Page 1

Startvergadering - Voorbereiding

Doel van de dit formulier en de startvergadering In de startvergadering wordt een duidelijk kader geschapen voor de te ontwikkelen website. Dit heeft als doel dat u en Redkiwi duidelijk voor ogen hebben hoe de website eruit komt te zien. Dit formulier dient ter voorbereiding op de startvergadering en dient voor aanvang ingevuld te zijn. Beschrijf het doel/ de doelen van de website

1. …………… 2. …………….

Kies twee type bezoekers/ doelgroepen waarop de website zich richt Doelgroep 1: ________________________________________ (graag zo specifiek mogelijk) Acties die deze groep op de website moet nemen: ________________________________________ Waarom komt deze doelgroep naar de website?: _________________________________________ Welke informatie heeft deze doelgroep nodig om tot de bovenstaande actie(s) te komen: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________

Doelgroep 2: ________________________________________(graag zo specifiek mogelijk) Acties die deze groep op de website moet nemen: ________________________________________ Waarom komt deze doelgroep naar de website?: _________________________________________ Welke informatie heeft deze doelgroep nodig om tot de bovenstaande actie(s) te komen: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________

Voorbeelden doelgroepen: Huidige klanten, potentiële klanten, leveranciers,eigen werknemers, investeerders, huisvrouwen, inkopers, etc. Voorbeelden van acties: Online aankoop, offerte aanvraag, reservering, brochure aanvraag telefoontje naar uw bedrijf, gratis offerte, bezoek aan de showroom, inschrijving nieuwsbrief, etc. Voorbeelden van informatie die de doelgroep nodig heeft: Product informatie/ afbeeldingen case studies, referentie, expertise, prijzen, relevante nieuwsfeiten, etc. Kies twee woorden die de sfeer/ uitstraling van de website beschrijven: Woord 1:________________________________ Woord 2: ________________________________ Voorbeelden: Professioneel, vriendelijk, jong, modern, simplistisch, strak, funky, zakelijk, traditioneel, vrouwelijk, degelijk, veilig, etc.


Kies twee directe concurrenten: Concurrent 1: Website adres: www._________________________ Goede aspecten aan deze website: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ Aspecten die u niet goed vindt: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________

Concurrent 2: Website adres: www._________________________ Goede aspecten aan deze website: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ Aspecten die u niet goed vindt: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________

Kies twee website die u mooi vindt: Website adres: www._________________________ Goede aspecten aan deze website: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________

Website adres: www._________________________ Goede aspecten aan deze website: 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________

De nieuwe website in lijn met uw huidige huisstijl? Kies twee basiskleuren voor uw website. De uitstraling van de nieuwe website in lijn met uw huidige huisstijl?

Ja / Nee

Basiskleur 1:_______________________________ Basiskleur 2: _______________________________

De volgende resultaten komen uit de startvergadering: 1. Vaststelling van de inhoud van elke pagina op de website 2. De basis voor het maken van een concept design 3. Een actielijst en globale planning

Test2  
Test2  

Test upload

Advertisement