPTION

F0 P F1 P

o30 frontplaat / escutcheon plate o48 frontplaat / escutcheon plate

F1B

o48 frontplaat / escutcheon plate

F0P-__-L01

Asdoorvoer IP54 - afmetingen blijven gelijk aan standaardschakelaar. Protection IP54 - dimensions remain same as standard switch. Asdoorvoer IP54 - afmetingen blijven gelijk aan standaardschakelaar. Protection IP54 - dimensions remain same as standard switch.

Paneelmontage Panel mounting

P Standaard uitvoering Standard design

(1)(2)

Bodem montage Base mounting

B (1)(2)

F0

F1

Met asdoorvoer IP 54 With shaft gland IP 54

F1P-__-L01

L01 Driegatsmontage met frontplaat en knop Panel mounting three holes with escutcheon plate and knob

(1)

F1P-__-L10

Driegatsmontage met frontplaat en knop Panel mounting, three holes, with escutcheon plate and knob

F1P-__-L11

Ééngatsmontage Ø 22,5 en Ø 30,5 mm met frontplaat en knop Single hole mounting suitable both Ø 22,5 and for Ø 30,5 mm with escutcheon plate and knob

F1P-__-L12

Ééngatsmontage Ø 30,5 mm zonder frontplaat met knop Single hole mounting Ø 30,5 mm without escutcheon plate with knob

F1P-__-L15

Ééngatsmontage Ø 22,5 mm zonder frontplaat met knop Single hole mounting Ø 22,5 mm without escutcheon plate with knob

F1P-__-L13

Ééngatsmontage Ø 30,5 mm zonder frontplaat, sleutel bediend Single hole mounting Ø 30,5 mm key operated, without escutcheon plate

F1P-__-L16

Ééngatsmontage Ø 22,5 mm zonder frontplaat, sleutel bediend Single hole mounting Ø 22,5 mm key operated, without escutcheon plate

L10 Ééngatsmontage met frontplaat en knop Single hole mounting with escutcheon plate and knob

L11 Ééngatsmontage zonder frontplaat met knop Single hole mounting without escutcheon plate with knob

L12 (Ø30,5mm) L15 (Ø22,5mm) Ééngatsmontage zonder frontplaat, sleutel bediend Single hole mounting key operated, without escutcheon plate

L13 (Ø30,5mm) L16 (Ø22,5mm)

,5 Ø30

,5 Ø30

,5 Ø30

,5

/ 22

,5

/ 22

,5

/ 22

(1) Mogelijkheid tot frontplaat met titelbovenstuk L50 / Possibility of escutcheon plate with title block L50. (2) Mogelijkheid tot grotere frontplaat L60 (o65 mm) / Possibility of bigger escutcheon plate L60 (o65 mm).


4

ACCESSOIRES ACCESSORIES

UITVOERING FORM

Ééngatsmontage met frontplaat, sleutel bediend Single hole mounting key operated, with escutcheon plate

L14 (Ø30,5mm) L17 (Ø22,5mm) Hangslotvergrendeling Padlocking

BOORPATROON CODE DRILLING TEMPLATE CODE

OMSCHRIJVING DESCRIPTION

F1P-__-L14

Ééngatsmontage Ø 30,5 mm met frontplaat, sleutel bediend Single hole mounting Ø 30,5 mm key operated, with escutcheon plate

F1P-__-L17

Ééngatsmontage Ø 22,5 mm met frontplaat, sleutel bediend Single hole mounting Ø 22,5 mm key operated, with escutcheon plate

F1P-__-L23K

Hangslotvergrendeling kunststof rood/geel Padlocking plastic red/yellow

F1P-__-L23

Hangslotvergrendeling kunststof rood/geel Padlocking plastic red/yellow

F1P-__-L27 F1P-__-L28 F1P-__-L29 F1P-__-L30

rood/geel, red/yellow grijs/grijs, grey/grey rood/rood, red/red zwart/zwart, black/black

F1P-__-L36

Ééngatsmontage Ø 22,5 mm met frontplaat en knop Single hole mounting Ø 22,5 mm with escutcheon plate and knob

F1P-__-L37

Ééngatsmontage Ø 30,5 mm met frontplaat en knop Single hole mounting Ø 30,5 mm with escutcheon plate and knob

,5 Ø30

(1)(3)

,5

/ 22

L23K

L23

L23K tweevoudig / double o48 L23 drievoudig / tripple o65 (1)(2) Hangslotvergrendeling in knop Padlocking in knob

L27/L28/L29/L30 Snel montage Quick mounting

L36 (Ø22,5mm) L37 (Ø30,5mm)

