Page 43

• P O PAS U R I C U LT U RAL E • minute. Acesta a circulat cu o „iuțeală” de aproximativ 45 km/h, intrând în gara Giurgiu „la ceasurile 12 ½”, după cum anunțau ziarele vremii. Șapte decenii mai târziu, aceleași publicații alocau importante spații jubileului primului drum de fier din Principatele Române. Drumurile sunt un factor esențial al civilizației. Linia ferată și locomotiva sunt pionerii civilizației și ai ridicării standardului de viață al unui popor, scria Grigore Trancu-Iași într-un articol publicat în cotidianul Universul din 12 iunie 1939. Cu doar două zile înainte fusese inaugurată Ceferiada. Ziarele vremii notau: Solemnitatea s-a desfășurat pe stadionul căilor ferate din Giulești în prezența MS Regelui Carol II, a Marelui Voievod de Alba Iulia Mihai I și a ASR Principele Paul al Greciei, a membrilor guvernului, a corpului diplomatic, a foștilor directori generali și președinți ai consiliului de administrație CFR, a delegațiilor a 12 administrații de căi ferate străine, precum și în fața a 15 – 20.000 de spectatori. De-a lungul timpului, Muzeul a trecut prin mai multe etape. Cel dintâi Muzeu al Căilor Ferate (1939) Potrivit relatării ziarelor vremii, programul regelui Carol al II-lea, precum și al celorlalți reprezentați ai Casei Regale a cuprins, pe lângă vizitarea taberelor de străjeri ceferiști, a postului de radiotelefonie (instalat de elevii liceului CFR Aurel Vlaicu împreună cu ucenicii Atelierelor CFR) și vizitarea Muzeul Căilor Ferate: MS Regele urmat de Marele Voievod Mihai și Principele Paul al Greciei și de oficialitate a vizitat primul Muzeu al

Regele Carol al II-lea, Marele Voievod de Alba Iulia Mihai și principele Paul al Greciei la festivitatea de deschidere a Ceferiadei 1869 - 1939

Căilor Ferate Române, care se inaugurează astăzi (10 iunie 1939 – n.a.). Explicațiile au fost date de către directorul general al CFR, ing. Ion Macovei (1885-1950) și de către directorii centralii respective, se arăta în Universul din 12 iulie. În continuare, același ziar nota faptul că muzeul este o imagine retrospectivă a întregii activități feroviare din România de la anul 1869 și până astăzi. Sunt aici rânduite, într-o sugestivă înfățișare, nenumărate relicve, de o neprețuită valoare pentru istoricul și evoluția căilor noastre ferate sub domnia celor trei regi: Carol I, Ferdinand I și Carol II, precum și diverse piese, cari lămuresc amănunțit această evoluție în decursul celor 70 de ani, se străduiau ziarele să zugrăvească o imagine atractivă pentru public. Ceea ce ziarele nu precizau era modul cum a apărut cu adevărat Muzeul Căilor Ferate.

43

Redescopera Istoria nr. 3/2013  

Redescopera Istoria nr. 3 (septembrie - decembrie 2013)

Advertisement