Page 1

Bijzondere Vakanties 2012 Vrijwilligers gezocht!

Geef onze gasten de onbezorgde vakantie die zij verdienen!


Colofon Deze brochure is een uitgave van het Nederlandse Rode Kruis. De informatie is bedoeld voor vrijwilligers die zich willen inzetten tijdens een Bijzondere Vakantie. Redactie Het Nederlandse Rode Kruis, Marketing & Fondsenwerving Eindredactie Het Nederlandse Rode Kruis, Bijzondere Vakanties Fotografie o.a.

Lizzy Kalisvaart,

Jack Tillmanns

Vormgeving

Ontwerpwerk, Den Haag

Oplage

12.000 stuks

Informatie

Het Nederlandse Rode Kruis

Bijzondere Vakanties

Postbus 28120

2502 KC  Den Haag

T 070 44 55 888

E vakanties@redcross.nl

www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Noot voor de lezer: Om de informatie compact en makkelijk lees­ baar te houden, duiden we in deze brochure vrijwilligers aan met ‘hij’. Uiteraard bedoelen we hier ook vrouwelijke vrijwilligers mee.


Inhoud Geef onze gasten de onbezorgde vakantie die zij verdienen!

3

Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis: een win-win

4

Waarom u?

5

Hier doen we het voor

4

Uw eigenschappen 6 Minimumleeftijd 7 Geen ervaring? Geen punt

7

Gastvrijheid in de praktijk

7

Liever leidinggeven 7

Bijzondere vakanties

8

Bijzondere accommodaties

8

Vakantieschip J. Henry Dunant

9

Hotel IJsselvliedt 9 Hotel De Valkenberg 10 Hotel De Paardestal 10

Bijzonder aanbod

11

Speciale weken 11

Functies

13

Zorg 13 Facilitair 17

Praktische informatie

20

Voor de vakantie 20 Tijdens de vakantie 21 Praktisch per accommodatie 22

Jaarplanning 2012 Vakantieschip J. Henry Dunant

24 24

Hotel IJsselvliedt 26 Hotel De Valkenberg 27 Hotel De Paardestal 28


3

Geef onze gasten de onbezorgde vakantie die zij verdienen!

Geef onze gasten de onbezorgde vakantie die zij verdienen! Het Nederlandse Rode Kruis is specialist in volledig verzorgde vakanties op prachtige Nederlandse locaties. Al zestig jaar organiseren we deze Bijzondere Vakanties, voor mensen met medische of sociale beperkingen. Onze ervaring leert dat juist deze groep kwetsbare mensen hier veel baat bij heeft, terwijl zij vaak niet in staat zijn om zelf op pad te gaan. Tijdens een Bijzondere Vakantie bieden wij hun optimale zorg en een onvergetelijke tijd. Maar dat kunnen we niet zonder vrij足willigers. Helpt u ons mee onze gasten de week van hun leven te bezorgen?

Hier doen we het voor

Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis: een win-win


Geef onze gasten de onbezorgde vakantie die zij verdienen!j

Hier doen we het voor

Dankzij de Bijzondere Vakanties van het Nederlandse Rode Kruis kunnen mensen

4

Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis: een win-win

Stage of studiepunten Het Rode Kruis is een ideale plek om

Als vrijwilliger bij het Nederlandse Rode

stage te lopen of vrije studiepunten te

die het zo hard nodig hebben een week

Kruis bezorgt u mensen die het hard

halen. Of het nu gaat om een opleiding

lang zorgeloos genieten van al het moois

nodig hebben een onvergetelijke vakantie.

in de zorg of horeca, stagiaires kunnen

dat Nederland te bieden heeft. Alleen,

Maar u kunt ook zelf goed profiteren van

bij ons aan de slag in hun toekomstige

of samen met een familielid, vriend(in) of

uw inzet voor het Rode Kruis. Een aantal

vakgebied en ook nog heel wat betekenen

mantelzorger. We halen mensen hiermee

voordelen op een rij:

voor onze gasten.

uit een sociaal isolement of geven ­ver­zorgers een welverdiend rustmoment

Cursussen

in de vaak zware zorgtaak.

Wanneer u bij ons als vrijwilliger aan de slag gaat, kunt u kosteloos verschillende cursussen volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw zorgkwaliteiten of uw restaurant­

Dit maakt de Bijzondere Vakanties van het Nederlandse Rode Kruis zo ­bijzonder:

vaardigheden verder ontwikkelen. Zowel in het voorjaar als in het najaar kunt u de ­cursussen volgen. U krijgt het cursus­ overzicht en het aanmeldingsformulier automatisch halfjaarlijks thuisgestuurd, nadat u zich heeft aangemeld als

• Onze vier prachtige vakantie­

vrijwilliger.

accommodaties. • We bieden professionele zorg op maat. • Ook mensen met hoge zorgzwaarte kunnen bij ons terecht. • Gasten kunnen een familielid of vriend meenemen. • Onze gasten bepalen zelf hoe

Een greep uit ons cursusaanbod:

• Inleiding Zorg. • Verpleegkundige vaardigheden. • ADL Basis en vervolg. • Verdieping Zorg en Ziektebeelden. • Restaurant vaardigheden. • Gastvrijheid.

ze hun tijd willen besteden. beroepskrachten en vrijwilligers

BIG-registratie voor verpleegkundigen

geeft de unieke combinatie van

Werken als vrijwilliger bij het Nederlandse

optimale zorg en een optimale

Rode Kruis telt mee in uw werkervaring.

vakantiesfeer.

Zo helpt uw vrijwilligerswerk u met het

• De samenwerking tussen

behoud van uw BIG-registratie.

Een win-win: kies uit het uitgebreide cursus­aanbod


5

Waarom u?

Waarom u? U werkt graag voor en met andere mensen. Of u wilt werk足 ervaring opdoen. U bent betrokken bij uw medemens, u wilt wat doen voor een ander, u bent enthousiast. Of u houdt van het zorgvak, maar zou eindelijk wat meer aandacht willen geven aan een zorgvrager, omdat u daar in uw baan in de zorg niet aan toe komt. Misschien wilt u meer leren, cursussen volgen, uw cv opbouwen of studiepunten verdienen.

Uw eigenschappen

minimumleeftijd

Geen ervaring? Geen punt

Gastvrijheid in de praktijk

Liever leidinggeven


Waarom u?j

6

Uw eigenschappen

Als vrijwilliger kunt u kiezen uit veel verschillende functies. Naast een flinke dosis enthousiasme zoeken we in al onze vrijwilligers een aantal specifieke eigenschappen. Herkent u zich hierin?

“Eén week maakt zoveel verschil”

• U bent betrokken bij de doelgroep. Bijzondere Vakanties organiseren we voor mensen met een lichamelijke of sociale indicatie. Om de vrijwilligersfunctie voor uzelf en voor de gasten succesvol te maken, is uw betrokkenheid bij deze doelgroep doorslaggevend. • U bent klantgericht. Dit betekent dat het contact met gasten u makkelijk

Dit is de tweede keer dat Kirsten (30) een week meemaakt op

af gaat en dat u doorvraagt naar hun

IJsselvliedt. In het dagelijks leven is Kirsten opticien, maar ze wilde

behoeften en wensen. Ook biedt u

graag echt het gevoel hebben iets wezenlijks te betekenen voor

ongevraagd extra service, zonder dat

een ander en iets in de zorg doen.

u het gevoel van zelfstandigheid van de gasten uit het oog verliest.

“Toen dit vrijwilligerswerk op mijn pad kwam, leek het me ideaal.

• U werkt graag samen. Informatie die

Je kunt namelijk een vrije week vrij inplannen en het voelt niet als

voor anderen van belang is, speelt u

een verplichting, omdat je bijvoorbeeld niet elke week ergens

tijdig door. U houdt rekening met de

aan verbonden bent.

inbreng van een ander en betrekt anderen actief bij de samenwerking.

Eigenlijk heb ik helemaal geen ervaring in de zorg, dus dat was

• U kunt optreden wanneer nodig.

in het begin best wel spannend. Gelukkig kreeg ik een training

Daarbij maakt u een representatieve

van het Rode Kruis waarmee ik na de theorie ook in de praktijk

indruk, zowel in woord als in daad en

basishandelingen leerde uitvoeren. Bijvoorbeeld het gebruiken

handelt u volgens uw rol en bijbehorende

van de tillift en het helpen bij wassen en aankleden. Het went

verwachtingen. U legt makkelijk contact

snel en het is juist leuk om die ervaringen op te doen.

en verliest daarbij beleefdheidsnormen en etiquette niet uit het oog.

Een week maakt zo veel verschil voor de gasten. Ze genieten en

• U heeft een groot verantwoordelijk-

zijn zo ontspannen. Daar doe je het voor. Gedurende de week zie

heidsgevoel. Zorgverlening vraagt

je mensen ook echt een verandering doormaken. Zo kwam er eens

om verantwoordelijkheidsgevoel en

een getrouwd stel, waarbij de man vooral in zijn eigen wereld zat

kwaliteit. Daarom is het belangrijk dat

en alleen met zijn vrouw communiceerde. Uiteindelijk kwam deze

u de afgesproken regels en procedures

man steeds losser en knoopte ook een gesprek met de vrijwilligers

volgt.

aan. Aan het einde van de week was deze man zo ontspannen dat er zelfs op de laatste avond nog een polonaise inzat!

