Page 1

Bijzondere Vakanties 2013 Vrijwilligers gezocht!

Bezorgt u onze gasten een bijzondere vakantie?


Colofon Deze brochure is een uitgave van het Nederlandse Rode Kruis. De informatie is bedoeld voor vrijwilligers die zich willen inzetten tijdens een Bijzondere Vakantie. Redactie Het Nederlandse Rode Kruis, Marketing & Fondsenwerving Eindredactie Het Nederlandse Rode Kruis, Bijzondere Vakanties Fotografie o.a.

Mandy Brander

Wilco van Dijen

Lizzy Kalisvaart

Sandra Peerenboom

Joost van der Sluis

Jack Tillmanns

Vormgeving

Ontwerpwerk, Den Haag

Oplage

12.000 stuks

Informatie

Het Nederlandse Rode Kruis

Bijzondere Vakanties

Postbus 28120

2502 KC  Den Haag

T 070 44 55 888

E vakanties@redcross.nl

www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Noot voor de lezer: Om de informatie compact en makkelijk leesbaar te houden, ­duiden we in deze brochure vrijwilligers aan met ‘hij’. Uiteraard bedoelen we hier ook vrouwelijke vrijwilligers mee. En daar waar gastvrouw staat, kunt u ook gastheer lezen.


Inhoud Bezorgt u onze gasten een bijzondere vakantie?

3

Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis: een win-win

4

Waarom u?

5

Hier doen we het voor

4

Uw eigenschappen 6 Minimumleeftijd 7 Geen ervaring? Geen punt

7

Gastvrijheid in de praktijk

7

Liever leidinggeven 7

Bijzondere vakanties

8

Bijzondere accommodaties

8

Vakantieschip J. Henry Dunant

9

Hotel IJsselvliedt 9 Hotel De Valkenberg 10 Hotel De Paardestal 10

Bijzonder aanbod

11

Speciale weken 11

Functies

13

Zorg 13 Facilitair 17

Praktische informatie

20

Voor de vakantie 20 Tijdens de vakantie 21 Praktisch per accommodatie 22

Jaarplanning 2013 Vakantieschip J. Henry Dunant

24 24

Hotel IJsselvliedt 26 Hotel De Valkenberg 27 Hotel De Paardestal 28


3

Bezorgt u onze gasten een bijzondere vakantie?

Bezorgt u onze gasten een 足bijzondere vakantie? Het Nederlandse Rode Kruis is specialist in volledig verzorgde vakanties op prachtige Nederlandse locaties. Al meer dan zestig jaar organiseren we deze Bijzondere Vakanties, voor mensen met medische of sociale beperkingen. Onze ervaring leert dat juist deze groep kwetsbare mensen hier veel baat bij heeft, terwijl zij vaak niet in staat zijn om zelf op pad te gaan. Tijdens een Bijzondere Vakantie bieden wij hun optimale zorg en een onvergetelijke tijd. Maar dat kunnen we niet zonder vrijwilligers. Helpt u ons mee onze gasten de week van hun leven te bezorgen?

Hier doen we het voor

Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis: een win-win


jBezorgt u onze gasten een bijzondere vakantie?j

4

Hier doen we het voor

Dankzij de Bijzondere Vakanties van het Nederlandse Rode Kruis kunnen mensen die het zo hard nodig hebben een week lang zorgeloos genieten van al het moois dat Nederland te bieden heeft. Alleen, of samen met een familielid, vriend(in) of mantelzorger. We halen mensen hiermee uit een sociaal isolement of geven ­verzorgers een welverdiend rustmoment in de vaak zware zorgtaak.

Dit maakt de Bijzondere Vakanties van het Nederlandse Rode Kruis zo ­bijzonder: • Onze vier prachtige vakantie­ accommodaties. • We bieden professionele zorg op maat. • Ook mensen met hoge zorgzwaarte kunnen bij ons terecht. • Gasten kunnen een familielid of vriend meenemen. • Onze gasten bepalen zelf hoe

Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis: een win-win Als vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis bezorgt u mensen die het hard

• Inleiding Zorg • Algemene Dagelijkse Levensbehoefte (Basis en Vervolg)

nodig hebben een onvergetelijke vakantie.

• Tilvaardigheden/Tilliften

Maar u kunt ook zelf goed profiteren van

• Verpleegkundige Vaardigheden

uw inzet voor het Rode Kruis. Een aantal

• Verdieping Zorg en Ziektebeelden

voordelen op een rij:

• Restaurantvaardigheden

ze hun tijd willen besteden. • De samenwerking tussen

Een greep uit ons cursusaanbod:

• Rolstoelbusvervoer

Cursussen

beroepskrachten en vrijwilligers

Wanneer u bij ons als vrijwilliger aan de

geeft de unieke combinatie van

slag gaat, kunt u kosteloos verschillende

BIG-registratie voor verpleegkundigen

optimale zorg en een optimale

cursussen volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld

Werken als vrijwilliger bij het Nederlandse

vakantiesfeer.

uw zorgkwaliteiten of uw restaurant­

Rode Kruis telt mee in uw werkervaring.

vaardigheden verder ontwikkelen. Zowel

Zo helpt uw vrijwilligerswerk u met het

in het voorjaar als in het najaar kunt u de

behoud van uw BIG-registratie.

cursussen volgen. U krijgt het cursus­

Een win-win: kies uit het uitgebreide cursus­aanbod

overzicht en het aanmeldingsformulier

Stage of studiepunten

automatisch halfjaarlijks thuisgestuurd,

Het Rode Kruis is een ideale plek om

nadat u zich heeft aangemeld als

stage te lopen of vrije studiepunten te

­vrijwilliger.

halen. Of het nu gaat om een opleiding in de zorg of horeca, stagiaires kunnen bij ons aan de slag in hun toekomstige vakgebied. En terwijl zij leren, bezorgen ze onze gasten ook nog eens een ­onvergetelijke vakantie.


5

Waarom u?

Waarom u? U werkt graag voor en met andere mensen. Of u wilt werk足 ervaring opdoen. U bent betrokken bij uw medemens, u wilt wat doen voor een ander, u bent enthousiast. Of u houdt van het zorgvak, maar zou eindelijk wat meer aandacht willen geven aan een zorgvrager, omdat u daar in uw baan in de zorg niet aan toe komt. Misschien wilt u meer leren, cursussen volgen, uw cv opbouwen of studiepunten verdienen.

Uw eigenschappen

minimumleeftijd

Geen ervaring? Geen punt

Gastvrijheid in de praktijk

Liever leidinggeven


Waarom u?j

6

Een onvergetelijke tijd voor de gasten én voor u

Edith (60):

“Lekker afwis­ selend”

succesvol te maken, is uw betrokkenheid bij deze doelgroep doorslaggevend.

Edith gaat als vrijwilliger ongeveer 4 tot 5 weken per jaar mee

• U bent klantgericht. Dit betekent dat

op het schip. Dat doet zij al tien jaar met onverminderd plezier.

het contact met gasten u makkelijk

“Je leert de gasten echt goed kennen. Dat persoonlijke contact

af gaat en dat u doorvraagt naar hun

maakt het zo leuk. Wat ook scheelt is dat het een vrijwilligerstaak

behoeften en wensen. Ook biedt u

is die je veel vrijheid biedt. Het is een week hard werken en

ongevraagd extra service, zonder dat

genieten en daarna weer lekker naar huis. Ik kan het inplannen

u het gevoel van zelfstandigheid van

zoals ik het wil. Daarom is het voor mij geen probleem om zo veel weken aan de slag te gaan. Lekker afwisselend.”

de gasten uit het oog verliest. • U werkt graag samen. Informatie die voor anderen van belang is, speelt u

“Ik werk niet, dus ik heb ook alle tijd om dit te doen. Je kunt zelf

tijdig door. U houdt rekening met de

bepalen wanneer je gaat en wat je wilt doen. Deze week ben ik

inbreng van een ander en betrekt

bijvoorbeeld onderdeel van het recreatieteam. Maar ik sta ook wel eens in de bediening of ik werk in de kapsalon of als

­anderen actief bij de samenwerking. • U kunt optreden wanneer nodig.

assi­stent-gastvrouw.

Daarbij maakt u een representatieve

Het contact met de collega’s is ook prettig. Je bent hier toch

indruk, zowel in woord als in daad en

samen met hetzelfde doel; er een gezellige week van maken!”

handelt u volgens uw rol en bijbehorende verwachtingen. U legt makkelijk contact en verliest daarbij beleefdheidsnormen en etiquette niet uit het oog. • U heeft een groot verantwoordelijk-

Uw eigenschappen

heidsgevoel. Zorgverlening vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel en

Als vrijwilliger kunt u kiezen uit veel

­kwaliteit. Daarom is het belangrijk dat

­verschillende functies. Naast een flinke

u de afgesproken regels en procedures

dosis enthousiasme zoeken we in al

volgt.

onze vrijwilligers een aantal specifieke

• U bent gemotiveerd. Hierdoor bent u

eigenschappen. Herkent u zich hierin?

in staat om kritisch naar uzelf te kijken en kunt u, wanneer nodig, uw minder

• U bent betrokken bij de doelgroep. Bijzondere Vakanties organiseren we

sterke punten verbeteren. • U heeft een goede lichamelijke en

voor mensen met een lichamelijke of

geestelijke gezondheid. Doordat het

sociale indicatie. Om de vrijwilligers-

werk als vrijwilliger zwaar kan zijn, is

functie voor uzelf en voor de gasten

het belangrijk dat u fit bent.


7

Waarom u?

