Page 1

ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

ความประทับใจอันทรงคุณคา...งานกาชาดประจำป 2561


คอลัมน์ เรื่องจากปก เรียบเรียงโดย

คุณวีระวรรณ พิบูลย์

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานมหรสพการกุศลคู่คนไทย ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “งานกาชาดประจำ�ปี 2561” งานที่หลาย ๆ ท่านเฝ้ารอที่จะมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด 9 วัน 9 คืน

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี สวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานคร... 2


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

ภาพ...

แห่งรอยยิ้มที่อบอุ่นและเสียงหัวเราะจากความ สนุกสนานนั้น เกิดขึ้นตลอดการจัดงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย นับจากพิธีเปิดงานที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานกาชาดประจำ�ปี 2561 ทรงทอด พระเนตรการแสดงขบวนธง ขบวนรถโบราณ ขบวนการแสดงว่าวไทย โบราณ ทรงหยอดตู้รับบริจาคเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ และเสด็จฯ เยี่ยมชม ร้านของหน่วยงานต่าง ๆ รวมเวลากว่า 4 ชั่วโมง นำ�มาซึ่งความปลื้ม ปิติให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ออกร้าน รวมถึงประชาชน ที่เฝ้ารับเสด็จฯ อย่างหาที่สุดมิได้ 3


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

ภาพ...

ของประชาชนทุกเพศทุกวัย พนักงานบริษัท ห้างร้าน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานอย่างหนาแน่นในแต่ละวัน ต่างพากัน มาถ่ายรูป เช็คอิน เลือกซื้อสินค้าราคาถูก และร่วมสนุกกับ กิจกรรมเสี่ยงโชคสอยดาวลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากหน่วย งานที่ร่วมออกร้าน 170 หน่วยงาน และร่วมทำ�บุญเป็นผู้ให้ กับสภากาชาดไทย นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของการจัดงาน กาชาดในสวนสาธารณะ ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชน เกินเป้าหมาย ทั้งในแง่ของสถานที่จัดงานที่สามารถเดินทางด้วย บริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก และเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่น สวยงาม จึงทำ�ให้การจัดงานกาชาดฉลอง 125 ปี ของสภากาชาดไทย ในปีนี้ได้รับความสนใจของผู้คนมาเที่ยวชมงานเป็นจำ�นวนมาก แม้ว่าจะไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู แต่ก็มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงิน ผ่านกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ในบริเวณงาน ซึ่งถือเป็นน้ำ�ใจจาก ผู้บริจาคที่ร่วมทำ�บุญกับกาชาดเสมอมา

4


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

อีกหนึ่งภาพ...

ที่เชื่อว่ายังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้พบเห็นคือ “ภาพของนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์พร้อมใจ กันหมอบกราบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงนั่งรถกอล์ฟพระที่นั่งเสด็จฯ ผ่านหน้าร้านฯ นับเป็นช่วง เวลาสั้น ๆ ที่นำ�มาซึ่งความประทับใจมิรู้ลืม”

“วันแรกที่ไปหนูเป็นคนที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านและเป็นคนนำ�บอกว่า นักเรียนกราบ ตอนแรกหนูคิดในใจอยู่แล้วว่าไม่ได้เห็นพระพักตร์พระองค์ท่านแน่ๆ แต่เมื่อพระองค์ท่านมา ถึงที่บูท รถกอล์ฟพระที่นั่งก็หยุด หนูเงยหน้าขึ้นมา น้ำ�ตาหนูไหลเลยค่ะ รู้สึกปลื้มและดีใจมาก ที่ได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่าน”

นางสาวณัฐรดา ศรีสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

“หนูไม่ได้ไปในวันที่รับเสด็จฯ แต่การที่ได้ไปร่วมงานกาชาดเหมือนงานที่ได้ตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณ หนูไม่เคยไปงานกาชาดเลย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อน และโรงเรียน เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ หนูไม่เคยทำ�อะไรแบบนี้มาก่อน หนูจะไปช่วงค่ำ� ซึ่งคนเริ่มเยอะ ตอนแรกไม่มีคนสนใจ เพราะบูทอื่นก็เป็นผู้ใหญ่ขาย หนูไม่มั่นใจเลยว่าจะทำ�ได้ แต่พอสักพักเริ่มปรับตัวได้ก็มีคนมาซื้อและเริ่มมั่นใจ ดีใจเวลาขายได้เพราะเงินส่วนนี้ที่ได้คือ เงินที่พวกเราจะนำ�ไปบริจาคให้สภากาชาดไทย ดีใจที่ได้ทำ�ในสิ่งที่ดี ๆ ค่ะ” นางสาวพิชญาภา คณาพัฒนวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

5


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

“ประทับใจตั้งแต่ได้รับชมการถ่ายทอดสดวันเปิดงานที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ผู้ดำ�เนินรายการพูดจนเห็นภาพของงาน จนต้องบอกกับ ตัวเองว่า ปีนี้เป็นอีกปีที่ต้องไป ความพิเศษคือ ได้พาคุณพ่อไปย้อนรำ�ลึกงานกาชาดในยุค ท่านยังหนุ่ม สถานที่จัดปีนี้ ชอบที่จัดงานในสวนสีเขียว รู้สึกถึงความรื่นรมย์ งานแบบเปิด ไม่เก็บค่าผ่านประตู ผู้มาเที่ยวชมงานสามารถเลือกบริจาคช่วยกาชาดได้หลายรูปแบบ โดยตรง ก็ที่ตู้บริจาคขนาดใหญ่ โดยอ้อมก็ จากการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมงาน” ความประทับใจจากคุณสุรางคณา ณ นคร

“ประทับใจบรรยากาศภายในงานร่มรื่นเดินง่าย แต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย รวมไปถึงการขายสินค้าราคาถูก เพราะภายในงานมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ที่นำ�มาลดราคา แต่ละโซนแบ่งโซนชัดเจนทำ�ให้หาร้านได้ไม่ยาก ในโซนตลาดหัวปลีมีอาหาร ที่อร่อยราคาไม่แพง มีการจัดที่นั่งให้ทานอาหาร อยากให้จัดงานกาชาดที่สวนลุมพินีอีก เพราะเดินทางสะดวก บรรยากาศดี” ความประทับใจจากคุณสิทธิพงศ์ เปรมอำ�พล “งานกาชาด 2561 ที่สวนลุมพินี ชอบโซนสวนสนุก ได้เห็นบรรยากาศย้อนวัยเด็ก มีกิจกรรมที่สนุกสนาน ชอบรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กดูแล้วตื่นเต้นซึ่งหาดูได้ยากมากสมัยนี้ นอกจากนี้ในส่วนหน่วยงานราชการมีการอำ�นวยความสะดวกในงานกาชาด เช่น เปลี่ยนชื่อ นามสกุล อีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดที่ประทับใจมากคือลานว่าวไทยโบราณ ที่มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับว่าวในแต่ละภาค อีกทั้งมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ตกแต่งว่าวไทยโบราณ งานกาชาดถือเป็น งานเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเที่ยวได้ทั้งครอบครัวค่ะ”