• U bent gemotiveerd. Hierdoor bent u in staat om kritisch naar uzelf te kijken en kunt u, wanneer nodig, uw minder

Het grappige is dat er gasten zijn die heel veel lichamelijke problemen hebben en afhankelijk zijn van zorg, maar dan nog jou vragen stellen als: Is het niet te zwaar? Gaat het wel?”

sterke punten verbeteren. • U heeft een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Doordat het werk als vrijwilliger zwaar kan zijn, is het belangrijk dat u fit bent.


7

Waarom u?

Minimumleeftijd

Meer informatie

Om aan de slag te gaan als vrijwilliger

Heeft u na het lezen van deze brochure

kingsvaardigheden. U bent goed te

Bijzondere Vakanties bent u minimaal 18

nog vragen, neem dan contact op met

verstaan en te volgen voor anderen.

jaar. De reden voor deze minimumleeftijd

het Contact Center van het Nederlandse

Alle vragen beantwoordt u inhoudelijk

is het grote verantwoordelijkheidsgevoel

Rode Kruis: (070) 44 55 888, of mail naar

voldoende, u drukt zich helder uit en

dat dit werk van u vraagt. U bent als vrij-

vakanties@redcross.nl.

brengt de boodschap duidelijk over. • U neemt initiatief. Uit eigen beweging

williger altijd bezig met gasten die extra aandacht en zorg nodig hebben.

Geen ervaring? Geen punt

• U heeft goede mondelinge uitdruk-

Gastvrijheid in de praktijk

draagt u ideeën of oplossingen aan. • U kunt delegeren. U kunt inschatten welke opdrachten passen bij het niveau

Om onze gasten het gevoel te geven

en de omstandigheden van de betref-

dat ze meer dan welkom bij ons zijn,

fende vrijwilliger. U geeft daarbij duidelijk

Ook wanneer u geen ervaring heeft in de

besteden we veel aandacht aan gast­

de ruimte aan waarbinnen iemand zelf-

zorg, kunt u bij onze accommodaties aan

vrijheid. Onze vrijwilligers doen dat zo:

standig keuzes mag maken.

de slag. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt als vrijwilliger, nodigen wij

1. Aandacht schenken aan de gast,

u uit voor een introductiebijeenkomst

onder andere door vragen te stellen

waarmee u snel een beeld krijgt van onze

en te luisteren.

vakanties en uw bijdrage hieraan. Er zijn veel verschillende functies. Verder kunt u gebruik maken van ons cursusaanbod,

2. Initiatief tonen, onder andere door te vragen wat de gast graag wil doen. 3. Afspraken nakomen, door bijvoor-

bijvoorbeeld de cursus Inleiding Zorg en

beeld echt die wandeling te maken

Tilvaardigheden. En ook tijdens uw vrij­

die met de gast is afgesproken.

willigerswerk kunt u voortdurend rekenen

4. Deskundig handelen, waardoor de

op onze steun en begeleiding om de week

gast het gevoel krijgt in goede handen

voor u en onze gasten een succes te

te zijn.

maken.

5. Meedenken en helpen.

Liever leidinggeven

Bent u verpleegkundige en wilt u graag een leidinggevende functie met meer verantwoordelijkheid in uw taken? Dan zijn de functies verpleegkundig unithoofd of verpleegkundig nachthoofd op het schip (zie pagina 14) misschien iets voor u. Naast de basiseigenschappen beschikt u ook over de volgende vaardigheden: • U kunt leidinggeven aan een groep. Als leidinggevende organiseert u een effectieve samenwerking binnen het team van vrijwilligers. Ook verdeelt u de verantwoordelijkheden en maakt u duidelijk wie wat doet. Daarnaast bent u in staat om wrijving binnen het team tijdig en effectief te neutraliseren.

Een onvergetelijke tijd voor de gasten én voor u


Bijzondere vakantiesj

8

Bijzondere vakanties Mensen écht een bijzondere vakantie geven. Dat is waar we voortdurend naar streven. De inzet van vrijwilligers is hiervoor cruciaal. Evenals het uitgebreide aanbod waaruit onze gasten kunnen kiezen.

Bijzondere accommodaties Op vier heel verschillende

Bij hun boeking hebben onze gasten

inzetten. Of u voor het eerst als

vakantie­schip. Accommodaties waar

plaatsen kunt u uw talenten

de keuze uit drie hotels of een

vrijwilliger meegaat, of meer

we trots op zijn. Om hun prachtige

ervaren bent: u kunt bij alle

accommodaties aan de slag.

ligging, de luxe uitstraling en de uitstekende verzorging op maat die ze bieden. Elk met zijn eigen unieke sfeer en excursie­mogelijk­heden. De accommodaties hebben alle ingrediënten in huis voor een heerlijke volledig verzorgde vakantie.


9

Bijzondere vakanties

De wereld vanaf het water

Proef de sfeer van een monumentaal herenhuis

Vakantieschip J. Henry Dunant

Hotel IJsselvliedt   Gelderland - Wezep

  Nederland - Wisselende bestemmingen

Aan de rand van Wezep ligt landgoed IJsselvliedt, midden in het boerenlandschap van Gelderland. In en

Vakantie op een cruiseschip? De J. Henry Dunant maakt

buiten het monumentale pand uit de achttiende eeuw

deze droom waar! Dit varende hotel is voorzien van alle

zijn nog veel elementen van de oorspronkelijke bewoners

denkbare gemakken. De J. Henry Dunant – vernoemd

terug te vinden, zoals de bibliotheek en de oranjerie.

naar de oprichter van het Rode Kruis – is een luxe

In de schitterende tuinen rond het huis genieten gasten

vakantieschip dat op veel plaatsen in Nederland komt.

volop; zonnebaden aan de waterkant, bijpraten op het

De reis van de J. Henry Dunant verschilt wekelijks.

terras of met blote voeten in het gras.

Het schip vertrekt dus vanuit verschillende opstap­ plaatsen. Twee keer per week meert het schip aan in

Vanuit hotel IJsselvliedt maken we onder meer uitstapjes

sfeervolle havenstadjes.

naar Giethoorn, Apenheul, Paleis Het Loo, een orchi­deeën­ kwekerij en een dominicanenklooster.

Faciliteiten

Faciliteiten

34 Gastenhutten, restaurant, salon, lounge, souvenirshop, kapsalon,

20 Gastenkamers, restaurant,

overdekte serre, zonnedek.

koffiehoek, salon, 2 terrassen, gebruik van internet, kapsalon, schoonheidssalon, sauna, zonnebank, oranjerie (met open haard), prieel.


Bijzondere vakantiesj

10

Een vorstelijk verblijf midden in de Veluwse bossen

Goed toeven in een verbouwde paardenstal

Hotel De Valkenberg

Hotel De Paardestal

  Gelderland - Rheden

  Gelderland - Rheden

Het herenhuis van landgoed De Valkenberg dateert uit

Aan de rand van de bossen op landgoed De Valkenberg

1834. Vanuit de salon heeft u een prachtig uitzicht over

ligt hotel De Paardestal. Tot 1995 was dit bijgebouw van

het indrukwekkende landschap van de zuidelijke Veluwe.

het hotel ook echt in gebruik als paardenstal. Inmiddels

Op dit bosrijke landgoed kunnen gasten ontspannen en

is het omgetoverd tot een mooie accommodatie met een

genieten van een heerlijke vakantie. Al sinds 1966 is het

intieme, ongedwongen sfeer. Maar wel met alle gemakken

herenhuis in gebruik als hotel van het Rode Kruis. Hotel

van het nabij gelegen hotel De Valkenberg.

De Valkenberg is de enige vakantielocatie van het Rode Kruis met een verwarmd binnenzwembad. Vanuit hotel De Valkenberg maken we onder andere mooie ritten over natuurgebied Posbank en het Montferland. Het levendige

Faciliteiten

centrum van Zutphen nodigt bovendien uit tot winkelen. 7 Gastenkamers, restaurant met tv-hoek, huiskamer, terras. Er kan tevens gebruik gemaakt worden

Faciliteiten

van de faciliteiten van hotel De Valkenberg.

18 Gastenkamers, restaurant, salon, bar, diverse terrassen, serre, recreatie­ ruimte met verwarmd aangepast zwembad, kapsalon, theehuis, rokersprieel, souvenirwinkel.


11

Bijzondere vakanties

Bijzonder aanbod

Alle bijzondere vakanties lopen van maandagmiddag tot en met zaterdagochtend. De gasten kunnen bovendien altijd hun mantelzorger, familielid of partner als reisgenoot meenemen. Naast de reguliere vakantieweken voor mensen met beperkingen zijn er weken voor specifieke doelgroepen.

Speciale weken

meervoudig gehandicapten en weken

Gezinsweken

voor gasten met een psychogeriatrische

In deze weken zijn gezinnen met jonge

aandoening. Daarnaast organiseert het

kinderen te gast waarvan een van de

Rode Kruis weken voor gezinnen met een

familieleden een beperking of chronische

ziek of gehandicapt familielid. Tijdens de

ziekte heeft. Tijdens deze weken kan een

speciale weken zijn er altijd vrijwilligers

gezin heerlijk van elkaar en van de vakantie

die bekend zijn met de doelgroep, het

genieten, zonder zorgen om de zorg die

werk en de betreffende accommodatie.

geleverd moet worden. Daar zorgen wij

Als u aan de slag wilt tijdens een speciale

voor. In deze weken organiseren we aller-

week, bespreek dan met de gastvrouw/-

lei leuke activiteiten voor de kinderen en

heer waar uw vaardigheden het best tot

de ouders kunnen er ook gerust zelf eens

hun recht komen.

op uit.

