Page 1

motivationsverktyget Tidsåtgång: 90-120 minuter

Workshop: Diskutera verksamhetens vision och mening Syfte: För allt fler medarbetare utgör verksamhetens vision och bidrag till både medarbetare och omvärld en allt viktigare källa till engagemang i arbetet. Denna övning syftar till att i en chefs- eller arbetsgrupp diskutera er vision och vilket bidrag ni ger till omvärlden och på vilket sätt verksamhetens syfte i sig är en källa till engagemang.

Gör så här Samla en lämplig grupp, exempelvis personalavdelningen, en chefs- eller ledningsgrupp eller ett arbetslag. Välj lämpligt antal av frågorna nedan och disktuera i gruppen. Sammanfatta gärna löpande era insikter på ett blädderblock och bestäm i slutet av övningen på vilket sätt ni vill gå vidare med arbetet.

Förslag till diskussionsfrågor • Vilken är organisationens/verksamhetens vision? Varför finns verksamheten och vad ska den åstadkomma för kunderna och omvärlden? • Vad i det som organisationen gör och erbjuder är det som ni tror kunderna uppfattar som mest värdefullt och meningsfullt? Vad skulle kunderna sakna om verksamheten inte fanns? • På vilket sätt bidrar organisationen idag till att skapa en bättre situation för kunder och omvärld? Vad skulle organisationen kunna göra? • Varför grundades verksamheten en gång? Vad är fortfarande angeläget i den första idén? • På vilket sätt skapar organisationen en bättre livskvalitet för de anställda? Vad skulle organisationen kunna göra ytterligare? • Vilken grundtanke och vilka värderingar genomsyrar verksamheten? Vad tror ni att kunderna med några få ord säga om verksamheten? Vad vill ni att de ska säga? Vad skulle medarbetarna med några få ord säga om hur det är att jobba här? Vad vill ni att de ska säga? • Vad är det som framför allt lockar nya medarbetare till oss? Vad vill ni ska locka dem till er? • Vad skulle ni vilja att en ”hyllningsartikel” om er i media skulle säga?

Källa: Insightlab AB

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Workshop mening och vision  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you