Page 1

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

VERKTYG

VERKTYG 2

Workshop: Vår strategi för de sociala medierna Bakgrund De sociala medierna har snabbt vuxit fram som en kraft som påverkar dagens organisationer, såväl inifrån i form av medarbetare som utnyttjar de nya medierna för olika ändamål som utifrån i form av kunder, media och allmänhet som diskuterar frågor som direkt eller indirekt berör organisationen. Att öka sin kunskap inom detta område och formulera gemensamma förhållningssätt är därför en central fråga för ledningsgrupper och personalansvariga idag.

Genomförande: Gå gemensamt igenom nedanstående frågeställningar och diskutera vilka delar som är relevanta för er organisation/avdelning/arbetsgrupp.

1.0 PLANERA • Har vi sett till så att alla medarbetare förstår vilken roll social media spelar – eller kan spela – för oss och den bransch vi verkar i? • Har vi identifierat vilka inom verksamheten som bör vara delaktiga för utarbetandet av en social mediastrategi? • Har vi undersökt vad våra konkurrenter gör och utfallen av det? • Har vi satt upp tydliga och mätbara mål för det vi vill uppnå med social media? Har vi identifierat och förstått de verktyg vi kommer att använda för att utvärdera måluppfyllandet? Har vi utarbetat en tydlig struktur för hur vi ska rapportera detta?

2.0 LYSSNA • Har vi skapat en lista med söktermer som bör kunna ringa in de onlinekonversationer som är relevanta för oss att ha kontroll över? • Har vi identifierat viktiga opinionsledare i onlinekonversationerna utanför vår verksamhets väggar? • Har vi skaffat lämpliga verktyg för att följa konversationerna?

3.0 AGERA • Har vi utformat tydliga riktlinjer och policys kring vad medarbetare bör och får säga då de ger respons till kunder på bloggar och dylikt? • Har vi identifierat vilka plattformar som är bäst att ge respons på? • Har vi gjort användandet av sociala medier till en integrerad del av våra krisplaner? Källa: Porter Novelli

© InsightLab

www.hrleadership.se

HRL Verktyg 2  
HRL Verktyg 2  
Advertisement