Page 1

FIRST INTERNATIONAL PHOTO SALON 2012 BULGARIA

W W W . S A L O N S O F I A . E U

FIAP patronage FIAP патронаж № 2012/239 AP Bulgaria Patronage НСФА патронаж № 2012/002

Столична община Sofia Municipality София кандидат за европейска столица на културата 2019 Sofia candidate for European capital of culture 2019


AWA R D S • Н А Г РА Д И SECTION OPEN

РАЗДЕЛ СВОБОДЕН

GOLD MEDAL – John Llatse AAPS (Australia) – Platform 1 SILVER MEDAL – Seppo Tuomaala AFIAP (Finland) – Shoeshiners Office BRONZE MEDAL – Luis Alberto Franke EFAF, EFIAP/b, GMPSA (Argentina) – En la pulperia de Cacho FIAP Honourable Mention – Roman Kurashevich (Belarus) – Run FIAP Honourable Mention – Trond M. Skaret AFIAP (Norway) – Patrick Sitting FIAP Honourable Mention – Matej Peljhan (Slovenia) – HCB

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Джон Латсе AAPS (Австралия) – Платформа 1 СРЕБЪРЕН МЕДАЛ – Сеппо Туомаала AFIAP (Финландия) – Офисът на лъскащите обувки БРОНЗОВ МЕДАЛ – Луиз Алберто Франке EFAF, EFIAP/b, GMPSA (Аржентина) – При Качо Почетна диплома на FIAP – Роман Курашевич (Беларус) – Бягай Почетна диплома на FIAP – Тронд М. Скарет AFIAP (Норвегия) – Патрик седящ Почетна диплома на FIAP – Матей Пледжан (Словения) – AKБ

SECTION FACE

РАЗДЕЛ ЛИЦЕ

GOLD MEDAL – Jouko Eskelinen ASDF, AFIAP (Finland) – Lady’s Hat from 1500 SILVER MEDAL – Todor Tsvetkov (Bulgaria) – 84 Years Old Dancer BRONZE MEDAL – Antoni Georgiev (Bulgaria) – Rosina Petrova, Doctor FIAP Honourable Mention – Grisha Leviev (Bulgaria) – Shmulik FIAP Honourable Mention – Nadezhda Tzvetkova (Bulgaria) – On the Road FIAP Honourable Mention – Cvetana Georgieva (Bulgaria) – Joanna

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Жуко Ескелинен ASDF, AFIAP (Финландия) – Дамска шапка от 1500 СРЕБЪРЕН МЕДАЛ – Тодор Цветков (България) – 84 годиншен танцьор БРОНЗОВ МЕДАЛ – Антони Георгиев (България) – Росина Петрова, доктор Почетна диплома на FIAP – Гриша Левиев (България) – Шмулик Почетна диплома на FIAP – Надежда Цветкова (България) – На пътя Почетна диплома на FIAP – Цветана Георгиева (България) – Йоана

SECTION PORTFOLIO

РАЗДЕЛ ПОРТФОЛИО

GOLD MEDAL – Hamad Saud Albusaidi AFIAP (Oman) – Giants’ Force SILVER MEDAL – Luis Alberto Franke EFAF, EFIAP/b, GMPSA (Argentina) – Estetica en cultivos BRONZE MEDAL – Zlatko Latev (Bulgaria) – Locals FIAP Honourable Mention – Nikolay Nikolov (Bulgaria) – From the Life of the Umbrellas FIAP Honourable Mention – Alexander Kharvat EFIAP (Ukraine) – no title, no comment (work on factory, XX century)

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Хамад Сауд Албусаиди AFIAP (Оман) – Силата на гигантите СРЕБЪРЕН МЕДАЛ – Луиз Алберто Франке EFAF, EFIAP/b, GMPSA (Аржентина) – Естетика в култури БРОНЗОВ МЕДАЛ – Златко Латев (България) – Нашенци Почетна диплома на FIAP – Николай Николов (България) – Из живота на Чадърите Почетна диплома на FIAP – Александър Кхарват EFIAP (Украйна) – без заглавие, без коментар (работа във фабрика, XX век)

Special diploma for best presented author – Dino Odoardo Gibertoni AFIAP (Italy)

Специална грамота за най–добре представил се автор – Дино Одоардо Гибертони AFIAP (Италия)

JURY • ЖУРИ CHAIRMAN ПРЕДСЕДАТЕЛ Dr. Rosen Kolarov (Bulgaria) • Доц. д-р Росен Коларов (България) Rasa Milojevic MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP (Serbia) Garo Keshishian (Bulgaria) Valentin Kirov AFIAP (Bulgaria) Krassimir Svrakov (Bulgaria)

• Раса Милошевич MF FSS, EFIAP/b, EsFIAP (Сърбия) • Гаро Кешишян (България) • Валентин Киров AFIAP (България) • Красимир Свраков (България)


Municipality of SOFIA Община СОФИЯ

Dear Friends,

Скъпи приятели,

More than 200 authors from 50 countries entered the first edition of Photo Salon Sofia 2012. We will have the opportunity to see photography from all over the world, meeting us with different faces from different countries, and building intercultural bridges by the means of the photographic art.

Над 200 автора от 50 държави се включиха в първото издание на Международния фотографски конкурс - Фото Салон София 2012г. Te ще пренесат образци на световната фотография в нашата столица, ще ни запознаят с лица от всички краища на света, ще поставят междукултурни мостове чрез средствата на изкуството фотография.

