Page 1

motivationsverktyget Tidsåtgång: ca 60 minuter

Workshop: Övning för att synliggöra hur vi lever våra värderingar Bakgrund: Att formulera värderingar är en sak, att leva efter dem är en annan. Det är först när vi synliggör hur vi omsätter våra värderingar i praktiken som de får en verklig och meningsfull innebörd. Denna övning är framtagen av Kjell Dahlin, retorikkonsult, föreläsare och författare i syfte att hjälpa oss att leva våra värderingar.

Gör så här Samla en arbetsgrupp eller en grupp chefer och gör övningen i två steg: STEG 1: Dela ut ett vitt A4 till var och en av deltagarna och ge följande instruktioner muntligt: ”Du ska nu få chansen att presentera dig för ditt drömjobb hos mig. Skriv ner tre egenskaper eller värderingar som verkligen är du. Sedan vänder du på pappret så att texten hamnar ner mot bordet. Du får fem minuter att tänka efter så att du känner att du hittar de värderingar som du verkligen står för.” När alla har skrivit ner sina tre värderingar/egenskaper och vänt på pappret så be alla att byta papper med en kollega. Kollegan ska nu välja ut en av de tre egenskaperna som står på pappret och fråga: Vad innebär det här för dig? Sedan ber kollegan även den som skrivit att ”Berätta en händelse som visar att du agerade efter den här värderingen/står för den här egenskapen.”. STEG 2: Säg ”Okej – nu är det jag som söker jobb hos er och jag är nyfiken på de värdeord som ni har i er organisation.” Skriv upp värdeorden på en tavla och säg: ”Nu är det så att jag också har varit på anställningsintervju hos våra konkurrenter – och de har faktiskt samma värdeord som oss så jag behöver veta vad de här värdeorden betyder för just er – i konkret handling. Berätta för mig vad de betyder för er och ge mig exempel på när ni har levt era värderingar.” VARIANTER: Den här övningen kan enkelt omformuleras genomföras även utan extern facilitator. Att tillsammans hitta exempel som beskriver hur vi lever våra värderingar är något som med fördel kan göras på varje veckomöte. Då byggs en bank av ”success stories” upp. De bästa kan man göra till officiella ”stories” som beskriver företaget utåt. På anställningsintervjuer fungerar det bra att fråga efter den sökandes egenskaper/värderingar och exempel på hur hon lever dem. Se även till att du kan berätta om er organisations värderingar och ge exempel på hur ni lever dem. Källa: Intervju med Kjell Dahlin, Insightlab AB

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Worshop hur vi lever våra värderingar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you