,5 Ø30

Combinaties van hangslotvergrendeling in knop met snel montage Combinations of padlocking in knob with quick mounting

,5 Ø30

L27/L28/L29/L30-L36/L37 (1)(2) (4)

,5

/ 22

,5

/ 22

F1P-__-L27-L36 F1P-__-L27-L37 F1P-__-L28-L36 F1P-__-L28-L37 F1P-__-L29-L36 F1P-__-L29-L37 F1P-__-L30-L36 F1P-__-L30-L37 F1P-__-L41

Signaal lamp Signal lamp

1 signaallamp rood in frontplaat 230V AC/DC rechts onder 1 signal lamp red in escutcheon plate 230V AC/DC right below

L41 Modulaire kap, 3 modules breed Service cover, three modules wide

F1C-__-L78-L80 Met DIN rail montage voor inbouw in groepen kast With DIN rail mounting, for use in switch board

L78-L80 (1) Mogelijkheid tot frontplaat met titelbovenstuk L50 / Possibility of escutcheon plate with title block L50. (2) Mogelijkheid tot grotere frontplaat L60 (o65 mm) / Possibility of bigger escutcheon plate L60 (o65 mm). (3) Meerdere kleur combinaties mogelijk / More colour combinations possible. (4) Meerdere kleuren en spanningen mogelijk / More colours and voltages possible.


5

AFMETINGEN DIMENSIONS (mm) F0

maten dimensions ®A B

F1 F0

F1

30

48

40

60

L11

L12/L15

L13/L16

L14/L17 Accessoires Accessories L11,L12,L13,L14 L11,L15,L16,L17

L23K/L23

*Voor Lengte L zie volgende pagina For Length L see next page

maten L23K dimensions oC 48

L23 65

D

34,2

38

E

5

5,5

F

5

5,5

ØA

ØB

35

30,5

28

22,5


6

AFMETINGEN DIMENSIONS (mm)

A

B

L60

maten dimensions oA B

F1 65 80

C

53

D

34,5

L78-L80

L80

maten 1 elem. 2 elem. 3 elem. dimensions L1 46 59,5 73

Lengte van de schakelaar / Length of the switch Aantal elementen No. of elements L (mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

F0

40

52

64

76

88

100

112

124

-

-

-

-

F1

36

49,5

63

76,5

90

103,5

117

130,5

144

157,5

171

184,5


7

AANVRAAG FORMULIER ENQUIRY FORM Afzender Sender:

No. d.d.

Tel.: Fax: E-mail:

Gewenste type Preferred type . . . . . . . . .

Bevestiging. Mounting.

Aantal Quantity

Knop. Knob.

Schakelhoek. Switching angle.

Nominale waarden Nominal raitings Ue = . . . . . . . . . . . .V Ie = . . . . . . . . . . . .A Gebruikscategorie. Utilization category. AC . .

30ยบ

45ยบ

60ยบ

90ยบ

6

2

5

3

4

4

Accessoires - Accessories

2

Uitwendige verbindingen External connections

Terugverend naar stand Spring return to position.

3

4

x

x

Gesloten in stand 3 en 4 Closed position 3 and 4.

x

x

Idem zonder onderbreking Ditto without interruption.

Contacten - Contacts 1 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 44 45 48

Opschriften Frontplaat Inscriptions Escutcheon plate

M................/L................

Aanwijzingen - Instructions 1

2

3

Stand Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Standen - Positions 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47

1

2

3

Opmerkingen - Notes 4

5

6

7

8

9

10

11

12

18-05-2005


Santon Holland bv, Hekendorpstraat 69, 3079 DX Rotterdam Postbus 59024, 3008 PA Rotterdam Telefoon +31(0)10 283 26 00, Telefax +31(0)10 429 45 46 E-mail: info@santonswitchgear.com Internet: www.santonswitchgear.com EN-ISO 9001

Santon Switchgear Ltd, Unit 9, Waterside Court Newport NP20 5NT, South-Wales Tel.: +44(0)1633-854111, Fax: +44(0)1633-854999 E-mail: sales@santonswitchgear.co.uk Internet: www.santonswitchgear.com EN-ISO 9002

Santon GmbH, Postfach 5217 41323 Nettetal, Deutschland Tel: 0180/118 40 88, Fax: 0180/118 41 99 E-Mail: info@santonswitchgear.com Internet: www.santonswitchgear.com

Santon Spain, Madrid, Tel: +34 902027175, Fax: +34 902027295 E-Mail: info@santonswitchgear.com, Internet: www.santonswitchgear.com

C-Type Switch, F-series brochure EN  

C-Type Switch F-series Brochure EN

Advertisement