For Sofia Municipality it is of vital importance to support significant, worthy cultural events and forums that we believe to be in support of Sofia’s candidacy for Cultural Capital of Europe for 2019 and Photo Salon Sofia is one of them.

За Столична община е особено важно да бъдат реализирани стойностни и значими културни събития, които подкрепят кандидатурата на София за културна столица на Европа през 2019 г.

I would like to extend my gratitude to the organizers who provided a field of expression for the talent of the photographers and to wish all tempted or attracted by the Art of Photography beautiful moments of shared emotions.

Бих искала да благодаря на организаторите, които предоставиха поле за изява на български и чужди фотографи и да пожелая на всички изкушени или привлечени от изкуството на фотографията прекрасни мигове на споделена емоция.

Yordanka Fandakova Mayor of Sofia Municipality

Йорданка Фандъкова Кмет на Столична Община

Фото Салон София се осъществява с подкрепата на столична програма "Култура" в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска Столица на Културата през 2019 г. 1


SECTION OPEN РАЗДЕЛ СВОБОДЕН FIRST INTERNATIONAL PHOTO SALON 2012 BULGARIA

RECEIVED ПОЛУЧЕНИ

SECTION FACE РАЗДЕЛ ЛИЦЕ

ACCEPTED ПРИЕТИ

RECEIVED ПОЛУЧЕНИ

SECTION PORTFOLIO РАЗДЕЛ ПОРТФОЛИО

ACCEPTED ПРИЕТИ

authors автори

photos снимки

authors автори

photos снимки

authors автори

photos снимки

Argentina • Аржентина

1

4

1

2

1

4

Australia • Австралия

3

12

2

2

3

12

Austria • Австрия

2

8

1

Bangladesh • Бангладеш

4

16

2

2

Belarus • Беларус

2

8

1

1

Belgium • Белгия

1

4

Bosnia and Herzegovina Босна и Херцеговина

3

12

Brazil • Бразилия

1

4

Bulgaria • България

51

194

Canada • Канада

1

3

China • Китай

1

4

Croatia • Хърватско

2

8

1

1

2

8

Cyprus • Кипър

4

16

1

1

4

16

Denmark • Дания

3

12

1

1

3

12

1

1

2

Finland • Финландия

9

36

3

3

8

32

2

2

France • Франция

4

16

2

Germany • Германия

5

20

3

4

Greece • Гърция

2

8

2

Hungary • Унгария

2

8

2

country • държава

1 9

photos снимки

authors автори

photos снимки

authors автори

photos снимки

1

6

1

6

1

14

1

8

1

8

3

32

2

3

4

1

4

2

16

4

16

4

39

4

71

2

2

2

8

2

16

2

32

1

1

1

12

1

16

3

21

3

45

2

2

1

5

1

13

34

332

71

723

21

70

2

8

1

4

2

25

1

2

4

32

1

1

14

3

38

1

2

5

39

9

107

4

5

8

3

28

5

52

1

12

4

16

5

40

6

76

3

4

2

2

8

1

4

2

20

2

3

2

2

8

2

12

3

28

2

2

1

4

1

4

13

51

5

9

2

6

9

7

3

12

1

4

54

197

2

5

1 11

1

1

India • Индия

18

67

Indonesia • Индонезия

2

8

Ireland • Ирландия

4

16

3

3

3

12

1

Israel • Израел

1

4

1

1

1

4

Italy • Италия

3

12

1

3

3

12

2

ACCEPTED ПРИЕТИ

authors автори

Isle of Man • Остров Ман

5

RECEIVED ПОЛУЧЕНИ

photos снимки

1

1

photos снимки

ACCEPTED ПРИЕТИ

authors автори

1

authors автори

RECEIVED ПОЛУЧЕНИ

TOTAL • ОБЩО

1

1 14

1

1

2

1

5

47

9

1

12

5

42

18

160

1

6

2

20

1

2

16

4

44

3

4

1

2

1

8

1

16

1

3

1

1

2

20

4

44

1

4


SECTION OPEN РАЗДЕЛ СВОБОДЕН RECEIVED ПОЛУЧЕНИ country • държава

authors автори

photos снимки

SECTION FACE РАЗДЕЛ ЛИЦЕ

ACCEPTED ПРИЕТИ authors автори

photos снимки

Japan • Япония Latvia • Латвия

1

4

Luxembourg • Люксембург

1

4

1

1

RECEIVED ПОЛУЧЕНИ

SECTION PORTFOLIO РАЗДЕЛ ПОРТФОЛИО

ACCEPTED ПРИЕТИ authors автори

photos снимки

authors автори

photos снимки

1

4

1

4

1

1

4

Macedonia • Македония Malta • Малта

1

4

1

Moldova • Молдова

1

4

Netherlands • Холандия

1

4

Norway • Норвегия

4

16

1

Oman • Оман

4

16

1

Poland • Полша

1

Portugal • Португалия

2

RECEIVED ПОЛУЧЕНИ

1

authors автори

photos снимки

TOTAL • ОБЩО

ACCEPTED ПРИЕТИ authors автори

photos снимки