Er zijn speciale weken voor gasten met vergelijkbare handicaps of ziektebeelden.

Leeftijdgebonden weken

Zo hebben we vakantieweken voor

Bijzondere Vakanties zijn soms ook aangepast aan leeftijden. Zo zijn er weken

Passende verzorging voor alle gasten

speciaal voor zieke of gehandicapte jonge(re) gasten. We onderscheiden vier leeftijdscategorieĂŤn: 18-25, 25-40, 40-55 en 55-70 jaar. Bij het plannen van vrijwilligers in deze weken, streven we ernaar om de leeftijd van de vrijwilligers aan te laten sluiten op de leeftijd van de gasten in de betreffende week.


Bijzondere vakantiesj

12

Gasten met een meervoudige handicap

krijgen de mantelzorgers onze speciale

Gasten met een meervoudige handicap,

Zij kunnen er een weekje tussenuit zonder

een combinatie van een verstandelijke

hun zorgvrager en even helemaal tot rust

en een lichamelijke handicap, zijn welkom

komen.

aandacht tijdens de mantelzorgweken.

tijdens speciaal op hun behoeften afgestemde weken. Voor deze weken zetten we vrijwilligers van wie de kennis en

Jaarplanning

ervaring is afgestemd op deze doelgroep.

De jaarplanning, waarin alle vakantieweken vermeld zijn,

Contactweek

vindt u op pagina 24.

Wilt u in de winter wel eens een weekje

Multiculturele week

aan de slag? Kom als vrijwilliger naar de

Eén week is speciaal bedoeld voor

winterweken eind januari en in februari!

mensen met verschillende culturele

Dan zijn er ook gasten die geen of minder

achtergronden. In deze week zetten we

zorg nodig hebben, maar er graag even

zoveel mogelijk vrijwilligers in, ook met

tussenuit willen. Wilt u winterse gezellig-

verschillende culturele achtergronden

heid beleven met deze gasten? Dan is

of met inzicht in andere culturen. Deze

zo’n week iets voor u!

vrijwilligers kunnen de specifieke vragen en wensen van de betreffende gasten

Mantelzorgweken

nog beter aanvoelen. De gasten voelen

Het hele jaar door zijn mantelzorgers bij

zich hierdoor sneller thuis.

ons te gast, omdat zij onze gasten vergezellen. Wij doen er dan alles aan om ook

Indische en Molukse weken

hun een onbezorgde vakantie te geven.

Voor iedereen die een band heeft met

Bijvoorbeeld door tijdens een aantal

voormalig Nederlands-Indië organiseren

weken een eigen programma voor ze op

we speciale vakantieweken. Tijdens hun

te stellen. Maar een paar keer per jaar

verblijf kunnen gasten contact leggen met mensen die dezelfde achtergrond hebben. Graag werken we tijdens deze weken met vrijwilligers met een Indische of Molukse achtergrond.

Gasten met een psychogeriatrische aandoening Voor sommige gasten maken we graag extra tijd vrij. Zoals voor gasten met een psychogeriatrische aandoening (dementie). Zij zijn van harte welkom tijdens onze speciale vakantieweken, vanzelfsprekend ook met hun partner. Met een programma dat volledig op hen is toegespitst, nemen we de mantelzorger veel zorg uit handen, zodat die eens helemaal tot rust kan komen. Om de juiste zorg te kunnen bieden, zoeken we deze vrijwilligers die ervaring hebben met deze specifieke doelgroep.

Beleef winterse gezelligheid


13

Functies

Functies Per accommodatie kunt u verschillende taken uitvoeren. Op de volgende pagina’s maakt u kennis met alle functies, waarbij picto­ grammen aangeven bij welke accommodaties u terecht kunt voor uw voorkeursfunctie. Er zijn zowel zorgfuncties als facilitaire functies. Al onze locaties zijn HKZ gecertificeerd en werken volgens

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

deze normen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteits­

• U bent BIG-geregistreerd.

beoordeling in de Zorgsector. Voor meer informatie over HKZ certificering, kijk op www.hkz.nl.

functie?

• U bent bevoegd en bekwaam in het verrichten van verpleegkundige technische handelingen. • U heeft recente en relevante werk­

Verantwoordelijkheid Voor een goede verzorging van onze

Zorg

ervaring in de zorg. • U werkt volgens de aanwezige protocollen.

gasten, is een luisterend oor en zorg op maat nodig. Individuele wensen

Welke specifieke competenties zoeken wij

kunnen we dan vervullen. Wilt u vrij-

in een verpleegkundige?

williger worden, dan staat u er echter

Verpleegkundige

niet alleen voor. Samen met collega-

Als verpleegkundige vervult u een voor-

• U kunt leiding geven aan een groep. • U heeft goede mondelinge en schrif­telijke uitdrukkingsvaardigheden.

vrijwilligers en beroepskrachten

beeldfunctie voor de vrijwillige medewerkers

vormt u een team dat beschikt over

zorg. U stuurt uw collega vrijwilligers met

• U neemt initiatief.

de nodige kennis en ervaring. Iedere

een zorgfunctie aan en bent verantwoor-

• U heeft gevoel voor tact.

vrijwilliger heeft vastomlijnde verant-

delijk voor een optimale dienstverlening

woordelijkheden. U verricht daarom

aan de gasten, waarbij de verpleegkundig

geen taken die buiten uw functie

gastvrouw of – op het schip – het unithoofd

vallen. Verpleegkundige handelingen

altijd eindverantwoordelijk blijft. U bent

en medicatie geven doen alleen de

in staat om zelfstandig verpleegkundige

hiervoor aangewezen personen.

handelingen te verrichten volgens geldende protocollen. De beste zorg aan onze

U kunt met plezier en aandacht de gasten de onbezorgde vakantie geven die ze verdienen

Uitleg van de pictogrammen

Vakantieschip J. Henry Dunant

Hotel IJsselvliedt

Hotel De Valkenberg

Hotel De Paardestal

­gasten en het waarborgen van hygiëne in de gastenkamers staan bij u hoog in het vaandel. Naast regelmatig overleg met collega’s voor optimale zorgverlening, houdt u zich bezig met de verzorging en een efficiënte overdracht van de gasten.


Functiesj

14

Verpleegkundig unithoofd

Verpleegkundig nachthoofd

Op de J. Henry Dunant kunt u als verpleeg-

Het verpleegkundig nachthoofd stuurt een

kundig unithoofd aan de slag. U bent

team van vier medewerkers zorg van de

­verantwoordelijk voor de aansturing van

nachtdienst aan en is verantwoordelijk

de unit en verschillende overleg­vormen.

voor een optimale verzorging en efficiënte

Een unit bestaat uit zestien gasten.

overdracht van de gasten. Als voorbeeld

­Eventueel voert u ook verpleegkundige

voor uw collega’s bent u in staat om

taken uit zoals beschreven bij de functie

zelfstandig verpleegkundige handelingen

van Verpleegkundige.

te verrichten volgens geldende protocollen. De beste zorg voor onze gasten en hygiëne

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

in de gastenkamers staan bij u hoog in

functie?

het vaandel. Naast regelmatig overleg

• U bent BIG-geregistreerd.

met collega’s voor optimale zorgverlening,

• U bent bevoegd en bekwaam in

houdt u zich ook bezig met de verzorging

het verrichten van verpleegkundige

van de gasten. Gedurende de nacht zorgt

technische handelingen.

u dat de receptie constant bezet is door

Medewerker zorg

één van de medewerkers zorg van de

Als medewerker zorg krijgt u een paar

nachtdienst en bent u verantwoordelijk

gasten toegewezen, voor wie u de

voor de veiligheid aan boord van het

dagelijkse verzorging voor uw rekening

schip. Bij bijzondere gebeurtenissen

neemt. Onder dagelijkse verzorging ver-

schakelt u de gastvrouw/gastheer in.

staan we hulp bij eten en drinken, wassen

• U heeft recente en relevante werk­ ervaring in de zorg. • U werkt volgens de aanwezige protocollen. Welke specifieke competenties zoeken wij

en aankleden, in en uit bed gaan, toilet­

in een verpleegkundige?

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

gebruik en verplaatsing. Ook begeleidt u

• U kunt leiding geven aan een groep.

functie?

de gasten tijdens excursies of individuele

• U heeft goede mondelinge en

• U bent BIG-geregistreerd of in het

uitstapjes. Verder zorgt u er samen met

schrif­telijke uitdrukkingsvaardigheden. • U neemt initiatief. • U heeft gevoel voor tact.

Specialistische verpleegkundigen

bezit van deelkwalificatie 304. • U bent bevoegd en bekwaam in het

de huishoudelijke dienst voor dat de kamers van deze gasten netjes en gezellig

uitvoeren van verpleegkundige

blijven. U verricht daarvoor ook enkele

handelingen.

huishoudelijke werkzaamheden. U werkt

• U heeft recente en relevante werk­ ervaring in de zorg. • U werkt volgens de aanwezige

in teamverband en overlegt met de verpleegkundigen en gasten over de ­zorgverlening.

protocollen. Wat zijn de specifieke eisen voor deze

Onze accommodaties bieden plaats aan gasten met diverse soorten

Welke specifieke competenties zoeken wij in

functie?

medische indicatie. We zijn dan ook

een verpleegkundig nachthoofd?

