Page 1

h채r blir smutsiga droppar rent vatten Ge direkt p책 www.svenskakyrkan.se/solvatten

l채s mer


Nu kan ditt företag ge bort Solvatten via Svenska kyrkans internationella arbete. Ge en gåva som på ett par timmar i solen kan ge människor som lever under svåra förhållanden dricksvatten och vatten till matlagning, hygien och tvätt.

Solvatten minskar det tidsödande arbetet med att samla ved för att genom kokning få rent vatten. Avverkningen förstör skog och skapar erosion, vilket i sin tur leder till att åkerjord spolas bort och förstörs. Med en stigande temperatur och extremare klimat kan Solvatten göra en viktig insats genom att minska behovet av ved.

Människor som lever utan rent vatten, lever också utan undantag i fattigdom. För lite mat och näringsfattig kost tillsammans med smutsigt vatten gör människor sjuka och oförmögna att påverka sin situation. Genom att få tillgång till Solvatten kan hygien och hälsa förbättras och arbetet med att hämta vatten underlättas. Det ger tid och kraft att skapa ett bättre liv. Var med och ge fler människor rent vatten!

foto: solvatten

Smutsigt vatten innehåller mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. Den som dricker smutsigt vatten riskerar att smittas av tyfus, kolera och dysenteri. Sjukdomar som i många fall, och speciellt när det gäller barn, leder till döden. Solvatten renar vatten genom det inbyggda filtret samt solens värme och UV-strålning.

foto: solvatten

solvatten renar vatten och sparar träd

foto: solvatten

smart teknik dödar bakterier, virus och parasiter

så här gör du:

foto: solvatten

Fyll på smutsigt vatten. Öppna Solvatten så att den solabsorberande ytan hamnar i solljus.

kvinnan bakom solvatten Petra Wadström är uppfinnaren bakom Solvatten. Idén med att använda solen och dess energi för att rena vatten fick hon när hon reste i Australien och Indonesien. Idag har produkten vunnit priser för nytänkande, medmänsklighet och hänsyn till klimatet. Solvatten lever upp till WHO:s standard för rent vatten.

Ge en gåva som renar vatten!

Vänta på att den röda symbolen slår om till grönt. Då är vattnet rent och varmt. En behållare ger 10 liter vatten, kan användas fyra gånger per dygn och kan hålla upp till sju år.

Ge direkt på www.svenskakyrkan.se/solvatten Läs mer på www.solvatten.se

foto: solvatten

Alla människor har rätt till rent vatten

foto: solvatten

ge bort rent vatten och rädda liv


solvatten är en gåva som

foto: solvatten

• Både renar och värmer vatten • Ger upp till 40 liter rent och varmt vatten per dag • Är en svensk klimatvänlig och medmänsklig uppfinning.

Svenska kyrkan är en del av

Ge direkt på www.svenskakyrkan.se/solvatten Läs mer på www.solvatten.se

Svenska kyrkan är en del av

Solvatten - här blir smutsiga droppar rent vatten  

En folder om den prisbelönta uppfinningen Solvatten-behållaren. Reviderad 2014, pdf, 4 sidor.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you