ความประทับใจจากนางสาวสิริวรรณ ชุ่มหัตถา ที่มาเที่ยวงานกาชาดครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สร้าง ความสนุกสนานให้กับผู้มาเที่ยวชมงานอีกมากมาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เหล่าทัพ และสมาคมแม่บา้ นฯ ทัง้ 42 หน่วยงาน ทีค่ ดั สรรกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับภารกิจมาให้ประชาชนได้รว่ มสนุก ไม่วา่ จะเป็น ยิงปืน โปลิศจับขโมย ตักปลา ช้อนไข่ จัดนิทรรศการ แสดงเรื่องราวที่น่าสนใจให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับ การตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ให้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและของ รางวัลสุดพิเศษเชิญชวนให้ได้ลุ้น ได้ร่วมทำ�บุญกับสภากาชาดไทย อีกทั้งยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน สถาบันการศึกษา 12 แห่ง นำ�คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มาสร้างความ สนุกสนาน ความบันเทิงเป็นสีสนั ของงานกาชาด ทีว่ ยั รุน่ วัยเรียน มาถึงแล้วต้องเช็คอิน เสี่ยงโชค สอยดาว ทั้งแบบดั้งเดิมและ แบบ Thailand 4.0 นำ�เทคโนโลยีมาผนวกกับการสอยดาวได้ อย่างลงตัว อีกทั้งสมาคม ชมรม สโมสร ทั้ง 23 หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ อีก 88 แห่ง ก็จัดเต็มทั้งของรางวัลและ กิจกรรมพิเศษ เรียกได้ว่าผู้มาเที่ยวงานต้องได้รับรางวัลกลับบ้าน กันทุกคน และที่สำ�คัญได้ซื้อสินค้าดีราคาถูกมากมายด้วย 6


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

และอีกหลายเรื่องราวของความทรงจำ�ในงานกาชาด ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กที่หายไปจากงานกาชาด หลายสิบปี ก็ได้กลับมาแสดงให้ได้ตื่นเต้นหวาดเสียวกันอีกครั้ง ลานแสดงว่าวไทย 4 ภาค ก็นับเป็นอีกจุดที่มีการปักหมุดเช็คอิน ที่หลาย ๆ ท่านชื่นชอบ กิจกรรมการแสดงบนเวที อาทิ การประกวดขวัญใจงานกาชาดที่มียอดเงินบริจาคในกล่องภารกิจ ของผู้เข้าประกวดรวมกว่า 2 ล้านบาท การแสดงคอนเสิร์ตจาก ศิลปินชื่อดัง อาทิ BNK48 ศิลปินจาก LOVEiS ศิลปินจาก GMM ศิลปินจาก RS ดารานักแสดงจากช่อง 3 และช่อง 7 ศิลปินจากเวิร์คพอยท์ นักร้องจากรายการไมค์ทองคำ� รวมไปถึง การแสดงศิลปวัฒนธรรมทีห่ าชมได้ยากในปัจจุบนั อาทิ การแสดง จากคณะลำ�ตัดแม่ศรีนวล การแสดงแหล่จากแม่ขวัญจิตร ศรีประจัน การแสดงละครนอกจากกรมศิลปากร การแสดงจากวิทยาลัย นาฏศิลป์ การแสดงโขน มโนราห์ การแสดงจากเหล่ากาชาด จังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้คือ “โอวัลตินภูเขาไฟ” ที่ใคร ๆ ในโลกสังคมออนไลน์ก็ยกให้เป็นสัญลักษณ์ของงาน กาชาดไปเสียแล้ว เพราะไม่มีขายที่ไหนมีเฉพาะในงานกาชาด เท่านั้น ใครมาแล้วไม่ได้ต่อคิวซื้อและถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียล มีเดียก็ถือว่ามาไม่ถึงเช่นกัน

นี่เป็นการประมวลเรื่องราวแห่งความประทับใจเพียง บางส่วนเท่านั้น ที่สำ�คัญเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทัง้ คณะกรรมการอำ�นวยการจัดงานกาชาด หน่วยงานทีร่ ว่ มออกร้าน และผู้มาเที่ยวชมงาน ทำ�ให้งานกาชาดปีนี้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี นับว่าเป็นงานมหรสพการกุศลคู่คนไทยที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนโดยแท้จริงตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่ด�ำ เนินการ กันมากว่า 90 ปีของการจัดงานกาชาด และเพือ่ ระดมทุนนำ�เงินรายได้ จากการจัดงานทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำ�รุงสภากาชาดไทย เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ต่อไป ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณในน้ำ�ใจไมตรีของทุกท่าน และขอเชิญชวนเทีย่ วชมงานกาชาดในปีตอ่ ไป เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการให้กับสภากาชาดไทยด้วยกันอีกครั้ง ... 7


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

คอลัมน์ รอบรั้วกาชาด

‘อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี’ เพื่อผู้เจ็บป่วยในภาคตะวันออก

สภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ที่มิได้หวังผลกำ�ไร ดำ�เนินภารกิจด้านมนุษยธรรมจึงมีความพร้อม เสมอที่จะช่วย “บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย” แก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิศาสนา ภายใต้ การบริการด้านการแพทย์และการพยาบาล ด้านการบริการโลหิต ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต โดยที่กรุงเทพฯ เรามี..โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และที่ต่างจังหวัดเรามี โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี ให้บริการเพื่อนมนุษย์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เจ็บป่วยได้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กว่า 115 ปี ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพ แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติในภาคตะวันออกเพื่อ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานกำ�เนิดโรงพยาบาล ที่ว่า “ถ้าได้มีสถานพยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำ�บลนี้ นอกจาก จะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาล ข้าราชบริพาร และผู้ที่ตามเสด็จ นั้นแล้ว ยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ ซึ่งเป็นสาธารณกุศลและ เป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง” จวบจนปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขปีละมากกว่า 1 ล้านราย และมีผู้ป่วยในระบบ ประกันสังคมเลือกใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลมากกว่า 3 แสนคนต่อปี โดยในจำ�นวนนี้มีทั้งประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงที่เข้ามา ทำ�งาน ในขณะที่โรงพยาบาลมีเตียงสำ�หรับรองรับผู้ป่วยในได้ ประมาณ 500 เตียง แต่กลับมีผู้ป่วยมารับบริการจำ�นวนมาก ทำ�ให้ต้องใช้เตียงเสริม เตียงผ้าใบ และนับวันก็จะเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง 8

ในส่วนของหอผู้ป่วยในที่มีลักษณะกระจัดกระจายทำ�ให้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการรักษาต้องกระจายไปยังทีต่ า่ ง ๆ มากขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยเพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยและ รักษา โดยเฉพาะการเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ ผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน จากหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไปยังห้องเอกซเรย์หรือห้องผ่าตัด ทำ�ให้เกิดความเสีย่ งต่อผูป้ ว่ ย รวมถึงระบบเกีย่ วเนือ่ งเพื่อการรักษา ยังมีส่วนที่ไม่ทันสมัย ทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ หลายอย่างทีไ่ ม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนทีม่ อี ยูก่ ค็ อ่ นข้างเก่า ชำ�รุดทรุดโทรมจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ โดยในแต่ละวัน มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้มากกว่า 20 ราย อีกทั้ง การผ่าตัด ต้องรอคิวนานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง ในรายที่รอได้ต้องรอมากกว่า 1 เดือน ผู้ป่วยที่มีกำ�ลังจ่ายก็จะ ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน แต่กท็ �ำ ได้แค่สว่ นน้อย ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความ เดือดร้อน ได้รับผลกระทบคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจาก โรงพยาบาลขาดทุนทรัพย์ที่จะดำ�เนินการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบมาเป็นระยะเวลายาวนาน...เหล่านี้คือ สถานการณ์ที่เคยเป็นอยู่