• U heeft bij voorkeur een diploma als

regelmatig op zoek naar verpleeg-

• U heeft goede mondelinge uitdruk-

kundigen die ervaring hebben

kingsvaardigheden.

(bejaarden- of zieken-) verzorgende, helpende of verpleegkundige. Heeft u

met intensieve zorg, dialyse of

• U kunt leiding geven aan een groep.

geen diploma, dan dient u een cursus

beademingsapparatuur. Heeft u

• U neemt initiatief.

ADL (Algemene Dagelijkse Levens­

die ervaring en heeft u interesse

• U heeft gevoel voor tact.

verrichtingen) te volgen. Deze cursus

voor deze speciale weken? Dan kunt u dat aangeven op het aan­ meldingsformulier.

kunt u bij het Rode Kruis volgen. • U heeft bij voorkeur recente en relevante werkervaring in de zorg of mantelzorg.


15

Functies

Medewerker zorg/chauffeur

Medewerker zorg nachtdienst

Ziekenverzorgende

Als chauffeur bent u verantwoordelijk

De medewerker zorg in de nachtdienst

De ziekenverzorgende werkt in team­

voor het veilig vervoeren van de gasten.

helpt bij het naar bed gaan en opstaan

verband aan de dagelijkse verzorging

Dit betekent dat u de busjes bestuurt en

van de gasten en waarborgt gedurende de

en begeleiding van de gasten. Hieronder

de rolstoelen van de passagiers vastzet.

nacht de veiligheid in de accommo­datie.

verstaan we hulp bij eten en drinken,

Naast de vervoerstaken helpt u als mede-

U loopt (brand)rondes en reageert op het

wassen en aankleden, in en uit bed gaan,

werker zorg bij de dagelijkse verzorging

alarmsysteem van de gasten. Op hotel

toiletgebruik en verplaatsing. Ook bege-

en begeleiding van de gasten. Hieronder

De Valkenberg hebben we alleen een

leidt u de gasten tijdens excursies of

verstaan we hulp bij eten en drinken,

medewerker zorg nachtdienst tijdens

individuele uitstapjes. Daarnaast verricht

wassen en aankleden, in en uit bed gaan,

enkele speciale weken. Op de J. Henry

u enige huishoudelijke werkzaamheden.

toiletgebruik en verplaatsing. Voor een

Dunant is er constant een medewerker

Ziekenverzorgenden die de deelkwalifi­

goede hygiëne rondom de gastenkamers,

zorg nachtdienst bij de receptie aanwezig.

catie 304 bezitten, mogen in overleg

verricht u enkele huishoudelijke werk-

De medewerker zorg nachtdienst roept

verpleegkundige handelingen verrichten

zaamheden. U werkt in teamverband en

bij calamiteiten de dienstdoende verpleeg-

volgens de geldende protocollen.

overlegt met de verpleegkundigen en

kundige, en zorgt voor een schriftelijke

gasten over de zorgverlening.

nachtoverdracht. Daarnaast draagt u

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

zorg voor de hygiëne en verricht u enkele

functie?

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

huishoudelijke werkzaamheden.

• U heeft een diploma VIG of Zieken­

functie?

In hotel De Paardestal is er een nachtdienst

verzorgende of bent in het bezit van

• U bent in bezit van rijbewijs B en u

die bij calamiteiten kan terugvallen op de

deelkwalificatie 304.

beschikt over een goede rijvaardigheid. • U heeft bij voorkeur een diploma als

beroepskracht die in hotel De Valkenberg aanwezig is.

(bejaarden- of zieken-) verzorgende, helpende of verpleegkundige. Als dat

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

niet het geval is, dan dient u een cursus

functie?

ADL te volgen. Deze cursus kunt u bij

• U heeft bij voorkeur een diploma als

het Rode Kruis volgen. • U heeft bij voorkeur recente en

(bejaarden- of zieken-) verzorgende, helpende of verpleegkundige. Is dat

relevante werkervaring in de zorg of

niet het geval, dan dient u een basis­

mantelzorg.

cursus ADL te volgen. Deze cursus kunt u bij het Rode Kruis volgen.

Vrijwilligerswerk bij Bijzondere Vakanties helpt bij het behoud van uw BIG-registratie

• U heeft bij voorkeur recente en relevante werkervaring in de zorg of mantelzorg.

• U heeft recente en relevante werk­ ervaring in de zorg.


Functiesj

16

Medewerker slaapwacht

Arts

De medewerker slaapwacht assisteert de

Als arts bent u medisch verantwoordelijk

beroepsverpleegkundige die bij de nacht-

voor alle opvarenden. In overleg met de

dienst hulp nodig heeft bij het verzorgen

gastvrouw/gastheer onderneemt u actie

van een gast. Tijdens de nachten dat

op bijzondere medische gebeurtenissen,

assistentie niet direct nodig is, is het wel

volgens de geldende protocollen. Voor

prettig als de vrijwilliger beschikbaar is om

een optimale zorgverlening bent u betrok-

indien nodig, gewekt te kunnen worden.

ken bij verschillende overlegvormen en begeleidt u de verpleegkundigen op

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

medisch gebied. Daarnaast bent u verant-

functie?

woordelijk voor naleving van de hygiëne-

• U heeft bij voorkeur een diploma als

regels op medisch vlak.

(bejaarden- of zieken-) verzorgende, helpende of verpleegkundige. Is dat

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

niet het geval, dan dient u een basis­

functie?

cursus ADL te volgen. Deze cursus

• U bent BIG-geregistreerd en heeft mini-

kunt u bij het Rode Kruis volgen. • U heeft bij voorkeur recente en relevante werkervaring in de zorg of mantelzorg.

maal de opleiding basisarts gevolgd. • U bent niet langer dan vijf jaar geleden gestopt als praktiserend arts. • U heeft relevante kennis op het gebied van medicatie en ziektebeelden. Welke specifieke competenties zoeken wij in een arts?

• U kunt goed zelfstandig werken, maar ook in een multidisciplinair team. • U kunt delegeren. • U heeft goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Veel ervaring? Geen ervaring? U bent altijd welkom!


17

Functies

Facilitair

“Een koffer vol energie”

Assistent gastvrouw/heer U bent verantwoordelijk voor de inventa­ risatie van de wensen van de gasten met betrekking tot activiteiten binnen- en buitenshuis. In overleg met de verpleegkundige gastvrouw zorgt de assistent gastvrouw/heer voor de planning van de activiteiten en de nodige begeleiding.

Sylvia (55) werkt in haar dagelijkse leven in een verpleegtehuis. Tijdens een vakantieweek van het Rode Kruis zoekt zij nieuwe uitdagingen. “In het tehuis werken we meer als team, waarin iedereen verantwoordelijk is voor één onderdeel. Zo wordt het meer lopende

Medewerker restaurant

band werk, het wordt een routine. Hier werk je veel zelfstandiger

In het restaurant helpt u met tafeldekken,

en dat geeft mij een uitdaging. Je hebt hier ook een verantwoor-

afruimen en maaltijden serveren. In de

delijkheid om de vrijwilligers te begeleiden en waar nodig dingen

hotels draagt u zorg voor de koffie­

bij te brengen. Dat maakt het werk extra leuk.

machines, waar gasten altijd verse koffie en thee kunnen pakken. U helpt bij huis-

Ik doe dit vrijwilligerswerk voor de Bijzondere Vakanties al drie

houdelijke werkzaamheden in het restaurant

jaar, zo’n drie tot vier weken per jaar. In de toekomst wil ik dit

en overige algemene ruimtes, waarbij u de

graag uitbreiden tot vijf weken. Iedere week is namelijk anders,

hygiëneregels in het oog houdt. Zo mogelijk

omdat je andere gasten hebt en een ander team vrijwilligers.

assisteert u de gasten bij uitstapjes.

Hartstikke leuk. Als het aan mij ligt, zou ik hier elke maand wel een weekje willen zijn. Wat een vakantieweek zo bijzonder maakt, is de sfeer en het feit dat je de gasten echt leert kennen in een week. Mensen maken in een week echt een verandering door. Ze kunnen er weer

Medewerker bar

tegenaan. Doordat je tijd hebt voor de gasten, krijg je de meest

Samen met een collega voorziet u dage-

geweldige levensverhalen te horen. Je komt hier met een lege

lijks van 10.00 tot 01.00 uur de gasten

koffer aan en je gaat met een koffer vol energie weer naar huis.

en vrijwilligers van drankjes en rekent af. U houdt ook toezicht op het terras, de

Een vakantieweek geeft mij ook echt een vakantiegevoel.

oranjerie en het prieel. U werkt niet in de

­Misschien nog wel meer dan wanneer ik gewoon op vakantie

zorg, maar neemt wel deel aan de excur-

naar de camping ga. Dan moet ik alsnog afwassen, zelf dingen

sies en ontspanningsactiviteiten, waarbij

regelen en hier hoeft dat niet. Hier kan ik me helemaal focussen

het plezier en de ontspanning van de

op de zorg. En ook heel belangrijk, hier heerst echt rust. Deze

gasten voorop staat.

weken zijn voor mij echt een rustpunt in een verder druk werk­ leven, ondanks dat we de hele dag in de weer zijn om de gasten te verzorgen en naar de zin te maken.”