Minimumleeftijd

Meer informatie

Liever leidinggeven

Om aan de slag te gaan als vrijwilliger bij

Heeft u na het lezen van deze brochure

­Bijzondere Vakanties bent u minimaal 18

nog vragen, neem dan contact op met

een leidinggevende functie met meer

jaar. De reden voor deze minimumleeftijd

het Contact Center van het Nederlandse

­verantwoordelijkheid in uw taken?

is het grote verantwoordelijkheidsgevoel

Rode Kruis: (070) 44 55 888, of mail naar

Dan zijn de functies verpleegkundig

dat dit werk van u vraagt. U bent als vrij-

contactcenter@redcross.nl.

­unithoofd of verpleegkundig nachthoofd

Bent u verpleegkundige en wilt u graag

williger altijd bezig met gasten die extra

op het schip (zie pag. 14) misschien iets

aandacht en zorg nodig hebben.

voor u. Naast de basiseigenschappen

Geen ervaring? Geen punt

Gastvrijheid in de praktijk

beschikt u ook over de volgende ­vaardigheden:

Om onze gasten het gevoel te geven dat ze meer dan welkom bij ons zijn,

• U kunt leidinggeven aan een groep.

Ook wanneer u geen ervaring heeft in de

besteden we veel aandacht aan gast­

Als leidinggevende organiseert u een

zorg, kunt u bij onze accommodaties aan

vrijheid. Onze vrijwilligers doen dat zo:

effectieve samenwerking binnen het team van vrijwilligers. Ook verdeelt u

de slag. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt als vrijwilliger, nodigen wij u uit voor een introductiebijeenkomst waarmee u snel een beeld krijgt van onze vakanties en uw bijdrage hieraan. Er zijn veel verschillende functies. Verder kunt u

1. Aandacht schenken aan de gast,

de verantwoordelijkheden en maakt u

onder andere door vragen te stellen

duidelijk wie wat doet. Daarnaast bent

en te luisteren;

u in staat om wrijving binnen het team

2. Initiatief tonen, onder andere door te vragen wat de gast graag wil doen;

tijdig en effectief te voorkomen. • U heeft goede mondelinge uitdruk-

3. Afspraken nakomen, door bijvoor-

kingsvaardigheden. U bent goed te

bijvoorbeeld de cursus Inleiding Zorg en

beeld echt die wandeling te maken

verstaan en te volgen voor anderen.

Tilvaardigheden. En ook tijdens uw vrij­

die met de gast is afgesproken;

Alle vragen beantwoordt u inhoudelijk

4. Deskundig handelen, waardoor de

voldoende, u drukt zich helder uit en

gebruik maken van ons cursusaanbod,

willigerswerk kunt u voortdurend rekenen op onze steun en begeleiding om de week

gast het gevoel krijgt in goede handen

voor u en onze gasten een succes te

te zijn;

maken.

5. Meedenken en helpen.

brengt de boodschap duidelijk over. • U neemt initiatief. Uit eigen beweging draagt u ideeën of oplossingen aan. • U kunt delegeren. U kunt inschatten welke opdrachten passen bij het niveau en de omstandigheden van de betreffende vrijwilliger. U geeft daarbij duidelijk de ruimte aan waarbinnen iemand zelfstandig keuzes mag maken.


Bijzondere vakantiesj

8

Bijzondere vakanties Mensen ĂŠcht een onvergetelijke vakantie geven. Dat is waar we voortdurend naar streven. De inzet van vrijwilligers is hiervoor cruciaal. Net zo belangrijk is het aanbod waaruit onze gasten kunnen kiezen. Op vier heel verschillende plaatsen kunt u uw talenten inzetten. Of u voor het eerst als vrijwilliger meegaat, of meer ervaren bent: u kunt bij alle accommodaties aan de slag.

Bijzondere accommodaties Bij de boeking hebben onze gasten de keuze uit drie hotels en een vakantieschip. Accommodaties waar we trots op zijn. Om hun prachtige ligging, de luxe uitstraling en de uitstekende verzorging op maat die ze bieden. Elk met een eigen unieke sfeer en excursiemogelijkheden. De accommodaties hebben alle ingrediĂŤnten in huis voor een heerlijke volledig verzorgde vakantie.


9

Bijzondere vakanties

De wereld vanaf het water

Proef de sfeer van een monumentaal herenhuis

Vakantieschip J. Henry Dunant

Hotel IJsselvliedt   Gelderland - Wezep

  Nederland - Wisselende bestemmingen

Aan de rand van Wezep ligt landgoed IJsselvliedt, ­midden in het boerenlandschap van Gelderland. In en

Vakantie op een cruiseschip? De J. Henry Dunant maakt

buiten het monumentale pand uit de achttiende eeuw

deze droom waar! Dit varende hotel is voorzien van alle

zijn nog veel elementen van de oorspronkelijke bewoners

denkbare gemakken. De J. Henry Dunant - vernoemd

terug te vinden, zoals de bibliotheek en de oranjerie.

naar de oprichter van het Rode Kruis - is een luxe

In de schitterende tuinen rond het huis genieten gasten

­vakantieschip dat op veel plaatsen in Nederland komt.

volop; zonnebaden aan de waterkant, bijpraten op het

De reis van de J. Henry Dunant verschilt wekelijks.

terras of met blote voeten in het gras.

Het schip vertrekt dus vanuit verschillende opstap­ plaasten. Twee keer per week meert het schip aan in

Vanuit Hotel IJsselvliedt maken we onder meer uitstapjes

sfeervolle havenstadjes.

naar Giethoorn, Apenheul, Paleis Het Loo, een orchideeën­ kwekerij en een dominicanenklooster.

Faciliteiten

Faciliteiten

34 Gastenhutten, restaurant, salon, lounge, souvenirshop, kapsalon,

20 Gastenkamers, restaurant,

overdekte serre, zonnedek.

koffiehoek, salon, 2 terrassen, gebruik van internet, kapsalon, schoonheidssalon, sauna, zonnebank, oranjerie (met open haard), prieel.


Bijzondere vakantiesj

10

Een vorstelijk verblijf midden in de Veluwse bossen

Goed toeven in een verbouwde paardenstal

Hotel De Valkenberg

Hotel De Paardestal

  Gelderland - Rheden

  Gelderland - Rheden

Het herenhuis van landgoed De Valkenberg dateert uit

Aan de rand van de bossen op landgoed De Valkenberg

1834. Vanuit de salon heeft u een prachtig uitzicht over

ligt Hotel De Paardestal. Tot 1995 was dit bijgebouw van

het indrukwekkende landschap van de zuidelijke Veluwe.

het hotel ook echt in gebruik als paardenstal. Inmiddels is

Op dit bosrijke landgoed kunnen gasten ontspannen en

het omgetoverd tot een mooie accommodatie met een

genieten van een heerlijke vakantie. Al sinds 1966 is het

intieme, ongedwongen sfeer. Maar wel met alle gemak-

herenhuis in gebruik als hotel van het Rode Kruis. Hotel

ken van het nabij gelegen hotel De Valkenberg.

De Valkenberg is de enige vakantielocatie van het Rode Kruis met een verwarmd binnenzwembad. Vanuit hotel De Valkenberg maken we onder andere mooie ritten over natuurgebied Posbank en het Montferland. Het levendige

Faciliteiten

centrum van Zutphen nodigt bovendien uit tot winkelen. 7 Gastenkamers, restaurant met tv-hoek, huiskamer, terras. Er kan tevens gebruik gemaakt worden

Faciliteiten

van de faciliteiten van hotel De Valkenberg.

18 Gastenkamers, restaurant, salon, bar, diverse terrassen, serre, recreatie­ ruimte met verwarmd aangepast zwembad, kapsalon, theehuis, rokersprieel, souvenirwinkel.


11

Bijzondere vakanties

Bijzonder aanbod

Alle bijzondere vakanties lopen van maandagmiddag tot en met zaterdagochtend. De gasten kunnen bovendien altijd hun mantelzorger, familielid of partner als reisgenoot meenemen. Naast de reguliere vakantieweken voor mensen met beperkingen zijn er weken voor specifieke doelgroepen.

Leeftijdgebonden weken

Indische en Molukse weken

Bijzondere Vakanties zijn soms ook aan-

Voor iedereen die een band heeft met

gepast aan leeftijden. Zo zijn er weken

voormalig Nederlands-Indië organiseren

speciaal voor zieke of gehandicapte

we speciale vakantieweken. Tijdens hun

jonge(re) gasten. We onderscheiden vier

verblijf kunnen gasten contact leggen

leeftijdscategorieën: 18-25, 25-40, 40-55

met mensen die dezelfde achtergrond

en 55-70 jaar. Bij het plannen van vrijwil-

hebben. Graag werken we tijdens deze

ligers in deze weken, streven we ernaar

weken met vrijwilligers met een Indische

om de leeftijd van de vrijwilligers aan te

of Molukse achtergrond.

laten sluiten op de leeftijd van de gasten

Speciale weken

in de betreffende week.

Er zijn speciale weken voor gasten met

Gezinsweken

vergelijkbare handicaps of ziektebeelden.

In deze weken zijn gezinnen met jonge

Zo hebben we vakantieweken voor

kinderen te gast, waarvan een van de

­meervoudig gehandicapten en weken

familieleden een beperking of chronische

voor gasten met een psychogeriatrische

ziekte heeft. Tijdens deze weken kan

­aandoening. Daarnaast organiseert het

een gezin heerlijk van elkaar en van de

Rode Kruis weken voor gezinnen met

vakantie genieten, zonder zorgen om de

een ziek of gehandicapt familielid, zodat

zorg die geleverd moet worden. Daar zor-

zij een weekje heerlijk samen kunnen

gen wij voor. In deze weken organiseren

­ontspannen. Tijdens de speciale weken

we allerlei leuke activiteiten voor de kinde-

zijn er altijd vrijwilligers die bekend zijn

ren. En de ouders kunnen er ook gerust

met de doelgroep, het werk en de betref-

zelf eens op uit.

fende accommodatie. Als u aan de slag wilt tijdens een speciale week, bespreek dan met de gastvrouw waar uw vaardigheden het best tot hun recht komen.