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

เพือ่ เพิม่ โอกาสในการดูแลรักษาและปรับปรุงโรงพยาบาล แห่งนีใ้ ห้ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ ในภูมภิ าคตะวันออกทีไ่ ด้มาตรฐานสากลทัง้ ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จึงได้จดั ทำ�โครงการ “จัดซือ้ เครือ่ งมือแพทย์” เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ขึ้น โดยอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี เป็นพระราชดำ�ริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย และเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาโรงพยาบาลให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ ทันกับการพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0 เป็นอาคารสูง 26 ชัน้ รองรับผูป้ ว่ ยได้ 750 เตียง ใช้งบประมาณก่อสร้างสูงถึง 6,900 ล้านบาท ได้รบั เงินสนับสนุน จากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 60 ยังขาดเงินทุนสนับสนุนอีก กว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อให้การก่อสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวม

เฉลิมพระเกียรติฯ สามารถเปิดดำ�เนินการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพโดยเร็ว โปรดมาช่วยกันเถอะค่ะ!! เพราะ..ยังมีเพื่อนมนุษย์ อีกนับ..ล้านชีวิต..ที่กำ�ลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านอยู่ เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งท่านสามารถร่วมมอบโอกาสจะมากบ้าง น้อยบ้างก็สุดแต่จิตกุศลศรัทธา ความพร้อม และความสามารถ ของท่านแต่ละบุคคล เพราะจากหลาย ๆ คนรวมกันก็สามารถ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของท่านได้มากทีเดียว....

“ร่วมส่งต่อ...ความงดงามแห่งการให้... กับสภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ เพราะทุกการให้ คือความงดงาม” *ท่านสามารถบริจาคได้ผ่านแบบฟอร์มการบริจาคท้ายเล่มนี้ 9


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

คอลัมน์ คุยกับ...หมอสุรินทร์

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ในผู้สูงวัย

การที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะหดรัดตัวและสูญเสียความ ยืดหยุ่น ส่งผลให้ปวดปัสสาวะบ่อยและมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เวลาที่ไอ จาม หรือเคลื่อนไหวร่างกายนาน ๆ มักพบมากกับ ผู้สูงอายุ โดยอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้เกิด ความยากลำ�บากในการใช้ชีวิตประจำ�วัน และก่อให้เกิดความ กังวลใจในการเข้าสังคม โดยผู้สูงวัยบางท่านมีปัสสาวะเปื้อนกางเกง ในปริมาณที่ไม่มากนัก ไปจนถึงมีปัสสาวะออกเป็นปริมาณมาก หรือ อาจมีอุจจาระร่วมด้วย หรือมีอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน ปัสสาวะไม่สุด ร่วมกับอยากปัสสาวะอยู่ตลอด เมื่อเราเริ่มมีอายุเพิ่มขึ้น การสร้างปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน จะมากขึ้น การทำ�งานของกระเพาะปัสสาวะเริ่มเสื่อมลง ทำ�ให้การ บีบตัวของกระเพาะปัสสาวะบ่อย หรือน้อยเกินไป โดยไม่สามารถ ควบคุมได้ ปริมาณปัสสาวะทีเ่ หลือค้างอยูใ่ นกระเพาะปัสสาวะหลังจาก ปัสสาวะไปแล้วมีปริมาณมากกว่าเก่า และในเพศหญิงที่ผ่านการ คลอดบุตร กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานและหูรูดเริ่มเสื่อมสภาพ ไม่สามารถหดตัวหรือคลายตัวได้ตามปกติ และมักพบ ต่อมลูกหมากโตในเพศชาย

อาการของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ คือ 1. เมือ่ มีการไอ จาม เบ่ง มักเกิดในผูท้ ม่ี คี วามแข็งแรงของกล้ามเนือ้ บริเวณ อุง้ เชิงกรานและหูรดู ลดลง แม้ความจุของกระเพาะปัสสาวะยังไม่เต็มที่ ก็เกิดภาวะปัสสาวะเล็ดได้เพียงแค่ออกแรง เบ่ง ไอ จาม เพียงเล็กน้อย 2. เมือ่ ทีม่ อี าการอยากปัสสาวะเกิดจากการทีก่ ระเพาะปัสสาวะบีบตัวบ่อย ครัง้ เกินไปโดยควบคุมไม่ได้ เชือ่ มโยงระบบประสาทสัง่ การจากสมอง และไขสันหลังมายังระบบปัสสาวะ เช่น ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก พาร์กนิ สัน ภาวะสมองเสือ่ ม การได้รบั บาดเจ็บบริเวณ ไขสันหลัง หรือเกิดจากการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ นิว่ เนือ้ งอก ในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 3. เมือ่ ความจุของกระเพาะปัสสาวะขยายเต็มทีแ่ ล้ว เกิดจากปัญหา ต่อมลูกหมากโต มีทอ่ ปัสสาวะตีบ การได้รบั บาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง โรคเบาหวาน ปัญหาทางระบบประสาทอืน่ ๆ หรือผลข้างเคียงจากยา ทีร่ บั ประทานเป็นประจำ� 10

รักษาสาเหตุที่ทำ�ให้ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เช่น 1. ควรปรึกษาแพทย์ หากมีอาการ - อักเสบของทางเดินปัสสาวะโดยใช้ยาปฏิชีวนะ - ต่อมลูกหมากโต โดยการผ่าตัด - กระเพาะปัสสาวะเคลื่อนหรืออยู่ผิดที่โดยการ ใส่ห่วงค้ำ�หรือทำ�ศัลยกรรม 2. หูรูดอ่อนแอ-กล้ามเนื้อเชิงกรานหย่อนโดยการ ออกกำ�ลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง 3. ลดการดื่มน้ำ�ลงในภาคบ่ายและภาคกลางคืน แต่ทดแทนในตอนกลางวัน เพื่อป้องกันขาดน้ำ� 4. งดดื่มสุรา กาแฟ ซึ่งมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ 5. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ให้ผู้สูงอายุปัสสาวะทุก 2 ชั่วโมง