Functiesj

18

Medewerker bar/receptie

Medewerker facilitair

Medewerker afwaskeuken

U ontvangt bezoekers bij de receptie en

Naast het volledig verzorgen van de bar

Naast de afwas en enkele andere huis-

meldt hen aan bij de persoon voor wie zij

(verkoop consumptiekaarten, bijvullen,

houdelijke taken, zorgt u in de afwas­

komen. Daarnaast bent u verantwoordelijk

serveren) houdt u de bar, het terras en de

keuken voor koffie en thee voor de

voor een continue bezetting van de receptie

serre bij. U zorgt ervoor dat deze er netjes

gasten. Alle werkzaamheden voert u

en houdt u de signaleringsinstallatie,

en uitnodigend uitzien, zodat gasten daar

uit volgens de geldende hygiëneregels.

alarminstallatie en monitor in de gaten.

graag zitten. U voorziet gasten van koffie

Ook neemt u op professionele wijze de

en thee en voert voorkomende taken uit

telefoon aan, verbindt gesprekken door

zoals verkoop van postzegels, planten

en neemt boodschappen aan. In de bar

water geven en het netjes houden van

verzorgt u de drankjes en rekent af. Het

de rookruimte.

schoonhouden van de bar of de receptie

Kapper/winkelbediende

behoort ook tot uw werkzaamheden.

Wassen en modelleren van kapsels en eventueel watergolven en onderhouden van permanent zijn de werkzaamheden van de kapper. Naast de kapsalon,

Assistent kok

beheert u op de J. Henry Dunant ook

Als assistent kok bereidt u (op aanwijzing

de souvenirshop. Enige huishoudelijke

Medewerker pantry

van de kok) zelfstandig onderdelen van de

werkzaamheden in de kapsalon en het

Vanuit de pantry in de salon serveert

maaltijden en diëten. Daarnaast assisteert

winkeltje behoren tot uw taken. Als de

u koffie en thee. Ook verricht u enkele

u bij de bevoorrading voor de maaltijden.

werkzaamheden het toelaten, assisteert

huishoudelijke werkzaamheden in de

Ook verricht u enkele huishoudelijke

u gasten tijdens uitstapjes.

salon. U werkt volgens de geldende

werkzaamheden en let u op de geldende

hygiëneregels.

hygiëneregels. U werkt volgens het kom-

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

buisrooster in ochtend- en avonddiensten.

functie?

• Wanneer u gediplomeerd kapper bent, Wat zijn de specifieke eisen voor deze

kunt u de gasten knippen.

functie?

• U heeft ervaring met het koken voor grote groepen.

Medewerker omloop Als medewerker omloop zorgt u voor de was en het voorraadbeheer van schoon-

Kombuishulp

maakmiddelen, toiletpapier en linnen-

U assisteert bij de bereiding van maal­

goed. U houdt de openbare ruimtes en

tijden, en u helpt in de afwaskeuken.

toiletten schoon en wast af. Wanneer

Ook verricht u huishoudelijke werkzaam-

nodig, serveert u koffie en thee vanuit

heden en hanteert daarbij de geldende

de pantry.

hygiëneregels.


19

Functiesj

Een greep uit de agenda van een van onze hotels Als vrijwilliger bent u de hele dag met onze gasten in touw. Alhoewel elke dag weer anders is, met andere activiteiten en verschillende mensen, zijn er toch een paar vaste momenten op de agenda.

Maandagochtend

12:00 uur

09:30 – 12:30 uur

Tijd voor het lunchbuffet. De gasten van de ochtend­

De vrijwilligers komen aan. Tijdens de briefing zal

excursie druppelen weer binnen. Na de lunch start de

blijken dat iedereen deze week eigenlijk dezelfde

middagexcursie.

functie heeft: die van sfeermaker. Een onvergetelijke vakantie voor de gast staat centraal. Na de praktische

18:00 uur

informatie krijgen de vrijwilligers de kans om elkaar

Alle gasten zijn weer in huis. Terwijl de ervaringen van

te leren kennen.

die dag worden uitgewisseld, genieten gasten en vrij­ willigers van het geserveerde diner.

Dinsdagochtend 7:30 uur

20:00 uur

Na een korte overdracht van de nachtdienst worden

Om de avond vindt er een speciaal entertainment­

de gasten geholpen met opstaan en aankleden.

programma plaats. Belangrijkste taak van de vrijwilliger?

Heeft iemand niet zo’n goede dag? Dan is het geen

Zorgen voor gezelligheid.

probleem om nog even lekker te blijven liggen en een ontbijtje op bed te nuttigen. Haast bestaat deze week

21:00 – 23:00 uur

niet. Daarna worden de bedden recht getrokken de

Twee aan twee helpen de vrijwilligers de gasten naar

kamers aan kant gemaakt.

bed. Elke vrijwilliger heeft een vaste gast toegewezen gekregen om te helpen met opstaan en naar bed gaan.

Dinsdag, de rest van de dag

Die hulp is afgestemd op de behoefte van de gast.

7:30 – 9:30 uur

Uitkleden, wassen, toiletbezoek of eventueel met behulp

Het ontbijtbuffet wordt beneden geserveerd. Waar

van de tillift de gast in bed tillen, alles is mogelijk.

vrijwilligers vaste gasten hebben voor het helpen

De vrijwilligers die voor het eerst meegaan, krijgen extra

met opstaan en naar bed brengen, mengen ze zich

begeleiding.

nu tussen alle gasten. 9:30 uur

De ochtendexcursie start. Een deel van de groep gaat mee op excursie, begeleid door de vrijwilligers. Een ander deel van de groep blijft ‘thuis’ en geniet van de omgeving, volgt een workshop of brengt een bezoek aan de schoonheidsspecialiste. De thuisgebleven vrijwilligers zorgen voor de drankjes en een gezellig praatje.


Praktische informatiej

20

Praktische informatie Kwaliteit hoog in het vaandel

formulier aangeven). Vier weken voor het begin van de vakantie ontvangt u praktische informatie, zoals de samenstelling van het

Wordt u vrijwilliger bij het Rode Kruis? Dan profiteert u van onze kwaliteits-

team en de routebeschrijving.

zorg. Om onze gasten de beste zorg en een onvergetelijke vakantie te bieden, willen wij ons aanbod steeds verder optimaliseren en ontwikkelen.

Introductiebijeenkomst

Kwaliteit moet zichtbaar zijn. Een handig middel hiervoor is het HKZ-keur-

Als u zich voor de allereerste keer

merk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

­aanmeldt als vrijwilliger bij Bijzondere

Als onderdeel van het certificeringtraject hebben we een kwaliteitshandboek

Vakanties, doorloopt u eerst een intro­

opgesteld met procedures en duidelijke werkinstruc­ties voor medewerkers

ductiebijeenkomst. Deze bijeenkomst

en vrijwilligers. Naast de investering in het certificeren van onze kwaliteitszorg,

geeft u een heel praktisch beeld van onze

investeren we ook in u. Om u te helpen in uw taak, kunt u verschillende

accommodaties en het vrijwilligerswerk.

cursussen kosteloos volgen en krijgt u tijdens de vakanties begeleiding van

Zo weet u nog beter wat u kunt verwach-

beroepskrachten. Voor een prettig verloop van de vakanties, zijn er bovendien

ten én wat wij van u verwachten.

verschillende evaluatiemomenten. Om van elkaar te leren, en de gasten

De introductiebijeenkomsten vinden plaats

optimaal te laten genieten! Lees hierover meer in dit hoofdstuk onder ‘evaluatie’

in het hele land. Wij geven u plaatsen en

en in hoofdstuk 1 onder ‘cursussen’.

data in uw regio door, waarna u zelf kunt bepalen wat u het beste uitkomt. Bent u al vrijwilliger en wilt u nog eens een introductiebijeenkomst bijwonen? Dat is

Voor de vakantie Aanmelden en indeling

natuurlijk mogelijk. Neem contact op met Opleiding & Training van het Nederlandse Rode Kruis, (030) 25 13 053 of gewestmiddenopleidingtraining@redcross.nl.

Als u zich aanmeldt als vrijwilliger, kunt u de functie(s) van uw voorkeur aangeven.

BIG-registratie

Het aanmeldingsformulier kunt u aan­

Werken als vrijwilliger bij het Nederlandse

vragen bij het Contact Center van het

Rode Kruis telt mee in uw werkervaring.

Nederlandse Rode Kruis, (070) 44 55 888,

Zo helpt uw vrijwilligerswerk u met het

of downloaden van www.rodekruis.nl/

behoud van uw BIG-registratie. U kunt

bijzonderevakanties. Nadat u het formulier

hiertoe een formulier krijgen waarop u de

hebt ingestuurd, hoort u binnen vier

gewerkte uren invult. De locatiemanager

weken of één van uw voorkeursfuncties

tekent dit vervolgens voor u.

nog beschikbaar is. Bij de start van de vrijwilligersplanning van een nieuw jaar

Zorg voor vrijwilligers

kan dit wat langer duren, omdat wij eerst

Zonder vrijwilligers zijn de Bijzondere

een goed beeld moeten krijgen van het

Vakanties van het Rode Kruis niet moge-

aanbod vrijwilligers. Mochten alle functies

lijk. Maar vrijwilligerswerk kan zwaar zijn.

van uw voorkeur al vervuld zijn, dan komt

Daarom delen wij u niet vaker dan vijftien

u op de reservelijst. De medewerker

weken per jaar in. Ook werkt u nooit

reserveringen overlegt telefonisch met u

meer dan vijf weken per jaar in dezelfde

over een andere week (Als u dit niet op

accommodatie. U werkt maximaal een

prijs stelt, kunt u dat op het aanmeldings-

week aaneengesloten.


