Page 1

a) -0 a)

4_,

ro ro _cs

een Liftenfabrikant.

a)

-0

en a t he lemaal voor

inmiddels voorzien-

gezegd, een

derge lijk risico moet

= ,

i ,

ii.;- Cr)

aJ

o ,

, ,

a

-0 Cr, -CS .,- 0 •0 ca o,. . w CC,>sCn ,- ra W ci.. a.) ) -cl.) '' Cn I :" •'E ra • - 0 0 ri -t.) aJ2 al ra -' ■.- as rc3 -0 0 2 ,- N -, 0 -cs r-, 0) - 4_3 •_ 0 -, 0., N 5 ,_. 0 Cr) 5 w a -, _a = • .-, 0 0 > 0 N S. a) ._ ,•,, (.1:$ VI N • , - 6 c c ra 0 = M . _ 0 U M • . s_ 5= CU 0 0 0 CC, 4-1 a) , ,_, > ,,,,, ro > a cu cll > a) ro a) _c :.--, = (.., cn 4-' -cs >. • ...7. ro -0 0 N 0 r-r, a) ,_ a) 0 a) rcs --C1 . w ,,,, -0 _Y U CU CU -, cu )._ -0 4- a) , 01 (.,,, a, ra i.,, Z a) LL) • (D E rn_ ,o : ., _: :ac>L ji ...„,, E > m ; :,a, ::: •: ! _ . : Ccr ) „I) C E q!)- _47 : 0_ :> 0 ,z 1_, 7 IS r , s: 3CU

-0

0 01 CU 0 (1/ s_ 0 CL) z

-cs

-CS

0 (i.) 0) CL ml 4-1 • LA MS a) _., ,0-, 4.CI. , 4LS44, 0 = CU U NJ -0 0 • .- N CU in -

cu -= (ts CU U ,-, -C •=; a.„ , CL -11 -0 v-, -C' LA rt3 01 LI4-1 01 ra 0 0 01 0 : i . _ LA = 0 „ , • 4-, -O '-`-' 0-, = -0 ,_, 0 ra . 0 _C _1 m, = ,.„ a) v,

0 0 -0

...,., .6.;- Jw. 0) a, a., • .- a) 3L ro a) a..) a) 70 01 01 = 4_, rr3 ,- cn W CU 0 < 0 u 0 4. ,_ a) -0 E 0 ro 0 c ro 4-, , E cs3 _y 0 _c 0 0 :--, a) _.0 a, 0 - > = (T) C CU 4-4, CJ C a., ,- 0 -0 aj 4-, N -CS o -0 > _c, '--, W _0 •N -,-, 3CU = 0 1- •Cr) - ,0 ra •.- CU = 70 -° • 3 4-3 • .- -0 -I-, a) CU CU 4a) > 4=,Q)0• 0 .=' . -2 -CI • ,-, CU •7 QJ 4..-- 4_ .- > . = -0 c E -0 ., 3_ QJ _0 -,' 0 MI 1,1 = -0 4- CU QJ cp -0 • ,- a) 0 _ a) 0 = ai c.'s _a, .0 c = _y 0 4-1 -0 0 cu ,- -0 -c5 _y ''' 01 ITS > VI s_ r, , -CS rcs = 4, 4 •_., R.I ra s- a) -,S 4- 4, -C > (I) 0 = 01 GLJ • ,- CU 3E .- o E IR CU c 0 ts) ro a) > cu as s_ . 0 2 7:3 Cr, _o cU Li) _= v-, -0 0 U 0 -0 -0 -,.A I-' 0 Q.) 0 •• G.) 0 vs ..--1 1-0 Cn _0 :,-, -CD 0 -0 • 1- 0 v, , 3_ co CU N > M r= ._) 4-, -3 -LL-_' a) cp -CS • - 4_, _y a) s_ 0 -I-, 4- E 1 W as L, ^ a) 4-, • 1: . cC5 rti ''- 3- _C _, Cs) CU 4..., V--, 0 s 0 ca c' S 3, ._ u -0 > 4-, 0 CL, U ca 3, a,„ RI 0_ 0 ,._ 0-) E cn a) N 0 a) . -' :•-. 0_ . LA 0 ru LA 0 ,_. ro _ ,_. ,-, vs.._ 0 ra a) (1 ) CU 0 ro 4-, -, M •, , = N -' 0 E c N CL) 0 -C1 0