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

คอลัมน์ คุยสบายสไตล์หมอนาฏ

ขยับคือยา Movement is Medicine โดย พญ.นาฏ ฟองสมุทร

ปัจจุบันแนวคิดและวิถีชีวิตแบบ Active Ageing หรือ Healthy Ageing ได้รับการยอมรับและส่งเสริมกับคนทุกวัย อย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะแต่กับผู้เป็น ส.ว. แล้ว เหตุเพราะ การลดพฤติกรรมการนั่งนาน ๆ และส่งเสริมการเคลื่อนไหว ร่างกาย ช่วยให้มีสุขภาพดี ลดโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากวิถีชีวิต (lifestyle) ที่เรียกว่า NDCs (non–communicable diseases) เช่นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ หรือแม้แต่โรคมะเร็ง บางชนิดได้ ร่วมกับการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมถูกต้อง ตามสามัญสำ�นึกและเรียบง่าย ผ่อนคลายไม่เคร่งครัดจนเกินไป เน้นการรับประทานผัก ปลา ธัญพืชไม่ขดั สี โดยเน้นมือ้ เช้าและ มือ้ กลางวัน มีสดั ส่วนคือผักหลากสี 1/4 จาน ข้าว, ธัญพืช 1/4 จาน โปรตีนจากปลา, เนือ้ , ถัว่ 1/4 จาน เลือกดืม่ น้�ำ เปล่าเมือ่ กระหาย น้ำ�หรืออากาศร้อน ปลูกผัก, มะเขือเทศ, มะละกอ, กล้วย กินเองถ้ามีพื้นที่เพียงพอ

ขยับคือยา เป็นชีวิตทำ�มือหรือชีวิต DIY ชอบทำ�สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมีความอดทนกระฉับกระเฉง

ชอบอยู่กลางแจ้ง และมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อรูปร่างภาพลักษณ์ของตนเอง (body image) มี action mindset คือเมื่อคิดแล้วจะ ลงมือทำ�จริง(Incidental Exercise) ไม่จบเพียงแค่คิด

ตัวอย่าง ของการขยับคือยา ทีใ่ ช้ทกุ โอกาสแม้เป็นเวลาสัน้ ๆ ได้ขยับเป็นการออกกำ�ลังกายโดยไม่ตง้ั ใจ เช่น • ขีจ่ กั รยานหรือเดิน แทนการไปยิม ... Pedalling to Happiness & Health • สร้างนิสยั ประจำ�วัน ขึน้ บันไดแทนการใช้ลฟิ ท์ • ทำ�ความสะอาดบ้านเอง • ซ่อมของทีเ่ สียก่อนโยนทิง้ หรือซือ้ ใหม่ • แทนทีจ่ ะนัง่ ประชุม ลองเดินคุยงานดู • ใช้เวลาวันเสาร์ – อาทิตย์ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ ทำ�สวนเดิน trail เทีย่ วทะเล ไปวัดป่า เรียกว่าเป็น Nature Therapy อันเป็นกิจกรรมล้างพิษดิจติ ลั (digital detox) ทีด่ อี กี ด้วย • เข้า Sauna และอาบน้�ำ เย็น แบบทีช่ าวสแกนดิเนเวียนนิยม ทำ�กันและได้ผลเชิงสุขภาพอย่างแท้จริง • Slow jogging ทีเ่ ป็นการวิง่ เหยาะ ๆ ด้วยความเร็วหอยทาก (snail speed) วันละ 3-5 กม. หรือ 30 นาทีขน้ึ ไป

• ลองใช้เครือ่ งนับก้าว (pedometer) หรือ tracker เช่น FitBit, Garmin ติดตามการเคลือ่ นไหวร่างกายในแต่ละวัน โดยตัง้ เป้า ให้ได้วนั ละ 10,000 ก้าวขึน้ ไป • ตบท้ายด้วย Voluntary Simplicity หรือการสร้างวิถชี วี ติ ที่ เรียบง่ายและยัง่ ยืน มีชวี ติ ทีเ่ รียบง่ายขึน้ อยูใ่ นบ้านทีเ่ ล็กลง มีสง่ิ ของน้อยลง ไม่สง่ เสริมอัตตาหรือสถานะของตัวเองใน สังคมผ่านการครอบครองวัตถุหรือการอวดมัง่ อวดมี ในอนาคตเมือ่ เราไปพบแพทย์ แพทย์อาจสัง่ ยาให้เราเป็นการ ออกกำ�ลังกายและขยับร่างกายในปริมาณเหมาะสมรวมถึงวิถชี วี ติ ที่ เรียบง่ายและยัง่ ยืน แทนยาเม็ดยาน้�ำ ทีเ่ ราเคยบริโภคกันเป็นกำ�มือ อย่างเคยชิน ถึงวันนัน้ สุขภาพทีด่ กี จ็ ะอยูใ่ นมือเราเอง ตนเป็นทีพ่ ง่ึ แห่งตน โดยไม่ตอ้ งพึง่ ใคร ... Credit – Finding Sisu , Openbooks 11


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

คอลัมน์ สรรหามาฝากจากป้าเพ็ญ

น้ำ�ผักปั่นเพื่อสุขภาพดี

รักษาโรค

สูตรบ้านสุขภาพ โดยดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์

น้ำ�ผักปั่นสูตรบ้านสุขภาพเป็นน้ำ�ผลไม้สด จึงช่วยล้างสิ่ง ปฏิกูลในร่างกาย ตลอดจนสารพิษต่างๆ อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็น ได้ชัดคือการลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการ หมักหมมของเสียค้างอยู่ในระบบเลือดมากเกินไป การดืม่ น้�ำ ผักเป็นการเติมสารอาหารประเภทวิตามิน เกลือแร่ ธาตุเหล็ก โปรตัสเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และที่สำ�คัญคือ คลอโรฟิลด์ เมื่อดื่มเข้าไปแล้วสารอาหารเหล่านี้จะไป “ฟื้นฟูตับ” ชะล้างของเสียทำ�ให้เกิดเซลล์มะเร็งน้อยลง จากนั้นจะไปย่อย คาร์โบรไฮเดรด เปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานทำ�ให้ร่างกายได้พลังงาน มาสนับสนุนให้อวัยวะต่างๆทำ�งานได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้น้ำ�ผักปั่นยังมีแร่ธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการทำ�งาน ของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ช่วยการทำ�งาน 5 ระบบคือ ระบบดูดซึม ระบบทางเดินหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบต่อมไร้ท่อ คื่นฉ่าย ช่วย ฟื้นฟูระบบประสาทและฟื้นฟู การสร้างเซลล์เม็ดเลือด ช่วย ผักกาดหอม ชะล้างของเสียในระบบเลือด ช่วยให้ ช่วยฟื้นฟูเซลล์ระบบ ร่างกายมีความสามารถใช้แคลเซียมได้ ประสาทและเซลล์ในปอด อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอาการ ช่วยบำ�รุงกล้ามเนื้อ กระดูก เจ็บปวดของข้อเสื่อมต่างๆ เส้นเอ็น ช่วยบำ�บัดโรค โลหิตจาง มะนาว ช่วยฟื้นฟู มะเขือเทศ หอม ภูมิคุ้มกัน ช่วยทำ�ให้เม็ดเลือดแดง หัวใหญ่ แข็งแรง ผิวพรรณดี ช่วยทำ�ให้หัวใจ น้ำ�ผึ้ง เพิ่มภูมิต้านทานของ แข็งแรง ให้พลังงาน ร่างกาย สำ�รองม้าม

สูตรน้ำ�ผักปั่น ผักกาดหอม คื่นฉ่าย มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่

น้ำ�ผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ เสาวรสหรือมะนาว 1 ลูก แอปเปิ้ล 1/2 ลูก น้ำ�สะอาด 2 แก้ว

วิธีทำ� 1. นำ�ส่วนประกอบทั้งหมดปั่นในโถปั่นประมาณ 20 วินาที 2. เทน้�ำ ผักที่ปั่นลงในแก้ว จะได้ 2 แก้ว

