Page 1

Historieskrivning:

Jan M. Daucke - Freja’s nye formand

Tom Butchi Nielsen - tak for tørnen!

På den sportslige generalforsamling, valgte Freja ny formand. Tom Nielsen valgte at benytte ”transfervinduet” til at satse mere på sin sportslige karriere, lige rundet de 64. Han afløstes af Jan M. Daucke. Den kun 10. formand i Frejas 101-årige historie. Det fortæller noget om, at lederpotentialet i Freja er lavet af godt stof, og at klubtraditionerne er med også her. Jan har været en vital del af Freja’s ”moderniseringsproces” og udvikling til Nordjyllands største fodboldklub, og Jan og Freja er klar til mere... tillykke med valget!

ÅRETS BEDSTE 2013


FrejaSæsonen 2013 Jeg må starte min beretning med at mindes 5 af vore medlemmer, som i år er gået bort. Det drejer sig om 2 af vores guldnåleindehavere: Knud Kristensen, en meget respekteret sekretær i bestyrelsen og revisor i en årrække samt Poula Jensen - den ene del af inspektørparret Poula & Poul Jensen, der servicerede klubben med tøjvask, rengøring, mad og meget andet. Endvidere Knud Frederiksen, førsteholdsspiller i 50'erne. Lasse "Sniger" Pedersen, der opnåede førsteholdskampe midt i 80'erne - og endelig Jens Jørgen Brinch, der efter at have været gæst ved vores gule ærter fik sig et medlemskab i vores fantastiske klub. Æret være deres minde.

Seniorafdelingen Forårets målsætning for 1. kvindehold var at vende tilbage til 1. division. Med efterårets flotte spil, pointhøst og dermed en 1. plads blev målsætningen til fulde opnået og oprykning til 1. division blev en kendsgerning. Vi må erkende, at der er et stort spring fra Danmarksserien til 1. division, hvilket vi har fået at føle her i efteråret, hvor holdet ikke havde niveauet i de afgørende kampe og som betyder, at holdet ligger i bunden af rækken. På trods af en sådan nedtur kan det være svært at komme tilbage igen. Der er kun et at sige til det: På med vanten – og lad os komme med igen selv om det bliver svært.

2

Lad os håbe succesen fortsætter. For øvrige hold på både herre- og damesiden må vi desværre konstatere, at det blev til nedrykninger for begge 2. hold og øvrige hold klarede sig hæderligt. Så alt i alt måske ikke det bedste Freja år, men det lægger op til, at i næste sæson er der noget, som skal indhentes, og det bliver absolut ikke mindre spændende. Med vores store medlemsskare skal vi have bedre resultater. Tak til 1.-2. holdsudvalget der som vanligt laver et fantastisk godt arbejde for at skabe gode rammer for Atruppen med bl.a. fællesspisning og foredrag. Vi har i flere år diskuteret i bestyrelsen om den struktur med en A, B og C trup, som vi i mange år har arbejdet under i Herreseniorafdelingen, var hensigtsmæssig. I den forbindelse blev der i år nedsat et udvalg, som fik til opgave at analysere, om der er behov for en strukturændring. Herunder at vurdere hvilke faktorer, der indgår og har betydning for, at klubbens 1. hold på herresiden i fremtiden får et stabilt niveau, der berettiger til at spille i Danmarksserien. Udvalget har arbejdet målrettet og et endelig udspil forventes formentlig inden årets udgang. Vi imødeser med spænding udvalgets indstilling.

Vores 1. herrehold måtte efter en svag sæson rykke ned fra Danmarksserien efter foråret. Det har i hele perioden været en kamp om overlevelse. Naturligvis er der altid mange undskyldninger og faktorer som spiller ind, men vi må nok erkende, at vi bare ikke var gode nok til at være med på dette niveau. Efteråret i Jyllandsserien startede lidt trægt, og på et tidspunkt kunne man få den tanke, at det ville gå galt med ikke at få en de eftertragtede topplaceringer. Men skuden blev vendt, og holdet begyndte at vinde kampe og sluttede på en fortjent 2. plads. Der blev kæmpet, vist flot fodbold og det har været en fornøjelse, at se den gejst, som blev vist i de sidste kampe.

Old Boysafdelingen lever lidt deres egen liv, men dejligt at konstatere at Grand Old Boys igen i år vandt VM – (Vendsyssel Mesterskabet). Det har, som sædvanligt til tider været et problem at stille hold til kampene og holdlederne har ofte siddet længe ved telefonerne for at samle et hold. Vi må konstatere, at det er vilkårene, så et stort cadeau til holdlederne. Det skal dog lige nævnes, at for Super Veteraner har der ikke været problemer med at stille hold. Det skyldes, at tilgangen til denne tunge årgang er stærkt stigende. Endelig lykkedes det, at få stampet en sommerfest på benene efter en målrettet og energisk indsats af Ærteudvalget. Det blev en meget hyggelig aften for de som deltog.

Produktion: Tegnerne ApS Tryk: ChronoGrafisk Oplag: 1.000 stk. 2 gange årligt Frejaneren er også tilgængelig som PDF på www.aalborgfreja.dk

Ungdomsafdelingen Børneafdelingen summer af liv og aktivitet og vokser til stadighed i medlemstal og frivillige forældre. Den største succes var afslutnings-

arrangementet, hvor alle rammer blev sprængt. Nørresundby Idrætscenter var centrum for 330 forældre og børn med et mylder af forskellige aktiviteter som skabte den perfekte ramme for socialt samvær og fodboldhygge. For ungdomsafdelingen har det også været et rigtigt godt år takket været vores dygtige, engagerede trænere og ledere. Der har som sædvanligt været et højt aktivitetsniveau og mange gode sportslige resultater, og det er et udtryk for, at det bare går rigtigt godt. Men vi skal til stadighed udvikle os og blive dygtigere og der er mange emner at tage fat på. Det arbejdes der også ihærdigt på i ungdomsafdelingen. Et eksempel på kreativitet var vores U-12 drenge der fik taget et usædvanlig holdbillede takket være trænerens samarbejde med en norsk kunstner og var med til at give Freja overskrifter i avisen. At vi gør det rigtige, viser den store tilgang, vi forsat får ikke bare fra lokalområdet, men også en masse nye spillere fra andre klubber. Det giver naturligvis udfordringer med at skaffe trænere og ledere, men det klarer vores dygtige ungdomsledere med bravour. Derfor er det glædeligt, at der er en meget stor interesse for at blive ungdomstræner i Freja. Det ser vi fra de mange henvendelser udefra, men også vore egne spillere melder sig under fanerne for at gå ind i trænergerningen. Det er bare klasse.


Et af de store temaer i ungdomsafdelingen har været afbud til træning og kamp. Det skal påpeges at problemet i allerhøjeste grad også eksisterer i seniorafdelingen, og det er desværre et stigende problem ikke kun i Freja, men i alle klubber. Der er i de senere år kommet en kulturændring i den måde vi tænker fodbold på som en del af vores fritid. Tidligere planlagde man fritiden efter sin fodbold. Nu planlægger man fodbolden efter sin fritid. Det er en grundlæggende udfordring. Man tænker i dag mere på sig selv end på klubånden og prioriterer ofte andre aftaler højere end fodbold. Der handles ikke ud fra et holdsynspunkt. Derfor melder spillerne også lettere afbud. Mange tænker: ”det er synd for mig” og ikke så meget, at ”det er synd for holdet og de trænere og ledere som bruger oceaner af tid på at give de unge mennesker et godt og sundt fritidstilbud”. Er der en løsning på problemet eller skal vi bare rette os ind efter udviklingen? DBU søsætter her i efteråret et projekt med fleksible spilleformer, hvor det er tilladt at ændre 11- mands kampe til 9-mands med kort varsel. Vi må se, om det er vejen frem.

skulle ske løbende, når de enkelte turneringer var færdige. Det fungerede fint. Generelt var stævnet var vel nok det mest rolige, vi har afviklet, hvor en fantastisk hårdtarbejdende lederstab og hjælpere gjorde det igen. Det er dejligt at se den virkelyst, det gåpåmod og gode humør som alle leverer, og derved gør stævnet helt unikt. Tak for det. Vores oldboys-turnering ”Oldies But Goodies” er som sædvanlig velfungerende. Der forsvinder hold, men nye kommer til. Afslutningen på sæsonen blev sædvanen tro markeret med en gang fodbold, hvor der laves hold på tværs af klubberne med efterfølgende festligt og hyggeligt samvær. Der var rekord deltagelse og Freja var godt repræsenteret.

Igen i år var Freja i sommerferien vært for DGI’s fodboldskole. En stor tak til de frivillige, der bruger sommerferien på at løse opgaven sammen med folk fra DGI.

Økonomi At have styr på økonomien er en vigtig grundsten for klubbens virke. Det har vi også i Freja. De foreløbige bulletiner lyder på et fornuftigt overskud takket være bl.a. vores indtjening i City Cup. Freja-fonden har som sædvanlig støttet klubben med penge til sportslige formål. I år er det i alt blevet til 139.000 kr. fordelt med 65.000 kr. til Frejas drift, 70.000 kr. til byggeformål og 4.170 kr. til Træner- og lederfonden.

Turneringer 2013 var jubilæumsår for Aalborg City Cup, hvor vi for 10. gang i træk afviklede turneringen. Det var der næppe mange som havde troet på, da vi begyndte beskedent for 10 år siden. Tiden har vist, at vi er blevet en yderst kompetent og professionelt arrangør af en stor international fodboldturnering. Ved hvert arrangement har vi trukket på alt, hvad der er af frivillighed og velvilje i klubben. Samtidig er det en stor styrke, at vi i alle årene har haft en intakt fasttømret lederstab, som har formidlet begejstringen videre til vores mange hjælpere. Tiden er også kommet til fornyelse i lederstaben med en gradvis udskiftning for at sikre en forsat kontinuitet og en kompetent lederskab. Dette er så småt igangsat. I år måtte vi så flytte spiseteltet ud på bane 2-3 pga. vores kunstgræsbane. En udmærket central placering, men boderne skal helt klart gøres mere synlige, så vi kan optimere vores salg. Teltet er en stor udgiftspost og det er et kæmpe arbejde at stille op og indrette. Vi vil i den kommende tid undersøge, om der kan findes økonomi til en mere permanent løsning for bespisning af vores gæster. En anden nyskabelse var præmieoverrækkelsen, som vi i år havde valgt

3


fordi en del trænere ikke er deres ansvar bevist. Hvor svært kan det være. Man går altså ikke ind fra træning, før alle bolde er talt op. Det skal der helt klart strammes op på. Det skal nu overvejes, om de pågældende trænere bliver trukket i deres omkostningsgodtgørelse.

Ungdomsrejsefonden har i år uddelt 29.000 kr. til deltagelse i diverse rejser. Træner- lederfonden uddeler også i dag flot beløb på 4.500 kr. til en dygtig Frejaleder. Det blev Jan Daucke som i år havde gjort sig fortjent til denne hæder. Sponsorudvalget har igen gjort det godt, og det har været en rigtig god sæson set med sponsorbriller. Et sådan resultat er kun muligt, fordi vi har en stor kreds af trofaste sponsorer, som værdsætter det arbejde vi laver i Freja, og så naturligvis også hårdt arbejde af medlemmerne i sponsorudvalget. Sponsorudvalget er et af de udvalg, som arbejder uden for Freja, og derfor ikke er synlige i hverdagen, men er vital for Frejas eksistens. Vi skal være meget taknemmelige for den kæmpeindsats, dette udvalg yder. Tak til udvalget for en fornem indsats

Freja generelt Cafeteriet har i år ikke kørt for godt. Der har været et alt for stort bemandingssvigt på hverdagsvagterne. Det er især herretrupperne som ikke overholder deres vagtplaner. Til gengæld har den faste stab lavet et godt stykke arbejde for at holde åbent i weekenderne. Vi kan samtidig konstatere, at der

ikke er meget fortjeneste i den daglige drift, og vi kan i princippet fastslå, at vi kun holder åbent for at servicere de få kunder, som er der på hverdage. Tiden er måske kommet til, at vi skal til at tænke anderledes med åbningstider i cafeteriet på hverdage. Måske skulle vi helt lukke for salg i cafeteriet, og så få lavet det sådan, at der kan blive mulighed for adgang til stuen. En udvidet automat-service kan måske være en løsning. Det undersøger vi i øjeblikket. Heldigvis arbejder vores blæksprutte Lars ”Avis” Johannesen som sædvanlig på at få eksterne arrangementer ind, som har givet god indtjening. Fællesspisningen for medlemmerne har også i år været et tilløbsstykke, hvor der bliver serveret dejlig mad til rimelige priser. Især i ungdomsafdelingen er det et stort hit, hvor forældrene ofte deltager. Et kæmpeproblem er, at der desværre forsat forsvinder mange bolde under træning og kamp, fordi en del trænere ikke sørger for at få alle bolde med ind efter brug. På trods af, at vi i år har strammet op ved opstartsmøder o.l. må vi konstatere, at det ikke har hjulpet en tøddel. Boldtabet er i år forøget til 137 mod 100 sidste år. Det er under al kritik. 50.000 kr. forsvinder ud i den blå luft,

Vores kunstgræsbane har nu været i brug et år og fungerer perfekt. Allerede fra den første dag viste den sin store berettigelse, og har igennem hele året været flittigt brugt af alle afdelinger. Bl.a. har vintertræningen kunne foregå under perfekte forhold samtidig med, at vi ikke mere skal transportere os ud på AaB’s baner. Udlejningen af banen har også været tilfredsstillende. AaB’s superligahold og andre naboklubber har flittigt brugt banen. Vi har også haft besøg af U-21 Landsholdet, Manchester Uniteds fodboldskole, trænerkurser og meget mere. Så alt i alt en succes som forventet. Vores medlemstal har stadig vokseværk. Vi er nu medlemsmæssigt Jyllands 7. største fodboldklub. Kan vi blive Jyllands største klub? Det må fremtiden vise! Der er ustandselig byggematadorer og offentlige bygherrer som presser på hos kommunen for at få lov til at bygge på vores baneanlæg, fordi det har en attraktiv beliggenhed. For et års tid siden var det et supermarked, som ville placere sig ved siden af skolen, og i år var det så en børnehave. Presset er der konstant, og hvis vi ikke hele tiden er opmærksomme og har lytteren ude, kan vi hurtig blive overrumplet. Heldigvis har vi gode kontakter, som adviserer og hjælper os, når presset opstår. Med baggrund i dette, samt at vi har for lidt banekapacitet set i forhold til vores mange medlemmer, har vi haft forhandlinger med kommunen om at overtage firmasports anlæg. Det har været nogle gode forhandlinger og mundede ud i, at kommunen nu forhandler med den nye konstellation FC Solsiden og Firmasport om at flytte firmasports aktivi-

www.vokslev.dk )n)UHMDPHGOHPVUDEDWKHQYLVWLOGHQQHDQQRQFH

4


5


teter over til NB’ baneanlæg, som så vil blive forenet med Firmasports administration. Det ser meget lovende ud, og skulle gerne falde på plads næste år. Aalborgs største fodboldklubber Freja, Chang, AaB, Vejgård, B52, NB, Lindholm, Gug og KFUM er gået sammen i et formandsnetværk ”Aalborg Fodboldformandsnetværk” med formålet at højne kvalitetsniveauet af tilbud til vores medlemmer, med henblik på og udvikle fodboldsporten i byen samt udveksling af erfaringer klubberne imellem. Endvidere sammenhold i forhold til sportslige og kommunale organisationer. Der har været afholdt 3 møder hvor forskellige tiltag er blevet drøftet. F.eks. udligning af kontingentsatser. Der skal her nævnes, at Freja har en af de laveste satser i byen. Det bliver spændende at følge udvalgets videre arbejde,

sommerferien. Det må vi se på til næste år. ”Hjertestarter” er titlen på et album af den danske rockgruppe Nephew og har naturligvis intet at gøre med den nyligt indkøbte hjertestarter, som er hængt op på væggen i klubhuset ude i gangen. Lad os håbe på, at vi bliver forskånet for, at den kommer i brug, men er brugbar, hvis uheldet er ude. Som sædvanligt sælger vi også fyrværkeri i år. Vores nye leverandør Aalborg Fyrværkerifabrik, har helt klart et bedre produkt, og det har genereret en øget omsætning. Desværre blev udgifterne større end forventet. Det skal der være mere styr på i år. En stor tak til alle som hjælper til og bruger juleferien på denne opgave.

Det var så det år… En sæson der resultatmæssigt generelt var på det jævne, men alligevel en begivenhedsrig sæson med mange flotte resultater og gode oplevelser. Det kan kun skabes af dygtige frivillige, der varetager klubbens trivsel på bedste vis.

En af året store festlige begivenheder ”Gule Ærte Festen” var som sædvanlig et tilløbsstykke med udsolgte billetter. Igen en uforglemmelig aften for Frejanere fra nær og fjern. Aftenens hemmelige gæst var den gamle AaB-forsvarskæmpe Søren Thorst, som varmt og engageret fortalte om et langt liv i fodboldens tjeneste. Endnu en stor succes blev hevet i land. Tak til udvalget for et fantastisk arrangement.

Tak til vores sparringspartnere: kommunen, sponsorer, SIFA og vores dejlige fonde.

City Cup festen, for alle de som hjalp til under turneringen, blev igen en dejlig aften med dans til den lyse morgen. Dog var deltagerantallet ikke så stort som det plejede. Måske var det fordi festen var placeret for tæt på

En stor tak til mine hårdtarbejdende bestyrelseskollegaer. Vi kan som sædvanligt se tilbage på endnu en god sæson. En speciel tak til Bettina ”Beth” Madsen for en stor indsats i bestyrel-

En stor tak til alle Frejaledere, trænere, forældre, frivillige, og medarbejder, som endnu engang har gjort en indsats, stor eller lille for klubben.

sen. Beth har valgt at udtræde af bestyrelsen efter 11 år. Beth har i den grad sat sit aftryk i Freja, hvor hun bl.a. har lagt grundstenen til vores ekspanderende ungdomsafdeling og har været en fortræffelig repræsentant for Kvindeafdelingen, og hun har virkelig kæmpet for kvindefodbolden i Freja. Derudover er hun involveret i en lang række andre gøremål. Heldigvis stopper Beth ikke i Freja, men er forsat at finde i trænergerningen, City Cup og sikkert også i mange andre sammenhænge. Beth kan nemlig ikke undvære Freja, og vi kan ikke undvære Beth. Teksten til en af vore skønne sange lyder: Freja det bedste sted på jorden…..Sådan har det altid været for Frejanere, og dermed også for mig lige siden min far tog mig med ud på Freja og fik mig meldt ind i klubben. Min tid som formand slutter i dag. Det har været nogle enestående år, hvor jeg i alle årerne har været privilegeret ved, at være omgivet af nogle fantastiske, engagerede og dygtige personer. Sammen har vi videreudviklet det som Freja altid har stået for, nemlig et stabilt socialt holdepunkt, hvor der er plads til alle. Vi spiller ikke i superligaen, men vi er i superliganiveau i alle andre henseender. Derfor er det også med ro i sindet, at jeg overgiver stafetten til den nye bestyrelse. Tak til jer alle for nogle fantastiske år og pas nu godt på Freja. Tak for i år. Vel mødt til 2014 Tom Niels en Form and

Aalborg City Cup sponsorer:

LOGODESIGN +++ WEB-DESIGN

EMBALLAGE-DESIGN TRYKSAGS- OG ANNONCEPRODUKTION ILLUSTRATIONER AF ALLE SLAGS ERHVERVSPORTRÆTTER +++ PRODUKTFOTOS

Tegnerne ∙ Østre Allé 6 ∙ 9530 Støvring ∙ 98 12 10 12 ∙ mail@tegnerne.dk ∙ www.tegnerne.dk

6


SPORTSLIG GENERALFORSAMLING DEN 28.11. 2013

Ca. 80 medlemmer mødte op til denne generalforsamling, det største fremmøde siden Tom Nielsen blev formand for snart rigtig mange år siden. 1. Valg af dirigent: Jan Daucke Gennemgang af dagsorden, hvor vedtægtsændringer blev nævnt. 2. Form andens beretning. Det var en gang Tom snak igen. Der blev berettet om sæsonen for de forskellige afdelinger. Tak til de leder omkring vores seniorhold. Nævnt blev Oldboys som vandt Vendsyssel mesterskabet. Ungdomsafdelingen blev nævnt i særlige vendinger omkring de store stykke arbejde der lægges her. Bla. er det blevet attraktivt at blive træner for vores ungdomshold. Der blev sagt tak til alle dem, der gi’r en hjælpende hånd her i Freja i dagligdagen og til vores store Aalborg City Cup. Stor tak til trænere, ledere samt frivillige forældre i hele klubben. Sponsorgruppen blev nævnt i forbindelse med de store gode sponsorater som klubben modtager igennem året. Stor tak til sponsorudvalget for den store ihærdighed for at skaffe sponsorer til klubben. Der blev informeret omkring det nye indkøb til Freja, nemlig en hjertestarter, den er placeret i mellemgangen. 2. Uddeling af Freja hæders bev is ninger: (se efterfølgende) 3. Indkom ne fors lag: Vedtægtsændringer i ungdomsrejsefonden er udsat til kommende generalforsamling.

4. Valg: • Hovedformand for 2 år: Jan Michael Daucke • Herreseniorformand for 2 år: Bjarne Pedersen (Genvalgt) • Kvindeseniorformand for 2 år: Bo Pullich • Suppleant: Morten Ubbesen. (Genvalgt) • Valg til træner/lederfonden for 2 år: Keld Jensen 5. Eventuelt: Hyldest til Beth for en fin indsats i bestyrelsen. Du er guld. Hyldest til Tom Nielsen for hans kæmpestore indsats igennem hans tid som klubbens formand. Du har været guld værd for hele klubben. Vi sluttede af med et kæmpe Freja HURRA. Tak for i javten!!!!!