Passende verzorging voor alle gasten


Bijzondere vakantiesj

12

Gasten met de ziekte van Huntington

Kerstweken en kerstshopweken

Een speciale week organiseren we ook

worden zo mogelijk nog gezelliger tijdens

voor gasten met de ziekte van Huntington.

deze weken. Een versierde boom, authen-

Graag zetten we deze week vrijwilligers

tieke kerstversnaperingen en natuurlijk

in die specifieke ervaring met deze aan­

kerstmuziek geven onze gasten het echte

doening hebben. Heeft u deze ervaring

kerstgevoel. Tijdens de kerstshopweek

niet, maar bent u wel gewend om te

worden er bezoekjes gebracht aan kerst-

Onze toch al sfeervolle accommodaties

­werken met mensen die intensieve zorg

markten. U kunt de Kerst voor onze

Multiculturele week

nodig hebben en spreekt deze doelgroep

­gasten tot extra bijzondere gebeurtenis

Eén week is speciaal bedoeld voor

u aan, dan bent u ook welkom.

maken tijdens deze week.

­achtergronden. In deze week zetten we

Mantelzorgweek

Nieuwjaarsweek

zoveel mogelijk vrijwilligers in, met

Het hele jaar door zijn mantelzorgers

De jaarwisseling vieren op een prachtige

­verschillende culturele achtergronden

bij ons te gast, omdat zij onze gasten

locatie? Dat bieden we onze gasten

of met inzicht in andere culturen.

­vergezellen. Wij doen er dan alles aan

­tijdens de speciale Nieuwjaarsweek in

Deze vrijwilligers kunnen de specifieke

om ook hun een onbezorgde vakantie te

hotel IJsselvliedt. Gezamenlijk genieten

vragen en wensen van de desbetref­

geven. Maar in deze week k ­ rijgen de

de gasten van de traditionele oliebollen

fende gasten nog beter aanvoelen.

mantel­zorgers onze speciale aandacht.

of appel­flappen en bewonderen om

De gasten voelen zich hierdoor sneller

Zij kunnen er een weekje tussenuit zonder

­middennacht het vuurwerk. Wilt u onze

thuis.

hun zorgvrager en even helemaal tot rust

­gasten een onvergetelijke jaarwisseling

komen.

geven? Dan is de nieuwjaarweek iets

­mensen met verschillende culturele

Gasten met een psychogeriatrische aandoening

Beauty & wellness week

Gasten met een psychogeriatrische

In hotel De Valkenberg komen onze gas-

­aandoening (dementie) zijn van

ten als herboren terug na een ontspannen

harte ­welkom tijdens onze speciale

beauty & wellness week. Zo kunnen ze

vakan­tie­weken op De Valkenberg en

onder andere genieten van het verwarmde

De Paardestal, vanzelfsprekend ook

zwembad, een massage, heerlijk eten en

met hun ­partner. Met een programma

drinken. Wilt u hier aan bijdragen? Geeft u

dat volledig op hen is toegespitst,

zich dan op voor deze week.

voor u.

nemen we de ­mantelzorger veel zorg uit handen, zodat die eens helemaal

Culinaire week

tot rust kan komen. Om de juiste zorg

Voor ware Bourgondiërs een absolute

te kunnen bieden, ­zoeken we vrijwil­-

must. Tijdens de culinaire week in

ligers die ervaring ­hebben met deze

De V ­ alkenberg kunnen onze gasten een

­specifieke doelgroep.

kookworkshop bijwonen, proeven ze de lekkerste wijnen en bijzondere mosterd­

Gasten met een meervoudige handicap

soorten en maken ze kennis met hapjes

Gasten met een meervoudige handicap,

Dan moet u zich voor deze bijzondere

een combinatie van een verstandelijke en

week opgeven!

uit allerlei landen. Is dit ook uw passie?

Ook tijdens de feestdagen zijn onze gasten meer dan ­welkom

een lichamelijke handicap, zijn welkom tijdens speciaal op hun behoeften afge-

Gasten met Parkinson

stemde weken. Voor deze weken zetten

Jaarlijks organiseert het Nederlandse

we vrijwilligers in van wie de kennis en

Rode Kruis samen met de Parkinson­

Jaarplanning

ervaring is afgestemd op deze doelgroep.

vereniging een vakantieweek voor

De jaarplanning, waarin alle

­lot­genoten. Heeft u affiniteit met deze

vakantieweken vermeld zijn,

specifieke doelgroep? Meld u dan aan

vindt u op pagina 24.

voor de speciale ­Parkin­sonweek.


13

Functies

Functies Per accommodatie kunt u verschillende taken uitvoeren. Op de volgende pagina’s maakt u kennis met alle functies, waarbij picto­ grammen aangeven bij welke accommodaties u terecht kunt voor uw voorkeursfunctie. Er zijn zowel zorgfuncties als facilitaire functies. Al onze locaties zijn HKZ gecertificeerd en werken volgens

Wat zijn de specifieke eisen voor

deze normen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteits­

• U bent BIG-geregistreerd.

beoordeling in de Zorgsector. Kijk voor meer informatie over HKZ certificering op www.hkz.nl.

deze functie?

• U bent bevoegd en bekwaam in het verrichten van verpleegkundige ­technische handelingen. • U heeft recente en relevante werk­

Verantwoordelijkheid Voor een goede verzorging van onze

Zorg

ervaring in de zorg. • U werkt volgens de aanwezige ­protocollen.

gasten is een luisterend oor en zorg op maat nodig. Individuele wensen

Welke specifieke competenties ­zoeken wij

kunnen we dan vervullen. Wilt u

in een verpleegkundige?

v­rijwilliger worden, dan staat u er

• U kunt leiding geven aan een groep.

niet alleen voor. Samen met collega-­

Verpleegkundige

vrijwilligers en beroepskrachten

Als verpleegkundige vervult u een voor-

vormt u een team dat beschikt over

beeldfunctie voor de vrijwillige medewerkers

• U neemt initiatief.

de nodige kennis en ervaring. Iedere

zorg. U stuurt uw collega vrijwilligers met

• U heeft gevoel voor tact.

vrijwilliger heeft vastomlijnde verant-

een zorgfunctie aan en bent verantwoor­

woordelijkheden. U verricht daarom

delijk voor een optimale dienstverlening

geen taken die buiten uw functie

aan de gasten, waarbij de verpleegkundig

vallen. Verpleegkundige handelingen

gastvrouw, of - op het schip - het unit-

en medicatie geven doen alleen de

hoofd, altijd eindverantwoordelijk blijft.

hiervoor aangewezen personen.

U bent in staat om zelfstandig verpleegkundige h ­ andelingen te verrichten volgens

U kunt met plezier en aandacht de gasten de onbezorgde vakantie geven die ze verdienen

• U heeft goede mondelinge en ­schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Uitleg van de pictogrammen

Vakantieschip J. Henry Dunant

Hotel IJsselvliedt

Hotel De Valkenberg

Hotel De Paardestal

geldende protocollen. De beste zorg aan onze ­gasten en het waarborgen van ­hygiëne in de gastenkamers staan bij u hoog in het vaandel. Naast regelmatig overleg met collega’s voor optimale zorgverlening, houdt u zich bezig met de ­verzorging en een efficiënte overdracht van de gasten.


Functiesj

14

Verpleegkundig unithoofd

Verpleegkundig nachthoofd

Op de J. Henry Dunant kunt u als verpleeg­

Het verpleegkundig nachthoofd stuurt een

kundig unithoofd aan de slag. U bent

team van vier medewerkers zorg van de

­verantwoordelijk voor de aansturing van

nachtdienst aan en is verantwoordelijk

de unit en verschillende overlegvormen.

voor een optimale verzorging en efficiënte

Een unit bestaat uit ongeveer zestien tot

overdracht van de gasten. Als voorbeeld

twintig gasten. Eventueel voert u ook

voor uw collega’s bent u in staat om zelf-

­verpleegkundige taken uit zoals beschre-

standig verpleegkundige handelingen te

ven bij de functie van verpleegkundige.

verrichten volgens geldende protocollen. De beste zorg voor onze gasten en hygiëne

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

in de gastenkamers staan bij u hoog in

functie?

het vaandel. Naast regelmatig overleg

• U bent BIG-geregistreerd.

met collega’s voor optimale zorgverlening,

• U bent bevoegd en bekwaam in het

houdt u zich ook bezig met de verzorging

verrichten van verpleegkundige

van de gasten. Gedurende de nacht zorgt

­technische handelingen.

u dat de receptie constant bezet is door

• U heeft recente en relevante ­werkervaring in de zorg. • U werkt volgens de aanwezige ­protocollen.

één van de medewerkers zorg van de nachtdienst en bent u verantwoordelijk

Medewerker zorg

voor de veiligheid aan boord van het

Als medewerker zorg krijgt u een paar

schip. Bij bijzondere gebeurtenissen

gasten toegewezen voor wie u de

schakelt u de gastvrouw in.

­dagelijkse verzorging voor uw rekening

Welke specifieke competenties zoeken wij

neemt. Onder dagelijkse verzorging ver-

in een verpleegkundige?

