Page 1


TNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation Cơ Bản được tổ chức bởi Red Cat Academy dành cho tất cả các đối tượng muốn tìm hiểu về animation (Sinh viên thiết kế, marketer) và những bạn muốn học để theo đuổi lĩnh vực này. Khoá học tập trung hướng dẫn các phương pháp tư duy sáng tạo và cách thức làm ra video animation theo quy trình sáng tạo chuyên nghiệp của Red Cat Motion.


L TRÌNH HOC

Khóa học kéo dài trong 3 tháng, bao gồm 24 buổi (12 tuần). Học viên được khuyến khích làm việc nhóm và tham gia đầy đủ các bài tập tại lớp. Trong suốt khóa học, học viên được tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm với các Motion Artist ở Red Cat. Học viên được mời tham gia Hội kín của khóa học (Private Facebook Group) để tiếp cận các nguồn tài liệu tham khảo và cảm hứng sáng tạo. Mỗi học viên phải dành ít nhất 3 giờ tự học tại nhà hàng tuần. Đây là thời gian tối thiểu đảm bảo học viên tìm hiểu và áp dụng đúng các kiến thức được học.


BUI 1 Các học viên chia sẻ mong muốn của mình sau khi học xong Giới thiệu Animation và Motion Graphics Chúng ta (Việt Nam) đang ở đâu so với thế giới Giới thiệu bài tập cuối khoá Giới thiệu quy trình sáng tạo một dự án phim Animation Vai trò của Storytelling trong Animation

I

S R C

A

PT

v

C

w A

# B

...

@


BUI 2 Làm quen với After Effects, giới thiệu cơ bản về phần mềm. Làm cái hộp nhảy múa Ứng dụng nguyên tắc Animation Squash and Stretch. Biểu đồ chuyển động là gì?


BUI 3 + 4 + 5 Làm quen với kỹ thuật 2D morphing trong animation.


BUI 6 + 7 Làm quen với Camera trong After Effects


BUI 8 + 9 + 10 + 11 THƯC HÀNH LÊN Ý TƯƠNG DƯ ÁN THƯC T Giới thiệu dự án thực tế Các phương pháp Brainstorming khác nhau Nghệ thuật kể chuyện Chuyển cảnh trong Animation Styleframes/ Research/ Art Direction Lý thuyếtCamera: Bố cục và góc máy Xây dựng Storyboard cho câu chuyện Buổi 10: Review lại quá trình của lớp


BUI 12 THUYT TRÌNH DƯ ÁN CUI KHOÁ Chọn một trong 4 đề tài sau: - Giới thiệu bản thân - Lịch sử một món đồ vật/dụng cụ/công nghệ - Lyrics Animation - Fun facts


BUI 13 Làm Animation dựa trên storyboard có sẵn Đặt vấn đề trước khi làm Tư duy sáng tạo, chuyển cảnh

SHORT

?


BUI 14 Rigging nhân vật Làm chuyển động nhân vật (cười, nhìn qua nhìn lại, chớp mắt)

BUI 15 Làm nhân vật đi bộ Làm quen với follow through, overlapping Diễn nhân vật theo một hành động cho sẵn (bốc thăm)


BUI 16

?


BUI 17 Làm trái banh chuyển động Timing và spacing Bài tập: cho nhiều trái banh (khác nhau) chuyển động.


BUI 19 Các kỹ thuật làm chuyển động chữ Làm bài tập buổi 18

BUI 20 + 21

Làm bài Map

https://youtu.be/G9q0VvbIE-0


BUI 22 PREVIEW bài cuối khoá

BUI 23 Làm quen với particular, một số hiệu ứng phổ biến


BUI 24 Buổi này đánh dấu sự trưởng thành của các bạn. Chúng ta sẽ tôn vinh người giỏi nhất với phần thưởng xứng đáng và cùng nhau ăn mừng.

Red Cat Academy: Creative Thinking and Basics of 2D Animation  

Animation là một thế giới rộng lớn để khám phá và là nơi tiềm ẩn sức mạnh sáng tạo khổng lồ. Giới hạn duy nhất của Animation là trí tưởng tư...

Red Cat Academy: Creative Thinking and Basics of 2D Animation  

Animation là một thế giới rộng lớn để khám phá và là nơi tiềm ẩn sức mạnh sáng tạo khổng lồ. Giới hạn duy nhất của Animation là trí tưởng tư...

Advertisement