Årets hædersbevisninger Aalborg Freja’s Sølvnål Kriteriet for tildeling af sølvnålen er bl.a.: • Sølvnålen kan tildeles for at hædre personer, som på andre felter end træner/leder, har leveret en præstation ud over det almindelige, og/eller som i en periode har været et stort aktiv for klubben. Rikke har været med fra dag 1, da Freja overtog cafeteriadriften fra efterårsturneringens start 1988....altså 25 år i rap. Det er fantastisk flot. Hun har et kendskab til Freja cafeteria, som ingen andre. Når hun har vagt på Freja, er hun altid klar med en frisk bemærkning. Hun er rap i replikken, og strør om sig med små hånlige, men kærligt mente udbrud. Når der mangler hjælp, er hun altid frisk på en

ekstra tjans, og bliver gerne længere, for at hjælpe. Rikke er en stor kapacitet for hele Aalborg Freja - hun er det man kalder en ægte Frejaner: Rikke Jensen Årets Frejaner - pokal skænket af Keld Jensen: ”Frejas Seniorfiduspokal” eller ”Årets Frejaner”. Gives normalt til en 1. holdsspiller, men kan eventuelt gives til en 2. holds- eller sekundaspiller. Årets Frejaner 2013 var i første omgang ikke så nemt at kåre, idet der var mange der bød ind, men som året gik, og det der blev vist ikke kun i kamp men også på træningsbanen, ja så var valget ret klart. Hvis vi holder os til kampene, ja så har han vel reddet en 9 til 10 point for os med nogle helt vilde redninger, hvilket jo har en stor andel i, at vi sluttede på en fornem 2. plads og spiller oprykningsspil i foråret. Så Mikkel Møller, det er en stor og velfortjent titel, vi her kan overrække dig og ingen tvivl om, at holder du dette niveau i foråret, ja så

7


er Freja i den grad i spil til at nappe DS billetten, når foråret er overstået. Så velfortjent: Årets Frejaner 2013 Mikkel Møller. Poula og Poul Jensen’s Mindepokal: Gives til en (ung) talentfuld 2. holdsspiller. Mads Hedelund er en ung meget talentfuld forsvarsspiller, der selvom han ikke er stor, har sin force i hovedspillet og en stålfast vilje. Hans timening i opspringet er fantastisk, og de fleste angriber bliver ofte overrasket, når han stiger op over dem. Mads vil helt sikkert i fremtiden, blive en fast bestanddel på Freja’s 1. hold. Og får han taget sig sammen til, at få bygget 10-15 kg. på kroppen kan han nå langt. Udover at være en god spiller, er Mads også en super person, som skaber en rigtig god kemi i omklædningsrummet. Mads Hedelund Fighterpokalen skænket af Eigil Koch: En spiller som med sin store arbejdsindsats og fightervilje havde stor andel i at Kvinde 2 i foråret kunne kalde sig kredsvinder. Hun har via hårdt arbejde i løbet af hele sæsonen sikret sig en plads blandt de 20 spillere som udgør klubbens 1. Divisionshold. Hun har udviklet sig meget i løbet af sæsonen, men det er stadig på det stenhårde arbejde, at man kender hende. Kristine Sørensen

3, assisterende træner for 1.- 2. holdet og U21. Efter et par års pause vendte Bjarne tilbage, men denne gang i rollen som formand for herreseniorafdelingen som han i dag bestrider med stor entusiasme, engagement og erfarent overblik. Bjarne er detaljens mand, der altid har 100 % styr på sine ting. Et godt eksempel var vores afslutningsfest her i år, hvor alt var planlagt ned i den mindste detalje. Og sikke en fest det blev til. Derforuden er han en meget hyggelig omgængelig person, som er meget opmærksom på de mennesker, han omgås. På den korte tid han har været med i bestyrelsen, er han vokset til at blive en kæmpe kapacitet for Freja. En leder af format, der har sit hjerte det rette sted. Jeg håber han bliver i Freja mange år frem i tiden. Bjarne Pedersen Ungdomslederpokalen skænket af Tom Nielsen: ”Ungdomslederpokalen” gives til en frivillig leder i ungdomsafdelingen.

Fiduspokal skænket af Jan Petersen: Gives til en talentfuld U19 spiller (ynglingespiller). Årets spiller er for mig en Frejaner, der yder til træning og kamp. Når du ser en kamp med mit hold, vil jeg gerne have at, hvis man tog anførerbindet af min anfører, så er man ikke i tvivl om, at han er anfører for mit hold. Med eller uden bind. Fodbold er et hårdt spil. Sidste sæson var personen bænket, i år er der blevet arbejdet, og han har været bedre end nogensinde før. Han er hurtig, viser fysisk mod, har vinderattitude og har en god fod. Der er ingen tvivl - i en sæson, hvor man spiller for spiller er dårligere end modstanderne i alle kampe, så er det sjældent, at man ser en spiller vinde næsten alle sine individuelle dueller. Med undtagelse af to kampe mod Hjørring lykkedes det ham at vinde duellerne over samtlige af hans modspillere i denne sæson. Mathias Dahl Kanonskyttepokal skænket af Ole Post Madsen: Gives til klubbens topscorer i såvel ungdoms- og seniorafdelingen. Hende kan vi bryste os af at have i vores U14 pigeafdeling: Johanne Mosbæk, som har scoret hele 26 mål i 2013. Hun har scoret 8 stk. i foråret, og i efteråret har hun scoret 18 mål. De fleste mål er sat ind på langskud. Mosbæk kan fyre kanonen af, både med højre- og venstreskøjten. Hun sparker lige godt med begge ben. Hun har et fantastisk skud, som de færreste målpiger ser komme. Skuddet er så hårdt, at selv om de ser

Seniorlederpokalen skænket af Jyske Bank: ”Seniorlederpokalen” gives til en frivillig leder i seniorafdelingen. Bjarne har været træner siden 1997 og 10 år frem. Han startede i ynglingeafdelingen Freja/KFUM, så serie

Prisen som årets ungdomsleder gives til en ægte Frejaner. Han har altid været i Freja. Først som spiller og nu som træner. Trods sin unge alder har han været ungdomstræner i de sidste 4 år, hvor han har trænet forskellige hold. Udover sin store viden om fodbold er han en træner, der har styr på sine ting og er engageret. Han finder sig ikke i tilfældigheder. Han er altid klar til at hjælpe. Det er uanset, om det er i ungdomsafdelingens interesse eller om det er i klubbens interesse, så giver han en hånd med. Han følger klubbens liv i tykt og tyndt, og det er uanset om det er et seniorhold eller et ungdomshold, så er han at finde på sidelinjen. Han er

8

desuden stabil, engageret og pligtopfyldende. Jacob Christensen


det, har de svært ved at holde bolden. Vi glæder os til at følge hendes udvikling igennem de næste år. Stort tillykke! Johanne Mosbæk

er der ingen tvivl om, at hun bliver et stort aktiv i kvindeafdelingen. Nanna Ryttersgaard Idrætsklubben Aalborg Freja’s Træner- og Lederfond Blev indstiftet efter en donation fra ”Det Obelske Familiefond” i forbindelse med vort 75-års jubilæum, og manden bag var den navnkundige Frejaner Knud Øster.

Årets Damespillerpokal skænket af Bettina Madsen: Årets dameseniorspiller. Afgøres af dameafdelingen. Går til en spiller, der altid går forrest til træning og kamp. Utroligt vellidt i hele afdelingen. Har den helt rette indstilling. Har et meget højt bundniveau. Spiller altid en god kamp. Hun er rigtig god til at tage sig af de nye i afdelingen, få dem til at føle sig god tilpas, og rose dem på de rigtige tidspunkter. Selvom hun ikke er født ind i Freja, er hun i dag en rigtig Frejaner, med hjertet på det rigtige sted. Marianne Fristrup Lykke Høgh’s Mindepokal: Gives til en humørfyldt og god kammerat i dameafdelingen.

En spiller som i løbet af året har optrådt på alle 3 hold i Kvindeafdelingen. Hun er altid i godt humør og har altid et smil på læben. Hun giver gerne en hånd med for at løse de mange opgaver som afdelingen har i klubben. Hun taler ligeværdigt med alle og spreder godt humør omkring sig. Cecilie Høeg Humørklokken: En spiller som med fantastiske humør, spreder glæde og grin i hele kvindeafdelingen. Når der skal arrangeres fester, kørsel- såvel som afslutningsfest, er Lise altid klar og tager gerne en tørn (skaffer barpersonale hvert år til afslutningsfesten), samt tager sin del af afdelingens cafeterievagter. Lise er vellidt af alle, i såvel kvinde- som i her-

reafdelingen. Lise er meget stabil til træning, hvor hun med fantastiske kommentarer kan løse en hver stemning op. Lise Roland U18 Fiduspokal skænket af Henrik Bjerregaard: Gives til en talentfuld U18 pigespiller. Afgøres af ungdomsudvalget. Pokalen går i år til en rigtig Frejapige. Hun var allerede fra sin første sæson i U18-afdelingen fast mand på 1.holdet, hvor hun, med sit store overblik og fine timing på pladsen i midterforsvaret, har været en stor årsag til U18-afdelingens store sportslige succes de sidste år. Hun har en træningsprocent på næsten 100 og går altid forrest og viser vejen for sine medspillere. I rollen som anfører på holdet har hun været suveræn, da hun med sin ro og sine store menneskelige egenskaber har været samlingspunktet til træning og især i kampene. Om et halvt år er det vores store seniorafdeling der får glæde af hende og hvis hun fortsætter sin udvikling,

Som nevø af Freja’s kamprekordholder Jørn ”C” Christensen og undertegnede og barnebarn af den tidligere mangeårige dirigent på vore generalforsamlinger Erling Christensen, så klart at du havde Freja i blodet, og selvfølgelig kom der en talentfuld fodboldspiller ud af opvæksten. Efter en ufrivillig flytning til Vejgaard, et demonstrativt ophold i Chang og en udstationering i København var det tilbage til rødderne, og en flot karriere på 1.holdet…-du står noteret for 127 kampe og 65 mål, hvilket bringer dig mellem de 10 mest scorende spillere i Frejas historie. Respekt!

-men det er ikke pga den sportslige indsats du skal hædres. I dag er det Træner – og Lederfonden der – uden din (kassererens) indblanding i øvrigt – mener du fortjener årets legat. Gennem en alsidig indsats - med klar hovedvægt på din klare, dygtige håndtering af Freja’s mangfoldige økonomi, i stort set alle vore projekter, kasser og fonde. Du startede så småt for 30 år siden, og har ikke toppet endnu. Stort tillykke til en stor leder, der hvis jeg ikke tager meget fejl - bliver endnu større: Jan Michael Daucke

9


Halvårsberetning for herresenior efterår 2013 - af Bjarne Pedersen - formand for herreseniorafdelingen.

Hermed en status over de mest markante begivenheder, der har udspillet sig i herreseniorafdelingen i den forgangne halvsæson. Som omtalt i min seneste beretning har vi i dette efterår kigget afdelingens nuværende struktur efter i sømmene. Som udgangspunkt for at optimere de sportslige forhold omkring klubbens to bedst placerede hold. Endvidere for at finde ud af, om de nuværende B – og C trupper også vil kunne profitere af en eventuel omlægning af strukturen. Spillerudvalget i A - truppen og 1. - og 2. holdsudvalget har været involveret i processen omkring A - truppen. Det har betydet, at dette forum har afholdt en del ekstraordinære møder, og efterfølgende lavet et oplæg til hovedbestyrelsen. Ligeledes har spillerrepræsentanter fra B - og C trupperne også afholdt et møde omkring den fremtidige struktur i disse trupper. Udgangspunktet var det oplæg, vi havde lavet omkring klubbens to bedst placerede hold. Oplæggene fra de to øvrige trupper vil også tilgå hovedbestyrelsen. Alt i alt har debatterne omkring den fremtidige struktur været en konstruktiv og saglig proces, der har været styret af et stort og oprigtigt engagement. Hermed skal der lyde en stor tak til alle involverede for at have deltaget i dette arbejde. Jeg forventer, vi kan træffe de endelige beslutninger vedr. den fremtidige struktur på et af de kommende møder i hovedbestyrelsen.

10

Hovedbestyrelsen besluttede umiddelbart efter sommerferien, at klubben ikke skal have en assisterende træner tilknytte A - truppen i forårssæsonen 2014. Baggrunden for denne beslutning var, at vi med årets udgang ville nå til en beslutning om måske at ændre strukturen i hele seniorafdelingen og således også i A truppen. Bestyrelsens første prioritet har været at få den fremtidige struktur på plads, inden der bliver truffet en principiel beslutning om hvorvidt, der i fremtiden skal tilknyttes en assisterende træner til klubbens 1. og 2. hold eller kun 1. holdet. Hvis beslutningen bliver, at klubben i fremtiden skal have tilknyttet en assisterende træner, vil det også være særdeles vigtig, at vi får lavet en gennemskuelig funktionsbeskrivelse af denne rolle. Jeg forventer, vi træffer den endelige beslutning i løbet af det kommende forår. Inden jeg vil kommentere de forskellige holds spillemæssige præstationer, vil jeg sige tak for et godt og berigende samarbejde til alle de fantastiske personer, jeg har haft relationer med i løbet af sæsonen. Samtidig vil jeg også ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. A – truppen: Efter degraderingen til Jyllandsserien for klubbens 1. hold var forventningerne ganske store til holdet i efterårssæsonen. Mange i klubben talte om, at det kun ville blive en formalitet for holdet at kvalificere sig til forårets oprykningsspil til Danmarksserien. For at indfri disse forventninger og samtidig holdets sportslige målsætning, skulle holdet opnå en placering blandt de 4 bedste hold i kredsen. I de 3 første kampe var præstationerne ganske svingende og kastede kun 1 point af sig. I den fjerde kamp blev det for alvor op af bakke, da holdet i lokalopgøret på udebane mod Lindholm I. F. var bagud med 3 mål ved pausen. Holdet havde i den grad underpræsteret i 1. halvleg, og mange af Frejas medrejsende tilskuere frygtede en ydmygelse af holdet. To indskiftninger i pausen og ligeledes en af slagsen i løbet af 2. halvleg var ganske givet med til at ændre kampbilledet. En langt større motivation, vilje og periodevis godt spil skulle vise sig at være et kærkomment point værd, da holdet scorede 3 gange i en begivenhedsrig 2. halvleg. For mig at se blev denne halvleg et vendepunkt

for holdet. En stor stabilitet prægede holdet i de resterende kampe, og med 22 point i de sidste 11 kampe spillede holdet sig på fornem vis ind i forårets oprykningsspil i Jyllandsserie 1. En halvsæson som bliver særdeles spændende at følge, og som kan kaste en oprykningsbillet til Danmarksserien af sig, hvis tingene går op i en højere enhed for holdet. Truppen skal med årets udløb tage afsked med Tommy Pedersen, der har været klubbens cheftræner igennem de seneste halvandet år. Efter evalueringer med Tommy omkring hans virke det første halve år og ligeledes efter hele denne sæson, har vi i hovedbestyrelsen besluttet, at bringe samarbejdet med Tommy til ophør. Denne beslutning er taget med udgangspunkt i, at vi i stigende grad har oplevet, at det ikke er lykkedes for os at finde et fælles fodslag omkring de overordnede linjer på klubbens 1. hold. Endnu en stor tak skal lyde til Tommy for det seriøse arbejde og hjerteblod han har lagt i klubben. I særdeleshed for at have ført 1. holdet til en placering, som giver klubben mulighed for i foråret at spille sig op i Danmarksserien. Sluttelig vil jeg ønske Tommy god vind fremover på sin videre rejse i den fodboldmæssige verden. Overvejelserne og beslutningen om, at klubben i den kommende forårssæson ikke skal have ansat en assisterende træner får den konsekvens, at klubben med dette års udløb skal tage afsked med Kjeld Mølgaard. Kjelds kontrakt som A - truppens assistenttræner udløber til årsskiftet, og han har varetaget denne funktion igennem en periode på 3 år. Herfra skal lyde en stor tak til Kjeld for det store arbejde og imponerende engagement, han har ydet omkring truppen i denne periode. Endvidere har Pia Mølgaard valgt at trække stikket som holdleder for 1. holdet. Hun har været en vigtig brik omkring de praktikske og organisatoriske ting igennem hele sæsonen. Ligeledes skal der herfra lyde en stor tak til Pia for det fantastiske arbejde, hun har lagt omkring holdet i denne periode. Store forventninger på det sportslige område var der ligeledes til klubbens 2. hold i serie 1. Holdet har de seneste 2 halvsæsoner været med til at præge deres række, og har i den forbindelse opnået to flotte 2. pladser.


Da klubbens 1. hold aktuelt er placeret i jyllandsserien, var det ikke muligt for holdet at spille sig til en oprykning. Omvendt var det sportslige mål at opnå så god en placering som muligt og som minimum at undgå nedrykning. Holdet fik en ustabil start på sæsonen, hvor de første 5 kampe kastede 5 point af sig. Mange omkring holdet forventede herefter, at det velkendte momentum ville komme, men det skulle imidlertid vise sig, at det herfra blev en lang og sej tur op af bakke. De svingende præstationer bed sig fast i holdet i de resterende kampe, og særdeles mange personlige fejl i begge ender af banen endte med, at konturerne af nedrykningsspøgelset blev meget tydelige. En pointhøst på 7 i de sidste 9 kampe, betød at holdet sluttede med sammenlagt 12 point på en skuffende 7. plads og dermed var nedrykningen en realitet. Alt i alt en skuffende sæson på det sportslige felt. Mit håb for holdet er i den kommende halvsæson, at de finder melodien igen, og dermed kommer til at spille med om oprykning til serie 1. Noget som ikke pr. automatik vil indfinde sig, men ved hårdt og seriøst arbejde er jeg overbevist om, at det nok skal lykkes. Thomas Jensen har igennem de seneste 3 halvsæsoner stået i spidsen for holdet, men stopper efter denne sæson, da han søger nye trænermæssige udfordringer. Herfra skal lyde en stor tak til Thomas for et godt, solidt og engageret arbejde omkring klubbens 2. hold. Held og lykke til Thomas med den kommende og lovende trænerkarriere. B – truppen: Serie 3 holdet har med træner Michael Laulund Nielsen i spidsen de seneste to halvsæsoner opnået ganske flotte resultater, og i den grad været med til at præge tingene i rækkerne. Derfor havde mange i klubben, spillerne og træneren set til frem til, at holdet skulle være med i kampen om den ene oprykningsplads. En mission der imidlertid ikke lykkedes. Holdet formåede generelt ikke at indfri de høje forventninger,

men endte dog med en hæderlig placering som nummer 3. Holdet spillede periodevis ganske flot fodbold, og i alt 6 nederlag med den mindst mulige margin, vidner om mange tætte og spændende kampe. Holdet har fortrinsvis bestået af unge spillere, som generelt har udviklet sig i en spillemæssig positiv retning. Ingen tvivl om, at mange af disse spillere i fremtiden vil presse sig på i kampen om pladserne længere oppe i systemet. Serie 4 holdet havde på det sportslige område en middelmådig sæson, hvilket 6 sejre, 1 uafgjort og 7 nederlag er med til at underbygge. Et af holdets delmål har været at sætte fokus på den sociale del, da dette område har været en smule forsømt i nogle sæsoner. Derfor har det været en klar ambition at få lavet en grundstamme af spillere på holdet. Det har været en stor udfordring, da holdet er meget afhængig af skader og afbud på klubbens højere rangerende hold og ligeledes omkring deres egen trup. Konklusionen efter denne halvsæson er, at denne mission er lykkedes. Således har mange af holdets spillere været gengangere fra kamp til kamp, og generelt har det været let for nye spillere at blive integreret på holdet. Mikkel Færgemand har som træner for holdet stået i spidsen for denne positive udvikling. En udvikling som jeg håber på, vi kan bygge videre på i de kommende sæsoner. Alt i alt en godkendt sæson på mange parametre. Mikkel Færgemand stopper sit virke som træner i klubben efter denne sæson, da han vil genoptage sin karriere som spiller. Derfor vil jeg gerne takke Mikkel for den store og helhjertede indsats, han har lavet omkring holdet og truppen i den periode, han har varetaget trænerhvervet. Jeg håber, Mikkel kommer til at spille mange store og spektakulære kampe på Frejas baner i den kommende sæson. Ligeså håber jeg, Mikkel på et senere tidspunkt igen vil blive et stort aktiv som træner i klubben. C- truppen: Klubbens serie 5 hold har på det sportslige felt præsteret en halvsæson en smule over middel. Således vandt hol-

det 5 kampe og tabte 5 og med 15 point på kontoen opnåede holdet en godkendt 3. plads. Dejligt at kunne konstatere, at der i holdets kampe er blevet givet og taget af et godt hjerte. En ting er i hvert fald stensikkert, nemlig at spillerne på holdet har en ukuelig vilje til sejr, og ligeledes at spillerne magter den svære opgave at støtte hinanden både i mod– og medgang. Et andet væsentligt parameter på dette hold har været den sociale del. I den forbindelse har holdet været privilegeret, da trænerne har haft mulighed for at arbejde med den samme grundstamme af spillere. Alt i alt en godkendt sæson, hvor det seriøse fodboldspil er gået hånd i hånd med en god stemning omkring holdet. Mikkel Kristensen og Morten Amdi har i fællesskab som trænere stået i spidsen for dette hold. Halvdelen af denne duo stopper som træner med årets udgang, da Morten udelukkende vil hellige sig fodboldspillet i den kommende sæson. Han har tidligere spillet på et højere niveau, og da han stadig har fodboldmæssige ambitioner, skal det blive spændende at følge hans videre udvikling. Tak til Morten for det store engagement og den seriøse indsats, han har ydet omkring holdet. Sidst men ikke mindst har klubbens serie 6 hold haft en turbulent efterårssæson. Særdeles mange spillere har været inde omkring holdet. Dette har betydet, at de ikke har formået at få en spillemæssig stabilitet, og ligeledes at den sociale del har haft svære betingelser. Mange afbud har været en medvirkende årsag til denne kendsgerning. Det har dog været dejligt at konstatere, at holdets to trænere Rene Madsen og Thomas Nielsen, generelt har været optimistiske på holdets vegne. Holdet har kun spillet 7 af de 10 planlagte kampe, da et af kredsens hold var nødsaget til at udgå, ligesom en kamp blev aflyst, fordi vi ikke kunne stille hold i den ene af kampene, og holdets modstander ikke kunne i den anden. Med disse svære betingelser taget i betragtning, har holdet med en slutplacering som nummer 4 præsteret en halvsæson på det jævne.

)n)UHMDPHGOHPVUDEDWKHQYLVW

11


Jyllandsserien herrer Bageste række fra venstre: Tommy Pedersen, Søren SUS Nielsen, Casper Klein, Nikolai Toft, Dennis Eklund, Anders Verwohlt, Thomas Poulsen, Chris Jensen, Jacob Lind, Kjeld Mølgaard, Pia Mølgaard og Thomas Just. Forrest fra venstre: Kasper Rynkeby, Martin Søndergaard, Thomas Vestergaard, Mikkel Møller, Christian Pedersen, Rasmus Povlsen og Daniel Sortkjær,

Efterårssæsonen 2013 Efter en skuffende nedrykning fra Danmarksserien til Jyllandsserien, var der virkelig noget at arbejde med. Både med hensyn til spillestil og nye spillere. Efter en lidt sløv start, hvor vi de tre første kampe kun havde 1 point, derefter skal jeg love for, at det bare gik derud af... Vi gik fra sejr til sejr, og havde rigtig fået styr på den blå tråd, ved at spille noget godt fodbold. MEN, når så det er sagt, er der mange ting, der har været virkelig mærkelige i denne sæson. Midt i sæsonen fik jeg at vide, at klubben ikke længere ønskede en assistenttræner tilknyttet holdet. Kjeld Mølgaard fik ikke sin kontrakt forlænget,

til trods for vi igen har det ene ben i Danmarksserien. Dette finder jeg meget mærkeligt, idet alle andre klubber i Jyllandsserien har assistenttrænere! Vi har haft en kanonsæson - det skal der ikke herske tvivl om. Med 3 tabte, 3 uafgjorte og 8 sejre har det alt i alt været en supersæson, og vi sluttede nr. 2 i Jyllandsserien. Derfor, og med disse resultater kom det som et stort chok for mig, da jeg til evalueringsmødet fik at vide, at klubben ikke ønskede at forlænge min kontrakt! Det er med stor undren, at samarbejdet skal afbrydes nu, hvor vi virkelig er på vej tilbage i Danmarksserien, og vi kan se den nye spillestil

virker. Alt dette som vi har brugt rigtig meget tid på at træne. Der skal lyde en kæmpe tak til spillerne for deres træningsindsats. Jeg mener helt klart, at det er et stort tab for klubben, at hele trænerstaben er væk, og man kan frygte at dette vil påvirke resultaterne næste år. Det vil sandsynligvis give meget uro med nye trænere og holdledere - både til 1. og 2. holdet. Der vil måske komme ny spillestil, og dette vil være synd, da vi jo havde gang i så meget rigtigt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, hvor glad jeg har været for at træne i Freja. Klubben har nogle utroligt dygtige spillere, og der hersker en rigtig god stemning og højt humør blandt 1 & 2 holdet. Til Pia, Sus og Kjeld - tusind tak for jeres engagement. I ønskes held og lykke fremover. Til alle jer spillere, der har været om-kring mig: God vind fremover! I fortjener det bedste. Ærgerligt, at vores veje nu skal skilles. Med venlig hilsen Tommy Pedersen

12


Serie 1 herrer Bagest fra venstre: Assistent Allan Beer Gregersen, Frederik Holt, Magnus Ødemark, Michael Daucke, Jakob Lind, Lasse #Daucke, Jeppe Fredborg, Sebastian Bang, Nikolaj Sams & cheftræner Thomas Jensen. Forrest fra venste: Kenneth Kristensen, Daniel Hürdum, anfører Mads "Heat" Hedelund, målmand Martin "Mulle" Christensen, Morten Andreasen, Theis Larsen og Andreas Juul.