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

staan we hulp bij eten en drinken, wassen

• U kunt leiding geven aan een groep.

functie?

en aankleden, in en uit bed gaan, toilet­

• U heeft goede mondelinge en schrifte-

• U bent BIG-geregistreerd of in het

gebruik en verplaatsing. Ook begeleidt u

lijke uitdrukkingsvaardigheden. • U neemt initiatief. • U heeft gevoel voor tact.

bezit van deelkwalificatie 304. • U bent bevoegd en bekwaam in het

uitstapjes. Verder zorgt u er samen met

uitvoeren van verpleegkundige

de huishoudelijke dienst voor dat de

­handelingen.

kamers van deze gasten netjes en gezellig

• U heeft recente en relevante werk­

Specialistische verpleegkundigen

de gasten tijdens excursies of individuele

ervaring in de zorg. • U werkt volgens de aanwezige ­protocollen.

blijven. U verricht daarvoor ook enkele huishoudelijke werkzaamheden. U werkt in teamverband en overlegt met de ­verpleegkundigen en gasten over de ­zorgverlening.

Onze accommodaties bieden plaats

Welke specifieke competenties zoeken wij in

aan gasten met diverse soorten

een verpleegkundig nachthoofd?

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

medische indicatie. We zijn dan ook

• U heeft goede mondelinge uitdruk-

functie?

regelmatig op zoek naar verpleeg-

kingsvaardigheden.

• U heeft bij voorkeur een diploma als

kundigen die ervaring hebben

• U kunt leiding geven aan een groep.

(bejaarden- of zieken-) verzorgende,

met intensieve zorg, dialyse of

• U neemt initiatief.

helpende of verpleegkundige. Heeft u

beademingsapparatuur. Heeft u

• U heeft gevoel voor tact.

geen diploma, dan dient u een cursus

die ervaring en heeft u interesse

ADL (Algemene Dagelijkse Levens­

voor deze speciale weken? Dan

verrichtingen) te volgen. Deze cursus

kunt u dat aangeven op het aan­ meldingsformulier.

kunt u bij het Rode Kruis volgen. • U heeft bij voorkeur recente en relevante werkervaring in de zorg of mantelzorg.


15

Functies

Nog niet alle ­benodigde k­ennis of ­bevoegdheden? Bij het Rode Kruis kunt u een cursus volgen

Medewerker zorg/chauffeur

Medewerker zorg nachtdienst

Als chauffeur bent u verantwoordelijk

De medewerker zorg in de nachtdienst

voor het veilig vervoeren van de gasten.

helpt bij het naar bed gaan en opstaan

Dit betekent dat u de busjes bestuurt en

van de gasten en waarborgt gedurende

de rolstoelen van de passagiers vastzet.

de nacht de veiligheid in de accommo­

Naast de vervoerstaken helpt u als mede-

datie. U loopt (brand)rondes en reageert

werker zorg bij de dagelijkse verzorging

op het alarmsysteem van de gasten.

en begeleiding van de gasten. Hieronder

Op hotel De Valkenberg hebben we alleen

verstaan we hulp bij eten en drinken,

een medewerker zorg nachtdienst tijdens

­wassen en aankleden, in en uit bed gaan,

enkele speciale weken. Op de J. Henry

toiletgebruik en verplaatsing. Voor een

Dunant is er constant een van de mede-

goede hygiëne rondom de gastenkamers,

werkers zorg nachtdienst bij de receptie

verricht u enkele huishoudelijke werk-

aanwezig. De medewerker zorg nacht-

zaamheden. U werkt in teamverband en

dienst roept bij calamiteiten de dienst-

overlegt met de verpleegkundigen en

doende verpleegkundige, en zorgt voor

­gasten over de zorgverlening.

een schriftelijke nachtoverdracht. ­Daarnaast draagt u zorg voor de hygiëne

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

en verricht u enkele huishoudelijke

functie?

­werkzaamheden.

• U bent in bezit van rijbewijs B en u

In hotel De Paardestal is er een nacht-

beschikt over een goede rijvaardigheid. • U heeft bij voorkeur een diploma als (bejaarden- of zieken-) verzorgende,

dienst die bij calamiteiten kan terugvallen op de beroepskracht die in hotel De ­Valkenberg aanwezig is.

helpende of verpleegkundige. Als dat niet het geval is, dan dient u een cursus

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

ADL te volgen. Deze cursus kunt u bij

functie?

het Rode Kruis volgen.

• U heeft bij voorkeur een diploma als

• U heeft bij voorkeur recente en

(bejaarden- of zieken-) verzorgende,

­relevante werkervaring in de zorg of

helpende of verpleegkundige. Is dat

mantelzorg.

niet het geval, dan dient u een basis­ cursus ADL te volgen. Deze cursus kunt u bij het Rode Kruis volgen. • U heeft bij voorkeur recente en ­relevante werkervaring in de zorg of mantelzorg.


Functiesj

16

Veel ervaring? Geen ervaring? U bent altijd welkom!

Ziekenverzorgende De ziekenverzorgende werkt in team­ verband aan de dagelijkse verzorging en begeleiding van de gasten. Hieronder ­verstaan we hulp bij eten en drinken, ­wassen en aankleden, in en uit bed gaan, toilet­gebruik en verplaatsing. Ook bege-

Medewerker slaapwacht

Arts

leidt u de gasten tijdens excursies of

De medewerker slaapwacht assisteert de

Als arts bent u medisch verantwoordelijk

­individuele uitstapjes. Daarnaast verricht

beroepsverpleegkundige die bij de nacht-

voor alle opvarenden. In overleg met de

u enige huishoudelijke werkzaamheden.

dienst hulp nodig heeft bij het verzorgen

gastvrouw onderneemt u actie op bijzon-

Ziekenverzorgenden die de deelkwalifi­

van een gast. Tijdens de nachten dat

dere medische gebeurtenissen, volgens

catie 304 bezitten, mogen in overleg

assistentie niet direct nodig is, is het wel

de geldende protocollen. Voor een opti-

verpleeg­kundige handelingen verrichten

prettig als de vrijwilliger beschikbaar is

male zorgverlening bent u betrokken bij

volgens de geldende protocollen.

om, indien nodig, gewekt te kunnen

verschillende overlegvormen en begeleidt

­worden.

u de verpleegkundigen op medisch

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

gebied. Daarnaast bent u verantwoordelijk

functie?

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

voor naleving van de hygiëneregels op

• U heeft een diploma VIG of zieken­

functie?

medisch vlak.

verzorgende of bent in het bezit van deelkwalificatie 304. • U heeft recente en relevante werk­ ervaring in de zorg.

• U heeft bij voorkeur een diploma als (bejaarden- of zieken-) verzorgende,

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

helpende of verpleegkundige. Is dat niet

functie?

het geval, dan dient u een basiscursus

• U bent BIG-geregistreerd en heeft mini-

ADL te volgen. Deze cursus kunt u bij

maal de opleiding basisarts gevolgd.

het Rode Kruis volgen. • U heeft bij voorkeur recente en ­relevante werkervaring in de zorg of mantelzorg.

• U bent niet langer dan vijf jaar geleden gestopt als praktiserend arts. • U heeft relevante kennis op het gebied van medicatie en ziektebeelden. Welke specifieke competenties zoeken wij in een arts?

• U kunt goed zelfstandig werken, maar ook in een multi-disciplinair team. • U kunt delegeren. • U heeft goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.


17

Functies

Jeanne (66):

“Het is soms één grote ­familie”

Facilitair

Assistent gastvrouw/-heer U bent verantwoordelijk voor de inventa­ risatie van de wensen van de gasten met betrekking tot activiteiten binnen- en

Jeanne is al 18 jaar vrijwilliger op Hotel IJsselvliedt. En al 18 jaar

­buitenshuis. In overleg met de verpleeg-

is zij bij 5 vakantieweken per jaar aanwezig. “Er zit bij al die

kundige gastvrouw zorgt de assistent

weken nog geen vervelende week tussen. Elke week is weer

gastvrouw/-heer voor de planning van de

­bijzonder. Het is soms één grote familie. Samen lachen, huilen en

activiteiten en de nodige begeleiding.

dansen. En de gasten het naar de zin maken, dat is het belangrijkste. Ze zijn hier zo ontspannen, ze hebben het zo naar hun zin. Dat is geweldig om te zien. Vaak zie je ook dat mensen zich openen. Ze delen hun verhaal met jou. Problemen waar mensen tegen aanlopen, worden dan ook vaak omgezet in oplossingen.

Medewerker restaurant Hoe ik vrijwilliger ben geworden? Mijn dochter werkte al bij

In het restaurant helpt u met tafeldekken,

het Rode Kruis en die zei ‘Mam, vrijwilliger bij de Bijzondere

afruimen en maaltijden serveren. In de

­Vakanties is echt wat voor jou’ en ze had gelijk!”

hotels draagt u zorg voor de koffie­ machines, waar gasten altijd verse koffie en thee kunnen pakken. U helpt bij ­huishoudelijke werkzaamheden in het ­restaurant en overige algemene ruimtes, waarbij u de hygiëneregels in het oog

Carola (47):

“Ik voel me gelijk thuis”

houdt. Zo mogelijk assisteert u de gasten bij uitstapjes.

Medewerker bar Samen met een collega voorziet u dage-

Voor Carola is dit de eerste keer dat zij als verpleegkundig

lijks van 10.00 tot 24.00 uur de gasten

­vrijwilliger meegaat op het schip. “In mijn dagelijks werk ben ik

en vrijwilligers van drankjes en rekent af.

verpleegkundige in een ziekenhuis. Nu heb ik in het verleden

U houdt ook toezicht op het terras, de

altijd vrijwilligerswerk gedaan, bijvoorbeeld op de school van

oranjerie en het prieel. U werkt niet in de

mijn kinderen. Maar ja, zij worden ook groter en op een gegeven

zorg, maar neemt wel deel aan de excur-

moment hield dat toch echt op. Via de thuiszorg, waar ik eerst in

sies en ontspanningsactiviteiten, waarbij

werkzaam was, kwam ik al in contact met de vakantieweken van

het plezier en de ontspanning van de

het Rode Kruis. Ik heb veel van mijn cliënten ervoor opgegeven

­gasten voorop staat.

en zij waren altijd zo positief! Zodoende dacht ik aan deze weken toen ik weer op zoek was naar vrijwilligerswerk. En ik moet ­zeggen, ik voel me gelijk thuis!”