21

Praktische informatie

Tijdens de vakantie

Afmelden

Verzekering

Er kunnen altijd redenen zijn dat u

Als vrijwilliger bij het Rode Kruis bent u

op het laatste moment toch niet in

goed verzekerd. Wij hebben een collec-

Aankomst

de gelegenheid bent om de vakantie-

tieve ongevallen- en aansprakelijkheids-

U arriveert als vrijwilliger op maandag­

week bij te wonen. Het is echter erg

verzekering voor alle vrijwilligers. Met de

ochtend. Kijk voor de exacte aankomst-

lastig om uw plek in te vullen met

ongevallenverzekering is uw overlijdens-,

tijden bij de betreffende accommodatie.

een andere vrijwilliger en voor de

invaliditeits- en ongevallenrisico verzekerd

Op zaterdag gaat u na 11.00 uur (10.30

verpleegkundig vrijwilligers is dit

in de periode dat u als vrijwilliger werkzaam

op het schip) weer naar huis. Om de zorg

bijna onmogelijk. Minder vrijwilligers

bent. Met de aansprakelijkheidsverzekering

voor onze gasten te garanderen, is het

betekent minder tijd voor zorg en

bent u onder andere verzekerd bij schade

niet mogelijk om van deze aankomst- en

aandacht voor de gasten die vaak

en letsel aan derden tijdens de Rode Kruis-

vertrektijden af te wijken.

juist voor dit stukje extra een

activiteiten.

Kamerindeling

vakantieweek bij het Rode Kruis boeken Dit bederft niet alleen de

Aansprakelijkheidsverzekering

Tijdens uw verblijf deelt u een kamer met

vakantiepret voor de gasten, ook

De aansprakelijkheidsverzekering verzekert

een, twee of drie andere vrijwilligers. Weet

hun welzijn komt in het geding.

uw eigendommen tegen schade, diefstal

u al met wie u een kamer wilt delen? Geef

We willen benadrukken dat de gast

of vermissing tijdens uw werkzaamheden

dit dan vooraf aan bij de gastvrouw/gast-

volledig van uw aanwezigheid

op de accommodaties. Uw persoonlijke

heer van uw accommodatie, dan proberen

afhankelijk is. We hopen dat u dit

eigendommen zijn ver­zekerd tot € 500

we hier bij de kamerindeling rekening

zowel bij het aanmelden, als bij uw

per geval. Wanneer u, op verzoek van de

mee te houden. Naast de kamer deelt u

eventuele afmelding mee laat wegen.

organisatie, tijdens de vakantieweek uw

ook de sanitaire voorzieningen met deze

Mocht u zelf voor vervanging willen

auto gebruikt, is er een aanvullende

vrijwilligers.

zorgen, overleg dat dan eerst met

­schadeverzekering en een ongevallen

de reserveringsmedewerker van de

inzittendenverzekering.

accommodatie.

Evaluatie Om de vakantieweken zo prettig mogelijk

Arts of verpleegkundige

te laten verlopen, zijn er gedurende de

Het risico dat u als beroepsverpleeg­

vakantie verschillende evaluatiemomenten.

Buitengewoon verlof

kundige of arts loopt bij de voorbehouden

We bespreken bijvoorbeeld of de werk-

Sommige werkgevers geven buitengewoon

handelingen is afgedekt in de bedrijfs­

zaamheden goed zijn verdeeld.

verlof tijdens de dagen die u vrij neemt

aansprakelijkheidsverzekering van het

Aan het eind van de week volgt een eind­

voor vrijwilligerswerk. Natuurlijk helpen

Rode Kruis. Door deze verzekering bent

evaluatie met de nieuwe vrijwilligers en

wij u graag met de aanvraag van buiten-

u gedekt voor letselschade aan derden,

met enkele bekende vrijwilligers. Hier

gewoon verlof. Neem voor meer

schade die hiervan het directe gevolg is

bespreken we het verloop van de week

­informatie contact op met het Rode Kruis,

en materiële schade aan derden.

en uw rol daarin. De evaluaties zijn bedoeld als wederzijdse leermomenten,

(070) 44 55 888.

Reiskosten

Eigen verzekering

en om onze gasten de vakantie van hun

In veel gevallen is uw eigen verzekering

leven te bezorgen. Deel uw ervaringen

De reiskosten die u maakt om de accom-

de eerste die we aanspreken. Wanneer

met ons, zodat wij hiervan kunnen leren.

modatie te bereiken en weer thuis te

de uitkering vanuit uw eigen verzekering

Tijdens de evaluaties bespreken we ook

komen, kunt u declareren bij het Rode

niet toereikend blijkt, komt de aanvullende

de cursusmogelijkheden, zodat u zich als

Kruis. Reist u met de trein? Dan ontvangt

verzekering van het Rode Kruis tot uit­

vrijwilliger kunt blijven ontwikkelen.

u een vergoeding op basis van een

kering. Dit is gebruikelijk bij vrijwilligers-

tweede klas treinkaartje. Wanneer u met

verzekeringen.

Eten en drinken

de auto reist, heeft u recht op een kilo­

In de accommodaties serveren we vet-

metervergoeding. In totaal heeft u recht

en zoutarme maaltijden. Bent u vegetariër,

op vergoeding van eenmaal de heenreis

eet u halal of volgt u een dieet? Geef dit

en eenmaal de terugreis. Passagiers

bij aankomst door, dan houden wij hier-

­ontvangen geen reiskostenvergoeding.

mee rekening. De maaltijden en een


Praktische informatiej

22

­aantal consumpties nemen wij voor onze

Klachten

De overige vrijwilligers, waaronder de

rekening. Natuurlijk zijn aanvullende

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent.

algemeen verpleegkundigen, verwachten

­consumpties tegen betaling verkrijgbaar.

Maar mocht u niet tevreden zijn met de

we op maandagochtend tussen 09.30 en

gang van zaken tijdens de vakantieweek,

10.30 uur. De vakantie eindigt voor alle

Kleding

praat daar dan zo snel mogelijk over met

vrijwilligers op zaterdagochtend om

Een informele sfeer in de hotels is heel

de gastvrouw/gastheer. Wacht daarmee

ongeveer 10.30 uur. Om onze gasten de

belangrijk, de gasten zijn tenslotte met

niet tot u weer naar huis gaat of al thuis

juiste zorg te bieden, is het niet mogelijk

vakantie. Daarom dragen onze vrijwilligers

bent; alle klachten zijn bespreekbaar.

om van deze tijden af te wijken.

geen uniform. Wel stellen wij het op prijs

Door direct aan de bel te trekken, kunnen

als u zich representatief kleedt, want als

we ter plekke actie ondernemen. Wilt u

Waar?

vrijwilliger bent u het visitekaartje van het

achteraf alsnog reageren, stuur dan een

De J. Henry Dunant maakt elke week

Rode Kruis. Voor het werk in de keuken,

brief aan de locatiemanager van de

een andere reis. Daardoor is ook de

kombuis, afwaskeuken of restaurant zijn

betreffende accommodatie of de manager

opstapplaats iedere week anders. In de

schorten en poloshirts beschikbaar.

Bijzondere Vakanties. Wanneer u van

jaarplanning (zie pagina 25) ziet u waar

Uit veiligheidsoverwegingen mogen in de

mening bent dat uw klacht niet naar

het schip aanlegt. Wij verzoeken u de reis

kombuis en afwaskeuken alleen dichte

behoren opgelost is, of u bent het niet

naar de opstapplaats zelf te organiseren.

schoenen worden gedragen. In het restau-

eens met de oplossing, dan kunt u in

rant en de salon is het niet toegestaan om

beroep gaan. Uw bezwaar kunt u richten

Uw collega’s

korte broeken te dragen. Op vrijdag (op

aan de Klachtenfunctionaris en bij

De vaste bezetting van de J. Henry

het schip op donderdag) kleden de gasten

­ongewenst gedrag aan De Vertrouwens­

Dunant bestaat uit:

zich feestelijk voor het slotdiner, vergeet

persoon van het Nederlandse Rode Kruis,

• Gastvrouwen/gastheren/

dus uw feestkleding niet. Gaat u aan de

Postbus 28120, 2502 KC in Den Haag.

verpleegkundigen

slag in een van de hotels? Neem uw zwem­

• Koks

kleding dan mee!

• Secretaresse

Roken Horecaondernemingen zijn rookvrij. Daarom is het niet toegestaan om overal in de accommodaties te roken. De hotels beschikken over een rookruimte, een

Praktisch per accommodatie   J. Henry Dunant

• Nautische bemanning • Locatiemanager/Kapitein

Contact Voor de planning neemt u contact op met (070) 44 55 854, op werkdagen

prieeltje buiten, waar zowel gasten als

Het schip is de grootste accommodatie:

tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail:

vrijwilligers gebruik van maken. Op het

het biedt ruimte aan 68 gasten. U bent

reserveringenjhd@redcross.nl.

schip kunt u buiten op het zonnedek

onderdeel van een team van 53 vrijwilligers.

roken.

Samen zorgt u ervoor dat de gasten een heerlijke week hebben. Tijdens de reis

Bezoekers

deelt u een hut met één of twee andere

Bezoek voor vrijwilligers is niet toegestaan

vrijwilligers. Per twee hutten is er een

op de vakantielocaties. Als u dit in een

badkamer. Het is de bedoeling dat

bijzondere situatie wel wenst, kunt u dit

u zelf handdoeken meeneemt.

overleggen met de gastvrouw/gastheer van de accommodatie.