Efter 2 sæsoner hvor vi var med helt fremme og spillede om oprykning til sidste kamp, var situationen en anden i dette efterår. Situationen for 2. holdet var, efter 1. holdet rykkede ned i Jyllandsserien, at vi i dette efterår ikke kunne spille med om oprykning til Jyllandsserien. Og det eneste vi skulle undgå var at rykke ud af serie 1. Desværre så endte det med nedrykning til serie 2. Om det var viden om, at vi ikke kunne rykke op, eller spillerne bare var blevet 20% dårligere over sommeren, eller dårlig indstilling fra spillere og træner ved jeg ikke, men det var i hvert fald stolpe ud hele efteråret bortset fra den første kamp i FFI. Vi spillede stort set lige op med alle holdene i rækken, også Hirtshals som fortjent rykkede op, men det der ofte gjorde udslaget i vores kampe var, at vi lavede et utal af personlige fejl i begge ender af banen. Og det er der ikke plads til i en række, hvor holdene er meget lige, og alle hold bortset fra Hirtshals slog hinanden. Det er selvfølgelig ærgerligt for holdet at rykke ned i serie 2, når jeg selv

og holdet mener, at vi har holdet til at spille med om oprykning til Jyllandsserien. Men vi manglede i den grad stabilitet i vores spil og ageren på banen, men jeg er sikker på, at holdet er tilbage i Serie 1 til sommer. Jeg vil gerne rose holdet, for den træningsflid de har lagt for dagen det sidste halvandet år, det har været en fornøjelse at have med jer at gøre. Tror 85% af de spillere der var med omkring serie 1 trænede 3 gange om ugen, så det var ikke der det gik galt til sidst, det var mere tanken om ikke, at have noget at spille om ift. oprykning der spillede ind.

Vi har oprettet et fodboldskades-team, der med erfaring fra forebyggelse og skadesbehandling på højeste niveau, er klar til at undersøge og behandle akutte og langvarige skader. Teamet består bl.a. af:

Også en stor tak skal der lyde til assistenttræner Allan Gregersen, som kommer med et superengagement ift. holdet, hvilke spillere der skal med, hvordan vi skal stille op... -det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Tak til alle omkring 1.-2. holdstruppen, og ikke mindst tak til alle i Freja, for at få lov til at være en del af Aalborgs mest sociale klub i halvandet år. God vind fremover.

Morten Skjoldager Fysioterapeut. Tilknyttet DBUs ulandshold & AaB SAS-Liga

Med venlig hilsen Thomas Jensen

Annemette Bech Idrætsfysioterapeu t i Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter.

Per Gade Fysioterapeut. Tidl. SAS-liga spiller i AaB og AC Horsens

www.arkadensfysioterapi.dk · J.F. Kennedys Plads 1R, 4.sal · 9000 Aalborg Tlf. 99204060 · info@arkadensfysioterapi.dk

13


Serie 3 herrer Bageste række fra venstre: Jesper Hansen, Peter Hartelius, Andreas Juul, Christian Svendsen, Mads Jensen, Simon Secher, Kristoffer Staun, Christian Pedersen, Troels Nielsen & Træner Michael Laulund. Forreste række fra venstre: Niklas Bramsen, Andreas Bødker, Kristoffer Brix, Michael Lassen, Sofus Rommerdahl, Mads Pedersen og Frederik Holt

Serie 3 herrer Hvis man ser tilbage på efterårssæsonen for klubbens 3. hold (Serie 3), kan man sige, at vi fik rettet op på skuden efter et ”træls” forår, hvor vi fik forvandlet vores 6. plads til en 3. plads. Kampe:14 • Vundne: 6 • Uafgjorte: 2 Tabte :6 • Målscore: 32-27 • Points: 20 Så alt i alt er efteråret godkendt. Det har været en sand fornøjelse at komme til træning samt se så mange spillere til træning i en B trup. Stort cadeau til spillerne.Med det vil jeg slutte og sige tak til alle spillere og trænere i A-B-C truppen for et godt efterår. Michael Laulund

Serie 4 herrer Efterårssæsonen blev skudt i gang på en mindre køn måde, da Gug BK

Serie 4 herrer 14

brugte beskidte kneb til kampflytninger, hvilket i sidste ende resulterede i et skrivebordsnederlag til Freja. Derved var der fra sæsonstart skår i oprykningsdrømmen, som senere skulle vise sig at krakelere. Sidenhen blev der spillet så fremragende pasningsspil, at man dårligt kunne tro at det var et serie 4-opgør man var vidne til. Men det handler som bekendt om at score, hvis man vil vinde fodboldkampe, og den effektivitet har vi til tider måtte spejde langt efter, hvilket har betydet nogle unødvendige pointtab. Dog må vi erkende, at der var hold, som ville det mere end os, og fortjent rykkede op i Serie 3. Holdet sluttede dog utrolig pænt af, hvilket betød at holdet sluttede i den øverste halvdel.

Det store lyspunkt denne sæson er Btruppens udvikling, hvor vi til flere træninger har nærmet os de 40 spillere. Dette har været til stor gavn for truppen, men især 4. holdet har mærket en udvikling. Det ”telefonhold” der eksisterede for få år siden, hvor holdet nærmest blev sat på kampdagen, er nu erstattet af et slagkraftigt hold, som helt bestemt kan gøre sig i toppen af Serie 4. Der er blevet skabt en stamme på 4. holdet, hvor sammenholdet og det sociale er det grundlæggende, men passionen for fodbold gør samtidig, at holdet har kvalitet. Derfor håber jeg og tror på at vi i de kommende sæsoner vil se et 4. hold kæmpe med om oprykningen til Serie 3. For mig personligt, har det har været

Bageste række fra venstre:Juss Tanvel, Morten Spanner, Martin Karlsen (C), Michael Fjordback, Jonathan Groth og Mikkel Færgemand (Træner). Forreste række fra venstre: Morten Bergstrøm, Martin Degn, Thomas Thomsen, Ronni Bødker, Anders Winther, Hans Thomsen og Christopher Ketelsen.


Serie 5 herrer Bageste række fra venstre: Mads, Brian Andersen, Mikkel Lunftoft, Morten Amdi og Philip Pedersen. Forreste række fra venstre: Jonas Vagtholm, Per Jensen, Jan Fisker, Theis Scherwin, Martin Sørensen, Peter Grillo og Kenneth Erfurt.

en fed udfordring at gå fra rollen som ”Benjamin” til træner, selvom flere måske var skeptiske. Jeg synes dog jeg har overbevist mig selv og andre om, at det ikke handler om alder, men attitude. Til sidst vil jeg gerne takke alle omkring holdet for en rigtig god sæson og jeg ser meget frem til at være en del af truppen som spiller i 2014. Mikkel Færgemand

Serie 5-6 herrer Anden halvsæson har for både serie 6 og 5 budt på udfordringer vi ikke døjede med i foråret. Der er flere spillere der enten er rejst fra byen, eller er stoppet med at spille. Dette har betydet at vi i flere kampe har måtte stille med færre spillere og desværre i nogle tilfælde også har måtte aflyse

Serie 6 herrer

kampe på begge hold. Serie 6 endte i år på en 4. plads og serie 5 på en 3. plads. Så fodboldmæssigt har det ikke været vores bedste år. Når det resultatsmæssige så er gjort op, og vi i stedet skal gøre status over det primære omdrejningspunkt i C-truppen, det sociale fodbold, så har denne halvsæson været yderst succesfuld. Vi træner sammen hele C-truppen og der er derfor oftest rigeligt til træning. Og lige så vigtigt for os...efter træning. For som nævnt er det primært det sociale vi kommer for, både på og udenfor banen. Og når det kommer til den populære 3.halvleg er vi ikke i tvivl om, at vi er et af førerholdene i klubben. Når vi så taler fremadrettet til næste sæson må vi se hvad der sker. For nye

spillere er allerede begyndt at dukke op, mens nogen, fra den faste stamme muligvis vil prøve at spille sig på højere rangerede hold. Desuden vil der ske en enkelt rokering i trænerstaben hvor Morten Amdi stopper som træner for serie 5, og Peter Grillo tilgår som ny træner, sammen med Mikkel Lundtoft Kristensen, der også i år har været træner for dette hold. For serie 6 i år har Rene Bang og Thomas Bjørn været torvholdere. Og det håber vi også gør sig gældende i 2014.

1-2-3 ROLF ER REN Hip Hop Freja OP Ding Dang, ned med Chang, og alle de andre. Trænere i C-truppen

Bageste række fra venstre: Christoffer Glinvad, Danny, Andreas Betzer, Troels Paulsen og René Madsen. Forreste række fra venstre: Kenneth Ulstrup, Nima Mouritzen, Martnl Hald, Christoffer Vich, Rasmus Bjørn, Thomas Bjørn og Jesper Ulstrup

15


Kvinderne efteråret 2013 Jow, jow – vi kommer stærkt tilbage… 1. Division efterår Så blev det 1. division. En oprykning som vi havde ventet længe på. Men med en kort opstart der gjorde det svært at komme i den fornødne form og gear til at matche holdene i 1. division. Vi (spillerne, træneren og jeg), satte os ned for at lave en målsætning for efteråret. Da den var på plads, drøftede vi, hvad der så skulle til for at nå dette mål. Konklusionen blev at der skulle ansættes en assistenttræner, for at nå målet på træningsbanen. Assistenttræner (mæ sil) blev tilknyttet, og dette gjorde det muligt at specialtræne med angrebsøvelser og forsvarsøvelser, plus der blev mere tid til udvikling af den enkelte spiller. Pigerne gik til stålet til træning, og kæmpede bravt i alle kampene. Heldigvis blev det ikke til de store nederlag. Det blev til 5 point – som gav 3 point med over til forårets kampe. Efter evaluering af efteråret, blev konklusionen, at vi skal i bedre form, vi skal være villige til at løbe de konstruktive løb for hinanden, så vi gør hinanden gode, vi skal optimere vores angrebsspil, og ikke mindst have et mål med træningen. Muligheden for at blive i 1. division er bestemt til stede, så derfor bliver opstarten hård, med meget fysisk træning – så vi er klar til kamp, når turneringen går i gang til april 2014. Vi vil optimere træningen, med opdelt træning for forsvaret og angrebet. Der vil blive løbeskoling oppe på atletikstadion, med en løbetræner. Vi vil være klar til at tage de andre hold på sengen, når turneringen går i gang.

Vi glæder os så meget til at komme i gang igen – den skal have alt hvad den kan trække, og spillerne er alle klar til at tage kampen op. SÅDAN. Serie 1 damer efterår Efter et rigtigt fint forår, som vinder af kredsen, er det gået ned af bakke hen over efteråret, som des-værre endte med en nedrykning. Vi skal op hesten og tilbage i serie 1 allerede i foråret. Vi har spillerne til det, og en fantastisk træner tilknyttet holdet. Så forventningerne må helt sikkert være, at vi skal tilbage. På trods af et mærkeligt efterår, har truppen stadig stået sammen og humøret er stadigvæk i top. Serie 2 damer efterår Rent fodboldmæssigt er der ikke så meget at råbe hurra for ☺, men det er altid svært at være 3. holdsspiller eller for den sags skyld 3. holdstræner. Vilkårene er svære - hvem har man til rådighed denne weekend? - får jeg overhovedet nogen ned? Jeg ved, at du Christian har brugt rigtig meget tid ved telefonen, for at skrabe hold sammen til den kommende kamp. Du har gjort det rigtig flot og jeg er super glad for at du springer på 2 år mere som træner for vores kvinder. Summasumarum – vi skal alle hanke op i os selv, få tjekket kalendere, melde afbud i god tid – allerhelst ingen afbud – det gør tingene meget nemmere. Tænk over når du melder afbud, hvor træls du selv synes det er,

Hovedkontor: Lundeborgvej 20, 9220 Aalborg Øst Telefon: 70 235 225 · Fax: 70 235 226 · Email: post@togf.dk · www.togf.dk

16

når de andre melder afbud. Derfor: stå nu sammen som et hold, og vær der for hinanden. Fortiden kan vi ikke ændre på, men vi kan ændre på fremtiden – DO IT!! Sluttelig vil jeg gerne takke alle omkring holdene. Maria, som har hjulpet Finn på 2. holdet, som holdleder: du er guld værd!! Schou, som holdleder, og altmuligtandetmand på 1. holdet: du er også guld værd!! Charlotte (Fys), som bare har været klar hver gang, der har været brug for hende, og givet gode råd til spillerne, stukket nåle i dem, hvis der var behov for det, og behandlet de skader, de er kommet med. Der har været en fantastisk kommunikation mellem dig og trænerne: du er også guld værd!! Frode (målkvindetræner), som har formået at dygtiggøre vores målpiger, på bedste vis, ikke kun teknisk men


også mentalt. Inviterer pigerne hjem til spisning (Ps. Vi trænere vil da også gerne med ;)) - Du er også guld værd!!)

Talenttræning i Freja med Fortuna Hjørrings talentskole

Lars Mørch, som har speaket til alle 1. divisions hjemmekampe, du har med din humoristiske sans, formået at holde en lille fest hver gang på terrassen. Du er også guld værd!!, ingen som dig. Gut, Finn og Christian, som har styret holdene på allerbedste vis (I er også guld værd!!) Tak for denne gang som kvindeforkvinde, det har været nogle fantastiske, men ikke mindst lærerige år, som kvindeforkvinde, og ikke mindst som en del af Aalborg Frejas bestyrelse. Nu jeg vil prøve kræfter med trænergerningen på et noget højere plan, som assistenttræner på 1. division (det vakte min interesse vildt, at blive en del af holdet, her henover efteråret), samt vil jeg stadig være træner for de dygtige U14 piger. Tak til hele bestyrelsen: Ole Madsen, Jan Guf, Bjarne Jensen, Martin Jørgensen og Tom Nielsen, for den måde I er på. Vi har haft vores udfordringer og meningsudvekslinger, men vi er blevet meget mere konstruktive i vores dialoger, det er jo fantastisk. Vi sidder der jo for fodboldens skyld, for uden fodboldsspillere i Aalborg Freja, var der jo ikke brug for en bestyrelse. KEEP UP THE GOOD WORK. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne have lov til at sige TOM BUTCHI tusind tak for dit store engagement og arbej- de i Freja, som afgående formand. Du har simpelthen gjort det super flot. Tænk lige over hvilket projekter, du har været med til i din tid som formand. Nyt klubhus, Aalborg City Cup, ny kunstgræsbane, fordobling af medlemmer, 100 års jubilæum (Åbent hus-arrangementet og ikke mindst festen) det er virkelig nogle projekter, der sparker r.. – dyb respekt og så har jeg sikkert glemt en hel masse. Jeg har flere gange sagt det til dig, og jeg mener hvert et ord. Du er en ENER. Du vil klubben det bedste, du er lydhør overfor hvad der sker ude på træningsbanerne, du ER godt klar over, at kører det ikke ude på fodboldbanerne, så er der ingenting, der kører. Jeg ønsker dig og Lis alt mulig held og lykke i fremtiden, og håber du/I kan få tiden til at gå. Forhenværende Kvindeforkvinde Beth

Det har været en kæmpe succes, med næsten 100 pigefodboldspillere hver gang – ca. 50 i begge grupper, U10 – U12 og U13 – U15. Jeg valgte at sende en mail til følgende klubber: Åbybro, Aalborg KFUM, Vodskov, FC Solsiden, Hals, Holtet, Vejgaard, LKB Gistrup, Gudumholm, SVIF, Skalborg og

Nibe, med tilbud om at sende deres spillere til talenttræning i Freja. Vi ønsker ikke at trække spillerne ind til os for at spille i dagligdagen, vi ønsker de bliver deres egen klub i ungdomsårene, men tilbyder at klubberne får muligheden for at udvikle spillerne hos os. Der kom tilmeldinger fra klubberne Holtet, RKG Klarup, Hals, LKB, Vodskov, Skalborg, B52, Nibe og Lindholm. Det var helt fantastisk, at klubberne tog så godt imod tilbuddet. Håber I lige som os, ser dette som en ekstra mulighed for klubberne i Aalborgområdet til at kommer tættere på hinanden, og kan styrke samarbejdet og udviklingen af pigefodbolden. Vi i Aalborg Freja håber, at I som klub ser dette som en mulighed for en ekstra træning for pigerne samt inspiration til jeres trænere, ved at deltage i disse tre træningspas, der via vores samarbejde afholdes her hos os, under kyndig ledelse af Fortuna Hjørring. / Beth

17


1. division kvinder Bageste række fra venstre: Træner Lars GUT Jensen - Kristine Sørensen - Nadia Pedersen - Marianne Fristrup - Ditte Skyum - Kathrine Bjørn - Anne K. Larsen - Holdleder Torben Schou. Forreste række fra venstre: Karina Søgaard - Mathilde Eriksen - Louise Jacobsen Esther Simonsen - Louise Martens - Mette Kristensen - Majbritt Solsø. På billedet mangler Charlotte Batsberg.

Efterår 2013 - kvinde 1 Efter holdets rigtig gode forår som endte med OPRYKNING til Kvinde 1. Division (Freja blandt de 24 bedste kvindehold i Danmark) så må vi erkende, at efteråret har været op adbakke resultatmæssig. Vi har kun fået 5 point sat ind på kontoen og hvad værre er...: kun scoret 8 mål. Kravene i 1.Division er noget højere end i DS, og med den korte opstart der altid er til efterårssæsonen så må vi erkende, at vores form ikke var god nok. Vi arbejdede hårdt på at forbedre vores form, alt imens vi spillede tætte kampe, som desværre ikke faldt ud til

Glarmesterfirmaet

BHS Glas

Ny Kastetvej 21 9000 Aalborg Telefon

98 11 46 00 18

vores fordel igennem hele efteråret. Vi var godt med i alle kampe, og vi blev ikke udspillet af vores modstandere, men måtte desværre tit forlade banen med 1-måls nederlag. Holdet skal have stor ros for at arbejde stenhårdt gennem hele efteråret og ikke miste humøret undervejs. I løbet af efteråret er der sket en masse positive ting omkring Kvinde 1. holdet. BETH er startet som assistenttræner FEDEST - træningen er struktureret anderledes, og spillertruppen har på skift stået for opvarmningen til træning. Alt dette har gjort, at der har været stort fremmøde til træningen igennem hele efteråret selv om kampene har været op ad bakke. Jeg tror, at efterårets 14 kampe har givet os stor indsigt i, hvad der kræves for at være med i 1. Division, og vi er klar til at tage udfordringen op og gå all in i foråret for at sikre os en ny sæson som 1. Divisionshold. Truppen skal i super form, vi laver nye tiltag i træningen, og vi har fuld fokus på at lukke af defensivt og score mange flere mål. Der er 6 hold tilbage i 1. Division i foråret. Alle hold har fået halveret efterårets point, og vi er sidst med 3 point. Varde har 6 point og Horsens har 8 point. Vi spiller om at undgå de 2 nedrykningspladser i bunden af rækken, så vi skal op og have fat i Horsens som pt. ligger 3.sidst. Det kan kun blive et spændende forår der venter os med masser af tætte kam-

pe som forhåbentligt falder ud til vores fordel. VI VIL GØRE ALT FOR AT VENDE STRØMMEN. Takkesangen lyder denne gang sådan: TAK til Beth, Frode, Christian og Finn for super samarbejde på træningsbanen. TAK til Fys. Charlotte som huserer i kælderen. TAK til Lars Mørch som styrer mikrofonen på terrassen. TAK til Beth for boldpiger og din tid som Forkvinde i Afdelingen. TAK til Mette Kristensen for forgas til alle kampprogrammer samt indlæg om Jubi-spillere til bladet TAK til Torben Schou. Regnskabschef og verdens bedste holdleder. God Jul og Godt Nytår Lars GUT HIP HOP FREJA I TOP

Efterår 2013 - kvinde 2 Efter en ovenud fin forårssæson, må vi desværre konstatere, at vejen mellem succes og fiasko kan være så urimelig kort. I foråret vandt vi kredsen og skulle være rykket op, men de efterhånden sædvanlige omlægninger fra unionens side gjorde, at vi blev i serie 1. Efteråret blev så desværre med det modsatte fortegn, rent sportsligt. Vi formåede desværre ikke at nå vores fine niveau fra foråret og vi måtte konstatere en nedrykning til serie 2. Der er ikke så meget at sige til det, fordi vi over 10 runder simpelthen var for ustabile. Heldigvis har det ikke slidt på trup-


Serie 1 kvinder Bageste række fra venstre: Holdleder Maria Jensen, Simone Nygaard Tinna Schmidt, Cecilie Høeg, A K Larsen, Caroline Skov, Thea Rasmussen, Britta Amdi og træner Finn Nielsen. Forreste række fra venstre: Helene Poulsen, Selma Søgaard, Stinne Maach, Emilie Kellmer, Mathilde Sanden, Marthe Lie og Birthe Fjordvald. På billedet mangler: Mette Pedersen, Milena Walther, Annika Hunt, Anita Egholm, Ane Overgaard og Malene Kær

pens humør og sammenhold, vi er stadig stærke sammen og ikke mindst, så er vi enige om, at der skal arbejdes MAX, for at vende tilbage til serie 1 hurtigst muligt. Tak til den enkelte spiller, til truppen og til Maria, for sæsonen 2013, med alt hvad den indebar. Ekstra tak til mine kollegaer, Kristian, Lars, Frode, Schou og Beth, for et solidt og velfungerende samarbejde hele året. Det er altid en fornøjelse at møde jer i Freja. Vi putter det gode i rygsækken, resten overbord og skeen flytter hånd, og nej.....man bliver sgu ikke en bedre

taber, trods mange år i sporten..... - ses i 2014 God ferie - Finn

Efterår 2013 - kvinde 3 Så er efterårssæsonen overstået, en sæson som har været en blandet pose bolsjer. Der har været nogle rigtig gode kampe i løbet af sæsonen, hvor vi har spillet en flot omgang bold. Der har dog også været tider hvor man har lyst til at rive håret af sig selv i frustration, i det man ved hvad holdet egentlig kan udrette. Men én ting som jeg vil sige om holdet er, at vores sammenhold, det er virkelig fæno-

Bageste række fra venstre: Majbritt Svendsen, Sofie Saaby, Tina Rømer, Malene Kær, Rikke Nielsen, Christina Hausager, Sofie Tølbøll, Christian Haahr Jensen. Forrest fra venstre: Jessica Precht, Anita Egholm, Heidi Andersen, Line Lilja, Karen Krebs og Charlotte Kjær

Serie 2 kvinder

menalt. Alle formår at tage godt imod hinanden, hjælpe hinanden med det venskab der er opbygget, hvilket også kommer til udtryk på banen, hvor der aldrig bliver sagt et ondt ord. Om det så måtte have kostet et mål, så ved de alle det bare er ”op på hesten” og kæmpe videre. På den baggrund ser jeg frem til en supersæson i det nye år. Jeg ved, at sammenholdet nok skal gøre det til et godt og sjovt forår vi kommer til at gå i møde. Christian

s n e d i s l So fart t s i r Tu Tlf. 98 17 29 00 www.solsidensturistfart.dk E-mail: soltur@mail.dk Fax 98 17 25 23

19


Grand Old Boys Bageste række fra venstre : Flemming Larsen, Jens Pedersen, Ole Brandt, Per Kallesøe, Henrik Nielsen, Jan Daucke, Gorm Dich, Michael Sørensen. Forreste række fra venstre: Jørn Thorgaard, Michael Mathiesen, Palle Nielsen, Ole Madsen, John Holm.