พืชผักที่สามารถทดแทนหรือเพิ่มเติม กล้วยน้ำ�ว้าสุก ให้วิตามินสูง แอปเปิ้ลแดง ให้วิตามินเอ ซี แคลเซียม และฟอสฟอรัส ผักกาดขาว ช่วยระบบขับถ่าย สะระแหน่ ช่วยขับลมในลำ�ไส้และบำ�รุงปลายประสาท โหระพา ช่วยขับลมในลำ�ไส้

ขอขอบคุณข้อมูล จากหนังสือน้ำ�ผักปั่นและนมธัญพืช โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์ 12

2 ใบ 2 ก้าน 1 ลูก 1/4 ลูก


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

คอลัมน์

เสียงขอบคุณจากใจผู้รับ

โครงการ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ “เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ไมตรี...จากท่านผู้ให้ที่ส่งต่อถึงผู้รับ นางยุพา วสันติอุปโภคากร อายุ 68 ปี ผู้ป่วยโรค

เส้นเลือดในสมองตีบจนทำ�ให้กล้ามเนื้อซีกซ้ายของร่างกายอ่อนแรง สาเหตุมาจากปัญหาความดัน โลหิตสูง และมีลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองซีกขวา คุณหมอให้ยาลดเกล็ดเลือด ลดความดัน ลดไขมัน ทำ�กายภาพบำ�บัด และควบคุมอาหารการกิน จนอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ ป้าสามารถเดินได้ และทำ�งานบ้านได้บ้าง ป้าได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ทุกวันนี้ก็ยังต้องอาศัยโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา เป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ทุกวันนี้ชีวิต และครอบครัวดีขึ้นมาก ป้าและสามีจึงคิดอยากตอบแทน โรงพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครร้องเพลงหารายได้สร้างอาคารผู้ป่วยบ้าง ซื้อเครื่องมือแพทย์บ้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ สำ�หรับผู้สูงอายุ ได้ทำ�บุญ ป้าจึงอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จฯ กันเยอะ ๆ เพื่อที่จะได้ มีเงินมาซื้อเครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือและรอคอยความหวัง

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพราะลูกได้รับโอกาสในการรักษาจึงทำ�ให้มีวันนี้ คุณแม่น้องพิมพ์ลภัส ปานทน เล่าว่า

“น้องเกิดมาพร้อมกับความพิการ มีความผิดปกติที่รูปหน้า นิ้วไม่มีเล็บ คอและเพดานปาก มีความผิดปกติ ทางโรงพยาบาลตรังจึงส่งตัวมารักษาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตอนนั้นก็กังวลเพราะ แม่มอี าชีพรับจ้างต้องหาเช้ากินค่�ำ ไม่มแี ม้แต่เงินทีจ่ ะเดินทางมากรุงเทพฯ ต้องขอยืมเขามาก่อน พอมาพบคุณหมอ พยาบาล ทีน่ ก่ี ด็ แู ล เป็นอย่างดีคอยช่วยเหลือทั้งค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่าที่พัก ตอนนี้รักษามาได้ 4 ปีแล้ว โดยคุณหมอก็จะนัดมาทุก ๆ 3 เดือน จนตอนนี้อาการความผิดปกติของน้องแทบหายเป็นปลิดทิ้ง น้องสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ จึงอยากขอบคุณ ผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสอย่างครอบครัวของเราให้ได้มีโอกาสในการรักษาน้อง ให้เขาได้มีชีวิต มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีความสุขที่จะอยู่ในสังคมนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะคนที่ไม่มีคือไม่มีจริง ๆ”

โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดวงตาอวัยวะเล็ก ๆ ของร่างกายนั้นมีค่ามหาศาล นายสมยศ กุดีพันธุ์ เล่าว่า

“ตอนนั้นดวงตาเหมือนมองเห็นภาพไม่ชัดเจนมองเห็นคล้ายหมอกหรือควันขาว ๆ บังอยู่ตลอดเวลา มองอะไรก็พร่ามัว แต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากเลยไม่ได้ไปหาหมอ พอนานวันเข้าดวงตาทั้งสองข้างก็เริ่มพร่ามัวแทบจะมองไม่เห็น จึงตัดสินใจมาหาหมอ ที่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพราะทราบมาว่าที่นี่รักษาตาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พอได้มาตรวจอาการ คุณหมอ บอกว่าเป็นต้อกระจกที่ตา ตอนนั้นคิดว่าจะต้องเสียดวงตาที่ต้องใช้หาเลี้ยงปากท้องทั้งสองข้างแล้ว หลังจากนั้นคุณหมอก็นัดให้มา ผ่าตัดต้อกระจก และพักฟื้นประมาณสองวันคุณหมอนัดให้มาเปิดตา ความรู้สึกเหมือนความฝันเลยตอนที่เปิดตาครั้งแรก ผมดีใจมาก ที่สุดเพราะถ้าผมไม่ตัดสินใจมารักษาดวงตากับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ผมคงไม่ได้กลับมามองเห็นโลก ที่สดใสเหมือนคนอื่น ๆ อีกครั้ง มาจนวันนี้ทำ�ให้ผมรู้ว่าดวงตาที่เป็นอวัยวะเล็ก ๆ ของร่างกายนั้นมีค่ามหาศาลสำ�หรับผมมาก ผมต้องขอขอบคุณท่านผูบ้ ริจาคทุกท่านมากครับ เพราะด้วยเงินบริจาคของท่านทีบ่ ริจาคให้กบั สภากาชาดไทยทำ�ให้ผดู้ อ้ ยโอกาสอย่างผม ได้มีโอกาสรักษาดวงตาของผมไว้

การให้ที่ปราศจากเงื่อนไข เป็นการให้..ที่ทำ�ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุข

13


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

กิจกรรม “สุขภาพเต็มร้อย” ครั้งที่ 19

“ชีวิตดี๊ดี...

ถ้ถ้าารูรู้แ้แก้ก้แและป้ ละป้อองกั งกันน”” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นิตยสาร HeathToday จัดกิจกรรม “สุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 19” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดี๊ดี... ถ้ารู้แก้และป้องกัน” เพื่อให้ความรู้ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 ท่าน ภายในงานได้ รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารจากสำ�นักงานจัดหารายได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อยนั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุขภาพ และทำ�กิจกรรมร่วมกับ สมาชิกวารสารเพื่อนแนวร่วมฯ โดยมีกำ�หนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

สำ�หรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยาย และ การฝึกปฏิบัติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหัวข้อ “ลดเสี่ยงกระดูกพรุน เพิ่มคุณภาพชีวิต” จาก รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำ�เลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ภญ.สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์ นำ�ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากแสงแดดและการเลือก รับประทานอาหารในชีวิตประจำ�วันมาบรรยายในหัวข้อ “สารอาหาร กันแก่ (แดด)” ต่อด้วยกิจกรรม “ยืด ขยับ ปรับท่า แก้ปัญหาปวดเมื่อย” โดย อ.กภ.สุธาสินี ทองอ่อน คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวข้อสุดท้าย “รู้ใช้ รู้แชร์ ข้อมูลสุขภาพบนสังคมออนไลน์” จากคุณนที อณารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ�สื่อและสื่อออนไลน์ 14


