Page 1

COACHA OCH MOTIVERA Tidsåtgång: ca 15 minuter

Mall: Det coachande ledarskapet i sammanfattning

Min grundsyn som coachande chef • Relationerna med mina medarbetare och team bygger på jämlikhet • Mina medarbetare kommer med riktigt bra lösningar • Mina medarbetare är ansvariga för de resultat de genererar

Förmågor jag utvecklar • • • •

Fokuserat lyssnande Att ställa öppna frågor Kunna reflektera, observera och ge utvecklande feedback Empati med alla olika personlighetstyper

Mina typiska beteenden • Försöker först att förstå • Utmanar tolkningar, barriärer och självpåtagna begränsningar • Uppmuntrar andra att tänka och agera ansvarsfullt

Jag låter bli att • Snabbt erbjuda egna lösningar • Visa hur duktig, kompetent och erfaren jag själv är • Styra samtal dit jag själv vill ha dem

Saker som är viktiga för mig • Att skapa ett sammanhang i vilket jag kan coacha andra • Människors utveckling, framgång och växande • Människors förmåga att tänka och agera självständigt Källa: Brilliant Coaching – How to be a brilliant coach in the workplace, Julie Starr, Pearson Prentice Hall 2008

Coaching Det coachande ledarskapet i sammanfattning  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you