Page 1

Nieuwsbrief Amsterdam 0/ 2010 Wedstrijdleiders aansprakelijk voor cart-ongeval (vrijwilligers) Aansprakelijkheid van organisatoren van evenementen is steeds vaker onderwerp van juridisch debat. Op 19 januari 2010 heeft het Gerechtshof Den Haag in deze discussie een stap verder gezet door aansprakelijkheid aan te nemen van twee vrijwilligers die als wedstrijdleider betrokken waren bij een cartwedstrijd. In de uitspraak van het gerechtshof ging het om een ongeval tijdens een cartwedstrijd waarbij één van de toeschouwers gewond was geraakt. Het hof oordeelde dat de wedstrijdleiders voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften de eindverantwoordelijkheid droegen en dat zij in gebreke waren gebleven om te controleren of voor deze baan een licentie door KNAF was verleend. Bovendien hebben zij in strijd met de reglementen van KNAF gehandeld door de wedstrijd op een niet goedgekeurd circuit te laten plaatsvinden. Het hof acht de gedragingen van de wedstrijdleiders ernstig verwijtbaar omdat carten een gevaarlijke sport is en de deelnemers voor wat betreft de veiligheid van het circuit afhankelijk zijn van functionarissen zoals de wedstrijdleiders. Het feit dat zij vrijwilligers waren, doet volgens het hof niet af aan hun zorgplicht. Ook kunnen zij zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. In dit geval is er sprake van een zodanig ernstige vorm van onachtzaamheid aan de zijde van de wedstrijdleiders dat een beroep op deze uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De vordering tot vergoeding van schade wordt toegewezen. Organisatoren van evenementen, ook als zij vrijwilliger zijn, doen er goed aan zich de aansprakelijkheidsrisico’s te realiseren en zich zo nodig van tevoren te laten informeren over de verzekeringsmogelijkheden. Temeer omdat exoneraties in algemene voorwaarden niet altijd stand houden. Contactpersoon: Arlette Schijns a.schijns@vandiepen.com

Aansprakelijk cartongeval_arlette  

Organisatoren van evenementen, ook als zij vrijwilliger zijn, doen er goed aan zich de aansprakelijkheidsrisico’s te realiseren en zich zo n...

Advertisement