Functiesj

18

  Medewerker bar/receptie

Medewerker facilitair

Medewerker afwaskeuken

U ontvangt bezoekers bij de receptie en

Naast het volledig verzorgen van de bar

Naast de afwas en enkele andere huis­

meldt hen aan bij de persoon voor wie zij

(verkoop consumptiekaarten, bijvullen,

houdelijke taken zorgt u in de afwas­

komen. Daarnaast bent u verantwoordelijk

serveren) houdt u de bar, het terras en de

keuken voor koffie en thee voor de

voor een continue bezetting van de recep-

serre bij. U zorgt ervoor dat deze er netjes

­gasten. Alle werkzaamheden voert u

tie en houdt u de signaleringsinstallatie,

en uitnodigend uitzien, zodat gasten daar

uit volgens de geldende hygiëneregels.

alarminstallatie en monitor in de gaten.

graag zitten. U voorziet gasten van koffie

Ook neemt u op professionele wijze de

en thee en voert voorkomende taken uit

telefoon aan, verbindt gesprekken door

zoals verkoop van postzegels, planten

en neemt boodschappen aan. U verkoopt

water geven en het netjes houden van

consumptiekaarten en in de bar verzorgt

de rookruimte.

u de drankjes en rekent af. Het schoon­

Kapper/winkelbediende

houden van de bar of de receptie behoort

Wassen en modelleren van kapsels en

ook tot uw werkzaamheden.

eventueel watergolven en onderhouden

Aan de receptie komt u als eerste in

van permanent zijn de werkzaamheden

­contact met onze gasten. Het is dus van

van de kapper. Wanneer u gediplomeerd

groot belang dat u een representatieve

Assistent kok

kapper bent, kunt u de gasten knippen.

uitstraling heeft en dat u over goede mon-

Als assistent kok bereidt u (op aanwijzing

Naast de kapsalon beheert u op de

delinge vaardigheden beschikt.

van de kok) zelfstandig onderdelen van de

J. Henry Dunant ook de souvenirshop.

maaltijden en diëten. Daarnaast assisteert

Enige huishoudelijke werkzaamheden

u bij de bevoorrading voor de maaltijden.

in de kapsalon en het winkeltje behoren

Ook verricht u enkele huishoudelijke

tot uw taken. Als de werkzaamheden

werkzaamheden en let u op de geldende

het toelaten, assisteert u gasten tijdens

hygiëneregels. U werkt volgens het kom-

uitstapjes.

Medewerker pantry

buisrooster in ochtend- en avonddiensten. Wat zijn de specifieke eisen voor deze

Vanuit de pantry in de salon serveert u koffie en thee. Ook verricht u enkele

Wat zijn de specifieke eisen voor deze

functie?

­huishoudelijke werkzaamheden in de

functie?

• Wanneer u gediplomeerd kapper bent,

salon. U werkt volgens de geldende

• U heeft ervaring met het koken voor

­hygiëneregels.

kunt u de gasten knippen.

grote groepen.

Kombuishulp

Medewerker omloop Als medewerker omloop zorgt u voor de

U assisteert bij de bereiding van maal­

was en het voorraadbeheer van schoon-

tijden en u helpt in de afwaskeuken.

maakmiddelen, toiletpapier en linnen-

Ook verricht u huishoudelijke werkzaam-

goed. U houdt de openbare ruimtes en

heden en hanteert daarbij de geldende

toiletten schoon en wast af. Wanneer

hygiëneregels.

nodig, serveert u koffie en thee vanuit de pantry.


19

Functiesj

Een greep uit de agenda van een van onze hotels Als vrijwilliger bent u de hele dag met onze gasten in touw. Alhoewel elke dag weer anders is, met andere activiteiten en verschillende mensen, zijn er toch een paar vaste momenten op de agenda.

Maandagochtend

12:00 - 13.30 uur

09:30 - 12:30 uur

Tijd voor het lunchbuffet. De gasten van de ochtend­

De vrijwilligers komen aan. Tijdens de briefing zal

excursie druppelen weer binnen. Na de lunch start de

­blijken dat het iedereen deze week eigenlijk dezelfde

middagexcursie.

functie heeft: die van sfeermaker. Een onvergetelijke vakantie voor de gast staat centraal. Na de praktische

17:30 - 19:15 uur

informatie krijgen de vrijwilligers de kans om elkaar

Alle gasten zijn weer in huis. Terwijl de ervaringen van die

te leren kennen.

dag worden uitgewisseld, genieten gasten en vrijwilligers van het geserveerde diner.

Dinsdagochtend 7:30 uur

20:00 uur

Na een korte overdracht van de nachtdienst worden

Om de avond vindt er een speciaal entertainment­

de gasten geholpen met opstaan en aankleden.

programma plaats. Belangrijkste taak van de vrijwilliger?

Heeft iemand niet zo’n goede dag? Dan is het geen

Zorgen voor gezelligheid.

probleem om nog even lekker te blijven liggen en een ontbijtje op bed te nuttigen. Haast bestaat deze week

21:00 - 23:00 uur

niet. Daarna worden de bedden recht getrokken de

Twee aan twee helpen de vrijwilligers de gasten naar

kamers aan kant gemaakt.

bed. Elke vrijwilliger heeft een vaste gast toegewezen ­gekregen om te helpen met opstaan en naar bed gaan.

Dinsdag, de rest van de dag

Die hulp is afgestemd op de behoefte van de gast.

7:30 - 9:30 uur

­Uitkleden, wassen, toiletbezoek of eventueel met

Het ontbijtbuffet wordt beneden geserveerd.

behulp van de tillift de gast in bed tillen, alles is mogelijk.

Waar vrijwilligers vaste gasten hebben voor het

De vrijwilligers die voor het eerst meegaan, krijgen extra

­helpen met opstaan en naar bed brengen, mengen

begeleiding.

ze zich na het ontbijt tussen alle gasten. 9:30 uur

De ochtendexcursie start. Een deel van de groep gaat mee op excursie, begeleid door de vrijwilligers. Een ander deel van de groep blijft ‘thuis’ en geniet van de omgeving, volgt een workshop of brengt een bezoek aan de schoonheidsspecialiste. De thuis­ gebleven vrijwilligers zorgen voor de drankjes en een gezellig praatje, wandeling of spelletje.


Praktische informatiej

20

Praktische informatie Kwaliteit hoog in het vaandel

andere week (Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dat op het aanmeldingsformulier aangeven). Vier weken voor het begin van

Wordt u vrijwilliger bij het Rode Kruis? Dan profiteert u van onze kwaliteits-

de vakantie ontvangt u praktische infor-

zorg. Om onze gasten de beste zorg en een onvergetelijke vakantie te

matie, zoals de samenstelling van het

bieden, willen wij ons aanbod steeds verder optimaliseren en ontwikkelen.

team en de routebeschrijving.

Kwaliteit moet zichtbaar zijn. Een handig middel hiervoor is het HKZ-keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Introductiebijeenkomst

Als onderdeel van het certificeringtraject hebben we een kwaliteitshandboek

Als u zich voor de allereerste keer aanmeldt

opgesteld met procedures en duidelijke werkinstructies voor medewerkers

als vrijwilliger bij Bijzondere Vakanties,

en vrijwilligers. Naast de investering in het certificeren van onze kwaliteitszorg,

doorloopt u eerst een introductiebijeen-

investeren we ook in u. Om u te helpen in uw taak, kunt u verschillende

komst. Deze bijeenkomst geeft u een heel

­cursussen kosteloos volgen en krijgt u tijdens de vakanties begeleiding van

praktisch beeld van onze accommodaties

beroepskrachten. Voor een prettig verloop van de vakanties zijn er bovendien

en het vrijwilligerswerk. Zo weet u nog

verschillende evaluatiemomenten. Om van elkaar te leren en de gasten

beter wat u kunt verwachten én wat wij

­optimaal te laten genieten!

van u verwachten. De introductiebijeenkomsten vinden plaats in het hele land.

> Lees hierover meer in dit hoofdstuk onder ‘Evaluatie’ en op pag. 4

Wij geven u plaatsen en data in uw regio

onder ‘Cursussen’.

door, waarna u zelf kunt bepalen wat u het beste uitkomt. Bent u al vrijwilliger en wilt u nog eens een introductiebijeen-

Voor de vakantie

komst bijwonen? Dat is natuurlijk mo­gelijk. Neem contact op met Opleiding & ­Training van het Nederlandse Rode Kruis,

Aanmelden en indeling

030 - 25 13 053 of

Als u zich aanmeldt als vrijwilliger, kunt

opleidingentraining@redcross.nl.

u de functie(s) van uw voorkeur aangeven. U kunt zich online aanmelden via www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties.

BIG-registratie

Ook kunt u het aanmeldingsformulier

Werken als vrijwilliger bij het

­aanvragen bij het Contact Center van het

­Nederlandse Rode Kruis telt mee in

Nederlandse Rode Kruis, 070 - 44 55 888

uw werkervaring. Zo helpt uw vrijwil-

of per mail contactcenter@redcross.nl.

ligerswerk u met het behoud van uw

Nadat u het formulier hebt ingestuurd,

BIG-registratie. U kunt hiervoor een

hoort u binnen vier weken of een van uw

bewijs krijgen waarop de door u de

voorkeursfuncties nog beschikbaar is.

gewerkte uren staan vermeld.