, -

o E cu •- -c - 0 = e 2

0 a) .4-, =

0 a„ vs U > E 25 -' -S-s E-3 o . -,-, _ __, __, • -

• •4_= "=" m r,1 > lc' -c a' O T ., > ` 7 1)

o

Cr) ro •.-, *0 - cs 70 cu Cn -

a) •- in v, - ra 0 a) 0 a) a) as -a c.; •F- cU 2- a) > -0 •- _0 > -cs E

De kwets baarheid van het

•7 ) -E, '' 0 • ..7. ,

° 0 it) ra a)

CU -CS

4-,

‘.. , •,-

0 t..r) 0 -0

C 3_ 0 -I-, ra CITS - CU a) 0 ra •N _y • I-C' 0 rtl , •.- CU -I-, ., a) • ' 0 4, 0 Cr) ::=-' ,.. "--, -0 4LA ‘4_ 0 MI a) > 1- w 0 _C tr3 a) ro •., a, 0 ca = an a) _to aj _, CU ai -00(_)>M-'CVL:.4' CU ,- vs v) u QJ _C (.4) CL ITS ra 4-■ CS •0 4-, 3_ 0 0. 4-= 4-, u, c: wM rcs • - CI) CU ra > = 0 an CV (TS -6-, : • .- -I.° 0 C rcs 0 M 4-, •-

g 411

Liftinst ituut Magazine maart 2014

I • s , CU a) 1 s- v, VI I03 • .-- • ,- ,,,, -CS

normaal te ac hten

0

-0

ge bruik van de lift.

Cr,

risicovol zijn e n dat

> a)

dat inmidde ls we t is

heid van de

beheerde r kan oo k

Voor aansp rakeLijk-

: :)- O a2 r:j 4! ., ra-,,5 .:: : ;-u _ci : ti i: Cj : U f i r„l 3t ._ : ,:i_;),

i ai „: ::waiac=j _-c owac cl) cli Cr) E > ' 4-, ,. CU a) Cn 04-, ,_ ro C) a) a) : o _y -o 0 > 4-, Cn . LE, ,- (.0 a) 4-, CU +_, LA > a) 0 cu = -0 • 0 . 0 = o , o 0 4-, ., o 0) 0 • -1-. 30 ra , 0 0 = = •• .- (ci _Y W al _0 -CS 0 CU -0 0 •- • -a c a wi : CS CU cu • -6" ITS = a) Q.) 4-, 4-3 U a- C N CO 4-, > a) > _c ,_ 0 Cr) , Cs) > -0 01 0 a) a) cu rc, E c > LS M _=, _o w w im u cCS C) v, • - > = a) a./ 0 • ._C I-) _G) :E _o 'cu"o _0 : 2, z c sr , , :,r, , . . 2 -c a) ,_ > -C' -C 0 u -0 0 _. 0 25 0- '- -1-'-0 u • .s v) a) 0 0 rt3 M 4-4 v, cl) s_ 4-, 0 ra _, -0 0 C' _. 0 U 0 4-, 4-, m 1rcs • ca _CI (a 0 c > E 0 0,, 4-, 0 a- 'a an u _C U r6 a. , a) ra ro c0 0 as a) 0 4-c u al cu > •',2 :--1 a) a) La 43 ) N O 1 6 , ± = 1J, 0 ../) _C a) -Ts • 0 _0 tzr) 0 _o -6, 0) E _.0 -0 7, LA -0

