Page 1

TEAMBUILDING

Tidsåtgång: ca 30 minuter

Teambuildingövning: En lögn och en sanning En lögn och en sanning bygger på att skapa förtroende mellan gruppmedlemmarna, samt att få fram lite roliga fakta om dem själva som de kan prata om.

Gör så här: • Dela ut papper och penna, få medarbetarna att skriva ner 3 sanningar och en lögn om sig själva. Läs i tur och ordning upp påståendena om var och en. Sedan är det upp till de andra att gissa ett påstående som är sant och ett som är lögn. • Alla skriver ned sina svar på ett papper enligt modellen: Person NN, påstående 1,2,3,4 och om respektive påstående är sant (S) eller falskt (F). Är ni många får ni dela upp er i grupper om 10. • Be alla byta papper med den som sitter bredvid. Gå sedan igenom hela listan och låt var och en berätta vilket påstående som är falskt. Dela ut lämpligt pris till den person som har flest rätt. Källa: http://www.spinell.se/ovning-for-teambuilding-en-logn-och-en-sanning/

Teambuilding En lögn och en sanning  
Teambuilding En lögn och en sanning  
Advertisement