VM Mestre - igen! Ja en dejlig overskrift, for igen i år vandt vi Vendsyssel Mesterskabet for Grand Old Boys. Efter et noget sløjt forår, hvor vi var ramt af en del skader og afbud, og ikke alt for godt spil, troede jeg ikke det kunne blive værre. Men jeg skulle blive klogere. Skaderne var bestemt ikke forsvundet i sommerferien. Vi er vist det eneste af Frejas oldboyshold, der ikke har en læge eller dyrlæge på holdet, og vi har ellers brug

for det. Men vi må ”nøjes” med at have en Falckredder i Ole Brandt. Det er godt at han bla. kan sætte fingre på plads, som da undertegnedes lillefinger gik af led lige inden pausen i en kamp. Brandt fik fingeren sat på plads i pausen og undertegnede gik ind og scorede de sidste 2 mål i en 4-2 sejr. Falckredderen må i vinterpausen til at øve sig med at sætte tæer og arme på plads. For John Holm måtte udgå med en brækket tå og Houen blev skadet

igen, dog ikke så alvorligt som i foråret. Han brækkede denne gang ”kun” armen. Houen var desværre færdig for i år. Udover disse ”små” skader, afløste den ene fiber den anden, afbuddene strømmede stadig ind. Angriberne ville ikke score, og vores forsvar og målmand havde et par rigtig sjove episoder (som dog desværre endte med mål til modstanderne). Dommerne var ikke altid enige med Reber, som derfor i år måtte stå udenfor et par gange, for at se holdet spillede videre. Vi havde nogle alternative opstillinger, så det med at man ikke kan lære de gamle travheste noget nyt, passer ikke. Daucke blev omskolet til centerforsvar, en plads han spillede med stort overblik. Lige indtil Niller ”hoppede” ind i ryggen af ham i finalen, og han måtte udgå. Til tros for alt dette, blev spillet meget bedre i efteråret. Når angriberne ikke ville score så mange mål som de plejer, så måtte Reber tage over fra midtbanen. En overgang var det lige meget hvad modstanderen gjorde, Reber sparkede bare bolden ind. (14 gange i denne sæson)

Veteraner 20

Bagest fra venstre: Møller, McKernan, Modvind, Baxi og Gomm. Forrest fra venstre: Kim, Bastholm og Kaj.

Vi fik en 3. Plads i puljen og var dermed kvalificeret til kvartfinalen. Det blev til en 3-1 sejr i Sæby, og i


semifinalen vandt vi 4-0 over Hjørring Frem. Til finalen var der kun 13 spillere der var klar, så manageren og hans assistent Thiesen kunne ikke sætte nogen af denne gang. Det skulle vise sig at være en god ide, for en af de der blev ”vraget” i 2012finalen havde løbetrænet hele sommeren, samtidig havde han smidt en del kg og var meget sulten. Med 2 mål afgjorde Jørn kampen i 21 sejren over Hjørring IF. Han satte sig dermed også på andenpladsen på topscorerlisten ☺ Så alt i alt endnu en godkendt sæson, undertegnede havde lovet at fortsætte endnu en sæson som manager, hvis trofæet blev genvundet. Så vi er klar i 2014. Stor tak til alle spillere og især til den lille skare der gang på gang mødte op, trods skader mm. Ole Post Madsen

Pudserholdet har haft en fantastisk sæson... Freja har et fantastisk klubhus, og hold da op, hvor er der mange vinduer. Heldigvis har et sjak af gamle Frejanere taget kampen op og mødes ca. en gang om måneden for at give os et klart udsyn over Frejas de græsgrønne baner. Længe har de talt om det, og pokker stå i om de ikke gennemførte det. Trods dåbsattester før, under og lige efter 2. verdenskrig, nye hofter, knæ og manglende hhv knirkende menisker osv, så havde deres manager Erik

Super Veteraner Bagest fra venstre:: Moppe, Henning, Revisor, Børge og Kaj. Forrest fra venstre: Ulrik, Ebbe Krøl, Ryberg og Strander. På billedet til højre tjekker Jokker lige dagsformen hos en af ”de unge” på pudserholdet Erik Mumler Larsen...- den var god nok. Han spillede sig nedenud af støvlerne....

Coppi Kristensen formået at stille en fantastisk trup til, hvad der for alle (på nær Butchi, Moppe og Strander) var debut på Frejas fantastiske kunstgræsbane. Ingen synlige skader, kun materielt, da Mumlers såler på støvlerne røg i kredsløb. Efterflg. blev alle hængsler og led smurt, sammen med et stykke smørrebrød. Også her hører holdet til klubbens skarpeste...

Fra venstre: Lille Per, Coppi, Strander, Mumler, Moppe, Sømand, Lange Freddie, 34, Butchi og Melis

Pudserholdet + hangarounds 21


LETS HAVE A PARTY! Og det fik vi med helstegt pattegris, ad libitum og sang og bægerklang Der er unægtelig løbet meget vand i åen og fadøl ud af hanerne, siden det gamle klubhus dannede rammen om de herostratisk berømte/berygtede old boys-afslutningsfester i Freja. Her var lokalet stuvende fuldt af young, old og very old spillere med fruer, kærester og elskerinder, som festede igennem til den næsten lyse morgen smilede over vestbyen og fulgte de sidste vaklende ben på vej hjem mod søvn og tømmermænd. Sikken fest vi har haft nu i nat! Åh ja, åh ja, åh ja. Siden er det kun gået den vej, hønsene skraber. Mange prisværdige forsøg har været gjort for at samle opslutning til en fest denne ene gang om året. Ikke mindst for vores bedre halvdeles skyld, som jo gerne vil holde kontakt med hinanden og lige se, hvordan det nu står til derude i gode, gamle Freja. Men tiden har ikke været med afslutningstraditionen. Færre og færre tilmeldinger, flere og flere stykkevise og delte afslutningsarrangementer ”ude i byen”, mere og mere konkurrence fra TV, kulturnat, open by night, Aalborg i rødt – og hvad der nu ellers byder sig til af alternative tilbud. Pattegris og DJ I noget, der lignede et sidste forsøg på at redde stumperne og måske puste nyt liv i den gamle tradition, arrangerede Gule Ærter-udvalget fredag den 30. august ”Old Boys Summer Party”. Ikke en sæsonafslutning i traditionel forstand, men en fest i overgangen mellem sommer og sensommer/efterår, fri af feriesæson m.v. Og det blev – heldigvis – et brag af en fest. Vejret var med os med aftensol over Frejas de græsgrønne baner og liflig duft af roterende, helstegt pattegris på terrassen, og da fodboldkampen på kunstgræsset var overstået og holdkassen konsumeret, samledes 50 spillere med fruer/kærester etc. i stuen, hvor der hurtigt kom gang i snakken – og hvor stemningen blev hjulpet på vej af verdens mest anvendte vinmærke – Ad Libitum – og hvor der blev sunget fra sanghæftet (beklager, Erik ”Mumler” Larsen, desværre ikke HELE hæftet), og danset til langt, langt over midnat til

22

OldBoys Summer·Party den dejlige musik fra DJ Tim Thøgersen, der efterkom stort set alle ønsker. Brian ”Modvind” måtte på dansegulvet flere gange til de gamle Dansk Top-travere, som han sad og råbte på. Det hele for kun 150 kr. pr. person. Fundet til de penge, siger jeg bare. Og selvom der er langt fra de godt 50 festdeltagere op til de omkring 200, der flokkedes i det røgfyldte klubhus i forne tider, så er ærteudvalget enigt

om, at Summer Party´et fik så flot og godt et forløb, at vi er villige til at arrangere en fest også i 2014. Så håber vi, at deltagerantallet bliver fordoblet – og det kan bl.a. ske ved at dette års festaber spreder det gode budskab og agiterer ivrigt: Let´s have a party!! På ærteudvalgets vegne, Jørgen ”Mua” Pyndt


Kr. 23.888,56 til Aalborg Freja Det er da OK...ikke?

Standerhejsninger:

Kvickly Vestbyen og OK kunne igen i år være med til, at sponsorere Aalborg Frejas Ungdomsafdeling. Her er det Sille og Mathilde, fra U14 holdet der hentede checken, og de var ikke i tvivl om, at den skulle bruges til, nogle flere gode ture for ungdomsafdelingen, hvor blandt andet, den sidste tur gik til Spanien for en måned siden. Som den glade giver ses varehuschef Tommy Vestergaard, sammen med Uformand, Martin Jørgensen fra Aalborg Freja, og begge er godt tilfredse med samarbejdet, hvor der de sidste 10 år, er kommet 600.000,- i klubkassen.

Ungdomsafdelingen kl. 10.00

Lørdag 25. jan. 2014:

Seniorafdelingen kl. 13.00 Lørdag 29. marts 2014: Børneafdelingen kl. 09-12.00

SLUTSTILLING

VIND ET GAVEKORT PÅ 300 KR. TIL KVICKLY VESTBYEN Hvis du tanker OK Benzin med dit Freja OK-kort i en måned, så deltager du automatisk i næste måneds lodtrækning om et gavekort på 300 kr. til Kvickly Vestbyen. Hvis du endnu ikke har et OK-kort, så mød op til standerhejsning i Freja, eller til en OK-kampagne hos Kvickly Vestbyen. Du kan læse mere om hvornår og hvordan på Frejas hjemmeside. Indtil videre har disse heldige Frejastøtter vundet et gavekort på 300 kr.: FEBRUAR Lone Holt, Nørholmsvej 49, 9000 Aalborg MARTS Jesper Karmisholt, Vivaldisvej 91, Aalborg APRIL Louise Fruergaard Andersen, Mispelvej 8, Aalborg MAJ Henrik Nicolajsen, Hvepsevej 13, Aalborg JUNI Thomas Sloth, Nordvestvej 18 Aalborg JULI FERIE AUGUST Lars Zacharias Mortensen, Ny Kastetvej 17 Aalborg SEPT. Annette Jacobsen, Deltavej 9 Aalborg OKT. Michael Egested Rank, Kvædevej 13, Aalborg

PS!Vidste du, at du støtter Freja med 6 ører pr. liter, hver gang du tanker med dit Freja OK-kort? Det lyder måske ikke af så meget, men på grund af mange bække små er det i perioden 1996-2013 blevet til rare

621.038 kr. til ungdomsarbejdet i Freja…

ØKONOMISK GENERALFORSAMLING Torsdag 27. marts 2014 kl. 20.00 I Aalborg Freja Dagsorden: 1. Valg af Dirigent 2. Indkomne forslag 3. Regnskab for “Aalborg Freja’s Træner- og Lederfond” 4. Regnskab for “Aalborg Freja’s Ungdomsrejsefond” 5. Regnskab for “Cafeteriet” 6. Regnskab for “Fonden” 7. Regnskab for “Aalborg Freja” 8. Budget for “Aalborg Freja” 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 5 dage før denne. p.b.v. Ole Madsen Økonomisk Formand

TIPSDYST EFTERÅR 2013

BHS Glas ....................................... 60 Alabu Bolig .................................... 60 Aalborg City .................................. 60 Malerfirmaet Bonderup................ 60 Nørresundby Bank ....................... 50 Guldbageren Vestbyen ................ 50 Spar Nord ...................................... 50 Aalborg Slotskro........................... 40 Frugt Karl ....................................... 40 Aalborg Kaffe ................................ 40 Alverdens Gulve ........................... 40 Himmerlands Boligforening ........ 30

SponsorUdvalget

23


Frivillige hjælpere søges til Freja’s cafeteria

%

Vil du være med til at sikre et godt socialt liv i klubben?

#

#

#

! & % # $

&

$

& ' $

Mange aktiviteter for vores spil-lere er kun mulige at tilbyde og gennemføre, fordi du og andre hjælpere, stiller jeres tid og arbejdskraft til rådighed. Vi vil gerne fortsat kunne yde en god service over for vores spillere, deres familier, træner/ ledere, besøgende hold mm.

$

$ $

% #

! " $ % #

Send endelig en mail til: aalborgfreja@aalborgfreja.dk Med overskrift: Cafeterievagt – skriv navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.

&

%

Du kan som frivillig hjælper i cafeteriaet gøre en indsats, som klubben sætter stor pris på, og som har stor betydning for det daglige liv i klubben.

Derfor vil vi gerne kunne trække på din hjælp som frivillig, uden at arbejdsbyrden bliver for stor. Derfor vil vi opfordre til at bidrage til det frivillige arbejde med en eller flere cafete-riavagter, da det efterhånden er svært at få alle vagter besat Har du mod/lyst på dette, eller du kender en/nogle som har.

#

#

$

Tak til alle Frejas frivillige hjælpere... Jeg ville gerne give blomster til jer alle, men jeg må nøjes med at benytte muligheden for at sige tusind tak til alle jer, der er med til at løfte alle de frivillige tjanser, der er i Aalborg Freja. • Jer, der giver en hjælpende hånd til ACC, • Jer, der tager cafeteriavagter, • Jer, der er administrative ledere • Jer, der tager sig af tøjvask • Jer, der griller medister på terrassen • Jer, der er holdledere • Jer, der tager sig alt omkring spilletøj og bolde

• Jer, der tager sig af den store rengøring af cafeteriet • Jer, der tager sig af kampfordeling og baneplaner • Jer, der tager sig af al mulige andre ting i vores klub • Og alle jer der ikke er nævnt….

Tak! Uden jer er klubben ingenting. Vi kan ikke løfte alle de opgaver alene, så vi er helt klart en klub der står sammen, og alle løfter i flok – det er vi stolte af.

Håber i alle er klar til en ny tjans i 2014. Tak for et fantastisk år 2013 Vi glæder os allerede til 2014. /BETH

24


Tom Butchi blev hyldet på generalforsamlingen

På generalforsamlingen blev der taget en flot afsked med Tom Butchi, der efter 16 år på formandsposten blev afløst af Jan Daucke. Bestyrelseskollegerne trak Tom igennem en konkurrence med et kreativt power-point-show, med plusbolde og minusbolde i regeringstiden, og sjældent har man set bedre score. Med stående bifald gav den godt besøgte generalforsamling Tom en fornem og velfortjent hyldest.

-og så købte Freja en hjertestarter! Den findes i mellemgangen over for kontoret....Tillykke til os, og må den ikke blive nødvendig!

ADVOKATFIRMAET.DK R Å D G I V E N D E A D V O K A T E R

Algade 31 9000 Aalborg Telefon 98 13 33 00 25


Ungdomsafdelingen efterår 2013

Af ungdomsformand Martin Jørgensen

baner og flere omklædningsrum. Spørgsmålet, er om vi er parate til det? Det skal vi være!

I min forårsberetning skrev jeg blandt andet om, at der er lige så meget mødepligt til træning og kamp, som der er mødepligt på arbejde og i skolen. Her fem måneder senere er det glædeligt at konstatere, at de tynde afbud har været minimale i efterårssæsonen. Jeg vil dog stadig opfordre forældrene til at give trænerne besked i rigtig god tid, hvis der er arrangement på skolen, lejrskole eller hvis de skal på ferie. Der er desværre stadig nogen, der kommer i samme uge som der er kamp og fortæller træneren, at halvdelen af holdet ikke kan spille på lørdag, fordi der er skolearrangement. Det er altså ikke i orden. Træneren og kampfordeleren skal bruge masser af tid på at flytte kampe. Desuden får klubben en bøde for kampflytning. I kan på DBU Jyllands hjemmeside se kampdato ca. en måned før første turneringskamp. Man kan altså ikke bare lige melde afbud til kamp dagen før. Det er frivillige trænere, der bruger deres fritid på at give jeres børn et godt og sundt fritidstilbud. Vi havde i efterårssæsonen tilmeldt 13 hold, hvoraf to af dem spillede 9mands. Medlemsmæssigt ligger vi pt. på 218 medlemmer i ungdomsafdelingen. Et tal som år for år vil blive forøget med de store årgange, vi har i børneafdelingen. Desuden har vi efter sommerferien fået en masse nye spillere fra andre klubber, hvilket må siges at være positivt. At vi år efter år kan tiltrække så mange nye spillere må betyde, at vi gør det rigtige. Den store medlemsfremgang internt og eksternt betyder flere hold og flere trænere. Det vil også kræve flere

26

Sportsligt har efterårssæsonen været en blandet fornøjelse. Nogle hold nåede helt til tops og vandt rækken. Andre hold klarede sig mindre godt og endte i bunden. Og så var der de hold som var for gode til bunden og knapt så gode til toppen. Puljevinderne i efteråret blev U14 drenge B, U14 piger B og U18 A 1. Det bemærkelsesværdige er, at flere af vores b-hold har løftet deres niveau og skal til foråret spille a-række. Vi er på rette vej. Det skal nok komme. Vigtigt, at vi tålmodige. Jeg tror på det. Specielt U14 pigerne og U14 drenge B har udviklet sig meget i løbet af 2013. Fra at være middelmådige hold i Brækken, har spillerne via glæde, entusiasme og seriøse trænere udviklet sig til at blive puljevindere. De er blevet bedre med bolden, har fået bedre spilforståelse og deres træningsindsats er steget betragteligt. Stærkt gået. Det lykkedes os at køre efterårssæsonen igennem med to U19 hold, selvom nogle af spillerne kort før turneringsstart skiftede klub for at spille på lukket hold. På trods af den store afgang stillede vi hold til samtlige kampe. 1. holdet spillede i mesterrækken, da der kom en udtrækning fra et andet hold nede i Midtjylland. Vi takkede selvfølgelig ja til den ledige plads, selv om vi var lidt betænkelige ved at få pladsen et par dage før turneringsstart. Bortset fra et par enkelte svipsere, klarede holdet det flot omstændighederne taget i betragtning, og skal i foråret spille M2. Vores 2. hold klarede sig også godt, hvor det blev til flest sejre men også et par enkelte nederlag. Selve afdelingen består af over 30 spillere, hvoraf 17 af dem på papiret rykker op i seniorafdelingen til sommer. De spillere som skiftede klub i sommerpausen, er selvfølgelig velkommen tilbage, hvis de skulle få lyst til at spille i Freja igen. Vi kan tilbyde fantastiske faciliteter. På trænerfronten er vi godt rustet. Der har været stor interesse for at blive træner i Frejas ungdomsafdeling, hvilket vi er meget taknemlige for. Det er både internt og eksternt, der har været interesse. At interessen har været så stor, er en kæmpe cadeau til hele klubben. Trænerstaben er et godt mix af gamle

garvede trænere, der har været træner i Freja i mange år. De kender klubbens ånd og værdier. Der er unge trænere, som brænder for trænergerningen og prioriterer udvikling højt, og som efterhånden har været i Freja i nogle år. Desuden er det lykkes os at tilknytte nogle af klubbens egne unge spillere. Spillere der er født og opvokset i klubben – de såkaldte kulturbærere. For at lave den rette blanding er det også lykkes at tilknytte trænere udefra. Trænerne der kommer med nye idéer og bidrager til, at vi som klub udvikler og fornyer os. Som et ekstra krydderi til retten har vi pige/kvindetrænere til alle pigehold, hvilket er vigtigt i bestræbelserne på at give pigespillerne det rigtige tilbud. Til sidst vil jeg blot ønske alle spillere, trænere, ledere og forældre en glædelig jul og et godt nytår. Med Frejahilsen, Martin Jørgensen U-19 M efterår 2013 At spille i en elitær række er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Mange spillere i Freja har aldrig haft berøring med en sådan række, der er mange nye ting, som man skal vænne sig til, såsom at man ikke bruger ”sociale udskiftninger”. Vores opstart var som alle andres præget af ferie og da vi, med 1 uge til sæsonstart, fik at vide at vi skulle spille i mesterrække 1, fik vi meget travlt. Den første kamp blev tabt 1-0, og jeg tror det gik op for spillerne, at vi ikke var så langt efter de andre. Over sæsonen har jeg set en stor udvikling, og spillerne træffer hurtigere og mere rigtige beslutninger under større pres fra modspillere end nogensinde før. Spillerne har oplevet en udvikling, der kun kan opnås gennem en meget hård matching, og over sæsonen måtte vi da også nøjes med 4 point og en placering næstsidst i rækken. Jeg er dog af den overbevisning, at vi gennem denne overmatching har taget det næste skridt i retning af at producere en masse 1. holdsspillere til Aalborgs Freja. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige mange tak for en udviklingsmæssig meget god sæson. Jeg er sikker på at vi i M2 kan spille med i toppen, fordi vi har lært hvor meget der kræves for at spille på M-niveau. Spillerne har ydet en fantastisk indsats, og de er klar til at yde forældrenes altid fantastiske opbakning ære, når sæsonen starter op igen. Mark H. Olsen


U 19 M B.f.v. Ass. træner Martin Ingvorsen, Christian Odgaard, Martin Johansen, Christopher Sølgaard, Mathias Dahl, Simon Jensen, Mickey Glinvad, Mathias Olesen, ass. træner Daniele Buccinnà og træner Mark Hellerup. F.f.v. Kasper Bøgelund, Mikkel Glenn, Nicklas Jørgensen, Kristian Krogh, Matias Bøgvad, Frederik Larsen, Mikkel Vestergaard.

U19 drenge B efterår 2013 I en pulje hvor der var 3 point fra vores 3. plads op til 1. pladsen, der gav oprykning, var vi desværre ikke gode nok, set over hele efterårssæsonen. Lidt for mange kampe uden den nødvendige vilje til at vinde kostede os i sidste ende den oprykning, som vi fra starten af ellers gik efter. Puljen bestod af 4 hold; Chang, FC Solsiden, AaB og Freja. 3 kampe mod hver, 9 kampe i alt og udbetalt 16 point. De 3 kampe mod AaB behøves der ikke fortælles om, det eneste der skal siges her er 9 point og en målscore på 24-2. Derimod var der masser af modstand mod de 2 andre hold. 2 tabte og en enkelt vundet blev det til mod puljens vinder fra

U 19 2

Chang og nederlag, uafgjort og sejr blev det til mod Solsiden. Reelt set tabte vi til Solsiden i den vundne kamp, men efter brug af ulovlig spiller i sæsonens sidste kamp, nedlagde Chang protest for dermed at vinde rækken og opnå oprykning. U19 B drengene har været et hold hvor der har været forholdsvis stor rotation, Det har aldrig været de samme 14, der har været afsted 2 kampe i streg. Dette er selvfølgelig en del af præmissen, men samtidig også ærgerligt, da det derfor har været svært at få spillet holdet ordentligt sammen. Dog trods nederlag og ærgrelse over kampens udfald, har der altid været godt humør og god stemning på holdet, hvilket jeg som

træner er utrolig glad for. Sæsonens topscorer blev Jonas Nørgaard med 12 mål i 9 kampe, flot præstation af en kantspiller. Forårssæsonen kommer igen til at stå på B række for os og målsætningen er den samme som altid: vi skal vinde puljen! Til sidst skal der lyde en stort tak til spillerne. Jeg er sikker på at forårssæsonen bliver vores - også en tak til forældrene - der har altid været frugt til kampene og opbakning at hente hos jer, det sætter jeg og spillerne stor pris på. U19 2. holdstræner Martin Ingvorsen

Bagerst fra venstre: Træner Martin Ingvorsen, Mathias Olesen, Jonas Nørgaard, Casper Høeg, Frederik Andersen, Lasse Bøgh, Tinus Pedersen og Christian Jansen. Forrest fra venstre: Alexander Pagter, Frederik Ørsted Thomsen, Ibrahim Khanali, Andreas Sloth, Martin Johansen, Sigurd Gregersen og Mohanad Zeitoun. Fraværende på billedet: Emil Holt, Michael Poulsen og Mark Johannsen.

