Page 1

motivationsverktyget Tidsåtgång: 45-60 minuter

Värderingsövning: Veckans dilemma Syfte: Värderingsövningar är ofta ett bra sätt att stärka känslan av sammanhang och mening (KSASAM) samt att få medarbetarna att känna sig trygga och öppna upp kommunikationen. Detta är en enkel övning ni kan göra utan särskilda förberedelser eller omfattande tidsåtgång.

Gör så här Välj ut ett påstående eller ett dilemma som på något sätt känns aktuellt, ge några alternativ till förhållningssätt till detta påstående. Ge alla tid att tänka igenom dilemmat och välja sitt eget personliga svarsalternativ. Sedan diskuterar ni och försöker bli överens om hur ni ska hantera en liknande situation om det skulle hända på riktigt i gruppen.

Exempel: • • • •

Någon kommer ofta sent och har allmänt svårt att hålla tider Du tycker att en kollega uppträder egendomligt på jobbet – och luktar hon inte sprit också? Någon pratar illa om någon annan i gruppen när denne inte är med Du tycker att någon ofta lämnar över arbete på andra som denne borde göra själv

Vad gör du? Hur resonerar du? 1. Låtsas som ingenting. 2. Tar upp det med en annan kollega. 3. Tar upp det med chefen. 4. Konfronterar kollegan. Källa: Insightguide Framgångsrika Team, Insightlab AB

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Värderingsövning veckans dilemma