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

แทนคำ�ขอบคุณจากใจ... มอบสุขภาพที่ดีให้ “บางจาก”

สภากาชาดไทย โดยสำ�นักงานจัดหารายได้ ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Good Health Act Now” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างสภากาชาดไทยและบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) รวมถึงเป็นการแสดงความขอบคุณที่บริษัทบางจากฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทยผ่านการ ระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีแบบบูรณาการเชิงรุกอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อย่างยั่งยืนกับกลุ่มผู้บริจาคภาคองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ของบริษัทบางจากฯ ที่อยู่ในกลุ่มวัยใกล้เกษียณอายุ ได้เตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็น ถึงความสำ�คัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการเตรียมตัวดูแล สุขภาพอย่างถูกต้อง โดยจะเน้นการให้ความรู้เชิงป้องกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันหลังวัยเกษียณ ดังคำ�พูดที่ว่า “เกษียณอย่างเกษม” เพื่อแทนคำ�ขอบคุณจากใจ สภากาชาดไทยด้วยการมอบสุขภาพที่ดีตามภารกิจแกนหลักจาก สภากาชาดไทย

สำ�หรับ ปี 2562 สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กำ�หนดจัดกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน และ ครั้งที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 08.30–16.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำ�นักงานใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณท่านผู้บริจาค ที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทยด้วยการ บริจาคเงินเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง หากท่านใดสนใจเข้าร่วม กิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วม กิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 0 2256 4440 , 0 2255 9911 หรือ อีเมล pr-fund-rc@hotmail.com 15


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

อีกหนึ่งแรงใจ...

จากผูบ้ ริจาค คุณพิสมัย เมืองครุธ

อายุ 77 ปี อดีตราชการครู

ได้รับใบ ประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เนือ่ งจากเป็นผูบ้ ริจาครายเดือนตลอดระยะ เวลา 15 ปี โดยส่วนตัวเกษียณมาตัง้ แต่ปี 2542 ก็เริม่ บริจาคเลย เพราะคิดว่าเกษียณแล้วก็ไม่คอ่ ยมีคา่ ใช้จา่ ยอะไรมากมาย อยากทำ�ประโยชน์ให้กบั ผูย้ ากไร้ และสังคมบ้าง นอกจากนีก้ ย็ งั บริจาค ดวงตา และ บริจาคร่างกายด้วย ปัจจุบนั ลูกทัง้ 3 คน ก็บริจาค เพราะเค้าเห็นเราบริจาคก็เลยบริจาคตาม มีความรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในสภากาชาดไทยมากว่าเป็นทีพ่ ง่ึ ของคนจน คนทีย่ ากไร้ อยากให้สภากาชาดไทยมีผบู้ ริจาคเยอะ ๆ เพิม่ มากขึน้ ๆ ทุกปี พอมีโอกาสก็พยายามพูดให้คนอืน่ ฟังพูดให้เห็นถึงความสำ�คัญ ของโครงการต่าง ๆ พูดให้เห็นถึงประโยชน์ของการให้ทม่ี ใี นปัจจุบนั

คุณสนธยา กงกองแก้ว

คุณสุจติ ร เจนจรัสเมธา พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เพราะความศรัทธา ในการทำ�งานของสภากาชาดไทยและอยากจะช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย นอกจากนีย้ งั บริจาคเลือดด้วย แต่ครัง้ ล่าสุด บริจาคไม่ได้แล้วเพราะคุณหมอบอกว่าเลือดจาง นอกจากนีย้ งั บริจาค เสือ้ ผ้าให้กบั ห้องได้บญ ุ ด้วยเพราะเห็นโครงการจากการมาร่วมงาน สุขภาพเต็มร้อย วันนีร้ สู้ กึ ดีใจมากทีไ่ ด้รบั ใบประกาศเกียรติคณ ุ จากสภากาชาดไทย ตอนแรกก็สงสัยว่าเอาสติก๊ เกอร์อะไรมาติดทีต่ วั พอพิธกี รประกาศก็ดใี จมากสำ�หรับใบประกาศเกียรติคณ ุ นี้

คุณสุธรี า แก้วเกษ

อายุ 42 ธุรกิจส่วนตัว

เคยผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ โดยใช้สิทธิของบุคลากร ก็เลยรู้สึกว่าอยากตอบแทนให้ สภากาชาดไทย ตอนนั้นผ่าตัดเพราะเป็นโรคหัวใจแต่กำ�เนิด เลยเริ่มต้นที่จะบริจาคเงิน 300 บาท ตอนนี้เพิ่มเป็น 400 บาท นอกจากนี้ยังบริจาคเป็นครั้ง ๆ เมื่อได้ทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือ ของสภากาชาดไทยเพราะมีโครงการสำ�หรับคนที่ไม่ค่อยมีรายได้ สามารถมาใช้สิทธิรักษาพยาบาล เมื่อมีภัยพิบัติก็จะเห็นหน่วยงาน ของสภากาชาดไทยออกไปบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข เป็นประจำ�

อายุ 43 ปี ปัจจุบนั รับราชการครู

บริจาคเลือดเป็นประจำ� อยู่แล้วก็เลยอยากบริจาคอะไรสักอย่างเพิ่มเติม ตัดสินใจบริจาค เพราะอยากช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนี้ยังบริจาคดวงตา บริจาค อวัยวะ บริจาค สเต็มเซลล์ และบริจาคเงินเพื่อช่วยด้านอื่น ๆ ด้วยเป็นบางครั้ง และคิดว่าจะชักชวน ปลูกฝัง เกี่ยวกับเรื่อง ของการให้ เพราะการให้จะทำ�ให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น โดยส่วนตัว แล้วมีความเชือ่ มัน่ ในสภากาชาดไทย 100 เปอร์เซ็นต์เลย เพราะ เวลาไปบริจาคเลือดก็จะเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย มากมาย และเห็นถึงการจัดการบริหารเงินบริจาคที่เราบริจาคไป ให้อย่างมีระเบียบและมีความน่าเชื่อถือมาก 16

คุณไพฑูรย์ ไกรดาราธิกร อายุ 73 ปี

ทุกวันนี้ ทำ�กระปุกไว้ 1 ใบ แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ ตอนนีเ้ งินน่าจะหนักประมาณสัก 2-3 กิโลกรัม แล้ว มีทง้ั เหรียญมีทง้ั แบงค์ ตัง้ ใจจะเอามาบริจาคให้สภากาชาดไทย นอกจากนีก้ เ็ คยบริจาคเลือด บริจาคร่างกาย บริจาคดวงตาด้วย สำ�หรับในอนาคตก็อยากจะบริจาคให้ไปตลอดทุกปีเพราะให้แล้ว ทำ�ให้เราสบายใจ


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

คุณชานนท์ บุรี อายุ 55 ปี

ครั้งแรกที่บริจาค ให้กบั สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2547 โดยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในสภากาชาดไทยมาก เพราะเคยบริจาคร่างกายให้ตั้งแต่สมัยเริ่มเรียนที่จุฬาฯ แล้ว ในส่วนของอนาคตคิดว่าถ้าหากเสียชีวิตแล้วก็คิดว่าจะบริจาค ให้กับสภากาชาดไทยต่อไปจนกว่าเงินจะหมดบัญชีเลยและ คิดว่าหากเกษียณอายุแล้วก็อาจจะเพิ่มยอดการบริจาคให้กับ สภากาชาดไทยอีกเพราะถึงตอนนั้นก็อาจไม่มีภาระอะไรอีกแล้ว