27


U 17 drenge 1 B.f.v. Ass. træner Alexander Staffe, Emil Elbo, Christian Cloos, Emil Kjær, Rasmus Malling, Peter Ibsen, Steven Lindekilde og cheftræner Jens Peter Bendixen. F.f.v. Magnus Back, Emilis Bacevicius, Esben Møller, Tonny Le, Mikkel Rank, Anders Kjærsgaard og Oliver Henriksen.

U17 efteråret 2013 Sommerferien var slut og U17 havde de første 3-4 træningspas med kun 89 spillere. Så skete der noget sjovt. De efterfølgende 3 træningspas steg vi med 3-5 spillere pr. gang, og var på et tidspunkt oppe på 24 spillere til én træning. Det er selvfølgelig altid rart med så stor tilgang, men omvendt havde vi kun tilmeldt ét U17 hold. Så det ville blive 10 oversiddere til hver kamp. Så jeg var lidt fortvivlet over situationen. Men det skulle vise sig at der skulle bruges spillere til yderste mandat, for at kunne stille hold til samtlige 10 puljekampe. Vi var kommet i pulje med Aalborg KFUM, Team Han Herred, Aabybro IF, Aabybro Efterskole og SVIF. En pulje der på papiret skulle stå imellem Aalborg KFUM, Aalborg Freja og Aabybro Efterskole. Men det viste sig hurtig, at Aabybro Efterskole med mange mesterrækkespillere på holdet, var de andre hold overlegne. De vandt selvfølgelig også puljen med maksimum point samt en måldifference på +52. Vi startede efteråret ude mod de evige rivaler fra KFUM. En kamp holdet og jeg havde set frem til, da der var kommet 3-4 nye spillere fra netop KFUM før sæsonens første kamp! Det starter så godt, at jeg glemmer alt om at KFUM jo også spiller i hvidt, så Freja måtte spille i overtrækstrøjer… Pinligt JP, du har kun spillet mod KFUM 8-10 gange!! Men vi åbner med en scoring og spiller faktisk okay. Men de fleste spillere skulle lige af med sommerferien, så de sidste 15-20 min havde spillerne ikke mere energi. Det udnyttede

30

KFUM til punkt og prikke, da de scorede 2 gange og vandt kampen lidt ufortjent. Vi sad på det meste af kampen de første 40-50 min. Anden kamp og endnu en udekamp. Denne gang var det Aabybro IF som vi skulle bide skeer med. Vi spiller en fornuftig første halvleg, og Kjær scorer 2 flotte mål. Aabybro var ikke rigtig kommet frem til det helt store. Men et eller andet må deres træner have puttet i deres drikkedunke, for det hold der kom på banen i 2.halvleg var bare 10 gange stærkere og hurtigere. Vi indkasserer 3 mål, og kunne endnu en gang se en føring gå over styr, da vi tabte 3-2 og for anden weekend i streg måtte gå tabende fra banen. Så skulle vi sæsondebutere i Frejaparken. SVIF kom forbi Vestre Fjordvej. Kampen blev en tæt affære og kunne snildt have gået begge veje. Men heldet tilsmilede os for en enkelt gangs skyld og vi vinder kampen 1-0. Så skulle vi på landevejen igen og denne gang skulle vi til ”stormødet” i Aabybro, hvor vi skulle møde efterskolen. 10 minutters sløseri i første halvleg gør, at de scorer 3 ”dumme” mål. Resten af kampen bølger frem og tilbage, men blev ikke til mange store chancer. Men de var klart de rigtige vindere. Femte kamp i efteråret var imod Team Han Herred. En kamp hvor Rasmus Malling fik lov at score et af de sjældne hattricks, da vi besejrer dem på bane 5 med cifrene 9-1. Nu var halvdelen af pujlekampene spillet, og vi havde kun fået 6 point på kontoen. Lidt skuffende, da vi på forhånd havde regnet med at ligge

bedre til i puljen. Så vi måtte jo bare ud og gøre det endnu bedre i de sidste 5 kampe. Vi starter også godt, da vi slår KFUM hjemme med 2-1. Dog skal det lige siges at slutningen blev alt for spændende efter KFUM havde reduceret midt i anden halvleg. De efterfølgende 4 kampe var ikke noget at skrive hjem om. Vi spiller 0-0 mod Aabybro IF og sætter en 3-0 føring over styr og spiller 3-3 imod SVIF. Så var der efterskolen, som slog os 4-2. Sidste kamp var ude mod Tema Han Herred, dem vi slog 9-1 hjemme. Men vi spiller nok sæsonens dårligste anden halvleg og taber 2-1. Alt i alt en lidt skuffende pointhøst, men det sociale og spillerfremmøde til træning har været i højsædet. Noget som også er vigtigt, når tingene på banen ikke lige fungerer. Havde vi ikke haft 5 forskellige målmænd i de 10 kampe (Tonny, Munk, Lauritzen, Steven og William), og havde diverse skader ikke kommet, havde vi nok sluttet som 2’er. Men sådan gik det jo desværre bare ikke. Set med de positive øjne som jeg altid har, så skal vi heldigvis ikke ned og spille i B-rækken. Og jeg satser på at drengene er klar på at revanchere sig i foråret, ved at kæmpe os til sejr i A-rækken. Jeg vil slutte af med at sige stort tak til den skadede U19 spiller Alexander Staffe, som har ageret assistent for U17 i efteråret, til stor glæde for drengene, mig og ham selv. Det har været sjovt og lærerigt. Du vil blive savnet i foråret. Jens Peter Bendixen


U 15 drenge B.f.v. Træner Christian Pedersen, Koshu Pariyar, Victor Brøchner, Jeppe Kjærgaard, Mark Kongsbak og træner Anders Wendel-Hansen. F.f.v. Markus Fedder Hedin, Christoffer Delmar, Mathias Lind, Sebastian Ryttersgaard, Mathias Glerup, Peter Larsen og William Bruun.

U15 efterårssæson 2013 Forventningerne var tårnhøje hos spillere og trænere inden startskuddet på efterårssæsonen 2013 lød. Målet var klart og tydeligt; det handlede om at skrabe tilstrækkelig med point sammen til endnu en sæson i Arækken til foråret. Med modstandere som FC Solsiden, Jetsmark IF, AaB, Dronninglund IF og Hals FS var der lagt i kakkelovnen til spændende og hårde kampe, hvor forventningen og troen på at kunne matche de fleste af førnævnte hold var høj. Det var en flok viljestærke og modige Freja-spillere, der gik ind til efterårssæsonens første kamp, der skulle spilles hjemme imod AaB. Sæsonåbningen blev dog desværre en meget ensidig affære, hvor Freja aldrig rigtig formåede at spille sig ind i kampen og hvor AaB var os overlegne i alle facetter af spillet – 11-1 til AaB. Dette var som en spand kold vand i hovedet på spillerne, som i træningen op til kampen havde været fokuserede og set frem til at møde byens hold. Det var derfor en utrolig ærgerlig opstart på sæsonen og der blev, således også givet håndslag på at revanchere dette nederlag hurtigst muligt, hvilket forhåbentlig kunne ske ude mod DIF i den næste kamp. Dette var en modstander, hvor vi havde gode muligheder for at tiltuske os de første point, hvilket kampens forløb ligeledes også viste - modsat AaB-kampen var kampen mod DIF meget jævnbyrdig og der var ingen tvivl om, at det kunne gå begge veje. Kampen startede godt, og vi kom efter få minutter foran 1-0, men desværre for os, skulle der ikke gå længe før DIF havde udlignet og til trods for, at spillerne fightede det bed-

ste de havde lært, endte kampen uheldigvis 1-2 til DIF. Nederlaget blev nu starten på en stribe nederlag mod de resterende hold i puljen, og vi skulle helt frem til kamp nr. 7 før vi kunne indløse de første point på kontoen. Disse blev kørt i hus af en flot indsats mod DIF, der modsat den første kamp ikke for alvor var til stede i kampen, hvilket var til glæde for Freja dregene, der kunne gå fra banen med en 7-1 sejr i bagagen - en sejr der vækkede et fornyet håb og spilleglæde. Herfra gik det kun fremad, og kampene efterfølgende mod FC Solsiden og Jetsmark IF viste ikke blot prøver på god spilforståelse men gav også et indblik i den fine udvikling drengene har været igennem i løbet af efteråret. De efterfølgende kampe mod FC Solsiden og Jets-

mark IF resulterede i to point, hvor vi i begge kampe med lidt held kunne have hevet sejren hjem. Disse kampe viste for alvor vores berettigelse i Arækken, hvilket vi tog med til sidste kamp på hjemmebane mod Hals – en kamp, hvor Hals uheldigvis afgjorde kampen 1. min før tid, men hvor spillerne igen ydede flot modstand. På trods af en 5. plads og en nedrykning til B-rækken skal spillerne dog roses for deres udvikling på både det tekniske såvel som taktiske plan. Herudover skal der lyde en stor tak til de forældre, der har været ude på grønsværen for at støtte drengene til efterårets kampe. Med venlig hilsen Anders WendelHansen & Christian Pedersen

31


U 14 drenge M1 M1-trup : Lars Dam Møller (træner), Magnus Bech Kristensen, Rasmus Sønderup, Jacob Hastrup Larsen, Kasper Toft Bostrup, Finn Christensen (træner), Lukas Klitten, Frej Thagaard Rosenbæk, William Frølund Korsholm, Malte Dam Møller, Lasse Holm Jensen, Christian Allerød, Sune Breum, Emil Rask, Niels Riise, Oliver Klitten.

U14 M1 - med- og modvind i efterårssæsonen! Sommerferie og Vildbjerg Cup For 6. år i træk startede efterårssæsonen med en uges fodboldskole på Freja. 3 dage med cheftræner Finn C., 1 dag med småspil og hvor U13 drengene agerede trænere for U11, og endelig en dag med fysiske test, hvor vi målte drengenes skudstyrke, hurtighed (55 m = ½ bane) og indkastlængde. Det er her spændende at se, hvordan de enkelte drenge udvikler sig over årerne (fx hårdeste skud er gået fra 70 km/t i 2009 til 96 km/t i 2013). Fodboldskolen sluttede af med et blandet VM. Efter 2½ uges total

fodboldpause startede træningen til Vildbjerg Cup op. Og første uge i august tog vi igen til Vildbjerg på camping/fodbold ”ferie”. Årsagerne til at vi igen havde valgt Vildbjerg, efter at vi sidste år var ”avanceret” til Brøndby Cup, var bl.a.: at turneringen er supergodt organiseret, banerne er fantastiske (selvom vi i år kom til at spille mest på bane 1, som faktisk er den dårligstedernede!), samværet i lejren er superhyggeligt – både for drengene og forældrene. Samt at vi ikke vidste, om vi ville miste yderligere spillere i sommerpausen og derfor ville komme til at stå og mangle spillere (kompetencer) hvis vi fx havde deltaget i Brøndby Cuppen igen. Det skulle vise sig at være en god

beslutning, for vi fik afbud fra 3 af truppens stærkeste spillere, og med en enkelt forstærkning ude fra lykkedes det os at stille med et 11-mandshold med 3 udskiftere. Efter første kamp mistede vi første spiller, der måtte på Herning sygehus og få en skinne på et brækket ben. Resten af turneringen blev spillet med mere eller mindre skadede spillere, så da vi for 4 gang (i 4 forsøg) skulle spille finale havde vi kun 7 spillere, der var helt klar! Det lykkedes os dog med tape, vabel-plaster, forbindinger m.m. at gentage successen fra 2011 og genvinde Vildbjerg Cuppen! Efterårsturneringen Forårets placering havde sikret os plads i mesterrække 1 og hvilken række? Vi kom sammen med FC Midtjylland, AaB, Viborg FF, Randers FC, samt Thisted FC, Vorup og St. Restrup. De to sidste vidste vi godt, at vi var bedre end. Thisted havde vi netop mødt i finalen i Vildbjerg, så det var primært de 4 superligaklubber, der ville blive vores udfordring. Superligaklubberne satser meget kraftigt på U14 og vi kan se, at de fra kamp til kamp får nye (store), stærke og dygtige spillere ind på holdet. Så vi er glade for, nu hvor 11 runder er spillet, at vi har sikret os plads i forårets Mesterrække 1 igen, hvor vores mål er at slutte i bedste halvdel. Turneringen slutter først d. 23. november, så vi bliver ved længe i år! Træningslejr I efterårsferien havde vi besluttet, at holde lidt fodbold-fri, bl.a. fordi vi har oplevet en del overbelastningsskader.

32


U 14 drenge A B.f.v. Mathias Daucke, Simon Dreyer, Michael Rønholt, Victor Thy, Jacob Bahnsen og ass. træner Jacob Christensen. F.f.v: Rasmus Terp, Chris Lundis, Jeppe Mortensen, Victor Thygesen, Philip Brandtoft, Jens Kristian Klitgaard, Mathias Bak.

Det blev dog til, at vores meget ihærdige sportschef Lars Dam Møller afholdt en 2½ dags træningslejr med følgende indhold:

• •

• 2 grundige (lange) træningspas med cheftræneren • 1 decideret målmands/afslutnings træningspas, hvor vi fik den tidligere superligamålmand Henrik Sønderup (der i øvrigt findes i FIFA 98) til at træne vores målmand, med samtlige spillere som ”mod standere” • 1 udendørs ”street” turnering • 2 svømmehalsbesøg med bl.a. koldvandsbassin og wellness • Et boksetræningspas med den tidligere Europamester Michael Rask! • Et fysisk træningspas med udstrækning, skadesforebyggelse og afspænding • En videoaften, med videoanalyse af egen kamp (og den enkelte spillers indsatser) • En landskampsaften, med analyse af den spiller, der spiller ens plads på landsholdet • En mental trænings seance, hvor vi trænede spillerne i at give hinanden konstruktiv feedback, samt • Holdmæssig feedback til cheftræneren og hans indsats + • Diverse uformelle indendørskampe. Alle spillerne var enige om at det var en fantastisk lejr! Vinter-”pausen” Traditionen tro, så holder årgang 2000 ikke vinterpause, vi laver bare noget andet fx: • Er 2 hold tilmeldt DBU

• •

indendørsturneringen (vi har jo et jysk mesterskab at forsvare!) 1 hold er tilmeldt DBU Futsalturneringen (for at prøve noget nyt!) Vi træner udendørs minimum en gang om ugen Vi træner styrketræning/core/cross fit fredag aften i stadionhallen Vi finder og tilmelder os vel 1-5 indendørsturneringer rundt omkring i landsdelen.

Hvor godtfolk er - kommer godtfolk til! Og det har vist sig at vores dygtige førstehold tiltrækker sig en del opmærksomhed. Fx har DBU U15 landstræneren og dennes scouts set en del af vores turneringskampe, men også trænere fra egen række kommer og ser kampe, for at lure vores kompetencer og spilsystemer af. Flere af vores spillere (eller deres forældre) er blevet kontaktet for at høre, om de ikke vil spille for deres hold. Ligesom en del spændende spillere har spurgt, om de ikke må komme til Freja og prøvetræne. Således har vi haft flere besøg udefra, nogle er blevet og er i færd med at spille sig op på førsteholdet, men også vores egen dygtige 2-holdstrup har sendt 2 spillere op i førsteholds truppen her i efteråret. Bedste hilsner Trænerteamet, U14 M1

U14 drenge A Nok en sæson er afrundet, og ser vi tilbage på sæsonen som helhed, så har det været en god sæson for drengene på og omkring U14 A.

Holdet har haft tilgang af en ny træner Mads Lange, som har sat sit præg på, hvordan vi arbejder til træning. De ting som vi har arbejdet med, har drengene vist på banen til kampene. Det er naturligvis altid dejligt at se, at det man træner til hverdag, kommer til udtryk på banen. Af fokuspunkter i det sidste halve år kan nævnes: Hårde afleveringer, kommunikation, bredt og smalt udgangspunkt med og uden bold, 1v1, overtal på kanterne og genpres. Drengene har selv været med til at bestemme fokuspunkterne til kamp, og har været rigtig gode til at udføre opgaverne. I år har vi i hele afdelingen været gode til at supplere med spillere til andre hold. Det har vist sig at være godt for vores hold, at der har været et par spillere med fra vores M1 hold. Spillerne har gjort grundstammen af spillere på holdet bedre og har bidraget til at gøre spillet mere flydende. Ydermere har flere spillere prøvet nye positioner på banen. Det har fungeret fint at nogle har fået andre og anderledes oplevelser på banen. Ser vi bort fra kamp 1 og 2, så har drengene vist en fin formkurve, hvor spillet synligt er blevet bedre fra kamp til kamp. Dette håber vi kan fortsætte ind i den nye sæson. Alt i alt er vi rigtig tilfredse med sæsonen og håber at den kan udgøre en grobund for den næste sæson. Mvh Assistent Jacob Christensen

33


U 14 drenge B B.f.v. Aksel Schubert – Sebastian Mygind- Niels Eberhardt –Nikolai Løvas –Christoffer Larsen –Sofus Toft. F.f.v. Anton Warming- Marius Bønnelykke Jørgensen- Paolo De Jesus-Christian Lønstrup-Tommy Le-Erik Nielsen-Mads Andreassen. Følgende mangler på billedet: Rasmus Føns, Jens Christian Bach- Frederik Eriksen, August Mondrup Møller, Karl Birch Andersen, træner Kristian Stavad

U 14 Drenge B Vi kan næsten ikke få armene ned efter en helt forrygende sæson, der sluttede med "oprykning" til A-rækken. Vi vandt 6 kampe, tabte kun to og spillede en uafgjort, og fik en målscore på 31-19. Sådan, drenge... Topscorer på holdet blev vores nye spiller, som er kommet helt fra Norge, hvor hans favorithold er Rosenborg, mange gange norsk mester, og de har på holdet en dansk spiller, ved navn Nicki Bille. Vores hedder Nikolai "Bille" Løvas og han scorede hele 19 mål, tillykke. Sebastian " Eriksen" Mygind blev nummer to på topscorerlisten med 3 mål, alle scoret på straffespark.

Vi var desværre udsat for at flere hold trak sig, da turneringen skulle starte, bl.a. AaB (de havde nok hørt om, hvor stærke vi var) så vi kom til at møde de samme hold tre gange, det betød nogen fantastiske opgør mod "arvefjenden" fra Aalborg KFUM. Grunden til vores store succes skyldes ikke mindst stor træningsindsats fra alle drenge, der har været rigtig mange til træning, nogen gange næsten 20 spillere, det betyder at der er kamp om at komme på holdet, et luksusproblem for vores træner Kristian "Olsen" Stavad, der virkelig har fået alle drenge til at "rykke" sig, og be-

lønningen kom efter sidste kamp med oprykningen. I følge rygter forhandler Freja med den succesfulde træner (Kristian "Olsen" Stavad) om en forlængelse af hans etårige kontrakt. Træneren tygger på tilbuddet... Det venter vores hold en kæmpe udfordring, når vi til foråret skal spille i A-rækken, derfor fortsætter træningen også 2 gange om ugen indtil videre, der overvejes måske at sende drengene på træningslejr i Brasilien, hvis vi altså vinder i lotto. Ellers "nøjes" vi med Danmarks bedste kunstgræsbane, det er en fornøjelse at se drengene boltre sig på det

U 13 drenge 1 F.f.v. Jacob C. Tveit, Magnus Skov Eriksen, Victor Hedin Fedder, Magnus 'GK' Kanstrup, Magnus Emil Kjærsgaard, Marcus Wissing og Tristan Holdensgaard. B.f.v. Træner Peter Holm, Peter Kjærsgaard, Jonas S. Andreasen, Oliver K. Jensen, Tobias Gaub, Andreas Breidy, Victor Primdahl, Asbjørn Thorgaard og ass. træner Mick J. Alsted.

34


U 13 drenge 2 B.f.v. Træner Torben Nielsen, Mads Æ. Nielsen, Philip Strehle, Jakob Hornemann, Andreas Brøndum, Oliver Jensen, Andreas Breidy og træner Christian Mogensen. F.f.v. Markus Jespersgaard, Philip Nørgaard, Mads Grøn, Elias Davidsen, Nicolas Lindekilde, Benjamin Frydendahl og Marcus Wissing.

grønne billardtæppe. Tak til Ole Post for at få lov at spille kampe på bane 1, og tak til Freja, og forældre for opbakningen i sæsonen. HIP HOP FREJAS B HOLD RØG OP!

U13 drenge Første del af sæson 2013/14 er nu ved at være ovre, i hvert fald i turneringsregi. Årgang 01’ oplevede for første gang i seks år et trænerskifte, som betød et farvel til de trofaste forældretrænere og velkommen til nye friske kræfter. De nye trænere for 1. holdet er Peter Holm, som tidligere har arbejdet i Skalborg SK, Jetsmark IF og det daværende Blokhus FC. Han er endvidere en del af talentudviklingen i Lyngby BK. Peter besidder en DBU og UEFA B-licens og studerer til dagligt på serviceøkonomuddannelsen med speciale i sport- og eventmanagement. Assistenten for 1. holdet er Mick J. Alsted, som for første gang prøver kræfter som fodboldtræner. Mick har tidligere selv været aktiv spiller og studerer nu sports science på AAU. Også på 2. holdet finder vi nye trænere. Der er her tale om Christian Gubi Mogensen som ligesom Mick, heller ikke har nogen trænererfaring. Christian har ligeledes været aktiv spiller. Her spillede han for Aalborg Frejas seniorhold i Danmarksserien. Christian studerer også sports science på AAU. Assistenten på 2. holdet er Torben Nielsen, som er forælder til en af truppens spillere. U13-drengene har været ude for en stor udfordring, da 2013 er deres

første år med 11-mands fodbold. Drengene har dog taget imod udfordringen med stor glæde og passion, hvilket tydeligt kan ses på træningsbanen. Med tilgangen af nye drenge, rummer truppen nu 28 spillere i alt. Vi håber naturligvis på, at vi kan få flere henover vinteren! Gennem efteråret har årgangen arbejdet efter et særligt program, som har gjort spillerne mere bevidste om deres rolle som spillere, fightere, holdkammerater og gode modstandere. Mens drengene befinder sig i U13afdelingen, sættes der et stort fokus på udviklingen af de tekniske færdigheder. Definitionen for et talent i årgangens regi er, at den enkelte spiller har et ønske om at udvikle sig som en god fodboldspiller. Er lysten til læring til stede, er der grobund for udvikling. Talent er i denne sammenhæng, at være dedikeret til at lære og spille. Der tages blandt andet afsæt i spilsituationer som gør forskellen, og arbejder med at implementere kvaliteterne fra rollemodeller over til Freja-spilleren. Sportsligt har drengene generelt klaret sig flot, dog med få undtagelser. Årgangen havde deres første kampe i

forbindelse med Spar Nord Cup i Klarup. Her blev det til en solid 2. plads til Aalborg Freja. Sidenhen har drengene deltaget i DBU-turneringernes A- og B-rækker, hvor 1. holdet desværre måtte rykke ned, på trods af flot spil og tætte kampe. Modsat gik det for 2. holdet, som i sidste kamp selv kunne afgøre om det skulle blive til et forår i A- eller B-rækken. Desværre måtte holdet se sig slået 3-2 til KB 81 Aalborg, og holdet glippede derfor oprykningen. Drengene fortsætter jagten på nye drømme og fortsætter derfor henover vinteren, hvor det bliver til både træningspas, vinterturnering og indendørsturneringer. Både trænere og spillere vil i samme forbindelse takke de respektive sponsorer, som har gjort det muligt for os at få en tøjpakke til drengene... – tusind tak! Stor Frejahilsen, Peter, Mick, Gubi og Torben

35


U 18 piger 1 B.f.v. Træner Katrine Lose, Freja G. Henriksen, Caroline Ballermann, Emma Johansen, Nanna Ryttersgaard, Nadja Kristensen, Kirstine Eklund, Emilia Thiesson, og træner Henrik Bjerregaard. F.f.v. Louise Ebbekær, Mathilde Degn, Emma Andersen, Sarah Rimme, Kathrine Enggaard, Anne Larsen og Pernille Broe.