Wanneer? De vakantieweek aan boord van de

Huisdieren

J. Henry Dunant begint voor de arts, de

Gasten kunnen, na overleg, een hulphond

assistent gastvrouw/gastheer, verpleeg-

meenemen op vakantie. Andere huisdieren

kundige unithoofden en het verpleeg­

zijn niet toegestaan. Wanneer u allergisch

kundig nachthoofd op zondagavond om

bent voor dieren, geef dit dan aan op het

20.00 uur. Zij nemen samen de gastenlijst

aanmeldingsformulier.

en de medische gegevens door.


23

  Hotel IJsselvliedt

Praktische informatie

  Hotel De Valkenberg

In het hotel is ruimte voor 34 gasten.

Het hotel biedt onderdak aan 37 gasten.

De dagelijkse verzorging ligt in handen

Om deze gasten onbezorgd te laten

van een team van 26 vrijwilligers.

genieten, staat onder andere een team van 25 vrijwilligers voor hen klaar.

Wanneer? Vrijwilligers die met eigen vervoer komen,

Wanneer?

verwachten we op maandagochtend

Een reguliere vakantieweek begint op

tussen 9.00 en 9.30 uur. Als u met de trein

maandag en eindigt op zaterdag. Vrijwil-

komt, staat er om 9.30 uur op station

ligers arriveren op maandag tussen 9.00

Wezep een bus te wachten om u naar het

en 9.30 uur. Op zaterdag gaat u na 11.00

Deze kleinschalige accommodatie

hotel te brengen. Op zaterdag na 11.00 uur

uur weer naar huis. Om de kwaliteit van de

biedt onderdak aan 14 gasten en staat

is de vakantieweek afgelopen. Om de

zorg te waarborgen, is het niet mogelijk

midden in het bos op het terrein van hotel

gasten kwalitatief hoogwaardige zorg te

om van deze tijdstippen af te wijken.

De Valkenberg. De dagelijkse verzorging

  Hotel De Paardestal

ligt in de handen van een beroepskracht

bieden, is het van belang dat er de hele week genoeg vrijwilligers aanwezig zijn.

Waar?

Daarom is het niet mogelijk om van de

Hotel De Valkenberg

aankomst- en vertrektijden af te wijken.

Arnhemsestraatweg 12

Wanneer?

6991 AM RHEDEN

Een reguliere vakantieweek begint op

Waar?

en een team van rond de 9 vrijwilligers.

maandag en eindigt op zaterdag. Vrijwil-

Hotel IJsselvliedt

Uw collega’s

ligers arriveren op maandag tussen 9.00

IJsselvliedtlaan 1

De vaste bezetting van hotel De Valken-

en 9.30 uur. Op zaterdag gaat u na 11.00

8091 PN WEZEP

berg en hotel De Paardestal bestaat uit:

uur weer naar huis. Om de kwaliteit van

• Gastvrouwen/verpleegkundigen

de zorg te waarborgen, is het niet mogelijk

Uw collega’s

• Koks

om van deze tijdstippen af te wijken.

De vaste bezetting van hotel IJsselvliedt

• Secretaresse

bestaat uit:

• Medewerkers technische dienst

Waar?

• Gastvrouwen/verpleegkundigen

• Medewerker nachtdienst

Hotel De Paardestal

• Koks

• Medewerkers huishoudelijke dienst

Arnhemsestraatweg 14

• Medewerkers pantry op de drukke uren

• Medewerkers reserveringen

6991 AM RHEDEN

(afwas)

• Locatiemanager

• Secretaresse

Uw collega’s

• Medewerker Technische Dienst

Contact

• Medewerkers Huishoudelijke Dienst

Voor de planning neemt u contact op

berg en hotel De Paardestal bestaat uit:

• Medewerkers Reserveringen

met (070) 44 55 853, op werkdagen

• Gastvrouwen/verpleegkundigen

• Locatiemanager

tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail:

• Koks

reserveringenvalkenberg@redcross.nl.

• Secretaresse

De vaste bezetting van hotel De Valken-

Contact

• Medewerkers technische dienst

Voor de planning neemt u contact op

• Medewerker nachtdienst

met (070) 44 55 863, op werkdagen

• Medewerkers huishoudelijke dienst

tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail:

• Medewerkers reserveringen

reserveringenijsselvliedt@redcross.nl.

• Locatiemanager

Contact Voor de planning neemt u contact op met (070) 44 55 853, op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail: reserveringenpaardestal@redcross.nl.


Jaarplanning 2012j

24

Jaarplanning 2012 Deze jaarplanning geeft u een overzicht van alle vakantieweken in de vier accommodaties. Alle vakanties duren vijf nachten; de reguliere weken zijn in het overzicht niet nader omschreven. In de eerste weken van het jaar zijn op de hotels ook gasten aanwezig die geen tot weinig zorg nodig hebben. In deze weken zijn dus minder vrijwilligers nodig. U kunt zich voor vrijwel alle weken opgeven. Enkele uitzonderingen staan per accommodatie vermeld en op De Paardestal worden daar misschien in loop van het jaar nog uitzonderingen aan toegevoegd. Voor de weken waar ‘Gereserveerd’ staat, was op het moment van het ter perse gaan van de brochure nog niet bepaald welke gasten aanwezig zouden zijn. Voor de J. Henry Dunant geldt dat het in- en ontschepen in Amsterdam nog niet zeker is. Informatie hierover kunt u (in de loop van 2012) krijgen bij onze reserverings­medewerkers en via onze nieuwsbrieven.

Deze jaarplanning is met zorg opgesteld. Er kunnen echter wijzigingen optreden in de planning. Voor de meest recente planning kunt u bellen met het Contact Center van het Nederlandse Rode Kruis, (070) 44 55 888.

  Vakantieschip J. Henry Dunant

  Nederland - Wisselende bestemmingen

U kunt zich niet opgeven voor de weken 17, 27 en 31 wk 1

wk 2

wk 3

wk 4

wk 5

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

wk 6

wk 7

wk 8   20 feb - 25 feb

wk 9   27 feb - 3 mrt

wk 10   5 mrt - 10 mrt

Friesland / Groningen

Drenthe

Groningen

Gesloten

Gesloten Kampen Kampen

Kampen Kampen

Kampen Kampen

wk 11   12 mrt - 17 mrt

wk 12   19 mrt - 24 mrt

wk 13   26 mrt - 31 mrt

wk 14   2 apr - 7 apr

wk 15   9 apr - 14 apr

Friesland

Gelderland Veluwe /

Overijssel Gelderland

Gelderland west /

Zuid-Holland /

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Kampen Kampen

Kampen Arnhem

Arnhem Arnhem

Arnhem Gorinchem

Gorinchem Gorinchem

Arnhem


25

Jaarplanning 2012

wk 16   16 apr - 21 apr

wk 17   23 apr - 28 apr

wk 18   30 apr - 5 mei

wk 19   7 mei - 12 mei

wk 20   14 mei - 19 mei

Meervoudig

Vlaanderen

Noord-Brabant

Noord-Brabant oost

Gelderland / Zuid-

gehandicapten Gorinchem Bergen op Zoom

Limburg / Noord-Brabant Antwerpen Gorinchem

Gorinchem Cuijk

Cuijk Mook

Mook Mook

wk 21   21 mei - 26 mei

wk 22   28 mei - 2 jun

wk 23   4 jun - 9 jun

wk 24   11 jun - 16 jun

wk 25   18 jun - 23 jun

Zuid-Limburg

Midden-Limburg /

Overijssel (Twente)

Gelderland

Overijssel (IJsselland)

Mook Maastricht

Maastricht Arnhem

Arnhem Arnhem

Arnhem Zutphen

Zutphen Arnhem

wk 26   25 jun - 30 jun

wk 27   2 jul - 7 jul

wk 28   9 jul - 14 jul

wk 29   16 jul - 21 jul

wk 30   23 jul - 28 jul

Gereserveerd

Vlaanderen

Zuid-Holland

Leeftijdgebonden

Noord-Holland midden

(Gouda /Zoetermeer)

25 - 40 jaar

Arnhem Gorinchem

Gorinchem Antwerpen

Rotterdam Gouda

Gouda Amsterdam

Amsterdam Hoorn

wk 31   30 jul - 4 aug

wk 32   6 aug - 11 aug

wk 33   13 aug - 18 aug

wk 34   20 aug - 25 aug

wk 35   27 aug - 1 sep

Noord-Kennemerland

Leeftijdgebonden

Noord-Holland oost

Utrecht

Zuid-Holland (Dordrecht)

Amsterdam Utrecht

Utrecht Gorinchem

Gorinchem Tiel

Noord-Limburg

(Rijn- en IJsselstreek)

18-25 jaar Hoorn Amsterdam

Amsterdam Amsterdam

wk 36   3 sep - 8 sep

wk 37   10 sep - 15 sep

wk 38   17 sep - 22 sep

wk 39   24 sep - 29 sep

wk 40   1 okt - 6 okt

Utrecht

Zuid-Holland (Leiden)