Bij de start van de vrijwilligersplanning

De locatiemanager tekent hiervoor.

van een nieuw jaar kan dit wat langer duren, omdat wij eerst een goed beeld moeten krijgen van het aanbod vrijwil­

Zorg voor vrijwilligers

ligers. Mochten alle functies van uw voor-

Zonder vrijwilligers zijn de Bijzondere

keur al vervuld zijn, dan komt u op de

Vakanties van het Rode Kruis niet mogelijk.

reservelijst. De medewerker reserveringen

Maar vrijwilligerswerk kan zwaar zijn.

overlegt telefonisch met u over een

Daarom delen wij u niet vaker dan vijftien


21

Praktische informatie

Tijdens de vakantie

weken per jaar in. Ook werkt u nooit meer

auto reist, heeft u recht op een kilometer­­

dan vijf weken per jaar in dezelfde accom-

vergoeding. In totaal heeft u recht op

modatie. U werkt maximaal een week

­vergoeding van eenmaal de heenreis en

Aankomst

aaneengesloten.

eenmaal de terugreis. Passagiers ont­

U arriveert als vrijwilliger op maandag­

vangen geen reiskostenvergoeding.

ochtend. Kijk voor de exacte aankomsttijden bij de betreffende accommodatie.

Afmelden

Verzekering

Op zaterdag gaat u na 11.00 uur (10.30 uur

Er kunnen altijd redenen zijn dat u

Als vrijwilliger bij het Rode Kruis bent u

op het schip) weer naar huis. Om de zorg

op het laatste moment toch niet in

goed verzekerd. Wij hebben een collec-

voor onze gasten te garanderen, is het

de gelegenheid bent om de vakan-

tieve ongevallen- en aansprakelijkheids-

niet mogelijk om van deze aankomst- en

tieweek bij te wonen. Het is echter

verzekering voor alle vrijwilligers. Met de

vertrektijden af te wijken. Voor unithoof-

erg lastig om uw plek in te vullen

ongevallenverzekering is uw overlijdens-,

den, het nachthoofd, de arts en assistent

met een andere vrijwilliger en voor

invaliditeits- en ongevallenrisico verzekerd

gastvrouw geldt een aankomsttijd op

de verpleegkundig vrijwilligers is dit

in de periode dat u als vrijwilliger werk-

­zondagavond 20.00 uur. Zie ook de infor-

bijna onmogelijk. Minder vrijwilligers

zaam bent. Met de aansprakelijkheids­

matie op pag. 22 onder ‘Praktisch per

betekent minder tijd voor zorg en

verzekering bent u onder andere verzekerd

accommodatie’.

aandacht voor de gasten die vaak

bij schade en letsel aan derden tijdens de

juist voor dit stukje extra een

Rode Kruis-activiteiten.

vakantie­week bij het Rode Kruis

Kamerindeling Tijdens uw verblijf deelt u een kamer met

boeken. Dit bederft niet alleen de

Aansprakelijkheidsverzekering

een, twee of drie andere vrijwilligers.

vakantiepret voor de gasten, ook

De aansprakelijkheidsverzekering verzekert

Weet u al met wie u een kamer wilt delen?

hun welzijn komt in het geding.

uw eigendommen tegen schade, diefstal

Geef dit dan vooraf aan bij de gastvrouw

We willen benadrukken dat de gast

of vermissing tijdens uw werkzaamheden

van uw accommodatie, dan proberen we

volledig van uw aanwezigheid

op de accommodaties. Uw persoonlijke

hier bij de kamerindeling rekening mee te

afhankelijk is. We hopen dat u dit

eigendommen zijn verzekerd tot € 500

­houden. Naast de kamer deelt u ook de

zowel bij het aanmelden, als bij uw

per geval. Wanneer u, op verzoek van

sanitaire voorzieningen met deze vrijwil-

eventuele afmelding mee laat

de organisatie, tijdens de vakantieweek

ligers.

wegen. Mocht u zelf voor vervanging

uw auto gebruikt, is er een aanvullende

willen zorgen, overleg dat dan eerst

­schadeverzekering en een ongevallen

Evaluatie

met de reserveringsmedewerker van

inzittendenverzekering.

Om de vakantieweken zo prettig mogelijk

de accommodatie.

te laten verlopen, zijn er gedurende de Arts of verpleegkundige

vakantie verschillende evaluatiemomenten.

Het risico dat u als beroepsverpleeg­

We bespreken bijvoorbeeld of de werk-

Buitengewoon verlof

kundige of arts loopt bij de voorbehouden

zaamheden goed zijn verdeeld.

Sommige werkgevers geven buiten­

handelingen is afgedekt in de bedrijfs­

Aan het eind van de week volgt een eind­

gewoon verlof tijdens de dagen die u vrij

aansprakelijkheidsverzekering van het

evaluatie met de nieuwe vrijwilligers en

neemt voor vrijwilligerswerk. Natuurlijk

Rode Kruis. Door deze verzekering bent

met enkele bekende vrijwilligers.

helpen wij u graag met de aanvraag van

u gedekt voor letselschade aan derden,

Hier bespreken we het verloop van de

buitengewoon verlof. Neem voor meer

schade die hiervan het directe gevolg is

week en uw rol daarin. De evaluaties zijn

informatie contact op met het Rode Kruis,

en materiële schade aan derden.

bedoeld als wederzijdse leermomenten en om onze gasten de vakantie van hun

070 - 44 55 888.

Reiskosten

Eigen verzekering

leven te bezorgen. Deel uw ervaringen

In veel gevallen is uw eigen verzekering

met ons, zodat wij hiervan kunnen leren.

De reiskosten die u maakt om de accom-

de eerste die we aanspreken. Wanneer de

Tijdens de evaluaties bespreken we ook

modatie te bereiken en weer thuis te

uitkering vanuit uw eigen verzekering niet

de cursusmogelijkheden, zodat u zich als

komen, kunt u declareren bij het Rode

toereikend blijkt, komt de aanvullende

vrijwilliger kunt blijven ontwikkelen.

Kruis. Reist u met de trein? Dan ontvangt

verzekering van het Rode Kruis tot uit­

u een vergoeding op basis van een

kering. Dit is gebruikelijk bij vrijwilligers-

tweede klas treinkaartje. Wanneer u met de

verzekeringen.


Praktische informatiej

22

Eten en drinken

Huisdieren

Wanneer?

In de accommodaties serveren we vet-

Gasten kunnen, na overleg, een hulphond

De vakantieweek aan boord van de

en zoutarme maaltijden. Bent u vegetariër,

meenemen op vakantie. Andere huisdieren

J. Henry Dunant begint voor de arts, de

eet u halal of volgt u een dieet? Geef dit

zijn niet toegestaan. Wanneer u allergisch

assistent gastvrouw, verpleegkundige

bij aankomst door, dan houden wij hier

bent voor dieren, geef dit dan aan op het

­unithoofden en het verpleegkundig

rekening mee. De maaltijden en een a ­ antal

aanmeldingsformulier.

­nachthoofd op zondagavond om 20.00

consumpties nemen wij voor onze reke-

uur. Zij nemen samen de gastenlijst en

ning. Natuurlijk zijn aanvullende

Klachten

de medische gegevens door. De overige

­consumpties tegen betaling verkrijgbaar.

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent.

­vrijwilligers, waaronder de algemeen

Maar mocht u niet tevreden zijn met de

­verpleegkundigen, verwachten we op

Kleding

gang van zaken tijdens de vakantieweek,

maandagochtend tussen 09.30 en 10.30

Een informele sfeer in de hotels is heel

praat daar dan zo snel mogelijk over met

uur. De vakantie eindigt voor alle vrijwil-

belangrijk, de gasten zijn tenslotte met

de gastvrouw. Wacht daarmee niet tot u

ligers op zaterdagochtend om ongeveer

vakantie. Daarom dragen onze vrijwilligers

weer naar huis gaat of al thuis bent; alle

10.30 uur. Om onze gasten de juiste zorg

geen uniform. Wel stellen wij het op prijs

klachten zijn bespreekbaar. Door direct

te bieden, is het niet mogelijk om van

als u zich representatief kleedt, want als

aan de bel te trekken, kunnen we ter

deze tijden af te wijken.

vrijwilliger bent u het visitekaartje van het

plekke actie ondernemen. Wilt u achteraf

Rode Kruis. Voor het werk in de keuken,

alsnog reageren, stuur dan een brief aan

Waar?

kombuis, afwaskeuken of restaurant zijn

de locatiemanager van de betreffende

De J. Henry Dunant maakt elke week een

schorten en poloshirts beschikbaar.

accommodatie of de manager Bijzondere

andere reis. Daardoor is ook de opstap-

Uit veiligheidsoverwegingen mogen in de

Vakanties. Wanneer u van mening bent

plaats iedere week anders. In de jaar­

kombuis en afwaskeuken alleen dichte

dat uw klacht niet naar behoren opgelost

planning (zie pag. 24) ziet u waar het schip

schoenen worden gedragen. In het res-

is, of u bent het niet eens met de oplos-

aanlegt. Wij verzoeken u de reis naar de

taurant en de salon is het niet toegestaan

sing, dan kunt u in beroep gaan.

opstapplaats zelf te organiseren.

om korte broeken te dragen. Op vrijdag

Uw bezwaar kunt u richten aan de

(op het schip op woensdag) kleden de

Klachten­functionaris en bij ongewenst

Uw collega’s

gasten zich feestelijk voor een feestdiner,

gedrag aan De Vertrouwenspersoon

De vaste bezetting van de J. Henry

vergeet dus uw feestkleding niet. Gaat u

van het Nederlandse Rode Kruis,

Dunant bestaat uit:

aan de slag in een van de hotels? Neem

Postbus 28120, 2502 KC Den Haag.