Efteråret i U 18 afdelingen Det har været et spændende og udfordrende efterår i U 18 afdelingen. For første gang i lang tid, kunne vi mønstre to 11 mands hold i turneringen. Med 23 ny oprykkede spilere, kun 8 piger tilbage fra sidste sæsons trup og en nytilkommet forstærkning fra FC Solsiden, var den helt store udfordring at få spillet to hold sammen på 14 dage, inden den første turneringskamp. Sammen med de talentfulde 98ere, var rykket 5 mindst lige så dygtige

99ere op. Så ud over den sportslige udfordring, stod vi også over for en social udfordring med en afdeling bestående af 4 årgange. Det sociale blev løst helt perfekt, da de " gamle" piger som sædvanligt, tog helt fantastisk i mod de "unge". Den sportslige udfordring var lidt større, da der var rigtig mange dygtige fodboldspillere i afdelingen, og 14 dage til at udtage holdene, var alt for kort tid. Resultatmæssigt levede A1 holdet op til sæsonens målsætning, med en flot førsteplads i kredsen og efterfølgende oprykning. Holdet gik ubesejret igennem turneringen og endte med en flot målscore på 49-7.

Med pigernes evner og indstilling er der ingen tvivl om at holdet kommer til at præge A rækken i foråret, og de kan hvis tingene flasker sig, helt sikkert igen være en potentiel deltager i kampene om det Jyske Mesterskab til sommer. Som et lille kuriosum har flere af pigerne på holdet ikke prøvet at tabe en ordinær turneringskamp siden 8. oktober 2012. A2 holdet sluttede på en fin 4.plads, efter en del meget flotte kampe. At det "kun" blev til en 4.plads, skyldes at holdet måtte trække sig fra to kampe, da de ikke kunne stille hold. Undervejs blev det til en flot sejr over KFUM, og to meget knebne nederlag

U 18 piger 2 B.f.v. Camilla Holst, Anne Bruun, Camilla Jensen, Emma Sørensen, Emma Andersen, og træner Henrik Ladefoged. F.f.v. Kathrine Enggaard, Anna Katinka Kristensen, Caroline Ballermann, Helena Strehle, Frederikke Morell, Mia Luna og Amalie Mygind Andersen.

36


U 14 piger 1 B.f.v. Ass. træner Katrine Thorup, Barrit, Møller, Birke, Karen, Mosbæk, Sille, Catharina og ass. træner Anna. M.f.v. Amalie, Anna, Nørgaard, Freya, Grevelund, Christine, Julie. Forrest: Ingolf. På billedet mangler: Ida, Ida, Natasja, Rebecca, Freja og træner Beth.

til kredsvinderen fra B 52. I foråret skal holdet spille i B rækken, og hvis ellers der kan stilles hold hver gang, er holdet helt sikkert med i kampen om kredsmesterskabet og deltagelse i JM til sommer. Socialt har vi ikke nået så meget her i efteråret, men vi tager kraftig revanche til foråret. Vi har dog nået en enkelt fællesspisning, et pakkespil, og så selvfølgelig turen til Spanien, som helt sikkert har været et af efterårets højdepunkter. En stor tak skal lyde til forældrerådet, der har hjulpet til vores sociale aktiviteter. Med disse ord ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Sportslig hilsen Lose, Martin, Heffar og Bjerregaard

U14 kredsvindere – spiller i A – foråret 2014 SUPER FLOT! Turneringen: Det har været en helt fantastisk sæson. Fra første træning, viste pigerne, at det her var virkelig noget, de brændte for. De har været så flittige til at træne. Der har været næsten max. fremmøde hver gang. Vi fik hurtigt sat regler op til træning, hvilket man har efterlevet med bravur. Hurtigt fik vi arrangeret en overnatning på Freja, så vi kunne lære hinanden bedre at kende. Vi mødtes til kamp om morgenen, og efter en sejr, skulle der bades og indtages frokost, som nogle af foræl-

drene havde sørget for (herligt). Efter frokost blev pigerne hver i sær koblet på en spiller fra vores 1. Division kvinder, hvorefter de var med inde og høre oplægget til dagens kamp. Pigerne fulgte med spilleren ind på banen inden kampen. Overværede 1. halvleg, hvor piger skulle se fodbold. Så blev der afholdt spillersamtaler, med hver enkelt spiller. Det var meget spændende og lærerigt. Så skulle der spises og hygges, med tegn og gæt, og andre konkurrencer. Dagen efter kom forældrene og spiste morgenmad sammen med os - rigtig dejlig weekend. Som træning og kampene skred frem, kunne vi se at træningstimerne virkelig havde udviklet på pigerne. Pigerne spillede fodbold. De gjorde hinanden gode ved hjælp af tilråb og gode pasninger. Så det blev til lutter sejre, på nær en enkelt uafgjort kamp. Så nu skal vi spille i A-rækken fra foråret. Det bliver spændende, samtidig med skal der virkelig kæmpes i alle kampe for at hive nogle point hjem. Men jeg er helt sikker på, at det er det pigerne lærer allermest af. Så håber vi virkelig, at I alle glæder jer til foråret. Barcelonaturen: Da sæsonen lakkede mod enden, lokkede Barcelona. Pigerne og vi trænere har glædet os for vildt til denne tur, ikke mindst at komme ned i varmen, og spille fodbold og hygge. Lørdag kl. 9 kørte bussen med 40 spændte spillere, ledere og trænere mod Barcelona. Det er en frygtelig lang tur i bus, men hold op hvor pigerne hyggede sig. Efter grænsen blev der sat DVD på, og så skulle der ses film. Desværre var

udvalget ikke stort, ”Grease”, og ”2900 happiness”, sæson 1 og 2. Jeg sårer vist ikke nogen ved at sige, vi er lidt mætte af ”2900 happiness”. Men fedt der var nogen, der havde tænkt så langt at tage nogle DVD’er med. Pigerne havde selv foreslået, at skulle trække lod om, hvem der skulle bo sammen. Så det var det første vi gjorde, da vi havde fået værelserne. Personligt synes jeg, det er super stærkt, at I seje piger, tænker så meget på hinanden, så der ikke er nogen der kommer til at føle sig udenfor, men at alle kan bo med alle. Efter der vat tjekket ind og værelserne var ”tjekket ud”, skulle byen også lige tjekkes ud. Det var et dejligt sted, dejligt hotel, fede omgivelser, shopping, strand og pool inden for gåafstand. Vi trænere var enige om, at turen ikke gik ud på for alt i verden at hive den største pokal med hjem, men om at højne det sociale, så alle skulle have lov at spille lige meget og have det sjovt. Allerede i den første kamp, løb vi ind i et nederlag, og sådan forsatte det, men pigerne smilede og sagde, ”det er lige meget”, for nu skulle vi hjem på hotellet og bade i poolen, eller en tur på stranden og bade, så fodbolden blev sekundær. Vi foreslog pigerne, at der i den sidste kamp skulle laves lidt ”ballade”. Pigerne var friske på vores forslag om, vi trak lod om pladserne på holdet, lige fra målmand til udskiftningsspillerne. Dette gjorde vi, lige efter aftensmaden, det vakte stor jubel og store smil, hver gang et navn blev trukket.

37


Det resulterede i, at vi blev meget upopulære, der hvor vi havde fået os plantet, for der sad et par gæster af ”ældre årgang” og så (spansk) fodbold. Tror da nok lige, at jeg fik skæld ud. Vi skyndte os at få de sidste pladser besat. Så vi kunne komme væk fra alle de sure mennesker ☺ Alle glædede sig til den sidste kamp, men der var helt sikkert også nogen, der havde sommerfugle i maven, over den plads, de skulle spille. Men under hele kampen var alle positive og roste hinanden og hjalp hinanden. Så da kampen blev fløjtet af, stormede alle ind på bane og sprang på Greve, som om vi havde vundet kampen, og hele cuppen. Modstanderne kiggede meget undrende på os, og tænkte: Hvad skete der? Vandt de? Tabte vi godt nok? Har de vundet det hele? Det var verdensklasse. Total grineren. Da vi kom på ud banerne den sidste dag og skulle heppe på U18 pigerne,

som skulle spille semifinale, fortalte Allerøds træner, at vi havde fået Fair-play pokalen. Vi overværede to præmieoverr æ k k e l s e r, uden vi blev kaldt på podiet. Det viste sig, at den overrækkelse, hvor vi skulle have haft overrakt pokalen, havde fundet sted lige over middag, og der var vi ikke kommet på pladsen endnu. Efter mange forgæves snakke med forskellige mennesker omkring cuppen, tog ungdomsformanden og Lose (som kan spansk) sig af sagen, så skete der noget, man kunne pludselig godt finde det stykke papir, hvorpå det stod, og vi fik endelig vores velfortjente FAIRPLAYpokal. Det vakte en fantastisk stemning og glæde… Den pokal har I så meget fortjent, piger.!! Det skal siges, at vores U16 piger kun var 11 spillere af sted, så de skulle låne 2 spillere af vores til hver kamp. Pigerne blev ikke glade for budskabet, men der skulle jo alligevel stå 2 af vores spillere over hver gang, til vores kamp, da vi ellers ville være for mange, så de kunne jo ligeså godt spille kamp for U16. Så aftalen blev, at jeg var med de to piger, der skulle spille med U16, for at støtte dem. Pigernes skræk for ikke at kunne være med, blev hurtigt manet til jorden,

Vejgård Torv 5 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 89 86

Nyhed , stort salatbar i vores ny afdeling i østerågade 5 100 gr. 8,38

U16 pigerne var så søde til at rose dem i løbet af kampen, det var fantastisk og dejligt at høre. TAK til pigerne på U16 pigerne og træneren. Afslutning: Hjemvendt fra Barcelona, holdt vi en lille afslutning for sæsonen, hvor vi spillede fodboldskelettet, ”den ultimative fodboldspiller”. Hvor pigerne blev delt op i hold, og fik hver især et spørgsmål, som kunne være, hvad vil det sige ”at tage meter” eller ”spille i dybden”. Det skulle de så fortælle, hvad de troede det betød, efterfølgende drøftede de i gruppen, hvor man fandt en fælles beslutning om, hvad mente det betød. Det blev efterfølgende drøftet i salen. Grunden til at vi legede dette spil med pigerne er, at alle får en forståelse af, hvad det er vi trænere siger/råber. Vi går nemlig alt for tit ud fra at pigerne ved det. Men der var faktisk rigtig mange sætninger eller ord, som vi bruger, pigerne ikke kendte meningen af. Pigerne var dybt koncentreret om det, og fik stort udbytte ud af det. Vi sluttede af med fritter og sodavand, som klubben gav i anledning af, at vi blev kredsvindere, og lækker kage som Katrine havde bagt i anledning af sin fødselsdag. Årets Kanonskyttepokal, som gives til klubbens topscorer i såvel ungdomsom seniorafdelingen, kan vi bryste os af at have i vores afdeling. Nemlig Johanne Mosbæk, som har scoret hele 26 mål i 2013. Hun har scoret 8 stk. i foråret og her i efter året har hun scoret 18 mål. Stort tillykke Mosbæk. Vi er skisme stolte på dine vegne. Sluttelig vil jeg sige tusind tak til pigerne for at være boldpiger – og tak til U13 piger, for de tjanser, de har taget. Endvidere vil jeg benytte muligheden til at sige alle forældre, tak for jeres støtte til kampene, kørsel, frugt – hjælp til diverse arrangementer. Dejligt at I prioriterer fodbolden og jeres datter højt, det gør det noget nemmere at være træner. Tak til Jørgensen, for dit store engagement som ungdomsformand. Du er et fantastisk gemyt. Du har et fantastisk tag på de unge mennesker – og der er vist ikke nogen i Frejas ungdom, der ikke ved hvem du er, og hvad du står for. Det er helt kanon at du overværer de forskellige holds træning og kampe, det er sørme flot. Tak til I to dejlige piger, Katrine og Anna, for jeres indsats til træning og kamp. I er fantastiske, og der er et par dygtige trænere gemt i jer. Dejligt at jeg med ro i sindet, kan overlade træning og kamp til jer, når jeg har været forhindret – det er weltklasse. TAK /BETH


U 13 piger B.f.v. Træner Christian Vardinghus, René Studsgaard og Chalotte Harrig (Chalotte uden R)J M.f.v. Frida Mouritzen, Frederikke S. Enggaard, Anna Flauenskjold, Camilla Harrig, Caroline W. Thiessen, Cecilie Ørbæk, Elisabeth S. Dahl, Mané Amien og Julie M. Madsen. F.f.v. Anneka Thiesson, Josefine V. Nielsen, Sofie Johansen, Pil T. Rosenbæk, Maria F. Vardinghus-Nielsen, Katja Eiensbohr og Matilde T. Elkjær. På billedet mangler: Lærke A. Laursen og Paulina Parsa.

U13 piger, årgang 01 Der er sket en masse nyt for vores piger i denne efterårssæson. Vi er nu U13, vi spiller 9-mands fodbold med lidt nye regler og vi er kommet under ungdomsafdelingen i Freja. Og så er vi kommet i B-rækken, og det har vi kunnet mærke på kvaliteten af modstandere. Fra at vinde 6 ud af 7 kampe i forårsturneringen ligger vi nu pænt i bunden med en sejr og en uafgjort ud af 8 kampe. Pigerne er også blevet ældre, og er måske kommet lidt i fjantealderen, så det har knebet lidt med koncentrationen under træning, men det har vi heldigvis fået nogenlunde løst i fællesskab. De er også i voksealderen, og det har betydet en del knæskader, men det klarer vi med lidt styrketræning. Vi trænere har måske ikke helt været klar over, hvilke udfordringer vi ville møde i dette efterår, men det har vi taget til overvejelse, og vi kommer stærkt tilbage. Heldigvis har trænerne og ikke mindst pigerne stadig smil på læberne. Vi skal jo huske, at fodbolden ikke kun drejer sig om at vinde kampe, men at det drejer sig ligeså meget om, at vi har det sjovt, godt og hyggeligt til kamp og træning (tror dog trænerne har større ambitioner end pigerne). Én ting er helt sikkert, vore piger har ikke tabt gnisten, og det har vi trænere absolut heller ikke.

programmet til foråret. Noget af det vi skal arbejde meget med, er at få bredde på spillet og få et bedre sammenspil på banen, men det er vi heller ikke i tvivl om, vil lykkes. Vi har 18 spillere at gøre godt med og alle er lige ivrige for at komme ud og spille kamp, hvilket jo er fantastisk. Dejligt som træner at have det problem, at man er nødt til at vælge nogen fra, i stedet for at skal ringe efter hjælp. Det samme gælder på opbakningen af forældre. Vi er evigt taknemmelige for deres store opbakning til pigerne, såvel til udekampe som til hjemmekampe. Vi mangler aldrig kørsel, og

Husk

der er altid en far eller to der er villig til at træde til, når en træner har været alene af sted til kamp. Vi er et trænerteam, der brænder for dette hold og det skyldes i særdeleshed pigerne, men også deres forældre. Stor Freja hilsen, Trænerteamet U13G

Onsdags-snegle.... ÅBENT ALLE UGENS DAGE KASTETVEJ 115 BORGERGADE 32

Vi glæder os til foråret, så vi kan komme i gang med at udvikle vores spil samt få spillet vores 3 nye spillere ind på holdet. Vi har mange punkter på

39


9000 Costa Bravo – ren pigetur til Spanien! I en lille bus der gynger, sidder jeg og synger. Synger om de ting, der gi`r livet værdi. Jeg ka` ikke gå på vandet, men jeg ka` så meget andet. Jeg ka` føle mig glad, jeg ka` føle mig fri. Af ”Bamse” Jørgensen… altså Flemming  Ovenstående tekst beskriver et godt billede af hvordan årets tur til Spanien forløb. For hvad giver værdi i livet? Det gør fællesskab, frihed og Freja. Helt spontant begyndte hele bussen at synge sangen fra start til slut. Teksten blev ligesom synonym med turen og hver gang vi kørte i bus, skulle vi høre sangen – og synge med! Igen i år havde vi en fantastisk udenlandstur og for 3. år i træk gik turen til Costa Brava Cup i Spanien. .Desværre var der ingen opbakning fra drengene i år. Årsagerne hertil er mange. Ingen udenlandske hold, egenbetaling, nogen var ikke parate til at rejse alene (i øvrigt ikke et problem vi har mødt før!!!), nogen er ikke klar over, at man godt kan sætte spillere fra én afdeling sammen, selv om de spiller på forskellige hold i afdelingen og endelig de små årgange på drengeholdene.

Næste år er drengeafdelingerne større og drengene er blevet det år ældre, så mon ikke det lykkes at få drengene med. For andet år i træk rejste vi med Jørns Busrejser. Valget på dem skyldes primært to ting: 1) der er styr på sikkerheden 2) de har børnevenlige chauffører. Nå ja, så bestod de Luxembourgtesten. Til gengæld kneb det mere med Lyon i år – men Lyon er selvfølgelig også større end Luxembourg. Sightseeing med en sovende bus om natten, er altså ikke et hit :-) Turen derned gik rigtigt fint. Vi havde i år valgt at rejse en time tidligere, så vi kunne få noget ud af ankomstdagen. Der var ingen kø på motorvejen, så vi ankom til hotellet søndag eftermiddag kl. 15.00. Allerede 15.30 var de første piger i poolen.

www.madogfest.dk • info@madogfest.dk • Tel. 98 78 03 00 Fax 98 78 04 00 • Magisterparken 18 • 9000 Aalborg

40

Selve fodboldturneringen forløb fint. Der blev spillet, jublet, kæmpet, skre-get og krammet. Resultatmæssigt var det en blandet fornøjelse – socialt var det kun en fornøjelse. Som nogen af U14pigerne sagde, så var det den bed-ste ”ferie”, de havde været på, fordi de var sammen med alle deres veninder. Samtlige kampe blev spillet på ét anlæg; Top Ten. U18-pigerne klarede det rigtigt flot, og sluttede som nr. 2 i puljen. Det betød semifinaleplads. Trods lidt startvanskeligheder i de første to kampe, hvor det blev til uafgjort, fik pigerne spillet sig op og vandt resten af kampene i indledende runde. I semifinalen skulle de møde et stærkt svensk hold. Her blev det desværre til et nederlag på 2-0 til Heffars eller var det Hugh Hefners klub: Heffnersklubbans BK. 40 minutter senere skulle pigerne spille om 3. pladsen mod FC Damsø fra København. Efter en dårlig start tabte pigerne 3-2. Men en pokal fik vi da med hjem. En pokal blev det også til U14 pigerne. De vandt fair play pokalen for at juble som havde de vundet VM, da de tabte den sidste kamp med et par mål. Til den sidste kamp havde de trukket lod om pladserne, hvilket resulterede i sjov og et par meget alternative positioner til nogle af pigerne. Men sjovt og hyggeligt var det – og det er jo som bekendt det vigtigste på denne tur. Vores U16 hold havde det svært med et par skadede spillere, men lykkedes alligevel qua god indstilling at spille halvdelen af kampene uafgjort. Det ene uafgjorte resultat var ovenikøbet mod et svensk hold, der sluttede på 3. pladsen. Med egen bus og kun én bus var det nemt at komme frem og tilbage til hotellet. De yngste spillede morgen/ formiddag og de ældste om eftermiddagen, så man havde minimum en halv fridag. Den halve fridag blev tilbragt ved poolen eller i byen, hvor pigerne hyggede sig. Tirsdag var vi så heldige, at det sidste hold skulle spille ved middagstid. Derfor kørte vi alle sammen ind til


Golden moments Freja Henriksen: ”I år har jeg skeer med, så jeg behøver ikke at stjæle knive”. Freja Henriksen: ”Far Basse med Mor Misse køres med politieskorte efter bussen. Politiet vinker bussen ind ved Ejer Bavnehøj!” Hvorfor?! Basse og Misse opdager, at deres lille øjesten Freja, havde taget 3 store bradepander chokoladekage med og ikke madpakken. Heldigvis skete der ikke en byttehandel.

Katrine Thorup vil lige fortælle, hvad hun har lært, da hun tog kørekort. ”Det er ikke lovpligtigt at have en trekant i bilen, men det er lovpligtigt at sætte den op!” (Det skal bare gøres uden for bilen?!) Johanne Mosbæk: ”Jeg har buslag”. Vi forstår, hvad du mener, når man kører i en bus, der gynger  Anna (Johannes mor): ”På søndag skal jeg ned og høre Johnny Madsen, Allan Olsen og Niels Hausgaard”, hvilket fik Beth til at udbryde meget højt og spontant ”HERNEDE?!” Ja, Beth, hvorfor er du så overrasket over det?! Af ungdomsformand Martin Jørgensen

Barcelona, hvor vi hyggede os i nogle timer. Her var der rig lejlighed til at shoppe og hygge på Ramblaen og i de lokale små souvenirshopper. Hotellet, vi boede på, var et 3-stjernet hotel, omgivet af butikker som lå på strandpromenaden med udsigt ud over Middelhavet. Pigerne var fordelt på 3- eller 4-mands værelser. Selve opholdet var med helpension. Samtlige måltider var buffet. Udvalget var stort og godt. Der var blandt andet brød, pålæg, cornflakes, forskelllige slags æggeretter med bacon og pølser til morgenmaden. Pizza, pommes, lasagne, salater, forskellige kødretter til frokost- og aftensmaden. Alt i alt et godt hotel. Turen var rigtig god. Man kunne godt mærke på planlægning og koordinering, at det er nemmere kun at være én bus af sted. Men set med klubøjne var det lidt ærgerligt, at drengene ikke var med i år. Vi er skrivende stund i tvivl om, vi skal tage til Costa Brava Cup igen næste år. På klubbens vegne håber jeg på, at drengene gerne vil med næste år, uanset hvor vi tager hen. Turen handler om sammenhold og fællesskab på tværs af køn og årgang, ligesom som det handler om styrke klubben. Desuden vil Freja gerne give en masse gode oplevelser til alle vores medlemmer. En stort tak til SIFA for det økonomiske tilskud på kr. 20.000,-.