Zuid-Holland / Zeeland

Leeftijdgebonden

Noord-Holland

Utrecht Vlaardingen

Vlaardingen Bergen op Zoom

Tiel Utrecht

40-55 jaar Bergen op Zoom A'dam

Amsterdam Utrecht

wk 41   8 okt - 13 okt

wk 42   15 okt - 20 okt

wk 43   22 okt - 27 okt

wk 44   29 okt - 3 nov

wk 45   5 nov - 10 nov

Zuid-Holland

Flevoland / Amsterdam

Overijssel / Flevoland

Gereserveerd

Noord-Brabant

Utrecht Utrecht

Utrecht Deventer

Deventer Zutphen

Zutphen Tiel

Tiel Gorinchem

wk 46   12 nov - 17 nov

wk 47   19 nov - 24 nov

wk 48   26 nov - 1 dec

wk 49   3 dec - 8 dec

wk 50   10 dec - 15 dec

Utrecht / Noord-Brabant

Zuid-Holland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland (Delft /

(Den Haag / Rotterdam)

Nieuwe Waterweg)

Amsterdam Vlaardingen

Vlaardingen Vlaardingen

(Rotterdam / Den Haag)

Gorinchem Gorinchem

Gorinchem Utrecht

wk 51  

wk 52  

Gesloten

Gesloten

   Gesloten  Laagseizoen    Hoogseizoen

Utrecht Amsterdam

   Inschepen    Ontschepen


Jaarplanning 2012j

26

  Hotel IJsselvliedt

  Gelderland - Wezep

U kunt zich niet opgeven voor week 37 wk 1

wk 2  

wk 3  

wk 4   23 jan - 28 jan

wk 5   30 jan - 4 feb

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Contactweek

Oud-vrijwilligers

wk 6 6 feb - 11 feb

wk 7   13 feb - 18 feb

wk 8   20 feb - 25 feb

wk 9   27 feb - 3 mrt

wk 10   5 mrt - 10 mrt

wk 14   2 apr - 7 apr

wk 15   9 apr - 14 apr

Mantelzorgers wk 11   12 mrt - 17 mrt

Molukse week wk 12   19 mrt - 24 mrt

wk 13   26 mrt - 31 mrt

Leeftijdgebonden

wk 16   16 apr - 21 apr

wk 17   23 apr - 28 apr

wk 18   30 apr - 5 mei

55-70 jaar

Indische week

wk 19   7 mei - 12 mei

wk 20   14 mei - 19 mei

Districtsweek

wk 21   21 mei - 26 mei

Delft / Westland

Multiculturele week

wk 22   28 mei - 2 jun

wk 23   4 jun - 9 jun

Gezinsweek wk 24   11 jun - 16 jun

wk 25   18 jun - 23 jun

wk 29   16 jul - 21 jul

wk 30   23 jul - 28 jul

Vlaanderen (zware zorg) wk 26   25 jun - 30 jun

wk 27   2 jul - 7 jul

wk 28   9 jul - 14 jul

Leeftijdgebonden 40-55 jaar wk 31   30 jul - 4 aug

wk 32   6 aug - 11 aug

wk 33   13 aug - 18 aug

wk 34   20 aug - 25 aug

wk 35   27 aug - 1 sep

Leeftijdgebonden Gezinsweek wk 36   3 sep - 8 sep

25-40 jaar wk 37   10 sep - 15 sep

wk 38   17 sep - 22 sep

wk 39   24 sep - 29 sep

wk 40   1 okt - 6 okt

Vlaanderen (zware zorg)

Indische week

wk 43   22 okt - 27 okt

wk 44   29 okt - 3 nov

wk 45   5 nov - 10 nov

wk 48   26 nov - 1 dec

wk 49   3 dec - 8 dec

wk 50   10 dec - 15 dec

Huntington wk 41   8 okt - 13 okt

wk 42   15 okt - 20 okt

Gezinsweek wk 46   12 nov - 17 nov

wk 47   19 nov - 24 nov

Gereserveerd

Gereserveerd

wk 51   17 dec - 22 dec

wk 52   24 dec - 29 dec

Kerstshopweek

Kerstweek

Mantelzorgers met hun zorgvragers

Vlaanderen


27

Jaarplanning 2012

  Hotel De Valkenberg

  Gelderland - Rheden

U kunt zich niet opgeven voor de weken 18 en 45 wk 1

wk 2  

wk 3  

Gesloten

Gesloten

Gesloten

wk 6 6 feb - 11 feb

wk 7   13 feb - 18 feb

wk 8   20 feb - 25 feb

wk 4   23 jan - 28 jan

wk 9   27 feb - 3 mrt

wk 5   30 jan - 4 feb

wk 10   5 mrt - 10 mrt

Meervoudig Indische week wk 11   12 mrt - 17 mrt

gehandicapten wk 12   19 mrt - 24 mrt

wk 13   26 mrt - 31 mrt

wk 14   2 apr - 7 apr

wk 15   9 apr - 14 apr

wk 18   30 apr - 5 mei

wk 19   7 mei - 12 mei

wk 20   14 mei - 19 mei

wk 24   11 jun - 16 jun

wk 25   18 jun - 23 jun

Mantelzorgers met Vlaanderen (MV)

hun zorgvragers

wk 16   16 apr - 21 apr

wk 17   23 apr - 28 apr

Meervoudig Parkinsonvereniging wk 21   21 mei - 26 mei

gehandicapten wk 22   28 mei - 2 jun

wk 23   4 jun - 9 jun

Psychogeriatrische week wk 26   25 jun - 30 jun

wk 27   2 jul - 7 jul

wk 28   9 jul - 14 jul

Gereserveerd wk 29   16 jul - 21 jul

wk 30   23 jul - 28 jul

Meervoudig gehandicapten wk 31   30 jul - 4 aug

wk 32   6 aug - 11 aug

wk 33   13 aug - 18 aug

wk 34   20 aug - 25 aug

wk 35   27 aug - 1 sep

Vlaanderen (zware zorg) wk 36   3 sep - 8 sep

wk 37   10 sep - 15 sep

wk 38   17 sep - 22 sep

wk 39   24 sep - 29 sep

wk 40   1 okt - 6 okt

Meervoudig Psychogeriatrische week wk 41   8 okt - 13 okt

gehandicapten wk 42   15 okt - 20 okt

wk 43   22 okt - 27 okt

Gereserveerd wk 46   12 nov - 17 nov

wk 44   29 okt - 3 nov

wk 45   5 nov - 10 nov

Psychogeriatrische week wk 47   19 nov - 24 nov

wk 48   26 nov - 1 dec

wk 49   3 dec - 8 dec

Meervoudig Psychogeriatrische week

gehandicapten

wk 51   17 dec - 22 dec

wk 52   24 dec - 29 dec

Kerstshopweek

Kerstweek

wk 50   10 dec - 15 dec


Jaarplanning 2012j

28

  Hotel De Paardestal

  Gelderland - Rheden

U kunt zich niet opgeven voor week 48 wk 1

wk 2  

wk 3  

Gesloten

Gesloten

Gesloten

wk 6 6 feb - 11 feb

wk 7   13 feb - 18 feb

wk 8   20 feb - 25 feb

Indische week wk 11   12 mrt - 17 mrt

wk 4   23 jan - 28 jan

wk 5   30 jan - 4 feb

wk 9   27 feb - 3 mrt

wk 10   5 mrt - 10 mrt

Psychogeriatrische week wk 12   19 mrt - 24 mrt

wk 13   26 mrt - 31 mrt

wk 14   2 apr - 7 apr

wk 15   9 apr - 14 apr

wk 18   30 apr - 5 mei

wk 19   7 mei - 12 mei

wk 20   14 mei - 19 mei

wk 24   11 jun - 16 jun

wk 25   18 jun - 23 jun

Mantelzorgers met Vlaanderen (MV)

hun zorgvragers

wk 16   16 apr - 21 apr

wk 17   23 apr - 28 apr

Psychogeriatrische week wk 21   21 mei - 26 mei

Gezinsweek wk 22   28 mei - 2 jun

wk 23   4 jun - 9 jun

Psychogeriatrische week wk 26   25 jun - 30 jun

wk 27   2 jul - 7 jul

wk 28   9 jul - 14 jul

Gereserveerd wk 29   16 jul - 21 jul

Psychogeriatrische week wk 31   30 jul - 4 aug

Gereserveerd wk 32   6 aug - 11 aug

wk 33   13 aug - 18 aug

Psychogeriatrische week wk 36   3 sep - 8 sep

wk 30   23 jul - 28 jul

wk 34   20 aug - 25 aug

wk 35   27 aug - 1 sep

Vlaanderen

wk 37   10 sep - 15 sep

wk 38   17 sep - 22 sep

wk 39   24 sep - 29 sep

wk 40   1 okt - 6 okt

wk 42   15 okt - 20 okt

wk 43   22 okt - 27 okt

wk 44   29 okt - 3 nov

wk 45   5 nov - 10 nov

wk 48   26 nov - 1 dec

wk 49   3 dec - 8 dec

wk 50   10 dec - 15 dec

Psychogeriatrische week wk 41   8 okt - 13 okt

Psychogeriatrische week wk 46   12 nov - 17 nov

wk 47   19 nov - 24 nov

Psychogeriatrische week wk 51   17 dec - 22 dec

wk 52   24 dec - 29 dec

Kerstshopweek

Kerstweek


vakanties@redcross.nl www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Vrijwilligersbrochure 2012  

Vrijwilligersbrochure 2012 Bijzondere Vakanties Rode Kruis

Vrijwilligersbrochure 2012  

Vrijwilligersbrochure 2012 Bijzondere Vakanties Rode Kruis

Advertisement