• Gastvrouwen / verpleegkundigen

uw zwemkleding dan mee!

• Koks • Secretaresse

Roken Horecaondernemingen zijn rookvrij. Daarom is het niet toegestaan om overal in de accommodaties te roken. De hotels beschikken over een rookruimte, een ­prieeltje buiten, waar zowel gasten als

Praktisch per accommodatie   J. Henry Dunant

• Nautische bemanning • Locatiemanager / kapitein

Contact Voor de planning neemt u contact op met 070 - 44 55 854, op werkdagen

vrijwilligers gebruik van maken. Op het

Het schip is de grootste accommodatie:

­tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail:

schip kunt u, indien open, buiten op het

het biedt ruimte aan 68 gasten. U bent

reserveringenjhd@redcross.nl.

zonnedek roken.

onderdeel van een team van 53 vrijwilligers. Samen zorgt u ervoor dat de gas-

Bezoekers

ten een heerlijke week hebben. Tijdens

Bezoek voor vrijwilligers is niet toegestaan

de reis deelt u een hut met één of twee

op de vakantielocaties. Als u dit in een

andere vrijwilligers. Per twee hutten is er

bijzondere situatie wel wenst, kunt u dit

een b ­ adkamer. Handdoeken zijn voor u op

overleggen met de gastvrouw van de

alle locaties aanwezig, ook op het schip.

accommodatie.


23

Praktische informatie

  Hotel IJsselvliedt

  Hotel De Paardestal

In het hotel is ruimte voor 35 gasten.

Deze kleinschalige accommodatie biedt

De dagelijkse verzorging ligt in handen

onderdak aan 14 gasten en staat midden

van een team van 26 vrijwilligers.

in het bos op het terrein van Hotel De Valkenberg. De dagelijkse verzorging

Wanneer?

ligt in de handen van een beroepskracht

Vrijwilligers die met eigen vervoer komen,

en een team van rond de 9 vrijwilligers.

verwachten we op maandagochtend ­tussen 9.00 en 9.30 uur. Als u met de trein

Wanneer?

komt, staat er om 9.30 uur op station

Een reguliere vakantieweek begint op

Wezep een bus te wachten om u naar het

maandag en eindigt op zaterdag.

hotel te brengen. Op zaterdag na 11.00

  Hotel De Valkenberg

­Vrijwilligers arriveren op maandag tussen

uur is de vakantieweek afgelopen. Om de

Het hotel biedt onderdak aan 37 gasten.

9.00 en 9.30 uur. Op zaterdag gaat u na

gasten kwalitatief hoogwaardige zorg te

Om deze gasten onbezorgd te laten

11.00 uur weer naar huis. Om de kwaliteit

bieden, is het van belang dat er de hele

genieten, staat onder andere een groot

van de zorg te waarborgen, is het niet

week genoeg vrijwilligers aanwezig zijn.

team van vrijwilligers voor hen klaar.

mogelijk om van deze tijdstippen af te

Daarom is het niet mogelijk om van de aankomst- en vertrektijden af te wijken.

­wijken.

Wanneer? Een reguliere vakantieweek begint op

Waar?

Waar?

maandag en eindigt op zaterdag.

Hotel De Paardestal

Hotel IJsselvliedt

­Vrijwilligers arriveren op maandag tussen

Arnhemsestraatweg 14

IJsselvliedtlaan 1

9.00 en 9.30 uur. Op zaterdag gaat u na

6991 AM RHEDEN

8091 PN WEZEP

11.00 uur weer naar huis. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, is het niet

Uw collega’s

Uw collega’s

mogelijk om van deze tijdstippen af te

De vaste bezetting van Hotel

De vaste bezetting van Hotel IJsselvliedt

­wijken.

De Paardestal bestaat uit: • Gastvrouwen / verpleegkundigen

bestaat uit: • Gastvrouwen / verpleegkundigen

Waar?

• Koks

• Medewerker nachtdienst

Hotel De Valkenberg

• Secretaresse

• Koks

Arnhemsestraatweg 12

• Medewerkers technische dienst

• Medewerkers pantry op de drukke uren

6991 AM RHEDEN

• Medewerker nachtdienst • Medewerkers huishoudelijke dienst

(afwas) • Secretaresse

Uw collega’s

• Medewerkers reserveringen

• Medewerker Technische Dienst

De vaste bezetting van Hotel

• Locatiemanager

• Medewerkers Huishoudelijke Dienst

De Valkenberg bestaat uit:

• Medewerkers Reserveringen

• Gastvrouwen /verpleegkundigen

Contact

• Locatiemanager

• Koks

Voor de planning neemt u contact op

• Secretaresse

met 070 - 44 55 853, op werkdagen

Contact

• Medewerkers technische dienst

­tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail:

Voor de planning neemt u contact op

• Medewerker nachtdienst

reserveringenpaardestal@redcross.nl

met 070 - 44 55 863, op werkdagen

• Medewerkers huishoudelijke dienst

­tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail:

• Medewerkers reserveringen

reserveringenijsselvliedt@redcross.nl.

• Locatiemanager

Contact Voor de planning neemt u contact op met 070 - 44 55 853, op werkdagen ­tussen 9.00 en 16.00 uur of per e-mail: ­reserveringenvalkenberg@redcross.nl


Jaarplanning 2013j

24

Jaarplanning 2013 Deze jaarplanning geeft u een overzicht van alle vakantieweken in de vier accommodaties. Alle vakanties duren vijf nachten; de reguliere weken zijn in de tabellen wit gelaten. In de eerste weken van het jaar zijn op de hotels ook gasten aanwezig die geen tot ­weinig zorg nodig hebben. In deze weken zijn dus minder vrijwilligers nodig. U kunt zich voor vrijwel alle weken opgeven. Enkele uitzonderingen staan per accommodatie vermeld. Voor de weken waar ‘Gereserveerd’ staat, was op het moment van het ter perse gaan van de brochure nog niet bepaald welke gasten aanwezig zouden zijn. Informatie hierover kunt u in de loop van 2013 krijgen bij onze reserveringsmedewerkers.

Deze jaarplanning is met zorg opgesteld. Er kunnen echter wijzigingen optreden in de planning. Voor de meest recente planning kunt u bellen met het Contact Center van het Nederlandse Rode Kruis, 070 - 44 55 888 of mailen naar contactcenter@redcross.nl.

  Vakantieschip J. Henry Dunant

  Nederland - Wisselende bestemmingen

U kunt zich niet opgeven voor de weken 7, 25, 26, 30, 36 en 41 wk 1

wk 2

wk 3

wk 4

wk 5

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

wk 6  

wk 7   11 feb - 16 feb

wk 8   18 feb - 23 feb

wk 9   25 feb - 2 mrt

wk 10   4 mrt - 9 mrt

Zuid-Holland (Leiden e.o.)

Zuid-Holland / Zeeland

Gereserveerd

Leeftijdgebonden

Utrecht Vlaardingen

Vlaardingen Bergen op Zoom

Bergen op Zoom Sliedrecht

Gesloten

40 - 55 jr. Sliedrecht Rotterdam

wk 11   11 mrt - 16 mrt

wk 12   18 mrt - 23 mrt

wk 13   25 mrt - 30 mrt

wk 14   1 apr - 6 apr

wk 15   8 apr - 13 apr

Noord-Holland

Zuid-Holland

Flevoland / Amsterdam

Overijssel / Flevoland

Noord-Brabant

Lelystad Lelystad

Lelystad Arnhem

Arnhem Tiel

(Rotterdam / Den Haag) Rotterdam Utrecht

Utrecht Lelystad


25

Jaarplanning 2013

wk 16   15 apr - 20 apr

wk 17   22 apr - 27 apr

wk 18   29 apr - 4 mei

wk 19   6 mei - 11 mei

wk 20   13 mei - 18 mei

Utrecht / Noord-Brabant

Zuid-Holland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

(Den Haag / Rotterdam)

(Delft / Nieuwe Waterweg)

Utrecht Vlaardingen

Vlaardingen Tiel

Tiel Sliedrecht

Sliedrecht Utrecht

Utrecht Utrecht

wk 21   20 mei - 25 mei

wk 22   27 mei - 1 jun

wk 23   3 jun - 8 jun

wk 24   10 jun - 15 jun

wk 25   17 jun - 22 jun

Gelderland

Overijssel / Gelderland

Nationaal

Drenthe

Groningen

Tiel Arnhem

Arnhem Kampen

Kampen Kampen

Kampen Kampen

Kampen Kampen

wk 26   24 jun - 29 jun

wk 27   1 jul - 6 jul

wk 28   8 jul - 13 jul

wk 29   15 jul - 20 jul

wk 30   22 jul - 27 jul

Friesland

Leeftijdgebonden

Gelderland (west) /

Zuid-Holland /

Vlaanderen

(Veluwe-Arnhem)

25 - 40 jr.

