Page 1

TEAMVERKTYG

Tidsåtgång: ca 45-60 minuter

Övning: Fyrhörningen – få gruppen att ta ställning Syfte Syftet med den här övningen är att få deltagarna att tydligt ta ställning och visa var de står i olika frågor. Frågorna ska vara av den typen att det är lätt att ta ställning och sedan kunna förklara med några få ord varför man tycker som man gör. Det ska också vara sådana frågor som berör och som är viktiga för deltagarna i övningen, gärna av etisk/moralisk karaktär eller sådana som visar på skillnader i förhållningssätt inom gruppen, mot kunderna eller mot att göra affärer.

Övningsupplägg Deltagarna samlas stående i rummet och uppgiften är att efterhand förflytta sig till och mellan fyra hörn som är märkta med: Håller med Håller inte med Vet inte Delvis Därefter presenteras frågor/påståenden som var och en ska ta ställning till genom att gå till ett av hörnen. När deltagarna har ställt sig i de hörn man valt ber den som leder övningen om kommentarer från de olika hörnen. Deltagarna får gärna byta hörn sedan de hört de andras argument. Antalet som ställer sig i varje hörn kan antecknas för att man ska kunna diskutera och följa upp i efterhand. Om någon fråga inte kan landa eller känns laddad parkeras den på ett blädderblock och kan sedan fördjupas i smågrupper eller dialog i hela gruppen. Men detta görs då övningen har avslutats.

Exempel på påståenden: • Vår roll i företagets långsiktiga mål och vision är tydlig. • På vår avdelning har medarbetarna rätt kompetens för att svara upp mot organisationens krav och förväntningar. • Alla våra kunder är lika viktiga. Källa: Evelina Kambre Öberg, managementkonsult, bearbetning av Malin Stavlind

Team Fyrhörningen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you