_2".(.13 -

>

g

g

5

0 -cs = 0 a) , , 0 -,' a) , 0 W s_ 1 1 1 CU 1 1 0 f)• • 4-, c1) m a) :, , 4_, a.) cul C a, . 0 .6., 0 rn -0 W -1-' cu w n', CI 0 ro -0 ra CU a) a) 0.) -0 -0 M a_-, a) +-, > 4-, > 3- --, -0 0 .,--, a) • -0 '0 -0 > 0 rti • ,- _C 0 Cl -= a) CU CU S-- = --' = • s- a) • ... cl) cl) 7.) ,_ C. CU a j 0 = 0 01 0 ..> • _Y M CU •1- o a) 0 -0 _y s_ 0 -0 s_ rcs• •..--,.-a) cu cu 01 > ..._ ,- ,--, CZ a) > ...,. m MS -Cj -6, rCS (.0 -0 4-. .'-' a) E > C• NI 0 Cr) ,_ s co U r6 E E ms -- cu cu QJ N 01 -CS 4-,

a)

a) s_ --■ E -0 N f_ CU •4_, ,- ci., a _o

cl) > 0 >

0 a) 0 4-- 0

a) a) a) = • - 0 rcs 0 c co • - 0).. 0 0 c a) -. a) = N CIJ 01 > .1:$ -, • ,- 70 C., 0 > 4a) vs 0 0 a) -, a, ra ra 0 Q) -a) •-0 - cl, > -63 E -0 m QJ, 4-, > -CS 0 __, E = 0 ro _c Ln -,-, 4_, > as a) . -cs E > -CS 4, a) -to _0 0 0 rt1 E a) ra 01 4- -0 0 ,_ 1/1 0 -C as N a) CD s_ ,-0 s_ s_ m trs = Cr, a) 0 cn _c a) 0.. U ITS 5 a) -0 ra 0 4- 0 0 or) ITS •co CU a) •- 0 a) VI 0 C L 0 • W. 0 Cn s_ 0

_c •a)-

-0

.:

a) = =

awrs c ,)_ 3 j -0 ,_ 4_, 4-, 0 a) v., -0 :7, 4..6_, s_ _C 0 ro a) •0 cl, cu a.) rcs ra 0 4-, -CS 1-. U a, ...73 cu 01 -0 a./ a) -0 0 0 0 -V ,__ CS -0 (-a 0 "--1 cn 'q• .0 s --' v) = -CS CU --' s -Cs g) -° sci-) -6, a) E 4a) E LA • .U 0 a.) = N •,Q.) N -0 -6-1 _0 N.- _a CZ tn -, 0 0 _y 0 0 rcs 0 rcs .4z r6 a) rs3 rcs 0 ai I- 4-, _c 0 CU 3a) : =-0:_, s_ - > > rcs 0 _o > IV -0 4--, 0 = s_. •CL > CU -cs a) ITS 0 V) 4-, 0 44-, 0 a, a) C v, v. "4, 0 aJ 0 , E -CS V) 3_ • 0 VI > a) ,_ > LI-,-, E • - = 4-4 W g -4-, 0 _c ._, > . a) v) a) a) •.- :.--' '.CCS (3) qu CU (--) ------. v) ro = ra c 0 a) :7 0_ cn CU MS 0 0 .'- > •,- • 0 cu •C 0 4-, o 0•3_ ,__ rt3 E 0-) 0 ra m ,_ = 0, o _0 E 7_ ,_ N NI a) CU '0 -C, ra v) a) 4-, 3- > 0 ,- cll _0 CU 0 0 cu -,„ '- ro 0 4-, -, 0- ,2,- E •= - cu ,4- CC) 17, rts • -- 0 LA N 0 0- 4-> 0 a) cu C., MS _C li u 3_ _ ,.... -0 0_ ra : aw v, 0 a) a) ra ra N N s_ -) • 0 0 cu cu 4-, = 0 4-, 4-, :.-+ rn 0 0 - -a a) (a a) .F .) _c cu :4-, --' -c a.) _a N 0 4-, 0 C •.0 0 w•= 4-, ' GU a, a) 2 0 o :-, 4-, a) ra `-, 0 • VI > s- 01 0 cu : 0 W v co a) a) a) E •- Cn > •=I _c Q.) a) a) -L, C C -,-, -0 a) 0 ra 0-) _Y rn = w Cr, 0 cu E ft v, _Y -0 0 n3 -E.) -Cr ,_ -0 -, • r- Cr, , .14-, E 0 -0 , = as ra IV 0 a., _c u 0 'zn ,4_ "4= a. ', ;: -°: • 'a ., "a-, (0 E) a) 0 = -c CU aJ G., :--, stS cU ro MS 3_ CU = ai o_ • .... 7 = u . LA CU • tz _c -o -o _0 _0 0 _c > 01 _C in 0 5 -CS -0 vs 0_ 01 > 5 -Y 3- NJ = -0 ra as a) N U vs vs

