Page 1

COLUMN

FILM&TV

DIGITALE KABELS OP MAAT GEMAAKT Digitale kabels met connectoren worden geheel naar uw wens samengesteld in het kabelatelier. Bel voor meer info: 0345-515262 www.vanoostvoorn.nl Van stagehands tot specialisten voor theaters, congressen, bedrijfsevenementen en showproducties. Productie en opleidingen.

T +31 (0)412 61 41 29 www.brabantcrewservice.nl

Jib in Motion

GLASVEZEL KABELS OP MAAT GEMAAKT

Merlijn Dielemans

Fiber Optic (glasvezel), de toekomst in kabeltechniek is nu al op maat verkrijgbaar in het kabelatelier. Bel voor meer info: 0345-515262 www.vanoostvoorn.nl

Jimmy Jib Triangle in negen verschillende lengtes van 1.8 t/m 9 Mtr Jib in Motion blijft spelen met nieuwe ontwikkelingen en biedt de hoogste kwaliteit op maat.Geef je produktie een

Als je snel muziek nodig hebt hoef je alleen maar de ballen te hebben om ons te bellen. Binnen één uur zetten we een voorselectie voor je klaar! Bel 020-4824027

meerwaarde die ze verdient. www.jibinmotion.com | info@jibinmotion.com mob: 0031(0)654656447

‘Uniek tv-talent gezocht’ DSTTL Video Facilities Filmgear United Import & Distributie: E-Image Video Kits Dynacore Batteries Reinhardt Whispers DSTTL Cranes & Remote Heads FSPRO Steadicam Genus Mattebox Nieuwe Kade 3 6827 AA Arnhem T 026-4433864 F 026-3703863 mail@dsttl.com

De discussie over de hoogte van de salarissen van tvpresentatoren is oud. Al geruime tijd wordt gediscussieerd over wat tv-presentatoren binnen het publieke bestel nu eigenlijk maximaal zouden mogen verdienen. De salarissen worden immers grotendeels met belastinggeld betaald. In een tijd waar steeds kritischer wordt gekeken naar de besteding van overheidsmiddelen blijkt Hilversum er nu ook echt aan te moeten geloven.

EUR 181.000,-- door de omroepen zelf moet worden opgehoest, bijvoorbeeld uit de inkomsten die via lidmaatschappen binnenkomen. De individuele omroepen mogen overigens niet zelf besluiten om een uitzondering op de Balkenendenorm te maken. Dat is de bevoegdheid van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Zoals ik eerder dit jaar vermeldde in een column, waarschuwde dezelfde raad van bestuur van de NPO over de kwalitatieve verarming van het publieke bestel door het groot aantal omroepen. En er komen almaar omroepen bij, die zich in verband met de gunst van de kijker

Muziek voor RTV, Commercials, Films & Multimedia

www.unippm.nl

ALTIJD HET BESTE IN HUIS! TASKER audio-video broadcast, theater en electronica kabels. FURUKAWA optical HDTV camera kabels. Bel en bestel: 0345-515262 www.vanoostvoorn.nl

Recentelijk sprak de Eerste Kamer zich al negatief uit over de me-

allemaal lijken te willen omringen door tv-sterren met uniek talent. Er

diabegroting. De senatoren waren zeer kritisch op het huidige func-

blijken nu al zo'n veertig mensen bij de publieke omroep meer te ver-

tioneren van het publieke omroepbestel. Zij zijn van oordeel dat de

dienen dan de Balkenendenorm. Dat moet volgens minister Plasterk

financiering vaak niet transparant is en dat er (te) hoge salarissen aan

worden teruggebracht naar vijf personen.

presentatoren worden betaald. Inmiddels heeft de Tweede Kamer nu

Rest de niet onbelangrijke vraag wat de selectiecriteria zouden moe-

dan besloten dat de Balkenendenorm bepalend moet zijn voor het

ten zijn voor de uitzonderingsgevallen teneinde uniek talent vast te

salaris van tv-presentatoren. De Tweede kamer lijkt daarmee een dui-

kunnen stellen. En als je die criteria al objectief en transparant zou

delijke grens te hanteren.

kunnen vaststellen, wat te doen om het aantal uitzonderingsgeval-

Het addertje onder het gras zit ‘m erin dat voor een handjevol tv-

len beperkt te houden? Kortom, het is maar zeer de vraag of nu een

presentatoren een uitzondering kan worden gemaakt. Die uitzon-

eind is gekomen aan de discussie omtrent de topsalarissen binnen de

dering zou worden gerechtvaardigd door het unieke talent dat deze

omroepwereld.

Downloads vanaf de website in MP3, AIFF of WAV formaat

tv-presentatoren bezitten. Hun mogelijk vertrek naar een commerciële tv-omroep zou een (te) groot verlies voor het publieke bestel

Het zou mij overigens niets verbazen als binnenkort een tv-producent

Advocaat/partner bij Van Diepen

Informatie/cd bestellingen: productionmusic.nl@umusic.com tel. 035 543 1991

betekenen. Het zou dan gaan om tv-coryfeeën zoals Van Nieuwkerk

met een programma komt waarin het Nederlandse publiek de meest

Van der Kroef Advocaten

en De Leeuw zijn salaris meer dan waard Paul de Leeuw en Matthijs

getalenteerde tv-presentatoren kan kiezen, die zich dan weer voor

Hoofd sectie Media & Entertainment

van Nieuwkerk.

een jaar verzekerd zien van een riant salaris. Want: recessie of géén

www.vandiepen.com

Wel stelt de Tweede Kamer als eis dat het meerdere boven de circa

recessie, de show must go on…

UNIVERSAL PUBLISHING PRODUCTION MUSIC... MUSIC FOR EVERY PICTURE

Marco R. Gerritsen

WWW.AV-ENTERTAINMENT.NL 13

AV4_pag13  

Marco R. Gerritsen Advocaat/partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten Hoofd sectie Media & Entertainment www.vandiepen.com WWW.AV-E...

Advertisement