authors автори

photos снимки

1

4

12

1

20

1

12

1

20

1

12

1

12

1

8

1

4

4

1

4

1

3

12

1

4

4

1

4

Romania • Румъния

2

8

1

Russia • Русия

2

8

1

Scotland • Шотландия

2

8

Serbia • Сърбия

2

8

1

Slovenia • Словения

2

8

Spain • Испания

2

Sweden • Швеция

RECEIVED ПОЛУЧЕНИ

ACCEPTED ПРИЕТИ authors автори

photos снимки

1

1

1

2

1

4

1

12

2

17

4

45

1

2

16

2

12

4

44

1

7

1

4

2

22

2

30

2

8

1

6

2

18

1

1

4

2

12

1

1

1

2

8

2

26

1

1

2

8

1

1

2

16

1

1

2

2

8

1

1

2

10

2

26

1

3

2

3

2

8

1

2

2

21

2

37

2

5

8

1

1

2

8

1

1

1

8

2

24

1

2

1

4

1

1

1

4

1

1

Switzerland • Швейцария

2

5

1

2

1

12

2

19

Taiwan • Тайван

1

4

1

4

1

12

1

20

Turkey • Турция

2

8

1

1

2

8

1

4

2

20

1

1

Ukraine • Украйна

2

8

1

1

1

4

1

12

2

24

1

13

United Arab Emirates • OAE

1

4

1

4

1

9

1

17

United Kingdom Великобритания

5

20

4

5

5

20

3

19

6

59

4

6

USA • САЩ

3

12

1

1

4

16

2

19

5

47

1

1

173

673

57

67

162

621

106

914

73

184

TOTAL • ОБЩО

1

1

2

1

28

1

34

1

6

10

1

9

12

83

206 2208

33


SPECIAL DIPLOMA FOR BEST PRESENTED AUTHOR

СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

DINO ODOARDO GIBERTONI AFIAP (Italy)

ДИНО ОДОАРДО ГИБЕРТОНИ AFIAP (Италия)

4


SECTION OPEN

AWARDS • НАГРАДИ

РАЗДЕЛ СВОБОДЕН

GOLD MEDAL JOHN LLATSE AAPS

(Australia) Platform 1

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ДЖОН ЛАТСЕ AAPS

(Австралия) Платформа 1

5


SILVER MEDAL SEPPO TUOMAALA AFIAP

(Finland) Shoeshiners office

6

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ СЕППО ТУОМААЛА AFIAP

(Финландия) Офисът на лъскащите обувки


BRONZE MEDAL LUIS ALBERTO FRANKE EFAF, EFIAP/B, GMPSA

(Argentina) En la pulperia de Cacho

БРОНЗОВ МЕДАЛ ЛУИЗ АЛБЕРТО ФРАНКЕ EFAF, EFIAP/b, GMPSA

(Аржентина) При Качо

7


FIAP HONOURABLE MENTION ROMAN KURASHEVICH (Belarus) Run

8

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP РОМАН КУРАШЕВИЧ (Беларус) Бягай


FIAP HONOURABLE MENTION TROND M. SKARET AFIAP (Norway) Patrick sitting

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP ТРОНД М. СКАРЕТ AFIAP (Норвегия) Патрик седящ

9


FIAP HONOURABLE MENTION MATEJ PELJHAN (Slovenia) HCB

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP МАТЕЙ ПЕЛЖАН (Словения) АКБ

10


MARIANA STEFANOVA • МАРИЯНА СТЕФАНОВА (Bulgaria) (България) Evening the Field Поляната вечер

LUIS ALBERTO FRANKE • ЛУИЗ АЛБЕРТО ФРАНКЕ EFAF, EFIAP/B, GMPSA EFAF, EFIAP/b, GMPSA (Argentina) (Аржентина) Rieles en la Salina Релси в солта

KAUSHIK DOLUI EFIAP (India) Life at Benaras КАУШИК ДОЛУЙ EFIAP (Индия) Живот в Бенарес

JANEZ KRAMAR PPSA, EFIAP • ЯНЕЗ КРАМАР PPSA, EFIAP (Slovenija) (Словения) Salt Fields Солни полета

11


LASZLO PELI AFIAP, EMAFOSZ • ЛАСЗЛО ПЕЛИ AFIAP, EMAFOSZ (Hungary) (Унгария) Gypsy Vvoivod Цигански водач MARK SEDGWICK FIPF EFIAP ESFIAP (Ireland) Academic МАРК СЕДЖУИК FIPF EFIAP ESFIAP (Ирландия) Академик

KAUSHIK DOLUI EFIAP • КАУШИК ДОЛУЙ EFIAP (India) (Индия) Shepherd Овчар

12

JANOS DANIS EFIAP • ЯНОС ДАНИС EFIAP (Hungary) (Унгария) Resting Почиващи си


DRAGAN PROLE EFIAP/b • ДРАГАН ПРОЛЕ EFIAP/b (Bosnia and Herzegovina) (Босна и Херцеговина) Rafting 16 Рафтинг 16

NITAI MONDAL • НИТАЙ МОНДАЛ (India) (Индия) Jumps With Joy Радостни скокове

K. M. ASAD • К. М. АСАД (Bangladesh) (Бангладеш) Dry Fish Риба за сушене

SANGHAMITRA SARKAR • САНГМИТРА САРКАР (India) (Индия) The Whirl Wind Силен вятър

13


PETAR SABOL • ПЕТЪР САБОЛ (Croatia) (Хърватско) Natural Abstract Естествен абстракт MD. AKHLAS UDDIN AFIAP • МД. АКХЛАС УДИН AFIAP (Bangladesh) (Бангладеш) Mirror of Buffalo Flocks Огледало на стадо биволи

JOERGEN KRISTENSEN ASDF, AFIAP • ЙОРГЕН КРИСТЕНСЕН ASDF, AFIAP (Denmark) (Дания) Deer 5 Сърна 5