คุณวิบลู ย์ ชินบูรพา อายุ 56 ปี

บริจาคมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แรกเริ่มเลยเริ่มบริจาค 200 บาท ที่ตัดสินใจบริจาคให้กับ สภากาชาดไทยก็เพราะว่าเป็นองค์กรการกุศลและสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำ�รงตำ�แหน่ง อุปนายิกาสภากาชาดไทย เงินบริจาคจำ�นวน 200 บาท นีไ่ ม่เยอะมาก เรายังมีก�ำ ลังบริจาคได้ นอกจากนีย้ งั บริจาคเลือด บริจาคดวงตา บริจาค อวัยวะด้วย เมือ่ มีภยั พิบตั กิ ร็ ว่ มบริจาคช่วยเหลือ รวมถึงต่างประเทศ กาชาดสากลด้วย โดยส่วนตัวมีความเชือ่ มัน่ ในสภากาชาดไทยมาก ทุกครัง้ ทีบ่ ริจาคก็รส้ ู กึ ว่าเราได้ท�ำ บุญมีสว่ นช่วยเพือ่ นมนุษย์ชว่ ยยกระดับ ความเป็นอยู่ให้เขาได้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีไปได้

คุณอัจฉรา เทพสุต อายุ 68 ปี

บริจาค กับสภากาชาดไทย มานานแล้ว เริม่ ต้นคือได้รบั จดหมายมาแล้วรูส้ กึ ดีมากทีจ่ ะได้มาบริจาคกับ สภากาชาดไทย เพราะเห็นว่าสภากาชาดไทยช่วยเหลือสังคมจริง ๆ สำ�หรับสภากาชาดไทยนีเ่ รามองเป็นภาพบวกมาก ๆ เลย คิดว่า ยังไงก็ตอ้ งบริจาคกับสภากาชาดไทยไปตลอดจนกว่าจะไม่มชี วี ติ อยู่ เมือ่ ก่อนเคยบริจาคแค่ 300 บาทต่อเดือน แต่ปจั จุบนั นีบ้ ริจาคเพิม่ เป็น 500 บาทต่อเดือนแล้วและต่อไปคิดว่าน่าจะบริจาคเพิม่ ขึน้ อีก

คุณรติวรรณ์ อุทธาสิน อายุ 70 ปี

เริม่ บริจาค ตัง้ แต่มโี ครงการ สมาชิกวารสารเพือ่ นแนวร่วม 23 ตุลาฯ ปกติกท็ �ำ บุญกับ สภากาชาดไทยอยูแ่ ล้วแต่พอมีโครงการนีก้ ค็ ดิ ว่าดีเหมือนกันเพราะ ว่าเป็นการบริจาครายเดือน ไม่เกินความสามารถของเราและก็ได้ชว่ ย เหลือผูอ้ น่ื ทีไ่ ม่มคี า่ รักษาพยาบาลด้วย บริจาคเดือนละ 300 บาท แต่กม็ บี ริจาคเพิม่ บ้างตามโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด หรือมีเหตุการณ์ภยั พิบตั ติ า่ ง ๆ เพราะเชือ่ มัน่ ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ ทีเ่ ราบริจาคไปนัน้ จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

คุณพิมพ์นภิ า จุลประภาศรยุทธ

อายุ 58 ปี พนักงานบำ�นาญ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริจาค 10 ปีขึ้นไป คิดว่าเงินทีบ่ ริจาคไปน่าจะมีประโยชน์และถือว่าเป็นการทำ�บุญ ไปในตัว ช่วงสมัยทำ�งานเคยบริจาคเลือดให้กบั สภากาชาดไทย อยูต่ ลอด พอออกจากงานแล้วมีความดันสูง มีคอเลสเตอรอล ไม่สามารถบริจาคได้ เลยบริจาคเงินแทน ถ้าในอนาคตเมือ่ เรา ไม่สามารถบริจาคได้กอ็ ยากให้ลกู บริจาครายเดือนต่อจากเรา ไปเรือ่ ย ๆ และมีความเชือ่ มัน่ ในสภากาชาดไทยว่าเงินทีบ่ ริจาคไป จะถึงมือผูท้ เ่ี จอภัยพิบตั อิ ย่างแน่นอน

คุณยุพา อดิเรก อายุ 66 ปี

มีหนังสือส่งมา ขอรับบริจาค โดยทีต่ นเองเป็นคนไข้ท่ ี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อยูแ่ ล้ว ก็เลยคิดว่า น่าจะบริจาคให้สภากาชาดไทย หรือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บา้ ง เนือ่ งจากร่างกายไม่คอ่ ยแข็งแรงเป็นโรคมะเร็ง เป็นมา 6 ปีแล้ว ก็เลยไม่กล้าทีจ่ ะบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กบั สภากาชาดไทย ตอนแรกก็บริจาคเป็นครัง้ ๆ แต่พอมาหลัง ๆ ก็บริจาคเป็นรายเดือน ให้ตดั จากบัญชีทกุ ๆ เดือนเลยเพราะสะดวกกว่า คิดว่าถ้าในวันข้างหน้า เราบริจาคไม่ได้แล้วก็อยากจะส่งต่อการบริจาคนีใ้ ห้กบั ลูกเป็นผูส้ ง่ ต่อแทน เหมือนเป็นมรดกทางการบริจาคของเรา 17


ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

จากใจ ผู้อำ�นวยการฯ สวัสดีปใี หม่

ท่านสมาชิกวารสารเพือ่ นแนวร่วม 23 ตุลา วันพระปิยมหาราชทุกท่านค่ะ... ก่อนอืน่ ในนามของ สภากาชาดไทย ดิฉนั ขออัญเชิญอำ�นาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัยและ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายทีท่ า่ นนับถือได้โปรดประทานพรอันประเสริฐ ให้ทา่ นสมาชิกวารสารเพือ่ นแนวร่วมฯ และครอบครัวประสบ แต่ความสุข ความเจริญ คิดสิง่ ใดหวังสิง่ ใดจงสมปรารถนา มีสขุ ภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้มี แต่ความปีตยิ นิ ดี พบเจอแต่สง่ิ ดีดตี ลอดปีใหม่เทอญ... สำ�หรับวารสารฉบับนีไ้ ด้กา้ วเข้าสูป่ ที ่ี 15 ปลายปีทผ่ี า่ นมา สภากาชาดไทยมีการจัดงานการกุศลใหญ่ ทีอ่ ยูใ่ นความทรงจำ�ของ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย นัน่ ก็คอื “งานกาชาดประจำ�ปี” โดยในปี 2561 งานกาชาดจัดขึน้ ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ทง่ี ดงาม” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี โดยไม่มกี ารจำ�หน่าย บัตรผ่านประตู มีหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมออกร้านรวม 170 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เหล่าทัพ สมาคมแม่บา้ นฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรม สโมสร บริษทั และห้างร้านต่าง ๆ โดยรูปแบบกิจกรรมยังคงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์และ มนต์เสน่หข์ องงานกาชาดผสมผสานกับกิจกรรมทีเ่ ป็นไฮไลท์เพือ่ ร่วม เฉลิมฉลองในโอกาสปีแห่งการก่อตัง้ ครบ 125 ปี สภากาชาดไทย 18

