Page 1

motivationsverktyget Tidsåtgång: 20-40 minuter

Checklista: Ge motiverande och utvecklande feedback Bakgrund: Återkoppling till medarbetarna är en mycket viktig del i motivationsarbetet. Rätt feedback eller återkopplingen ger inte bara ett kvitto på utfört arbete, den fungerar också som vägledning för den fortsatta utvecklingen. Checklistan är tänkt som stöd för att öka din förmåga att ge motiverande feedback.

Var engagerad i den andres utveckling. Att vara uppriktigt mån om den du coachar utgör grunden för coachande feedback. Ditt engagemang gör att du ser saker du inte annars upptäcker. Med den andres bästa för ögonen ökar dina möjligheter att förmedla din feedback på ett sätt som verkligen går hem. Ställ frågor. Även om du tror att du har lösningen för den du coachar så vill du få den andre att själv upptäcka behovet av förändring. Det är inte heller säkert att din bild är den rätta – genom att ställa frågor klargör du bilden både för dig själv och den du coachar. Ställ undersökande frågor. Undvik att ställa frågor som kan besvaras med ett ”ja” eller ”nej”. Öppna frågor som börjar med exempelvis vad, när, hur, på vilket sätt, vem eller vilka kan ge dig som coach betydligt mer information. Genom att ställa öppna frågor får du också andra att tänka mer själva för att på sikt kunna uppleva att de själva har kunskapen, förmågan och förtroendet inom sig. Lyssna. Frågorna du ställer blir värdefulla först när de kombineras med ett bra lyssnande. Försök uppfatta så mycket som möjligt av andemeningen i det som sägs. Var specifik.

Svepande omdömen och generaliseringar fungerar inte i feedback-situationer. Det är först när andra ser att det du säger bygger på faktiska iakttaganden och objektiv information som de kommer att ta det till sig.

Koppla din feedback till sådant du vet är viktigt för den du coachar.

Ju närmre du kommer personens djupaste värderingar och visioner desto mer kommer din feedback att träffa målet.

Fokusera på vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Genom att utgå ifrån vad som fungerar och vad som kan bli bättre skapar du helt andra öppningar för den du coachar jämfört med att fokusera på det som är dåligt eller fel.

Betrakta feedback som information och fakta – inte som omdömen.

Med din feedback vill du hjälpa den andre att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Bäst resultat når du i din coaching om du presenterar din feedback som neutrala observationer snarare än värdeladdade omdömen.

Ge feedback utan onödig fördröjning

Bäst effekt får din feedback om den ges så nära inpå den situation du vill ge återkoppling på som möjligt.

Källa: Insightlab AB

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Checklista motiverande och utvecklande feedback  
Checklista motiverande och utvecklande feedback  
Advertisement