4-, -,-, 0 L.,.. -i-, , w 1 0i - = W -,-' CI) , 4-, a- 1 0 a) . a) E -6 4-, 40 _... a) i 1 : ,--) 44-, (0 C.) 3- CI) •a) cu •_ ,,, , I, -0 8 0 1 2 co ..„ a) ,- ,,, 0 a) -0 .F., (1) a) L6_, -0 ,3, 2 .a.) MS 0 a) CJ -0 0 -1L ta ,'.±- -0 ,0 = a) N cl' S 3 W C W 0 RS . M a.) , c a) -0 01 a) CS) • '=n 4-, G.) 5 N 3_ _C __Y -0 M w _o _ci 0 0) a) CU -Y ' • cu 0- a) W *E 2 > • . - > -,-,' , _c • 0 4_, -0 0 CSI = 3_ vs 0 0a) E N -0 CU CU '5 C G.) --C :I-s (-G c - ft • .-E .-• ,..,, 2 , 0 (1) 0 -I-, 0 • s- 0 0 0 • 4-, ,- -0 a.., CU CL) 0 N 0 0 CU 0 > 0 • > CU M , • as as -, ra 0 0 4> 0 -0 rcS MS -0 = cu _0 = ro -0 a) a) a) -0 cU as W ..= ra = > 0 0 4_ • - -0 2 70 1-1 -,-' '----. > 0„ 0 _a 0 a) ro N . -0 > 0 N u w .0 U n a) c .6_, w ,- -. 3_ 0- NJ 0 ca 4-, -0 u 0 '--"- E ° -, vs 0 -Cs 4-, > -0 • _I 0 _Y ro _6, ra _.. N Cn In 70 _, 3__ a) 0 .,-. . VI a, cl.) ,_ ro -M as a) a.) vs a) 0 Cr 0 4--' -6 _C CU • .- s- • > :.--, Ill a) ,_ a, E 0 c 4_3 .,. a) 0 -0 61 0- ' 7 >. ad :-' 0 CD • > N -00-0 = a) ',..7„ u -C a) r,• W 0 :.-, 4-, 0 E a ' ) = a, c __, a) 5 N ra 4-, a)• 0 4- CU ,J) -6 • a) cu ,ra 0 -0 4-, 0 .co rts cu o 4-, v, 0 W cu 0 _C 1- 4-) -CS ai _= W 0 Cn a) 0 = -0 o -0 -0 0 CU s_ V5 -cs 1> = Cn 3_ 4-- 0 -0 (..) Cr) 0 = -0 -° 0_ _y ra -cs a) = = C3 _, •a) • - cu 4-, 4-, = •cu rcs 0 _c, 0 ,- - 4-, = 3- MS ro ra ro 1E(C;nacig ,.0 a) 0_ .... m CU 0 I li 4_, a) • 7- 0 _c CU rcs > E CU N ”-- a; .E -0 0 •- -,-, CU 0 a) ._ w E ,_ CU MS CL) 0 u 0 .s” ra CI) -C > 3-0 _C tr3 0 = _c a) -0 rcs _= = -c 0 •E _0 r`l •an ro 101 a) cu C co cu ..Z_U, I 0 a..) c 5 Cr, (Ts cu CD U u 0 E 0 4 : !:! ! : = o CU •,--, 3- CU 4_, -0 0- ... rn 3_ "R) .•.; _cs GJ C.) 0 Cr) in • - a) 0-1 CIJ vs 4-, 0. 2 3_ 0 0 o -C, -Y n1 • 0: a) -0 - • - 0_ ,,, 0 0 _0 5 a) a) M ,3_, -C1 a cU 0 •'0 CU "In = CL 0_ ci.., › ro , _c •.--, vs CU Cr) . „ 0 4-, 4-, a) a„ 4-, • - I.) • ,- = --, • , ' = vs -E .