Page 1

Stap 5: Stapeen 5: licht gommetje op een redelijk Met groot formaat verwijder je de randen Methet eengekopieerde licht gommetje op een redelijk van gezicht zodat de groot formaat verwijder de randen randen mooi opgaan in de jeachterste van het gekopieerde gezicht zodat de foto randen mooi opgaan in de achterste foto

11


Kazette 4 p11  

Met een licht gommetje op een redelijk groot formaat verwijder je de randen van het gekopieerde gezicht zodat de randen mooi opgaan in de ac...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you