14

PAT SWAIN • ПАТ СУЕЙН (USA) (САЩ) Lost Flamingo in the Cloud Forest II Изгубено фламинго в Облачната гора II


ACHIM KOEPF EFIAP/s (Germany) Silia #9 АКИМ КOЕПФ EFIAP/s (Германия) Силия #9

BALIN BALEV (Bulgaria) БАЛИН БАЛЕВ (България)

TIBOR JAKAB EFIAP/s, FPSA, EPSA (Romania) Nude #040 ТИБОР ДЖАКАБ EFIAP/s, FPSA, EPSA (Румъния) Голо тяло #040

RADOSTIN DIMITROV • РАДОСТИН ДИМИТРОВ (Bulgaria) (България) From the "School Diaries" Из "Дневниците на едно училище"

15


BRIAN HOPPER EFIAP/b, FIPF, ARPS • БРАЙЪН ХОПЪР EFIAP/b, FIPF, ARPS (Ireland) (Ирландия) Fisherman at Lough Acurry Рибарите при Лоуф Акури CVETANA GEORGIEVA (Bulgaria) Selfportrait ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА (България) Автопортрет

NIKOLAY ZHELYAZKOV • НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ (Bulgaria) (България) *** *** MUSTAFA MUEZZINOGLU • МУСТАФА МУЕЗИНОГЛУ (Cyprus) (Кипър) LIFE 2 ЖИВОТ 2

16


MARKO AIRISMERI • МАРКО АЙРИСМЕРИ (Finland) (Финландия) A Little Prayer Малка молитва

ANTIGONI METAXAKI (Greece) The Count АНТИГОНИ МЕТАКСАКИ (Гърция) Преброяване

PRANAB BASAK • ПРАНАБ БАСАК (India) (Индия) Looking for Freedom В търсене на свободата VLADIMIR KALUDIEV • ВЛАДИМИР КАЛУДИЕВ (Bulgaria) (България) Future Бъдеще

17


HRISTO HRISTOV • ХРИСТО ХРИСТОВ (Bulgaria) (България) I don't want and I don't expect Не искам и не очаквам

LEONID GOLDIN EIPAS, AFIAP • ЛЕОНИД ГОЛДИН EIPAS, AFIAP (Israel) (Израел) Today I am Lonely Днес съм самотна

18

HAMAD SAUD ALBUSAIDI AFIAP • ХАМАД САУД АЛБУСАИД AFIAP (Oman) (Оман) Between Goats Между козите

JOSEPH PIROTTA • ДЖОУЗЕФ ПИРОТА (Malta) (Малта) Ignored Игнориран


WOLFGANG GILGES • ВОЛФГАНГ ГИЛГЕС (Germany) (Германия) Der Spiegel Огледалото

SITANATH PAUL • СИТАНАТ ПАУЛ (India) (Индия) Steps Стъпки

MANOLIS KARTSONAKIS AFIAP • МАНОЛИС КАРТСОНАКИС AFIAP (Greece) (Гърция) Athens Olympic Stadium Олимпийския стадион в Атина

THIEMO KLOSS • ТИЕМО КЛОС (Germany) (Германия) DSADDKIDSDM #1 DSADDKIDSDM #2

VELICHKA ATANASOVA • ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА (Bulgaria) (България) Look Поглед

19


DINO ODOARDO GIBERTONI AFIAP (Italy) Lavanda_5

PILI GARCIA PITARCH • ПИЛИ ГАРСИЯ ПИТАРЧ EFIAP/b, ED.ISF, AFCF, ACEF EFIAP/b, ED.ISF, AFCF, ACEF (Spain) (Испания) Colores De Burano Цветовете на Бурано

ДИНО ОДОАРДО ГИБЕРТОНИ AFIAP (Италия) Лаванда_5

DINO ODOARDO GIBERTONI AFIAP • ДИНО ОДОАРДО ГИБЕРТОНИ AFIAP (Italy) (Италия) Landscape_16 Пейзаж_16

20

ANDREAS NEIER LIPF • АНДРЕАС НЕЙЕР LIPF (Ireland) (Ирландия) Crete Senesi II Крит Сенеси II


DINO ODOARDO GIBERTONI AFIAP • ДИНО ОДОАРДО ГИБЕРТОНИ AFIAP (Italy) (Италия) Rain in Venice Дъжд във Венеция

EERO HAUTA-AHO • ЕРО ХАУТА-АХО (Finland) (Финландия) Waitress! Сервитрьорка!

ACHIM KOEPF EFIAP/s • АКИМ КOЕПФ EFIAP/s (Germany) (Германия) Antarctica #769 Антарктика #769

SANGHAMITRA SARKAR • САНГМИТРА САРКАР (India) (Индия) Exchange of Smile Размяна на усмивка

21


JACQUIE LLATSE AAPS • ДЖАКИЕ ЛАТСЕ AAPS (Australia) (Австралия) Dinner for One Вечеря за един

VIKTOR KANUNNIKOV (Russia) Waves ВИКТОР КАНУНИКОВ (Русия) Вълни

JANEZ KRAMAR PPSA, EFIAP • ЯНЕЗ КРАМАР PPSA, EFIAP (Slovenija) (Словения) Street 2 Улица 2

22

ROMAIN NERO EFIAP/S ESFIAP HONFLPA • РОМАЙН НЕРО EFIAP/s ESFIAP HONFLPA (Luxembourg) (Люксембург) Traditional potter in Konya 01 Традиционен грънчар в Коня 01


VESELIN MALINOV • ВЕСЕЛИН МАЛИНОВ (Bulgaria) (България) I dare! Осмелявам се!