= > 0 a, as cl) MS 0 -CS s_ -0 3- ctl __, _C , _c ._ u tn Q.) N W Ln 3-- -C) _c n : -I 4-, a) ra -0 co ro a) a.) s- 0 CU ,j) • s7 Cr) Cr) a) > _y C ra c 4-, a.) 0, c co aj a) C1Ja,0 •W- 0' -C, u = 4-, o 0 a) Q.) Q.) Cr) t u Cs) w v, u ..., W W ra ,,- = 0. _-6-, -0 Q., 0 MS -0 cu > 0 E LA i W3_ _0 0 a) 0 0 a) s_ 5 -to 0 E 0 0 , 4-, 4- V/ IA CO a.) 0 a) 4_1 ,,zs -0 • - vs • ,r- ,_ .,_, -0 8 -0 _0 a) •Cr) 4, > 01 3_ -I-, • .0 0 . CU -0 CL = M = -CS 3-- • .-- _= • . , r , = V, 0 ca 0 , __. = = > 0 04L41)0 8 6 - -o w w "rcs al -c a, t-, ° = C 0 as -1-, -0 , 0 ,_ -=E rCS 01 4-, Cn > Q) '., (..) , V) 0 ro q_ a) co 0-1 )._ _c ,_ a, a) = ITS 4_) ._,_ . , cu .• '-• =... -CI 0 a) a) a) -I-. aJ ..> Q., rt3 1-0 MS = .a) -cs 0 4-, a)Crs ,_ r'3 o 0 0 ''=, • In a) Cn 4-, 4-)' -0 ,_ rcs 4-, 0 • CU a) .,. a) (T3 ro ra q-- > E 4-, 0 CS) -0 = ro -0 a) = > a _Y MS CU -0 °-) > vs 0 cs -0 0 > • 0 • CIJ • Cl.) o _.-^. "-7. 4-, a)_Cu= 0 --s -C, -,-, u > _c _‘,, Cr, Cn = a) 4-, 4-, ■- CU 4-, w -0 o cu M 3-- N , ra 0 a) 4-, CV -, =, CU E -I-, 4-, ___ M ai ,- • :=' 1- ,,, CD 0 CL, >. W = (1.) . = -0 W -0 CU -6, -0 LE s‘=. 5 -I-, a) , 3_ a) • 5- 2 ,_ ,._. cl.) = a) ro ro _0 0, = 0 0 E Cn CL) O. a) _c • -, ,--0 cu • ,- Ln ro • 0 ,-. C U 0 CL) 01 • 2 -0 0.) • .- 0 ctl 3-- 0 0 0 0 aJ 0 > 0 0 a) 0 3 (1) Cr, a) _ 0 a) -1cs cu N a) c ni LA • .- 5 an E cu ms 0- EL -0 Q., 0 a) 4-, -o a., a) a) = 0 u -C3 a) _y cu (.) _y ,._ 0 0 = 0 U a- 4-, • ■-■ -CS > s -CS CU a- 0, • _,, W 01 0 -1-, -0 4_, -0 = Cr) • ,_ 4-, _Y > 4-, CL) _c Cll 3- a) E a.) _0 N , ' .,7, N 4-, = _c) ro o 0 s_ > = •-, 0 > C 0 = % r , -o 0 •--, a) a) ai ..--, a) cU ro a) = 4-, a-, 0 = • 0 > q- 0 0 0,- a) co 0 m a) 0 a, rcs 0 >., CL a) cli c') a.) C w -7L: a- 1 •1.1- ro _a -0 ro 0) m E ns 1-1-1 •L.1) cl.) • - -..,. I-) = cu 5 4--, > 0 V) N W LA -= > 3- -CS > E 16, 0 c:::, > 0) c u o_ _0 _6, -0 Cn -0 it