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Kampen Kampen

Kampen Zaltbommel

Zaltbommel Tiel

Tiel Bergen op Zoom

Antwerpen Gorinchem

wk 31 29 jul - 3 aug

wk 32   5 aug - 10 aug

wk 33   12 aug - 17 aug

wk 34   19 aug - 24 aug

wk 35   26 aug - 31 aug

Noord-Brabant

Leeftijdgebonden

Noord-Brabant (oost)

Noord-Brabant / Limburg

Gelderland / Limburg

18-25 jaar Gorinchem Tiel

Tiel Cuijk

(zuid) / Noord-Brabant Cuijk Mook

Mook Mook

Mook Mook

wk 36   2 sep - 7 sep

wk 37   9 sep - 14 sep

wk 38   16 sep - 21 sep

wk 39   23 sep - 28 sep

wk 40   30 sep - 5 okt

Limburg (zuid)

Limburg (midden / noord)

Overijssel (Twente)

Gelderland

Overijssel (IJsselland)

(Rijn IJsselstreek) Mook Maastricht

Maastricht Arnhem

Arnhem Arnhem

Arnhem Arnhem

Arnhem Lelystad

wk 41   7 okt - 12 okt

wk 42   14 okt - 19 okt

wk 43   21 okt - 26 okt

wk 44   28 okt - 2 nov

wk 45   4 nov - 9 nov

Noord-Holland

Meervoudig

Zuid-Holland

Nationaal

Nationaal

(Kennemerland)

gehandicapten

(Gouda / Zoetermeer)

Lelystad Zaandam

Zaandam Utrecht

Utrecht Gouda

Gouda Utrecht

Utrecht Hoorn

wk 46   11 nov - 16 nov

wk 47   18 nov - 23 nov

wk 48   25 nov - 30 nov

wk 49   2 dec - 7 dec

wk 50   9 dec - 14 dec

Noord-Holland (midden)

Noord-Holland (oost)

Utrecht

Zuid-Holland (Dordrecht /

Utrecht

Alblasserwaard) Hoorn Hoorn

Hoorn Utrecht

wk 51   16 dec - 21 dec

wk 52  

Kerstshopweek Gesloten Tiel Utrecht

   Gesloten  Laagseizoen    Hoogseizoen

Utrecht Tiel

   Inschepen    Ontschepen

Tiel Utrecht

Utrecht Tiel


Jaarplanning 2013j

26

  Hotel IJsselvliedt

  Gelderland - Wezep

wk 1   31 dec - 5 jan

wk 2  

wk 3  

Nieuwjaarsweek

Gesloten

Gesloten

wk 6   4 feb - 9 feb

wk 7   11 feb - 16 feb

wk 8   18 feb - 23 feb

wk 9   25 feb - 2 mrt

Molukse week

Indische week

wk 11   11 mrt - 16 mrt

wk 12   18 mrt - 23 mrt

wk 13   25 mrt - 30 mrt

wk 4   21 jan - 26 jan

wk 5   28 jan - 2 feb

Mantelzorgweek

wk 14   1 apr - 6 apr

wk 10   4 mrt - 9 mrt

wk 15   8 apr - 13 apr

Leeftijdgebonden Multiculturele week wk 16   15 apr - 20 apr

wk 21   20 mei - 25 mei

55 - 70 jaar

wk 17   22 apr - 27 apr

wk 18   29 apr - 4 mei

wk 19   6 mei - 11 mei

wk 20   13 mei - 18 mei

Parkinson

Gezinsweek

wk 22   27 mei - 1 jun

wk 23   3 jun - 8 jun

wk 24   10 jun - 15 jun

wk 25   17 jun - 22 jun

wk 28   8 jul - 13 jul

wk 29   15 jul - 20 jul

wk 30   22 jul - 27 jul

wk 32   5 aug - 10 aug

wk 33   12 aug - 17 aug

wk 34   19 aug - 24 aug

wk 35   26 aug - 31 aug

wk 37   9 sep - 14 sep

wk 38   16 sep - 21 sep

wk 39   23 sep - 28 sep

wk 40   30 sep - 5 okt

wk 42   14 okt - 19 okt

wk 43   21 okt - 26 okt

wk 44   28 okt - 2 nov

wk 45   4 nov - 9 nov

wk 47   18 nov - 23 nov

wk 48   25 nov - 30 nov

wk 49   2 dec - 7 dec

wk 50   9 dec - 14 dec

Vlaanderen wk 26   24 jun - 29 jun

wk 27   1 jul - 6 jul

Leeftijdgebonden 40 - 55 jaar wk 31 29 jul - 3 aug

Gezinsweek wk 36   2 sep - 7 sep

Huntington wk 41   7 okt - 12 okt

Indische week wk 46   11 nov - 16 nov

Kerstshop week wk 51   16 dec - 21 dec

wk 52   23 dec - 28 dec

Kerstshop week

Kerstweek


27

Jaarplanning 2013

  Hotel De Valkenberg

  Gelderland - Rheden

U kunt zich niet opgeven voor week 18 wk 1  

wk 2  

Gesloten

Gesloten

wk 6   4 feb - 9 feb

wk 7   11 feb - 16 feb

wk 3   14 jan - 19 jan

wk 5   28 jan - 2 feb

Beauty & wellness week wk 8   18 feb - 23 feb

Indische week wk 11   11 mrt - 16 mrt

wk 4   21 jan - 26 jan

wk 9   25 feb - 2 mrt

wk 10   4 mrt - 9 mrt

Psychogeriatrische week wk 12   18 mrt - 23 mrt

wk 13   25 mrt - 30 mrt

wk 14   1 apr - 6 apr

wk 15   8 apr - 13 apr

Meervoudig Vlaanderen (MV) wk 16   15 apr - 20 apr

gehandicapten wk 17   22 apr - 27 apr

wk 18   29 apr - 4 mei

wk 19   6 mei - 11 mei

wk 20   13 mei - 18 mei

wk 24   10 jun - 15 jun

wk 25   17 jun - 22 jun

wk 28   8 jul - 13 jul

wk 29   15 jul - 20 jul

wk 30   22 jul - 27 jul

wk 33   12 aug - 17 aug

wk 34   19 aug - 24 aug

wk 35   26 aug - 31 aug

wk 38   16 sep - 21 sep

wk 39   23 sep - 28 sep

wk 40   30 sep - 5 okt

Meervoudig Culinaire week wk 21   20 mei - 25 mei

gehandicapten wk 22   27 mei - 1 jun

wk 23   3 jun - 8 jun

Psychogeriatrische week wk 26   24 jun - 29 jun

wk 27   1 jul - 6 jul

Psychogeriatrische week wk 31 29 jul - 3 aug

wk 32   5 aug - 10 aug

Psychogeriatrische week wk 36   2 sep - 7 sep

wk 37   9 sep - 14 sep

Psychogeriatrische week wk 41   7 okt - 12 okt

wk 46   11 nov - 16 nov

wk 42   14 okt - 19 okt

wk 47   18 nov - 23 nov

wk 43   21 okt - 26 okt

wk 44   28 okt - 2 nov

District Delft / Westland

Psychogeriatrische week

wk 48   25 nov - 30 nov

wk 49   2 dec - 7 dec

wk 45   4 nov - 9 nov

wk 50   9 dec - 14 dec

Meervoudig gehandicapten wk 51   16 dec - 21 dec

wk 52   23 dec - 28 dec

Kerstshopweek

Kerstweek

Vlaanderen (MV)


Jaarplanning 2013j

28

  Hotel De Paardestal

  Gelderland - Rheden

U kunt zich niet opgeven voor de weken 18 en 49 wk 1  

wk 2  

Gesloten

Gesloten

wk 6   4 feb - 9 feb

wk 7   11 feb - 16 feb

wk 3   14 jan - 19 jan

wk 8   18 feb - 23 feb

wk 12   18 mrt - 23 mrt

wk 10   4 mrt - 9 mrt

wk 13   25 mrt - 30 mrt

wk 14   1 apr - 6 apr

wk 15   8 apr - 13 apr

Psychogeriatrische week wk 17   22 apr - 27 apr

Culinaire week wk 21   20 mei - 25 mei

wk 9   25 feb - 2 mrt

Psychogeriatrische week

Vlaanderen wk 16   15 apr - 20 apr

wk 5   28 jan - 2 feb

Beauty & wellness week

Indische week wk 11   11 mrt - 16 mrt

wk 4   21 jan - 26 jan

wk 18   29 apr - 4 mei

wk 19   6 mei - 11 mei

wk 20   13 mei - 18 mei

wk 24   10 jun - 15 jun

wk 25   17 jun - 22 jun

wk 28   8 jul - 13 jul

wk 29   15 jul - 20 jul

wk 30   22 jul - 27 jul

wk 33   12 aug - 17 aug

wk 34   19 aug - 24 aug

wk 35   26 aug - 31 aug

wk 38   16 sep - 21 sep

wk 39   23 sep - 28 sep

wk 40   30 sep - 5 okt

Psychogeriatrische week wk 22   27 mei - 1 jun

wk 23   3 jun - 8 jun

Psychogeriatrische week wk 26   24 jun - 29 jun

wk 27   1 jul - 6 jul

Psychogeriatrische week wk 31 29 jul - 3 aug

wk 32   5 aug - 10 aug

Psychogeriatrische week wk 36   2 sep - 7 sep

wk 37   9 sep - 14 sep

Psychogeriatrische week wk 41   7 okt - 12 okt

wk 42   14 okt - 19 okt

wk 43   21 okt - 26 okt

Indische week wk 46   11 nov - 16 nov

wk 47   18 nov - 23 nov

wk 51   16 dec - 21 dec

wk 52   23 dec - 28 dec

Kerstshopweek

Kerstweek

wk 44   28 okt - 2 nov

wk 45   4 nov - 9 nov

Psychogeriatrische week wk 48   25 nov - 30 nov

wk 49   2 dec - 7 dec

wk 50   9 dec - 14 dec

Psychogeriatrische week

Vlaanderen (MV)


vakanties@redcross.nl www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

fsc logo g r

aag hier

Vrijwilligers vakantiebrochure 2013  

Vrijwilligers vakantiebrochure 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you