MAJA STOSIC KMF FSS AFIAP • МАЯ СТОСИЧ KMF FSS AFIAP (Serbia) (Сърбия) Rainy day 1 Дъждовен ден 1

MAJA STOSIC KMF FSS AFIAP (Serbia) Mill colonnade МАЯ СТОСИЧ KMF FSS AFIAP (Сърбия) Колонадата Мил

JOSEPH PIROTTA • ДЖОУЗЕФ ПИРОТА (Malta) (Малта) L'Hemisferie Valenzia 6 Хемисфера Валенция 6

23


SERKAN TURAC (Turkey) Workman СЕРКАН ТУРАЧ (Турция) Работник DAVID BYRNE AFIAP, BPE2* • ДЕВИД БЪРН AFIAP, BPE2* (United Kingdom) (Великобритания) The Copse Горичката

NILS-ERIK JERLEMAR • НИЛС-ЕРИК ДЖЕРЛЕМАР UPI CR4, EFIAP/p, MPSA, ARPS, MUSPA UPI CR4, EFIAP/p, MPSA, ARPS, MUSPA (Sweden) (Швеция) Towards Green Light Към зелената светлина

24

BRIAN BAKER AFIAP • БРАЙЪН БЕЙКЪР AFIAP (United Kingdom) (Великобритания) NO SWIMMING TODAY. Плуването Забранено Днес.


JED WEE MA, ARPS • ДЖЕД УИИ MA, ARPS (United Kingdom) (Великобритания) Looking Back Поглед назад CHRISTINE COUPER LRPS • КРИСТИН КУПЪР LRPS (United Kingdom) (Великобритания) The Sea Posts Морски стълбове

JED WEE MA, ARPS • ДЖЕД УИИ MA, ARPS (United Kingdom) (Великобритания) Handing Off Сблъсък ALEXANDER KHARVAT EFIAP • АЛЕКСАНДЪР КХАРВАТ EFIAP (Ukraine) (Украйна) Sisters on a Walk in the Village Сестри на пътя в селото

25


SECTION FACE

AWARDS • НАГРАДИ

РАЗДЕЛ ЛИЦЕ

GOLD MEDAL JOUKO ESKELINEN

(Finland) Lady’s Hat from 1500

26

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЖУКО ЕСКЕЛИНЕН

(Финландия) Дамска шапка от 1500


SILVER MEDAL TODOR TSVETKOV

(Bulgaria) 84 Years Old Dancer

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ТОДОР ЦВЕТКОВ

(България) 84 годишен танцьор

27


BRONZE MEDAL ANTONI GEORGIEV MA, NPS

(Bulgaria) Rosina Petrova, Doctor

28

БРОНЗОВ МЕДАЛ АНТОНИ ГЕОРГИЕВ MA, NPS

(България) Росина Петрова, доктор


FIAP HONOURABLE MENTION GRISHA LEVIEV (Bulgaria) Shmulik

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP ГРИША ЛЕВИЕВ (България) Шмулик

FIAP HONOURABLE MENTION CVETANA GEORGIEVA (Bulgaria) Joanna

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА (България) Йоана

29


FIAP HONOURABLE MENTION NADEZHDA TZVETKOVA (Bulgaria) On the Road

30

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА (България) На пътя


JACQUIE LLATSE AAPS • ДЖАКИЕ ЛАТСЕ AAPS (Australia) (Австралия) Wisdom Мъдрост

NIKOLAY JHELYAZKOV • НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ (Bulgaria) (България) Uncle Stoyan Бай Стоян

DENIS BUCHEL • ДЕНИС БУЧЕЛ (Bulgaria) (България) *** ***

NIKOLAY JHELYAZKOV • НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ (Bulgaria) (България) The Important Things Важните неща

31


PILI GARCIA PITARCH • ПИЛИ ГАРСИЯ ПИТАРЧ EFIAP/b, ED.ISF, AFCF, ACEF EFIAP/b, ED.ISF, AFCF, ACEF (Spain) (Испания) Tibetan Тибетец

MLADEN MILANOV (Bulgaria) Portret-V МЛАДЕН МИЛАНОВ (България) Портрет-V

MARKO AIRISMERI (Finland) The Faces МАРКО АЙРИСМЕРИ (Финландия) Лицата

32

ANTIGONI METAXAKI (Greece) Innocent Eyes АНТИГОНИ МЕТАКСАКИ (Гърция) Невинни очи


MATEJ PELJHAN • МАТЕЙ ПЕЛЖАН (Slovenia) (Словения) Mercy Милост

DIMITRINA VASILEVA • ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА (Bulgaria) (България)

PRANAB BASAK (India) Lap of Grandma ПРАНАБ БАСАК (Индия) В прегръдката на баба

PRANAB BASAK • ПРАНАБ БАСАК (India) (Индия) Chained Childhood Оковано детство

33


ZLATKO LATEV • ЗЛАТКО ЛАТЕВ (Bulgaria) (България)

PETAR SABOL • ПЕТЪР САБОЛ (Croatia) (Хърватско) Laugh Смях

MARK SEDGWICK FIPF, EFIAP, ESFIAP (Ireland) The Verger МАРК СЕДЖУИК FIPF, EFIAP, ESFIAP (Ирландия) Вергер

LEONID GOLDIN EIPAS, AFIAP • ЛЕОНИД ГОЛДИН EIPAS, AFIAP (ISRAEL) (Израел) Religion 2 Религия 2

