Page 1

TEAMBUILDING Tidsåtgång: ca 20 minuter

Lär känna varandra: hitta likheter och olikheter

Introduktion och användning Denna metod går ut på att gruppens medlemmar ska lära känna varandra bättre, både vad som förenar och skiljer er åt. Den användas som att stärka en befintlig grupp eller som ”isbrytare” i en ny grupp.

Gör så här: 1. Dela ut var sitt pappersark till deltagarna. Be alla dela in pappret i tre kolumner ”Person”, ”Likhet” respektive ”Olikhet”. 2. Be alla att under ca 20 minuter gå runt och fylla i så många personer som möjligt – där ni i varje nytt samtal försöker hitta något som ni har gemensamt respektive något där ni är olika. Det kan handla om allt från utbildning, talanger, fritidsintressen och favoritfilmer till platser ni vill resa till. 3. När ni är klara, ta en stund och reflektera kring hur lätt eller svårt det var att hitta likheter eller olikheter och om det var något ni särskilt överaskades av. Fundera gärna kring på vilket sätt det kan vara värdefullt att veta lite mer om varandra än ni gjorde innan övningen. Källa: Insightlab AB

Teambuilding Lär känna varandra  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you