41


U 12/U11 piger U12/U11 piger efterår 2013 Vi kan, Vi vil, Vi skal - En stor halvsæson for såvel U11 og U12 pigerne, hvor sammenhold, sammenspil og sejre har været de store temaer, er nu slut. Det har været en fryd at se den udvikling U11 og U12 pigerne har været igennem den seneste sæson. Pigerne har gennem træning og kampe rykket sig i alle spillets facetter. De har fået en god spilforståelse og en klar forbedret taktisk evne, teknisk formåen og fysisk styrke. Og med kampgejst og med en god holdånd har de kæmpet bravt i alle kampene. Der har gennem sensommeren og efteråret været en fin tilgang af især U11 spillere, hvilket har været dejligt, da vi til tider er lidt udfordret på antal spillere, nu begge hold spiller 7mands. Og når så fremmødet til træning samtidigt har været usædvanligt

U 12 drenge A 42

flot, så har det været en glæde at være på Frejaparken (læs Vesterkærets skoles sportsplads) i al slags vejr. Træningsbanen er heldigvis en god hjælp med den tekniske træning, hvor enkelte huller hjælper med at skærpe alle fodboldsanserne. Vi skal da også lige nævne, at selvom de er to årgange, der langt hen af vejen spiller kampe hver for sig. Så ser pigerne hinanden som gode holdkammerater og venner, ikke som de store og de små. Og hvordan er det så gået spørger I? Ja selvom vi jo ikke tæller sejre og nederlag, men blot glædes over legen med den lille runde….. så er det gået sindssygt flot for begge hold. Vi har efterhånden et kæmpe bagkatalog af vindersange, som er blevet sunget utallige gange. Ja vi blærer os! (altså på vej hjem i bilen….) U11-pigerne er gået fra de små 5-mands

baner, til de dobbelt så store 7-mands baner og dette har udfordret konditionen! Men uden alt for meget falsk beskedenhed, så er overgangen gået nærmest optimalt. Sejrene har været langt, langt flere end nederlagene og det skal også ses i det perspektiv at U12 en gang imellem har fisket en spiller eller 3 med ud til deres kampe. U12 holdet har formået at gøre U11pigerne kunsten efter. De har fundet ud af hvordan man spiller spillet, som spillet skal spilles. Hård fight, flotte enkeltmandspræstationer og fra kamp til kamp med en støt stigende evne til at spille sammen, til at se hullerne i modstanderens forsvar og ikke mindst har de set lyset og fundet den enorme glæde, der er ved at vinde som et hold! Trænerteamet vil meget gerne takke alle piger og forældre for en skøn sæson - og tak for kaffe og kage

U12 drenge, efterår 2013 Sæsonen startede til Vildbjerg Cup, hvor de fleste A-holdspillere plus et par B-holdsspillere sagde goddag til en ny sæson, med en række nederlag mod en endeløs række af ekstremt stærke hold. Så var vi i gang – men ikke mindst var vi ved at være i form. Og trænerne havde lært noget om disciplin og konkurrence. Så vi startede op med en hårdere og mere enkelt træning, budskaberne var tydeligere og der blev mere konkurrence om pladserne – samtidig blev den individuelle matchning gearet et par tænder. Og resultaterne udeblev da heller ikke. En sæson som næsten ubesejret –AaB formåede – i deres egen hule at opnå et uafgjort resultatet og her spillede vi med en mand i undertal i halvdelen af kampen. I efterårets sidste kamp måtte vi indkassere sæsonens eneste nederlag efter en voldsom spændende og bølgende kamp mod Gistrup, som desværre trak det længste strå. Vores målmand Lucas er i sit livs form. Han har haft sin bedste sæson nogensinde – en sæson krydret med store enkeltpræstationer, styring af forsvaret og flere superredninger. Foran Lucas har vi et forsvar i ubestridt verdensklasse, med krigeren Rasmus, som mere end en gang har


skræmt vores modstandere, elegantieren Kristian, som modstanderen ikke vinder mange bolde fra og som samtidig scorer i en jævn strøm. Sidst men ikke mindst har vi vores sprintkonge og anfører Frederik M – alt i alt et skræmmende forsvar som mange vil misunde os. På fløjen har vi Phillip, der har kæmpet sig op fra at være B-spiller til at være fast mand på holdet, han er altid gennembrudsstærk og konstant farlig. I den anden side har vi Dennis, en gudbenådet tekniker, der samtidigt er vores pæneste spiller, så her er lidt ekstra til publikum. Hertil kommer supercharmetrolden Mikkel, der ud over at være omklædningsrummets ukronede konge, samtidig er en evig fare for ethvert hold – han har desværre været skadet, men er nu (forhåbentlig) tilbage. På den centrale midtbane har vi Mathias, vores kriger nr. 2 som spreder død på midtbanen og fodrer vores angreb med sublime frispilninger, hvis han da ikke scorer selv. Og sidst, men absolut ikke mindst, har vi Oliver på toppen, der er god for minimum en scoring pr kamp, og han holdes i skarp konkurrence af tilbagevendte Jannik vores svar på Zlatan Ibrahimovic. Set i lyset af dette - højdepunkt for 7 års træning - må trænerne erkende at dette er deres – ikke drengenes – fodboldmæssige højdepunkt. Vi kan som trænere ikke drømme om mere. Det bliver ikke større for os. Men for drengene er det kun lige begyndt! Så et tøvende tak for denne gang. Vi vil nu trinvis afvikle os selv – der er kig på nye og yngre trænerkræfter. Men vi afleverer – efter jul – og ikke uden stolthed – 10 drenge i deres livs form, men ikke nok med det, vi afleverer også et hold, hvor alle kæmper og hvor vi ikke længere trækker os når det gør ondt. Så vi afleverer et indiskutabelt fantastisk hold – også socialt! Thisen og Bo

U 12 drenge B Bagest f. v.:Thomas Ubbesen, Rasmus Eklund, Mike og træner Morten Muddi Ubbesen. Forrest f. v.: Kristoffer Bundgaard, Christoffer Grunnet, Magnus Krabbe, Frederik Bundgaard og Severin

i en stor idrætshal. Derefter skulle vi gå indmarch, det foregik blandt andet ved en gåtur igennem Vildbjerg. Der gik vi og råbte ”GUDERNE FRA FREJA!!!!” Om aften skulle vi spille første kamp. Bagefter gik vi ind i idrætshallen og fik aftensmad. Næste morgen skulle vi over i idrætshallen og spise morgenmad. Efter morgenmaden skulle vi spille kamp. Vi skulle spille 3 kampe den fredag. Om aftenen var der skum diskofest, der blev spillet høj musik og alle dansede i skummet og råbte. Festen sluttede cirka kl. 22.00. Lørdag skulle vi kun spille en kamp. Efter den kamp var vi i svømmehallen, vi var i svømmehallen cirka en time. Vi var færdige med at spille alle vores kampe lørdag, men da der også var en fest lørdag aften som vi gerne ville med til, blev vi til søndag. Søndag var vi ude og heppe på U14 Freja, som også var dernede. De vandt finalen med flot opbakning fra U12. STORT TILLYKKE TIL U14. Det hele sluttede klokken 12.00 søndag formiddag. Vi vil gerne sige tak til alle de trænere og forældre der deltog.

specielt tak til Bo og Muddi. Med sportslig hilsen Krelle, PH og M (spillere)

U12 B God udvikling og højt humør Efterårssæsonens resultater har budt på rigtig mange tætte kampe, hvor der blev kæmpet til sidste dommerfløjt. Mange af spillerne har vist stor kampgejst og rette attitude. Hvor indstillingen i kampen har været i top, så har fremmødet til kampene været mindre prangende. I en del kampe har vi kun kunnet stille op med 7 – 8 spillere. Det er en træls udvikling. Hvis man går til et holdspil, så er ens fremmøde til kamp meget vigtigt. Der har været en del tynde afbud og prioritering til anden side på bekostning af holdkammeraterne. Håber virkelig den adfærd ændrer sig til foråret. Kendetegnede for spillerne er deres gode humør. Uanset hver og vind, så er der smil på. Det er herligt at træne disse knægte, som alle er inde i en god udvikling både socialt og fodboldmæssigt. God Jul og Godt Nytår - Muddi

U 12 Vildbjerg cup 2013 Den 1. august til den 4. august var nogle af drengene fra U12 til Vildbjerg Cup. Cuppen varede i 4 dage og vi sov i telte. Vi var fire personer i hvert telt. Vi kom der ned torsdag kl. 12.00. og så fik vi noget frokost inde

Kystens Perle Bådehavnsvej 10 9000 Aalborg Tlf. 98 11 41 87

43


U 11 drenge Bagerst fra venstre: Henrik, Jeppe, Lasse, Emil, William, Mikkel, Abdi, Ulrik, Mathias RL. Forrest fra venstre: Anders, Mathias P, Jacob, August, Frederik, Viktor, Anwar, Nicolai, Oliver, Kristian, Gulled. Fraværende: Frederik B, Gustav, Daniel, Jonathan D, Mads LS

Hæsblæsende efterår Ca. 25-27 drenge startede op efter sommerferien og efter få dages træning, ventede den første turnering RKG Cup i Klarup. Vi stillede med et hold i A og i B rækken. Begge hold gjorde det fornuftigt uden at være helt oppe at ringe. Det var startskuddet til et travlt efterår med kampe stort set hver eneste uge suppleret med træning 2-3 gange om ugen. I efteråret har vi haft tre hold i kamp. Et hold i A og B rækken og et 5-mandshold i en privat turnering. På trænersiden har vi fastholdt stammen med Hans Henrik som træner for A holdet suppleret af Jørgen - og Morten som træner for B holdet. Herudover har vi haft tilgang af hele tre nye trænere Trine, Peter og Henrik K. S.. På tabssiden har vi sagt farvel til Rasmus efter han har hjulpet til på alle hold i de sidste to år. Stort tak til Rasmus for indsatsen. Henrik S. har stadig styret alt det administrative

omkring hele årgangen og vi har generelt oplevet en stor interesse og hjælpsomhed blandt de mange forældre til både småt og stort.

A holdet A holdet skulle i efteråret følge op på den flotte 2. plads fra den første halvsæson i A rækken. Vi havde fastholdt hele stammen på holdet undtagen en enkelt, som faldt fra undervejs i sæsonen. Spillemæssigt er der blevet bygget videre på holdet og vi har haft glæden af at have en stærkt engageret spillertrup, som stort set alle kommer til træning hver eneste gang. Resultatmæssigt blev det denne gang til en fornuftig 3. plads efter en række flotte kampe, hvor vi var gode til at bygge spillet op og komme til mange chancer. KFUM er dog stadig lidt stærkere end os og vi manglede lige de sidste gram på vægten mod LKB. For at komme et skridt op, skal vi blive bedre til at tænke og spille som et hold og til at udnytte vores mange chancer. Ligesom vi mangler lidt hurtighed på de første meter til at sætte en forsvarsspiller af og til at afvise en angriber. Nu venter en vintersæson hvor vi kan bygge videre på holdet. Måske med mere videoanalyse hvor der er masser af aha-oplevelser for spillerne, når de ser deres egne kampe.

B holdet

- har du fået din Freja-historie? - ellers hent den i kluhuset 44

Holdet vandt i foråret C rækken og skulle nu prøve kræfter i B rækken. Vi manglede desværre et par spillere fra foråret og havde derfor suppleret med et par spillere fra A holdet. De første kampe skulle vi bruge til at komme op i fart og finde os selv som hold mod lidt stærkere modstandere. Vi tabte 4 af de første 5 kampe, men så var vi ved at finde formen og den rigtige opstilling. I de sidste 8 kampe

blev det til lutter sejre og uafgjorte undtaget i den sidste kamp, hvor vi tabte. Sæsonen sluttede vi i den nederste halvdel af rækken. Dog stor ros til holdet og spillerne for at holde hovedet højt og vokse gennem turneringen. Vi fik vist at vi godt kan begå os i B rækken. Omvendt er der nogle steder vi skal forbedre os for rigtigt at spille med i rækken. Her tænkes specielt på at have fysik til at spille en hel kamp for fuld damp (vi førte mange kampe ved pausen, men gik ned i anden halvleg) og i det fremadrettede spil, hvor vi skal blive bedre til at fastholde bolden og til at turde noget mere. Nu må vi se til foråret om det rigtige sted for holdet er B eller C rækken.

5-mandsholdet (boblerne) Vi havde i stil med i foråret lavet en privatturnering sammen med KFUM, Svenstrup og Nørresundby, hvor vi hver tirsdag spillede kampe mod hinanden. Vi spillede kampene sådan at en kamp kun varede 15 min. og så skiftede vi modstander. Det gav 6 kampe for alle hold hver kamprunde med masser af intensitet og spilleglæde. Holdet gjorde det rigtig godt og det blev til klart flere sejre end nederlag. Der har været en fast trup på holdet som er blevet suppleret med spillere fra B holdet. Det har været et stort hit at komme med til disse kampe, hvor der har været rig mulighed for at udfolde sig, drible, skyde og score en masse mål. I efteråret har Peter og Henrik K. S. stået for hovedparten af træningen og Peter har været ansvarlig til kampene. Det er gået fantastisk godt og det er svært at sige om Peter eller drengene har glædet sig mest til træning og kampe På vegne af trænerteamet Morten Larsen


har prøvet at vinde, tabe og spille uafgjort. Det er tydeligt, at alle pigerne kan byde ind og være den der laver et flot mål, en god aflevering eller den vigtige tackling i sidste øjeblik. Det bærer virkelig frugt med to gange træning om ugen. De to trænere er Susanne og Gertrud, og de er to friske trænere, som er rigtig gode til at sætte pigerne i gang og få dem til at yde deres bedste. Når pigerne har været til træning, er der altid røde kinder og sved på panden. Nye spillere er altid velkomne – kontakt trænerne eller administratoren. Vi ses til fodbold i Freja – hvor vi alle bliver bedre og har det sjovt imens! Hilsen U10-pige teamet

U 10 piger U 10 piger På U10-pige holdet er der 16 spillere, som har trænet to gange om ugen onsdage og fredage. Holdet er en blanding af nyere spillere og nogle der har gået i flere år. Det giver en god spredning på holdet, og pigerne går meget op i både træning og kampe. Der er et godt sammenhold mellem pigerne, hvilket også ses i stor opbakning til de sociale tiltag på holdet. I august afviklede vi træningslejr med overnatning på Freja, hvor alle pigerne var med – og det samme var gældende til sæsonafslutningen i Nørresundby Idrætscenter. Der er også en rigtig god forældreopbakning omkring holdet og ofte er der rigtig mange forældre med på lægterne, når pigerne er ude omkring i Aalborgs omegn for at spille kampe. Til kampene er spillerne delt i to hold som begge har spillet i B-rækken. Kampene er gået godt, begge hold

ALT TIL KONTORET! Kig ind i vores lokaler på Gøteborgvej 14 i Aalborg.

Gøteborgvej 14 · 9200 Aalborg SV Tlf. 98 14 48 88 · Fax 98 14 47 77 www.asgerjensen.dk

45


U 10 drenge U10 drenge efterår 2013 Det giver altid dejlige kuldegysninger, når omkring 40 U10-drenge efter hver træningsaften slutter af med at samles i en rundkreds, lægge hænderne oven på hinanden og råbe et fælles kampråb. Så ved man, det har været en god træning! Den store rundkreds med de mange drenge er et godt billede på det fællesskab og det humør, der gennem hele sæsonen har præget vores træning og kampe. Det er en stor flok at holde styr på, javist – og der bliver kæmpet om hver eneste bold, tacklet igennem og driblet så det synger. Men drengene respekterer hinanden på kryds og på tværs. Vi trænere har i denne sæson lavet fire niveauopdelte hold – Bayern München, Manchester United, Real Madrid og Barcelona. Selvfølgelig har det medført en del snak og spørgsmål,

også blandt forældrene; men her ved årets slutning, kan vi konstatere, at det har givet rigtig god mening. Der er ro omkring drengene, generelt trives de på deres respektive hold, og vi oplever en stor tryghed blandt spillerne. Tryghed ved at spille med de samme holdkammerater, men også tryghed til at udvikle sig individuelt. Som de af jer, der har stået på sidelinjen til en tirsdags- eller torsdagstræning ved, er det en kæmpe flok drenge, der hver især elsker at spille fodbold. Men det er også vigtigt at samles om noget socialt uden for banen. Så i begyndelsen af oktober havde vi en fantastisk eftermiddag på O’Learys i Jomfru Ane Gade. Her mødtes omkring 80 spillere og forældre til en omgang popcorn, burgere og superliga-bold. Der blev snakket, grinet, hygget og jublet, da AaB bankede Viborg med 3-1. Vi glæder os til at lave flere arrange-

menter i det kommende år. Vi trænere siger tak for et herligt år med masser af god fodbold og super seje drenge. Det er en fornøjelse at opleve engagementet og glæden på grønsværen. Og det giver som sagt dejlige kuldegysninger hver gang. På U10- trænerne og administratorernes vegne Jesper Bradsted

U9 drenge Trænerteamet omkring U9 vil gerne takke for en fantastisk sæson. Vores spillertrup har endnu engang haft vokseværk og vi kan i snit mønstre 28 spillere som træner mandag og onsdag. Selv når vejret viser sig fra den dårlige side oplever vi mange forældre, som kryber sammen på sidelinjen under en fælles paraply. En stor fornøjelse, som betyder rigtig meget for os og jeres børn. Vi har 3 turneringshold som spiller i weekenden. Her oplever vi også stor opbakning fra forældregruppen og der er altid hænder klar til at løfte akutte opståede udfordringer. Rent sportslig udvikler årgangen sig rigtig flot. Vi har valgt, at blande nye hold hver weekend. Vores tanke er, at det giver en stor enhed og fællesskabsfølelse, hvor de enkelte spillere kan socialt og sportsligt med alle deres “frejavenner”. Vi oplever weekend efter weekend glade børn som vil hinanden og bruger fodbolden som samlingspunkt. Det har resulteret i mange venskaber, som også rækker ud over fodbolden.

U 9 drenge Bagerst fra venstre: Thobias, Janus, Jonas, Mads U. & Mads A. I midten fra venstre: William, Ari, Simon, Silas & Asbjørn. Liggende: Casper.

46

Resultaterne er helt sikkert til den positive side. Vi både vinder, spiller uafgjort og taber. Dog med en klar overvægt i sejrene. Vores årgang står i lidt af et dilemma, hvor vi weekend efter weekend


møder klubber som tydeligvis har niveauopdelt deres hold. Vi har da også i trænerteamet diskuteret muligheden, men er enige om, at vi bibeholder vores koncept, et stykke tid endnu. I den forbindelse vil vi gerne rose ALLE vores spillere for hele tiden at forbedre sig og deres positive indgangsvinkel og energi til træningen. Vi oplever en klar sportslig fremgang, som er dejligt at være vidne til på tættest hold. I trænerteamet vil vi gerne takke alle de skønne unger vi møder på fodboldbanen, for at give os så mange fantastiske og livsbekræftende oplevelser. Vi glæder os til vi ses igen når vi rykker ind i vintersæsonen. Vi træner lørdag på Katedralskolen og om mandagen på Kunstgræsbanen. Vi ser med spænding frem til sæsonen 2014, hvor vi for første gang skal være med i City Cup. Jubiiii. På træner/-og administrationsteamets vegne - AM

U 7-8-9 piger

Frejas super seje U7-U8-U9 piger Alle de dejlige piger fra forårssæsonen 2013 spiller stadig fodbold og vi er over 20 piger på de 3 årgange. Pigerne har i efteråret deltaget i DBU’s 5-mands turnering med 2 hold. Det har været en stor omvæltning for pigerne at de nu skulle spille 5-mands med fast målmand, indkast og mange andre nye regler. Men Frejas super seje U7-U8-U9 piger ELSKER fodbold og de elsker at komme ud og spille kamp og de går til den. De scorer en masse mål og vinder kampe og ikke mindst så hygger de sig, når de er af sted sammen. Til alle kampe både inden og efter er der gang i pigernes kampråb – ingen er i tvivl om, hvor vi kommer fra. Vi er hvide, vi er blå, vi er ikke til at slå – åhhh FREJA! (vel at mærke uanset om vi har vundet eller tabt). Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden den store opbakning fra forældrene, der stiller op som trænere, chauffører og leverandører af frugt mm. til pigernes kampe – håber den store opbakning fortsætter mange år endnu. Når den nye sæson går i gang i 2014 vil der ske en opdeling af pigerne, da det ikke er optimalt med 3 årgange på samme hold – de store piger starter deres eget hold op og vi ønsker dem al mulig held og lykke fremover.

2013 RIISS SPR VINSP EV NE RN JER STJE ST

2011 VRANEC

  



  

På vegne af Frejas super seje U7-U8-U9 piger Tina Torp Staffe, administrator

www. www.vinspecialistenaalborg.dk vinspecialistena alborg.dk

47


U 8 drenge U 8 drenge - masser af humør og bold Skiftet fra U7 til U8 har været længe ventet for mange. Vi er gået fra de små 3-mandsbaner til større 5-mandsbaner med større mål, flere spillere på banen og rigtige målmænd. Det har været stort for både børn og trænerstaben. En af drengene har stolt sagt: ”Nu spiller vi ikke længere børnefodbold – nu spiller vi rigtig fodbold…” Årgangen består af 30-35 energiske drenge som er en god blanding af nye og rutinerede kræfter. Dejligt at der løbende er nye børn, som får lyst til at spille med og omvendt naturligt, at enkelte børn finder ud af, at fodbolden ikke lige var dem. I efteråret har vi sat træningstiden lidt op. Vi har trænet hver tirsdag og torsdag fra kl. 17.00-18.15, ligesom vi i vinterhalvåret vil fortsætte med at træne 2 gange om ugen på kunstgræsbanen. Det bliver godt at kunne spille rigtig fodbold hele året og få mere plads end det er muligt i en gymnastiksal. Overgangen til 5-mandsfodbold har sat sit præg på træningen. De større baner kræver lidt mere energi, og vi forsøger at bevæge os væk fra, at alle spillere jagter bolden samtidigt. Vi forsøger at snige lidt spilforståelse og samspil ind i træningen og derved åbner vi mere op for, at

48

fodbold er en holdsport hvor vi i fællesskab har ansvar for, at vi får scoret nogle mål og modsat forhindre at de andre scorer. Selve træningen har været en fortsættelse af foråret, med fælles opvarmning, stationstræning og afsluttende spil på to mål. Christian og Rasmus har stået i spidsen for træningen, og forældre har været gode til at hjælpe med i stationsøvelserne.

Overnatning på Freja Vi har overnattet på Freja fra en fredag til en lørdag og hygget med fodbold, film, leg og konkurrencer. Der var rigtig mange børn, der deltog og de havde en supergod oplevelse. Forældrene, som sov med for første gang, har nok lært, at overnatning på et liggeunderlag ikke er helt så behageligt, som det var for mange år siden, og at slush-ice-maskinen larmer hele natten. Det betyder nok, at vi ser ekstra mange og store luftmadrasser næste gang, og at der bliver trængsel om at få en soveplads inde i det store mødelokale.