34


DAVID BYRNE AFIAP, BPE2* • ДЕВИД БЪРН AFIAP, BPE2* (United Kingdom) (Великобритания) Grit and Mud Смелост и кал DINO ODOARDO GIBERTONI AFIAP (Italy) The Veteran ДИНО ОДОАРДО ГИБЕРТОНИ AFIAP (Италия) Ветеранът

MAJA STOSIC KMF, FSS, AFIAP • МАЯ СТОСИЧ KMF, FSS, AFIAP (Serbia) (Сърбия) Srefansplatz Щефансплац

BILL TERRANCE • БИЛ ТЕРАНС (Scotland) (Шотландия) Old Soldier Стар войник

35


TODOR TSVETKOV • ТОДОР ЦВЕТКОВ (Bulgaria) (България) 84 Years Old Dancer 2 84 годишен танцьор 2 MATEJ PELJHAN (Slovenia) Singin In The Rain МАТЕЙ ПЕЛЖАН (Словения) Пеейки в дъжда

TROND M. SKARET AFIAP • ТРОНД М. СКАРЕТ AFIAP (Norway) (Норвегия) Audery iPm IX Audery iPm IX

36

NADEZHDA TZVETKOVA • НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА (Bulgaria) (България) Blown Mind Издухан ум


ANETA IVANOVA • АНЕТА ИВАНОВА (Bulgaria) (България) Lolita Лолита

LEONID GOLDIN EIPAS, AFIAP • ЛЕОНИД ГОЛДИН EIPAS, AFIAP (Israel) (Израел) Lady A. L. Госпожа А. Л.

SLOBODAN KRSTIC • СЛОБОДАН КРЪСТИЧ EFIAP, MF FSJ, MF FSS, MF AUFBIH EFIAP, MF FSJ, MF FSS, MF AUFBIH (Bosnia and Herzegovina) (Босна и Херцеговина)

JOERGEN KRISTENSEN ASDF, AFIAP • ЙОРГЕН КРИСТЕНСЕН ASDF, AFIAP (Denmark) (Дания) Laerke 2 Лаерке 2

37


SECTION PORTFOLIO

38

AWARDS • НАГРАДИ

РАЗДЕЛ ПОРТФОЛИО


GOLD MEDAL HAMAD SAUD ALBUSAIDI AFIAP (OMAN) Giants’ Force

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ХАМАД САУД АЛБУСАИД AFIAP

(Оман) Силата на гигантите

39


SILVER MEDAL LUIS ALBERTO FRANKE EFAF, EFIAP/b, GMPSA

(Argentina) Estetica en cultivos

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЛУИЗ АЛБЕРТО ФРАНКЕ EFAF, EFIAP/b, GMPSA (Аржентина) Естетика в култури

40


41


BRONZE MEDAL ZLATKO LATEV

(Bulgaria) Locals

42

БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗЛАТКО ЛАТЕВ

(България) Нашенци


43


FIAP HONOURABLE MENTION NIKOLAY NIKOLOV (Bulgaria) From the Life of the Umbrellas

44

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (България) Из живота на Чадърите


45


FIAP HONOURABLE MENTION ALEXANDER KHARVAT EFIAP (Ukraine) no title, no comment (work on factory, XX century)

ПОЧЕТНА ДИПЛОМА НА FIAP АЛЕКСАНДЪР КХАРВАТ EFIAP (Украйна) без заглавие, без коментар (работа във фабрика, XX век)

46


47


SAMUIL VELICHKOV • САМУИЛ ВЕЛИЧКОВ (Bulgaria) (България) Tulenovo and Bolata Bay Тюленово и заливът Болата

48


49


50


DIMITRINA VASILEVA • ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА (Bulgaria) (България) Bushmen of Africa Бушмените на Африка Project Surviving проект Оцеляване

51


VENCESLAV GALABOV • ВЕНЦЕСЛАВ ГЪЛЪБОВ (Bulgaria) (България) St. Haralampi - the Bulgarian Св. Харалампи - Българската Prayer for Health молитва за здраве

52


53


THOMAS MARQUEZ (France) Cinematics ТОМАС МАРКЕЗ (Франция) Кинематика

54


55


LIST OF ACCEPTED AUTHORS • СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОРИ Argentina • Аржентина

Luis Alberto Franke EFAF, EFIAP/b, GMPSA - En la pulperia de Cacho; Rieles en la salina; Estetica en cultivos • Луиз Алберто Франке EFAF, EFIAP/b, GMPSA - В местния магазин на Кефал; Железопътни линии в солниците; Естетика в култури

Australia • Австралия

Jacquie Llatse AAPS - Dinner for One; Wisdom • Джакие Латсе AAPS - Вечеря за един; Мъдрост • John Llatse AAPS - Platform 1 • Джон Латсе AAPS - Платформа 1

Bangladesh • Бангладеш

K. M. Asad - Dry fish • К. М. Асад - Риба за сушене • Md. Akhlas Uddin AFIAP - Mirror of Buffalo flocks • Мд. Акхлас Удин AFIAP - Огледало на стадо биволи

Belarus • Беларус

Roman Kurashevich - Run • Роман Курашевич - Бягай

Bosnia and Herzegovina Босна и Херцеговина

Dragan Prole EFIAP/b - Rafting 16 • Драган Проле EFIAP/b - Рафтинг 16 • Slobodan Krstic EFIAP, MF FSJ, MF FSS, MF AUFBIH - no title • Слободан Кръстич EFIAP, MF FSJ, MF FSS, MF AUFBIH - без заглавие