> 0 0m -o w rcs

o-

a) cuL_ = 00

> 4-cn 4_, a.) ra u

.= 15 26) 1.3 r(^1

a„ _., .__

e -= -as -0

e,

I 4-, a- i

• : ro rci

01 •,- 0 (7: als w CU V, 4-, -I-,

VI 0E .! 2 cEI .14;0 1 ::,0 .=a)' ' -.-) . 4 ::

> 4-, •.-CS

C

4_, • ,-

4-, -0

. _y -I-, --I

a)

f-

ro 3-

ro

•(T, 'Z, E cn rai : 01 = CU on _c al l '-aj o Cn CU W 4-4 CS) cn 0) ,... 0 2 u ---:a) a., ra _c u •> -0 0 . aj 4-, •47,

CU

-I-,

-,-, MM !) IC .' = a) -C : 1 ,.,_ _,_ 7.: a., -I-, .

a..)

° 4-, a) E ICU

o

Standder tec hniek

: (cu a) D I '-' : (;) '1' cp ..H r2 ,1u c_ .: aco 7i.j3) .44 vs 5.: 0 2 1, j _ _! _D.,, ,(C as =, ,3,

_c

0

__, > .L=, 4_, a) i_ ra

.6w:j :::,1:i:. :7 ,40 . c,__ _:.,: w=z:u) _.,4re_.i 0 ,cu1.,n.) 1:wcit

cl) Cn a) = -cs a) 0 CU • ,_ CU cl.) !0a)

-CS

E

4-, 5-

9., 0 cu

o _0

N 3_

r,) Li) _0 4--, a)

,.-

CU

2 7,(1)

„I) c. 0 o a) a) -

_0 _c •- = uaw' a..) : ii E s- 40 0 CL 4-, = 0 -0 a) a) 6a0 = -cs :17, cu .,-, v) 03 = • ,- CL 3_ 01 > c ra :-, -cs o W 4_ LA 0 4- 0:, CU , -0 tr, 0/ f I -, 0 0 a) CU 0 0 a) E 0 a) 0 (., ...c _c 0 -0 01 0 -,1 01 C 4ai 0 •.. 2., ..s , a c w j w -; ... aj 6_ -' .:ia) . at=jn -,e -4= 9 7 o : n3 v, Cn4-4 0 0 -C s- . ,a) n:s r13 u 0 -E -2 O 0 C• •U • - - 0 = co o ,-a) 0 -0 0 N a) = -CS W crs 0 .,--, N = = 0 n 0 a) a) 0 44, Cn N-I Q.) o _C a) Cr, • r- a.) -0 0 4-, -c r7' a) o 4-, > U w 4- -cs 0 LS 4•.- U _c CL) 0 ni 0 CJ N w 0 -CS -CS • ,- a) -0 ,_ a) 0 -,,, :-c2 s7 m 4 _cs a) :a) > a) 71 E = 4-1 _C a) • .- -I-, ro Cs) -0 0 ro a) (a 0 4--, = o as ,_. -CS s_ _. • ,- v, 0 ra _c (a ra ra 0 = a) ro 0 - a • .- •,i„.2. s_ ....___ = > ms Cr) •- . ° 0 ro N > a., 4_3 -CS ro_c . •, = w 01-> d' .160`.1., ,_ cl.) V) a) a) 0 • • ra ....- a) _a 6 ai 0 -0 a) 4-, M E - 0 4...3 cr, -0 = -I-, -0 0 • rt3 -CS "--0 0_ 0 E •- .3 _0 0 ,-- 4,0 c, 0 as cu '0 . ,_ 0 =a).rcs -• •4-, a) .0 a) CL) W ••.-.--, o CL CU ea 4-a)■ ,..., - cl.) - cl..) ro W 0 o ,...,_c CU0 •-n-cs cu 0 2- _an' cc.'..)' _c > E crs N 4_, 0 0 a) u -0 -0 0_ 5 L.) v) > ro Cr) _0 ,_ '

-_-

55 ' 6 -- E ' a., -Y C ,-,-, 'a) a) ' -,' E 0- cu 0, CT) _0 0 0 0

4_, 0

CU .) 0 : :=1 0 3- 3- a

2-, • ,= N ncS .

m ai

ww. i t instituut.n1 hon,

0 0 -..._ • ,- 0 s_ C > 0 CU -0 a) E

= > 0 N , a ,_ 0 -0

a)

> ,_ c

Q.)