Kampe og stævner Drengene har i kamp været opdelt i fire lige gode hold, som fast har været til kampe sammen. Det har fungeret fint med den faste holdstamme og børnene har hygget sig. Der er blevet scoret mange gode som sjove mål, og mange har prøvet at få målmands-

handsker på og stå på mål i rigtige kampe. Generelt er det gået godt for alle med sejre, uafgjorte og nederlag. Vi er bevidste om, at nogle har haft nemt ved at omstille sig, mens andre kæmper med at kunne holde koncentration og finde deres plads på banen mellem holdkammerater og modstandere. Vi har deltaget i enkelte stævner i efteråret og blandet spillerne fra de fire hold. Det er altid med stor glæde at de tager til stævne og har det mindst lige så sjovt uden for banen som inde på banen… - generelt virker drengene til at have et godt fællesskab og til at huske at have det sjovt inden, under og efter kampene. Jeg husker selv sidste spillerunde i Frejlev, hvor et af højdepunkterne var at rulle ned ad en stejl skråning. Det var lige før, at nogle af drengene ikke havde tid til at spille kamp. På vegne af holdet Morten Larsen

U 7 drenge Efterår 2013 Så er efterårssæsonen for U7 ved at være færdig. Hvordan er det så gået i dette efterår. Jo, vi har deltaget i en del stævner og turneringer, og selvom vi ikke fører regnskab med resultaterne, så har vi fornemmelsen af, at vi har klaret os rigtig godt. Det samme gør sig gældende for træningen. Der


U 6 drenge er ved at være en god intensitet, og vi kan se på gutterne, at de hygger sig og har det sjovt. Sådan skal det være. Også på den sociale front har vi haft et godt efterår. Til turneringerne har Vores nye sociale udvalg stået for pølsehorn, boller, kage saft osv. Osv. Det viser er stort socialt overskud, og det har været rigtig fantastisk. Så alt i alt har det været et fremragende efterår, men det betyder ikke, at nye år kan blive endnu bedre. Det vil trænerteamet og det sociale udvalg arbejde på. God jul og godt nytår til alle i Freja. Hilsen Trænerteamet, det sociale udvalg og administratoren for U7

U5/U6 Efterårssæson Efterårssæsonen har for U6´s vedkommende foregået med deltagelse i DBU stævner, træning om onsdagen. Der har været 3 hold med til DBU stævnerne, som er foregået 3 tirsdage fordelt hen over efteråret. Selvom der har været en del udeblivelser fra nogle af de andre hold, har vi fået spillet en masse fodboldkampe. Kampene foregår på en lille bane med små mål. Holdet består af 5-6 spillere, hvor der må være 3 spillere på banen af gangen. Vi har haft mange jævnbyrdige kampe mod de andre hold, vi har lært lidt fodboldregler undervejs, og ikke mindst af alt har vi lært at fejre suc-

cesen, når bolden ender i de andres mål. Til træning om onsdagen har der været 20-30 spillere i alderen 3-6 år. Det har givet lidt udfordringer med hensyn til at have bolde nok, osv., men som regel er det lykkedes, og alle spillere har haft hver sin bold at spille med. I efteråret er vi så småt begyndt med at lave inddeling af årgangene, der sker for at forberede årgang 2008 og årgang 2009 + yngre til foråret 2014, hvor den endelige opdeling finder sted. Vi er startet på indendørs sæsonen, hvor vi træner på Katedralskolen lørdag formiddag kl. 8. Trænerteamet Rene – Peter

U 6-5 børn

49


Kæmpe succes med afslutningsweekend for børneafdelingen

250 børn U4-U14 i aktion lørdagsøndag. 330 til aftenspisning lørdag aften, inklusiv de mindste afdelingers forældre. Boksetræning, footbag opvisning og workshop, udendørs streetbane med kunstgræs, Åbent i hele svømmeland lørdag 16-18.30, ca. 200 overnattende stod op til mere aktivitet og lasergame, og langt det meste afviklet i en fantastisk atmosfære.

Oveni fik vi præsenteret, at vi har to engagerede forældre der tager endnu en tørn. Det er en enorm glæde at kunne præsentere at Lars Dam Møller og Jesper Kristensen fra forældrekredsen omkring årgang 2000 nu er børnekonsulenter i Aalborg Freja. Jeg er ikke i tvivl om at det vil løfte organisationen omkring børneafdelingen.

Kort fortalt - en afslutningstur af historiske dimensioner. Rigsarkivaren, "Melis", har måske kendskab til tidligere tiders arrangementer, men det her må kandidere til noget at det største i Frejas historie.

Jeg er i dag en glad og noget træt leder i børneafdelingen, der synes det er fantastisk at opleve at alle har været tålmodige med hinanden og fået noget godt ud af turen, selvom

..ved hvad der skal skal til til for at være bland blandtt de d bedste Intego A/S

Blytækkervej 3-7 Aalborg Intego A/S • Aalborg Aalborg • Tlf. Tlf. 99 36 40 9000 00

9 UGLVNDEHQGH(OWHNQLVNH/¡VQLQJHUłZZZLQWHJRGN    

vi har været mange på forholdsvis komprimeret plads. Det ser endda ud til at der kom mere gang i snakken mellem de forskellige afdelingers ledere og trænere i vores "lederrum". Rammerne er fede og langt bedre end i Rødhus. Trænerne bakker nu op om at det er let at blive hentet hvis man har hjemve - hvor jeg sidste år hørte på hvorfor vi ikke tog længere væk? Sidste år var opbakningen lidt mere end det halve, måske fordi vi skulle finde et nyt koncept efter "Rødhusturene", og måske fordi vi i år rekla-

50


merede med nogle andre ekstra aktiviteter. I år har vi virkelig vist at det holder vand at tage til Nørresundby - selvom det er tæt på hjemmebanen. Det har været en MEGA-NICE-OVERFED weekend!!! Tusinde tak til alle trænere og ledere som har været med og taget deres tørn undervejs, og som undervejs huskede at give udtryk for hvor godt det fungerede. Specielt til Lars Dam Møller som foreslog konceptet sidste år, og som i år har arbejdet lige så meget med rammerne om arrangementet som undertegnede. Også et tusind tak skal lyder til Lions Hasseris for en fornem check på 10.000 kr. Det luner gevaldigt at andre i lokalmiljøet bakker op om Frejas værdier. Pengene vil blive brugt med omhu. Vi tager erfaringerne fra i år med, og gentager helt sikkert succesen til næste år. Jeg vil forsøge at få planlagt det i den weekend, hvor vi skifter til vintertid, så vi kan få en ekstra times søvn. ;-) Freja hilsner børneudvalget v. Lars Gaub

KAPOW for en oplevelse :-) Godt nok var det første gang vores årgang var med til et sådant arrangement, og vi har derfor "heldigvis" ikke noget at sammenligne med, men hold nu kæft, hvor var det en tur, der sad "lige i skabet" for ALLE:-) Vores drenge har HYGGET sig i den grad og det bånd som i forvejen er stærkt i Freja og i vores afdeling, er nu blevet meget stærkere og er I sindssyge, som de hyggede sig både på og udenfor banerne, selv på værelserne flød de rundt blandt hinanden som "ringe i vandet", skøøønt at være nærmeste vidne:-). Og ja, vi var alle trætte, da vi forlod Nørresundby "Drømmeland", men det var bestemt ikke af kedsomhed:-), En ting ligger helt fast - vi kommer med GARANTI tilbage næste år:-) KÆMPE cadeau til alle folkene, der har lagt meget af deres tid i at få stablet et sådant arrangement på benene.

Markedsfør din virksomhed med

VERDENS BEDSTE LEGETØJ...

VISION FODBOLDE stk. b af 50 Ved kø .-prisen er stk

s&)&!GODKENDTE s'ODESOM gaver / firmagaver / sponsorgaver sÍRSGARANTIPÍSYNINGEN + boldens rundhed / form

0+0moms

119

VISIONSPORT.DK

0 stk. b af 10 Ved kø .-prisen tk s er

00 9 9

+ mom

s

Egelundsvej 5 · 9380 Vestbjerg Tlf. 98 29 66 27 · Mob. 40 29 33 70 CVR. nr. 25 73 33 39 E-mail: vision@visionbolde.dk

www.visionsport.dk RING OG FÅ ET TILBUD!

Klap bare jer selv på skuldrene et par gange, det næste stykke tid. Det fortjener I sgu :-) Mvh Kim Pedersen - U9 drenge (nu mænd efter denne tur:-)

51


Er Frejanerne farverige....joooo det er vi da... Hei -og tak for sist !!! Her er bildene fra performancen KAMÆLEON med U12 Freja ved Haraldslund Vand- og Kulturhus. Det var en fantastisk dag og jeg vil takke alle for super indsats, glede og pågangsmot. Topp, -og det vises i bildene :-)) Bruk bildene som dere ønsker hjemmeside, utstilling osv. Skriv gjerne kort hva det gjelder og HUSK å ta med: Performance "KAMÆLEON" av Svein

52

Ove Kirkhorn med U12. Freja ved Haraldslund Vand- og Kulturhus. Aalborg. 31. okt. 2013 Foto: S. O. Kirkhorn

Ja, således blev vores U12 drenge til et kunstværk:

KAMÆLEON - jo Frejanerne fører sig frem på alle hylder....med mod og humør...


Festligt fællesskab... Gem krudtet ti ld t helt store brae g:

Fyrværkeri· salg på Freja 2

7. - 28. dec. åben kl. 10-18 29. - 30. dec. åben kl. 10-20 31. dec. er der åben kl. 09 - 16 - balance med bold....og sammen som hold Jamen det er jo Freja!

53


Redaktion "Frejaneren":

inspektor@aalborgfreja.dk

Keld Jensen (ansvarsh.) ................................20 13 80 77 anke@stofanet.dk

Kampfordeler:

Baneanlæg og klubhus:

Lars Johannesen ..........................................22 50 40 68 lars.schaumburg@mail.dk

Aalborg Freja..................................................98 13 31 13 Vestre Fjordvej 15 · 9000 Aalborg

Sponsor-udvalg:

www.aalborgfreja.dk

Jens Kærvad Pedersen ..................................22 11 81 81 kaervad@gmail.com Lars Johannesen ..........................................22 50 40 68 lars.schaumburg@mail.dk Jesper Thomsen ...........................................26 14 70 95 hedegaard00@gmail.com Ole Madsen....................................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk

mail: aalborgfreja@aalborgfreja.dk

Hovedbestyrelse: Jan Daucke, hovedformand ..........................25 27 12 85 daucke@tdcspace.dk Jan Petersen, næstformand ..........................22 44 74 14 janpetersen@stofanet.dk Ole Madsen, økonomiformand.......................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk Bjarne Pedersen, herreseniorformand ..........29 42 99 52 Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Bo Pullich, kvindeseniorformand ..................25 11 77 23 bo @pullich.dk Martin Jørgensen, ungdomsformand ............22 82 41 46 martin_joergensen4@hotmail.com

Sportsbestyrelse: Bjarne Pedersen, herreseniorformand, A-trup ......................................................................29 42 99 52 Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Ole Madsen....................................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk Martin Karlsen, B-trup ...................................30 71 35 97 karlsen147@gmail.com Brian K.S. Andersen, C-trup .........................51 90 28 97 b-skaarup@anarki.dk Bo Pullich, kvindeafdeling .............................25 11 77 23 bo@pullich.dk Martin Jørgensen, ungdomsafdeling ............22 82 41 46 martin_joergensen4@hotmail.com Morten Ubbesen, børneafdeling.....................30 20 05 55 mu-kultur@aalborg.dk

Vennerne: Jan Daucke ...................................................98 10 31 61 daucke@tdcspace.dk

Baner og klubhus: Ole Madsen ...................................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk Bent Christensen ..........................................22 98 07 26 Bentchr63@gmail.com Tom Nielsen ............................................. ....26 16 49 00 butchi@mail1.stofanet.dk Jan Petersen ..................................................22 44 74 14 janpetersen@stofanet.dk

Cafeteria-udvalg: Lars Johannesen ..........................................22 50 40 68 lars.schaumburg@mail.dk

Arkiv-udvalg: Keld Jensen ..................................................20 13 80 77 anke@stofanet.dk

Medlemmer/kontingent: Jan Petersen ..................................................22 44 74 14 janpetersen@stofanet.dk

laulund80@gmail.com Jan Knudsen..................................................26 36 21 74 hoegaard@stofanet.dk C-trup: Serie 5 og serie 6 Mikkel Lundtoft Kristensen (Serie 5) .............20 99 70 20 mikkel.lundtoft@hotmail.com Morten Vollbrecht Amdi (Serie 5)..................22 97 15 90 Rene Bang Madsen (Serie 6).........................51 51 91 58 Thomas Bjørn (Serie 6) .................................51 21 73 15 Old Boys afdelingen: Old Boys, Morten Kjær Jensen ......................25 53 20 51 mk@smv.dk Grand Old Boys, Ole Madsen.........................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk Super Grand Old Boys, Steven Ellingsen .......29 78 06 90 ellingsen63@hotmail.com Veteraner: Ebbe Dalsgaard ............................27 52 03 46 ed024@foa.dk Superveteraner, Ulrik Nielsen .......................20 93 41 95 frobelsvej@gmail.com

KVINDEAFDELINGEN: 1. Division, SERIE 2, SERIE 2: Lars Jensen ..................................................24 40 01 67 larsgut@webspeed.dk Bettina Madsen..............................................27 15 01 02 bethham@yahoo.dk Torben Schou ...............................................20 41 64 35 Finn Nielsen ...................................................20 14 30 37 finnsmil@ hotmail.com Maria Jensen ................................................29 60 24 71 maria_nilsson1@live.dk Christian Haahr ..............................................60 50 21 32 haahr87@gmail.com Frode Andersen, målmandstræner.................98 83 72 72 fwimony@hotmail.com Charlotte Sørensen, fys. ................................27 21 88 67 CkrogS@stofanet.dk

1.-2. holdsudvalg herrer: Bjarne Pedersen ............................................29 42 99 52 Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Karsten Mortensen ........................................40 13 16 65 Arne Frandsen ..............................................22 94 15 93 arnefrandsen@gmail.com

Kvindeudvalg: Bo Pullich ......................................................25 11 77 23 bo@pullich.dk

Kasserer: Ole Madsen....................................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk

Inspektør: Ole Madsen ...................................................40 76 87 11

54

FrejaShoppen: Ole Post Madsen............................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk

TRÆNERE OG LEDERE I UNGDOMSAFDELINGEN: Ungdomsformand Martin Jørgensen ............22 82 41 46 martin_joergensen4@hotmail.com

Internet-udvalg: Lars Mørch ....................................................22 13 39 22 lars@morch.dk

TRÆNERE OG LEDERE I SENIORAFDELINGEN: A-trup: JS og serie 2 Jan Werther Larsen .......................................23 83 97 97 larsen.werther@gmail.com B-trup: Serie 3 og serie 4 Michael René Laulund Nielsen.......................30 55 07 30

U19, årgang 95/96 Mark Hellerup, 1. holds træner ......................22 27 26 29 cmcvine@gmail.com Daniele Buccinná, Ass. træner .......................22 72 78 02 Martin Ingvorsen, 2. holds træner .................40 57 68 29 ingersen7@hotmail.com U17, årgang 97/98 Jens Peter Bendixen, træner..........................20 74 01 61 jp.bendixen@hotmail.com


Alexander Staffe, Ass. træner.................... alexander@staffe.dk U15, årgang 98/99 Anders Wendel-Hansen, træner .....................22 29 18 67 awende09@student.aau.dk Christian Pedersen, træner ............................30 11 37 67 freja3000@hotmail.com U14, årgang 00 Finn Christensen, 1. holds træner..................21 47 83 08 fchri@ferslevskole.dk Mads Møller, 2. holds træner ........................28 77 89 20 lange.91@hotmail.com Jacob Christensen, Ass. træner ....................61 10 39 69 mrgunners_jr@hotmail.com Kristian Stavad, 3. holds træner ....................26 84 57 96 kristian@ednord.dk U13, årgang 01 Peter Holm, 1. holds træner .......................31 43 30 07 holm_108@ hotmail.com Mick Alsted, Ass. træner................................31 77 04 25 mickjaal@gmail.com Christian Gubi Mogensen, 2. holds træner ....20 85 28 07 kondiknud@hotmail.com Torben Nielsen, 2. holds træner.....................23 38 29 06 tmn@topdanmark.dk Pigejunior U18, årgang 96 - 97 - 98 - 99 Henrik Bjerregård, 1. holds træner ................40 10 53 23 hebj@privat.tdcadsl.dk Henrik Ladefoged, 2. holds træner ................31 43 03 41 heffar.ladefoged@gmail.com Kristian Lyng, ass. træner..............................60 50 39 99 kristianlyng@youmail.dk Katrine Lose, katrinelose@gmail.com Martin Dalsgaard Piger U14, årgang 00 Betinna Madsen, træner.................................27 15 01 02 bethham23@yahoo.dk Kathrine Thorup, Ass. træner ........................40 18 07 10 katrinethorup94@outlook.com Anna G. Henriksen .........................................61 45 99 71 musse_gh@hotmail.com Piger U13, årgang 01 Christian Vardinghus, træner ........................72 69 06 28 fiva@stofanet.dk Chalotte Harrig, træner ..................................24 41 77 70 ch@delta-ejendom.dk Rene Studsgaard, træner ...............................24 20 61 82 studse@stofanet.dk Målmandstrænere ungdom: Christoffer Vich Pedersen ..............................29 76 95 35 christoffer-vich@hotmail.com D Diego .............................................................25 33 55 53 michael702@hotmail.com

TRÆNERE OG LEDERE I BØRNEAFDELINGEN: Børneudvalg:Morten Ubbesen, formand ........20 68 17 17 mu-kultur@aalborg.dk Peter Sønderlund...........................................22 50 12 42 soenderlund@stofanet.dk Jesper Thomsen ............................................26 14 70 95 hedegaard00@gmail.com Lars Gaub, administrator og kasserer ...........21 62 69 66 lars.gaub@gmail.com Børnekonsulenter: Jesper Kristensen ..........................................28 10 84 10 jek@keylearning.dk Lars Dam Møller ............................................20 75 58 98 ldm@nsbic.dk U12 drenge, årgang 02 Morten Ubbesen, træner ...............................20 68 17 17 mu-kultur@aalborg.dk Michael Mathiesen, træner ...........................40 44 44 20 micmar@stofanet.dk Bo Larsen ......................................................23 92 93 93 kontakt@worksolution.dk Rikke Ørsted, holdleder ................................30 96 87 96 rcthomsen@mail.dk U11 drenge, årgang 03 Nicolaj Rosengren Olsen, træner ...................40 47 72 66 olsen.nicolaj769@gmail.com Hans Henrik von Platen, træner ....................21 57 21 25 Morten Larsen, træner ..................................61 30 78 40 Peter Doering, træner .............................. .22 40 05 38 Henrik Sørensen, administrator ....................30 29 37 07 sindholt@yahoo.dk U10 drenge, årgang 04 Simon Sigfusson ...........................................26 14 43 48 sigfusson@stofanet.dk Steen Smed Schulze ......................................99 39 29 81 steen.smed.schutze@arlafoods.com Jesper Bradsted.............................................28 54 44 04 jebr@dr.dk Thomas Bredgaard ........................................27 24 21 28 thomas@dps.aau.dk Jens Enggaard ...............................................20 24 83 31 jje@bms.dk René Sørensen ..............................................22 21 88 00 renemette@stofanet.dk Jesper Strandquist.........................................40 62 10 40 jsn@lsb.dk Claus Donner .................................................22 83 80 60 donner@stofanet.dk Trine Theilmann - Administrator ....................20 86 52 00 trine@husetmoller.dk U9 drenge, årgang 05 Bjørt Nybo, holdleder ....................................28 23 42 37 aalborgfreja05@gmail.com Kim Pedersen, træner ...................................24 45 95 39 basse123@email.dk Trine Andersen, træner .................................22 51 15 55 trine.andersen@skolekom.dk Anders Møller, træner ...................................30 29 00 23

heidioganders@hotmail.com Rene Svendsen, træner..................................61 33 32 64 hyldgaard1@gmail.com Jesper Fodgaard, træner................................60 63 55 35 fodgaard@vip.cybercity.dk Jørn Thorgaard, træner..................................20 75 22 63 joern.Thorgaard@ schneider-electric.com Lars Møller, træner ........................................lars.moller@stofanet.dkstofanet.dk U8 drenge, årgang 06 Peter Sønderlund, holdleder .........................22 50 12 42 soenderlund@stofanet.dk Rasmus Henriksen, træner ...........................22 79 30 91 grevrasmus@gmail.com Christian Kjølby, træner ................................27 84 30 60 ckjolby@gmail.com U7 drenge , årgang 07 (drenge og piger) Jesper Thomsen, administrator ..................26 14 70 95 hedegaard00@gmail.com Thomas Kjeldsen, træner ..............................24 29 00 43 thomas@kjeldsen.mail.dk Arne Banasik, træner ....................................24 82 03 16 arne_banasik@hotmail.com Thomas Røntved, træner ..............................31 31 65 81 thr@law.aau.dk U6/U5 drenge, årgang 08/09 (Drenge og piger) Jesper Thomsen, administrator .....................26 14 70 95 hedegaard00@ gmail.com Peter Snabe, træner .......................................61 77 96 76 petersnabe@ hotmail.com Rene Tengstedt, træner..................................28 44 64 39 tengstedt50@ gmail.com Piger U12/U11, årgang 02 – 03 Gry F. Svendsen, træner ...............................26 18 87 16 gryfuglsangsvendsen@gmail.com Martin og Pernille Østergaard .......................41 22 35 87 pernillegram@me.com Rasmus Bech Frandsen, træner U12 .............27 74 44 76 r bf@kubenman.dk Mette Hansen, holdleder U10 .......................60 75 64 26 Piger U10/U9, årgang 04 – 05 Rasmus Greve Henriksen, administrator ......22 79 30 91 grevrasmus@ gmail.com Susanne Kjeldsen, træner ........................ .60 95 22 02 ske@ rn.dk Gertrud Sindbjerg, træner..............................30 20 05 55 ggs@ah.dk U8 piger, årgang 06 Tina Torp Staffe, administrator ......................30 24 50 53 erik@staffe.dk Mikkel Søndergaard, træner...........................28 73 29 18 mikkeljsondergaard@gmail.com Jesper Karmisholt, træner .............................28 90 97 36 jsk@rn.dk Trine Theilmann, træner.................................20 86 52 00 trine@ husetmoller.dk

55


Re v i s o r b ra n c h e m y t e :

Revisorer Revisorer ssover over aldrig! aldrig!

RI

N

G

L ’S A R EJ RE R F SE

TI

S KA

FEJL! FEJL! Vi holder ikke døgnåbent. Vi kommer heller ikke sovende til vort honorar som en kundemyte indikerer. Derimod er udhvilede medarbejdere, fleksibel arbejdstid og plads til begejstring en del af Vejgaard Revision.

”Ferie? Nej, desværre ikke.... Vi er midt i statusperioden!” eller ”Nej, vi har moms!” Måske, men status og moms forstyrrer ikke vores nattesøvn. Det er et spørgsmål om planlægning og velopdragne kunder, og begge dele er synonymt med Vejgaard Revision. Interesseret i at blive kunde hos en udhvilet revisor, der også holder ferie...?

www.vejgaardrevision.dk

V e j g a a r d R e v i s i o n A p S · D a n a l i e n 1 , 1 . s a l · 9 0 0 0 A a l b o r g · Te l . 9 8 1 0 3 0 7 7 · F a x 9 8 1 0 3 3 1 2 w w w.v e j g a a r d r e v i s i o n . d k · w w w. k v i s t j e n s e n . d k

Frejaneren 2 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you