Bulgaria • България

Aneta Ivanova - Lolita • Анета Иванова - Лолита • Antoni Georgiev MA, NPS - Rosina Petrova, doctor • Антони Георгиев MA, NPS - Росина Петрова, доктор • Balin Balev - no title • Балин Балев - без заглавие • Cvetana Georgieva - Selfportrait; Joanna • Цветана Георгиева - Автопортрет; Йоана • Denis Buchel - *** • Денис Бучел - *** • Dimitrina Vasileva - no title; Bushmen of Africa - project Surviving • Димитрина Василева - без заглавие; Бушмените на Африка - проект Оцеляване • Grisha Leviev - Shmulik • Гриша Левиев - Шмулик • Hristo Hristov - I don’t want and I don’t expect • Христо Христов - Не искам и не очаквам • Mariana Stefanova - Evening the field • Марияна Стефанова - Поляната вечер • Mladen Milanov - Portret-V • Младен Миланов - Портрет-V • Nadezhda Tzvetkova - On the road; Blown mind • Надежда Цветкова - На пътя; Издухан ум • Nikolay Jhelyazkov - Uncle Stoyan; The important things • Николай Желязков - Бай Стоян; Важните неща • Nikolay Nikolov - From the life of the Umbrellas • Николай Николов - Из живота на Чадърите • Nikolay Zhelyazkov - *** • Николай Желязков - *** • Radostin Dimitrov - From the “School Diaries” • Радостин Димитров - Из “Дневниците на едно училище” • Samuil Velichkov - Tulenovo and Bolata Bay • Самуил Величков - Тюленово и заливът Болата • Todor Tsvetkov - 84 years old dancer; 84 years old dancer 2 • Тодор Цветков - 84 годишен танцьор; 84 годишен танцьор 2 • Velichka Atanasova - Look • Величка Атанасова - Поглед • Venceslav Galabov - St. Haralampi - the Bulgarian prayer for health • Венцеслав Гълъбов - Св.Харалампи - Българската молитва за здраве • Veselin Malinov - I dare! • Веселин Малинов - Осмелявам се! • Vladimir Kaludiev - Future • Владимир Калудиев - Бъдеще • Zlatko Latev - no title; Locals • Златко Латев - без заглавие; Нашенци

Croatia • Хърватско

Petar Sabol - Natural abstract; Laugh • Петър Сабол - Естествен абстракт; Смях

Cyprus • Кипър

Mustafa Muezzinoglu - LIFE 2 • Мустафа Муезиноглу - ЖИВОТ 2

Denmark • Дания

Joergen Kristensen ASDF, AFIAP - Deer 5; Laerke 2 • Йорген Кристенсен ASDF, AFIAP - Сърна 5; Лаерке 2

Finland • Финландия

Jouko Eskelinen - Lady’s hat form 1500 • Жуко Ескелинен - Дамска шапка от 1500 • Marko Airismeri - A Little Prayer; The Faces • Марко Айрисмери - Малка молитва; Лицата • Seppo Tuomaala AFIAP - Shoeshiners office • Сеппо Туомаала AFIAP - Офисът на лъскащите обувки

France • Франция

Thomas Marquez - Cinematics • Томас Маркез - Кинематика

Germany • Германия

Achim Koepf EFIAP/s - Antarctica #769; Silia #9 • Аким Кoепф EFIAP/s - Антарктика #769; Силия #9 • Thiemo Kloss - DSADDKIDSDM #1 • Тиемо Клос - DSADDKIDSDM #2 • Wolfgang Gilges - der Spiegel • - Огледалото

Greece • Гърция

Antigoni Metaxaki - The count; Innocent eyes • Антигони Метаксаки - Преброяване; Невинни очи • Manolis Kartsonakis AFIAP - Athens olympic stadium • Манолис Картсонакис AFIAP - Олимпийския стадион в Атина

Hungary • Унгария

Janos Danis EFIAP - Resting • Янос Данис EFIAP - Почиващи си • Laszlo Peli AFIAP, EMAFOSZ - Gypsy voivod • Ласзло Пели AFIAP, EMAFOSZ - Цигански водач

56


LIST OF ACCEPTED AUTHORS • СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОРИ India • Индия

Kaushik Dolui EFIAP - Life at Benaras; Shepherd • Каушик Долуй EFIAP - Живот в Бенарес; Овчар • Nitai Mondal Jumps with Joy • Нитай Мондал - Радостни скокове • Pranab Basak - Looking for freedom; Lap of grandma; Chained childhood • Пранаб Басак - В търсене на свободата; В прегръдката на баба; Оковано детство • Sanghamitra Sarkar - The whirl wind; Exchange of smile • Сангмитра Саркар - Силен вятър; Размяна на усмивка • Sitanath Paul - Steps • Ситанат Паул - Стъпки

Ireland • Ирландия

Andreas Neier LIPF - Crete Senesi II • Андреас Нейер LIPF - Крит Сенеси II • Brian Hopper EFIAP/b, FIPF, ARPS - Fisherman at Lough Acurry • Брайън Хопър EFIAP/b, FIPF, ARPS - Рибарите при Лоуф Акури • Mark Sedgwick FIPF, EFIAP, ESFIAP - Academic; The Verger • Марк Седжуик FIPF, EFIAP, ESFIAP - Академик; Вергер

Israel • Израел

Leonid Goldin EIPAS, AFIAP - Today i am lonely; Religion 2; Lady A. L. • Леонид Голдин EIPAS, AFIAP - Днес съм самотна; Религия 2; Госпожа А. Л.