C 6, tn a., 0 E ..c, r,3 c a) 0 _c a) 4_, ..= , ,_w a) 61 -,-, CD • r- (1)

a 0) • E a.) a) 0 •= r- 4-. ...". w = -0 Cn a) a, a) ...„_, ,_ 4-, (1) -CS -0 = -0 Cr) a) E -0 •- c u C a) 00 (o C V) ITS 0 . 3 .2 ' -, 01 CIJ 0 ro a) •= in (1) c a) • - 0) a) 0 4-, -CS-•0--0 •co = ra 0 0 -0 0- = , ITS N a) 4-, a) C

-I-1 ,, t -,a..CU 4_, 0 0 -0 = `......, >

, •.- > w

E " -, m c .4.-, 0 0 Cs) •'- 0.-1 CU = 4-, E •-'' -a ms o

C IE --g ! .1..E, = w o= a) 4-, 0 as cr, a, a) cn *-67. -u cts ••= c CI) -Y ,..

E -= -

cv Em -670 m2 1 4-, 4-, Eic, E

tn

3

ta, 0

a, 0-

I . 0 vs CU 0 -c, 0 rcs CT >. a) ._ ra CU a) 4-1 a)

C 4-1 a) = • ,- = 0 0 ---, . LI 7, •,- CU _0 S=L • F. 01 r--1 W CS -

a) " _= CY) 0 E a) N 0 • .GI C c a) -0 CL) a j CUs s.c.:1) '.-: cu C o0 -0 Y .,--, 145-

,--1

..

.... " 4 • ,-, • - - CU 0 )-, w Cn = CU Cn = -Y 0 1rrai ITS CCS ITS CU

w

..e., a) co_ cu

.. >

VI

ITS CU

..a 0

vo ldoende is.

ra

a) rcs

de s ticker naar

a, rtS

ve rmijden. De rec hter

Is' i ]; tevens za l moeten

0

2>a) _"a6 -.' ) 4t=. _8 ,00 . i

vo Ldoende zijn;

,

__Y v) ,

. "- u a) • __7, 42_,-1-) -J ::

01

•c- d CI) c rcs -o m a) _c ra cu "3 ,- a) a) )_ ,., , v) .,__ u ra a) Cr) CD . '• W >. a. , ,,,•0 .x I E ' L °> = a) :: ::$ cum0: >

• 5.c:

Z 0

-0 r`- • __, ra ri3 )- 4-1 r, • CU ,--, . 0 CU ,..: -ra 0 -0 ,-, cc 1- 0 •..-0 cp U -° ra -= -0 4-, ra

= a) -o : ;m_ .4--a.)0 •0 a) a) C. cb.) o > Jo > u c.,,, c _0 a) = = 0 o ,- • - E cu ' -' a, ca C -, 0 a,) a, rci a' U en CV -C 01 CL) = a) 0 0 v )

4-, E a) .._ cu 4-, > 0-Y mE-0-0 a) • E f.) u) > a) ,_ 4_, -0 -0 ::=" --8 ,- M C a) ro - cu 0 = 'S 'Cn --, ,... 0 rzs _o E W CU = 0 C1J > 0 cu -0 -, 0 4-1 -CS ai a) .4-+ > ,s_, = -0 s_ 0

4-, ro 4-, ru c a) a) o o a) > -C3 a) _c 67, '.

a., '- E cu w al c 0 CU as (0 eL 0 2 > . . -

-

Magazine maart 2014

'a-, vs 0 = a) 4-, w • >

Door mr. Michael Gerrits

vrouw die een hond wilde redden, viel samen met de hon d in de liftschacht e n overleed.

een geval liep het wet s lecht af: een de hond door de omhooggaande lift werd opgehangen. In

liftdeuren. In drie gevallen liep het met een sisser af: het bre ken van de riem voo rkwam dat

VOLSTAAT HET PLAATSEN VAN [EN WAAR SCHUWINGSSTICKER?

> cu o

Aansprakelijkheid voor ongevallen met honden in de lift  

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you