ดิฉนั รูส้ กึ ปลาบปลืม้ ใจเป็นอย่างสูงทีง่ านกาชาดยังคงได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากพีน่ อ้ งประชาชนทีม่ าเทีย่ วชมงานกัน อย่างเนืองแน่น ตลอด 9 วัน 9 คืน ทำ�ให้สภากาชาดไทยมีเงินรายได้ จากการจัดงานเสริมงบประมาณในการขับเคลือ่ นภารกิจเพือ่ มนุษยธรรม อีกหนึง่ เรือ่ ง ทีด่ ฉิ นั ขอเรียนแจ้งและขอบอกบุญมายัง ทุกท่านทราบ สภากาชาดไทยได้ด�ำ เนินโครงการก่อสร้าง

“อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี”

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ในภูมภิ าคตะวันออก ทีไ่ ด้มาตราฐานสากลทัง้ ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉกุ เฉิน ขณะนีม้ กี ารรณรงค์จดั ซือ้ เครือ่ งมือแพทย์เพือ่ อาคารดังกล่าว ซึง่ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ดิฉนั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านจะยังคงร่วมส่งต่อความงดงามแห่งการให้ กับสภากาชาดไทยตลอดไป เพราะดิฉนั เชือ่ ว่า

“ทุกการให้คอื ความงดงาม”

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และปฏิบัติการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้


ประจำ�เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก

วงใจ ส่งต่อการใหท้ ง่ี ดงาม ยด อ ร้ ี ป 5 12 ด ชา กา าน รืน่ รมย์กบั บรรยากาศง งกรุงเทพ ทร่ี ม่ รืน่ สะดวก ลา จก ใ ม่ ให ่ ง ห นแ งา ั ด ี ่ จ นท ณ บริเวณสวนลมุ พนิ สี ถา �หรับปี 62 นีไ้ ด้นะคะ สำ ั ว มต ย รี เต ้ นี ั ้ ง คร ใน าส นใดพลาดโอก ในการเดินทาง สมาชกิ ทา่ รของสภากาชาดไทย กา จ กิ ุ น สน ั บ สน าค ิ จ บร คง ั ง ุ ท่านผบู้ ริจาคทุกท่านทย่ี ขอขอบคณ เดจ็ พระบรมราชเทวี สม าล บ ยา งพ โร ้ ให าค จ ริ ญชวนรว่ มบ ะ มาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง และขอเชิ ก ทย่ี งั ขาดแคลนแพทย์ แล ออ น วั ตะ าค ภ ใน ชน ชา ระ ณ ศรรี าชา เพอ่ื พน่ี อ้ งป จ็บปว่ ยทด่ี อ้ ยโอกาส โรงพยาบาลทจ่ี ะรองรับผูเ้ ากาชาดไทยประการใด สภ ั บ วก ่ ย กี ะเ แน นอ เส ้ อ ะข ทา่ นสมาชิกมีขอ้ คิดเหน็ แล ไปแกไ้ ขปรับปรุงค่ะ � นำ ื ่ อ เพ ั ง ฟ ั บ ร ดี น ยิ มฯ ว ร่ เพอ่ื นแนว ทางคณะกรรมการวารสาร สุวรรณรัตน์

อรพรรณ

คุยกับ

บก.

วารสารสมาชิก เพื่อนแนวร่วม 23 ตุลา วันพระปิยมหาราช เจ้าของ บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ประสานงาน ศิลปกรรม ผู้จัดทำ� พิมพ์ที่

: สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย : หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ, หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ชองทอง : อรพรรณ สุวรรณรัตน์ : เลิศลักษณา ยอดอาวุธ, วีระวรรณ พิบูลย์, อุดม ปจานนท, จันทร์ประภา วิชิตชลชัย, เพ็ญศรี เสมสันต์, อุรศา ขวัญยืน ขนิษฐา สดใส, ทิพย์ดาราธร ประสาททวีพร, สรัลพร เกตุเกล้า, ณัฐพงศ์ เดชนิกร, โยษิตา เรือนใหม่ : นุกูล พัวพันยุทธการ : มงคล ศรีสุรัตนเมธากุล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานจัดหารายได้ 1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4440, 0-2255-9911 โทรสาร 0-2652-4440 E-mail : pr-fund-rc@hotmail.com website : www.redcrossfundraising.org : บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ข้าพเจ้ายินดีบริจาคเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบำ�รุงสภากาชาดไทย ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกุล ......................................................................... อาชีพ............................................................ ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ...........................................โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .............................................. อีเมล .................................................................... 2,000 บาท ร่วมบริจาคเงินจำ�นวน 400 บาท 1,200 บาท 800 บาท สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี รพ.สมเด็จฯ จำ�นวนเงิน ............................... บาท โดยส่งเงินทาง

(DMR600146)

บริจาคเงินออนไลน์ที่ www.redcrossfundraising.org เลขที่การบริจาค........................................................................................... เช็คสั่งจ่าย “สภากาชาดไทย” ธนาคาร ........................................................................... เลขที่ ........................................................... ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ทาง ป.ณ.สั่งจ่าย ปทฝ.จุฬาลงกรณ์ ในนาม “ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” โอนเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำ�นักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์”

บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS MASTER CARD VISA หมายเลขบัตร ............................../.........................../.........................../............................ ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตร) ................................................. วันหมดอายุบัตร .......... /.......... *ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้

อื่นๆ .................................

เลขที่ 023-1-41177-4 เลขที่ 045-2-62588-8 เลขที่ 001-2-25888-9 เลขที่ 101-0-11980-6 (NLM 38)

ลงนาม ............................................ ผู้บริจาค วันที่ ............................................

(กรุณาแนบสำ�เนาใบโอนเงินมาพร้อมด้วย เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบรายการบริจาคและออกใบเสร็จรับเงิน)

ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง...จากสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย


Elegance of Giving รว่ มสง่ ตอ่ ความงดงามแหง่ การให.้ ..กับสภากาชาดไทย เพราะทุกการให้ คือความงดงามสู่สังคมไทย

คุณศิริพันธ์ เผือกใจแผ้ว มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท

คุณสุดารัตน์ หาญชาญสิน มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

มูลนิธิอิออนแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค 600,000 บาท

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำ�กัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 1,330,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน สปป.ลาว

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค 200,299 บาท เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

คุณวารี พลไพศาล มอบเงินบริจาค 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

บริษทั นิคอน (ประเทศไทย) จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) มอบเงินบริจาค 130,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน สปป.ลาว

คุณอนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี และ คุณพิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ มอบเงินบริจาค 40,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สอบถามเพิ่มเติม ติดตอ :

สำนักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย

โทรศัพท 0-2256-4440-3, 0-2255-9911 และ 0-2251-1218

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน สปป.ลาว

www.redcrossfundraising.org redcrossfundraising

@redcrossfund PR_FundRaising


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.