Italy • Италия

Dino Odoardo Gibertoni Afiap - Landscape_16; Rain in Venice; Lavanda_5; The veteran • Дино Одоардо Гибертони Afiap - Пейзаж_16; Дъжд във Венеция; Лаванда_5; Ветеранът

Luxembourg • Люксембург

Romain Nero EFIAP/s, ESFIAP, HonFLPA - Traditional potter in Konya 01 • Ромайн Неро EFIAP/s, ESFIAP, HonFLPA Традиционен грънчар в Коня 01

Malta • Малта

Joseph Pirotta - Ignored; L’Hemisferie Valenzia 6 • Джоузеф Пирота - Игнориран; Хемисфера Валенция

Norway • Норвегия

Trond M. Skaret AFIAP - Patrick sitting; Audery iPm IX • Тронд М. Скарет AFIAP - Патрик седящ; Audery iPm IX

Oman • Оман

Hamad Saud Albusaidi AFIAP - Between Goats; Giants force • Хамад Сауд Албусаид AFIAP - Между козите; Гигантска сила

Romania • Румъния

TIBOR JAKAB EFIAP/s, FPSA, EPSA - NUDE #040 • Тибор Джакаб EFIAP/s, FPSA, EPSA - Голо тяло #040

Russia • Русия

Viktor Kanunnikov - Waves • Виктор Кануников - Вълни

Scotland • Шотландия

Bill Terrance - Old Soldier • Бил Теранс - Стар войник

Serbia • Сърбия

Maja Stosic KMF, FSS, AFIAP - Rainy day 1; Mill colonnade; Srefansplatz • Мая Стосич KMF, FSS, AFIAP - Дъждовен ден 1; Мил колонаде; Щефансплац

Slovenia • Словения

Matej Peljhan - HCB; Singin in the rain; Mercy • Матей Пелжан - ХЦБ; Пеейки в дъжда; Милост • Janez Kramar PPSA, EFIAP - Street 2; Salt Fields • Янез Крамар PPSA, EFIAP - Улица 2; Солни полета

Spain • Испания

Pili Garcia Pitarch EFIAP/b, ED.ISF, AFCF, ACEF - Colores de Burano; Tibetan • Пили Гарсия Питарч EFIAP/b, ED.ISF, AFCF, ACEF - Цветовете на Бурано; Тибетец

Sweden • Швеция

Nils-Erik Jerlemar UPI CR4, EFIAP/p, MPSA, ARPS, MUSPA... - Towards Green Light • Нилс-Ерик Джерлемар UPI CR4, EFIAP/p, MPSA, ARPS, MUSPA... - Към зелената светлина

Turkey • Турция

Serkan Turac - Workman • Серкан Турач - Работник

Ukraine • Украйна

Alexander Kharvat EFIAP - Sisters on a walk in the village ; no title, no comment (work on factory, XX century) • Александър Кхарват EFIAP - Сестри на пътя в селото; без заглавие, без коментар (работа във фабрика, XX век)

United Kingdom Великобритания

Christine Couper LRPS - The Sea Posts • Кристин Купър LRPS - Морски Стълбове • Brian Baker AFIAP - NO SWIMMING TODAY. • Брайън Бейкър AFIAP - Плуването Забранено Днес. • David Byrne AFIAP, BPE2* - The Copse; Grit and Mud • Девид Бърн AFIAP, BPE2* - Горичката; Смелост и ал • Jed Wee MA ARPS - Handing Off; Looking Back • Джед Уии MA ARPS - Сблъсък; Поглед назад

USA • САЩ

Pat Swain - Lost Flamingo in the Cloud Forest II • Пат Суейн - Изгубено фламинго в Облачната гора II 57


...очаквайте през месец юни четвъртото издание на ...in June 2013 expect the fourth edition of

ЮНИ

w w w.photoacademy.org w w w.monthofphotography.net

JUNE


59


Participate in 2013 in the other Bulgarian photographic salons under the patronage of FIAP!

F O U R T H I N T E R N AT I O N A L P H O T O S A L O N Ч Е Т ВЪР Т И М Е Ж ДУ Н А РОД Е Н Ф ОТО С А Л О Н

W W W . P H O T O A C A D E M Y . O R G FIAP patronage FIAP патронаж

Photo: Bob Devine, The Wild 2012 © Снимка: Боб Дивайн, Дивото 2012

5 t h I N T E R N AT I O N A L 5ти МЕЖ ДУНАРОДЕН

P H OTO S A LO N Ф ОТО С А Л О Н

W W W . P H O T O A C A D E M Y . O R G

Photo: Liliana Veronesi, Flash Music 2012 © Снимка: Лилиана Веронеси, Музика в обектива 2012

FIAP patronage FIAP патронаж


Участвайте и през 2013г. в другите фото салони под егидата на FIAP в България!

DEADLINE

12.05.2013

К РА Е Н С РО К

W W W . P H O T V A C A T I O N . O R G

Photo: Trond Skaret, Photovacation 2012 © Снимка: Тронд Скарет, Фотоваканция 2012

FIAP patronage FIAP патронаж


Photo Salon Sofia 2012 / Фото салон София 2012  

The photo album of the First edition of the International Photo Salon SOFIA 2012. / Албум от първото издание на международния фото салон СОФ...

Advertisement